Liste over elver i Norge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er ei liste over elver i Norge.

Lista er delt i to deler. Kapittelet «Norges største elver» er en sorterbar tabell over de 25 største elvene i landet, mens kapittelet «Elver i Norge» er en liste over elver sortert i geografisk rekkefølge fra grensa mot Sverige i sør til grensa mot Russland i nord.

Norges største elver[rediger | rediger kilde]

Denne tabellen over Norges 25 største elver er sortert etter lengde. Klikk på sorteringssymbolet i headingen for å sortere etter nedbørfelt eller middelvannføring. Kolonnen «Type elv» angir om elva er ei hovedelv (H) eller ei sideelv (S), og tabellen kan sorteres på hver enkelt type elv.

Nr
Elv / Vassdrag
Lengde
km[1]
Nedbør-
felt

km²[1]
Middel-
vannføring

m³/s[1]
Type
elv
1 Glomma 623 41 955 705 H
2 Pasvikelva[2] 380 18 516 169 H
3 Numedalslågen 359 5 550 111 H
4 Vorma - Gudbrandsdalslågen 358 17 547 330 S
5 Tana - Anarjohka 348 16 374 197 H
6 Drammenselva - Begna 308 17 115 314 H
7 Skienselva - Tinne - Måna - Kvenna 271 10 812 274 H
8 Snarumselva - Hallingdalselva 257 5 159 116 S
9 Otra 247 3 750 146 H
10 Altaelva 240 7 389 99 H
11 Trysilelva[3] 239 5 426 84 S
12 Namsen 229 6 273 304 H
13 Nidelva (Agder) 222 4 010 114 H
14 Eidselva - Tokke- Songa 205 3 642 107 S
15 Randselva - Dokka 200 3 772 58 S
16 Orkla 182 3 052 67 H
17 Nidelva (Trøndelag) - Nea 177 3 124 94 H
18 Målselva 173 6 019 170 H
19 Barduelva 171 2 411 80 S
20 Karasjohka 166 5 060 57 S
21 Vefsna 161 4 118 201 H
22 Gaula 152 3 661 97 H
23 Sira 152 1 902 130 H
24 Rena 152 4 182 68 S
25 Kvina 151 1 453 89 H

Elver i Norge, sortert etter munningssted[rediger | rediger kilde]

Den følgende lista er sortert i geografisk rekkefølge fra grensa mot Sverige i sør til grensa mot Russland i nord. Den er hovedsakelig inndelt i avsnitt etter kyststrekninger. Elver som renner inn i naboland er gruppert for seg. Større elver er skilt ut i egne underavsnitt under den angjeldende kyststrekning. Elver på øyer er plassert i rekkefølge etter hvor øyas fastlandsforbindelse eller nærmeste punkt til fastlandet befinner seg. Sideelver er listet i den rekkefølge de munner ut i hovedelva, regnet fra munningen til kilden.

Hvilke elver er med?[rediger | rediger kilde]

Lista omfatter elver som faller innenfor et av følgende tre kriterier: Nedbørfelt over 20 km², lengde over 10 km eller vannføring over 1,00 m³/s. Sideelver som i sin helhet ligger i naboland er ikke inkludert (for dette se artikkelen om den enkelte elva).

Elver som renner fra Østlandet og inn i Sverige[rediger | rediger kilde]

Trysilelva[rediger | rediger kilde]

Elver mellom svenskegrensa og Fredrikstad[rediger | rediger kilde]

Tista[rediger | rediger kilde]

Glomma[rediger | rediger kilde]

Sideelver i Østfold og Akershus[rediger | rediger kilde]

Sarpsfossen
Møllehjul i Glomma i Fredrikstad
Glomma renner ut i Øyeren

Vorma / Gudbrandsdalslågen[rediger | rediger kilde]

Sideelver til Vorma og Mjøsa[rediger | rediger kilde]
Sideelver til Gudbrandsdalslågen[rediger | rediger kilde]
Vinstra[rediger | rediger kilde]
Sjoa[rediger | rediger kilde]
Otta[rediger | rediger kilde]

Sideelver til Glåma i Hedmark og Trøndelag[rediger | rediger kilde]

Glomma ved Elverum

Oppstadåa[rediger | rediger kilde]

Flisa[rediger | rediger kilde]

Rena[rediger | rediger kilde]

Atna[rediger | rediger kilde]

Folla[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Fredrikstad og Drammen[rediger | rediger kilde]

Mosseelva ved Mossefossen

Drammenselva[rediger | rediger kilde]

Snarumselva[rediger | rediger kilde]

Begna[rediger | rediger kilde]

Randselva[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Drammen og Skien[rediger | rediger kilde]

Numedalslågen[rediger | rediger kilde]

Skiensvassdraget[rediger | rediger kilde]

Eidselva[rediger | rediger kilde]

Tinne[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Skien og Arendal[rediger | rediger kilde]

Kammerfosselva[rediger | rediger kilde]

Nidelva (Arendal)[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Arendal og Åna-Sira[rediger | rediger kilde]

Tovdalselva[rediger | rediger kilde]

Otra[rediger | rediger kilde]

Mandalselva[rediger | rediger kilde]

Kvina[rediger | rediger kilde]

Sira[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Åna-Sira og Stavanger[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Stavanger og Suldal[rediger | rediger kilde]

Suldalslågen[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Suldal og Haugesund[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Haugesund og Odda[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Odda og Granvin[rediger | rediger kilde]

Eidfjordvassdraget[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Granvin og Bergen[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Bergen og Gulen[rediger | rediger kilde]

Vosso[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Gulen og Gudvangen[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Gudvangen og Gaupne[rediger | rediger kilde]

Aurlandselvi[rediger | rediger kilde]

Lærdalselvi[rediger | rediger kilde]

Årdalsvassdraget[rediger | rediger kilde]

Jostedøla[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Gaupne og Hyllestad[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Hyllestad og Florø[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Florø og Sandane[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Sandane og Stad[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Stad og Sykkylven[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Sykkylven og Ålesund[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Ålesund og Molde[rediger | rediger kilde]

Rauma[rediger | rediger kilde]

Eira[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Molde og Aure[rediger | rediger kilde]

Driva[rediger | rediger kilde]

Surna[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Aure og Trondheim[rediger | rediger kilde]

Orkla[rediger | rediger kilde]

Gaula[rediger | rediger kilde]

Nidelva (Trondheim)[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Trondheim og Leksvik[rediger | rediger kilde]

Stjørdalselva[rediger | rediger kilde]

Verdalselva[rediger | rediger kilde]

Steinkjerelva[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Leksvik og Flatanger[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Flatanger og Leka[rediger | rediger kilde]

Namsen[rediger | rediger kilde]

Elver som renner fra Trøndelag og inn i Sverige[rediger | rediger kilde]

Sørlivassdraget[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Leka og Vevelstad[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Vevelstad og Sandnessjøen[rediger | rediger kilde]

Vefsna[rediger | rediger kilde]