Liste over elver i Norge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Dette er ei liste over elver i Norge.

Lista er delt i to deler. Kapittelet «Norges største elver» er en sorterbar tabell over de 25 største elvene i landet, mens kapittelet «Elver i Norge» er en liste over elver sortert i geografisk rekkefølge fra grensa mot Sverige i sør til grensa mot Russland i nord.

Norges største elver[rediger | rediger kilde]

Denne tabellen over Norges 25 største elver er sortert etter lengde. Klikk på sorteringssymbolet i headingen for å sortere etter nedbørfelt eller middelvannføring. Kolonnen «Type elv» angir om elva er ei hovedelv (H) eller ei sideelv (S), og tabellen kan sorteres på hver enkelt type elv.

Nr
Elv / Vassdrag
Lengde
km[1]
Nedbør-
felt

km²[1]
Middel-
vannføring

m³/s[1]
Type
elv
Merknader
1 Glomma 620,9 41 955 705 H
2 Pasvikelva[2] 388,1 18 516 169 H Lengde i Norge 112 km
3 Tana - Anarjohka 368,8 16 374 197 H
4 Numedalslågen 357,7 5 550 111 H
5 Vorma - Gudbrandsdalslågen 348,1 17 547 330 S
6 Drammenselva - Begna 309,3 17 115 314 H
7 Skienselva - Tinne - Måna - Kvenna 271,0 10 812 274 H
8 Otra 249,8 3 750 146 H
9 Altaelva 242,0 7 389 99 H
10 Trysilelva[3] 256,7 5 426 84 S Uten strekningen i Sverige
11 Namsen 230,0 6 273 304 H
12 Nidelva (Agder) 222,7 4 010 114 H
13 Snarumselva - Hallingdalselva 215,1 5 159 116 S
14 Eidselva - Tokke- Songa 207,5 3 642 107 S
15 Randselva 200,7 3 772 58 S
16 Orkla 184,8 3 052 67 H
17 Nidelva (Trøndelag) - Nea 176,9 3 124 94 H Med strekningen i Sverige
18 Karasjohka 172,6 5 060 57 S
19 Barduelva 169,6 2 411 80 S
20 Vefsna 166,2 4 118 201 H
21 Målselva - Hárvvesjohka 153,0 6 019 170 H/S
Målselva 139,6 6 019 170 H Strekningen fra riksgrensen mot Sverige
22 Gaula 152,9 3 661 97 H
23 Kvina 151,6 1 453 89 H
24 Sira 151,5 1 902 130 H
25 Rena 151,0 4 182 68 S

Elver i Norge, sortert etter munningssted[rediger | rediger kilde]

Den følgende lista er sortert i geografisk rekkefølge fra grensa mot Sverige i sør til grensa mot Russland i nord. Den er hovedsakelig inndelt i avsnitt etter kyststrekninger. Elver som renner inn i naboland er gruppert for seg. Større elver er skilt ut i egne underavsnitt under den angjeldende kyststrekning. Elver på øyer er plassert i rekkefølge etter hvor øyas fastlandsforbindelse eller nærmeste punkt til fastlandet befinner seg. Sideelver er listet i den rekkefølge de munner ut i hovedelva, regnet fra munningen til kilden.

Hvilke elver er med?[rediger | rediger kilde]

Lista omfatter elver som faller innenfor et av følgende tre kriterier: Nedbørfelt over 20 km², lengde over 10 km eller vannføring over 1,00 m³/s. Sideelver som i sin helhet ligger i naboland er ikke inkludert (for dette se artikkelen om den enkelte elva).

Elver som renner fra Østlandet og inn i Sverige[rediger | rediger kilde]

Trysilelva[rediger | rediger kilde]

Elver mellom svenskegrensa og Fredrikstad[rediger | rediger kilde]

Tista[rediger | rediger kilde]

Glomma[rediger | rediger kilde]

Sideelver i Østfold og Akershus[rediger | rediger kilde]

Sarpsfossen
Møllehjul i Glomma i Fredrikstad
Glomma renner ut i Øyeren

Vorma / Gudbrandsdalslågen[rediger | rediger kilde]

Sideelver til Vorma og Mjøsa[rediger | rediger kilde]
Sideelver til Gudbrandsdalslågen[rediger | rediger kilde]
Vinstra[rediger | rediger kilde]
Sjoa[rediger | rediger kilde]
Otta[rediger | rediger kilde]

Sideelver til Glåma i Hedmark og Trøndelag[rediger | rediger kilde]

Glomma ved Elverum

Oppstadåa[rediger | rediger kilde]

Flisa[rediger | rediger kilde]

Rena[rediger | rediger kilde]

Atna[rediger | rediger kilde]

Folla[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Fredrikstad og Drammen[rediger | rediger kilde]

Mosseelva ved Mossefossen

Drammenselva[rediger | rediger kilde]

Snarumselva[rediger | rediger kilde]

Begna[rediger | rediger kilde]

Randselva[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Drammen og Skien[rediger | rediger kilde]

Numedalslågen[rediger | rediger kilde]

Skiensvassdraget[rediger | rediger kilde]

Eidselva[rediger | rediger kilde]

Tinne[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Skien og Arendal[rediger | rediger kilde]

Kammerfosselva[rediger | rediger kilde]

Nidelva (Arendal)[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Arendal og Åna-Sira[rediger | rediger kilde]

Tovdalselva[rediger | rediger kilde]

Otra[rediger | rediger kilde]

Mandalselva[rediger | rediger kilde]

Kvina[rediger | rediger kilde]

Sira[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Åna-Sira og Stavanger[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Stavanger og Suldal[rediger | rediger kilde]

Suldalslågen[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Suldal og Haugesund[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Haugesund og Odda[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Odda og Granvin[rediger | rediger kilde]

Eidfjordvassdraget[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Granvin og Bergen[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Bergen og Gulen[rediger | rediger kilde]

Vosso[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Gulen og Gudvangen[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Gudvangen og Gaupne[rediger | rediger kilde]

Aurlandselvi[rediger | rediger kilde]

Lærdalselvi[rediger | rediger kilde]

Årdalsvassdraget[rediger | rediger kilde]

Jostedøla[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Gaupne og Hyllestad[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Hyllestad og Florø[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Florø og Sandane[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Sandane og Stad[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Stad og Sykkylven[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Sykkylven og Ålesund[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Ålesund og Molde[rediger | rediger kilde]

Rauma[rediger | rediger kilde]

Eira[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Molde og Aure[rediger | rediger kilde]

Driva[rediger | rediger kilde]

Surna[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Aure og Trondheim[rediger | rediger kilde]

Orkla[rediger | rediger kilde]

Gaula[rediger | rediger kilde]

Nidelva (Trondheim)[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Trondheim og Leksvik[rediger | rediger kilde]

Stjørdalselva[rediger | rediger kilde]

Verdalselva[rediger | rediger kilde]

Steinkjerelva[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Indre Fosen og Flatanger[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Flatanger og Leka[rediger | rediger kilde]

Namsen[rediger | rediger kilde]

Elver som renner fra Trøndelag og inn i Sverige[rediger | rediger kilde]