Liste over elver i Norge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Arbeid pågår: Denne siden er under arbeid. Det blir ofte redigeringskollisjoner under slikt pågående arbeid, og under større endringer så kan andre bidrag forsvinne. Se også diskusjonssiden for ytterligere informasjon.

Innhold

Dette er ei liste over elver i Norge.

Lista er delt i to deler. Kapittelet «Norges største elver» er en sorterbar tabell over de 25 største elvene i landet, mens kapittelet «Elver i Norge» er en liste over elver sortert i geografisk rekkefølge fra grensa mot Sverige i sør til grensa mot Russland i nord.

Norges største elver[rediger | rediger kilde]

Denne tabellen over Norges 25 største elver er sortert etter lengde. Klikk på sorteringssymbolet i headingen for å sortere etter nedslagsfelt eller middelvannføring. Kolonnen «Type elv» angir om elva er ei hovedelv (H) eller ei sideelv (S), og tabellen kan sorteres på hver enkelt type elv.

Nr
Elv / Vassdrag
Lengde
km[1]
Nedbør-
felt

km²[1]
Middel-
vannføring

m³/s[1]
Type
elv
1 Glomma 623 3&504&41955&41 955 705 H
2 Pasvikelva[2] 380 3&504&18516&18 516 169 H
3 Numedalslågen 359 3&503&5550&5 550 111 H
4 Vorma - Gudbrandsdalslågen 358 3&504&17547&17 547 330 S
5 Tana - Anarjohka 348 3&504&16374&16 374 197 H
6 Drammenselva - Begna 308 3&504&17115&17 115 314 H
7 Skienselva - Tinne - Måna - Kvenna 271 3&504&10812&10 812 274 H
8 Snarumselva - Hallingdalselva 257 3&503&5159&5 159 116 S
9 Otra 247 3&503&3750&3 750 146 H
10 Altaelva 240 3&503&7389&7 389 99 H
11 Trysilelva[3] 239 3&503&5426&5 426 84 S
12 Namsen 229 3&503&6273&6 273 304 H
13 Nidelva (Agder) 222 3&503&4010&4 010 114 H
14 Eidselva - Tokke- Songa 205 3&503&3642&3 642 107 S
15 Randselva - Dokka 200 3&503&3772&3 772 58 S
16 Orkla 182 3&503&3052&3 052 67 H
17 Nidelva (Trøndelag) - Nea 177 3&503&3124&3 124 94 H
18 Målselva 173 3&503&6019&6 019 170 H
19 Barduelva 171 3&503&2411&2 411 80 S
20 Karasjohka 166 3&503&5060&5 060 57 S
21 Vefsna 161 3&503&4118&4 118 201 H
22 Gaula 152 3&503&3661&3 661 97 H
23 Sira 152 3&503&1902&1 902 130 H
24 Rena 152 3&503&4182&4 182 68 S
25 Kvina 151 3&503&1453&1 453 89 H

Elver i Norge, sortert etter munningssted[rediger | rediger kilde]

Den følgende lista er sortert i geografisk rekkefølge fra grensa mot Sverige i sør til grensa mot Russland i nord. Den er hovedsakelig inndelt i avsnitt etter kyststrekninger. Elver som renner inn i naboland er gruppert for seg. Større elver er skilt ut i egne underavsnitt under den angjeldende kyststrekning. Elver på øyer er plassert i rekkefølge etter hvor øyas fastlandsforbindelse eller nærmeste punkt til fastlandet befinner seg. Sideelver er listet i den rekkefølge de munner ut i hovedelva, regnet fra munningen til kilden.

Hvilke elver er med?[rediger | rediger kilde]

Lista omfatter elver som faller innenfor et av følgende tre kriterier: Nedbørfelt over 20 km², lengde over 10 km eller vannføring over 1,00 m³/s. Sideelver som i sin helhet ligger i naboland er ikke inkludert (for dette se artikkelen om den enkelte elva).

Elver som renner fra Østlandet og inn i Sverige[rediger | rediger kilde]

Trysilelva[rediger | rediger kilde]

Elver mellom svenskegrensa og Fredrikstad[rediger | rediger kilde]

Tista[rediger | rediger kilde]

Glomma[rediger | rediger kilde]

Sideelver i Østfold og Akershus[rediger | rediger kilde]

Sarpsfossen
Møllerhjul i Glomma i Fredrikstad
Glomma renner ut i Øyeren

Vorma / Gudbrandsdalslågen[rediger | rediger kilde]

Sideelver til Vorma og Mjøsa[rediger | rediger kilde]
Sideelver til Gudbrandsdalslågen[rediger | rediger kilde]
Vinstra[rediger | rediger kilde]
Sjoa[rediger | rediger kilde]
Otta[rediger | rediger kilde]

Sideelver til Glåma i Hedmark og Sør-Trøndelag[rediger | rediger kilde]

Glomma ved Elverum

Oppstadåa[rediger | rediger kilde]

Flisa[rediger | rediger kilde]

Rena[rediger | rediger kilde]

Atna[rediger | rediger kilde]

Folla[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Fredrikstad og Drammen[rediger | rediger kilde]

Mosseelva ved Mossefossen

Drammenselva[rediger | rediger kilde]

Snarumselva[rediger | rediger kilde]

Begna[rediger | rediger kilde]

Randselva[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Drammen og Skien[rediger | rediger kilde]

Numedalslågen[rediger | rediger kilde]

Skiensvassdraget[rediger | rediger kilde]

Eidselva[rediger | rediger kilde]

Tinne[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Skien og Arendal[rediger | rediger kilde]

Kammerfosselva[rediger | rediger kilde]

Nidelva (Arendal)[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Arendal og Åna-Sira[rediger | rediger kilde]

Tovdalselva[rediger | rediger kilde]

Otra[rediger | rediger kilde]

Mandalselva[rediger | rediger kilde]

Kvina[rediger | rediger kilde]

Sira[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Åna-Sira og Stavanger[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Stavanger og Suldal[rediger | rediger kilde]

Suldalslågen[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Suldal og Haugesund[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Haugesund og Odda[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Odda og Granvin[rediger | rediger kilde]

Eidfjordvassdraget[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Granvin og Bergen[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Bergen og Gulen[rediger | rediger kilde]

Vosso[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Gulen og Gudvangen[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Gudvangen og Gaupne[rediger | rediger kilde]

Aurlandselvi[rediger | rediger kilde]

Lærdalselvi[rediger | rediger kilde]

Årdalsvassdraget[rediger | rediger kilde]

Jostedøla[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Gaupne og Hyllestad[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Hyllestad og Florø[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Florø og Sandane[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Sandane og Stad[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Stad og Sykkylven[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Sykkylven og Ålesund[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Ålesund og Molde[rediger | rediger kilde]

Rauma[rediger | rediger kilde]

Eira[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Molde og Aure[rediger | rediger kilde]

Driva[rediger | rediger kilde]

Surna[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Aure og Trondheim[rediger | rediger kilde]

Orkla[rediger | rediger kilde]

Gaula[rediger | rediger kilde]

Nidelva (Trondheim)[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Trondheim og Leksvik[rediger | rediger kilde]

Stjørdalselva[rediger | rediger kilde]

Verdalselva[rediger | rediger kilde]

Steinkjerelva[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Leksvik og Flatanger[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Flatanger og Leka[rediger | rediger kilde]

Namsen[rediger | rediger kilde]

Elver som renner fra Trøndelag og inn i Sverige[rediger | rediger kilde]

Sørlivassdraget[rediger | rediger kilde]

Elver mellom Leka og Vevelstad[rediger | rediger kilde]