Sandvikselva

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Sandvikselva ved Olsens Sykkelverksted.
Sandvikselva ved Sandvika sentrum.

Sandvikselva, opprinnelig Løxa, i Bærum er en elv som dannes der Lomma og Isielva møtes ved Vøyen. Elva munner ut 4,5 km nedenfor i Oslofjorden ved Kadettangen i Sandvika. Ved utløpet går det flere bruer over elva: Nederst E18-brua, deretter Nybrua (Sandvika) i Sandvika Sentrum og så Løkke bro fra 1829.

Elva var tidligere drivkraft for industri; blant annet ved Franzefoss der Frantzefoss Bruk nå ligger. Den gamle Kalkmølla ved Fransefoss er nå innredet til konsert- og selskapslokale.

Sandvikselva har et nedbørsfelt på 225 km² og er ei flomelv. Spesielt utsatt for flom er Vøyenenga og elvestrekningen nedenfor. Ras har forekommet ved Bjørnegårdsvingen.

Ved Bjørnegårdsvingen ligger Olsens Sykkelverksted som tidligere var et sosialt samlingspunkt i Sandvika. Der drev Olsen sykkelverksted og kultivering av ørret og laks. Elva er lakseførende. Andre observerte fiskeslag er abbor, gjedde, mort, ørekyt, brasme, stingsild (trepigget og nipigget), ål, elveniøye, havniøye og skrubbe.

Sandvikselva er også vurdert som en viktig viltkorridor. Her finnes bever, og en av våre største populasjoner av vintererle. Det finnes også uvanlige fugler som dvergdykker og isfugl. Hensynet til dyrelivet tilsier at det er viktig å bevare kantsonene til elva.[1]

Forurensning[rediger | rediger kilde]

Ved Bjørnegårdsvingen er en målestasjon for vannføring og forurensning.

Sandvikselva er sterkt forurenset nedenfor Vøyenenga. Forurensningen omfatter både organisk materiale og miljøgift. Avrenning fra landbruk og veinettet utgjør de største forurensningskildene, og dessuten forekommer lekkasje fra kloakknettet.

Den 19. september 2005 ble det sluppet ut rundt 1000 liter ammoniakkholdig vann i en overvannsledning som drenerer ut i Sandvikselva. Utslippet skjedde i forbindelse med reparasjonen av kjøleanlegget i et bakeri.[2]

Se også[rediger | rediger kilde]

Elva er en del av Sandviksvassdraget.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]