Randsfjorden

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Randsfjorden
LandNorge
FylkeAkershus, Innlandet
KommuneJevnaker, Gran, Søndre Land, Nordre Land
Areal 140,69 km²[1]
Reguleringshøyde134,5–131,3 moh. [1]
Magasinvolum 408,6 mill. m³[1]
Dybde131 m (maks)[2]
Volum7,31 km³ [2]
Nedbørfelt 3 701,54 km²[2]
VassdragDrammensvassdraget
TilløpEtna, Dokka, Vigga, Lomsdalselva, Fallselva, Moselva, Prestegårdselva
UtløpRandselva
Posisjon
UTM-koord.32V 576843 6695684
Kart
Randsfjorden
60°23′25″N 10°23′39″Ø

Randsfjorden er den fjerde største innsjøen i Norge og den tredje største i Innlandet fylke. Randsfjorden ligger i kommunene Jevnaker i Akershus og Gran, Søndre Land og Nordre Land i Innlandet. I nord har innsjøen tilsig av elvene Etna og Dokka, og i Røykenvika kommer Vigga ut. Randsfjorden dreneres av Randselva som renner ut ved Jevnaker i sørenden av innsjøen.

Lengst nord ligger Fluberg, med Fluberg kirke og Dokka (i bakgrunnen).
Randsfjordferga ved Horn fergekai

Randsfjorden ligger 135 moh., er 77 km lang og har et areal på 140 km². Dybden varierer noe, den største dybden er mellom 131 og 134,5 meter.[3]

Randsfjordferga krysser Randsfjorden mellom Horn og Tangen.

Snorre skriver at en gang kong Halvdan Svarte hadde vært på besøk på Hadeland, reiste han over Randsfjorden på vei hjem. Da gikk han gjennom isen med sin hest og slede, og druknet.

Tilløp[rediger | rediger kilde]

Geologi[rediger | rediger kilde]

Randsfjorden er en fjordsjø som ble dannet av isen i og etter siste istid. Området utgjør en svakhetssone i jordskorpa på grunn av en forkastning, der østsiden har sklidd ned mens vestsiden er presset opp. Bergartslagene er dermed best bevart i øst der vi finner kambrosilurske skifre og i høyereliggende områder permiske lava bergarter. Disse lagene er erodert på vestsiden og vi finner prekambrisk grunnfjell.

Dyreliv[rediger | rediger kilde]

Dokkadeltaet naturreservat i nordenden av fjorden er et ramsarområde på grunn av områdets betydning som biotop for trekkfugler og overvintrende vadefugler.

Randsfjorden har flere stammer med storørret. Den som blir fysisk størst av dem gyter i Dokka/Etna og kalles gjerne Dokkaaure. Nesten hvert år fanges det fisk på over 10 kg i dette vassdraget eller fjorden.

Bebyggelse[rediger | rediger kilde]

Randsfjorden var en viktig årsak til bosettingsmønsteretHadeland. Utenfor Eidsand ligger flere øyer, blant annet Kongeøya og Sandøya. Rundt innsjøen finnes flere golfbaner.

Randsfjorden strekker seg fra Jevnaker i sør til Dokka i nord. På vestsiden finner vi stedene Onsaker, Tangen, Bjoneroa, Ringelia og Ligarda. På østsiden finner vi Grymyr, Brandbu, Røykenvik, Horn, Fall, Hov, Fluberg og Odnes.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b c «NVE Atlas». Utbygd vannkraft – Magasin. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 6. april 2014
  2. ^ a b c «NVE Atlas». Vassdrag – Innsjødatabase – Dybdekart. Norges vassdrags- og energidirektorat. Besøkt 6. april 2014
  3. ^ Fra skilt ved Bergfoss renseanlegg.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]