Direktorat (Norge)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Enkelte norske direktoraters kronede emblem
Emblem Direktorat
Nåværende
Emblem of the Norwegian Directorate of Fisheries.svg
Fiskeridirektoratet
Emblem of the Norwegian Directorate of Mining.svg
Direktoratet for mineralforvaltning
Emblem of the Norwegian Water Resources and Energy Directorate.svg
Norges vassdrags- og energidirektorat
Emblem of the Norwegian Petroleum Directorate.svg
Oljedirektoratet
Emblem of the Norwegian Public Roads Administration.svg
Vegdirektoratet
Emblem of the Norwegian Directorate of Public Construction and Property.svg
Statens bygge- og eiendomsdirektorat
Forhenværende
Emblem of the Norwegian Civil Defence.svg
Direktoratet for sivilt beredskap
Emblem of the Norwegian Air Traffic and Airport Management.svg
Luftfartsdirektoratet
Emblem of the Norwegian Prison Board.svg
Kriminalomsorgsdirektoratet
Emblem of the Norwegian Directorate for Fire and Electrical Safety.svg
Direktoratet for brann- og elsikkerhet
Emblem of the Norwegian Directorate for Product and Electrical Safety.svg
Direktoratet for produkt- og elsikkerhet
Emblem of the Norwegian Directorate of the State Forests.svg
Direktoratet for statens skoger

Et direktorat er et statlig forvaltningsorgan som har myndighetsoppgaver og som har hele landet som virkefelt. Det har en faglig rolle, altså at det utvikler, forvalter og formidler kunnskap om sitt fagfelt/saksområde. Denne kunnskapsformidlingen vil ofte være knyttet til det løpende arbeidet med myndighetsoppgaver, men kan også være uavhengig av dette. Alle tilsynsorganer regnes som direktorater. Et direktorat ledes av en direktør.[1]

Norge har hatt enkelte statlige direktorater en god stund, bl.a. Sjøfartsdirektoratet (opprettet 1962), Fiskeridirektoratet (opprettet 1906) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE; opprettet 1921). NVE er en etterfølger av Canaldirectionen (opprettet 1804). Slik sett har den norske direktoratsordningen utspring i tiden da Norge var underlagt den danske kronen. Et sentralt spørsmål i utviklingen av norsk sentralforvaltning har vært hvorvidt det skal opprettes egne sentraladministrative organer (direktorater) underlagt de respektive departementene, for å håndtere deler av arbeidsoppgavene innenfor det aktuelle departementets ansvarsområde.

Liste over alle norske direktorat[rediger | rediger kilde]

Liste over norske direktorat[2]
Organisasjonsnavn Departement
Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidstilsynet Arbeids- og sosialdepartementet
Arkivverket Kulturdepartementet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne- og familiedepartementet
Brønnøysundregistrene Nærings- og fiskeridepartementet
Datatilsynet Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Digitaliseringsdirektoratet Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Direktoratet for byggkvalitet Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Direktoratet for e-helse Helse- og omsorgsdepartementet
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring Finansdepartementet
Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Kunnskapsdepartementet
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning Kunnskapsdepartementet
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Nærings- og fiskeridepartementet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Justis- og beredskapsdepartementet
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Helse- og omsorgsdepartementet
Direktoratet for utviklingssamarbeid Utenriksdepartementet
Finanstilsynet Finansdepartementet
Fiskeridirektoratet Nærings- og fiskeridepartementet
Folkehelseinstituttet Helse- og omsorgsdepartementet
Forbrukertilsynet Barne- og familiedepartementet
Helsedirektoratet Helse- og omsorgsdepartementet
Husbanken Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Kunnskapsdepartementet
Jernbanedirektoratet Samferdselsdepartementet
Justervesenet Nærings- og fiskeridepartementet
Kompetanse Norge Kunnskapsdepartementet
Konkurransetilsynet Nærings- og fiskeridepartementet
Kriminalomsorgsdirektoratet Justis- og beredskapsdepartementet
Kulturtanken Kulturdepartementet
Kunst i offentlige rom Kulturdepartementet
Kystverket Samferdselsdepartementet
Landbruksdirektoratet Landbruks- og matdepartementet
Lånekassen Kunnskapsdepartementet
Lotteri- og stiftelsestilsynet Kulturdepartementet
Luftfartstilsynet Samferdselsdepartementet
Mattilsynet Landbruks- og matdepartementet
Medietilsynet Kulturdepartementet
Miljødirektoratet Klima- og miljødepartementet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet Justis- og beredskapsdepartementet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Kunnskapsdepartementet
Norges vassdrags- og energidirektorat Olje- og energidepartementet
Norsk akkreditering Nærings- og fiskeridepartementet
Norsk filminstitutt Kulturdepartementet
Norsk kulturråd Kulturdepartementet
Norsk nukleær dekommisjonering Nærings- og fiskeridepartementet
Norsk pasientskadeerstatning Helse- og omsorgsdepartementet
Norsk polarinstitutt Klima- og miljødepartementet
Oljedirektoratet Olje- og energidepartementet
Patentstyret Nærings- og fiskeridepartementet
Pensjonstrygden for sjømenn Arbeids- og sosialdepartementet
Petroleumstilsynet Arbeids- og sosialdepartementet
Politidirektoratet Justis- og beredskapsdepartementet
Riksantikvaren Klima- og miljødepartementet
Sivil klareringsmyndighet Justis- og beredskapsdepartementet
Sjøfartsdirektoratet Nærings- og fiskeridepartementet
Skattedirektoratet Finansdepartementet
Statens havarikommisjon for transport Samferdselsdepartementet
Statens helsetilsyn Helse- og omsorgsdepartementet
Statens jernbanetilsyn Samferdselsdepartementet
Statens kartverk Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Statens legemiddelverk Helse- og omsorgsdepartementet
Statens sivilrettsforvaltning Justis- og beredskapsdepartementet
Statistisk sentralbyrå Finansdepartementet
Tolldirektoratet Finansdepartementet
Utdanningsdirektoratet Kunnskapsdepartementet
Utlendingsdirektoratet Justis- og beredskapsdepartementet
Valgdirektoratet Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Vegdirektoratet Samferdselsdepartementet
Vegtilsynet Samferdselsdepartementet

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ [1] - Stortinget - ordliste, hentet 20. juni 2020
  2. ^ «Organisering og ansatte i staten». Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. Besøkt 13. februar 2021. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]