Kongsvikelva

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Kongsvikelva
LandNorge Norge

Kongsvikelva
68°34′49″N 16°12′01″Ø

Kongsvikelva er en elv i Tjeldsund kommune og har et nedslagsfelt på ca. 31 km². Den munner ut i Tjeldsundet ved Kongsvik, ca. 2,5 mil sørvest for Tjeldsundbrua. Kongsvikelva har lett adkomst i det E10 krysser elva ved utløpet i sjøen. Langs elva går det en kjørbar vei (Følg skiltet Kongsvikdalen). Fra sjøen og opp til Fjellvang, en strekning på ca 1,5 kilometer, danner Kongsvikelva grensen mellom gnr. 66 Staksvoll og gnr. 67 Kongsvik.

Kongsvikelva er relativt klar, og noe stri. Vannføringa varierer sterkt, og flommene kan være sterke. Den har få store kulper og blokkmateriale hvor fisken kan stå i kritiske perioder. Bunnsubstratet er brukbart i en del områder, men det er noe sand mellom steinene, og en relativ sparsom begroing tyder på en noe urolig botn.

Fisken kan vandre helt opp til Vesterforsen som ligger ca 6 kilometer fra sjøen og er en naturlig hindring som fisken ikke kan passere.

Sammen med en rekke andre elver stengte Fylkesmannen Kongsvikelva for fiske foran 2010-sesongen. Samtidig ble alt fiske i sjøen ut til 100 fra grensen mellom elv og sjø forbudt. Det er også fastsatt en særskilt fredningssone fra 15. april til 30. september mellom en rett linje vestover fra Klungneset til trigonometrisk punkt ved strandkanten på vestsida av Kongsvik.

Høsten 2019 ble det foretatt en ferskvannsbiologisk undersøkelse med vekt på ungfisk av Nordnorske Ferskvannsbiologer. I denne vurderes tettheten av ungfisk som middels for laks og lav for ørret.

Kongsvikelva har vært stengt for fiske, og elveeierlaget har arbeidet for å få elva åpnet for fiske igjen.