Portal:Norge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
  rediger Norgesportalen
Kongeriket Norge eller Kongeriket Noreg er et nordisk land vest på den skandinaviske halvøy. Til lands grenser Norge mot Sverige i øst, Finland og Russland i nordøst. Landet er langt og smalt, og kysten strekker seg langs Nordatlanteren med havområder som Skagerrak, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet, hvor også Norges kjente fjorder befinner seg. Øya Jan Mayen i nordvest er administrert som en del av fastlandet og grenser til havs mot islandsk farvann. Øygruppen Svalbard er under norsk suverenitet med de begrensninger Svalbardtraktaten setter, men er i likhet med Jan Mayen en del av kongeriket. Bouvetøya i Sydatlanteren er derimot et norsk biland. Norge gjør også krav på Peter 1.s øy i det sørlige Stillehavet og territoriet Dronning Maud Land i Antarktis, men begge disse omfattes av Antarktis-traktaten, som legger territoriale krav i Antarktis på is. På grunn av uenighet om delelinjen mellom norsk og russisk territorialfarvann i Barentshavet, finnes det et område som inntil videre blir administrert av begge statene, den såkalte Gråsonen.
  rediger Utvalgt artikkel
Hopperstad stavkirke er en stavkirke med hevet midtrom som står på gården Hopperstad i Vikøyri. Stavkirken skal være bygd omkring år 1130, og den står på sin originale tuft. Den eies av Fortidsminneforeningen. Dendrokronologiske prøver tatt i 1997 på syv forskjellige steder i kirken gav dateringer mellom 1034 og 1116, men ingen endelig datering. I 1982 ble det ved en reparasjon i nordre korsval avdekket et stolpehull, noe som kan indikere at det tidligere har stått en stolpekirke på stedet.
  rediger Utvalgt bilde
Togbillett tur/retur Trondheim - Hell fra 1964
  rediger Visste du at …
  rediger Ting du kan gjøre
  rediger Utvalgt biografi
Audun Hugleikssons segl.
Audun Hugleikssons segl.
Audun Hugleiksson (født ca. 1240, henrettet 2. desember 1302 i Bergen) var en stormann i kongeriket Norge på slutten av 1200-tallet. Han var kongens høyre hånd, både under Magnus Lagabøte og Eirik Magnusson, og ble sett på som en viktig politiker og jurist for sin tid, og hadde en sentral rolle i utformingen av det norske lovverket i. Fra 1280 og fram mot århundreskiftet fikk han stadig viktigere stillinger i statsledningen, og hadde et eget sete i kongens råd, tjenestegjorde som stallare («advokat»), fehirde («skatteminister») og bar tittelen baron. Audun oppførte noe så sjeldent i norsk sammenheng som et slott eller en borg i stein på Ålhus i Jølster i Sunnfjord. Hugleiksson døde ved henging på Nordnes i Bergen den 2. desember 1302.
  rediger Tidligere norske kolonier

Hovedartikkel: Norgesveldet
Finnmark · Færøyene · Grønland · Sudreyar (Hebridene) · Hjaltland (Shetland) · Island · Man · Orknøyene

  rediger Relaterte portaler
  rediger Underprosjekter
  rediger Kategorier
  rediger Utmerkede og anbefalte artikler
Utmerkede artikler Utmerkede artikler:

Bibelen i Norge · Bispegata (Oslo) · Bjørnøya · Buekorps · Damsgård hovedgård · Ludvig Holberg · Hopperstad stavkirke · Audun Hugleiksson · Eurovision Song Contest · Fjell festning · Hålogaland · Innvandrere i Norge · Kristiansund lufthavn, Kvernberget · Kristiansten festning · Leiegårdene i Oslos historiske murby · Longyearbyen · Molde · Murbyen (Oslo) · Nidarosdomen · Oslo · Oslos historiske murby på 1900- og 2000-tallet · Parker i Oslo · Regjeringskvartalet · Restaureringen av Nidarosdomen · Vestfronten på Nidarosdomen · Svelgen · Nils Aas · Østkant og vestkant i Oslo ·

Utmerkede artikler Gode lister: Liste over Norges høyeste fjell; Norges kommuner; Liste over Norges største tettsteder|width="2%";| 

Anbefalte artikler Anbefalte artikler:

Roald Amundsen · Arendal · Henrik Bjørnstad · Blaafarveværket · Blindpassasjer (TV-serie) · Bodø · Bydel St. Hanshaugen · Dronning Maud Lands historie · Ekebergskrenten · Hamar · Hamarkameratene · Hønefoss · Gol stavkirke · Nordahl Grieg · Eivind Groven · Ingeborg Refling Hagen · Johan Bernhard Hjort · Per Imerslund · Rolf Jacobsen  · Theodor Kittelsen · Christian Holtermann Knudsen · Kristiansund · Kvæfjord · Lasse & Geir · Harald Maddadsson · Norbatt · Norderhov kirke · Odd Nordstoga · Norge · Norge under andre verdenskrig · Norrøn mytologi · Norske Huldre-Eventyr og Folkesagn · Norsk forsvarshistorie · Norsk rutebilhistorie · Petroleumsvirksomhet i Norge · Pinsebevegelsen i Norge  · Pomorhandel · Ole Richter · Sverre Riisnæs · Riksforsamlingen · Sauda · Lars Olsen Skrefsrud · Linn Skåber · Sogn haveby · Stavkirke · Steigen Sagaspill · Skien · Svalbards geologi · Johan Sverdrup · T-banen i Oslo · Andreas Thorkildsen · Tjuvholmen · Torsvåg · Turveier i Oslo · Urnes stavkirke · Vestfossen · Vikingtiden i Norge · Visebølgen i Norge · Vår Frue kirke (Trondheim) · Johan Sebastian Welhaven · Henrik Wergeland · Ørland · Ivar Aasen