Hopp til innhold

Gressvik

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Gressvik er et tettsted som ligger i kommunen Fredrikstad, Norge. Elven Seut skiller Gressvik fra byen Fredrikstad. Gressvik strekker seg fra Ørebekk i nord til Rød og Viker i sør.

Før 1860 besto Gressvik av kun to gårder (Hauge og Græsvig) og noen få andre hus. Etter at Julius Nicolai Jacobsen bygget opp et sagbruk, vokste antallet hus og folk betraktelig.

Sentrum kalles "Gressvik Torg" og er et lite handelsområde. Det er to barneskoler, Rød og Hurrød barneskoler. Rød er for elever fra Oksviken, Viker, Krosnes, Rød og Dale. På Hurrød går elever fra sentrale Gressvik. Den eneste ungdomsskolen er Gressvik Ungdomsskole.

Det er for tiden gratis fergeforbindelse mellom Gressvik og Fredrikstad sentrum – og noen andre steder rundt Fredrikstad.

Ørebekk – der nærmeste kjørbare forbindelse til Fredrikstad ligger – har de siste årene være et område med stor utbygging, både når det gjelder boliger og forretningsvirksomhet.