Norges kommuner

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Norges kommuner er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge og deler pr. 1. januar 2020 landet inn i 356 geografiske administrative/politiske områder.[1] Kommunene har ansvar for en rekke basisoppgaver som grunnskole, kulturskole, barnehager, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og tekniske tjenester. Kommunegrensene brukes i tillegg av en rekke andre etater og selskaper.

Kommunene ble innført med formannskapslovene fra 1837, og landet ble delt i 392 geografiske områder med basis i prestegjeldene. Antallet kommuner toppet seg i 1930 med 744 kommuner.[2] Kommunene endret seg og overgangen fra vannbasert til landbasert kommunikasjon endret mange grenser. Etter Schei-komiteens arbeid, ble en rekke kommuner lagt ned og slått sammen slik at man i 1967 hadde 454 kommuner. En del kommunegrenser ble senere flyttet tilbake, men siden har også kommuner blitt slått sammen slik som ved sammenslåingen mellom Harstad og Bjarkøy 1. januar 2013. I 2014 ble det lansert en kommunereform, og den første sammenslåingen skjedde 1. januar 2017 da Andebu, Sandefjord og Stokke kommuner ble slått sammen til nye Sandefjord.[3] Den 8. juni 2017 vedtok Stortinget at antall kommuner skulle reduseres til 354. I desember 2017 vedtok Stortinget å oppheve ett av sammenslåingsvedtakene slik at antallet ville bli 356.[4] Kommunesammenslåingene ble gjennomført 1. januar 2020.[5]

Det er stor forskjell i innbyggertallet kommunene imellom. Den minste kommunen er Utsira med 208 innbyggere og den største er Oslo med 673 469 innbyggere (pr. 1. januar 2018).[6]

Politikk[rediger | rediger kilde]

Antall kommuner i Norge, 1837-2015.[7]
Norges kommunekart etter kommunereformen 01.01.2020

Alle kommuner er geografisk en del av en fylkeskommune. Det er 11 fylker/fylkeskommuner i Norge. Oslo er i en særstilling og har både status og funksjon som kommune og fylkeskommune. Noen av de kommunale funksjonene i Oslo er lagt til egne bydelsadministrasjoner.

Kommunene er styrt av et folkevalgt kommunestyre på minimum elleve medlemmer som tar avgjørelser på vegne av kommunen. Kommunestyret ledes politisk av ordføreren, mens rådmannen (administrasjonssjefen) i de fleste kommuner leder administrasjonen i kommunen. Unntaket er Oslo og etterhvert noen andre store bykommuner, som har et politisk system som tilsvarer regjeringen og Stortinget på nasjonalt nivå. Der fungerer ordføreren som byens symbolske overhode (tilsvarende statsoverhode), mens et byråd (tilsvarende regjering) ledet av en byrådsleder (tilsvarende statsminister) styrer kommunen. De andre medlemmene av byrådet kalles byråder (tilsvarende statsråder) og leder byrådsavdelinger (tilsvarende departementer). Byrådet må ha tillit i bystyret, på samme måte som en regjering utgår fra Stortinget.

Det avholdes valg til kommunestyrene hvert fjerde år, det siste valget ble avholdt i 2015. Større kommuner har gjerne også bydelsutvalg, som blir valgt samtidig med kommunevalget og har begrenset myndighet til å styre eller rådføre kommunen etter regler satt av kommunestyret.

Kommunene har ansvar for blant annet renovasjon og tekniske tjenester, arealregulering, barnehage og grunnopplæring, samt befolkningens samlede sosial- og helsetilbud. Sistnevnte ansvar ble tildelt gjennom Samhandlingsreformen fra 1. januar 2012.

Målform og språk[rediger | rediger kilde]

Kommunene kan kreve å få brev fra statlige organer i sin målform etter vedtak i kommunestyret. Det er i dag 158 kommuner som har vedtak om bokmål og 113 om nynorsk, mens 157 kommuner regnes som språklig nøytrale, hvilket i praksis betyr at de i de aller fleste tilfeller benytter bokmål.

Ambox outdated serious.svg
Trenger oppdatering: Denne artikkelen eller seksjonen er ikke oppdatert med ny utvikling eller ny informasjon.
Du kan hjelpe Wikipedia med å oppdatere den.

I tillegg til norsk er åtte kommuner en del av forvaltningsområdet for samisk språk, hvor samisk er likestilt med norsk som administrasjonsspråk i kommunen. Porsanger kommune og Storfjord kommune har i tillegg kvensk som administrasjonsspråk, noe som gjør dem til de eneste trespråklige kommunene i Norge.

Kommunene[rediger | rediger kilde]

Noen kommuner har samme navn, men ligger ikke i samme fylke. Følgende kommunenavn deles av to kommuner hver: Herøy (Møre og Romsdal og Nordland), og Våler (Viken og Innlandet).

Kommunene som er fylkesadministrasjonssenter er merket i grønt (merk at Oslo er administrasjonssenter for både Oslo fylke og Akershus, Østfold har to administrasjonssentre, Moss og Sarpsborg).

Ambox outdated serious.svg
Trenger oppdatering: Seksjonen, nye fylker med nye kommunenummer, se Liste over norske kommunenummer er ikke oppdatert med ny utvikling eller ny informasjon.
Du kan hjelpe Wikipedia med å oppdatere den.
Nr [8] Kommunenavn Adm. senter Fylke Folketall[9] Areal[10] Kart Våpen Målform[11] Ordfører Parti
0301 Oslo Oslo Oslo 673 469 454,03
Oslo markert med rødt på fylkeskartet
Oslos kommunevåpen Nøytral Marianne Borgen SV
1101 Eigersund Egersund Rogaland 14 898 431,66
Eigersund markert med rødt på fylkeskartet
Eigersunds kommunevåpen Bokmål Leif Erik Egaas Høyre
1103 Stavanger Stavanger Rogaland 133 140 71,44
Stavanger markert med rødt på fylkeskartet
Stavangers kommunevåpen Bokmål Christine Sagen Helgø Høyre
1106 Haugesund Haugesund Rogaland 37 167 72,72
Haugesund markert med rødt på fylkeskartet
Haugesunds kommunevåpen Bokmål Petter Steen jr Høyre
1108 Sandnes Sandnes Rogaland 76 328 304,46
Sandnes markert med rødt på fylkeskartet
Sandnes' kommunevåpen Nøytral Stanley Wirak Ap
1111 Sokndal Hauge Rogaland 3 331 294,79
Sokndal markert med rødt på fylkeskartet
Sokndals kommunevåpen Nøytral Trond Arne Pedersen KrF
1112 Lund Moi Rogaland 3 237 408,51
Lund markert med rødt på fylkeskartet
Lunds kommunevåpen Nøytral Pål Anker Ravndal KrF
1114 Bjerkreim Vikeså Rogaland 2 826 650,58
Bjerkreim markert med rødt på fylkeskartet
t!w
Bjerkreims kommunevåpen Nynorsk Marthon Skårland Høyre
1119 Varhaug Rogaland 18 762 258,22
Hå markert med rødt på fylkeskartet
Hås kommunevåpen Nøytral Mons Skrettingland Høyre
1120 Klepp Kleppe Rogaland 19 217 113,50
Klepp markert med rødt på fylkeskartet
Klepps kommunevåpen Nynorsk Anne Mari Braut Nese Høyre
1121 Time Bryne Rogaland 18 699 183,43
Time markert med rødt på fylkeskartet
Times kommunevåpen Nynorsk Reinert Kverneland Høyre
1122 Gjesdal Ålgård Rogaland 11 866 617,53
Gjesdal markert med rødt på fylkeskartet
Gjesdals kommunevåpen Nøytral Frode Fjeldsbø Ap
1124 Sola Solakrossen Rogaland 26 265 69,14
Sola markert med rødt på fylkeskartet
Solas kommunevåpen Nøytral Ole Ueland Høyre
1127 Randaberg Randaberg Rogaland 10 972 24,71
Randaberg markert med rødt på fylkeskartet
Randabergs kommunevåpen Nøytral Bjørn Christian Kahrs Høyre
1130 Strand Jørpeland Rogaland 12 638 218,17
Strand markert med rødt på fylkeskartet
Strands kommunevåpen Nøytral Helge Steinsvåg Ap
1133 Hjelmeland Hjelmelandsvågen Rogaland 2 723 1089,51
Hjelmeland markert med rødt på fylkeskartet
Hjelmelands kommunevåpen Nynorsk Trine L. Danielsen Høyre
1134 Suldal Sand Rogaland 3 849 1736,22
Suldal markert med rødt på fylkeskartet
Suldals kommunevåpen Nynorsk Torkel Myklebust Sp
1135 Sauda Sauda Rogaland 4 663 546,36
Sauda markert med rødt på fylkeskartet
Saudas kommunevåpen Nynorsk Frode Sulen Ap
1145 Bokn Føresvik Rogaland 844 47,17
Bokn markert med rødt på fylkeskartet
Bokns kommunevåpen Nynorsk Kyrre Lindanger Ap
1146 Tysvær Aksdal Rogaland 11 023 425,34
Tysvær markert med rødt på fylkeskartet
Tysværs kommunevåpen Nynorsk Sigmund Lier Ap
1149 Karmøy Kopervik Rogaland 42 243 229,68
Karmøy markert med rødt på fylkeskartet
Karmøys kommunevåpen Nøytral Jarle Nilsen Ap
1151 Utsira Utsira Rogaland 208 6,29
Utsira markert med rødt på fylkeskartet
Utsiras kommunevåpen Nøytral Marte Eide Klovning Felleslista
1160 Vindafjord Ølensjøen Rogaland 8 793 620,44
Vindafjord markert med rødt på fylkeskartet
Vindafjords kommunevåpen Nynorsk Ole Johan Vierdal Sp
1505 Kristiansund Kristiansund Møre og Romsdal 24 300 87,46
Kristiansund markert med rødt på fylkeskartet
Kristiansunds kommunevåpen Bokmål[12] Kjell Neergaard Ap
1506 Molde Molde Møre og Romsdal 26 900 363,00
Molde markert med rødt på fylkeskartet
Moldes kommunevåpen Nøytral Torgeir Dahl Høyre
1507 Ålesund Ålesund Møre og Romsdal 47 510 98,48
Ålesund markert med rødt på fylkeskartet
Ålesunds kommunevåpen Nøytral Bjørn Tømmerdal Høyre
1511 Vanylven Fiskåbygd Møre og Romsdal 3 187 385,19
Vanylven markert med rødt på fylkeskartet
Vanylvens kommunevåpen Nynorsk Jan Helgøy KrF
1514 Sande Larsnes Møre og Romsdal 2 522 93,14
Sande markert med rødt på fylkeskartet
Sande i Møre og Romsdals kommunevåpen Nynorsk Dag Vaagen Høyre
1515 Herøy Fosnavåg Møre og Romsdal 8 965 119,77
Herøy markert med rødt på fylkeskartet
Herøys kommunevåpen Nynorsk Arnulf Goksøyr Høyre
1516 Ulstein Ulsteinvik Møre og Romsdal 8 555 97,30
Ulstein markert med rødt på fylkeskartet
Ulsteins kommunevåpen Nynorsk Knut Erik Engh Frp
1517 Hareid Hareid Møre og Romsdal 5 150 82,50
Hareid markert med rødt på fylkeskartet
Hareids kommunevåpen Nynorsk Anders Riise Høyre
1520 Ørsta Ørsta Møre og Romsdal 10 812 804,79
Ørsta markert med rødt på fylkeskartet
Ørstas kommunevåpen Nynorsk Rune Hovde Høyre
1525 Stranda Stranda Møre og Romsdal 4 587 866,08
Stranda markert med rødt på fylkeskartet
Strandas kommunevåpen Nynorsk Jan Ove Tryggestad Sp
1528 Sykkylven Aure Møre og Romsdal 7 695 337,71
Sykkylven markert med rødt på fylkeskartet
Sykkylvens kommunevåpen Nynorsk Petter Lyshol Høyre
1532 Giske Valderøya Møre og Romsdal 8 292 40,11
Giske markert med rødt på fylkeskartet
Giskes kommunevåpen Nynorsk Knut Støbakk KrF
1535 Vestnes Vestnes Møre og Romsdal 6 559 352,08
Vestnes markert med rødt på fylkeskartet
Vestness kommunevåpen Nynorsk Geir Inge Lien Sp
1539 Rauma Åndalsnes Møre og Romsdal 7 507 1502,37
Rauma markert med rødt på fylkeskartet
Raumas kommunevåpen Nøytral Lars Olav Hustad Høyre
1547 Aukra Falkhytta Møre og Romsdal 3 557 58,87
Aukra markert med rødt på fylkeskartet
Aukras kommunevåpen Nynorsk Bernhard Riksfjord Ap
1554 Averøy Bruhagen Møre og Romsdal 5 859 175,94
Averøy markert med rødt på fylkeskartet
Averøys kommunevåpen Nøytral Ann Kristin Sørvik Sp
1557 Gjemnes Batnfjordsøra Møre og Romsdal 2 623 381,96
Gjemnes markert med rødt på fylkeskartet
Gjemnes' kommunevåpen Nøytral Odd Steinar Bjerkeset KrF
1560 Tingvoll Tingvoll Møre og Romsdal 3 078 336,91
Tingvoll markert med rødt på fylkeskartet
Tingvolls kommunevåpen Nøytral Peder Hanem Aasprang Sp
1563 Sunndal Sunndalsøra Møre og Romsdal 7 119 1713,44
Sunndal markert med rødt på fylkeskartet
Sunndals kommunevåpen Nøytral Ståle Refstie Ap
1566 Surnadal Skei Møre og Romsdal 5 978 1365,26
Surnadal markert med rødt på fylkeskartet
Surnadals kommunevåpen Nynorsk Mons Otnes Ap
1573 Smøla Hopen Møre og Romsdal 2 172 281,86
Smøla markert med rødt på fylkeskartet
Smølas kommunevåpen Nøytral Roger Osen Ap
1576 Aure Aure Møre og Romsdal 3 593 643,93
Aure markert med rødt på fylkeskartet
Aures kommunevåpen Nøytral Ingunn Oldervik Golmen Sp
1577 Volda Volda Møre og Romsdal 9 188 547,24
Volda markert med rødt på fylkeskartet
Voldas kommunevåpen Nynorsk Jørgen Amdam Ap
1804 Bodø Bodø Nordland 51 558 1392,51
Bodø markert med rødt på fylkeskartet
Bodøs kommunevåpen Nøytral Ida Marie Pinnerød Ap
1806 Narvik Narvik Nordland 18 638 2022,62
Narvik markert med rødt på fylkeskartet
Narviks kommunevåpen Bokmål Tore Nysæter Høyre
1811 Bindal Terråk Nordland 1 486 1264,63
Bindal markert med rødt på fylkeskartet
Bindals kommunevåpen Bokmål Petter Bjørnli Høyre
1812 Sømna Vik Nordland 2 020 194,21
Sømna markert med rødt på fylkeskartet
Sømnas kommunevåpen Bokmål Andrine Solli Oppegaard Ap
1813 Brønnøy Brønnøysund Nordland 7 948 1041,11
Brønnøy markert med rødt på fylkeskartet
Brønnøys kommunevåpen Nøytral Johnny Hanssen Ap
1815 Vega Gladstad Nordland 1 221 163,31
Vega markert med rødt på fylkeskartet
Vegas kommunevåpen Bokmål Andre Møller Ap
1816 Vevelstad Vevelstad Nordland 506 538,81
Vevelstad markert med rødt på fylkeskartet
Vevelstads kommunevåpen Bokmål Ken-Richard Hansen Sp
1818 Herøy Silvalen Nordland 1 790 64,58
Herøy markert med rødt på fylkeskartet
Herøys kommunevåpen Bokmål Arnt Frode Jensen Ap
1820 Alstahaug Sandnessjøen Nordland 7 450 187,22
Alstahaug markert med rødt på fylkeskartet
Alstahaugs kommunevåpen Nøytral Bård Anders Langø Ap
1822 Leirfjord Leland Nordland 2 307 465,29
Leirfjord markert med rødt på fylkeskartet
Leirfjords kommunevåpen Nøytral Magnar Johnsen Sp
1824 Vefsn Mosjøen Nordland 13 448 1928,76
Vefsn markert med rødt på fylkeskartet
Vefsns kommunevåpen Nøytral Jann-Arne Løvdal Ap
1825 Grane Trofors Nordland 1 463 2009,95
Grane markert med rødt på fylkeskartet
Granes kommunevåpen Nøytral Bjørn Ivar Lamo Ap
1826 Hattfjelldal Hattfjelldal Nordland 1 411 2684,28
Hattfjelldal markert med rødt på fylkeskartet
Hattfjelldals kommunevåpen Nøytral Harald Lie Sp
1827 Dønna Solfjellsjøen Nordland 1 403 194,14
Dønna markert med rødt på fylkeskartet
Dønnas kommunevåpen Bokmål Anne S. Mathisen Ap
1828 Nesna Nesna Nordland 1 805 183,13
Nesna markert med rødt på fylkeskartet
Nesnas kommunevåpen Bokmål Marit Bye Høyre
1832 Hemnes Korgen Nordland 4 503 1588,52
Hemnes markert med rødt på fylkeskartet
Hemnes' kommunevåpen Nøytral Kjell Joar Petersen-Øverleir Høyre
1833 Rana Mo i Rana Nordland 26 230 4460,65
Rana markert med rødt på fylkeskartet
Ranas kommunevåpen Nøytral Geir Waage Ap
1834 Lurøy Lurøy Nordland 1 920 264,52
Lurøy markert med rødt på fylkeskartet
Lurøys kommunevåpen Bokmål Bjørnar Skjæran Ap
1835 Træna Husøy Nordland 454 16,31
Træna markert med rødt på fylkeskartet
Trænas kommunevåpen Bokmål Per Pedersen KrF
1836 Rødøy Vågaholmen Nordland 1 249 711,30
Rødøy markert med rødt på fylkeskartet
Rødøys kommunevåpen Nøytral Olav Terje Hoff Sp
1837 Meløy Ørnes Nordland 6 346 873,96
Meløy markert med rødt på fylkeskartet
Meløys kommunevåpen Bokmål Per Swensen Høyre
1838 Gildeskål Inndyr Nordland 1 998 661,97
Gildeskål markert med rødt på fylkeskartet
Gildeskåls kommunevåpen Nøytral Petter Jørgen Pedersen Ap
1839 Beiarn Moldjord Nordland 1 029 1221,95
Beiarn markert med rødt på fylkeskartet
Beiarns kommunevåpen Bokmål Monika Sande Sp
1840 Saltdal Rognan Nordland 4 691 2215,38
Saltdal markert med rødt på fylkeskartet
Saltdals kommunevåpen Bokmål Finn-Obert Bentsen Ap
1841 Fauske Fauske Nordland 9 775 1210,33
Fauske markert med rødt på fylkeskartet
Fauskes kommunevåpen Bokmål Siv Anita Johnsen Brekke Ap
1845 Sørfold Straumen Nordland 1 979 1636,01
Sørfold markert med rødt på fylkeskartet
Sørfolds kommunevåpen Bokmål Lars Evjenth Ap
1848 Steigen Leinesfjord Nordland 2 534 1006,79
Steigen markert med rødt på fylkeskartet
Steigens kommunevåpen Bokmål Asle Schrøder Sp
1851 Lødingen Lødingen Nordland 2 102 524,53
Lødingen markert med rødt på fylkeskartet
Lødingens kommunevåpen Bokmål Anita Marthinussen Høyre
1853 Evenes Bogen Nordland 1 387 252,30
Evenes markert med rødt på fylkeskartet
Evenes' kommunevåpen Bokmål Svein Erik Kristiansen Høyre
1859 Flakstad Ramberg Nordland 1 301 178,09
Flakstad markert med rødt på fylkeskartet
Flakstads kommunevåpen Nøytral Stein Iversen Sp
1860 Vestvågøy Leknes Nordland 11 397 423,30
Vestvågøy markert med rødt på fylkeskartet
Vestvågøys kommunevåpen Nøytral Jonny Finstad Høyre
1865 Vågan Svolvær Nordland 9 611 477,68
Vågan markert med rødt på fylkeskartet
Vågans kommunevåpen Nøytral Eivind Holst Høyre
1866 Hadsel Stokmarknes Nordland 8 042 566,40
Hadsel markert med rødt på fylkeskartet
Hadsels kommunevåpen Bokmål Kjell-Børge Freiberg Frp
1867 Straume Nordland 2 623 247,04
Bø markert med rødt på fylkeskartet
Bø i Nordlands kommunevåpen Nøytral Sture Pedersen Høyre
1868 Øksnes Myre Nordland 4 541 319,17
Øksnes markert med rødt på fylkeskartet
Øksnes' kommunevåpen Nøytral Jørn Martinussen Høyre
1870 Sortland Sortland Nordland 10 401 722,42
Sortland markert med rødt på fylkeskartet
Sortlands kommunevåpen Nøytral Grete Ellingsen Høyre
1871 Andøy Andenes Nordland 4 902 655,60
Andøy markert med rødt på fylkeskartet
Andøys kommunevåpen Nøytral Jonni Solsvik Høyre
1874 Moskenes Reine Nordland 1 068 118,62
Moskenes markert med rødt på fylkeskartet
Moskeness kommunevåpen Nøytral Lillian Rasmussen LL
1875 Hamarøy Oppeid Nordland 1 801 1031,26
Hamarøy markert med rødt på fylkeskartet
Hamarøys kommunevåpen Nøytral Rolf Steffensen Ap
3001 Halden Halden Viken 31 037 642,34
Halden markert med rødt på fylkeskartet
Haldens kommunevåpen Bokmål Thor Edquist Høyre
3002 Moss Moss Viken 32 588 63,49
Moss markert med rødt på fylkeskartet
Moss' kommunevåpen Nøytral Hanne Tollerud Ap
3003 Sarpsborg Sarpsborg Viken 55 543 405,68
Sarpsborg markert med rødt på fylkeskartet
Sarpsborgs kommunevåpen Bokmål Sindre Martinsen-Evje Ap
3004 Fredrikstad Fredrikstad Viken 80 977 288,15
Fredrikstad markert med rødt på fylkeskartet
Fredrikstads kommunevåpen Bokmål Jon-Ivar Nygård Ap
3005 Drammen Drammen Viken 68 713 137,48
Drammen markert med rødt på fylkeskartet
Drammens kommunevåpen Nøytral Tore Opdal Hansen Høyre
3006 Kongsberg Kongsberg Viken 27 410 792,27
Kongsberg markert med rødt på fylkeskartet
Kongsbergs kommunevåpen Bokmål Vidar Lande Ap
3007 Ringerike Hønefoss Viken 30 283 1555,10
Ringerike markert med rødt på fylkeskartet
Ringerikes kommunevåpen Bokmål Kjell Børre Hansen Ap
3011 Hvaler Skjærhalden Viken 4 540 89,56
Hvaler markert med rødt på fylkeskartet
Hvalers kommunevåpen Bokmål Eivind N. Borge Frp
3012 Aremark Fossby Viken 1 399 319,28
Aremark markert med rødt på fylkeskartet
Aremarks kommunevåpen Bokmål Geir Aarbu Sp
3013 Marker Ørje Viken 3 567 412,91
Marker markert med rødt på fylkeskartet
Markers kommunevåpen Bokmål Kjersti Nythe Nilsen Ap
3014 Indre Østfold Askim Viken 44 615 791,94 Saxe Frøshaug Sp
3015 Skiptvet Meieribyen Viken 3 831 101,21
Skiptvet markert med rødt på fylkeskartet
Skiptvets kommunevåpen Bokmål Svein Olav Agnalt Ap
3016 Rakkestad Rakkestad Viken 8 202 434,71
Rakkestad markert med rødt på fylkeskartet
Rakkestads kommunevåpen Bokmål Ellen Solbrække Ap
3017 Råde Karlshus Viken 7 465 118,68
Råde markert med rødt på fylkeskartet
Rådes kommunevåpen Bokmål René Rafshol Høyre
3018 Våler Kirkebygden Viken 5 471 256,96
Våler markert med rødt på fylkeskartet
Våler i Østfolds kommunevåpen Bokmål Reidar Kaabbel Sp
3019 Vestby Vestby Viken 17 971 134 Vestby kommunevåpen
3020 Nordre Follo Ski Viken 58 835 203 Nordre Follo kommunevåpen
3021 Ås Ås Viken 20 084 103,12
Ås markert med rødt på fylkeskartet
Ås' kommunevåpen Nøytral Ola Nordal Ap
3022 Frogn Drøbak Viken 15 735 85,66
Frogn markert med rødt på fylkeskartet
Frogns kommunevåpen Bokmål Thore Vestby Høyre
3023 Nesodden Nesoddtangen Viken 19 287 61,48
Nesodden markert med rødt på fylkeskartet
Nesoddens kommunevåpen Bokmål Nina Sandberg Ap
3024 Bærum Sandvika Viken 125 454 192,32
Bærum markert med rødt på fylkeskartet
Barums kommunevåpen Bokmål Lisbeth Hammer Krog Høyre
3025 Asker Asker Viken 60 926 100,73
Asker markert med rødt på fylkeskartet
Askers kommunevåpen Bokmål Lene Conradi Høyre
3026 Aurskog-Høland Bjørkelangen Viken 16 390 961,66
Aurskog-Høland markert med rødt på fylkeskartet
Aurskog-Hølands kommunevåpen Bokmål Roger Evjen Ap
3027 Rælingen Fjerdingby Viken 17 874 71,68
Rælingen markert med rødt på fylkeskartet
Rælingens kommunevåpen Nøytral Øivind Sand Ap
3028 Enebakk Kirkebygda Viken 10 945 232,58
Enebakk markert med rødt på fylkeskartet
Enebakks kommunevåpen Bokmål Tonje Anderson Olsen Høyre
3029 Lørenskog Solheim Viken 38 670 70,53
Lørenskog markert med rødt på fylkeskartet
Lørenskogs kommunevåpen Nøytral Ragnhild Bergheim Ap
3030 Lillestrøm Lillestrøm Viken 85 682 457 Lillestrøm kommunevåpen Jørgen Vik Ap
3031 Nittedal Rotnes Viken 23 545 186,22
Nittedal markert med rødt på fylkeskartet
Nittedals kommunevåpen Bokmål Hilde Thorkildsen Ap
3032 Gjerdrum Ask Viken 6 704 83,19
Gjerdrum markert med rødt på fylkeskartet
Gjerdrums kommunevåpen Bokmål Anders Østensen Ap
3033 Ullensaker Jessheim Viken 36 576 252,46
Ullensaker markert med rødt på fylkeskartet
Ullensakers kommunevåpen Bokmål Harald Espelund Frp
3034 Nes Årnes Viken 21 681 637,36
Nes markert med rødt på fylkeskartet
Nes i Akershus' kommunevåpen Bokmål Grete Sjøli Ap
3035 Eidsvoll Eidsvoll Viken 24 647 456,61
Eidsvoll markert med rødt på fylkeskartet
Eidsvolls kommunevåpen Bokmål John-Erik Vika Sp
3036 Nannestad Teigebyen Viken 13 240 340,98
Nannestad markert med rødt på fylkeskartet
Nannestads kommunevåpen Bokmål Hans Thue Ap
3037 Hurdal Hurdal Viken 2 903 284,95
Hurdal markert med rødt på fylkeskartet
Hurdals kommunevåpen Bokmål Runar Bålsrud Venstre
3038 Hole Vik Viken 6 833 194,80
Hole markert med rødt på fylkeskartet
Holes kommunevåpen Bokmål Per R. Berger Høyre
3039 Flå Flå Viken 1 069 704,48
Flå markert med rødt på fylkeskartet
Flås kommunevåpen Bokmål Tor Egil Buøen LL
3040 Nesbyen (kommune) Nesbyen Viken 3 341 809,64
Nes markert med rødt på fylkeskartet
Nes i Buskeruds kommunevåpen Bokmål Tore Haraldset Bygdelista
3041 Gol Gol Viken 4 566 532,51
Gol markert med rødt på fylkeskartet
Gols kommunevåpen Nynorsk Hallvor Lilleslett Venstre
3042 Hemsedal Trøim Viken 2 457 753,47
Hemsedal markert med rødt på fylkeskartet
Hemsedals kommunevåpen Nynorsk Oddvar Grøthe Sp
3043 Ål Ål Viken 4 626 1171,29
Ål markert med rødt på fylkeskartet
Åls kommunevåpen Nynorsk Solveig Vestenfor Ap
3044 Hol Hol Viken 4 520 1858,36
Hol markert med rødt på fylkeskartet
Hols kommunevåpen Nøytral Tony Arild Kjøl Høyre
3045 Sigdal Prestfoss Viken 3 488 842,15
Sigdal markert med rødt på fylkeskartet
Sigdals kommunevåpen Bokmål Kari Kolbræk Ask Sp
3046 Krødsherad Noresund Viken 2 277 374,63
Krødsherad markert med rødt på fylkeskartet
Krødsherads kommunevåpen Nøytral Olav Skinnes Sp
3047 Modum Vikersund Viken 13 880 515,09
Modum markert med rødt på fylkeskartet
Modums kommunevåpen Bokmål Terje Bråthen Ap
3048 Øvre Eiker Hokksund Viken 18 926 456,76
Øvre Eiker markert med rødt på fylkeskartet
Øvre Eikers kommunevåpen Bokmål Ann Sire Fjerdingstad Høyre
3049 Lier Lierbyen Viken 25 980 301,33
Lier markert med rødt på fylkeskartet
Liers kommunevåpen Bokmål Gunn Cecilie Ringdal Høyre
3050 Flesberg Lampeland Viken 2 688 561,92
Flesberg markert med rødt på fylkeskartet
Flesbergs kommunevåpen Bokmål Thomas Fosen Høyre
3051 Rollag Rollag Viken 1 411 449,28
Rollag markert med rødt på fylkeskartet
Rollags kommunevåpen Nøytral Viel Jaren Heitmann Sp
3052 Nore og Uvdal Rødberg Viken 2 482 2502,33
Nore og Uvdal markert med rødt på fylkeskartet
Nore og Uvdals kommunevåpen Nøytral Eli Hovd Prestegården Sp
3053 Jevnaker Jevnaker Viken 6 777 225,74
Jevnaker markert med rødt på fylkeskartet
Jevnakers kommunevåpen Bokmål Lars Magnussen Ap
3054 Lunner Roa Viken 9 065 291,89
Lunner markert med rødt på fylkeskartet
Lunners kommunevåpen Bokmål Harald Tyrdal Ap
3401 Kongsvinger Kongsvinger Hedmark 17 934 1036,46
Kongsvinger markert med rødt på fylkeskartet
Kongsvingers kommunevåpen Bokmål Sjur Strand Arbeiderpartiet
3403 Hamar Hamar Hedmark 30 930 350,94
Hamar markert med rødt på fylkeskartet
Hamars kommunevåpen Nøytral Einar Busterud BBL
3405 Lillehammer Lillehammer Oppland 27 938 477,44
Lillehammer markert med rødt på fylkeskartet
Lillehammers kommunevåpen Bokmål Espen Johnsen Ap
3407 Gjøvik Gjøvik Oppland 30 642 672,16
Gjøvik markert med rødt på fylkeskartet
Gjøviks kommunevåpen Bokmål Torvild Sveen[13] Sp
3411 Ringsaker Brumunddal Hedmark 34 151 1281,08
Ringsaker markert med rødt på fylkeskartet
Ringsakers kommunevåpen Bokmål Anita Ihle Steen Ap
3412 Løten Løten Hedmark 7 615 369,45
Løten markert med rødt på fylkeskartet
Løtens kommunevåpen Bokmål Bente Elin Lilleøkseth Ap
3411 Stange Stange Hedmark 20 646 724,22
Stange markert med rødt på fylkeskartet
Stanges kommunevåpen Bokmål Nils A. Røhne Ap
3414 Nord-Odal Sand Hedmark 5 097 508,13
Nord-Odal markert med rødt på fylkeskartet
Nord-Odals kommunevåpen Bokmål Lise Selnes Ap
3415 Sør-Odal Skarnes Hedmark 7 884 516,76
Sør-Odal markert med rødt på fylkeskartet
Sør-Odals kommunevåpen Bokmål Knut Hvithammer Arbeiderpartiet
3416 Eidskog Skotterud Hedmark 6 142 640,39
Eidskog markert med rødt på fylkeskartet
Eidskogs kommunevåpen Bokmål Kamilla Thue Arbeiderpartiet
3417 Grue Kirkenær Hedmark 4 740 837,17
Grue markert med rødt på fylkeskartet
Grues kommunevåpen Bokmål Wenche Huser Sund Felleslista (H/KrF/V)
3418 Åsnes Flisa Hedmark 7 279 1040,98
Åsnes markert med rødt på fylkeskartet
Åsnes kommunevåpen Bokmål Ørjan Bue Sp
3419 Våler Våler Hedmark 3 680 705,26
Våler markert med rødt på fylkeskartet
Våler i Hedmarks kommunevåpen Bokmål Lise Berger Svenkerud Høyre
3420 Elverum Elverum Hedmark 21 123 1229,33
Elverum markert med rødt på fylkeskartet
Elverums kommunevåpen Nøytral Erik Hanstad Høyre
3421 Trysil Innbygda Hedmark 6 567 3014,43
Trysil markert med rødt på fylkeskartet
Trysils kommunevåpen Bokmål Erik Sletten Senterpartiet
3422 Åmot Rena Hedmark 4 480 1339,85
Åmot markert med rødt på fylkeskartet
Åmots kommunevåpen Bokmål Ole Gustav Narud Senterpartiet
3423 Stor-Elvdal Koppang Hedmark 2 490 2165,93
Stor-Elvdal markert med rødt på fylkeskartet
Stor-Elvdals kommunevåpen Bokmål Terje Hoffstad Arbeiderpartiet
3424 Rendalen Bergset Hedmark 1 827 3179,56
Rendalen markert med rødt på fylkeskartet
Rendalens kommunevåpen Bokmål Norvald Illevold Ap
3425 Engerdal Engerdal Hedmark 1 294 2196,61
Engerdal markert med rødt på fylkeskartet
Engerdals kommunevåpen Bokmål Lars Erik Hyllvang Sp
3426 Tolga Tolga Hedmark 1 553 1122,63
Tolga markert med rødt på fylkeskartet
Tolgas kommunevåpen Nøytral Ragnhild Aashaug Sp
3427 Tynset Tynset Hedmark 5 605 1879,63
Tynset markert med rødt på fylkeskartet
Tynsets kommunevåpen Nøytral Merete Myhre Moen Sp
3428 Alvdal Alvdal Hedmark 2 424 942,55
Alvdal markert med rødt på fylkeskartet
Alvdals kommunevåpen Nøytral Johnny Hagen Arbeiderpartiet
3429 Folldal Folldal Hedmark 1 569 1277,77
Folldal markert med rødt på fylkeskartet
Folldals kommunevåpen Nøytral Hilde F. Tveråen Arbeiderpartiet
3430 Os Os Hedmark 1 936 1040,48
Os markert med rødt på fylkeskartet
Os i Hedmarks kommunevåpen Nøytral Runa Finborud Senterpartiet
3431 Dovre Dovre Oppland 2 642 1363,84
Dovre markert med rødt på fylkeskartet
Dovres kommunevåpen Nøytral Bengt Fasteraune Sp
3432 Lesja Lesja Oppland 2 038 2259,00
Lesja markert med rødt på fylkeskartet
Lesjas kommunevåpen Nøytral Mariann Skotte SP
3433 Skjåk Bismo Oppland 2 179 2075,53
Skjåk markert med rødt på fylkeskartet
Skjåks kommunevåpen Nynorsk Elias Sperstad Senterpartiet
3434 Lom Fossbergom Oppland 2 331 1968,58
Lom markert med rødt på fylkeskartet
Loms kommunevåpen Nynorsk Bjarne Eiolf Holø Sp
3435 Vågå Vågåmo Oppland 3 638 1330,25
Vågå markert med rødt på fylkeskartet
Vågås kommunevåpen Nynorsk Iselin Jonassen Ap
3436 Nord-Fron Vinstra Oppland 5 728 1141,28
Nord-Fron markert med rødt på fylkeskartet
Nord-Frons kommunevåpen Nynorsk Rune Støstad Arbeiderpartiet
3437 Sel Otta Oppland 5 872 904,71
Sel markert med rødt på fylkeskartet
Sels kommunevåpen Nøytral Dag Erik Pryhn Ap
3438 Sør-Fron Hundorp Oppland 3 146 742,38
Sør-Fron markert med rødt på fylkeskartet
Sør-Frons kommunevåpen Nøytral Ole Tvete Muriteigen Sp
3439 Ringebu Vålebru Oppland 4 454 1247,54
Ringebu markert med rødt på fylkeskartet
Ringebus kommunevåpen Nøytral Arne Fossmo Arbeiderpartiet
3440 Øyer Tingberg Oppland 5 130 639,93
Øyer markert med rødt på fylkeskartet
Øyers kommunevåpen Nøytral Mari Botterud Høyre
3441 Gausdal Segalstad bru Oppland 6 148 1191,63
Gausdal markert med rødt på fylkeskartet
Gausdals kommunevåpen Nøytral Hans Oddvar Høistad Ap
3442 Østre Toten Lena Oppland 14 888 561,77
Østre Toten markert med rødt på fylkeskartet
Østre Totens kommunevåpen Bokmål Hans Seierstad Sp
3443 Vestre Toten Raufoss Oppland 13 314 249,40
Vestre Toten markert med rødt på fylkeskartet
Vestre Totens kommunevåpen Bokmål Leif Waarum Ap
3446 Gran Jaren Oppland 13 770 756,63
Gran markert med rødt på fylkeskartet
Grans kommunevåpen Bokmål Knut Magnar Lehre Ap
3447 Søndre Land Hov Oppland 5 650 728,40
Søndre Land markert med rødt på fylkeskartet
Søndre Lands kommunevåpen Bokmål Terje Odden Ap
3448 Nordre Land Dokka Oppland 6 750 955,27
Nordre Land markert med rødt på fylkeskartet
Nordre Lands kommunevåpen Bokmål Liv Solveig Alfstad Ap
3449 Sør-Aurdal Bagn Oppland 3 014 1108,97
Sør-Aurdal markert med rødt på fylkeskartet
Sør-Aurdals kommunevåpen Nøytral Kåre Helland Sp
3450 Etnedal Bruflat Oppland 1 352 459,15
Etnedal markert med rødt på fylkeskartet
Etnedals kommunevåpen Nøytral Toril Grønbrekk Ap
3451 Nord-Aurdal Fagernes Oppland 6 443 906,54
Nord-Aurdal markert med rødt på fylkeskartet
Nord-Aurdals kommunevåpen Nøytral Inger Torun Klosbøle Ap
3452 Vestre Slidre Slidre Oppland 2 139 463,24
Vestre Slidre markert med rødt på fylkeskartet
Vestre Slidres kommunevåpen Nynorsk Lars Kvissel Sp
3453 Øystre Slidre Heggenes Oppland 3 221 963,10
Øystre Slidre markert med rødt på fylkeskartet
Øystre Slidres kommunevåpen Nynorsk Kjell Berge Melbybråten Ap
3454 Vang Vang Oppland 1 601 1505,24
Vang markert med rødt på fylkeskartet
Vangs kommunevåpen Nynorsk Vidar Eltun Ap
3801 Horten Horten Vestfold og Telemark 27 317 70,24
Horten markert med rødt på fylkeskartet
Hortens kommunevåpen Bokmål Are Karlsen Ap
3802 Holmestrand Holmestrand Vestfold og Telemark 14 212 249,22
Holmestrand markert med rødt på fylkeskartet
Holmestrands kommunevåpen Bokmål Alf Johan Svele Høyre
3803 Tønsberg Tønsberg Vestfold og Telemark 45 360 110,23
Tønsberg markert med rødt på fylkeskartet
Tønsbergs kommunevåpen Bokmål Petter Berg Høyre
3804 Sandefjord Sandefjord Vestfold og Telemark 62 615 433,27
Sandefjord markert med rødt på fylkeskartet
Sandefjords kommunevåpen Bokmål Bjørn Ole Gleditsch Høyre
3805 Larvik Larvik Vestfold og Telemark 46 801 812,66
Larvik markert med rødt på fylkeskartet
Larviks kommunevåpen Bokmål Rune Høiseth Ap
3806 Porsgrunn Porsgrunn Vestfold og Telemark 36 091 164,60
Porsgrunn markert med rødt på fylkeskartet
Porsgrunns kommunevåpen Nøytral Øystein Kåre Beyer Ap
3807 Skien Skien Vestfold og Telemark 54 510 779,27
Skien markert med rødt på fylkeskartet
Skiens kommunevåpen Nøytral Hedda Foss Five Ap
3808 Notodden Notodden Vestfold og Telemark 12 664 918,91
Notodden markert med rødt på fylkeskartet
Notoddens kommunevåpen Nøytral Gry Fuglestveit Ap
3811 Færder Borgheim Vestfold og Telemark 26 734 99,96
Færder markert med rødt på fylkeskartet
Færders kommunevåpen Bokmål Roar Jonstang Høyre
3812 Siljan Siljan Vestfold og Telemark 2 351 213,81
Siljan markert med rødt på fylkeskartet
Siljans kommunevåpen Nøytral Gunn Berit Rygg Holmelid Ap
3813 Bamble Langesund Vestfold og Telemark 14 183 304,03
Bamble markert med rødt på fylkeskartet
Bambles kommunevåpen Nøytral Jon Pieter Flølo Frp
3814 Kragerø Kragerø Vestfold og Telemark 10 506 305,38
Kragerø markert med rødt på fylkeskartet
Kragerøs kommunevåpen Nøytral Jone Blikra Ap
3815 Drangedal Prestestranda Vestfold og Telemark 4 105 1062,78
Drangedal markert med rødt på fylkeskartet
Drangedals kommunevåpen Nøytral Karianne Sydtveit Reiten Ap
3816 Nome Ulefoss Vestfold og Telemark 6 609 429,68
Nome markert med rødt på fylkeskartet
Nomes kommunevåpen Nøytral Bjørg Tveito Lundefaret Ap
3817 Midt-Telemark Vestfold og Telemark Midt-Telemark kommunevåpen
3818 Tinn Rjukan Vestfold og Telemark 5 856 2044,93
Tinn markert med rødt på fylkeskartet
Tinns kommunevåpen Nøytral Steinar Bergsland Høyre
3819 Hjartdal Sauland Vestfold og Telemark 1 587 791,51
Hjartdal markert med rødt på fylkeskartet
Hjartdals kommunevåpen Nynorsk Bengt Halvard Odden Ap
3820 Seljord Seljord Vestfold og Telemark 2 959 715,23
Seljord markert med rødt på fylkeskartet
Seljords kommunevåpen Nynorsk Jon Svartdal KrF
3821 Kviteseid Kviteseid Vestfold og Telemark 2 397 708,46
Kviteseid markert med rødt på fylkeskartet
Kviteseids kommunevåpen Nynorsk Torstein Tveito Sp
3822 Nissedal Treungen Vestfold og Telemark 1 489 905,18
Nissedal markert med rødt på fylkeskartet
Nissedals kommunevåpen Nynorsk Halvor Homme Ap
3823 Fyresdal Folkestadbyen Vestfold og Telemark 1 320 1280,59
Fyresdal markert med rødt på fylkeskartet
Fyresdals kommunevåpen Nynorsk Erik Skjervagen Ap
3824 Tokke Dalen Vestfold og Telemark 2 236 984,48
Tokke markert med rødt på fylkeskartet
Tokkes kommunevåpen Nynorsk Hilde Alice Vågslid Ap
3825 Vinje Åmot Vestfold og Telemark 3 709 3105,89
Vinje markert med rødt på fylkeskartet
Vinjes kommunevåpen Nynorsk Arne Vinje SV
4201 Risør Risør Aust-Agder 6 882 193,01
Risør markert med rødt på fylkeskartet
Risørs kommunevåpen Nøytral Per Kristian Lunden Ap
4202 Grimstad Grimstad Aust-Agder 23 017 303,52
Grimstad markert med rødt på fylkeskartet
Grimstads kommunevåpen Bokmål Hans Antonsen Venstre
4203 Arendal Arendal Aust-Agder 44 645 270,00
Arendal markert med rødt på fylkeskartet
Arendals kommunevåpen Bokmål Robert Cornels Nordli Ap
4204 Kristiansand Kristiansand Agder 91 440 276,43
Kristiansand markert med rødt på fylkeskartet
Kristiansands kommunevåpen Bokmål Harald Furre Høyre
4205 Lindesnes Vigeland Agder 4 938 316,58
Lindesnes markert med rødt på fylkeskartet
Lindesnes' kommunevåpen Bokmål Janne Fardal Kristoffersen Høyre
4206 Farsund Farsund Agder 9 726 262,45
Farsund markert med rødt på fylkeskartet
Farsunds kommunevåpen Bokmål Arnt Abrahamsen Arbeiderpartiet
4207 Flekkefjord Flekkefjord Agder 9 066 543,23
Flekkefjord markert med rødt på fylkeskartet
Flekkefjords kommunevåpen Bokmål Jan Sigbjørnsen Høyre
4211 Gjerstad Gjerstad Aust-Agder 2 467 322,14
Gjerstad markert med rødt på fylkeskartet
Gjerstads kommunevåpen Nøytral Kjell Trygve Grunnsvoll Sp
4212 Vegårshei Myra Aust-Agder 2 087 355,66
Vegårshei markert med rødt på fylkeskartet
Vegårsheis kommunevåpen Nøytral Kjetil Torp KrF
4213 Tvedestrand Tvedestrand Aust-Agder 6 086 217,95
Tvedestrand markert med rødt på fylkeskartet
Tvedestrands kommunevåpen Bokmål Jan Dukene LL
4214 Froland Blakstad Aust-Agder 5 790 644,55
Froland markert med rødt på fylkeskartet
Frolands kommunevåpen Nøytral Sigmund Pedersen Sp
4215 Lillesand Lillesand Aust-Agder 10 871 190,25
Lillesand markert med rødt på fylkeskartet
Lillesands kommunevåpen Bokmål Arne Thomassen Høyre
4216 Birkenes Birkeland Aust-Agder 5 187 674,20
Birkenes markert med rødt på fylkeskartet
Birkenes' kommunevåpen Nøytral Arild Windsland Høyre
4217 Åmli Åmli Aust-Agder 1 845 1130,61
Åmli markert med rødt på fylkeskartet
Åmlis kommunevåpen Nynorsk Reidar Saga Ap
4218 Iveland Birketveit Aust-Agder 1 330 261,64
Iveland markert med rødt på fylkeskartet
Ivelands kommunevåpen Nøytral Gro Anita Mykjåland Sp
4219 Evje og Hornnes Evje Aust-Agder 3 625 550,22
Evje og Hornnes markert med rødt på fylkeskartet
Evje og Hornnes' kommunevåpen Nøytral Bjørn Alfred Ropstad KrF
4220 Bygland Bygland Aust-Agder 1 207 1312,40
Bygland markert med rødt på fylkeskartet
Byglands kommunevåpen Nynorsk Leiv Rygg Langerak Sp
4221 Valle Valle Aust-Agder 1 225 1264,74
Valle markert med rødt på fylkeskartet
Valles kommunevåpen Nynorsk Tarald Myrum Sp
4222 Bykle Bykle Aust-Agder 958 1467,27
Bykle markert med rødt på fylkeskartet
Bykles kommunevåpen Nynorsk Jon Rolf Næss Ap
4223 Vennesla Vennesla Agder 14 532 384,46
Vennesla markert med rødt på fylkeskartet
Venneslas kommunevåpen Nøytral Torhild Bransdal KrF
4224 Åseral Kyrkjebygd Agder 943 887,51
Åseral markert med rødt på fylkeskartet
Åserals kommunevåpen Nynorsk Oddmund Ljosland Sp
4225 Lyngdal Alleen Agder 8 571 390,84
Lyngdal markert med rødt på fylkeskartet
Lyngdals kommunevåpen Bokmål Jan Kristensen Høyre
4226 Hægebostad Tingvatn Agder 1 699 461,53
Hægebostad markert med rødt på fylkeskartet
Hægebostads kommunevåpen Nynorsk Ånen Werdal Høyre
4227 Kvinesdal Liknes Agder 6 024 962,85
Kvinesdal markert med rødt på fylkeskartet
Kvinesdals kommunevåpen Nøytral Svein Arne Jerstad Ap
4228 Sirdal Tonstad Agder 1 842 1554,57
Sirdal markert med rødt på fylkeskartet
Sirdals kommunevåpen Nøytral Jonny Liland Ap
4601 Bergen Bergen Vestland 279 792 465,57
Bergen markert med rødt på fylkeskartet
Bergens kommunevåpen Nøytral Marte Mjøs Persen Ap
4602 Kinn Vestland Kinn kommunevåpen
4611 Etne Etnesjøen Vestland 4 083 735,34
Etne markert med rødt på fylkeskartet
Etnes kommunevåpen Nynorsk Siri Klokkerstuen Ap
4612 Sveio Sveio Vestland 5 721 245,76
Sveio markert med rødt på fylkeskartet
Sveios kommunevåpen Nynorsk Jorunn Skåden Ap
4613 Bømlo Svortland Vestland 11 902 246,10
Bømlo markert med rødt på fylkeskartet
Bømlos kommunevåpen Nynorsk Odd Harald Hovland Ap
4614 Stord Leirvik Vestland 18 780 143,61
Stord markert med rødt på fylkeskartet
Stords kommunevåpen Nynorsk Gaute Straume Epland Ap
4615 Fitjar Fitjar Vestland 3 194 142,46
Fitjar markert med rødt på fylkeskartet
Fitjars kommunevåpen Nynorsk Wenche Tislevoll Høyre
4616 Tysnes Uggdal Vestland 2 857 255,17
Tysnes markert med rødt på fylkeskartet
Tysnes' kommunevåpen Nynorsk Kåre Martin Kleppe Høyre
4617 Kvinnherad Rosendal Vestland 13 180 1090,73
Kvinnherad markert med rødt på fylkeskartet
Kvinnherads kommunevåpen Nynorsk Peder Sjo Slettebø Høyre
4618 Ullensvang Kinsarvik Vestland 3 363 1398,87
Ullensvang markert med rødt på fylkeskartet
Ullensvangs kommunevåpen Nynorsk Solfrid Borge Sp
4619 Eidfjord Eidfjord Vestland 931 1491,74
Eidfjord markert med rødt på fylkeskartet
Eidfjords kommunevåpen Nynorsk Anved Johan Tveit Sp
4620 Ulvik herad Ulvik Vestland 1 117 720,72
Ulvik markert med rødt på fylkeskartet
Ulviks kommunevåpen Nynorsk Hans Petter Thorbjørnsen Ap
4621 Voss herad Vossevangen Vestland 14 577 1805,66
Voss markert med rødt på fylkeskartet
Voss' kommunevåpen Nynorsk Hans-Erik Ringkjøb Ap
4622 Kvam herad Norheimsund Vestland 8 455 616,58
Kvam markert med rødt på fylkeskartet
Kvams kommunevåpen Nynorsk Jostein Ljones Sp
4623 Samnanger Tysse Vestland 2 463 269,14
Samnanger markert med rødt på fylkeskartet
Samnangers kommunevåpen Nynorsk Knut Harald Frøland LL
4624 Bjørnafjorden Osøyro Vestland 24 493 517,39 Bjørnafjorden kommunevåpen Nynorsk Trine Lindborg
4625 Austevoll Storebø Vestland 5 189 117,18
Austevoll markert med rødt på fylkeskartet
Austevolls kommunevåpen Nynorsk Morten Storebø Høyre
4646 Øygarden Straume Vestland 38 117 300 NO 4626 Øygarden.svg Øygarden kommunevåpen
4627 Askøy Kleppestø Vestland 29 071 100,61
Askøy markert med rødt på fylkeskartet
Askøys kommunevåpen Nøytral Terje Mathiassen Ap
4628 Vaksdal Dale Vestland 4 127 715,63
Vaksdal markert med rødt på fylkeskartet
Vaksdals kommunevåpen Nynorsk Eirik Haga Ap
4629 Modalen Mo Vestland 380 412,15
Modalen markert med rødt på fylkeskartet
Modalens kommunevåpen Nynorsk Tom Kristian Thorsen LL
4630 Osterøy Lonevåg Vestland 8 125 255,15
Osterøy markert med rødt på fylkeskartet
Osterøys kommunevåpen Nynorsk Jarle Skeidsvoll KrF
4631 Alver Knarvik Vestland 28 997 679 Alver kommunevåpen Nynorsk Sara Sekkingstad Sp
4632 Austrheim Årås Vestland 2 902 57,46
Austrheim markert med rødt på fylkeskartet
Austrheims kommunevåpen Nynorsk Per Lerøy Ap
4633 Fedje Fedje Vestland 561 9,26
Fedje markert med rødt på fylkeskartet
Fedjes kommunevåpen Nynorsk Stian Herøy Høyre
4634 Masfjorden Masfjordnes Vestland 1 730 556,49
Masfjorden markert med rødt på fylkeskartet
Masfjordens kommunevåpen Nynorsk Karstein Totland Høyre
4635 Gulen Eivindvik Vestland 2 345 597,16
Gulen markert med rødt på fylkeskartet
Gulens kommunevåpen Nynorsk Hallvard S. Oppedal Sp
4636 Solund Hardbakke Vestland 807 228,46
Solund markert med rødt på fylkeskartet
Solunds kommunevåpen Nynorsk Ole Gunnar Krakhellen Høyre
4637 Hyllestad Hyllestad Vestland 1 378 259,06
Hyllestad markert med rødt på fylkeskartet
Hyllestads kommunevåpen Nynorsk Jan Olav Gjerde Ap
4638 Høyanger Høyanger Vestland 4 154 907,95
Høyanger markert med rødt på fylkeskartet
Høyangers kommunevåpen Nynorsk Petter Sortland Ap
4639 Vik Vikøyri Vestland 2 674 833,39
Vik markert med rødt på fylkeskartet
Viks kommunevåpen Nynorsk Marta Finden Halset Ap
4640 Sogndal Sogndalsfjøra Vestland 8 059 745,97
Sogndal markert med rødt på fylkeskartet
Sogndals kommunevåpen Nynorsk Jarle Aarvoll Ap
4641 Aurland Aurlandsvangen Vestland 1 778 1467,91
Aurland markert med rødt på fylkeskartet
Aurlands kommunevåpen Nynorsk Noralv Distad Høyre
4642 Lærdal Lærdalsøyri Vestland 2 153 1342,42
Lærdal markert med rødt på fylkeskartet
Lærdals kommunevåpen Nynorsk Jan Geir Solheim Sp
4643 Årdal Årdalstangen Vestland 5 277 976,42
Årdal markert med rødt på fylkeskartet
Årdals kommunevåpen Nynorsk Arild Ingar Lægreid Ap
4644 Luster Gaupne Vestland 5 223 2706,55
Luster markert med rødt på fylkeskartet
Lusters kommunevåpen Nynorsk Ivar Kvalen Sp
4645 Askvoll Askvoll Vestland 3 052 326,50
Askvoll markert med rødt på fylkeskartet
Askvolls kommunevåpen Nynorsk Frida Melvær Høyre
4646 Fjaler Dale Vestland 2 846 416,17
Fjaler markert med rødt på fylkeskartet
Fjalers kommunevåpen Nynorsk Arve Helle Ap
4647 Sunnfjord Vestland Sunnfjord kommunevåpen
4648 Bremanger Svelgen Vestland 3 767 832,85
Bremanger markert med rødt på fylkeskartet
Bremangers kommunevåpen Nynorsk Karl Vidar Førde Sp
4649 Stad Vestland Stad kommunevåpen
4650 Gloppen Sandane Vestland 5 874 1030,26
Gloppen markert med rødt på fylkeskartet
Gloppens kommunevåpen Nynorsk Anders Ryssdal Sp
4651 Stryn Stryn Vestland 7 195 1377,78
Stryn markert med rødt på fylkeskartet
Stryns kommunevåpen Nynorsk Sven Flo Høyre
5001 Trondheim Trondheim Trøndelag 193 501 342,27
Trondheim markert med rødt på fylkeskartet
Trondheims kommunevåpen Nøytral Rita Ottervik[14] Ap
5006 Steinkjer Steinkjer Trøndelag 22 096 1564,26
Steinkjer markert med rødt på fylkeskartet
Steinkjers kommunevåpen Nøytral Bjørn Arild Gram Sp
5007 Namsos Namsos Trøndelag 13 078 777,85
Namsos markert med rødt på fylkeskartet
Namsos' kommunevåpen Nøytral Arnild Holstad Ap
5014 Frøya Sistranda Trøndelag 4 962 241,18
Frøya markert med rødt på fylkeskartet
Frøyas kommunevåpen Bokmål Kristin Furunes Strømskag[15] H
5020 Osen Steinsdalen Trøndelag 967 387,33
Osen markert med rødt på fylkeskartet
Osens kommunevåpen Bokmål John Einar Høvik Ap
5021 Oppdal Oppdal Trøndelag 6 970 2274,41
Oppdal markert med rødt på fylkeskartet
Oppdals kommunevåpen Nøytral Geir Arild Espnes[16] Sp
5022 Rennebu Berkåk Trøndelag 2 541 947,93
Rennebu markert med rødt på fylkeskartet
Rennebus kommunevåpen Nøytral Ola T. Lånke KrF
5025 Røros Røros Trøndelag 5 663 1956,39
Røros markert med rødt på fylkeskartet
Røros' kommunevåpen Nøytral Hans Vintervold Ap
5026 Holtålen Ålen Trøndelag 2 028 1209,58
Holtålen markert med rødt på fylkeskartet
Holtålens kommunevåpen Nøytral Arve Hitterdal LL
5027 Midtre Gauldal Støren Trøndelag 6 225 1860,56
Midtre Gauldal markert med rødt på fylkeskartet
Midtre Gauldals kommunevåpen Bokmål Erling Lenvik Ap
5028 Melhus Melhus Trøndelag 16 424 694,64
Melhus markert med rødt på fylkeskartet
Melhus' kommunevåpen Nøytral Jorid Jagtøyen Sp
5029 Skaun Børsa Trøndelag 8 142 224,15
Skaun markert med rødt på fylkeskartet
Skauns kommunevåpen Nøytral Jon P. Husby Sp
5031 Malvik Hommelvik Trøndelag 13 958 168,55
Malvik markert med rødt på fylkeskartet
Malviks kommunevåpen Bokmål Trond Hoseth Ap
5032 Selbu Mebond Trøndelag 4 093 1234,87
Selbu markert med rødt på fylkeskartet
Selbus kommunevåpen Nøytral Inga Balstad Ap
5033 Tydal Ås Trøndelag 834 1329,12
Tydal markert med rødt på fylkeskartet
Tydals kommunevåpen Bokmål Jens Arne Kvello Sp
5024 Meråker Midtbygda Trøndelag 2 469 1273,59
Meråker markert med rødt på fylkeskartet
Meråkers kommunevåpen Bokmål Kari Anita Furunes Sp
5035 Stjørdal Stjørdalshalsen Trøndelag 23 964 937,96
Stjørdal markert med rødt på fylkeskartet
Stjørdals kommunevåpen Nøytral Ivar Vigdenes Sp
5036 Frosta Frosta Trøndelag 2 616 76,34
Frosta markert med rødt på fylkeskartet
Frostas kommunevåpen Nøytral Frode Revhaug[17] H
5037 Levanger Levanger Trøndelag 20 115 645,56
Levanger markert med rødt på fylkeskartet
Levangers kommunevåpen Nøytral Anita Ravlo Sand[18] Sp
5038 Verdal Verdalsøra Trøndelag 14 943 1547,65
Verdal markert med rødt på fylkeskartet
Verdals kommunevåpen Nøytral Pål Sverre Fikse[19] Sp
5041 Snåsa Snåsa Trøndelag 2 094 2342,83
Snåsa markert med rødt på fylkeskartet
Snåsas kommunevåpen Nøytral[20] Tone Våg Ap
5043 Røyrvik Røyrvik Trøndelag 474 1584,77
Røyrvik markert med rødt på fylkeskartet
Røyrviks kommunevåpen Nøytral[20] Hans Oskar Devik
5044 Namsskogan Namsskogan Trøndelag 902 1417,13
Namsskogan markert med rødt på fylkeskartet
Namsskogans kommunevåpen Nøytral Stian Brekkvassmo Ap
5045 Grong Grong Trøndelag 2 400 1136,21
Grong markert med rødt på fylkeskartet
Grongs kommunevåpen Nøytral Borgny Grande[21] Sp
5046 Høylandet Høylandet Trøndelag 1 268 754,40
Høylandet markert med rødt på fylkeskartet
Hoylandets kommunevåpen Nøytral Hege Nordheim-Viken Sp
5047 Overhalla Ranemsletta Trøndelag 3 845 729,78
Overhalla markert med rødt på fylkeskartet
Overhallas kommunevåpen Nøytral Per Olav Tyldum Sp
5049 Flatanger Lauvsnes Trøndelag 1 105 459,29
Flatanger markert med rødt på fylkeskartet
Flatangers kommunevåpen Nøytral Olav Jørgen Bjørkås Sp
5052 Leka Leknes Trøndelag 582 109,47
Leka markert med rødt på fylkeskartet
Lekas kommunevåpen Nøytral Elisabeth Helmersen[22] Ap
5053 Inderøy Straumen Trøndelag 6 785 365,19
Inderøy markert med rødt på fylkeskartet
Inderøys kommunevåpen Nøytral Ida Stuberg Sp
5054 Indre Fosen Årnset Trøndelag 10 090 1051,77 Indre Fosen markert med rødt på fylkeskartet

Indre Fosens kommunevåpen

Nøytral Bjørnar Buhaug[23] Sp
5055 Heim Trøndelag Heim kommunevåpen
5056 Hitra Fillan Trøndelag 4 648 685,44
Hitra markert med rødt på fylkeskartet
Hitras kommunevåpen Nøytral Ole Haugen Ap
5057 Ørland Brekstad Trøndelag 5 351 73,52
Ørland markert med rødt på fylkeskartet
Ørlands kommunevåpen Bokmål Tom Myrvold H
5058 Åfjord Årnes Trøndelag 3 277 955,07
Åfjord markert med rødt på fylkeskartet
Åfjords kommunevåpen Nøytral Vibeke Stjern Ap
5059 Orkland Trøndelag Orkland kommunevåpen
5060 Nærøysund Trøndelag Nærøysund kommunevåpen
5061 Rindal Rindal Trøndelag[24] 2 026 632,36
Rindal markert med rødt på fylkeskartet
Rindals kommunevåpen Nøytral Vibeke Langli[25] Sp
5401 Tromsø Tromsø Troms og Finnmark 75 638 2523,94
Tromsø markert med rødt på fylkeskartet
Tromsøs kommunevåpen Nøytral Kristin Røymo Ap
5402 Harstad[26] Harstad Troms og Finnmark 24 820 372,26
Harstad markert med rødt på fylkeskartet
Harstads kommunevåpen Nøytral Marianne Bremnes Ap
5403 Alta Alta Troms og Finnmark 20 635 3849,42
Alta markert med rødt på fylkeskartet
Altas kommunevåpen Bokmål Monica Nielsen Ap
5404 Vardø Vardø Troms og Finnmark 2 110 600,47
Vardø markert med rødt på fylkeskartet
Vardøs kommunevåpen Nøytral Robert Jensen Ap
5405 Vadsø Vadsø Troms og Finnmark 6 033 1257,99
Vadsø markert med rødt på fylkeskartet
Vadsøs kommunevåpen Bokmål Hans-Jacob Bønå Høyre
5406 Hammerfest Hammerfest Troms og Finnmark 10 533 848,59
Hammerfest markert med rødt på fylkeskartet
Hammerfests kommunevåpen Bokmål Alf E. Jakobsen Ap
5411 Kvæfjord Borkenes Troms og Finnmark 2 928 512,73
Kvæfjord markert med rødt på fylkeskartet
Kvæfjords kommunevåpen Nøytral Torbjørn Larsen Ap
5412 Tjeldsund Evenskjer Troms og Finnmark 1 259 318,18
Tjeldsund markert med rødt på fylkeskartet
Tjeldsunds kommunevåpen Bokmål Bjørnar O. Pettersen Høyre
5413 Ibestad Hamnvik Troms og Finnmark 1 380 241,27
Ibestad markert med rødt på fylkeskartet
Ibestads kommunevåpen Bokmål Dag Brustind Høyre
5414 Gratangen Årstein Troms og Finnmark 1 117 313,13
Gratangen markert med rødt på fylkeskartet
Gratangens kommunevåpen Nøytral Ronny Grindstein Sp
5415 Lavangen Tennevoll Troms og Finnmark 1 061 301,68
Lavangen markert med rødt på fylkeskartet
Lavangens kommunevåpen Nøytral[20] Erling Bratsberg Sp
5416 Bardu Setermoen Troms og Finnmark 3 979 2703,96
Bardu markert med rødt på fylkeskartet
Bardus kommunevåpen Nøytral Toralf Heimdal Sp
5417 Salangen Sjøvegan Troms og Finnmark 2 226 457,90
Salangen markert med rødt på fylkeskartet
Salangens kommunevåpen Nøytral Sigrun W. Prestbakmo Sp
5418 Målselv Moen Troms og Finnmark 6 798 3322,38
Målselv markert med rødt på fylkeskartet
Målselvs kommunevåpen Nøytral Helene Rognli Høyre
5419 Sørreisa Sørreisa Troms og Finnmark 3 494 362,90
Sørreisa markert med rødt på fylkeskartet
Sørreisas kommunevåpen Nøytral Paul Dahlø Ap
5420 Dyrøy Brøstadbotn Troms og Finnmark 1 165 288,61
Dyrøy markert med rødt på fylkeskartet
Dyrøy kommunevåpen Bokmål Randi Lillegård Ap
5421 Senja Troms og Finnmark Senja kommunevåpen
5422 Balsfjord Storsteinnes Troms og Finnmark 5 653 1496,30
Balsfjord markert med rødt på fylkeskartet
Balsfjords kommunevåpen Bokmål Ole-Johan Rødvei Høyre
5423 Karlsøy Hansnes Troms og Finnmark 2 263 1091,59
Karlsøy markert med rødt på fylkeskartet
Karlsøys kommunevåpen Nøytral Hanny Ditlefsen LL
5424 Lyngen Lyngseidet Troms og Finnmark 2 877 812,74
Lyngen markert med rødt på fylkeskartet
Lyngens kommunevåpen Nøytral Dan Håvard Johnsen Sp
5425 Storfjord Hatteng Troms og Finnmark 1 856 1542,80
Storfjord markert med rødt på fylkeskartet
Storfjords kommunevåpen Nøytral Sigmund Steinnes Ap
5426 Kåfjord Olderdalen Troms og Finnmark 2 132 991,08
Kåfjord markert med rødt på fylkeskartet
Kåfjords kommunevåpen Bokmål[20] Bjørn Inge Mo Ap
5427 Skjervøy Skjervøy Troms og Finnmark 2 925 473,00
Skjervøy markert med rødt på fylkeskartet
Skjervøys kommunevåpen Bokmål Torgeir Johnsen Kystpartiet
5428 Nordreisa Storslett Troms og Finnmark 4 944 3436,67
Nordreisa markert med rødt på fylkeskartet
Nordreisas kommunevåpen Bokmål Lidvart Jakobsen Ap
5429 Kvænangen Burfjord Troms og Finnmark 1 224 2108,25
Kvænangen markert med rødt på fylkeskartet
Kvænangens kommunevåpen Nøytral Jan Helge Jensen Kystpartiet
5430 Kautokeino Troms og Finnmark Kautokeino kommunevåpen
5432 Loppa Øksfjord Troms og Finnmark 941 687,06
Loppa markert med rødt på fylkeskartet
Loppas kommunevåpen Bokmål Steinar Halvorsen Høyre
5433 Hasvik Breivikbotn Troms og Finnmark 1 022 555,91
Hasvik markert med rødt på fylkeskartet
Hasviks kommunevåpen Bokmål Eva D. Husby Ap
5434 Måsøy Havøysund Troms og Finnmark 1 231 1134,41
Måsøy markert med rødt på fylkeskartet
Måsøys kommunevåpen Bokmål Gudleif Kristiansen Sp
5435 Nordkapp Honningsvåg Troms og Finnmark 3 239 924,83
Nordkapp markert med rødt på fylkeskartet
Nordkapps kommunevåpen Nøytral Kristina Hansen Ap
5436 Porsanger Lakselv Troms og Finnmark 3 964 4872,69
Porsanger markert med rødt på fylkeskartet
Porsangers kommunevåpen Bokmål[20][27] Aina Borch Ap
5437 Karasjok Karasjok Troms og Finnmark 2 701 5452,91
Karasjok markert med rødt på fylkeskartet
Karasjoks kommunevåpen Bokmål[20] Svein Atle Somby Ap
5438 Lebesby Kjøllefjord Troms og Finnmark 1 349 3457,84
Lebesby markert med rødt på fylkeskartet
Lebesbys kommunevåpen Bokmål Stine Akselsen Ap
5439 Gamvik Mehamn Troms og Finnmark 1 153 1415,27
Gamvik markert med rødt på fylkeskartet
Gamviks kommunevåpen Nøytral Trond Einar Olaussen Ap
5440 Berlevåg Berlevåg Troms og Finnmark 983 1120,46
Berlevåg markert med rødt på fylkeskartet
Berlevågs kommunevåpen Bokmål Rolf Laupstad Ap
5441 Tana Troms og Finnmark Tana kommunevåpen
5452 Nesseby Troms og Finnmark Nesseby kommunevåpen
5443 Båtsfjord Båtsfjord Troms og Finnmark 2 263 1433,21
Båtsfjord markert med rødt på fylkeskartet
Båtsfjords kommunevåpen Nøytral Geir Knutsen Ap
5444 Sør-Varanger Kirkenes Troms og Finnmark 10 171 3967,50
Sør-Varanger markert med rødt på fylkeskartet
Sør-Varangers kommunevåpen Bokmål Rune Rafaelsen Ap

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Kommunereform. |url= https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/id751048/
 2. ^ Kommunal- og regionaldepartementet (2. mars 2001). «Ot.prp nr. 41 (2000-2001) Om lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)». Besøkt 14. mars 2008.  Kapittel 2, Historikk og bakgrunn
 3. ^ Første sammenslåing i kommunereformen
 4. ^ «Voteringsoversikt». Stortinget. 17. oktober 2017. Besøkt 2. januar 2018. 
 5. ^ NRK. «Svært jevnt om kommunesammenslåing». NRK. Besøkt 8. juni 2017. 
 6. ^ «Folkemengd 1. januar. Heile landet, fylke og kommunar». Statistisk sentralbyrå. Besøkt 21. januar 2019. 
 7. ^ «Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen» (PDF). SSB. 1999. 
 8. ^ «Kommune- og regionsendringer 2020». Kartverket. 18. februar 2019. Besøkt 2. januar 2020. 
 9. ^ Statistisk sentralbyrå (1. januar 2018). «Kvartalsvise befolkningsendringer». 
 10. ^ Kartverket. «Arealstatistikk for 2017». 
 11. ^ Lovdata. «Målvedtak i kommunar og fylkeskommunar». Besøkt 16. januar 2008. 
 12. ^ Slått sammen med Frei som var Nøytral
 13. ^ https://innsyn.gjovik.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2019069310&dokid=1665480&versjon=1&variant=A&ct=RA-PDF
 14. ^ Snorre Sund og Tor Berre (15. januar 2008). «Ap og Sp fikk ordførerne». NRK Trøndelag. Besøkt 16. januar 2008.  Gjelder ordførere i Nord og Sør-Trøndelag
 15. ^ https://www.hitra-froya.no/nyheter/2019/10/24/Kristin-har-f%C3%A5tt-overlevert-kjedet-20237899.ece
 16. ^ Aalberg, Per Ole (23. oktober 2019). «Espnes overtok ordførerkjedet fra Welander: Hyllet avtroppende ordfører». OPP. Besøkt 24. oktober 2019. 
 17. ^ http://einnsyn.frosta.kommune.no/eInnsyn-FRO/Dmb/ShowDmbDocument?mId=983&documentTypeId=MP&sourceDatabase=EPHORTEFRO
 18. ^ https://www.levanger.kommune.no/PageFiles/432645/191016_kom_ref_konst.pdf
 19. ^ https://www.verdal.kommune.no/Politikk/2019-2023-Kommunestyret/20191014/
 20. ^ a b c d e f Kommunen del av forvaltningsområdet for samisk språk
 21. ^ https://www.namdalsavisa.no/artikkel/2019/10/17/Borgny-fra-T%C3%B8mmer%C3%A5s-er-en-historisk-dame-20189485.ece
 22. ^ «Ny ordfører Leka». NRK Trøndelag. 24. oktober 2019. Besøkt 24. oktober 2019. 
 23. ^ https://innsyn.fosendrift.no/Innsyn-IDF/Dmb/ShowDmbDocument?mId=204&documentTypeId=MP&sourceDatabase=INDREFOSEN
 24. ^ Rindal tilhørte Møre og Romsdal til og med 2018
 25. ^ https://www.trollheimsporten.no/ny-ordfoerer-i-rindal.6252940-151937.html
 26. ^ Bjarkøy ble innlemmet i Harstad den 1.1.2013. Den nye kommunen Harstad fikk nytt kommunenummer 1903
 27. ^ Har også kvensk som offisielt språk

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]