Norges kommuner

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Artikkelen inngår i serien om

Norske kommuner

Statsvåpen
Politisk

KommunelovenKommunestyreKommunevalgFormannskapOrdførerKommunal parlamentarisme

Historie

FormannskapsloveneKommunestrukturSkilsmissekommuneTidligere kommuner

Se også

Norges kommunerKommuneNorges fylkerFylkeskommuneKommunaldepartementetNorges politiske systemNorges historie

Norges kommuner er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge og deler per 1. januar 2020 landet inn i 356 geografiske administrative/politiske områder.[1] Kommunene har ansvar for en rekke basisoppgaver som grunnskole, kulturskole, barnehager, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og tekniske tjenester,[2] innenfor et generalistkommunesystem hvor utgangspunktet er at alle kommunene i landet har de samme oppgaver og rettslige rammer overfor sine innbyggere. Kommunegrensene brukes i tillegg av en rekke andre etater og selskaper.

Kommunene ble innført med formannskapslovene fra 1837, og landet ble delt i 392 geografiske områder med basis i prestegjeldene. Antallet kommuner toppet seg i 1930 med 744 kommuner.[3] Kommunene endret seg og overgangen fra vannbasert til landbasert kommunikasjon endret mange grenser. Etter Schei-komiteens arbeid, ble en rekke kommuner lagt ned og slått sammen slik at man i 1967 hadde 454 kommuner. En del kommunegrenser ble senere flyttet tilbake, men siden har også kommuner blitt slått sammen slik som ved sammenslåingen mellom Harstad og Bjarkøy 1. januar 2013. I 2014 ble det lansert en kommunereform, og den første sammenslåingen skjedde 1. januar 2017 da Andebu, Sandefjord og Stokke kommuner ble slått sammen til nye Sandefjord.[4] Den 8. juni 2017 vedtok Stortinget at antall kommuner skulle reduseres til 354. I desember 2017 vedtok Stortinget å oppheve ett av sammenslåingsvedtakene slik at antallet ville bli 356.[5] Kommunesammenslåingene ble gjennomført 1. januar 2020.[6]

Det er stor forskjell i innbyggertallet kommunene imellom. Den minste kommunen er Utsira med 208 innbyggere og den største er Oslo med 709 037 innbyggere (per 1. januar 2023).[7]

Politikk[rediger | rediger kilde]

Antall kommuner i Norge, 1837–2015.[8]
Norges kommunekart etter kommunereformen 01.01.2020

Alle kommuner er geografisk en del av en fylkeskommune. Det er 11 fylker/fylkeskommuner i Norge. Oslo er i en særstilling og har både status og funksjon som kommune og fylkeskommune. Noen av de kommunale funksjonene i Oslo er lagt til egne bydelsadministrasjoner.

Kommunene er styrt av et folkevalgt kommunestyre på minimum elleve medlemmer som tar avgjørelser på vegne av kommunen. Kommunestyret ledes politisk av ordføreren, mens rådmannen (administrasjonssjefen) i de fleste kommuner leder administrasjonen i kommunen. Unntaket er Oslo og etterhvert noen andre store bykommuner, som har et politisk system som tilsvarer regjeringen og Stortinget på nasjonalt nivå. Der fungerer ordføreren som byens symbolske overhode (tilsvarende statsoverhode), mens et byråd (tilsvarende regjering) ledet av en byrådsleder (tilsvarende statsminister) styrer kommunen. De andre medlemmene av byrådet kalles byråder (tilsvarende statsråder) og leder byrådsavdelinger (tilsvarende departementer). Byrådet må ha tillit i bystyret, på samme måte som en regjering utgår fra Stortinget.

Det avholdes valg til kommunestyrene hvert fjerde år, det siste valget ble avholdt i 2019. Større kommuner har gjerne også bydelsutvalg, som blir valgt samtidig med kommunevalget og har begrenset myndighet til å styre eller rådføre kommunen etter regler satt av kommunestyret.

Kommunene har ansvar for blant annet renovasjon og tekniske tjenester, arealregulering, barnehage og grunnopplæring, samt befolkningens samlede sosial- og helsetilbud. Sistnevnte ansvar ble tildelt gjennom Samhandlingsreformen fra 1. januar 2012.

Målform og språk[rediger | rediger kilde]

Kommunene kan kreve å få brev fra statlige organer i sin målform etter vedtak i kommunestyret.[9] Det er i dag 118 kommuner som har vedtak om bokmål og 90 om nynorsk, mens 148 kommuner regnes som språklig nøytrale[10], hvilket i praksis betyr at de i de aller fleste tilfeller benytter bokmål. Flere av kommunene som har nynorsk målform har vedtak om valgfri målform for de ansatte, noe som i praksis betyr at kommunene er nøytrale. Dette gjelder blant annet Hemsedal og Åmli.[11][12]

I tillegg til norsk er åtte kommuner en del av forvaltningsområdet for samisk språk, hvor samisk er likestilt med norsk som administrasjonsspråk i kommunen. Porsanger kommune og Storfjord kommune har i tillegg kvensk som administrasjonsspråk, noe som gjør dem til de eneste trespråklige kommunene i Norge.

Kommunene[rediger | rediger kilde]

Noen kommuner har samme navn, men ligger ikke i samme fylke. Det finnes en kommune som heter Herøy i to fylker; Herøy i Møre og Romsdal og Herøy i Nordland. Likeledes finnes det en kommune som heter Våler i to fylker; Våler i Viken (Østfold) og Våler i Innlandet.

Nr [13] Kommunenavn Adm. senter Fylke Folketall[14] Areal[15] Kart Våpen Målform[16]
0301 Oslo Oslo Oslo 709 037 454,09 
Oslo markert med rødt på fylkeskartet
Oslos kommunevåpen nøytral
1101 Eigersund Egersund Rogaland 15 011 432,48
Eigersund markert med rødt på fylkeskartet
Eigersunds kommunevåpen bokmål
1103 Stavanger Stavanger Rogaland 146 011 262,52
Stavanger markert med rødt på fylkeskartet
Stavangers kommunevåpen nøytral
1106 Haugesund Haugesund Rogaland 37 855 72,68
Haugesund markert med rødt på fylkeskartet
Haugesunds kommunevåpen bokmål
1108 Sandnes Sandnes Rogaland 82 548 1 040,56
Sandnes markert med rødt på fylkeskartet
Sandnes' kommunevåpen nøytral
1111 Sokndal Hauge Rogaland 3 324 294,98
Sokndal markert med rødt på fylkeskartet
Sokndals kommunevåpen nøytral
1112 Lund Moi Rogaland 3 206 408,42
Lund markert med rødt på fylkeskartet
Lunds kommunevåpen nøytral
1114 Bjerkreim Vikeså Rogaland 2 848 650,56
Bjerkreim markert med rødt på fylkeskartet
Bjerkreims kommunevåpen nøytral
1119 Varhaug Rogaland 19 649 257,99
Hå markert med rødt på fylkeskartet
Hås kommunevåpen nøytral
1120 Klepp Kleppe Rogaland 20 615 113,49
Klepp markert med rødt på fylkeskartet
Klepps kommunevåpen nynorsk
1121 Time Bryne Rogaland 19 781 183,19
Time markert med rødt på fylkeskartet
Times kommunevåpen nynorsk
1122 Gjesdal Ålgård Rogaland 12 302 617,98
Gjesdal markert med rødt på fylkeskartet
Gjesdals kommunevåpen nøytral
1124 Sola Solakrossen Rogaland 28 315 69,05
Sola markert med rødt på fylkeskartet
Solas kommunevåpen nøytral
1127 Randaberg Randaberg Rogaland 11 671 24,71
Randaberg markert med rødt på fylkeskartet
Randabergs kommunevåpen nøytral
1130 Strand Jørpeland Rogaland 13 474 261,69
Strand markert med rødt på fylkeskartet
Strands kommunevåpen nøytral
1133 Hjelmeland Hjelmelandsvågen Rogaland 2 619 1 067,78
Hjelmeland markert med rødt på fylkeskartet
Hjelmelands kommunevåpen nynorsk
1134 Suldal Sand Rogaland 3 815 1 736,65
Suldal markert med rødt på fylkeskartet
Suldals kommunevåpen nynorsk
1135 Sauda Sauda Rogaland 4 543 546,56
Sauda markert med rødt på fylkeskartet
Saudas kommunevåpen nynorsk
1144 Kvitsøy Ydstebøhavn Rogaland 535 6,29
Kvitsøy markert med rødt på fylkeskartet
Kvitsøys kommunevåpen nøytral
1145 Bokn Føresvik Rogaland 868 47,17
Bokn markert med rødt på fylkeskartet
Bokns kommunevåpen nynorsk
1146 Tysvær Aksdal Rogaland 11 405 425,48
Tysvær markert med rødt på fylkeskartet
Tysværs kommunevåpen nynorsk
1149 Karmøy Kopervik Rogaland 42 903 229,96
Karmøy markert med rødt på fylkeskartet
Karmøys kommunevåpen nøytral
1151 Utsira Utsira Rogaland 208 6,32
Utsira markert med rødt på fylkeskartet
Utsiras kommunevåpen nøytral
1160 Vindafjord Ølensjøen Rogaland 8 844 620,59
Vindafjord markert med rødt på fylkeskartet
Vindafjords kommunevåpen nynorsk
1507 Ålesund Ålesund Møre og Romsdal 67 520 632,42
Ålesund markert med rødt på fylkeskartet
Ålesunds kommunevåpen nynorsk
1506 Molde Molde Møre og Romsdal 32 446 1 503,36
Molde markert med rødt på fylkeskartet
Moldes kommunevåpen nøytral
1505 Kristiansund Kristiansund Møre og Romsdal 24 159 87,44
Kristiansund markert med rødt på fylkeskartet
Kristiansunds kommunevåpen nøytral
1511 Vanylven Fiskåbygd Møre og Romsdal 3 013 385,22
Vanylven markert med rødt på fylkeskartet
Vanylvens kommunevåpen nynorsk
1514 Sande Larsnes Møre og Romsdal 2 442 93,21
Sande markert med rødt på fylkeskartet
Sande i Møre og Romsdals kommunevåpen nynorsk
1515 Herøy Fosnavåg Møre og Romsdal 8 842 119,52
Herøy markert med rødt på fylkeskartet
Herøys kommunevåpen nynorsk
1516 Ulstein Ulsteinvik Møre og Romsdal 8 797 97,2
Ulstein markert med rødt på fylkeskartet
Ulsteins kommunevåpen nynorsk
1517 Hareid Hareid Møre og Romsdal 5 159 82,27
Hareid markert med rødt på fylkeskartet
Hareids kommunevåpen nynorsk
1520 Ørsta Ørsta Møre og Romsdal 10 929 661,58
Ørsta markert med rødt på fylkeskartet
Ørstas kommunevåpen nynorsk
1525 Stranda Stranda Møre og Romsdal 4 421 865,87
Stranda markert med rødt på fylkeskartet
Strandas kommunevåpen nynorsk
1528 Sykkylven Aure Møre og Romsdal 7 630 337,8
Sykkylven markert med rødt på fylkeskartet
Sykkylvens kommunevåpen nynorsk
1531 Sula Langevåg Møre og Romsdal 9 636 58,51
Sula markert med rødt på fylkeskartet
Sulas kommunevåpen nynorsk
1532 Giske Valderøya Møre og Romsdal 8 692 40,54
Giske markert med rødt på fylkeskartet
Giskes kommunevåpen nynorsk
1535 Vestnes Vestnes Møre og Romsdal 7 051 351,7
Vestnes markert med rødt på fylkeskartet
Vestness kommunevåpen nynorsk
1539 Rauma Åndalsnes Møre og Romsdal 7 046 1 502,15
Rauma markert med rødt på fylkeskartet
Raumas kommunevåpen nøytral
1547 Aukra Falkhytta Møre og Romsdal 3 654 60,64
Aukra markert med rødt på fylkeskartet
Aukras kommunevåpen nynorsk
1554 Averøy Bruhagen Møre og Romsdal 5 872 175,68
Averøy markert med rødt på fylkeskartet
Averøys kommunevåpen nøytral
1557 Gjemnes Batnfjordsøra Møre og Romsdal 2 669 381,63
Gjemnes markert med rødt på fylkeskartet
Gjemnes' kommunevåpen nøytral
1560 Tingvoll Tingvoll Møre og Romsdal 3 031 336,81
Tingvoll markert med rødt på fylkeskartet
Tingvolls kommunevåpen nøytral
1563 Sunndal Sunndalsøra Møre og Romsdal 7 110 1 713,37
Sunndal markert med rødt på fylkeskartet
Sunndals kommunevåpen nøytral
1566 Surnadal Skei Møre og Romsdal 5 912 1 366,05
Surnadal markert med rødt på fylkeskartet
Surnadals kommunevåpen nynorsk
1573 Smøla Hopen Møre og Romsdal 2 158 271,91
Smøla markert med rødt på fylkeskartet
Smølas kommunevåpen nøytral
1576 Aure Aure Møre og Romsdal 3 381 641,39
Aure markert med rødt på fylkeskartet
Aures kommunevåpen nøytral
1577 Volda Volda Møre og Romsdal 10 960 876,87
Volda markert med rødt på fylkeskartet
Voldas kommunevåpen nynorsk
1578 Fjord Sylte Møre og Romsdal 2 494 1 190,58
Fjord markert med rødt på fylkeskartet
Fjords kommunevåpen nynorsk
1579 Hustadvika Elnesvågen Møre og Romsdal 13 341 521,9
Hustadvika markert med rødt på fylkeskartet
Hustadviks kommunevåpen nøytral
1804 Bodø Bodø Nordland 53 259 1 395,27
Bodø markert med rødt på fylkeskartet
Bodøs kommunevåpen nøytral
1806 Narvik Narvik Nordland 21 515 3 432,17
Narvik markert med rødt på fylkeskartet
Narviks kommunevåpen nøytral
1811 Bindal Terråk Nordland 1 391 1 266,07
Bindal markert med rødt på fylkeskartet
Bindals kommunevåpen bokmål
1812 Sømna Vik Nordland 1 970 195,2
Sømna markert med rødt på fylkeskartet
Sømnas kommunevåpen bokmål
1813 Brønnøy Brønnøysund Nordland 7 787 1 046,01
Brønnøy markert med rødt på fylkeskartet
Brønnøys kommunevåpen nøytral
1815 Vega Gladstad Nordland 1 219 164,79
Vega markert med rødt på fylkeskartet
Vegas kommunevåpen bokmål
1816 Vevelstad Vevelstad Nordland 454 539,05
Vevelstad markert med rødt på fylkeskartet
Vevelstads kommunevåpen bokmål
1818 Herøy Silvalen Nordland 1 839 64,46
Herøy markert med rødt på fylkeskartet
Herøys kommunevåpen bokmål
1820 Alstahaug Sandnessjøen Nordland 7 300 188,12
Alstahaug markert med rødt på fylkeskartet
Alstahaugs kommunevåpen nøytral
1822 Leirfjord Leland Nordland 2 270 465,26
Leirfjord markert med rødt på fylkeskartet
Leirfjords kommunevåpen nøytral
1824 Vefsn Mosjøen Nordland 13 342 1 929,41
Vefsn markert med rødt på fylkeskartet
Vefsns kommunevåpen nøytral
1825 Grane Trofors Nordland 1 454 2 004,16
Grane markert med rødt på fylkeskartet
Granes kommunevåpen nøytral
1826 Hattfjelldal Hattfjelldal Nordland 1 278 2 684,32
Hattfjelldal markert med rødt på fylkeskartet
Hattfjelldals kommunevåpen nøytral
1827 Dønna Solfjellsjøen Nordland 1 391 192,55
Dønna markert med rødt på fylkeskartet
Dønnas kommunevåpen bokmål
1828 Nesna Nesna Nordland 1 783 183,19
Nesna markert med rødt på fylkeskartet
Nesnas kommunevåpen bokmål
1832 Hemnes Korgen Nordland 4 459 1 589,51
Hemnes markert med rødt på fylkeskartet
Hemnes' kommunevåpen nøytral
1833 Rana Mo i Rana Nordland 25 980 4 460,19
Rana markert med rødt på fylkeskartet
Ranas kommunevåpen nøytral
1834 Lurøy Lurøy Nordland 1 852 265,19
Lurøy markert med rødt på fylkeskartet
Lurøys kommunevåpen bokmål
1835 Træna Husøya Nordland 444 16,51
Træna markert med rødt på fylkeskartet
Trænas kommunevåpen bokmål
1836 Rødøy Vågaholmen Nordland 1 139 711,29
Rødøy markert med rødt på fylkeskartet
Rødøys kommunevåpen nøytral
1837 Meløy Ørnes Nordland 6 212 873,83
Meløy markert med rødt på fylkeskartet
Meløys kommunevåpen bokmål
1838 Gildeskål Inndyr Nordland 1 928 664,7
Gildeskål markert med rødt på fylkeskartet
Gildeskåls kommunevåpen nøytral
1839 Beiarn Moldjord Nordland 1 027 1 222,32
Beiarn markert med rødt på fylkeskartet
Beiarns kommunevåpen bokmål
1840 Saltdal Rognan Nordland 4 650 2 216,19
Saltdal markert med rødt på fylkeskartet
Saltdals kommunevåpen bokmål
1841 Fauske Fauske Nordland 9 572 1 196,98
Fauske markert med rødt på fylkeskartet
Fauskes kommunevåpen bokmål
1845 Sørfold Straumen Nordland 1 845 1 637,42
Sørfold markert med rødt på fylkeskartet
Sørfolds kommunevåpen bokmål
1848 Steigen Leinesfjord Nordland 2 665 1 009,25
Steigen markert med rødt på fylkeskartet
Steigens kommunevåpen bokmål
1851 Lødingen Lødingen Nordland 1 985 527,41
Lødingen markert med rødt på fylkeskartet
Lødingens kommunevåpen bokmål
1853 Evenes Bogen Nordland 1 310 252,78
Evenes markert med rødt på fylkeskartet
Evenes' kommunevåpen bokmål
1856 Røst Røstlandet Nordland 469 10,12
Røst markert med rødt på fylkeskartet
Røsts kommunevåpen bokmål
1857 Værøy Sørland Nordland 688 18,64
Værøy markert med rødt på fylkeskartet
Værøys kommunevåpen bokmål
1859 Flakstad Ramberg Nordland 1 220 178,39
Flakstad markert med rødt på fylkeskartet
Flakstads kommunevåpen nøytral
1860 Vestvågøy Leknes Nordland 11 551 424,56
Vestvågøy markert med rødt på fylkeskartet
Vestvågøys kommunevåpen nøytral
1865 Vågan Svolvær Nordland 9 736 479,17
Vågan markert med rødt på fylkeskartet
Vågans kommunevåpen nøytral
1866 Hadsel Stokmarknes Nordland 8 184 566,55
Hadsel markert med rødt på fylkeskartet
Hadsels kommunevåpen bokmål
1867 Straume Nordland 2 584 246,7
Bø markert med rødt på fylkeskartet
Bø i Nordlands kommunevåpen nøytral
1868 Øksnes Myre Nordland 4 533 319,57
Øksnes markert med rødt på fylkeskartet
Øksnes' kommunevåpen nøytral
1870 Sortland Sortland Nordland 10 561 721,93
Sortland markert med rødt på fylkeskartet
Sortlands kommunevåpen nøytral
1871 Andøy Andenes Nordland 4 577 656,15
Andøy markert med rødt på fylkeskartet
Andøys kommunevåpen nøytral
1874 Moskenes Reine Nordland 979 118,79
Moskenes markert med rødt på fylkeskartet
Moskeness kommunevåpen nøytral
1875 Hamarøy Oppeid Nordland 2 682 2 020,45
Hamarøy markert med rødt på fylkeskartet
Hamarøys kommunevåpen nøytral
3001 Halden Halden Viken 31 730 642,31
Halden markert med rødt på fylkeskartet
Haldens kommunevåpen bokmål
3002 Moss Moss Viken 51 240 137,77
Moss markert med rødt på fylkeskartet
Moss' kommunevåpen nøytral
3003 Sarpsborg Sarpsborg Viken 59 038 405,6
Sarpsborg markert med rødt på fylkeskartet
Sarpsborgs kommunevåpen bokmål
3004 Fredrikstad Fredrikstad Viken 84 444 292,56
Fredrikstad markert med rødt på fylkeskartet
Fredrikstads kommunevåpen bokmål
3005 Drammen Drammen Viken 103 291 317,68
Drammen markert med rødt på fylkeskartet
Drammens kommunevåpen nøytral
3006 Kongsberg Kongsberg Viken 28 793 793,09
Kongsberg markert med rødt på fylkeskartet
Kongsbergs kommunevåpen bokmål
3007 Ringerike Hønefoss Viken 31 444 1 555,11
Ringerike markert med rødt på fylkeskartet
Ringerikes kommunevåpen bokmål
3011 Hvaler Skjærhalden Viken 4 762 90,12
Hvaler markert med rødt på fylkeskartet
Hvalers kommunevåpen bokmål
3012 Aremark Fossby Viken 1 329 319,27
Aremark markert med rødt på fylkeskartet
Aremarks kommunevåpen bokmål
3013 Marker Ørje Viken 3 639 412,9
Marker markert med rødt på fylkeskartet
Markers kommunevåpen bokmål
3014 Indre Østfold Askim Viken 46 382 791,93
Indre Østfold markert med rødt på fylkeskartet
Indre Østfolds kommunevåpen bokmål
3015 Skiptvet Meieribyen Viken 3 886 101,2
Skiptvet markert med rødt på fylkeskartet
Skiptvets kommunevåpen bokmål
3016 Rakkestad Rakkestad Viken 8 371 434,71
Rakkestad markert med rødt på fylkeskartet
Rakkestads kommunevåpen bokmål
3017 Råde Karlshus Viken 8 317 118,77
Råde markert med rødt på fylkeskartet
Rådes kommunevåpen bokmål
3018 Våler Kirkebygden Viken 6 023 256,96
Våler markert med rødt på fylkeskartet
Våler i Østfolds kommunevåpen bokmål
3019 Vestby Vestby Viken 19 089 133,97
Vestby markert med rødt på fylkeskartet
Vestby kommunevåpen bokmål
3020 Nordre Follo Ski Viken 62 245 203
Nordre Follo markert med rødt på fylkeskartet
Nordre Follo kommunevåpen nøytral
3021 Ås Ås Viken 21 350 102,68
Ås markert med rødt på fylkeskartet
Ås' kommunevåpen nøytral
3022 Frogn Drøbak Viken 16 106 85,7
Frogn markert med rødt på fylkeskartet
Frogns kommunevåpen bokmål
3023 Nesodden Nesoddtangen Viken 20 322 61,46
Nesodden markert med rødt på fylkeskartet
Nesoddens kommunevåpen bokmål
3024 Bærum Sandvika Viken 129 874 192,29
Bærum markert med rødt på fylkeskartet
Barums kommunevåpen bokmål
3025 Asker Asker Viken 97 784 376,62
Asker markert med rødt på fylkeskartet
Askers kommunevåpen nøytral
3026 Aurskog-Høland Bjørkelangen Viken 17 945 1 144,8
Aurskog-Høland markert med rødt på fylkeskartet
Aurskog-Hølands kommunevåpen nøytral
3027 Rælingen Fjerdingby Viken 19 618 71,68
Rælingen markert med rødt på fylkeskartet
Rælingens kommunevåpen nøytral
3028 Enebakk Kirkebygda Viken 11 392 232,58
Enebakk markert med rødt på fylkeskartet
Enebakks kommunevåpen bokmål
3029 Lørenskog Solheim Viken 46 797 70,55
Lørenskog markert med rødt på fylkeskartet
Lørenskogs kommunevåpen nøytral
3030 Lillestrøm Lillestrøm Viken 91 515 456,61
Lillestrøm markert med rødt på fylkeskartet
Lillestrøm kommunevåpen nøytral
3031 Nittedal Rotnes Viken 25 440 186,23
Nittedal markert med rødt på fylkeskartet
Nittedals kommunevåpen bokmål
3032 Gjerdrum Ask Viken 7 285 83,19
Gjerdrum markert med rødt på fylkeskartet
Gjerdrums kommunevåpen bokmål
3033 Ullensaker Jessheim Viken 42 866 252,45
Ullensaker markert med rødt på fylkeskartet
Ullensakers kommunevåpen bokmål
3034 Nes Årnes Viken 24 283 640,77
Nes markert med rødt på fylkeskartet
Nes i Akershus' kommunevåpen bokmål
3035 Eidsvoll Eidsvoll Viken 27 338 456,5
Eidsvoll markert med rødt på fylkeskartet
Eidsvolls kommunevåpen bokmål
3036 Nannestad Teigebyen Viken 15 530 340,98
Nannestad markert med rødt på fylkeskartet
Nannestads kommunevåpen bokmål
3037 Hurdal Hurdal Viken 2 944 284,95
Hurdal markert med rødt på fylkeskartet
Hurdals kommunevåpen bokmål
3038 Hole Vik Viken 6 888 192,68
Hole markert med rødt på fylkeskartet
Holes kommunevåpen bokmål
3039 Flå Flå Viken 1 097 704,41
Flå markert med rødt på fylkeskartet
Flås kommunevåpen bokmål
3040 Nesbyen Nesbyen Viken 3 299 809,63
Nes markert med rødt på fylkeskartet
Nes i Buskeruds kommunevåpen bokmål
3041 Gol Gol Viken 4 767 532,5
Gol markert med rødt på fylkeskartet
Gols kommunevåpen nynorsk
3042 Hemsedal Trøim Viken 2 645 753,52
Hemsedal markert med rødt på fylkeskartet
Hemsedals kommunevåpen nynorsk
3043 Ål Ål Viken 4 862 1 174,98
Ål markert med rødt på fylkeskartet
Åls kommunevåpen nynorsk
3044 Hol Hol Viken 4 506 1 854,54
Hol markert med rødt på fylkeskartet
Hols kommunevåpen nøytral
3045 Sigdal Prestfoss Viken 3 479 842,36
Sigdal markert med rødt på fylkeskartet
Sigdals kommunevåpen bokmål
3046 Krødsherad Noresund Viken 2 211 374,48
Krødsherad markert med rødt på fylkeskartet
Krødsherads kommunevåpen nøytral
3047 Modum Vikersund Viken 14 527 517,24
Modum markert med rødt på fylkeskartet
Modums kommunevåpen bokmål
3048 Øvre Eiker Hokksund Viken 20 495 456,69
Øvre Eiker markert med rødt på fylkeskartet
Øvre Eikers kommunevåpen bokmål
3049 Lier Lierbyen Viken 28 167 301,65
Lier markert med rødt på fylkeskartet
Liers kommunevåpen bokmål
3050 Flesberg Lampeland Viken 2 737 561,92
Flesberg markert med rødt på fylkeskartet
Flesbergs kommunevåpen bokmål
3051 Rollag Rollag Viken 1 366 449,29
Rollag markert med rødt på fylkeskartet
Rollags kommunevåpen nøytral
3052 Nore og Uvdal Rødberg Viken 2 486 2 502,16
Nore og Uvdal markert med rødt på fylkeskartet
Nore og Uvdals kommunevåpen nøytral
3053 Jevnaker Jevnaker Viken 6 990 225,71
Jevnaker markert med rødt på fylkeskartet
Jevnakers kommunevåpen bokmål
3054 Lunner Roa Viken 9 307 291,84
Lunner markert med rødt på fylkeskartet
Lunners kommunevåpen bokmål
3401 Kongsvinger Kongsvinger Innlandet 17 966 1 036,45
Kongsvinger markert med rødt på fylkeskartet
Kongsvingers kommunevåpen bokmål
3403 Hamar Hamar Innlandet 32 382 350,94
Hamar markert med rødt på fylkeskartet
Hamars kommunevåpen nøytral
3405 Lillehammer Lillehammer Innlandet 28 560 478,16
Lillehammer markert med rødt på fylkeskartet
Lillehammers kommunevåpen bokmål
3407 Gjøvik Gjøvik Innlandet 30 563 672,25
Gjøvik markert med rødt på fylkeskartet
Gjøviks kommunevåpen bokmål
3411 Ringsaker Brumunddal Innlandet 35 475 1 280,09
Ringsaker markert med rødt på fylkeskartet
Ringsakers kommunevåpen bokmål
3412 Løten Løten Innlandet 7 836 369,44
Løten markert med rødt på fylkeskartet
Løtens kommunevåpen bokmål
3413 Stange Stange Innlandet 21 356 724,27
Stange markert med rødt på fylkeskartet
Stanges kommunevåpen bokmål
3414 Nord-Odal Sand Innlandet 5 010 508,14
Nord-Odal markert med rødt på fylkeskartet
Nord-Odals kommunevåpen bokmål
3415 Sør-Odal Skarnes Innlandet 8 069 516,74
Sør-Odal markert med rødt på fylkeskartet
Sør-Odals kommunevåpen bokmål
3416 Eidskog Skotterud Innlandet 6 028 640,39
Eidskog markert med rødt på fylkeskartet
Eidskogs kommunevåpen bokmål
3417 Grue Kirkenær Innlandet 4 572 837,18
Grue markert med rødt på fylkeskartet
Grues kommunevåpen bokmål
3418 Åsnes Flisa Innlandet 7 267 1 040,93
Åsnes markert med rødt på fylkeskartet
Åsnes kommunevåpen bokmål
3419 Våler Våler Innlandet 3 625 705,29
Våler markert med rødt på fylkeskartet
Våler i Hedmarks kommunevåpen bokmål
3420 Elverum Elverum Innlandet 21 568 1 229,28
Elverum markert med rødt på fylkeskartet
Elverums kommunevåpen nøytral
3421 Trysil Innbygda Innlandet 6 582 3 014,41
Trysil markert med rødt på fylkeskartet
Trysils kommunevåpen bokmål
3422 Åmot Rena Innlandet 4 213 1 339,92
Åmot markert med rødt på fylkeskartet
Åmots kommunevåpen bokmål
3423 Stor-Elvdal Koppang Innlandet 2 281 2 165,78
Stor-Elvdal markert med rødt på fylkeskartet
Stor-Elvdals kommunevåpen bokmål
3424 Rendalen Bergset Innlandet 1 769 3 179,52
Rendalen markert med rødt på fylkeskartet
Rendalens kommunevåpen bokmål
3425 Engerdal Engerdal Innlandet 1 328 2 196,55
Engerdal markert med rødt på fylkeskartet
Engerdals kommunevåpen bokmål
3426 Tolga Tolga Innlandet 1 555 1 122,6
Tolga markert med rødt på fylkeskartet
Tolgas kommunevåpen nøytral
3427 Tynset Tynset Innlandet 5 628 1 880,5
Tynset markert med rødt på fylkeskartet
Tynsets kommunevåpen nøytral
3428 Alvdal Alvdal Innlandet 2 493 942,15
Alvdal markert med rødt på fylkeskartet
Alvdals kommunevåpen nøytral
3429 Folldal Folldal Innlandet 1 519 1 276,88
Folldal markert med rødt på fylkeskartet
Folldals kommunevåpen nøytral
3430 Os Os Innlandet 1 844 1 040,41
Os markert med rødt på fylkeskartet
Os i Hedmarks kommunevåpen nøytral
3431 Dovre Dovre Innlandet 2 466 1 364,39
Dovre markert med rødt på fylkeskartet
Dovres kommunevåpen nøytral
3432 Lesja Lesja Innlandet 1 966 2 259,5
Lesja markert med rødt på fylkeskartet
Lesjas kommunevåpen nøytral
3433 Skjåk Bismo Innlandet 2 147 2 075,52
Skjåk markert med rødt på fylkeskartet
Skjåks kommunevåpen nynorsk
3434 Lom Fossbergom Innlandet 2 212 1 968,56
Lom markert med rødt på fylkeskartet
Loms kommunevåpen nynorsk
3435 Vågå Vågåmo Innlandet 3 532 1 330
Vågå markert med rødt på fylkeskartet
Vågås kommunevåpen nynorsk
3436 Nord-Fron Vinstra Innlandet 5 589 1 141,33
Nord-Fron markert med rødt på fylkeskartet
Nord-Frons kommunevåpen nynorsk
3437 Sel Otta Innlandet 5 567 905,05
Sel markert med rødt på fylkeskartet
Sels kommunevåpen nøytral
3438 Sør-Fron Hundorp Innlandet 3 240 742,21
Sør-Fron markert med rødt på fylkeskartet
Sør-Frons kommunevåpen nøytral
3439 Ringebu Vålebrua Innlandet 4 416 1 247,58
Ringebu markert med rødt på fylkeskartet
Ringebus kommunevåpen nøytral
3440 Øyer Tingberg Innlandet 5 161 639,92
Øyer markert med rødt på fylkeskartet
Øyers kommunevåpen nøytral
3441 Gausdal Segalstad bru Innlandet 6 129 1 191,16
Gausdal markert med rødt på fylkeskartet
Gausdals kommunevåpen nøytral
3442 Østre Toten Lena Innlandet 14 896 562,57
Østre Toten markert med rødt på fylkeskartet
Østre Totens kommunevåpen bokmål
3443 Vestre Toten Raufoss Innlandet 13 635 249,52
Vestre Toten markert med rødt på fylkeskartet
Vestre Totens kommunevåpen bokmål
3446 Gran Jaren Innlandet 13 568 756,65
Gran markert med rødt på fylkeskartet
Grans kommunevåpen bokmål
3447 Søndre Land Hov Innlandet 5 564 728,36
Søndre Land markert med rødt på fylkeskartet
Søndre Lands kommunevåpen bokmål
3448 Nordre Land Dokka Innlandet 6 527 955,32
Nordre Land markert med rødt på fylkeskartet
Nordre Lands kommunevåpen bokmål
3449 Sør-Aurdal Bagn Innlandet 2 866 1 109,05
Sør-Aurdal markert med rødt på fylkeskartet
Sør-Aurdals kommunevåpen nøytral
3450 Etnedal Bruflat Innlandet 1 239 459,15
Etnedal markert med rødt på fylkeskartet
Etnedals kommunevåpen nøytral
3451 Nord-Aurdal Fagernes Innlandet 6 401 906,48
Nord-Aurdal markert med rødt på fylkeskartet
Nord-Aurdals kommunevåpen nøytral
3452 Vestre Slidre Slidre Innlandet 2 091 463,3
Vestre Slidre markert med rødt på fylkeskartet
Vestre Slidres kommunevåpen nynorsk
3453 Øystre Slidre Heggenes Innlandet 3 291 963,1
Øystre Slidre markert med rødt på fylkeskartet
Øystre Slidres kommunevåpen nynorsk
3454 Vang Vang Innlandet 1 636 1 505,45
Vang markert med rødt på fylkeskartet
Vangs kommunevåpen nynorsk
3801 Horten Horten Vestfold og Telemark 27 682 70,96
Horten markert med rødt på fylkeskartet
Hortens kommunevåpen bokmål
3802 Holmestrand Holmestrand Vestfold og Telemark 26 206 432,36
Holmestrand markert med rødt på fylkeskartet
Holmestrands kommunevåpen bokmål
3803 Tønsberg Tønsberg Vestfold og Telemark 58 561 329,26
Tønsberg markert med rødt på fylkeskartet
Tønsbergs kommunevåpen nøytral
3804 Sandefjord Sandefjord Vestfold og Telemark 65 574 422,26
Sandefjord markert med rødt på fylkeskartet
Sandefjords kommunevåpen bokmål
3805 Larvik Larvik Vestfold og Telemark 48 246 812,89
Larvik markert med rødt på fylkeskartet
Larviks kommunevåpen nøytral
3806 Porsgrunn Porsgrunn Vestfold og Telemark 37 056 164,45
Porsgrunn markert med rødt på fylkeskartet
Porsgrunns kommunevåpen bokmål
3807 Skien Skien Vestfold og Telemark 55 924 779,2
Skien markert med rødt på fylkeskartet
Skiens kommunevåpen nøytral
3808 Notodden Notodden Vestfold og Telemark 13 025 983,89
Notodden markert med rødt på fylkeskartet
Notoddens kommunevåpen nøytral
3811 Færder Borgheim Vestfold og Telemark 27 286 99,95
Færder markert med rødt på fylkeskartet
Færders kommunevåpen nøytral
3812 Siljan Siljan Vestfold og Telemark 2 375 213,96
Siljan markert med rødt på fylkeskartet
Siljans kommunevåpen nøytral
3813 Bamble Langesund Vestfold og Telemark 14 172 304,37
Bamble markert med rødt på fylkeskartet
Bambles kommunevåpen nøytral
3814 Kragerø Kragerø Vestfold og Telemark 10 413 305,47
Kragerø markert med rødt på fylkeskartet
Kragerøs kommunevåpen nøytral
3815 Drangedal Prestestranda Vestfold og Telemark 4 091 1 062,78
Drangedal markert med rødt på fylkeskartet
Drangedals kommunevåpen nøytral
3816 Nome Ulefoss Vestfold og Telemark 6 559 429,68
Nome markert med rødt på fylkeskartet
Nomes kommunevåpen nøytral
3817 Midt-Telemark Vestfold og Telemark 10 735 518,51
Midt-Telemark markert med rødt på fylkeskartet
Midt-Telemarks kommunevåpen Nynorsk
3818 Tinn Rjukan Vestfold og Telemark 5 546 2 045,13
Tinn markert med rødt på fylkeskartet
Tinns kommunevåpen nøytral
3819 Hjartdal Sauland Vestfold og Telemark 1 588 791,61
Hjartdal markert med rødt på fylkeskartet
Hjartdals kommunevåpen nynorsk
3820 Seljord Seljord Vestfold og Telemark 2 939 715,09
Seljord markert med rødt på fylkeskartet
Seljords kommunevåpen nynorsk
3821 Kviteseid Kviteseid Vestfold og Telemark 2 427 708,47
Kviteseid markert med rødt på fylkeskartet
Kviteseids kommunevåpen nynorsk
3822 Nissedal Treungen Vestfold og Telemark 1 442 905,17
Nissedal markert med rødt på fylkeskartet
Nissedals kommunevåpen nynorsk
3823 Fyresdal Folkestadbyen Vestfold og Telemark 1 224 1 280,13
Fyresdal markert med rødt på fylkeskartet
Fyresdals kommunevåpen nynorsk
3824 Tokke Dalen Vestfold og Telemark 2 198 984,48
Tokke markert med rødt på fylkeskartet
Tokkes kommunevåpen nynorsk
3825 Vinje Åmot Vestfold og Telemark 3 832 3 105,85
Vinje markert med rødt på fylkeskartet
Vinjes kommunevåpen nynorsk
4201 Risør Risør Agder 6 806 192,97
Risør markert med rødt på fylkeskartet
Risørs kommunevåpen nøytral
4202 Grimstad Grimstad Agder 24 587 303,59
Grimstad markert med rødt på fylkeskartet
Grimstads kommunevåpen bokmål
4203 Arendal Arendal Agder 45 891 270,21
Arendal markert med rødt på fylkeskartet
Arendals kommunevåpen bokmål
4204 Kristiansand Kristiansand Agder 115 569 644,16
Kristiansand markert med rødt på fylkeskartet
Kristiansands kommunevåpen nøytral
4205 Lindesnes Mandal Agder 23 479 934,32
Lindesnes markert med rødt på fylkeskartet
Lindesnes' kommunevåpen bokmål
4206 Farsund Farsund Agder 9 860 262,56
Farsund markert med rødt på fylkeskartet
Farsunds kommunevåpen bokmål
4207 Flekkefjord Flekkefjord Agder 9 216 544,07
Flekkefjord markert med rødt på fylkeskartet
Flekkefjords kommunevåpen bokmål
4211 Gjerstad Gjerstad Agder 2 421 322,14
Gjerstad markert med rødt på fylkeskartet
Gjerstads kommunevåpen nøytral
4212 Vegårshei Myra Agder 2 143 355,65
Vegårshei markert med rødt på fylkeskartet
Vegårsheis kommunevåpen nøytral
4213 Tvedestrand Tvedestrand Agder 6 184 215,05
Tvedestrand markert med rødt på fylkeskartet
Tvedestrands kommunevåpen nøytral
4214 Froland Blakstad Agder 6 174 644,54
Froland markert med rødt på fylkeskartet
Frolands kommunevåpen nøytral
4215 Lillesand Lillesand Agder 11 419 190,43
Lillesand markert med rødt på fylkeskartet
Lillesands kommunevåpen bokmål
4216 Birkenes Birkeland Agder 5 390 637,36
Birkenes markert med rødt på fylkeskartet
Birkenes' kommunevåpen nøytral
4217 Åmli Åmli Agder 1 786 1 130,61
Åmli markert med rødt på fylkeskartet
Åmlis kommunevåpen nynorsk
4218 Iveland Birketveit Agder 1 344 261,63
Iveland markert med rødt på fylkeskartet
Ivelands kommunevåpen nøytral
4219 Evje og Hornnes Evje Agder 3 904 587,08
Evje og Hornnes markert med rødt på fylkeskartet
Evje og Hornnes' kommunevåpen nøytral
4220 Bygland Bygland Agder 1 136 1 311,75
Bygland markert med rødt på fylkeskartet
Byglands kommunevåpen nynorsk
4221 Valle Valle Agder 1 180 1 265,26
Valle markert med rødt på fylkeskartet
Valles kommunevåpen nynorsk
4222 Bykle Bykle Agder 995 1 467,1
Bykle markert med rødt på fylkeskartet
Bykles kommunevåpen nynorsk
4223 Vennesla Vennesla Agder 15 294 384,48
Vennesla markert med rødt på fylkeskartet
Venneslas kommunevåpen nøytral
4224 Åseral Kyrkjebygda Agder 911 887,52
Åseral markert med rødt på fylkeskartet
Åserals kommunevåpen nynorsk
4225 Lyngdal Alleen Agder 10 751 642,8
Lyngdal markert med rødt på fylkeskartet
Lyngdals kommunevåpen nøytral
4226 Hægebostad Tingvatn Agder 1 750 461,33
Hægebostad markert med rødt på fylkeskartet
Hægebostads kommunevåpen nynorsk
4227 Kvinesdal Liknes Agder 6 024 963,22
Kvinesdal markert med rødt på fylkeskartet
Kvinesdals kommunevåpen nøytral
4228 Sirdal Tonstad Agder 1 837 1 554,29
Sirdal markert med rødt på fylkeskartet
Sirdals kommunevåpen nøytral
4601 Bergen Bergen Vestland 289 330 464,71
Bergen markert med rødt på fylkeskartet
Bergens kommunevåpen nøytral
4602 Kinn Florø Vestland 17 179 812,3
Kinn markert med rødt på fylkeskartet
Kinn kommunevåpen Nynorsk
4611 Etne Etnesjøen Vestland 4 073 735,28
Etne markert med rødt på fylkeskartet
Etnes kommunevåpen nynorsk
4612 Sveio Sveio Vestland 5 732 246,15
Sveio markert med rødt på fylkeskartet
Sveios kommunevåpen nynorsk
4613 Bømlo Svortland Vestland 12 132 246,57
Bømlo markert med rødt på fylkeskartet
Bømlos kommunevåpen nynorsk
4614 Stord Leirvik Vestland 19 098 143,73
Stord markert med rødt på fylkeskartet
Stords kommunevåpen nynorsk
4615 Fitjar Fitjar Vestland 3 181 142,46
Fitjar markert med rødt på fylkeskartet
Fitjars kommunevåpen nynorsk
4616 Tysnes Uggdal Vestland 2 910 255,12
Tysnes markert med rødt på fylkeskartet
Tysnes' kommunevåpen nynorsk
4617 Kvinnherad Rosendal Vestland 13 058 1 090,75
Kvinnherad markert med rødt på fylkeskartet
Kvinnherads kommunevåpen nynorsk
4618 Ullensvang Kinsarvik Vestland 11 148 3 236,63
Ullensvang markert med rødt på fylkeskartet
Ullensvangs kommunevåpen nynorsk
4619 Eidfjord Eidfjord Vestland 962 1 491,5
Eidfjord markert med rødt på fylkeskartet
Eidfjords kommunevåpen nynorsk
4620 Ulvik Ulvik Vestland 1 056 722,01
Ulvik markert med rødt på fylkeskartet
Ulviks kommunevåpen nynorsk
4621 Voss Vossevangen Vestland 16 144 2 041,97
Voss markert med rødt på fylkeskartet
Voss' kommunevåpen nynorsk
4622 Kvam Norheimsund Vestland 8 531 616,93
Kvam markert med rødt på fylkeskartet
Kvams kommunevåpen nynorsk
4623 Samnanger Tysse Vestland 2 495 269,07
Samnanger markert med rødt på fylkeskartet
Samnangers kommunevåpen nynorsk
4624 Bjørnafjorden Osøyro Vestland 25 596 517,41
Bjørnafjorden markert med rødt på fylkeskartet
Bjørnafjorden kommunevåpen nynorsk
4625 Austevoll Storebø Vestland 5 297 117,19
Austevoll markert med rødt på fylkeskartet
Austevolls kommunevåpen nynorsk
4626 Øygarden Straume Vestland 39 368 314,51
Øygarden markert med rødt på fylkeskartet
Øygarden kommunevåpen Nynorsk
4627 Askøy Kleppestø Vestland 29 989 101,12
Askøy markert med rødt på fylkeskartet
Askøys kommunevåpen nøytral
4628 Vaksdal Dale Vestland 3 875 715,38
Vaksdal markert med rødt på fylkeskartet
Vaksdals kommunevåpen nynorsk
4629 Modalen Mo Vestland 380 411,99
Modalen markert med rødt på fylkeskartet
Modalens kommunevåpen nynorsk
4630 Osterøy Lonevåg Vestland 8 152 255,12
Osterøy markert med rødt på fylkeskartet
Osterøys kommunevåpen nynorsk
4631 Alver Knarvik Vestland 29 920 679,05
Alver markert med rødt på fylkeskartet
Alver kommunevåpen nynorsk
4632 Austrheim Årås Vestland 2 856 57,56
Austrheim markert med rødt på fylkeskartet
Austrheims kommunevåpen nynorsk
4633 Fedje Fedje Vestland 513 9,27
Fedje markert med rødt på fylkeskartet
Fedjes kommunevåpen nynorsk
4634 Masfjorden Masfjordnes Vestland 1 654 556,09
Masfjorden markert med rødt på fylkeskartet
Masfjordens kommunevåpen nynorsk
4635 Gulen Eivindvik Vestland 2 228 597,22
Gulen markert med rødt på fylkeskartet
Gulens kommunevåpen nynorsk
4636 Solund Hardbakke Vestland 756 228,21
Solund markert med rødt på fylkeskartet
Solunds kommunevåpen nynorsk
4637 Hyllestad Hyllestad Vestland 1 268 258,9
Hyllestad markert med rødt på fylkeskartet
Hyllestads kommunevåpen nynorsk
4638 Høyanger Høyanger Vestland 3 949 1 003,04
Høyanger markert med rødt på fylkeskartet
Høyangers kommunevåpen nynorsk
4639 Vik Vikøyri Vestland 2 561 833,23
Vik markert med rødt på fylkeskartet
Viks kommunevåpen nynorsk
4640 Sogndal Sogndalsfjøra Vestland 12 198 1 257,89
Sogndal markert med rødt på fylkeskartet
Sogndals kommunevåpen nynorsk
4641 Aurland Aurlandsvangen Vestland 1 775 1 467,7
Aurland markert med rødt på fylkeskartet
Aurlands kommunevåpen nynorsk
4642 Lærdal Lærdalsøyri Vestland 2 129 1 342,53
Lærdal markert med rødt på fylkeskartet
Lærdals kommunevåpen nynorsk
4643 Årdal Årdalstangen Vestland 5 172 976,59
Årdal markert med rødt på fylkeskartet
Årdals kommunevåpen nynorsk
4644 Luster Gaupne Vestland 5 302 2 706,35
Luster markert med rødt på fylkeskartet
Lusters kommunevåpen nynorsk
4645 Askvoll Askvoll Vestland 2 949 326,23
Askvoll markert med rødt på fylkeskartet
Askvolls kommunevåpen nynorsk
4646 Fjaler Dale Vestland 2 913 416,59
Fjaler markert med rødt på fylkeskartet
Fjalers kommunevåpen nynorsk
4647 Sunnfjord Førde Vestland 22 215 2 208,13
Sunnfjord markert med rødt på fylkeskartet
Sunnfjord kommunevåpen nynorsk
4648 Bremanger Svelgen Vestland 3 482 833,1
Bremanger markert med rødt på fylkeskartet
Bremangers kommunevåpen nynorsk
4649 Stad Nordfjordeid Vestland 9 543 752,78
Stad markert med rødt på fylkeskartet
Stad kommunevåpen nynorsk
4650 Gloppen Sandane Vestland 5 892 1 030,57
Gloppen markert med rødt på fylkeskartet
Gloppens kommunevåpen nynorsk
4651 Stryn Stryn Vestland 7 244 1 382,06
Stryn markert med rødt på fylkeskartet
Stryns kommunevåpen nynorsk
5001 Trondheim Trondheim Trøndelag 212 660 528,6
Trondheim markert med rødt på fylkeskartet
Trondheims kommunevåpen nøytral
5006 Steinkjer Steinkjer Trøndelag 23 955 2 122,06
Steinkjer markert med rødt på fylkeskartet
Steinkjers kommunevåpen nøytral
5007 Namsos Namsos Trøndelag 14 923 2 132,63
Namsos markert med rødt på fylkeskartet
Namsos' kommunevåpen nøytral
5014 Frøya Sistranda Trøndelag 5 391 241,31
Frøya markert med rødt på fylkeskartet
Frøyas kommunevåpen bokmål
5020 Osen Steinsdalen Trøndelag 904 387,1
Osen markert med rødt på fylkeskartet
Osens kommunevåpen bokmål
5021 Oppdal Oppdal Trøndelag 7 256 2 274,12
Oppdal markert med rødt på fylkeskartet
Oppdals kommunevåpen nøytral
5022 Rennebu Berkåk Trøndelag 2 481 947,96
Rennebu markert med rødt på fylkeskartet
Rennebus kommunevåpen nøytral
5025 Røros Røros Trøndelag 5 598 1 956,46
Røros markert med rødt på fylkeskartet
Røros' kommunevåpen nøytral
5026 Holtålen Ålen Trøndelag 1 997 1 209,49
Holtålen markert med rødt på fylkeskartet
Holtålens kommunevåpen nøytral
5027 Midtre Gauldal Støren Trøndelag 6 133 1 860,51
Midtre Gauldal markert med rødt på fylkeskartet
Midtre Gauldals kommunevåpen bokmål
5028 Melhus Melhus Trøndelag 17 340 694,41
Melhus markert med rødt på fylkeskartet
Melhus' kommunevåpen nøytral
5029 Skaun Børsa Trøndelag 8 441 224,21
Skaun markert med rødt på fylkeskartet
Skauns kommunevåpen nøytral
5031 Malvik Hommelvik Trøndelag 14 662 168,44
Malvik markert med rødt på fylkeskartet
Malviks kommunevåpen bokmål
5032 Selbu Mebond Trøndelag 4 144 1 234,85
Selbu markert med rødt på fylkeskartet
Selbus kommunevåpen nøytral
5033 Tydal Ås Trøndelag 753 1 328,59
Tydal markert med rødt på fylkeskartet
Tydals kommunevåpen bokmål
5034 Meråker Midtbygda Trøndelag 2 426 1 273,94
Meråker markert med rødt på fylkeskartet
Meråkers kommunevåpen bokmål
5035 Stjørdal Stjørdalshalsen Trøndelag 24 541 938,27
Stjørdal markert med rødt på fylkeskartet
Stjørdals kommunevåpen nøytral
5036 Frosta Frosta Trøndelag 2 645 76,32
Frosta markert med rødt på fylkeskartet
Frostas kommunevåpen nøytral
5037 Levanger Levanger Trøndelag 20 344 645,81
Levanger markert med rødt på fylkeskartet
Levangers kommunevåpen nøytral
5038 Verdal Verdalsøra Trøndelag 15 002 1 547,77
Verdal markert med rødt på fylkeskartet
Verdals kommunevåpen nøytral
5041 Snåsa Snåsa Trøndelag 2 021 2 342,66
Snåsa markert med rødt på fylkeskartet
Snåsas kommunevåpen nøytral[17]
5042 Lierne Lierne Trøndelag 1 295 2 961,71
Lierne markert med rødt på fylkeskartet
Liernes kommunevåpen nøytral
5043 Røyrvik Røyrvik Trøndelag 429 1 584,75
Røyrvik markert med rødt på fylkeskartet
Røyrviks kommunevåpen nøytral[17]
5044 Namsskogan Namsskogan Trøndelag 814 1 417,16
Namsskogan markert med rødt på fylkeskartet
Namsskogans kommunevåpen nøytral
5045 Grong Grong Trøndelag 2 296 1 136,17
Grong markert med rødt på fylkeskartet
Grongs kommunevåpen nøytral
5046 Høylandet Høylandet Trøndelag 1 216 754,68
Høylandet markert med rødt på fylkeskartet
Hoylandets kommunevåpen nøytral
5047 Overhalla Ranemsletta Trøndelag 3 873 729,79
Overhalla markert med rødt på fylkeskartet
Overhallas kommunevåpen nøytral
5049 Flatanger Lauvsnes Trøndelag 1 108 458,71
Flatanger markert med rødt på fylkeskartet
Flatangers kommunevåpen nøytral
5052 Leka Leknes Trøndelag 582 110,13
Leka markert med rødt på fylkeskartet
Lekas kommunevåpen nøytral
5053 Inderøy Straumen Trøndelag 6 841 365,67
Inderøy markert med rødt på fylkeskartet
Inderøys kommunevåpen nøytral
5054 Indre Fosen Årnset Trøndelag 9 977 1 095,98
Indre Fosen markert med rødt på fylkeskartet
Indre Fosens kommunevåpen nøytral
5055 Heim Kyrksæterøra Trøndelag 5 880 1 024,58
Heim markert med rødt på fylkeskartet
Heims kommunevåpen nøytral
5056 Hitra Fillan Trøndelag 5 281 755,89
Hitra markert med rødt på fylkeskartet
Hitras kommunevåpen nøytral
5057 Ørland Brekstad Trøndelag 10 472 457,07
Ørland markert med rødt på fylkeskartet
Ørlands kommunevåpen bokmål
5058 Åfjord Årnes Trøndelag 4 252 1 329,42
Åfjord markert med rødt på fylkeskartet
Åfjords kommunevåpen nøytral
5059 Orkland Orkanger Trøndelag 18 690 1 906,26
Orkland markert med rødt på fylkeskartet
Orkland kommunevåpen nøytral
5060 Nærøysund Rørvik Trøndelag 9 890 1 346,16
Nærøysund markert med rødt på fylkeskartet
Nærøysund kommunevåpen nøytral
5061 Rindal Rindal Trøndelag[18] 1 957 631,95
Rindal markert med rødt på fylkeskartet
Rindals kommunevåpen nøytral
5401 Tromsø Tromsø Troms og Finnmark 77 992 2 521,27
Tromsø markert med rødt på fylkeskartet
Tromsøs kommunevåpen nøytral
5402 Harstad Harstad Troms og Finnmark 24 903 445,21
Harstad markert med rødt på fylkeskartet
Harstads kommunevåpen nøytral
5403 Alta Alta Troms og Finnmark 21 317 3 849,6
Alta markert med rødt på fylkeskartet
Altas kommunevåpen bokmål
5404 Vardø Vardø Troms og Finnmark 1 933 600,61
Vardø markert med rødt på fylkeskartet
Vardøs kommunevåpen bokmål
5405 Vadsø Vadsø Troms og Finnmark 5 593 1 257,85
Vadsø markert med rødt på fylkeskartet
Vadsøs kommunevåpen bokmål
5406 Hammerfest Hammerfest Troms og Finnmark 11 310 2 692,57
Hammerfest markert med rødt på fylkeskartet
Hammerfests kommunevåpen nøytral
5411 Kvæfjord Borkenes Troms og Finnmark 2 866 512,61
Kvæfjord markert med rødt på fylkeskartet
Kvæfjords kommunevåpen nøytral
5412 Tjeldsund Evenskjer Troms og Finnmark 4 206 814,33
Tjeldsund markert med rødt på fylkeskartet
Tjeldsunds kommunevåpen bokmål
5413 Ibestad Hamnvik Troms og Finnmark 1 279 241,07
Ibestad markert med rødt på fylkeskartet
Ibestads kommunevåpen bokmål
5414 Gratangen Årstein Troms og Finnmark 1 079 312,75
Gratangen markert med rødt på fylkeskartet
Gratangens kommunevåpen nøytral
5415 Lavangen Tennevoll Troms og Finnmark 983 301,63
Lavangen markert med rødt på fylkeskartet
Lavangens kommunevåpen nøytral[17]
5416 Bardu Setermoen Troms og Finnmark 3 949 2 703,89
Bardu markert med rødt på fylkeskartet
Bardus kommunevåpen nøytral
5417 Salangen Sjøvegan Troms og Finnmark 2 048 458
Salangen markert med rødt på fylkeskartet
Salangens kommunevåpen nøytral
5418 Målselv Moen Troms og Finnmark 6 782 3 326,34
Målselv markert med rødt på fylkeskartet
Målselvs kommunevåpen nøytral
5419 Sørreisa Sørreisa Troms og Finnmark 3 428 362,95
Sørreisa markert med rødt på fylkeskartet
Sørreisas kommunevåpen nøytral
5420 Dyrøy Brøstadbotn Troms og Finnmark 1 056 288,54
Dyrøy markert med rødt på fylkeskartet
Dyrøy kommunevåpen bokmål
5421 Senja Finnsnes Troms og Finnmark 14 851 1 953,81
Senja markert med rødt på fylkeskartet
Senja kommunevåpen nøytral
5422 Balsfjord Storsteinnes Troms og Finnmark 5 517 1 496,96
Balsfjord markert med rødt på fylkeskartet
Balsfjords kommunevåpen bokmål
5423 Karlsøy Hansnes Troms og Finnmark 2 171 1 091,59
Karlsøy markert med rødt på fylkeskartet
Karlsøys kommunevåpen nøytral
5424 Lyngen Lyngseidet Troms og Finnmark 2 714 812,56
Lyngen markert med rødt på fylkeskartet
Lyngens kommunevåpen nøytral
5425 Storfjord Hatteng Troms og Finnmark 1 836 1 542,78
Storfjord markert med rødt på fylkeskartet
Storfjords kommunevåpen nøytral
5426 Kåfjord Olderdalen Troms og Finnmark 2 000 991,24
Kåfjord markert med rødt på fylkeskartet
Kåfjords kommunevåpen bokmål[17]
5427 Skjervøy Skjervøy Troms og Finnmark 2 790 473,7
Skjervøy markert med rødt på fylkeskartet
Skjervøys kommunevåpen bokmål
5428 Nordreisa Storslett Troms og Finnmark 4 772 3 437,57
Nordreisa markert med rødt på fylkeskartet
Nordreisas kommunevåpen bokmål
5429 Kvænangen Burfjord Troms og Finnmark 1 118 2 109,37
Kvænangen markert med rødt på fylkeskartet
Kvænangens kommunevåpen nøytral
5430 Kautokeino Kautokeino Troms og Finnmark 2 847 9 707,35
Kautokeino markert med rødt på fylkeskartet
Kautokeino kommunevåpen Bokmål
5432 Loppa Øksfjord Troms og Finnmark 862 688,88
Loppa markert med rødt på fylkeskartet
Loppas kommunevåpen bokmål
5433 Hasvik Breivikbotn Troms og Finnmark 970 555,57
Hasvik markert med rødt på fylkeskartet
Hasviks kommunevåpen bokmål
5434 Måsøy Havøysund Troms og Finnmark 1 119 1 135,83
Måsøy markert med rødt på fylkeskartet
Måsøys kommunevåpen bokmål
5435 Nordkapp Honningsvåg Troms og Finnmark 2 932 925,69
Nordkapp markert med rødt på fylkeskartet
Nordkapps kommunevåpen nøytral
5436 Porsanger Lakselv Troms og Finnmark 3 863 4 872,58
Porsanger markert med rødt på fylkeskartet
Porsangers kommunevåpen bokmål[17][19]
5437 Karasjok Karasjok Troms og Finnmark 2 543 5 452,95
Karasjok markert med rødt på fylkeskartet
Karasjoks kommunevåpen bokmål[17]
5438 Lebesby Kjøllefjord Troms og Finnmark 1 226 3 459,42
Lebesby markert med rødt på fylkeskartet
Lebesbys kommunevåpen bokmål
5439 Gamvik Mehamn Troms og Finnmark 1 054 1 416,34
Gamvik markert med rødt på fylkeskartet
Gamviks kommunevåpen nøytral
5440 Berlevåg Berlevåg Troms og Finnmark 908 1 121,78
Berlevåg markert med rødt på fylkeskartet
Berlevågs kommunevåpen bokmål
5441 Tana Tana bru Troms og Finnmark 2 804 4 051,35
Tana markert med rødt på fylkeskartet
Tana kommunevåpen bokmål
5442 Nesseby Varangerbotn Troms og Finnmark 864 1 436,94
Nesseby markert med rødt på fylkeskartet
Nesseby kommunevåpen bokmål
5443 Båtsfjord Båtsfjord Troms og Finnmark 2 117 1 434,78
Båtsfjord markert med rødt på fylkeskartet
Båtsfjords kommunevåpen nøytral
5444 Sør-Varanger Kirkenes Troms og Finnmark 9 850 3 971,42
Sør-Varanger markert med rødt på fylkeskartet
Sør-Varangers kommunevåpen bokmål

Større og mindre kommuner[rediger | rediger kilde]

Fra 1998 har Statistisk sentralbyrå (SSB) gruppert kommuner grovt sett etter befolkningsstørrelse. Små kommuner har 0-4 999 innbyggere, mellomstore kommuner har 5 000-19 999 innbyggere og store kommuner minst 20 000 innbyggere [20].Halvparten av kommunene i Norge har under 5 000 innbyggere. For å kunne sammenligne kommunene som virksomheter og med tanke på mulighetene og evnene til å yte tjenester til befolkingen, har SSB også kategorisert dem på bakgrunn av kommunens bundne kostnader og frie disponible inntekter. Til sammen gir dimensjonene et bilde av rammebetingelsene kommunene har. Etter kommunereformen er det foreslått en mer finmasket inndeling som gjør kommunene mer sammenlignbare[21]:

 • De minste kommunene med under 600 innbyggere
 • Små kommuner med 600–1 999 innbyggere
 • Middels små kommuner med 2 000–9 999 innbyggere
 • Middels store kommuner med 10 000–19 999 innbyggere
 • Store kommuner med 20 000–29 999 innbyggere
 • Store kommuner med 30 000–44 999 innbyggere
 • Store kommuner med 45 000–74 999 innbyggere
 • Store kommuner med 75 000–300 000 innbyggere
 • Oslo kommune

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Kommunestruktur». Regjeringen.no (norsk). Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 4. mars 2020. Besøkt 14. juni 2022. 
 2. ^ Engelsrud, Gerd (2014). Kommunalrett: Oppgaver, organisering og kontroll. Oslo: Cappelen Damm. s. 32. 
 3. ^ Kommunal- og regionaldepartementet (2. mars 2001). «Ot.prp nr. 41 (2000-2001) Om lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)». Besøkt 14. mars 2008.  Kapittel 2, Historikk og bakgrunn
 4. ^ «Første sammenslåing i kommunereformen». Regjeringen.no (norsk). Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 24. april 2015. Besøkt 14. juni 2022. 
 5. ^ «Voteringsoversikt». Stortinget. 17. oktober 2017. Besøkt 2. januar 2018. 
 6. ^ Cosson-Eide, Hans (8. juni 2017). «Frp-opprører stanset ikke tvangssammenslåinger». NRK. Besøkt 14. juni 2022. «Stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen (Frp) trosset sitt eget parti og stemte mot tre tvangssammenslåinger av kommuner. Men hun fikk ikke med seg flere på opprøret, og sammenslåingene ble vedtatt.» 
 7. ^ «07459: Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986 - 2023». Statistisk sentralbyrå. 21. februar 2023. Besøkt 21. februar 2023. 
 8. ^ «Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen» (PDF). SSB. 1999. 
 9. ^ «Lov om språk (språklova) § 11». 21. mai 2021. Besøkt 5. mai 2022. 
 10. ^ «Forskrift om språkvedtak i kommunar og fylkeskommunar (språkvedtaksforskrifta) - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 3. januar 2023. 
 11. ^ «Hemsedal valde nøytralt framfor nynorsk». Framtida. Nynorsk Pressekontor. 2. november 2018. Besøkt 14. juni 2022. 
 12. ^ Marte Danbolt (4. mai 2010). «Valgfri målform i Åmli». Kommunal Rapport. 
 13. ^ «Kommune- og regionsendringer 2020». Kartverket. 18. februar 2019. Besøkt 2. januar 2020. 
 14. ^ Statistisk sentralbyrå (1. januar 2023). «Kvartalsvise befolkningsendringer». 
 15. ^ Kartverket. «Arealstatistikk for 2020». Arkivert fra originalen 11. mai 2020. 
 16. ^ Lovdata. «Forskrift om målvedtak i kommunar og fylkeskommunar (målvedtaksforskrifta)». Besøkt 27. august 2020. 
 17. ^ a b c d e f Kommunen del av forvaltningsområdet for samisk språk
 18. ^ Rindal tilhørte Møre og Romsdal til og med 2018
 19. ^ Har også kvensk som offisielt språk
 20. ^ Langørgen, Audun (2015). «2. Gruppering av sammenliknbare kommuner». Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2013. Oslo-Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå. s. 10. ISBN ISBN 978-82-537-9141-8 Sjekk |isbn=-verdien: invalid character (hjelp). «For folkemengden har vi valgt følgende tredeling som grunnlag for grupperingen:» 
 21. ^ Kringlebotten, Marit (2020). «3. Gruppering av sammenliknbare kommuner». Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2020. Oslo-Kongsvinger: Statistisk Sentralbyrå. s. 31. ISBN ISBN 978-82-587-1237-1 Sjekk |isbn=-verdien: invalid character (hjelp). «Ved å benytte flere grupper blir kommunene mer sammenliknbare etter folkemengde innad i grupper av store kommuner. De minste kommunene med under 600 innbyggere er skilt ut som en egen gruppe, fordi disse kommunene har særskilt høye bundne kostnader per innbygger» 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]