Malm

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Blymalm

Malm (fra norrønt malmr, «malm, metall»)[1] er geologisk en bergart som helt eller delvis består av mineraler som inneholder et tungt metall.[1] Det er en naturlig forekommende økonomisk brytbar konsentrasjon av mineraler som kan brukes til fremstilling av metall. Slike mineraler kalles ofte ertsmineraler.

Ettersom malm inneholder ett eller flere verdifulle mineraler, som metaller, kan det utvinnes, behandles og selges med fortjeneste.[2] Det er flere metaller som framstilles av malm som jern, kobber, sink, gull og nikkel.

Malm utvinnes fra jorden gjennom gruvedrift og behandles eller raffineres, ofte via smelting, for å utvinne verdifulle metaller eller mineraler.[3] Malmkvaliteten refererer til konsentrasjonen av det ønskede materialet den inneholder. Verdien av metallene eller mineralene en bergart inneholder må veies opp mot kostnadene ved utvinning for å avgjøre om den er av tilstrekkelig høy kvalitet til å være verdt gruvedrift, og derfor anses som en malm.[3]

Definisjonen forbeholder malmbegrepet for økonomisk utvinnbare forekomster, sett ut fra markedsforhold og landets teknologiske nivå og økonomiske system. En bestemt mineralforekomst kan være dermed være lønnsom i ett land, men ikke i et annet. Visse mineraler har heller ingen bruksområder i dag, til tross for at de har vært kjent i flere hundre år, og har dermed ingen markedsverdi. Dersom de menneskestyrte ytre vilkårene endres, vil en tidligere uinteressant forekomst kunne forvandles til en økonomisk interessant forekomst og vice versa.

Malmsorter[rediger | rediger kilde]

Metallisk malm[rediger | rediger kilde]

Ikke metallisk malm[rediger | rediger kilde]

I tillegg har man sjeldne jordarter[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b «Malm», NAOB
  2. ^ Neuendorf, K.K.E., Mehl, J.P., Jr., & Jackson, J.A., red. (2011): Glossary of Geology, American Geological Institute
  3. ^ a b Hustrulid, William A.; Kuchta, Mark; Martin, Randall K. (2013): Open Pit Mine Planning and Design. Boca Raton, Florida: CRC Press. ISBN 9781482221176. s. 1.

Se også[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

(en) Ores – kategori av bilder, video eller lyd på Commons