Liste over nasjonalparker i Norge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kart over norske nasjonalparker, etter opprettelsen av Lofotodden nasjonalpark i juni 2018. Kartet mangler dermed Østmarka nasjonalpark, som ble opprettet i 2023.
Isbjørnhamna i Hornsund, midt i Sør-Spitsbergen nasjonalpark
Lomsdal-Visten ble i juni 2009 Norges 30. nasjonalpark.

Liste over norske nasjonalparker omfatter Norges 48 nasjonalparker, hvorav 41 ligger i Fastlands-Norge og 7 på Svalbard.[1]

I Norge regnes nasjonalpark som en middels streng verneform. Et svakere vern er landskapsvernområde, mens strengere vern kalles naturreservat. I motsetning til landskapsvernområder og naturreservater, er nasjonalparker som regel av betydelig størrelse. Nasjonalparker kan omfatte store fjellområder, øyer og daler eller liknende. Ifølge naturvernloven skal en nasjonalpark hovedsakelig bestå av statsgrunn.[2]

Norges første nasjonalpark var Rondane nasjonalpark, som ble opprettet i 1962. Per november 2023 har Fastlands-Norge 41 nasjonalparker med et samla areal på 25 000 km², mens Svalbard har 7 nasjonalparker på til sammen 14 500 km². Dermed er 7 % av fastlandet og 24 % av Svalbard verna som nasjonalpark.

Nasjonalparkenes historie i Norge[rediger | rediger kilde]

De første initiativene til naturfredning i Norge kom på 1800-tallet og var estetisk motivert, blant annet med fredningen av «Laurvigs Bøgeskov» i et stortingsvedtak i 1884.[3] En mer konsekvent holdning til arealfredning for å beskytte naturen kom fram på Den Norske Turistforenings årsmøte i 1904[4], og i et foredrag av professor N. Wille i Det Norske Geografiske Selskab i 1909.[3] Disse initiativene var en del av mentaliteten som ledet til den første lov om naturfredning i 1910. De første fredningssakene gjaldt mindre områder, og til dels også punktfredning av navngitte trær. I 1914 ble Norges Naturvernforbunds forløper Landsforeningen for naturfredning stiftet. I 1932 vedtok turistforeningen å «skåne» Børgefjell og søndre del av Hardangervidda for tilrettelegging i egen regi, og i 1938 vedtok årsmøtet en oppfordring til å opprette Jotunheimen nasjonalpark, en sak som hadde tilslutning fra flere hold på 1930-tallet.

I 1954 ble lov om naturvern etablert. Den ga hjemmel for fredning av naturområder, og på grunnlag av denne hjemmelen ble Rondane nasjonalpark opprettet i 1962 og Børgefjell nasjonalpark opprettet i 1963. Riktignok ble ikke selve begrepet nasjonalpark innført i loven før naturvernloven ble revidert i 1970. I og med loven fra 1954 ble Statens Naturvernråd etablert, og rådet la i 1964 fram en landsplan for etablering av nasjonalparker. Forslaget omfattet 16 områder[5], på tilsammen 6300 km². Forslaget ble behandlet i Stortingets kommunalkomite 1967, og komiteen og Stortinget støttet opprettelse av 12 av de 16 områdene.[6][7] Det tok 25 år, fram til fredningen av Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i 1989, før 15 av disse forslagene var blitt vedtatt. I løpet av denne tiden av også Rago og Reisa fredet.

Et utvalget ledet av Guttorm Hansen la i 1980 fram forslag om en 3–4-dobling av verneområder.[8] Dette ble fulgt opp av Miljøverndepartementet i Stortingsmelding nr 68 (1980–81), og av Stortinget i 1981. Departementet ga i 1982 Statens Naturvernråd, under ledelse av Olav Gjærevoll, i oppdrag å utarbeide en ny landsplan for nasjonalparker. Denne planen ble presentert i 1986.[9] Planen omfattet forslag om 26 nye nasjonalparker, 14 landskapsvernområder og 3 større naturreservat. Planforslaget innebar fredning av ca. 23 000 km². Denne planen ble lagt fram for Stortinget som Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge i 1992[10], og behandlet og vedtatt av Stortinget i april 1993. Jostedalsbreen nasjonalpark ble opprettet i 1991 med bakgrunn i denne utredningen. Etter dette skulle det gå 10 år før Forollhogna ble opprettet i 2001, som «den første av de nye».[11]

Forslagene i Nasjonalparkplanen omfatter blant annet følgende områder[12] som ennå ikke er vedtatt: Goatteluobbal i Kautokeino; Lyngsalpan i Troms; Tysfjord Hellemo i Tysfjord, Nordland; Naustdal-Gjengedal i Sogn og Fjordane; og Frafjordheiene i Vest-Agder og Rogaland.

Det har hele tiden vært grader av interessekonflikter mellom verneinteresser og ulike utbyggingsinteresser. I etterkrigstida var det konflikter mellom ulike nasjonale interesser, ofte vannkraftutbygging mot naturfredning. I de siste 20–25 årene gjelder motsetningene vanligvis lokal arealutnyttelse kontra verneinteresser.[13] Interessemotsetningene har kommet tydeligst til uttrykk i tilknytning til Hardangervidda nasjonalpark, hvor hele 54 % av arealet er privat grunn.[14] I den såkalte «Fjellteksten» som ble lagt fram av Bondevikregjeringen i revidert nasjonalbudsjett 15.5.2003 ble det åpnet for større grad av lokal verdiskaping og kommersiell reiselivsvirksomhet i nasjonalparkene.[15][16][17]

Nasjonalparker i Norge[rediger | rediger kilde]

Nr Navn Bilde Opprettet Areal (km²) ligger i koordinater Beskrivelse
1 Rondane nasjonalpark
1962 9635[18] Dovre
Sel
Nord-Fron
Sør-Fron
Ringebu kommune
Folldal
Stor-Elvdal
61°50′00″N 9°50′00″Ø nasjonalpark i Innlandet fylke, Norge
2 Børgefjell nasjonalpark
1963-08-09 1447[19] Grane kommune
Hattfjelldal
Namsskogan
Røyrvik
65°11′00″N 13°54′00″Ø nasjonalpark i Nordland og Trøndelag fylker, Norge
3 Ormtjernkampen nasjonalpark
1968-06-14 85 Gausdal 61°12′N 9°48′Ø nasjonalpark i Innlandet fylke, Norge
4 Gutulia nasjonalpark
1968-06-20 23[20] Engerdal kommune 62°01′00″N 12°10′00″Ø nasjonalpark i Innlandet fylke, Norge
5 Ånderdalen nasjonalpark
1970 135[21] Torsken
Tranøy
Senja kommune
69°12′00″N 17°16′00″Ø nasjonalpark i Troms fylke, Norge
6 Stabbursdalen nasjonalpark
1970 749[22] Porsanger
Kvalsund
Hammerfest
69°59′00″N 24°29′00″Ø nasjonalpark i Finnmark fylke, Norge
7 Gressåmoen nasjonalpark 1970 Snåsa kommune 64°15′00″N 13°10′00″Ø nasjonalpark i Trøndelag fylke, Norge
8 Øvre Pasvik nasjonalpark
1970-02-06 119[23] Sør-Varanger 69°06′00″N 28°50′00″Ø nasjonalpark i Finnmark fylke, Norge
9 Øvre Dividal nasjonalpark
1971 770[24] Målselv kommune 68°38′00″N 19°52′00″Ø nasjonalpark i Troms fylke, Norge
10 Rago nasjonalpark
1971 171[25] Sørfold 67°26′00″N 15°59′00″Ø nasjonalpark i Nordland fylke, Norge
11 Femundsmarka nasjonalpark
1971 573[26] Engerdal kommune
Røros kommune
62°13′00″N 12°07′00″Ø nasjonalpark i Innlandet og Trøndelag fylker, Norge
12 Forlandet nasjonalpark
1973 4647 Svalbard 78°33′00″N 11°07′00″Ø nasjonalpark på Svalbard, Norge
13 Sør-Spitsbergen nasjonalpark 1973 13286
1317734.32125[27]
Svalbard 77°09′00″N 16°17′00″Ø nasjonalpark på Svalbard, Norge
14 Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark
1973 9914
984182.72997[27]
Svalbard 79°35′00″N 11°30′00″Ø nasjonalpark på Svalbard, Norge
15 Dovrefjell nasjonalpark
1974 265 Oppdal
Lesja
Dovre
tidligere nasjonalpark i Trøndelag og Innlandet fylke, Norge
16 Anárjohka nasjonalpark
1975-12-19[28] 1414[29] Karasjok[28]
Kautokeino kommune[28]
68°49′45″N 24°38′35″Ø nasjonalpark i Finnmark fylke, Norge
17 Jotunheimen nasjonalpark
1980 1151[30] Lom
Vågå
Vang
Luster
Årdal kommune
61°30′00″N 8°22′00″Ø nasjonalpark i Vestlandet og Innlandet fylker, Norge
18 Hardangervidda nasjonalpark
1981-04-10[31] 3422[32] Odda[31]
Ullensvang kommune[31]
Eidfjord[31]
Vinje[31]
Tinn[31]
Hol[31]
Nore og Uvdal[31]
Ullensvang
60°08′00″N 7°30′00″Ø nasjonalpark i Buskerud, Telemark og Vestland fylker, Norge
19 Reisa nasjonalpark
1986-11-28 803[33] Nordreisa kommune 69°12′00″N 21°58′00″Ø nasjonalpark i Troms fylke, Norge
20 Saltfjellet–Svartisen nasjonalpark
1989 2191.7796[34] Beiarn
Meløy
Rana
Rødøy
Saltdal
Bodø
66°36′00″N 14°11′00″Ø nasjonalpark i Nordland fylke, Norge
21 Jostedalsbreen nasjonalpark
1991-10-25 1314[35] Luster
Sogndal
Gloppen kommune
Stryn kommune
Sunnfjord kommune
61°41′00″N 6°59′00″Ø nasjonalpark i Vestland fylke, Norge
22 Forollhogna nasjonalpark
2001 1059[36] Tynset
Tolga
Os
Holtålen
Midtre Gauldal
Rennebu
62°38′00″N 10°40′00″Ø nasjonalpark i Innlandet og Trøndelag fylker, Norge
23 Dovrefjell–Sunndalsfjella nasjonalpark
2002 1830[37] Lesja
Dovre
Oppdal
Sunndal
Nesset kommune
Molde
62°23′48″N 9°10′23″Ø nasjonalpark i Trøndelag, Innlandet og Møre og Romsdal fylker, Norge
24 Dovre nasjonalpark
2003 289[38] Dovre
Folldal
62°05′00″N 9°32′00″Ø nasjonalpark i Innlandet fylke, Norge
25 Nordenskiöld Land nasjonalpark
2003 1362
136234.75806[27]
Svalbard 77°52′00″N 15°19′00″Ø nasjonalpark på Svalbard, Norge
26 Møysalen nasjonalpark
2003 51.2[39] Lødingen
Hadsel
Sortland
68°31′00″N 15°30′00″Ø nasjonalpark i Nordland fylke, Norge
27 Sassen-Bünsow Land nasjonalpark
2003 1230.57
123056.46059[27]
Svalbard 78°23′00″N 17°15′00″Ø nasjonalpark på Svalbard, Norge
28 Nordre Isfjorden nasjonalpark
2003 2954
295210.5897[27]
Svalbard 78°24′00″N 14°23′00″Ø nasjonalpark på Svalbard, Norge
29 Junkerdal nasjonalpark
2004 682[40] Saltdal
Fauske
66°53′00″N 15°48′00″Ø nasjonalpark i Nordland fylke, Norge
30 Skarvan og Roltdalen nasjonalpark
2004 441[41] Selbu
Tydal
Meråker
Stjørdal
63°13′00″N 11°25′00″Ø nasjonalpark i Trøndelag fylke, Norge
31 Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark
2004 1932[42] Verdal
Steinkjer
Snåsa kommune
Grong
Lierne
64°13′00″N 13°06′33″Ø nasjonalpark i Trøndelag fylke, Norge
32 Lierne nasjonalpark
2004 333[43] Lierne 64°18′N 13°54′Ø nasjonalpark i Trøndelag fylke, Norge
33 Indre Wijdefjorden nasjonalpark
2005 1127
112718.06414[27]
Svalbard 79°05′00″N 16°06′00″Ø nasjonalpark på Svalbard, Norge
34 Folgefonna nasjonalpark
2005-04-29[44] 548.03[45] Etne[44]
Kvinnherad[44]
Odda[44]
Jondal kommune[44]
Ullensvang kommune[44]
Ullensvang
60°00′00″N 6°19′59″Ø nasjonalpark i Vestland fylke, Norge
35 Varangerhalvøya nasjonalpark
2006 1804[46] Båtsfjord
Nesseby
Vadsø kommune
Vardø
70°20′00″N 29°38′00″Ø nasjonalpark i Finnmark fylke, Norge
36 Reinheimen nasjonalpark
2006 1969[47] Rauma kommune
Norddal
Vågå
Lom
Skjåk
Lesja
Fjord
62°10′00″N 7°54′00″Ø nasjonalpark i Møre og Romsdal og Innlandet fylker, Norge
37 Seiland nasjonalpark
2006 316[48] Alta
Hammerfest
Kvalsund
70°23′00″N 23°10′00″Ø nasjonalpark i Finnmark fylke, Norge
38 Hallingskarvet nasjonalpark
2006-12-22[34] 451.61[34] Hol[49][34]
Ulvik[34]
Aurland[34]
60°36′N 7°42′Ø nasjonalpark i Buskerud og Vestland fylker, Norge
39 Breheimen nasjonalpark
2009 1691[50] Skjåk
Lom
Luster
61°48′00″N 7°50′00″Ø nasjonalpark i Innlandet og Vestland fylker, Norge
40 Lomsdal-Visten nasjonalpark
2009 1102[51] Brønnøy
Vevelstad
Vefsn
Grane kommune
65°34′28″N 12°47′37″Ø nasjonalpark i Nordland fylke, Norge
41 Ytre Hvaler nasjonalpark
2009-06-26[52] 354.84[53] Fredrikstad[52]
Hvaler[52]
59°01′00″N 10°48′00″Ø nasjonalpark i Østfold fylke, Norge
42 Sjunkhatten nasjonalpark
2010 417[54] Bodø
Fauske
Sørfold
67°25′28″N 15°03′44″Ø nasjonalpark i Nordland fylke, Norge
43 Langsua nasjonalpark
2011 537[55] Øystre Slidre
Nord-Aurdal
Nordre Land
Gausdal
Sør-Fron
Nord-Fron
61°16′42″N 9°30′48″Ø nasjonalpark i Innlandet fylke, Norge
44 Rohkunborri nasjonalpark
2011 556[56] Bardu kommune 68°34′00″N 19°19′00″Ø nasjonalpark i Troms fylke, Norge
45 Láhku nasjonalpark
2012 188[57] Gildeskål
Beiarn
Meløy
66°50′30″N 14°14′00″Ø nasjonalpark i Nordland fylke, Norge
46 Fulufjellet nasjonalpark
2012-04-24 82.5[58] Trysil kommune 61°24′00″N 12°47′00″Ø nasjonalpark i Innlandet fylke, Norge
47 Færder nasjonalpark
2013-08-23 340[59] Færder
Nøtterøy
Tjøme
59°09′N 10°31′Ø nasjonalpark i Vestfold fylke, Norge
48 Jomfruland nasjonalpark
2016 117[60] Kragerø 58°51′54″N 9°35′46″Ø nasjonalpark i Telemark fylke, Norge
49 Raet nasjonalpark
2016-12-16 607[61] Arendal
Tvedestrand
Grimstad
58°25′56″N 8°48′00″Ø nasjonalpark i Agder fylke, Norge
50 Lofotodden nasjonalpark
2018 99[62] Moskenes
Flakstad
68°01′01″N 13°01′23″Ø nasjonalpark i Nordland fylke, Norge
51 Van Mijenfjorden nasjonalpark 2021-06-18
52 Østmarka naturreservat
2023-11-10[63] 1782.13024[27]
53.9
Rælingen
Lørenskog
Enebakk
Viken
59°50′00″N 11°02′00″Ø Naturreservat (Naturbase VV00001859)


Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Direktoratet for naturforvaltning (DN)». Arkivert fra originalen 31. mai 2007. Besøkt 17. november 2007. 
 2. ^ Lov om naturvern av 1970 §3 «For å bevare større urørte eller i det vesentlige urørte eller egenartede eller vakre naturområder kan arealer av statens grunn legges ut som nasjonalpark. Grunn av samme art som ikke er i statens eie, og som ligger i eller grenser inntil arealer som nevnt i første punktum, kan legges ut som nasjonalpark sammen med statens grunn»
 3. ^ a b Ragnhild Sundby. «Natur og ressurser» I: Norges kulturhistorie. Bind 8. Underveis - mot nye tider. Aschehoug, 1981
 4. ^ På foreningens årsmøte i 1904 lanserte formannen Yngvar Nielsen tanken om «at "holde af" en del av Norge». I 1917 skrev botanikeren Hanna Resvoll-Holmsen om vern av Jotunheimen i foreningens årbok, etter at Vassdragsvesenet hadde begynt å vurdere en utbygging av Vinstra og Sjoa. Foreningen arbeidet i 1923 for fredning av Gjende og Sjoa. Jfr Leif Ryvarden. «At holde af en del av Norge» I: Den norske turistforenings årbok 1993; s 44ff
 5. ^ De 16 områdene var: Øvre Pasvik, Øvre Anarjokka, Stabbursdalen, Øvre Dividal, Ånderdalen, Saltfjellet, Børgefjell, Gressåmoen, Grytdalen (Songli), Dovrefjell, Femundmarka, Gutulia, Rondane, Jotunheimen. Femten av disse er siden blitt nasjonalparker, mens Grytdalen i Orkdal ble fredet som Grytdalen naturreservat i 1992
 6. ^ Fredning av Jotunheimen, Femundmarka og Saltfjellet ble utsatt av kraftutbyggingshensyn, mens Anarjokka ble utsatt av bergverkshensyn.
  Spørsmålet om vern kontra vannkraft var tilbakevendende. I forbindelse med Gabrielsen-komiteens utredning om vassdragsvern i 1963 hadde NVEs styre protestert, også mot premisset om en landsplan for vernespørsmål. Ref: Ragnhild Sundby. «Natur og ressurser» I: Norges kulturhistorie. Bind 8. Underveis – mot nye tider. Aschehoug, 1981
  Se også Per Einar Faugli «Verneplan for vassdrag / National plan for protecting river basins from power development» i Norsk geografisk tidsskrift, 1977
 7. ^ Den norske turistforenings årbok i 1969 hadde Nasjonalparker i Norge som tema, og ga en første samlet populær oversikt over alle de foreslåtte 16 områdene
 8. ^ Olav Gjærevoll. «Våre nye nasjonalparker» I: Den norske turistforenings årbok 1993; s 23ff
 9. ^ Ny landsplan for nasjonalparker / fra en arbeidsgruppe oppnevnt 3. september 1982 ; utredningen avgitt til Miljøverndepartementet april 1986. Oslo, 1986 (Norges offentlige utredninger ; NOU 1986: 13). ISBN 82-00-71038-6Internett-versjon (pdf)
 10. ^ Stortingsmelding nr 62 (1991–92) fra Miljøverndepartementet, også kalt «Nasjonalparkplanen».
 11. ^ Karl H. Brox. «Forelhogna – vår første "nye" nasjonalpark» I: Brennpunkt natur 1999. Tapir forlag, 1999. ISBN 82-519-1551-1
 12. ^ Områdene beskrives i Den norske turistforenings årbok 1993; og for noens vedkommende også i Leif Ryvardens bok Norges nasjonalparker (2005)
 13. ^ Inge Lorange Backer. «Forvaltningen – hva skjer med nasjonalparkene» I: Den norske turistforenings årbok 1993: Sitat: «På privat grunn kan det nok være duket for konflikter mellom grunneierens ønske om å utnytte eiendommen og behovet for vern, iallfall hvis det gjelder områder som tidligere har vært brukt på noen måte eller som har naturressurser for ny utnytting. Det kan gjelde utvinning av stein og minaraler, oppdyrking og oppføring av nye hytter og buer i gamle setergrender eller ved fiskevann, eller hogst i det som fra gammelt av har vært vedskog»
 14. ^ Gro Harlem Brundtland. «Nasjonalparktanken – i hvilken grad har vi lykkes» I: Den norske turistforenings årbok 1993
 15. ^ St.prp. nr. 65 (2002-2003); kapittel 3.13 Miljøverndept
 16. ^ Thor Flognfeldt jr. «Bebyggelse og tilrettelegging i nasjonalparkene – en utfordring?» I Tidsskriftet Utmark; nr 2, 2005
 17. ^ Terje Skjeggedal, mfl. «Ti år med «fjellteksten»» I Tidsskriftet Utmark; nr 1, 2013. Også publisert i Nationen, 4.6.2013
 18. ^ «Rondane nasjonalpark». Naturbase. 
 19. ^ «Børgefjell nasjonalpark». 
 20. ^ «Gutulia nasjonalpark». Naturbase. 
 21. ^ «Ånderdalen nasjonalpark». 
 22. ^ «Stabbursdalen nasjonalpark». 
 23. ^ «Øvre Pasvik nasjonalpark». 
 24. ^ «Øvre Dividal nasjonalpark». 
 25. ^ «Rago nasjonalpark». 
 26. ^ «Femundsmarka nasjonalpark - Norges nasjonalparker». 
 27. ^ a b c d e f g Common Database on Designated Areas
 28. ^ a b c https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00000006
 29. ^ «Anárjohka nasjonalpark - Norges nasjonalparker». 
 30. ^ «Jotunheimen nasjonalpark - Norges nasjonalparker». 
 31. ^ a b c d e f g h https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00001878
 32. ^ «Hardangervidda Nasjonalpark». Naturbase. Besøkt 17. juli 2019. 
 33. ^ https://www.norgesnasjonalparker.no/smj-no/albmotmehciid/raissa/
 34. ^ a b c d e f Naturbase
 35. ^ «Jostedalsbreen nasjonalpark - Norgesnasjonalparker». 
 36. ^ «Forollhogna nasjonalpark». 
 37. ^ http://www.nasjonalparkstyre.no/Dovrefjell/Dovrefjell-National-Park-Board/Protected-areas/Ny-artikkel/
 38. ^ «Dovre nasjonalpark - Norges nasjonalparker». 
 39. ^ «Møysalen nasjonalpark - Norges nasjonalparker». 
 40. ^ «Junkerdal nasjonalpark - Norges nasjonalparker». 
 41. ^ «Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - Norges nasjonalparker». 
 42. ^ «Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark». 
 43. ^ «Lierne Nasjonalpark». 
 44. ^ a b c d e f https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00002339
 45. ^ «Folgefonna nasjonalpark». Naturbase. Besøkt 10. juli 2019. 
 46. ^ «Varangerhalvøya Nasjonalpark». 
 47. ^ «Reinheimen nasjonalpark». 
 48. ^ «Seiland nasjonalpark - Norges nasjonalparker». 
 49. ^ https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00002450
 50. ^ «Breheimen nasjonalpark - Norges nasjonalparker». 
 51. ^ «Lomsdal-Visten nasjonalpark - Norges nasjonalparker». 
 52. ^ a b c https://faktaark.naturbase.no/?id=VV00002752
 53. ^ «Ytre Hvaler nasjonalpark». Naturbase. Besøkt 20. juli 2019. 
 54. ^ «Sjunkhatten nasjonalpark - Norges nasjonalparker». 
 55. ^ «Langsua nasjonalpark - Norges nasjonalparker». 
 56. ^ «Rohkunborri nasjonalpark - Norges nasjonalparker». 
 57. ^ «Láhko nasjonalpark». 
 58. ^ «Fulufjellet nasjonalpark - Norges nasjonalparker». 
 59. ^ «Færder nasjonalpark - Norges nasjonalparker». 
 60. ^ «Jomfruland nasjonalpark - Norges nasjonalparker». 
 61. ^ «Raet nasjonalpark - Norges nasjonalparker». 
 62. ^ «Lofotodden nasjonalpark - Norges nasjonalparker». 
 63. ^ «Østmarka nasjonalpark og Østmarka friluftslivsområde vernet». regjeringen.no. Besøkt 10. november 2023. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]