Otra

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Otra
Otra
Otra sett fra Oddernesbrua mot Lundsbrua
Land Norge Norge
Fylker Aust-Agder, Vest-Agder
Kommuner Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Vennesla, Kristiansand
Lengde 245 km 
Nedbørfelt 3 752,01 km² [1]
Middelvannføring 150 /s 
Start Breidvatn, Bykle
  – Høyde 896.5-894 moh.
  – Koord. 59°37′14″N 7°25′35″Ø
Fjerneste kilde Sæsnuten, Vinje
  – Høyde ca 1270 moh.
  – Koord. 59°41′14″N 7°24′04″Ø
  – Vannstreng Bekk uten navn–Kvikkevatn–Kvikkåi–SæsvatnBreidvatn–Otra
Munning Skagerrak ved Kristiansand, der den også kalles Torridalselva
  – Koord. 58°08′36″N 8°00′48″ØKoordinater: 58°08′36″N 8°00′48″Ø
Sideelver
  – Høyre

Nipaåi–Kaldsåi–Førsvassåni–Fjordungsbekken–Løyningsåni–Bosvassåi–Hisåni–Ljosåni–Skiptesbekken–Flosse–Svinevadsåni–Hovestøylåni–Faråne–Fjellskardevja–Kvernåni (1.)–Skåmåni–Meleåni–Dåselva–Kjetsåna–Lindåna–Eljansåna–Røyknesvassdraget–Drivenesbekken–Rauåna–Rinkebekk–Kjeksebekk–Høyebekken
  – Venstre Hemla–Lislefjøddåi–Byrtemannsbekken–Auversvassåi–Gjeiskeliåni–Tverråni–Berdøl–Bjorbekken–Trydalsbekken–Vasstøylsåni–Veiåni–Kveasåni–Bjørgåni–Kvernåni (2.)–Heisåni–Kvernåni (3.)–Hovassåni–Søråni–Longerakåni–Nordåna–Elv fra Øynavatnet–Frøysåna–Skjerkedalselva–Bekk fra Eikelandsvatnet–Bekk fra Dalletjønna–Bekk fra Lågetjønn–Sagebekken

Otra er den største elva på Sørlandet. Den har sitt løp fra Setesdalsheiene i Bykle kommune i Aust-Agder i nord til Kristiansand i Vest-Agder i sør. Elva renner ut i Østre havn i Kristiansand mellom Galgeberg og Tangen. Elva er lakseførende opp til Vigeland i Vennesla. I tillegg finnes den spesielle relikte laksen bleke i Byglandsfjorden.

Norges åttende lengste elv[rediger | rediger kilde]

Otra

Se også Liste over elver i Norge. Otra er 245 kilometer lang og er dermed Norges åttende lengste elv. Middelvannføringen er 150 m³/s. Høyeste vannføring er målt i oktober 1987 med ca. 1000 m³/s. Nedbørfeltet er 3 740 km² stort.

Det er to store innsjøer i vassdraget, Åraksfjorden og Byglandsfjorden.

Fisk[rediger | rediger kilde]

Laks[rediger | rediger kilde]

Vannkvaliteten de siste årene har vært så god at det ikke er registrert forsuringsskader på smolten. Laksen klarer seg godt i Otra fordi elvevannet ikke er så surt. Det er kalkrik berggrunn i nedbørfeltet øverst i Setesdal som gir elvevannet en viss bufferevne mot forsuring.

Fangstene de siste årene har vært varierende:

 • 2001: 7,2 tonn
 • 2002: 5,3 tonn
 • 2003: 7,4 tonn
 • 2004: 5,8 tonn
 • 2005: 9,9 tonn
 • 2006: 10,7 tonn
 • 2007: 5,9 tonn
 • 2008: 7,9 tonn
 • 2009: 4,3 tonn
 • 2010: 6,8 tonn
 • 2011: 6,7 tonn

Ved Vigeland ender ferden til laksen da dette er nederste demning for kraftstasjon tilhørende fabrikken Vigeland Metall Refiney. Den totale lakseførende strekning er på ca. 15 km, fordelt på 6 soner. Se også www.otralax.no

Bleke[rediger | rediger kilde]

Bleke er en laksefisk som bare finnes i Otravassdraget.

Aure[rediger | rediger kilde]

Ørekyte[rediger | rediger kilde]

Også karpefisken ørekyte har fått innpass i Otravassdraget. Frem til 2008 var det bare funnet ørekyte i hele vassdraget ovenfor Hekni. Denne fisken er uønsket i vassdraget, og det foregikk et arbeid for å hindre videre spredning. Dette arbeidet var mislykket og sommeren 2008 ble det først funnet ørekyte på Frøysnes og senere andre steder i Åraks- og Byglandsfjorden. Den vil trolig også gå videre ned vassdraget.

Regulering[rediger | rediger kilde]

Otra er en av Norges mest regulerte elver med en rekke kraftverk:

I tillegg til kraftstasjoner er det etablert pumpestasjoner for overføring av vann mellom reguleringsmagasin:

Elveløp[rediger | rediger kilde]

Bykle[rediger | rediger kilde]

Valle[rediger | rediger kilde]

Sideelver:

Bygland[rediger | rediger kilde]

Sideelver:

Evje og Hornnes[rediger | rediger kilde]

 • Dåsåna er ei sideelv som har sitt utspring i noen mindre bekker som renner ut i Dåsvatn øverst i Dåsvandsdalen i Hornnes i Evje og Hornnes kommune i Aust-Agder. Elva renner gjennom hele Dåsvandsdalen og munner ut i Otra fra vest i Dåsnes i Hornnes.

Vennesla[rediger | rediger kilde]

Kristiansand[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]