Trondheimsfeltet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Trondheimsfeltet er et geologisk område som i grove trekk faller sammen med Trøndelag. Området består (i vest og midt) av kambrosilurske bergarter som er sterkt omdannet (metamorfosert) ved den kaledonske fjellkjedefolding. Et dypereliggende og noe eldre dekke er synlig i øst med mer skifer og sandstein. Generelt avtar bergets alder mot vest.

Under fjellkjedefoldingen ble det dannet flere skyvedekker og synklinaler. Området kan karakteriseres ved to stratigrafiske typeområder: Støren-dekket i vest og Meråker-dekket i øst. Disse to skyvedekkene består av tilsvarende lagpakker, men tilhører to ulike dekker. De adskilles av en sterkt metamorf antiklinal av sandsteiner, skifre og grønnsteiner som tilhører Guladekket.

Høyt innhold av kis har gitt grunnlag for gruvedrift bl.a. på Løkken Verk, Rørosgrubene og Folldal Gruver.