Portal:Forside

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Velkommen til Wikipedia,
den frie encyklopedien som du kan forbedre.
622 666 artikler på bokmål og riksmål

Ukens artikkel (uke 8)

Dalen ligger fra 200 til 600 moh.
Dalen ligger fra 200 til 600 moh.

Bjøllådalen (lulesamisk: Biellokvágge) er en dal i den sørlige delen av Saltfjellet. Den er en sidedal til Dunderlandsdalen. I dalen har Bjøllåga sitt leie fra Nordre Bjøllåvatnet til utløpet i Ranelva. Dalen er en vid u-dal med store bjørkeskoger, myrer og høyfjellstereng. Langs dalen er det noen høye fjell som Lønstinden, Semskfjellet og Bolna på østsiden, mens det på vestsiden er flere lange fjellrygger.

Før E6 og Nordlandsbanen ble bygget, var stien gjennom dalføret hovedferdselsvei over Saltfjellet. I 1867 ble det opprettet en nasjonal telegraflinje gjennom Nordland og denne gikk gjennom Bjøllådalen. Derfor ble det satt opp flere små tømmerhytter, der Midtistua og Krukkistua fremdeles eksisterer og er del av hyttenettet til Den Norske Turistforening. Stien langs den opprinnelige telegraflinjen er i dag en historisk vandrerute, kjent som Telegrafruta. ► Les mer her.

Dagens skandinaviske artikkel (svensk)

Bilder från Clementine av kratern Aristarchus och omgivning, placerad ovanpå en simulerad topografi
Bilder från Clementine av kratern Aristarchus och omgivning, placerad ovanpå en simulerad topografi

Aristarchus är en stor nedslagskrater på den nordvästra delen av månens framsida. Kratern går att urskilja med blotta ögat från jorden. På grund av kraterns läge, dess omgivning, dess geologiska uppbyggnad samt det faktum att ett flertal transienta månfenomen har iakttagits där så har kratern genom åren studerats noga, och många astronomer anser kratern vara en möjlig plats för en framtida månbas.

Platån har en diameter på cirka 200 km, och reser sig till en maximal höjd av 2 kilometer över maret på den sydöstra delen av platån. År 1911 använde den amerikanske fysikern Robert W. Wood ultraviolett fotografering för att ta bilder över kraterområdet. Han upptäckte att platån hade ett avvikande utseende i det ultravioletta ljuset och att ett område i norr tycktes ha en svavelfyndighet. Aristarchus och den omgivande regionen ingick i en del av en studie av månen där rymdteleskopet Hubble användes för att leta efter förekomsten av det syrerika mineralen ilmenit. ► Läs mer …

Arkiv · Dette er ukens artikkel på svensk Wikipedia

Slik vokser leksikonet fram …

Mai al-Kaila
Mai al-Kaila

Søsterprosjekter

Wikipedia utgis av den ideelle organisasjonen Wikimedia Foundation, som driver flere flerspråklige og frie prosjekter hvor alle kan bidra.

Nylig avdøde

Aleksej Navalnyj
Aleksej Navalnyj

I dag

Den 21. februar, UNESCOs internasjonale morsmålsdag:

Jeanne d'Arc
Jeanne d'Arc

Om Wikipedia

Wikipedia er en encyklopedi på vel 300 språk, som skrives av frivillige bidragsytere fra hele verden. Innholdet kan kopieres og brukes fritt. Vi startet i 2001 og arbeider nå på flere enn 60 millioner artikler, hvorav 622 666 i den norske utgaven på bokmål og riksmål. På den nynorske versjonen arbeides det på flere enn 160 000 artikler. Les mer om hvordan du kan bidra!