Hopp til innhold

Wikipedia:Generelle forbehold

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Generelle forbehold
WIKIPEDIA GIR INGEN GARANTI FOR PÅLITELIGHETEN AV INNHOLDET

Wikipedia er en encyklopedi som ligger tilgjengelig på internett. Innholdet er åpent, det vil si at det skapes av en frivillig sammenslutning av enkeltpersoner og grupper, som utvikler en felles ressurs av menneskelig viten. Strukturen tillater enhver å endre på det innholdet som finnes her. Derfor er det som står i Wikipedia ikke nødvendigvis gjennomgått av profesjonelle med spesialkunnskap innenfor de ulike områder, som er nødvendige for å sikre fullstendige, presise og pålitelige opplysninger.

Ingen av forfatterne, bidragsyterne, sponsorene, administratorene, systemoperatørene eller noen andre med tilknytning til Wikipedia kan gjøres ansvarlig for at det finnes unøyaktig eller skjødesløs informasjon, eller for andres bruk av de opplysninger som ligger på disse nettsidene eller som nås via lenker derfra.
Den som har behov for presis rådgivning – for eksempel medisinsk, juridisk eller økonomisk – bes oppsøke en kyndig som har rett til å drive en virksomhet eller som har spesialkunnskap på det området.
Wikipedia blir ikke systematisk vurdert av utdannede på de ulike områder. Selv om brukerne har lov til å rette feil eller fjerne uriktige påstander, så har de ingen rettslig plikt til å gjøre det, og derfor er alle opplysninger som kan leses her, uten noen form for innebygget garanti for egnethet til bestemte formål eller anvendelser av noen som helst art.

Dette betyr ikke at man ikke kan finne mange verdifulle og nøyaktige opplysninger i Wikipedia, men Wikipedia kan ikke garantere på noen som helst måte for holdbarheten av de opplysninger som finnes her. Opplysningene kan være forandret, vandalisert eller endret av noen med mangelfulle kunnskaper.

Informasjonen på Wikipedia stilles gratis og frivillig til rådighet, og det etableres ingen form for avtale eller kontrakt som kan begrunne rettskrav fra brukerne av informasjonen direkte mot eierne av dette nettstedet, eierne av tjenerne det ligger på, de enkelte bidragsytere til Wikipedia, prosjektets administratorer, systemoperatører eller noen andre som på en eller annen måte er forbundet med dette prosjektet eller dets søsterprosjekter.

Du har en begrenset rett til å kopiere informasjon fra Wikipedia. Dette skaper ikke og det omfatter ikke noen kontraktslige eller utenomkontraktslige forpliktelser for Wikipedia, eller for noen av dets representanter, medlemmer, organisatorer eller andre brukere.

Opplysninger som finnes på Wikipedia kan stride mot lovene i det landet eller rettsområdet hvor man ser disse opplysninger fra. Wikipedia oppfordrer ikke til lovovertredelse, men da informasjonen er lagret i delstaten Florida i USA, vedlikeholdes de med henvisning til den beskyttelse som sikres av USAs grunnlovs første tillegg og av FNs Universelle erklæring om menneskerettigheter.

Det kan ikke reises rettskrav for avledete konsekvenser mot Wikipedia, da det er en frivillig sammenslutning av enkeltpersoner, som fritt har utviklet den for å skape forskjellige åpne ressurser av utdannelsesmessig, kulturell og informativ art på internettet. Disse opplysningene gis gratis og det finnes ingen avtale eller forståelse mellom brukerne og Wikipedia angående bruk eller endring av opplysningene ut over Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del på samme vilkår 3.0. Likeledes er ingen bidragsytere eller andre tilknyttet Wikipedia ansvarlig hvis noen skulle endre, redigere, modifisere eller fjerne noen av de opplysninger enkeltpersoner måtte legge inn på Wikipedia eller noen av dens tilknyttede prosjekter.

Takk for at du har brukt tid på å lese denne siden.