Wikipedia:Torget

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Arkiv
Arkiv
Tidligere arkiv

Arkiv fra 2008
Arkiv fra 2009
Arkiv fra 2010
Arkiv fra 2011
Arkiv fra 2012
Arkiv fra 2013
Arkiv fra 2014
Arkiv fra 2015
Arkiv fra 2016
Arkiv fra 2017
Arkiv fra 2018
Arkiv fra 2019
Arkiv fra 2020
Arkiv fra 2021
Arkiv fra 2022
Arkiv fra 2023

2024

januar
februar
mars
april
mai


Besøkstall på nettleksika fra Norge for 2023[rediger kilde]

Sidevisninger til nettleksika. Besøk fra IP'er i Norge (wikimedia-prosjekt) og sidevisninger totalt (SNL) for hele 2023.

Hva er det store bildet for hvilke leksikon-prosjekt som får mest nett-trafikk i fra Norge? For å svare på det har jeg sammenstilt besøksstatistikken fra stats.wikimedia.org for og SNLs årsoppsummering. Jeg gjorde tilsvarende sammenstilling for 2021, så det er interessant å se utviklingen.

  • Til sammen har Wikipedia og Store norske leksikon 800 millioner sidevisninger pr år fra Norge i 2023. Det er 2,2 millioner pr dag, eller 15 millioner i uka. Det tilsvarer like mye som om hver eneste nordmann med nettilgang besøker en leksikonartikkel annenhver dag hele året.
  • Fra Norge har engelsk Wikipedia mye høyere besøk enn besøket til Wikipedia på norsk. (Henholdsvis nesten 1 mill vs 700 000 besøk pr dag.) Wikipedia på engelsk og ikke-nordiske språk er mer besøkt enn alle de norskspråklige leksikon-prosjektene til sammen.
  • Besøkstallet til engelsk Wikipedia har holdt seg jevnt siden 2021, mens Wikipedia på andre språk enn engelsk/norsk har derimot økt med 20% siste to år.
  • Kommer skoletysken kom til nytte, eller mange turister? Wikipedia på tysk fikk 8M sidevisninger fra Norge i 2023. Svensk Wikipedia får 6M artikkelvisninger fra Norge i året (nesten 1%), Ukrainsk Wikipedia får 2M artikkelvisninger fra Norge, og har vært stigende av åpenbare grunner.
  • Artiklene til alle språkutgavene av Wikipedia har til sammen 6 ganger så mange artikkelvisninger som SNL i Norge. Det er en svak vekst i andelen nettleksikonbesøk som går til SNL sammenlignet med for 2021, fra 13% til 14% av totalbesøket til nettleksika.


Med forbehold om nøyaktigheten på inndelingen av hvilken nettrafikk som stammer fra Norge, hvorfor har besøk til norske leksikonartikler siste to år hatt en nedgang på -20%, og nettleksikon totalt en besøksnedgang på -7%?

Siste 20 år har besøk på informasjons-nettsider i stor grad vært drevet av besøk fra søkemotorer, og siste 15 også med lenker fra sosiale medier. Søkemotorene (mest Google, litt Bing) har indeksert innholdet gratis, og sendt trafikk tilbake til nettstedene de har indeksert. Skribentene våre har ofte begynt å redigere fordi blitt sendt til en artikkel de ville bidra til gjennom et google-søk. På veien har de vist annonser til brukerne som de IT-selskapene har tjent seg rike på. I de siste årene har de store aktørene, Google og Microsoft, endret strategi. Søkemotorene forsøker å bli "svar-motorer", som viser frem et svar på spørsmålet brukeren sannsynligvis forsøker å finne svar på på nett, men uten å sende brukeren til kilden. Google viser ofte såkalte "featured snippets" eller "kunnskapspanel" ofte uten å sende trafikk tilbake. Dessuten har søkeresultatene blitt neddynget med mer betalte annonser, slik at vanlig innhold ofte blir forskjøvet langt ned på søkeresultatsidene.

En annen årsak er gjennombruddet i utvikling av store språkmodeller ("kunstig intelligens") som ChatGPT. Denne teknologien er basert på tekst høstet inn fra hele internett, og har ført til at mange brukere vil få servert maskingenererte svar på det de lurer på, men uten å sende brukerne til kildene som er blitt brukt som kilde for generering av svaret. Google holder på å svare på konkurransen fra ChatGPT med å gi søkeresultatsiden GPT-funksjonalitet (Generative AI in search). Overgang fra en søkemotor til svarmotor-modell for hvordan vi finner informasjon på nettet er trussel mot ikke bare Wikipedia, men mot de fleste som publiserer innhold på nettet. Hvorfor bruke tid på å legge ut nyttig og korrekt informasjon, hvis brukerne foretrekker å få et maskingenerert svar som er laget ved å regne ut et slags gjennomsnitt av all tekst som er strødd rundt på hele nettet?

Men vi får uansett glede oss over 680 000 000 sidevisninger av Wikipedia-sider i 2023, og sikre at det finnes menneskeskapt og menneskeverifisert kunnskap som alternativ (eller treningsdata) til maskingenerert innhold. H@r@ld (diskusjon) 4. mai 2024 kl. 11:36 (CEST)[svar]

Dette er interessant! Takk for gjennomgangen, Harald! Jeg er ganske nysgjerrig på norskspråklige besøkstall fra 2023 versus 2021, og jeg hadde nesten antatt at ettersom mindre var hjemmeværende det senere året (koronapandemien), var det mindre tid brukt til å søke etter informasjon på nett, men det er snålt at enwiki har forblitt statisk. Jeg tenkte ikke helt over at søkemotorenes infopaneler ikke kom til å vises som statistikk for Wikipedia-prosjektene, men jeg tror du har rett i at mye av den «overfladiske» informasjonen folk er ute etter kommer før de eventuelt ser på Wikipedia eller SNL, om det så er gjennom søkeresultatene.
Jeg kan for så vidt si at mitt mønster når jeg søker etter informasjon er å sjekke norsk artikkel først, også hoppe videre til engelsk artikkel (som gjerne inneholder mer informasjon jeg er ute etter). Jeg tror rett og slett mye av det er fordi enwiki gjerne er hyppigere oppdatert og inneholder flere aktuelle kulturpersoner og -konsepter (typ skuespillere, musikere og kulturprodukter). Jeg vet ikke om det er mulig, men det hadde vært interessant for min del å se de mest besøkte artiklene på de forskjellige prosjektene fra norske besøkende – kanskje jeg får pirke litt rundt og se om det er mulig. EdoAug (diskusjon) 4. mai 2024 kl. 14:23 (CEST)[svar]
Det ville være veldig interessant å få en topp 100 liste over engelske wikipedia-artikler med flest besøk fra norsk IP og som IKKE har artikkel på norsk ... Lennochmore (diskusjon) 4. mai 2024 kl. 17:01 (CEST)[svar]
God idé, @Lennochmore!
Har laget en topp 500 liste over mest besøkte artikler fra IP-adresser i Norge i 2023 som ikke var til en bokmålsartikkel. Jeg kjenner ikke til noen lur måte å filtrere lista for artikler som allerede finnes på bokmål. H@r@ld (diskusjon) 4. mai 2024 kl. 20:18 (CEST)[svar]
Godt tenkt @Lennochmore og veldig interessant liste fra @H@r@ld. Liste over slike "populære rødlenker" kan være utgangspunkt for konkurranse, kanskje? Ellers er det jo interessant at mange leser om Jon Fosse på ENWIKI. Hilsen Erik d.y. 5. mai 2024 kl. 12:21 (CEST)[svar]
"Overgang fra en søkemotor til svarmotor-modell for hvordan folk får informasjon på nettet er trussel mot ikke bare Wikipedia, men mot de fleste som publiserer innhold på internett. Hvorfor bruke tid på å legge ut nyttig og korrekt informasjon, hvis brukerne foretrekker å få et maskingenerert svar som er laget ved å regne ut et slags gjennomsnitt av all tekst som er strødd rundt på hele nettet?"
Et meget godt spørsmål. Mitt foreløpig beste svar for WPs vedkommende ligger innebygd i @H@r@lds spørsmål: Kvalitet. Kvalitet i kilder, kvalitet i fremstilling (nøytralt, presist etc), relevans i stofftilfang, struktur (ordning av artikler i kategorier, i "artikkelsuiter" etc). WP kan slik heve seg over ChatGPT-metoden og Kjerkol-metoden. Hilsen Erik d.y. 5. mai 2024 kl. 12:30 (CEST)[svar]
For enhver som ikke er ute etter det overfladiske svaret på et spørsmål (som da Google eller your friendly neighborhood large language model kan hoste opp), burde Wikipedia ha åpen dør til en mer omfattende fordypning. Og til og med hvis vi ikke selv klarer å produsere den fordypningen, så gjør vi godt arbeid så lenge døra er åpen videre til gode kilder som det går an å fordype seg enda mer i. Mye godt er gjort når den røde tråden er lagt klar for leseren å følge hvis de ønsker. Ganske så lite er gjort hvis vi bare serverer en kildeløs stubb. Da er vi på linje med en LLM. Det var egentlig ikke bra nok i 2008, og nå er det dertil pinlig.
I tillegg så er det en enorm fordel at Wikipedia er betydelig mer kvalitetssikret. Google pleier vanligvis å bare hoste opp WD, som generelt sett er bra nok, men til og med Google kan tråkke i salaten hvis man havner i snevrere områder, og den likevel prøver seg på å gi et svar, fremfor bare søkeresultater. LLMer kan alltids hallusinere. Folk evner å ta feil de også, men det er noe som WP har arbeidet med å rette på en god stund, og vi ikke har tenkt til å slutte med. Telaneo (Diskusjonsside) 7. mai 2024 kl. 02:09 (CEST)[svar]
👍 Hilsen Erik d.y. 7. mai 2024 kl. 09:28 (CEST)[svar]
Takk til H@r@ld for en tankevekkende gjennomgåelse. Den bekrefter en uttalelse som falt i et møte som ble holdt på UiO, der Bolstad fra SNL og Elisabeth fra WMNO deltok. N'Haros og jeg utgjorde publikum. En norsk medisinprofessor uttalte (på engelsk, alle snakket selvsagt engelsk) at han alltid gikk innom Wikipedia på engelsk dersom han begynte på noe nytt. Hans erfaring var at kanskje de hadde fanget opp noe viktig. Om ikke han, så vil nok andre gå innom Wikipedia på norsk først og deretter gå videre til engelsk - og bli der. Det er ikke å regne med at Wikipedia på norsk skal nå storesøster på engelsk, hverken i dybde eller bredde.
Men som H@r@ld peker på, finnes det andre språk også. Det er nevnt tysk, men vi har også svensk, som kjent. For den som vil orientere seg om det politiske Europa, og særlig EU, er svensk den overlegent best utviklede Wikipediaversjonen, sammenliknet med norsk. Når jeg en og annen gang gjør en tilføyelse i vårt EU-bibliotek, går jeg alltid innom svensk. Og jeg har i tankene at den som vil vite enda mer, kan svitsje over til den svenske versjon.
Hvor vil jeg med dette? Ikke godt å si. Det er kanskje et lite forsvar for den (kildebelagte) stubb som kan være en inngangsport til et større univers, for hvem det fremmede språks vokabular ikke er førstevalget. Vi trenger inngangsportaler til franske, spanske, italienske artikler også. Vår produksjon av spirer er derfor nyttig. Men den må foregå på et godt norsk, og være - eller bli - kildebelagt. Spede spira...--Trygve Nodeland (diskusjon) 7. mai 2024 kl. 10:30 (CEST)[svar]
Til H@r@ld: Takk for oppdatert diagram. Slik jeg leser det, så vris en stadig større andel norskspråklige lesere fra Wikipedia på norsk (nynorsk og bokmål) til Wikipedia på engelsk. Ser man på utdanningsnivået, hvor kun 35 % har høyere utdanning og 25 % kun har grunnskole, så er dette en en stor utfordring for demokratiet i Norge. Grunnlovens § 100 avslutter for eksempel med følgende setning: «Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for eit ope og opplyst offentleg ordskifte.» (se Kongeriket Noregs grunnlov, § 100).
Hvis store grupper - grunnet manglende kunnskaper i språk - ikke har samme tilgang til viktig informasjon, som andre, er ikke det et brudd på Grunnloven? Selv om dette spriket mellom liv og lære neppe gir grunnlag for noen rettssak, så bør det være grunn til ettertanke hos allmenheten og styresmaktene. Se gjerne også NOU 2022:9, En åpen og opplyst offentlig samtale— Ytringsfrihetskommisjonens utredning, som særlig har lagt vekt på siste ledd i § 100. Ulflarsen (diskusjon) 8. mai 2024 kl. 11:56 (CEST)[svar]
Takk for nyttig trafikk-oversikt, @H@r@ld! Også interessant å se på trafikk fra Norge og fordelingen mellom bruk av pc og mobil/nettbrett. Avrundet tall for måneden desember 2023 (no+nn): 71 % av trafikken fra mobil/nettbrett. Liten tvil om at bedret brukeropplevelse i appen og ved mobilvisning av nettsiden ville kommet mange til gode. Elisabeth Carrera (WMNO) (diskusjon) 11. mai 2024 kl. 08:07 (CEST)[svar]

Artikler om kraftverk som trenger oppdateringer[rediger kilde]

Det er opprettet en rekke artikler om kraftverk rundt om i verden, hvorav en god del som var under bygging eller på planleggingsstadiet da de ble opprettet som artikkel. Mange av artiklene har ikke blitt oppdatert på mange år og i en rekke tilfeller er kraftverkene forlengst fullført eller i noen tilfeller besluttet nedlagt (noe som synes å være tilfellet med Loharinag Pala vannkraftverk). Mange av artiklene er opprettet av @Bjoertvedt:, men det virker ikke som han har vært aktiv på prosjektet de siste 4-5 årene. Kanskje noen andre kunne gå over disse artiklene og eventuelt oppdatere dets status? Ezzex (diskusjon) 9. mai 2024 kl. 16:57 (CEST)[svar]

Artikkelserien om kraftverk var litt av et krafttak i sin tid.Erlend er nå opptatt med å arbeide for Helsingforskomiteen og med å avsløre at vestlige selskapers databrikker gjør det mulig for Russland å bombe Ukraina, slik det fremgikk av en artikkelserie i Aftenposten for litt siden. Men disse artiklene er viktige og bør gjennomgås langsomt og minutiøst av et menneske med sans for detaljer. Hva med deg selv? Jeg er sikker på at @Jon Harald Søby (WMNO) vil kunne bidra på en eller annen måte, med kildesjekk etc., for dette er et stort prosjekt. Du har jobb frem til jul, 2025. Trygve Nodeland (diskusjon) 10. mai 2024 kl. 10:02 (CEST)[svar]
For norske kraftverk er Bruker:PeltonMan en ressurs. Basert på liste over vannkraftverk i Norge (Q11986429) er jo alle norske kraftverk godt oppdatert. Se Liste over vannkraftverk i Norge og Bruker:PeltonMan . Et virkelig godt stykke arbeide. Presist og nøyaktig! Pmt (diskusjon) 11. mai 2024 kl. 13:59 (CEST)[svar]
Vedlikeholdsetterslep er det største problemet på NOWIKI, herunder oppdatering av ting i utvikling. Hilsen Erik d.y. 11. mai 2024 kl. 12:58 (CEST)[svar]

Hva er det som er feil i denne artikkelen (alt er mal)[rediger kilde]

Luis Estévez y Romero. Jeg forsøker å redigere, men hele teksten er satt i en slags usynlig mal. Den fungere normalt ved rediger kilde, men ikke i VE. Merkelig og veldig irriterende. Ezzex (diskusjon) 10. mai 2024 kl. 02:00 (CEST)[svar]

Om du i Visual Editor klikker på den eneste linjen med tekst dukker det opp en dialogboks om at det er generert fra en mal. Om du klikker på "Rediger" i den mal-dialogboksen til autoritetsdata og stubb så ser det ut til at all artikkelteksten ligger i feltet "Wikitekst" inne i malen autoritetsdata. Merkelig! Om man i kildekode bytter plass på stubb og autoritetsdata og så bytter til visuell redigering er den i orden. Redigert: Nei, den er like tullete da også. Om stubb står foran autoritetsdata på samme linje – DA fungerer visuell redigering. ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 10. mai 2024 kl. 02:12 (CEST)[svar]
Tror jeg fikset problemet, prøv gjerne nå for å se om det er fikset. - Tobost06 (diskusjon) 10. mai 2024 kl. 02:23 (CEST)[svar]
Jepp, men det gir jo ikke mening. Det er normalt å ha første linje av ingress nedenfor infoboks. ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 10. mai 2024 kl. 02:26 (CEST)[svar]
Ved å bytte om på autoritetsdata og spire malene i kildetekst ser det ut til å ha fikset problemet, også kravet om å ha infoboks på samme linje. Akkurat hva som gjorde det vet jeg ikke. - Tobost06 (diskusjon) 10. mai 2024 kl. 02:28 (CEST)[svar]
Sprøtt. Uansett takker jeg for hjelpen.--Ezzex (diskusjon) 10. mai 2024 kl. 02:29 (CEST)[svar]
Jeg prøvde å bytte om stubb og autoritetsdata, det fungerte ikke (se min første kommentar). Kan det ha noe å gjøre med at du erstattet stubb med spire? ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 10. mai 2024 kl. 02:31 (CEST)[svar]
Er det jeg tenker og, mulig det er et problem med {stubb} som du sier. - Tobost06 (diskusjon) 10. mai 2024 kl. 02:32 (CEST)[svar]
Ok, jeg testet på den første revisjonen på siden og det ser ut til at problemet ikke er {stubb}, men heller det at {autoritetsdata} er over den. Ser ut til at det samme skjer med {spire}. - Tobost06 (diskusjon) 10. mai 2024 kl. 02:48 (CEST)[svar]
Den bug-en burde jo slå inn på utrolig mange artikler, for selv om WP:OPPSETT sier at stubb/spire skal stå før aut.data er det svært vanlig at de står motsatt. ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 10. mai 2024 kl. 02:54 (CEST)[svar]
Ja det er litt rart, prøvde akkurat å gjenskape på en annen side og det samme skjedde der og. - Tobost06 (diskusjon) 10. mai 2024 kl. 03:09 (CEST)[svar]
Å sette opp en bot som bytter plass på aut-data og spire/stubb-mal der de er satt opp feil er jo en mulighet, slik at dette problemet ikke oppstå igjen i framtiden. Hvis det ønskes ser jeg gjerne nærmere på prosessen av hvordan dette gjøres. - Tobost06 (diskusjon) 10. mai 2024 kl. 04:10 (CEST)[svar]
Ingen grunn til ikke å ordne dette problemet. Kjør på! ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 10. mai 2024 kl. 14:08 (CEST)[svar]
Uten å ha testet andre artikler, kan det være fordi nevnte biografi ikke hadde hverken referanser eller eksterne lenker? At det var artikkeltekst, ikke tegnene >, ] eller } som var det siste før aut.data? Bare en tanke som streifet meg etter avlogging. ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 10. mai 2024 kl. 14:10 (CEST)[svar]
Med VE-redigering og åpner mal-redigering er det en advarsel der: «Du redigerer for tiden en mal og én eller flere deler tilknyttet innhold (wikitekst og/eller flere maler).» Klikker man lenken kommer man til en hjelpetekst om "Editing multi-part template content". Jeg forsøkte både en NULL-lagring og sette inn et mellomrom og lagre, begge i kildekoderedigering, men det hjalp ikke, den er fortsatt like tullete. ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 10. mai 2024 kl. 02:22 (CEST)[svar]
Dette problemet er bare en variant av phab:T351129. Når {{autoritetsdata}} ikke finner noe på Wikidata satte den kun inn [[Kategori:Artikler uten autoritetsdatalenker fra Wikidata]], og det gjør at VisualEditor ikke «ser» malen på vanlig måte. Jeg har lagt inn en fiks i malen som i hvert fall skal fikse det for akkurat denne malen, men det beste hadde så klart vært om den nevnte Phabricator-oppgaven løses i selve VisualEditor så vi ikke trenger å lage slike lokale «hacker». Jon Harald Søby (diskusjon) 15. mai 2024 kl. 13:37 (CEST)[svar]

Lysende materie (astrofysikk) mangler på wikidata[rediger kilde]

Artikkelen Lysende materie mangler element på wikidata. Jeg vet for lite om dette fagområdet til at jeg ønsker å opprettet element på wikidata. Hvilken artikkel på engelsk w osv. Fint om noen andre hadde sett på det. Ezzex (diskusjon) 10. mai 2024 kl. 16:37 (CEST)[svar]

Det motsatte av "dark matter" er "visible matter", som ikke har egen artikkel på en-WP. Om "visible matter" er den korrekte engelske terminologien for "lysende materie" er jeg ikke sikker på. Har aldri hatt astrofysikk på læreplanen. ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 10. mai 2024 kl. 16:50 (CEST)[svar]
Da burde den kanskje heller være en omdirigering.--Ezzex (diskusjon) 10. mai 2024 kl. 16:52 (CEST)[svar]
Det står mer om dette i fr:Matière baryonique. På Wikidataelementet er det mulig å finne at det heter baryonic matter på engelsk. Haros (diskusjon) 11. mai 2024 kl. 13:27 (CEST)[svar]
Jeg har hatt akkurat nok astrofysikk til slenge ut påstander, men ikke nok til vite om jeg har rett. Inntil nylig er det kun "lysende materie" som har vært observerbar, mens nå klarer vi f.eks. å oppdage eksoplaneter som passerer foran en stjerne. Jeg vet ikke om "lysende materie" fremdeles brukes om all observerbar masse eller om "synlig materie" brukes i stedet. Samtidig trodde jeg at baryonsk materie var et begrep for å dele mørk materie i en del vi kan forklare og en vi ikke forstår, og all lysende materie må være av baryoner, men ikke all baryonsk materie trenger å lyse. Det er meningsfullt å snakke om lysende materie i forhold til mørk materie, men strengt tatt skyldes himmellegemer som lyser fusjon - ikke at selve materien lyser. Markuswestermoen (diskusjon) 16. mai 2024 kl. 15:54 (CEST)[svar]

Wikipedia for å verifisere KI-generert (eller annen) info[rediger kilde]

Ang. knytning mellom KI, Google/Chrome og Wikipedia: Er det andre som har testet ut WMFs Wikipedia Citation Needed i Chrome? Utvidelsen er ikke ferdigutviklet, men det funker å bruke den på norsk tekst. Ulempen er at foreløpig vises du kun til engelsk Wikipedia-artikkel, i hvert fall i de søkene jeg har prøvd.

Hva utvidelsen gjør: Du markerer tekst på hvilken som helst nettside, og så ber du om at den verifiseres på Wikipedia. Deretter brukes Chat GPT til å finne relevant stoff i en Wikipedia-artikkel, og du får opp når artikkelen sist ble redigert, hvor mange referanser den har, og hvor mange bidragsytere som har jobbet med artikkelen. Etter et par kvelders testing/lek med denne, virker det lovende, synes jeg. Enig? KI- og menneskegenerert kunnskap "hånd i hånd"? God synliggjøring og bruk av Wikipedia, selv om det kan medføre mindre nett-trafikk til "selve" Wikipedia? Ref. infofelt i Google-trefflister. Elisabeth Carrera (WMNO) (diskusjon) 12. mai 2024 kl. 11:23 (CEST)[svar]

Infoboks Rauma[rediger kilde]

Infoboksen for Rauma linker til Commons-kategori for Raumo, Finland. Aber warum? Hilsen Erik d.y. 12. mai 2024 kl. 22:02 (CEST)[svar]

Jeg legger merke til at riktig Commons-kategori er oppført på Wikidata-elementet. Kan det ha noe med {{Infoboks norsk kommune}}? 12u (diskusjon) 12. mai 2024 kl. 22:10 (CEST)[svar]
Ja, der fant jeg problemet. {{Infoboks norsk kommune}} henter automatisk Commons-kategorien som har identisk navn som artikkelen, som i dette tilfellet var Raumo i Finland. Løsningen var å legge til den riktige Commons-kategorien manuelt i infoboksen (se redigering). 12u (diskusjon) 12. mai 2024 kl. 22:14 (CEST)[svar]
Takk. WD var riktig, stusset derfor. Kanskje gjøre noe med koden i infoboksen? Hilsen Erik d.y. 12. mai 2024 kl. 22:22 (CEST)[svar]

Wikidata-feil[rediger kilde]

I artikkelen om Bernard Warburton-Lee er det oppgitt at militær grad var kaptein, mens det i samme artikkel på Wikipedia på engelsk er oppgitt at hans rang var captain (se «Bernard Warburton-Lee»). Interessant, for samtidig oppgis det at Bernard Warburton-Lee tjenestegjorde i den britiske marinen. En captain i Royal Navy og kaptein, er ikke det samme. Det er ikke en gang samme våpengren. I Norge er en kaptein en offiser som tjenestegjør i hæren eller luftforsvaret, sjøforsvaret har ingen slik grad. Se ellers «Militære grader» og Grader og distinksjoner. Ulflarsen (diskusjon) 12. mai 2024 kl. 23:59 (CEST)[svar]

Feilen ligger altså her: https://www.wikidata.org/wiki/Q5036514 - for her ligger "Kaptein" som norsk label for det å være "Captain" i Royal navy. Men hva blir riktig norsk label? Skal man f.eks. bare kalle det "Captain" på norsk og? Lennochmore (diskusjon) 13. mai 2024 kl. 14:40 (CEST)[svar]
Til Lennochmore: Ifølge Grader og distinksjoner fra regjeringen, blir kommandør korrekt grad på en marineoffiser, når vi snakker om en marineoffiser som er Captain. Ulflarsen (diskusjon) 13. mai 2024 kl. 15:09 (CEST)[svar]
Da er dette rettet på wikidata. Er nok generelt en utfordring med altfor mange "lettvinte" oversettelser på wikidata. Lennochmore (diskusjon) 13. mai 2024 kl. 15:20 (CEST)[svar]

Spreke arkeologer...[rediger kilde]

Mot slutten av artikkelen Dysse, finner man opplysningen om at Gabriel Gustafson foretok en utgravning i 1918. I følge mannens artikkel hadde han da vært død i tre år... Har noen kunnskap om hva korrekt årstall eller arkeolog er her ? På forhånd takk. Autokefal Dialytiker (diskusjon) 13. mai 2024 kl. 15:06 (CEST)[svar]

Fant informasjon i en annen artikkel, så denne er løst. Autokefal Dialytiker (diskusjon) 13. mai 2024 kl. 15:27 (CEST)[svar]

Fungerer ikke listen over ukategoriserte sider lenger?[rediger kilde]

Jeg pleier å stikke innom oversikten over ukategoriserte sider en gang i blant, i tilfelle det er noen sider som behøver kategorier. [Ukategoriserte sider – Wikipedia] Men det virker ikke som den oversikten der fungerer lenger. Den siden har i alle fall ikke blitt oppdatert på flere dager. Noen årsak til dette? ~~~~ 2001:4644:181A:0:1994:F6D0:8D50:C1DB 13. mai 2024 kl. 17:37 (CEST)[svar]

Det er det samme med flere av spesialsidene - de er ikke oppdatert siden 7. mai, og oppdateres vanligvis ca. annenhver dag. --Avilena (diskusjon) 13. mai 2024 kl. 17:39 (CEST)[svar]
Skal dette fungere igjen snart? Eller kommer funksjonen aldri til å bli oppdatert igjen? 2001:4644:181A:0:F89E:9F9B:EBCE:C729 13. mai 2024 kl. 20:03 (CEST)[svar]
De oppdateres med mellomrom automatisk. Med tanke på mellomrommet fra nå til da den sist oppdaterte seg, antar jeg den oppdateres ukentlig. EdoAug (diskusjon) 13. mai 2024 kl. 21:19 (CEST)[svar]
Annenhver dag er nytt for meg, jeg mener å huske at denne typen spesialside oppdateres ukentlig. Jon Harald Søby (diskusjon) 14. mai 2024 kl. 16:07 (CEST)[svar]

Lukket koloni - noen biologer der ute?[rediger kilde]

Kan noen spesialister bidra med oppklaring, se Wikipedia:Sletting/Lukket koloni Hilsen Erik d.y. 15. mai 2024 kl. 16:38 (CEST)[svar]

Tekst i infobokser?[rediger kilde]

Hei hei! Teksten i infoboksene har endret seg: Den fete teksten / venstre kolonne er nå midstilt, og teksten er generelt større. Er det bare på min ende, eller? Jeg mener det ikke ser fint ut. EdoAug (diskusjon) 15. mai 2024 kl. 19:59 (CEST)[svar]

Se f.eks. Nemo Mettler og Syenitt (sistnevnte har jeg skjermbilde av fra tidligere, så derfor vet jeg at den er endret). Jeg klarte ikke finne roten til endringa. EdoAug (diskusjon) 15. mai 2024 kl. 20:00 (CEST)[svar]
Det tror jeg må være i din ende. Venstrejustert hos meg. ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 15. mai 2024 kl. 21:01 (CEST)[svar]
Godt å vite! Jeg får pirke litt rundt i tilleggsverktøyene mine. EdoAug (diskusjon) 15. mai 2024 kl. 21:05 (CEST)[svar]
@1000mm: Hvilket utseende er det du bruker? Det tyder på at dette er et Vector 2022-problem. EdoAug (diskusjon) 15. mai 2024 kl. 22:39 (CEST)[svar]
Jeg har samme problem, bruker Vector 2022. Jeg gjorde om Mal:Infoboks skip til å bruke Module:Infobox i går, og der er alt ok (fordi Module:infobox bruker templatestyles). Ser ut som det er MediaWiki:Vector.css som ikke blir lastet for Vector-2022 lenger. En kjapp fiks er kanskje å kopiere det som er nødvendig til MediaWiki:Vector-2022.css (Selv om det virker feil at infobok-stilene skal ligge per utseende(skin)?. @Jon Harald Søby: du kan kanskje få fikset dette? Tholme (diskusjon) 15. mai 2024 kl. 23:05 (CEST)[svar]
Jeg bruker 2010-utseendet. Testet nå, og opplever det samme som det og Tholme med 2022-utseendet. Jeg har så vidt jeg vet ikke noen tilleggsverktøy som modifiserer dette, som du er inne på, ergo er det 2022-skinet sin skyld. ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 15. mai 2024 kl. 23:10 (CEST)[svar]
Jeg har nå oppdatert Mal:Infoboks/styles.css med stilsettet fra MediaWiki:Vector.css. Ser ut til å fungere, så de fleste infobokser som bruker Mal:infoboks start bør nå fungerer. Håper ikke (og det jeg har testet ser ok ut) at jeg nå har ødelagt for gamle Vector, siden det for gamle Vector nå ligger dobbelt. Tholme (diskusjon) 15. mai 2024 kl. 23:20 (CEST)[svar]
Jippi! Nå ser de fine ut. :-) EdoAug (diskusjon) 15. mai 2024 kl. 23:24 (CEST)[svar]

Oversettelse av ord på belarusisk[rediger kilde]

Hei! Husker jeg galt, eller var det noen her på Torget som en gang sa at når en oversetter ord fra belarusisk til norsk skal apostrofer utelates. Er det riktig? Er denne pålitelig når det gjelder å konvertere fra kyrilliske bokstaver til latinske? På forhånd takk! Mbakkel2 (diskusjon) 16. mai 2024 kl. 22:12 (CEST)[svar]

Heisann! Her er Språkrådets oversettelsesmal av belarusisk kyrillisk til norsk. Mvh. 90sveped (diskusjon) 16. mai 2024 kl. 22:23 (CEST)[svar]
Tusen takk. Mbakkel2 (diskusjon) 17. mai 2024 kl. 00:42 (CEST)[svar]

Forandring i fargene[rediger kilde]

Hvorfor har Wikipedia endret fargene til politiske partier?

  •       Folkefronten Før
  •       Folkefronten

Takknemlig for innspill. Jeg har brukt slike farger i en rekke artikler oppigjennom årene. Det er umulig for meg å få endret fargene på artikler jeg har skrevet før i tiden, slik at ett og samme parti kan være representert med to ulike farger. Mbakkel2 (diskusjon) 16. mai 2024 kl. 22:18 (CEST)[svar]

Wikipedia har vel ikke endret noe. Wikipedia er en plattform, det er i så fall en bruker som har endret et eller annet. Hvilket parti snakker du egentlig om? I hvilke(n) artikkel/ler? ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 16. mai 2024 kl. 22:50 (CEST)[svar]
Det gjelder en rekke partier, blant annet i Polen og Ungarn. Mbakkel2 (diskusjon) 17. mai 2024 kl. 00:42 (CEST)[svar]
Det er jo umulig både å se på det, finne ut hva som har skjedd og gi noe svar uten noe konkret… ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 17. mai 2024 kl. 00:49 (CEST)[svar]
Mbakkel2, et par poenger: Å skulle forvente at vi bruker samme farge på et parti i alle artikler der partiet er relevant å nevne... forekommer meg å være noe optimistisk. Og å skulle forlange (som for eksempel i forbindelse med USAs historiske partiflora) at vi bruker partienes erklærte farge - vel, hva hvis tre partier har brukt den samme fargen ?
Så fra min synsvinkel sett, vil det være mest relevant å ha separate, vilkårlige partifarver i listeoppsett (som for eksempel amerikanske presidentperioder), og at vi så evt nevner offisielle farver i artiklene om de enkelte partiene. Rett og slett fordi vi trenger opplegg vi kan holde styr på og vedlikeholde/oppdatere uten at det blir for innviklativt... Hva tror du ? Autokefal Dialytiker (diskusjon) 17. mai 2024 kl. 18:11 (CEST)[svar]

Summere tall som hentes fra mal[rediger kilde]

I artikkelen om Nord-Norge er det en tabell med folketall: Nord-Norge#Tettsteder, i teksten til avsnittet står det at byen Tromsø består av de tre «SSB-tettstedene» Tromsø, Tromsdalen og Kvaløysletta. Deretter er summen av de tre tettstedenes folketall pr 2017 oppgitt. Tabellen hadde inntil i dag manuelt innskrevne verdier, men takket være @BjørnN henter den nå folketall fra {{tettsted}}. Er det mulig å summere Tromsøs tre tettsteder automatisk i teksten? Jeg vet malen {{sum}} kan brukes om man har faste verdier, men det fungerte ikke med

{{mal:sum|{{tettsted|Tromsø}}|{{tettsted|Tromsdalen}}|{{tettsted|Kvaløysletta}}}}

da fikk jeg 0… Det hadde – helt sikkert i andre sammenhenger også – vært veldig praktisk om man på et eller annet vis kunne summert verdier som hentes inn via annen mal. ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 17. mai 2024 kl. 19:49 (CEST)[svar]

En må nok omformatere tallet (antar tettsted gir formatnum-formatert tall): {{formatnum:{{sum|{{formatnum:{{tettsted|Tromsø}}|R}}|{{formatnum:{{tettsted|Tromsdalen}}|R}}|{{formatnum:{{tettsted|Kvaløysletta}}|R}}}}}}, som gir 68 985. Jeg vet ikke hvorvidt det er anbefalt eller hva som er lettest for kalkulering, men det fungerer i alle fall? Det benytter seg av det magiske ordet «formatnum» med R-variabel, klemt inni en formatnum uten R-var. Det står litt om det på MediaWiki EdoAug (diskusjon) 17. mai 2024 kl. 20:00 (CEST)[svar]
(det er nok mulig å få {{tettsted}} til å produsere et uformatert tall, som kan gjøre det litt lettere, men jeg har ikke sett om det er skrevet inn eller ei.) EdoAug (diskusjon) 17. mai 2024 kl. 20:01 (CEST)[svar]
Det er nok en fordel at {{tettsted}} er formatert, så slipper en å skrive ekstra kode hver gang man skal hente inn tall via den malen, noe som tross alt skjer utrolig mye oftere enn behovet for å summere. Den |R var ukjent for meg, ikke nevnt på Mal:Formatnum… Takk! :-) ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 17. mai 2024 kl. 20:23 (CEST)[svar]
Formatnum er ikke en mal i en vanlig forstand, det er et «magisk ord» innebygd i programvaren. Det er ganske mange interessante, så det er verdt å ta en titt! Iht. {{tettsted}}, så lurte jeg mest på om det var et valgfritt parameter som gjør at den gir uformaterte tall, mens formaterte er standard. EdoAug (diskusjon) 17. mai 2024 kl. 20:27 (CEST)[svar]

Muligens litt på sida, men dersom tanken er å få et samla folketall for Tromsø, så er det neppe lurt å summere de tre tettstedene. Byen har vel atskillige bosetninger som ikke inngår i disse. Hilsen GAD (diskusjon) 20. mai 2024 kl. 18:17 (CEST)[svar]

Det er byen Tromsø, som består av tre tettsteder i SSB-terminologi. Ingen som har snakket om det samla folketallet for Tromsø kommune. ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 20. mai 2024 kl. 18:26 (CEST)[svar]

Je sui "Skeiv"?[rediger kilde]

Ser artikkelen Skeiv er opprettet iløpet av siste dager. Og kategoritrær omdøpt tilsvarende. Det vises til denne diskusjonene i noen av redigeringsforklaringene. Og da overasker endringene da jeg såvidt har vært innom den diskusjonen selv, sist med denne. Om betegnelsen skal kunne benyttes synonymt med LHBTIQ så må det aktivt sees bortifra at deler av "LHB" (Lesbisk, homofil, bifil) har en identitet og selvforståelse som aktivt tar avstand fra alt som smaker av gender og Queer, som i "Q". Konfliktlinjene i a TERF-artikkelen kan sees som å være (opprinnelig) skrevet fra et gender/kjønnsforskning/pride-perspektiv. De omtalte var veldig tilstede i diskusjonsidene og de gender-kritiske av ymse varianter har vel idag kontroll på artikklelen.

En omfattende og for inklusiv forståelse av "Skeiv" har i seg faren for å ikke ta innover seg at deler av LHB-populasjonen er lesbiske og homofile og bifile så det holder. Men skeive som i "Queer" med tilbøyeligheter til "gender" og Judith Butler er de ikke. og Noen av de har egne artikler på NO:WP, noen deltar som bidragsytere, en tur over til X med søk på emneknagger som - #GayNotQueer #LGBWithoutTheT #LGBnoQT #IStandWithJKRowling - kan gi litt.

Og da virker det litt ufølsomt av NO:WP å erklære at alle skal med, at vi er alle "skeive", enten vi vil eller ikke, og en organisasjon som WDI kategoriseres under Fordommer mot skeive. Mye kan sies om den organisasjonen, men jeg trekker ikke omtalte personers -"L"-het i tvil. Men "Skeive" er de ikke. Andrez1 (diskusjon) 18. mai 2024 kl. 21:04 (CEST)[svar]

Ping @EdoAug og @12u. I April var dere inne på tanken på å drøfte endringer med torget. her og her. Det ble vel med tanken. Men nå er diskusjonen her, så drøft gjerne. Andrez1 (diskusjon) 20. mai 2024 kl. 14:35 (CEST)[svar]

Infoboks geografi[rediger kilde]

På WD for Klungnes har jeg lagt inn bilde og info om kommune/fjord, men dette leses ikke inn i infoboksen. Dette er et nes og da er det naturlig å angi hvilken fjord det gjelder. Noen som kan hjelpe? @Haros? @Telaneo? Hilsen Erik d.y. 19. mai 2024 kl. 15:53 (CEST)[svar]

På WD skjelnes det mellom gården (bosetningen) og neset (terrengformasjonen), det er OK for strukturen der. Men her på WP blir det et kunstig skille. Hilsen Erik d.y. 19. mai 2024 kl. 19:19 (CEST)[svar]
@Erik den yngre: Bildet vises hos meg. Kan kanskje være mellomlagring.
Så har jeg en fix for å få med en Ligger ved som benytter tilgrensende vannmasse (P206). Ser greit ut i denne artikkelen, men jeg vil gjerne ha litt flere artikler for testing før jeg slipper det løst. Men synes det er en fin opplysning å ha om hav, fjorder, sjøer, elver og lignende. Haros (diskusjon) 19. mai 2024 kl. 19:20 (CEST)[svar]
Takk! Ja kanskje det bare var tregt før det oppdaterte seg på min maskin. Men kommune/fylke vises ikke, det er vel naturlig å ha med for "human settlement", land blir for grovt så sant det ikke er Lichtensein eller Andorra. Selv om human settlement i utgangspunktet ikke er en naturgreie så har veldig mange byer og andre bebyggelser en nesten definerende tilknytning til en vannmasse. Paris ligger Seinen, London ved Themsen, Madeira ligger i Atlanterhavet, Oslo ved Oslofjorden etc. Hilsen Erik d.y. 19. mai 2024 kl. 19:28 (CEST)[svar]
peninsular Spain (Q16390686) trenger norsk betegnelse. (Det er kvalifikator hos Spania) Haros (diskusjon) 19. mai 2024 kl. 19:29 (CEST)[svar]
Jeg sjekket i kildene og klarte ikke å finne noe etablert/formelt navn på på norsk. Gemini-chatbot fortalte dette:
Hele Spania ligger på Den iberiske halvøy. Det er ingen del av Spania som har et eget navn som skiller seg fra resten av halvøya. Navnet "Spania" ble opprinnelig brukt for å referere til hele halvøya, inkludert Portugal. Men over tid har "Spania" blitt synonymt med det moderne landet Spania, mens Portugal har utviklet sin egen identitet og sitt eget navn. Det er derfor riktig å si at hele Spania ligger på Den iberiske halvøy. Hvis du tenker på en bestemt region eller del av Spania, kan du gi meg mer informasjon, så kan jeg hjelpe deg med å finne ut hva den heter.
Med unntak av de to eksklavene som ligger på fastlandet i Afrika, er "peninsular" Spania cirka Fastlands-Spania, betegnelsen brukes uformelt i en del reisehåndbøker. Hilsen Erik d.y. 19. mai 2024 kl. 20:03 (CEST)[svar]
Mulig betegnelse: "Spanias hovedland" (jfr engelsk "mainland") eller "Fastlands-Spania". Hilsen Erik d.y. 19. mai 2024 kl. 20:06 (CEST)[svar]
kontinentale Spania var det første som slo meg, men det er bare å legge inn en norsk etikett på WD. Se artikkelen Spania så ser du hvordan det ser ut. Haros (diskusjon) 19. mai 2024 kl. 20:10 (CEST)[svar]
Noen få treff på "kontinentale Spania", så det er gangbart. Hilsen Erik d.y. 19. mai 2024 kl. 20:13 (CEST)[svar]
Sidekommentar: Rederinavnet "P & O" står for "the peninsular and orient shipping company", som altså beskriver at de ble stiftet for å ha ruter fra England til nettopp den iberiske halvøy og orienten... Autokefal Dialytiker (diskusjon) 19. mai 2024 kl. 22:19 (CEST)[svar]
Ok. Så ingen ting som var katastrofalt, så jeg la det inn. Om noen finner noe slikt, si ifra. Det vil dukke opp i svært mange geografiartikler. Haros (diskusjon) 19. mai 2024 kl. 19:50 (CEST)[svar]
Takk. La inn Moldefjorden for Molde, det ser fint ut. Og Otta ved samløp mellom to elver, funker det. Hilsen Erik d.y. 19. mai 2024 kl. 20:11 (CEST)[svar]

Oversettelsesverktøyet[rediger kilde]

Ved bruk av oversettelsesverktøyet, er det mulig å få dette til også automatisk sette inn {{oversatt}} på artikkelens diskusjonsside? Eller holder det med den automatiske redigeringskommentaren som eksempelvis sier «Skapt ved oversettelse av siden Idaho stop» som lenker til annen språkversjon og versjonsnummer?

Jeg tenker at på en måte holder det med redigeringskommentar, men på den annen side forsvinner den fort til side 2 osv. i redigeringshistorikken, mens malen på diskusjonssiden vil være like synlig hele tiden, og generelt mer synlig enn en redigeringskommentar.

Nynorsk-wiki har en annen tilnærming, der settes det inn et kulepunkt i avsnittet Kjelder (les: Referanser), nedenfor oppkall av referansene. I eksemplet over ville den sett sånn ut – med lenke, men uten versjonsnummer: «Denne artikkelen bygger på «Idaho stop» frå Wikipedia på engelsk, den 20. mai 2024.» Dette kulepunktet kan settes inn ved hjelp av nn:Mal:Omsett, som er nn-WP sin versjon av {{oversatt}}.

Kanskje er nynorskfolket sin variant like god? Jeg antar at sidevisning på diskusjonssider er vesentlig lavere enn for de respektive artiklene. Med versjonslink i tillegg ville en fått det beste(?) fra to verdener. ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 20. mai 2024 kl. 13:30 (CEST)[svar]

Det hadde vært stas om {{Oversatt}} ble automatisk satt inn på disk.-side med informasjonen i redigeringsbeskrivelsen. Jeg mener det er viktig å kategorisere for å ha en viss oversikt over oversatte artikler. Jeg lurer på om dette er noe vi kan konfigurere lokalt, eller om det er noe som må gå igjennom utviklerne av verktøyet. Jeg mener å huske at verktøyet automatisk koblet oversatt artikkel med Wikidata, men det er noe som ikke har fungert i en stund – det har heller ikke blitt fiksa etter forespørsel. Det kan jo hende noe lignende kan gjøres for å utgjøre en redigering lokalt (f.eks. legge til mal på diskusjonsside).
Personlig anser jeg «Denne artikkelen bygger på x artikkel fra Wikipedia på y.» som en kildehenvisning til Wikipedia/Wikimedia, og at det dermed ikke passer i en artikkel. EdoAug (diskusjon) 20. mai 2024 kl. 13:58 (CEST)[svar]
Jeg synes det punktet, som tross alt ligger nederst i avsnittet referanser – og dermed både er og blir presentert som en kildehenvisning – er helt OK, men aksepterer selvsagt andres smak og behag. Jeg har heller ingen sterke synspunkter på det ene eller andre, ut over at bare redigeringskommentar kanskje ikke er nok. ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 20. mai 2024 kl. 14:06 (CEST)[svar]

Feil i infoboksmal[rediger kilde]

{{Infoboks ferjesamband}} henter overfartstid fra WD, men til tross for at man angir tidsenhet til time på WD, så kommer det «20 minutter» i infoboksen. Se f.eks. Oslo–Kiel hvor det pr. nå er manuelt overstyrt. ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 20. mai 2024 kl. 19:00 (CEST)[svar]

Jeg byttet metode, si fra hvis dette også har noen feil. Den gir riktignok ikke timer men time som er tidsenheten. Haros (diskusjon) 20. mai 2024 kl. 20:36 (CEST)[svar]
Den henter rett i den artikkelen i hvert fall. Dog "time", som du sier. Hadde det vært mulig med {verdi}(r) hvor (r) er ren tekst som settes inn rett bak? Da vil det bli korrekt enten det er 1 eller flere timer. ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 20. mai 2024 kl. 20:48 (CEST)[svar]
Gikk også bra på fergesambandet Borgan–Ramstadlandet, men der også uten flertalsbeskrivelse for enheten. her er noen flere strekninger som har overfartstid. Sjekk gjerne.
Jeg tror dette må tittes på i modulen, og må der sjekke om det er entall eller flertall. Så får vi se om det finnes gramatikktjeneste som kan hjelpe. Men det tror jeg ikke jeg får løst idag. Haros (diskusjon) 20. mai 2024 kl. 20:56 (CEST)[svar]
Vi har da vel et evighetsperspektiv på dette prosjektet, så det «brenner ikke på dass» med noe som tross alt er såpass trivielt. ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 20. mai 2024 kl. 21:06 (CEST)[svar]
@1000mm: La inn enhetssymbol (P5061) på minutt. Sjekk fx. Sandefjord–Strömstad. Haros (diskusjon) 20. mai 2024 kl. 21:05 (CEST)[svar]
Glimrende, takk skal du ha! ///Mvh. 1000mm (diskusjon) 20. mai 2024 kl. 23:01 (CEST)[svar]

Omdirigeringer til kategorier fra hovednavnerommet[rediger kilde]

Hei hei! Jeg kom over denne kategorien da jeg romsterte litt rundt i årsperioder. Den inneholder omdirigeringer fra hovednavnerommet – altså der vanlige artikler skal være – til kategorinavnerommet. De fleste som fortsatt er det er nokså ufarlige, men «Litterær bevegelse» lenkes til fra ~40 biografier gjennom {{Infoboks forfatter}}. Jeg mener det er problematisk å sende uinvolverte lesere inn i kategoriene, både fordi noen av kategoritrærne kan være nokså innvikla og fordi det er ganske vanskelig å navigere på mobil (om jeg husker rett, leses Wikipedia mest i mobilnettlesere). I tillegg til denne ene kategorilenkinga, har jeg også tidligere sett lenker til kategorier som «Se også»-tillegg. Jeg mener også disse blir feil.

Hva tenker andre om å lenke til kategorier i artiklene våre? Er det noe som er ålreit, eller er det noe som bør unngås? EdoAug (diskusjon) 20. mai 2024 kl. 21:03 (CEST)[svar]

Det er ikke optimalt, men jeg synes liste-omdirigeringer går helt fint. «Litterær bevegelse» kan godt fjernes. 12u (diskusjon) 20. mai 2024 kl. 22:37 (CEST)[svar]
Enig. Omdirigering fra oppslagsord til kategori tror jeg strider mot logikken her på huset. Hilsen Erik d.y. 20. mai 2024 kl. 22:47 (CEST)[svar]
Enig, disse bør utvilsomt slettes! --2A02:587:C4AE:AC00:FCD8:9384:13D1:46F7 20. mai 2024 kl. 23:06 (CEST)[svar]