Wikipedia:Tinget

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Arkiv
Arkiv
Tidligere arkiv

Arkiv fra før 2007
Arkiv fra 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2020

januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober

Oppslagstavle +

Nominert til Anbefalt artikkel 16. nov 2020 – Olavsstøtta er nominert til Anbefalt artikkel.


Nominert til Utmerket artikkel 7. nov 2020 – Økologi er nominert til Utmerket artikkel.


Nedgradering av utmerket artikkel 9. juni 2020 – Bohols historie er foreslått nedgradert fra sin status som Utmerket artikkel.


Nedgradering av utmerket artikkel 9. juni 2020 – Naurus historie er foreslått nedgradert fra sin status som Utmerket artikkel.


Nedgradering av anbefalt artikkel 9. juni 2020 – Rosekrigene er foreslått nedgradert fra sin status som Anbefalt artikkel.


Nedgradering av utmerket artikkel 9. juni 2020 – Romersk Britannia er foreslått nedgradert fra sin status som Utmerket artikkel.


Nedgradering av anbefalt artikkel 9. juni 2020 – Japan er foreslått nedgradert fra sin status som Anbefalt artikkel.


Skjerping av relevanskrav for politikere[rediger kilde]

I forbindelse med Wikipedia:Sletting/William Thanoothong Svendsen fremkommer det at vedkommende strengt tatt er relevant ihht Hjelp:Politikere: «I ungdomspartier til partier som ikke er representert på Stortinget og tverrpolitiske organisasjoner regnes kun lederen som notabel.» Det innebærer at det ikke er noen grense for hvor små partiene og ungdomslaget i partiet kan være før lederen i ungdomsorganisasjonen regnes som relevant. Såvidt jeg kan forstå holder det at en mikroskopisk forening kaller seg parti. For mikropartier holder det lenge at lederen er relevant (selv om gjerne skulle løftet listen et hakk opp). Den store mengden biografier om perifere politikere skaper et enormt vedlikeholdsproblem. Uansett: Så lenge det ikke er stoff til en reell biografi burde slike opplysninger bare stå i artikkelen om partiet. --Vennlig hilsen Erik d.y. 25. okt. 2020 kl. 15:38 (CET)

Enormt vil jeg ikke kalle problemet. Det er snakk om et tyvetalls ledere per generasjon, så mange mikropartier har vi ikke i Norge (ok, teoretisk kan man tenke seg at en eller annen bot begynner å spamme om ungdomsledere i Japan, men da får vi ta det problemet om det kommer). Det som kanskje er mer problematisk er et at det er vanskelig å finne omtale av slike i uavhengige kilder; en valgliste er jo en uavhengig kilde godkjent av kommunen/fylket/staten, men lederlistene ikke. Imidelrtid har Piratpartiet også hatt kontinuerlig drift i et knapt tiår, i motsetning til visse nye partier som ble debattert her.
Jeg vil for øvrig vise til artikkelen en:Theresa Greenfield, som ble sletta noe sånt som seks ganger, for hvor parodisk slike spikrede stringente relevanskrav kan slå ut. Sam Vimes (diskusjon) 25. okt. 2020 kl. 18:10 (CET)
Hehe, med kraftuttrykket enormt siktet jeg til summen av alle perifere biografier inkludert varaordførere i småkommuner, ledere i småpartier og ukjente idrettsutøvere som formelt er innafor. Kildesituasjonen er en relatert utfordring. --Vennlig hilsen Erik d.y. 25. okt. 2020 kl. 18:18 (CET)
Hm, kanskje det burde vært krav om at det enten må være partier med parlamentarisk representasjon, eller at lederen er notabel av andre årsaker? For eksempel? Mvh --Te og kaker (diskusjon) 25. okt. 2020 kl. 18:13 (CET)
Enig. For ungdomspartier burde vi heve listen til representasjon i parlament (notabel av andre grunner trenger vi for så vidt ikke nevne). Vennlig hilsen Erik d.y. 25. okt. 2020 kl. 18:20 (CET)
Sammenlignet med de inklusjonskriteriene vi har på andre hold (fotballspillere, OL-deltagere, varaordførere i småkommuner, trikkeholdeplasser, bekker, biller) mener jeg at vi har lagt lista på et rimelig nivå når det gjelder ungdomspolitikere. Kriteriet er vel partier som har stilt til valg og/eller er registerte politiske partier!? Det sies ikke eksplisitt, men bør kanskje presiseres!? I så fall snakker vi om en meget liten kvote av muligens ikke-relevante politikere. Og såpass synes jeg vi bør tåle i demokratiets navn. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 25. okt. 2020 kl. 18:24 (CET)
Men hvorfor skal en så perifer person ha egen artikkel? Det holder vel å nevne dem i artikkelen om ungdomsorgaisasjonen. Jeg synes ikke det holder å bruke argument som «i demokratiets navn».--Ezzex (diskusjon) 25. okt. 2020 kl. 19:18 (CET)
Sant nok at det kanskje er få som berøres av akkurat dette punktet. Jeg har tidligere tatt opp varaordførere (som er «automatisk» relevante) og fordi det er vanskelig å få endret kriteriene oppfordrer jeg i stedet folket til ikke å opprette slike tynne biografier. Dersom det ikke er mer informasjon enn det som står på en liste over ledere er biografi unødvendig. Det er også en frustrasjon over at relevanskriteriene er vindskjeve: Det kreves jo minimalt å bli leder i ungdomslaget av et miniparti, ungdomspartiet trenger knapt nok ha medlemmer for å falle inn under relevanskriteriet. Altså: det er automatikk for helt perifere lederverv, mens for personer som har utmerket seg gjennom et langt liv finsiktes relevansen. Skjerper vi kravene her blir det ørlite bedre balanse. Vennlig hilsen Erik d.y. 25. okt. 2020 kl. 18:50 (CET)
Jeg vet ikke helt. Jeg synes ikke at det automatisk gir notabilitet til alle dens etterkommere. Hvis f.eks. et lite parti knepent fikk inn 1 representant på stortingen under én periode på 70-tallet og siden har falt inn i obskuritet så synes jeg ikke at alle dens etterfølgere som har hatt lederverv (spesielt i partiets ungdomsorg.) automatisk blir notable.--Ezzex (diskusjon) 25. okt. 2020 kl. 19:10 (CET)
Det går an å gjøre en vurdering. Selv om kriteriene "aksepterer" ledere for politiske ungdomsorganisasjoner så vil det være meningsløst ha egen artikkel om ledere for mikroskopiske partier (hvis det ikke er annet ved personen som gjør vedkommende notabel).--Ezzex (diskusjon) 25. okt. 2020 kl. 19:02 (CET)
@Erik den yngre, Ezzex: Det er mulig at det kreves minimalt, men det er ikke sikkert at det er den viktigste innfallsvinkelen. Jeg er heller ikke overbevist om at Wikipedia er vindskeivt på en måte som favoriserer ungt engasjement på en urimelig stor måte. Men uansett; jeg er mest opptatt av hvordan Wikipedia blir oppfattet, og det har jeg vært i alle slike spørsmål om å synliggjøre eller usynliggjøre politikere.
Jeg mener at jeg husker diskusjoner fra 2012-2013; hvor vi tolket Hjelp:Politikere i tråd med teksten og intensjonene: «I forkant av stortingsvalg regnes dessuten disse som relevante: […] Førstekandidater i alle fylker for parti som er representert på Stortinget» Det betød at vi åpnet for biografier om 20 førstekandidater fra SV (som fikk 4,1 % oppslutning og 7 representanter i 2013), og 0 biografier om førstekandidater fra MDG (som fikk 2,8 % opplsutning og 1 representant).
Den historien, og noen andre lignende historier og misnøyen knyttet til dem, har lært meg at det finnes folk der ute som reagerer når Wikipedia tar stilling og velger å usynliggjøre deler av det politiske mangfoldet i Norge. Derfor velger jeg heller å være raus enn å være avvisende. Det handler om Wikipedias omdømme. Mvh M O Haugen (diskusjon) 26. okt. 2020 kl. 11:21 (CET)
Angående «vindskjevt». Generelt synes jeg (og det er min kjepphest...) at kriteriene for biografier er ubalanserte, der terskelen særlig for enkelte kategorier politikere og idrettsutøvere er klart for lav. Jeg hadde nylig en opplysende og fin dialog med Bjerrebæk om veiledning for biografier om akademikere (Hjelp:Akademikere), og den er passe streng. Når vi har petimeterdiskusjoner om internasjonalt anerkjente forskere (se Wikipedia:Sletting/Eline Aas og Wikipedia:Sletting/Bengt Andersen) så blir det rart å samtidig være veldig rause for alle som (for å si det uærbødig) lager seg et parti.--Vennlig hilsen Erik d.y. 26. okt. 2020 kl. 15:19 (CET)
Jeg vil nok si at det er av interesse å følge med på om Nationaldemokratische Partei Deutschlands, som ikke er representert i det nasjonale parlamentet og p.t. heller intet delstatsparlament, har en ungdomsorganisasjon og hvem det er som leder denne. Det samme ville gjelde dersom et slikt parti ble stiftet og registrert i Norge eller hvilket som helst annet land. I begge tilfeller vil partiet være stort nok til at det etter nasjonal lovgivning tillates å stille til valg, og det brukes da for eksempel offentlige midler på dem, i form av stemmesedler. For den som vil, bør det være rom for å skrive om disse menneskene på Wikipedia. Man kan lure på om det å skrive om dem er av hensyn til demokratiet, i betydningen at det er gunstig for vårt styresett. Disse menneskene er uansett blitt en del av demokratiet, til og med den offentlige del av det. Da er de ikke uviktige, og da er det folkeopplysning å fortelle om dem. Det er satt en grense i veiledningen. Grensen er klar nok og lav nok. --Trygve Nodeland (diskusjon) 26. okt. 2020 kl. 13:45 (CET)

Konkret forslag[rediger kilde]

Konkret forslag til endring av Hjelp:Politikere:

 1. «I ungdomspartier til partier som ikke er representert på Stortinget og i tverrpolitiske organisasjoner regnes kun lederen som notabel.» endres til (ny tekst i fet) «I ungdomspartier til partier som ikke er representert på Stortinget har stilt til valg til nasjonalforsamling og tverrpolitiske organisasjoner regnes kun lederen som notabel.»
 2. Veiledning/utdyping til punktet om ungdomspartier: «Personen omtales primært i artikkelen om partiet. Dersom det er kilder og informasjonsgrunnlag, kan det opprettes en egen biografiartikkel.»

Vennlig hilsen Erik d.y. 26. okt. 2020 kl. 15:43 (CET)

 • For: dagens retningslinjer åpner for at lederen for ungdomsorganisasjonen til et lokalparti som stilte til valg i én kommune og fikk 20 stemmer for 40 år siden skal være notabel. Det blir litt for inkluderende etter min mening. Mvh --Te og kaker (diskusjon) 26. okt. 2020 kl. 16:33 (CET)
 • Kommentar: Ut fra sammenhengen i diskusjonen her, er det lett å forstå hva Erik d.y. mener med pkt 1; men slik teksten står, sier den faktisk at Wikipedia ikke lenger vil ha biografiske artikler om nestlederne i AUF og Senterungdommen. Pkt 1 - rett forstått - innebærer ikke en drastisk innstramming. Pkt 2 er jeg derimot svært imot; den framstår bare som en restriktiv uvilje som er vanskelig å praktisere konsekvent. Hva mer er: Trygve Nodeland har et interessant poeng i diskusjonen ovenfor her; at vi like mye skal tenke på en Wikipedia-biografi som en «demokratisk kontroll» med mikropartiene, ikke bare som en reklameplattform vi «gir dem». Jeg synes det perspektivet bør diskuteres før vi haster i gang en avstemning. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 26. okt. 2020 kl. 19:33 (CET)

Jeg ønsket egentlig ikke en avstemning men diskusjon frem til konsensus om gode formuleringer.

 1. Pkt 1 er kanskje det viktigste fordi det setter en klar nedre grense: Det bør ikke være nok å kalle seg «parti», det må være parti av en viss betydning (nasjonale valg er godt i tråd med de kriteriene vi ellers bruker). Jeg ville nok satt grensen noe høyere men oppfatter dette som akseptabelt for mange og dessuten som nokså objektivt. Dersom dette punktet formuleres passe skarpt og håndheves er det mindre behov for pkt 2.
 2. Med pkt 2 ønsker jeg å åpne opp for det skjønnet Ezzex etterlyser. Jeg foreslår dette som en «myk» veiledning jfr punktene med liten skrift Hjelp:Akademikere. Etter mitt skjønn opprettes det altfor mange tynne biografier som formelt er innafor, jeg ønsker å oppfordre (ikke pålegge!) bidragsytere til lage biografier når det er informasjons- og kildegrunnlag. Jeg mener helt seriøst at det er helt unødig med biografier der den eneste opplysningen er at vedkommende er leder i det partilaget det lenkes fra (jf William Thanoothong Svendsen). La oss gjerne finne en bedre formulering. PS: Basic criteria på EN WP er «People are presumed notable if they have received significant coverage in multiple published[4] secondary sources that are reliable, intellectually independent of each other, and independent of the subject.»

--Vennlig hilsen Erik d.y. 26. okt. 2020 kl. 19:56 (CET)

 • Kommentar: Når det gjelder partier kan vi vel som en praktisk regel legge til grunn at det vi snakker om er registrerte partier. Ett av vilkårene i den norske partiloven er at partiet har vått en «erklæring fra minst 5 000 personer med stemmerett ved stortingsvalg, om at de ønsker partinavnet registrert», jf partiloven § 3. Jeg vil tro at det gjelder tilsvarende regler i de fleste land med et partisystem. Selv om et parti samler like mange velgere som et middels andredivisjonslag, forteller det noe helt annerledes, og jeg vil nok si mer vesentlig om samfunnet det er virksomt i. Vi går ikke tapt så mye om vi mangler resultatene i sjuende divisjon fotball, statistikerne får ha meg unnskyldt. Men for politiske partier - de registrerte - blir det annerledes. At et registrert parti forble lite også etter registreringen er også interessant å vite. At NPD i Tyskland stadig går tilbake, er en opplysning av interesse. Men at noen kaller seg et parti, det er ikke nok. Det er jeg enig i. Trygve Nodeland (diskusjon) 26. okt. 2020 kl. 22:47 (CET)
  • Ja det kunne være et greit objektivt/formelt kriterium som setter en nedre grense (og vi kan utelukke ledere for tøysepartier), og jeg antar det i Norge er nesten likeverdig med «deltatt i nasjonale valg». Rent praktisk (kildetilfang etc) er det muligens enklere å forholde seg til «deltatt i nasjonale valg», nyhetsmediene rapporterer formodentlig om hvilke partier som har stilt til valg og ikke om de er formelt og korrekt registrert hos valgkommisjonen. Vennlig hilsen Erik d.y. 27. okt. 2020 kl. 19:48 (CET)
Jeg skal ikke protestere på denne tolkninga som et inklusjonskriterium. Men mitt inntrykk (som kan være feil) er at kriteriene brukes som eksklusjonskriterier. Det er faktisk slik at vi har hatt en del norske partier som aldri har stilt til valg, i alle fall ikke aleine. Kommer i farta på Arbeidernes kommunistparti og Demokratiske Sosialister. Nå hadde vel ingen av dem ungdomspartier som ikke er relevant på annet vis, så for akkurat denne konkrete diskusjonen får det ikke så mye å si. Men det er ikke lett å lage regler som dekker fullt og heilt. Hilsen GAD (diskusjon) 28. okt. 2020 kl. 15:37 (CET)

Konkret forslag, nr 2[rediger kilde]

Det er for vagt hva tverrpolitiske organisasjoner sikter til og dette kan uansett dekkes av relevanskriterier for foreninger:

 • «I ungdomspartier til partier som ikke er representert på Stortinget og i tverrpolitiske organisasjoner regnes kun lederen som notabel.» endres til «I ungdomspartier.... og tverrpolitiske organisasjoner regnes kun lederen som notabel.»

Vennlig hilsen Erik d.y. 26. okt. 2020 kl. 19:59 (CET)

Akk. Dette kunne vært greit, hadde det ikke vært fordi hensikten er så åpenbar. Hensikten er ikke å fortelle hva vi bør ha, men å ekskludere tekster. Men relevanskriterier skal være til for å gi rettledning i hva som utvilsomt er innafor, ikke som her hvor det virker som temaet er å få forenkla sletteprosessen. Forslaget om å flytte personene inn i partiartiklene er dårlig. De kan ha lister, men informasjon om personene må holdes i personartikler. Og artiklene det snakkes om er heilt standard leksikonartikler av en enkel type og form som norske leksika har hatt i over hundre år. Ja, de kan bli bedre og fyldigere, de kan ha flere kilder, de kan oppdateres mer, Men dette er Wikipedia – alt kan bli fyldigere og bedre og med flere kilder og ferskere informasjon. Det er det vi holder på med. Sakte, men sikkert. Vi sletter ikke stoff fordi vi er for få entusiaster til å få ting perfekt. Hilsen GAD (diskusjon) 27. okt. 2020 kl. 10:00 (CET)
signerer GAD her. Sam Vimes (diskusjon) 27. okt. 2020 kl. 14:20 (CET)
@GAD, Sam Vimes: Litt usikker på hvilke av mine forslag dere kommenterer. Det første og viktigste punktet dreier seg om å spesifisere hvilke partier vi snakker om, jeg mener det er uproblematisk å presisere at det skal ha deltatt i nasjonale valg (forslaget gjelder endring av tredje kulepunkt her Hjelp:Politikere#Ungdomspartier). Det andre punktet var tenkt som en veiledning, et godt råd, dessverre ikke godt formulert fra min side og jeg fikk heller ikke godt frem intensjonen med forslaget. Mitt ønske er at en slik skriveveiledning skal formidle: «Det er fint at du vil opprette en biografi, men det kan være lurt å vente til det er nok informasjon og kildetilfang om personen. Dersom det ikke er mer informasjon enn det som allerede står i artikkelen om partiet er det kanskje like greit å nøye seg med det foreløpig.» Det var altså ikke ment som et «hardt» slettekriterium, men som et «mykt» råd om hvordan man konstruktivt kan bygge seg ut fra en eksisterende artikkel. Dette mener jeg helt oppriktig er den beste måten å jobbe på: Tilføy opplysninger når du har kilder og lag en egen artikkel når informasjonsmengden tilsier det. Men jeg tar til etterretning at det er ulike holdninger til dette. Når det gjelder «og tverrpolitiske organisasjoner» håper jeg vi kan fjerne det, punktet er uklart avgrenset (hva inkluderes) og det er heller ikke satt nedre grense (hvor liten kan organisasjonen være?). --Vennlig hilsen Erik d.y. 27. okt. 2020 kl. 19:42 (CET)
@Erik d.y.: Heisan, Erik. Livet svinger, og sjøl er jeg for tida sylta i andre oppgaver, så wiki-tjenesten må dessverre prioriteres lavt. Tider henruller, og tider med mer wiki-tid vil formodentlig komme. I mellomtida håper jeg at det ikke blir gjort for mye innstramminger i hva som tillates av innhold. Jeg vil advare mot å gjøre vesentlige endringer på praksis vi har hatt over lang tid. Jeg har sjøl skrevet mange av de berykta varaordfører-artiklene. Det var en omfattende innsats, og jeg er godt fornøyd med det som blei gjort. Jeg mener å huske at kvaliteten stort sett var rimelig bra. Det har sikkert vært for lite oppdatering i ettertid, men jeg mener at det er ganske irrelevant for spørsmålet om relevans i utgangspunktet. Jeg trur det vil være ganske demotiverende for deltakere i dugnaden vår med særinteresser om det gjøres større innskrenkinger i relevanskriteriene, enten det nå gjelder for politikere, fotballspillere eller akademikere. Når timene blir flere, skal jeg vurdere å skrive noe fyldigere om relevans. Akkurat nå får det bli med dette. Hilsen og takk for innsatsen din for øvrig, --GAD (diskusjon) 28. okt. 2020 kl. 07:46 (CET)
Jeg finner det prisverdig at man engasjerer seg i leksikonets kvalitet, og i den forbindelse også deltar i slettediskusjoner. Jeg gjør ikke det. Noen artikler vil falle utenfor og noe vil falle innenfor, og det er da fint om grensene er klare. Kanskje er det slik at det ikke skal settes grenser? Det var jeg i så fall ikke klar over, men det finnes sikkert en hjemmel for det. Selv sletter jeg tekst hele tiden, for å nærme oss det perfekte. Men artikler sletter jeg ikke. Det må vedtas, etter en litt uklar prosess. --Trygve Nodeland (diskusjon) 27. okt. 2020 kl. 19:18 (CET)
Liten avsporing fra temaet: Vi trenger grenser ellers blir WP en oppslagstavle for alt mulig, WP bør ikke være en plattform for profilering av vordende musikere og vordende politikere. I diskusjoner her på NO WP har det vært antydet at kilder kan brukes kriterium, det har mye for seg, da løses antakelig mye av relevansdiskusjonene av seg selv. Et viktig utgangspunkt er at WP ikke skal være det første stedet noe eller noen blir kjent. På EN WP er det grunnleggende relevanskravet: «People are presumed notable if they have received significant coverage in multiple published secondary sources that are reliable, intellectually independent of each other, and independent of the subject.» Vennlig hilsen Erik d.y. 27. okt. 2020 kl. 20:08 (CET)
Jeg har sagt hva jeg mener om det reelle spørsmålet knyttet til biografier i politikk. For øvrig mener jeg at innstramninger er risikable. Det at en bidragsyter får oppleve at en hel rekke artikler blir slettet, vil være helt ødeleggende for motivasjonen. Var det ikke det som hendte med Wikipedia på dansk, at en stor del av artiklene ble skrotet og at dawp etter det aldri ble det samme? Den danske språkversjonen er ikke sterk, slik jeg opplever den. Trygve Nodeland (diskusjon) 28. okt. 2020 kl. 08:45 (CET)
Det er et godt poeng, derfor har vi et problem med «bordet fanger» på WP, det er vanskelig å avvike fra en standard som allerede er satt selv om den viser seg å ikke være helt gjennomtenkt. Men jeg tror det er en veldig liten fare i dette tilfellet (PS: og om en biografistubb flettes inn i «moderartikkelen» er ikke dette så drastisk, det gjør vi stadig vekk). Mitt forslag om «deltakelse i nasjonale valg» (eller formelt registrert som i Trygves forslag) er langt på vei en kodifisering av en praksis vi allerede har når det gjelder ungdomspartier og lokalpolitikk. Vennlig hilsen Erik d.y. 28. okt. 2020 kl. 11:20 (CET)
Men det er vel ikke enighet om at det du beskriver som at bordet fanger er et problem i alle tilfeller. At et parti er registrert er vel for øvrig ikke det samme som at det også deltar i nasjonale valg, det må jo klare å lage en liste til et stortingsvalg. Jeg mener at stiftelsen av et politisk parti (i Norge) er en så viktig begivenhet at partiet deretter er notabelt, tilsvarende i andre land. Det er ved registreringen det blir et parti, og da har det skaffet seg en plass i landets demokrati. Om det da går opp eller ned for partiet er for så vidt interessant, begge deler. Partiet er unikt og står for noe særskilt. Det er annerledes for et fotballag i X. divisjon. Det tar bare plassen til et annet lag. I sjuende spiller de mye dårligere enn i første, men det er ikke så viktig å holde orden på de som spiller dårlig. Men politiske partier som etter stiftelse gjør det dårlig, utgjør en viktig fortelling om vårt demokrati uansett. --Trygve Nodeland (diskusjon) 1. nov. 2020 kl. 19:06 (CET)
Det er ikke noe big deal om vi setter grensen ved registrert (som nasjonalt parti) og deltar i nasjonale valg. Kildesituasjonen gjør at jeg foretrekker «deltatt i nasjonale valg»: for historiske forhold eller for forhold i andre land tror jeg det er vanskelig å finne ut om et parti er registrert (dessuten kan kravene til registrering variere over tid og mellom land). Men merk at vi her snakker om leder for ungdomspartiet (ikke om partiet eller topplederen), og da mener jeg vi bør legge listen litt høyere enn at partiet eksisterer. For leder av ungdomsparti synes jeg personlig at det er ganske romslig å bare kreve deltakelse i nasjonale valg. Alliansen (Norge) fikk 3000 stemmer i 2017 og lederen for evt ungdomsparti vil være relevant etter mitt forslag, jeg synes ikke vi bør legge listen lavere. Jeg mener mitt forslag er et greit kompromiss mellom de synspunktene som har fremkommet. («Bordet fanger» mener jeg generelt er et reelt og vesentlig problem på WP, men la oss ta den diskusjonen ved en annen anledning.) Vennlig hilsen Erik d.y. 1. nov. 2020 kl. 19:21 (CET)
Avsporings-kommentar til @Trygve W Nodeland: Her er jeg enig i ditt syn på 7. divisjons-laget, men ikke om du skal vurdere klubben som helhet. Den kan ha en rikholdig historie uavhengig 7. divisjonsmeritter som kan gjøre den notabel. Med vennlig hilsen Migrant (disk.bid.) 1. nov. 2020 kl. 19:18 (CET)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Det konkrete forslaget her dreier seg om å ta bort det «tverrpolitiske organisasjoner», men diskusjonen dreier seg mest om forslag nr 1 i seksjonen ovenfor. Vennlig hilsen Erik d.y. 1. nov. 2020 kl. 19:23 (CET)

Konkret forslag, nr 3: Partiledere[rediger kilde]

Oppdaget en merksnodighet. Vi har nå «I ungdomspartier til partier som ikke er representert på Stortinget ...regnes kun lederen som notabel.» Men redegjørelsen for rikspolitikk (Hjelp:Politikere#Rikspolitikk) sier ikke noe om ledere for partier som ikke er representert i nasjonalforsamlingen. Listen er tilsynelatende lagt lavere for ungdomspartiet, det blir jo helt feil. Jeg synes nok at vi er for rause med inkludering av ungdomsledere i mikropartier, men for å gjøre det konsistent bør vi (dessverre...) si noe om ledere av moderpartiet. Forslag til nytt punkt:

 • «I partier som har stilt til valg til nasjonalforsamling regnes lederen som relevant.»

Vennlig hilsen Erik d.y. 27. okt. 2020 kl. 20:00 (CET)

Vil ikke dette bl.a. utelukke Frode Myrhol, lederen i FNB, siden partiet så langt bare har stilt til lokalvalg? Synes kanskje det er å gå litt for langt. Han har forsåvidt ingen artikkel her ennå (det kan kanskje være fordi det ikke er så mange av FNBs kjernevelgere som redigerer Wikipedia), men hvis noen hadde opprettet en artikkel om ham ville jeg ikke stemt for sletting. Det samme gjelder vel også samtlige ledere av AKP etter Pål Steigan (som også var leder av RV), siden partiet aldri stilte til valg direkte? Ledere for moderparti bør uansett ha lavere kriterier enn ungdomspartilederne, siden det tross alt i de aller fleste tilfeller er moderpartiene som både får mest oppmerksomhet og er de eneste med mulighet til å få faktisk makt. Jeg vil også minne om at samtidig som forslaget ditt angående partiledere innebærer at bl.a. Frode Myrhol ikke skal få ha egen artikkel, så vil fortsatt denne «pensjonistungdommen» oppfylle de foreslåtte relevanskriteriene for ungdomspartiledere, selv om jeg ikke er i tvil om hvem som er mest notabel. Mvh --Te og kaker (diskusjon) 28. okt. 2020 kl. 22:50 (CET)
Per nå har vi ingen veiledning/kriterier for ledere av partier som ikke er representert i nasjonalforsamling, bare for leder av ungdomspartiet. Listen for ungdomsparti må ligge klart høyere en for ledere av moderpartiet. Vi har biografi om feks Hans Jørgen Lysglimt Johansen som faktisk ble slettet og deretter gjenopprettet under tvil Wikipedia:Sletting/Hans Jørgen Lysglimt Johansen der ledere av registrert parti eller parti som deltok i valg til Stortinget. Argumentene (en del av dem) i slettediskusjonene peker mot at deltakelse i valg ikke er tilstrekkelig, at representasjon i nasjonalforsamlingen er nødvendig for at lederen skal være relevant. Så kravet til leder av ungdomspartiet som diskutert ovenfor er ganske snilt. Uansett er det mange andre ting som kan gjøre en person relevant, vi har et punkt som ligner veldig på EN WPs og fanger opp ganske mye: «Andre som har vært gjenstand for omfattende dekning eller som hyppig har deltatt i debatter i nasjonale mediekanaler.» Steigan og Allern er åpenbart innenfor på en rekke andre punkter, men dersom de kun var kjent som ledere for mikropartier som ikke deltok i nasjonale valg ville det vært tvilsomt. --Vennlig hilsen Erik d.y. 29. okt. 2020 kl. 10:42 (CET)
Angående Folkeaksjonen nei til mer bompenger. Partiet er formelt registrert som nasjonalt parti og stilte til valg i flere kommuner og fylker, og fikk inn flere representanter inkludert i landets største byer. Så partiet er åpenbart relevant som et landsdekkende fenomen/organisasjon, trolig bør lederen i et såpass stort parti regnes som relevant. Alliansen (Norge) fikk 3000 stemmer i Stortingsvalget, mens FNB fikk over 60.000 stemmer i lokalvalget, så det er i en annen størrelsesorden. Spørsmålet er hvordan vi bør formulere dette på en grei måte. Vennlig hilsen Erik d.y. 29. okt. 2020 kl. 10:52 (CET)

Justert forslag[rediger kilde]

 • «I partier som har stilt til valg til nasjonalforsamling regnes lederen som relevant.»
 • «I landsdekkende partier som har hatt eller har representanter et flere kommunestyrer og fylkesting (eller tilsvarende) regnes den nasjonale partilederen som relevant. Veiledning: Fordi kommuner er veldig ulike i størrelse må det legges vesentlig større vekt på representasjon i de største kommunene. Representasjon i kommunestyrer i noen få, mindre kommuner vil normalt ikke være nok.»

Dette er for å fange opp Te&kakers innvending om at det kan finnes landsdekkende partier (som FNB) som ikke har spilt noen rolle i rikspolitikken. Det vesentlig er at partiet må være landsdekkende på en eller annen måte. Merk at dette ikke ekskluderer personer som ellers har fått bred omtale over tid i riksdekkende medier, uten nødvendigvis å lede et slikt parti. --Vennlig hilsen Erik d.y. 1. nov. 2020 kl. 18:06 (CET)

Dynamiske IP-adresser[rediger kilde]

Jeg mener uregistrerte endringer fra dynamiske IP-adresser burde blokkeres. Disse åpner for massivt misbruk, og vi ser stadig vekk at de samme vandalene går igjen og kommer tilbake gang på gang med ny IP. Ser også at det er relativt sjeldent range block brukes, noe som gjør at det å blokkere én dynamisk IP-adresse ikke har noen effekt - vandalen kommer bare tilbake neste dag med ny IP. Åpen proxy er jo forbudt på Wikipedia, hvorfor skal det være annerledes med dynamiske IP-adresser? De åpner jo for massivt misbruk. I tillegg er bruken av dynamiske IP-adresser uheldig også av andre årsaker. I diskusjoner kan en dynamisk IP-bruker skrive med flere IP-adresser og dermed gi inntrykk av at deres synspunkt har støtte fra flere. Det er tilnærmet umulig å vite om man diskuterer med én person med flere IP-adresser, eller om man diskuterer med flere personer med samme syn. De får også delta i avstemninger, både på Tinget, Torget og i slettediskusjoner for å nevne noe. Ofte brukes de også til agendapushing og redigeringskrig. Det kunne teoretisk vært mulig å nekte dynamiske IP-adresser å delta i avstemninger og diskusjoner med flere IP-adresser på samme måte som sokkedukker, eller i hvert fall å kreve at de klargjør at de er samme person som en annen IP, men dette vil være å gjøre ting veldig innviklet. Det blir litt rart å tillate dem å redigere artikler, men ikke delta i diskusjoner og avstemninger, og å påby at de klargjør at de er samme person som en annen vil være tilnærmet umulig å håndheve. Jeg ser ikke at det er noen bedre løsning enn å rett og slett blokkere alle redigeringer fra dynamiske IP-adresser. Jeg vil også tilføye at det er svært vanskelig å kommunisere med noen som bruker dynamisk IP, siden vedkommende ofte skifter IP-adresse før de evt får lest hva du f.eks. forsøker å kontakte dem om på deres diskusjonsside.

Er det noen andre som har noen mening om dette? Noen vil kanskje si at det vil gå utover uskyldige eller lignende, men jeg er uenig i dette. Hvis man bare gjennomfører soft block på IP-adressene, vil det fortsatt være mulig å redigere fra mobilen hvis man er på et sted uten tilgang til WiFi - bare man har en brukerkonto. Hvis man ikke vil opprette konto, får man bare vente til man er på et sted med et fast datanettverk. Ergo vil konsekvensene for konstruktive bidragsytere så vidt jeg kan se være svært små. Jeg tror heller ikke dette blir vanskelig å gjennomføre - en range block kan omfatte svært mange brukere, så det er vel neppe nødvendig å blokkere altfor mange IP ranges før man får bukt med problemet. Hva mener resten av Wikipedia-samfunnet om dette? Mvh --Te og kaker (diskusjon) 25. okt. 2020 kl. 22:34 (CET)

Vi har en del redigeringer fra bidragsytere som ikke logger seg inn, og en del er bra. Det synes jeg vi bør beholde. Om det er noen særlig forskjell mht. statiske og dynamiske, og om det er mulig å skille på de, er jeg usikker på. Kanskje det er noe Haros kan svare på.
Jeg er også skeptisk til en generell blokkering/avvisning av diskusjoner med IP-adresser (dynamisk og/eller statisk), med ett forbehold, her på Tinget. Vi har allerede klare kriterier mht. hvem som kan stemme i valg til administratorer, og det samme bør gjelde her. Jeg har foreslått det før, at diskusjoner på Tinget skal forbeholdes de som er innlogget, og mener fremdeles det er fornuftig. Som Te og kaker skriver over er det mulig for en person å opptre som flere stemmer, gitt at hun eller han ikke logger inn. Ulf Larsen (diskusjon) 26. okt. 2020 kl. 08:14 (CET)
Hva menes med «...et sted med fast datanettverk»? Undertegnedes hjemmenett får hver natt ny ip-adresse siden rundt 25 år. Dette er fastlagt av internettleverandøren. Mvh BjørnN (diskusjon) 26. okt. 2020 kl. 10:49 (CET)
Siden jeg eksplisitt pinges her får jeg vel si noe. Jeg kjenner ikke til at vi har noen mulighet til å gi uinnloggede brukere rettigheter utfra hvorvidt de kommer fra dynamisk IP-addresse eller ikke. En gruppe som gjerne har dynamisk IP-addresse er dessuten de som redigerer fra mobiltelefoner. Det gjør det ekstra vanskelig.
Vi ønsker at folk redigerer, så selv om det er enklere for oss på mange måter om de som er langvarige på prosjektet om de skaffet seg brukernavn, er det nok andre tiltak heller enn tvang som må til.
Er det gjentatt hærverk har vi muligheter for å beskytte utsatte sider. Haros (diskusjon) 26. okt. 2020 kl. 13:59 (CET)
Enig med Ulf Larsen, selv om Te&Kakers forslag ville spart oss for en del patruljering og irritasjon. I diskusjoner legges det i praksis liten vekt på «drive by» innlegg fra en IP, det er ikke sånn at vi teller antall innlegg. Men kanskje vi burde hatt mer utstrakt beskyttelse av utsatte artikler, for eksempel raskere ta i bruk i beskyttelse, langvarig beskyttelse, beskyttelse på ubestemt tid, redigering bare for «etablerte» brukere etc. Det bør være mulig å redigere for alle, men attraktivt å være innlogget. --Vennlig hilsen Erik d.y. 26. okt. 2020 kl. 20:35 (CET)
For For å utestenge dynamiske ip-adresser fra all redigering på Wikipedia. --2A02:587:B936:8BAC:F069:B7DB:2011:4411 26. okt. 2020 kl. 20:26 (CET)
Tror det er viktigere å ikke slå barnet ut med badevannet her. (Det er delvis derfor jeg ikke bruker rangeblock så ofte, det er vanskelig å beregne hvor presist det blir, selv om det fins noen verktøy som skal hjelpe.) Sam Vimes (diskusjon) 27. okt. 2020 kl. 07:43 (CET)
Det här är inte min hemwiki, så jag tänker inte lägga mig i diskussionen, men såg den här diskussionen tänkte att en länk till m:Research:Value of IP Editing kunde vara relevant när man diskuterar IP-redigering. De studier som har gjorts pekar mot att det kanske största problemet är att man får färre som bidrar, inte bara IP-användare utan också att det är färre som testar på och därför senare tar steget att bli stadiga användare. /Julle (diskusjon) 27. okt. 2020 kl. 19:44 (CET)
Takk Julle! Nyttig lenke. Konklusjonen du nevner er en som virker svært troverdig på meg. Haros (diskusjon) 27. okt. 2020 kl. 19:50 (CET)

Tinget må gjerne stenges for uinnloggede brukere. Dugnad 27. okt. 2020 kl. 20:04 (CET)

Det å blokkere IP-er fra å redigere på Wikipedia strider først og fremst mot Wikipedias fem søyler. Portugisisk Wikipedia har diskutert det å fullstendig blokkere IP redigeringer, samt etablert et flertall. Men det gjenstår å se om det blir noe av (T261133). Jeg tror det er bedre om det innføres noe som for eksempel Wikipedia:Flagged revisions. Det er blant annet brukt på tysk Wikipedia og fungerer bra mot "skole-vandalisme". --Premeditated (diskusjon) 27. okt. 2020 kl. 22:03 (CET)

Jf. Wikipedia:Tinget/Arkiv/2016-40#Innføring av dewikis versjon av Flagged Revisions. Dugnad 27. okt. 2020 kl. 22:22 (CET)
Flagged revisions tror jeg ikke vi vil klare å få til. I tillegg til at det ble ganske grundig blokkert fra sentralt hold da Jeblad i sin tid forsøkte å få det til, er den modulen etter det jeg har forstått ikke en som samarbeider godt med alt annet. Visstnok skal ikke den kartmodulen som gir kart på ca 70.000 sider hos oss fungere godt sammen med den. Husker at jeg har sett ett eller annet omkring det på Phabricator, uten at jeg tror jeg tar meg bry med å lete det opp. Jeg tror vi uansett ikke vil klare å tilfredsstille kravene til å få den installert. Haros (diskusjon) 27. okt. 2020 kl. 23:06 (CET)

Omdirigeringssider med fødsels- og dødsdato[rediger kilde]

Bruker:Ctande har opprettet en rekke omdirigeringssider fra en persons navn med fødselsdato i parantes, som f.eks. Adolf Hitler (født 20. april 1889) og Adolf Hitler (død 30. april 1945). Jeg mener dette er totalt unødvendig og tror det er veldig sjeldent at noen søker eller lenker etter navnet til en person med fødsels- eller dødsdato i parantes. Jeg kan ikke se at disse omdirigeringene har noen som helst hensikt. Hva mener andre her om dette? Er det noen hensikt med å ha disse omdirigeringene? Mvh --Te og kaker (diskusjon) 29. okt. 2020 kl. 16:48 (CET)

Det er jo ikke en alternativ skrivemåte for navnet (vanlig grunn til omdirigering). På den annen side gjør ikke omdirigeringene skade og blokkerer ikke for noe. Disse omdirigeringene ligger i egne kategorier Kategori:Merkedag 30. april, vet ikke om dette er beste måten å bygge opp kategorisystemet. --Vennlig hilsen Erik d.y. 29. okt. 2020 kl. 16:58 (CET)
Åja, så det er en hensikt bak altså? Men hadde det ikke vært en like god idé å kategorisere selve artikkelen under merkedagene, enn å opprette omdirigeringssider med datoen? Neida, omdirigeringene gjør vel ikke noen stor skade og det blir vel mye arbeid hvis systemet skal endres, men det blir jo litt rart å opprette omdirigeringssider uten noen hensikt. Mvh --Te og kaker (diskusjon) 29. okt. 2020 kl. 17:02 (CET)
Jf. Kategoridiskusjon:Merkedager for viktige hendelser, fødselsdager og dødsdager og med fyldig wikipediaartikkel#Ønske om at denne kategorien slettes og Wikipedia:Tinget/Arkiv/2013-42#Innlegg som ønskereprise. Saken førte til at Toba tok seks års pause fra nowiki. Dugnad 29. okt. 2020 kl. 20:28 (CET)
Kan legge til denne forløper-diskusjonen Wikipedia:Tinget/Arkiv/2013-29#Et lignende men helt annerledes drastisk forslag også! God lesning @Te og kaker: og eventuelt andre som lurer. Med vennlig hilsen Migrant (disk.bid.) 29. okt. 2020 kl. 20:40 (CET)