Liste over norske kommunenummer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Liste over norske kommunenummer, i bruk og utgåtte. Kommunenummer ble for første gang innført ved folketellingen i 1946, hvilket tilfeldigvis sammenfalt med det største antallet kommuner i Norge. For statistiske formål har tidligere kommunale enheter blitt gitt egne kommunenummer tilbake til 1838, uten at de hadde kommunenummer i den perioden de eksisterte. I oversikten er tidligere kommunenavn og historiske skrivemåter oppført, med endringstidspunkt der dette er kjent, ellers angis årstall for folketellingshefte hvor navneformen er benyttet. En rekke stednavn ble "fornorsket" den 3. november 1917 og samtidig ble aa erstattet av å, og de tidligere navnene er angitt med til 1917.

Tabellen angir årstall (og evt. dato) for når kommunen er opprettet, hvilke(n) kommune(r) som har avgitt områder ved dannelsen av kommunen, årstall (og evt. dato) for når kommunen har opphørt, hvilke(n) kommune(r) som kommunen er innlemmet i, delt i eller overført et område til. I disse kolonnene er tidligere kommuner og tidligere navnformer angitt med kursiv skrift.

Mange kommunenummer forekommer flere ganger. Det er for eksempel tilfeller hvor en kommune har vært delt i flere mindre enheter en periode, for senere å bli gjenopprettet, f.eks. Gausdal og Rendalen.

Fylkestilhørigheten til kommunen angis av de to første sifrene i kommunenummeret, f.eks. 01 for Østfold, se for øvrig fylkesnummer. Noen ytterst få kommuner har byttet fylke i løpet av denne tidsperioden.

I forbindelse med kommunereformen og sammenslåing av fylker blir det mange endringer i kommunummereringen. Den til nå benyttede serien fra 01 til 19 for fylkesnummer erstattes, og samtlige sammenslåtte fylker får nye fylkesnummer i serien 30, 34 til 54 (med interval på 4). Samtlige kommuner i nye fylkene får nye kommunenummer basert på disse fylkesnumrene. I tillegg får alle samenslåtte kommuner nye nummer. For nye Trøndelag gjelder dette fra 1. januar 2018, mens det for øvrige sammenslåtte fylker gjelder fra 1. januar 2020.

Østfold[rediger | rediger kilde]

Nr. Navn Forhistorie Historiske navn Opprettet Fra/ Del av kommune(r) Utvidelse/ Grenseendring Opphørt Til kommune(r)
0101 Halden Ladested 1500-tallet
Kjøpstad 1665
Friderichshald (1801)
Frederikshald (1865)
Fredrikshald (til 1.1.1928)
1838 (1.1.) 1864 (1.1), 1909 (1.1.), 1936, 1950, 1967 (1.1.), 1968 (1.1.)
0102 Sarpsborg Anlagt 1015-30
Flyttet til Fredrikstad 1567
Fornyet kjøpstad 1839
Borg(ar) (til 1200-tallet)
Gammelby (1567-1839)
1839 (9.8.) 0130 Tune 1884 (1.1.), 1912 (1.1.), 1925 (1.7.), 1957 (1.7.), 1980 (1.1.) 1992 (1.1.) 0105 Sarpsborg
0103 Fredrikstad Kjøpstad 1569 Friderichstad (1801)
Frederiksstad (1865)
Fredriksstad (1875)
1838 (1.1.) 1867 (1.1.), 1951, 1964 (1.1.), 1968 (1.1.) 1994 (1.1.) 0106 Fredrikstad
0104 Moss Ladested 1597
Kjøpstad 1720
Utskilt fra Rygge prestegjeld 07.05.1790
Mosse (1801) 1838 (1.1.) 1840, 1876 (1.1), 1925 (1.7.), 1938, 1943 (1.7.)
0105 Sarpsborg 0102 Sarpsborg 1992 (1.1.) 0102 Sarpsborg
0114 Varteig
0115 Skjeberg
0130 Tune
0106 Fredrikstad 0103 Fredrikstad 1994 (1.1.) 0103 Fredrikstad
0113 Borge
0131 Rolvsøy
0133 Kråkerøy
0134 Onsøy
0111 Hvaler Prestegjeld fra før reformasjonen Hvaløer (1801)
Hvaløerne (til 1889)
Hvalerøerne
1838 (1.1.)
0112 Torsnes Annekssogn til Borge Thorsnæs (1801) 1910 (1.1.) 0113 Borge 1964 (1.1.) 0103 Fredrikstad
0113 Borge
0113 Borge Prestegjeld fra før reformasjonen 1838 (1.1.) 1994 (1.1.) 0106 Fredrikstad
0114 Varteig Annekssogn til Tune Warthøy (1801) 1861 0130 Tune 1992 (1.1.) 0105 Sarpsborg
0128 Rakkestad
0115 Skjeberg Prestegjeld fra før reformasjonen Skieberg (1801)
Skeberg (1865)
1838 (1.1.) 1992 (1.1.) 0105 Sarpsborg
0116 Berg Prestegjeld fra før reformasjonen Tistedalen 1838 (1.1.) 1967 (1.1.) 0101 Halden
0117 Idd Prestegjeld fra før reformasjonen Søndre Fredrikshald (Inntil 1769)
Idde (1801)
Id (til 1917)
1838 (1.1.) 1967 (1.1.) 0101 Halden
0118 Aremark Prestegjeld fra før reformasjonen Ahremarch (1801) 1838 (1.1.)
0119 Øymark Annekssogn til Aremark Ødemarch (1801)
Ømark (til 1917)
1903 (1.7.) 0118 Aremark 1964 (1.1.) 0119 Marker
0119 Marker 0118 Aremark 1964 (1.1.) 0119 Øymark
0120 Rødenes
0120 Rødenes Prestegjeld fra før reformasjonen Rødenæs (til 1884)
Røddenæs
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0119 Marker
0121 Rømskog Annekssogn til Rødenes Rømschougen (1801)
Rømskogen (til 1917)
1902 (1.1.) 0120 Rødenes
0122 Trøgstad Prestegjeld fra før reformasjonen Thrygstad (1865)
Trygstad (til 1884)
1838 (1.1.)
0123 Spydeberg Prestegjeld fra før reformasjonen 1838 (1.1.)
0124 Askim Prestegjeld fra før reformasjonen Aschim (1801) 1838 (1.1.)
0125 Eidsberg Prestegjeld fra før reformasjonen Edsberg (1801) 1838 (1.1.)
0126 Mysen Annekssogn til Eidsberg
Bygningskommune 1899
1920 (1.7) 0125 Eidsberg 1961 (1.1.) 0125 Eidsberg
0127 Skiptvet Prestegjeld fra før reformasjonen Skibtved (1801)
Skiptvedt (1865)
Skibtvet (til 1884)
1838 (1.1.)
0128 Rakkestad Prestegjeld fra før reformasjonen Rachestad (1801) 1838 (1.1.)
0129 Degernes Annekssogn til Rakkestad Deignæs (1801) 1917 (1.7.) 0128 Rakkestad 1964 (1.1.) 0128 Rakkestad
0130 Tune Prestegjeld fra før reformasjonen Thunøe (1801)
Thune
1838 (1.1.) 1992 (1.1.) 0105 Sarpsborg
0131 Rolvsøy Annekssogn til Tune 1911 (1.1.) 0130 Tune 1994 (1.1.) 0106 Fredrikstad
0132 Glemmen Annekssogn til Tune Fredrikstad Landdistrikt
Glemminge (til 1917)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0103 Fredrikstad
0133 Kråkerøy Skilt ut fra Glemmen som eget prestegjeld 01.07.1909 Kraakerøy (til 1917) 1908 (1.1.) 0132 Glemminge 1994 (1.1.) 0106 Fredrikstad
0134 Onsøy Prestegjeld fra før reformasjonen Onsøe (1801)
Onsø (til 1917)
1838 (1.1.) 1994 (1.1.) 0106 Fredrikstad
0135 Råde Prestegjeld fra før reformasjonen Raade (til 1917) 1838 (1.1.)
0136 Rygge Prestegjeld fra før reformasjonen 1838 (1.1.)
0137 Våler Prestegjeld fra før reformasjonen Waaler (1801)
Vaaler (til 1917)
1838 (1.1.)
0138 Hobøl Prestegjeld fra før reformasjonen Haabel (1801)
Haabøl (til 1889)
1838 (1.1.)
0194 Jeløy Del av Moss(e) prestegjeld Mosse Landsogn (1865)
Moss Landdistrikt (1875)
Moss (til 27.6.1919)
1838 (1.1.) 1943 (1.7.) 0104 Moss

Akershus[rediger | rediger kilde]

Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt Til kommune(r)
0201 Soon og Hølen 1838 (1.1.) 1847 0201 Soon
0204 Hølen
0201 Son Soon (til 1891) 1847 0201 Soon og Hølen 1964 (1.1.) 0211 Vestby
0202 Hvitsten Wiidsteen (til 1900)
Hvidsten (til 1900)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0211 Vestby
0203 Drøbak Drøbach (1801) 1838 (1.1.) 1962 (1.1.) 0215 Frogn
0204 Hølen Høelen (1801) 1847 0201 Soon og Hølen 1943 (1.7.) 0211 Vestby
0211 Vestby Westbye (1801) 1838 (1.1.)
0212 Kråkstad Krogstad (1801)
Kraakstad (til 1917)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0213 Ski
0213 Ski 1931 (1.7.) 0212 Kråkstad
0214 Ås Aas (til 1917) 1838 (1.1.)
0215 Frogn Froen (1801)
Fron (til 1917)
Drøbaks landdistrikt
1838 (1.1.)
0216 Nesodden Næsodden (til 1884) 1838 (1.1.)
0217 Oppegård Oppegaard (til 1917) 1915 (1.7.) 0216 Nesodden
0218 Aker Agger (1801)
Ager
1838 (1.1.) 1948 (1.1.) 0301 Oslo
0219 Bærum 1838 (1.1.)
0220 Asker Ascher (1801) 1838 (1.1.)
0221 Høland Høeland (1801) 1838 (1.1.) 1924 (1.7.) 0221 Søndre Høland
0222 Nordre Høland
0221 Søndre Høland 1924 (1.7.) 0221 Høland 1966 (1.1.) 0221 Aurskog-Høland
0221 Aurskog-Høland 1966 (1.1.) 0221 Søndre Høland
0222 Nordre Høland
0223 Setskog
0224 Aurskog
0222 Nordre Høland 1924 (1.7.) 0221 Høland 1966 (1.1.) 0221 Aurskog-Høland
0223 Setskog Zidskoug (1801)
Setskogen (til 1917)
1905 (1.1.) 0221 Høland 1966 (1.1.) 0221 Aurskog-Høland
0224 Aurskog Urschoug (1801)
Urskaug (1865)
Urskog (til 1917)
1838 (1.1.) 1966 (1.1.) 0221 Aurskog-Høland
0225 Blaker Blakier (1801)
Blakjer
1919 (1.7.) 0114 Aurskog 1962 (1.1.) 0226 Sørum
0226 Sørum 1838 (1.1.)
0227 Fet Fedt (1801) 1838 (1.1.)
0228 Rælingen Ræling (1801) 1929 (1.7.) 0227 Fet
0229 Enebakk Enebach (1801)
Enebak (til 1917)
1838 (1.1.)
0230 Lørenskog Lørenskoven (1801)
Lørenskogen (til 1917)
1908 (1.1.) 0231 Skedsmo
0231 Skedsmo Skytsmoe (1801) 1838 (1.1.)
0232 Lillestrøm 1908 (1.1.) 0231 Skedsmo 1962 (1.1.) 0231 Skedsmo
0233 Nittedal Nitedal (til 1900)
Nittedalen (til 1917)
1838 (1.1.)
0234 Gjerdrum Gierdrum (1801)
Gerdrum
1838 (1.1.)
0235 Ullensaker Ullensager (1801)
Ulensaker
1838 (1.1.)
0236 Nes Næss (1801)
Næs (til 1900)
1838 (1.1.)
0237 Eidsvoll Ejdsvold (1801)
Eidsvold (til 1917)
1838 (1.1.)
0238 Nannestad 1838 (1.1.)
0239 Hurdal Hurdalen (til 1917) 1838 (1.1.)
0240 Feiring Feigringen (1801)
Feiringen (1875)
Fering (1891, 1900)
1870 (1.1.) 0239 Hurdalen 1964 (1.1.) 0237 Eidsvoll

Oslo[rediger | rediger kilde]

Nr. Navn Forhistorie Historiske navn Opprettet Historisk by Byutvidelser
0301 Oslo Anlagt ca 1050 Áslo (norrønt), Óslo (etter 1350),
Christiania (1624-1877/97),
Kristiania (til 1.1.1925)
1838 (1.1.)
Amt fra 1842
Fra middelalderen finnes ingen skriftlige kilder som avgrenser byen, arkeologiske funn tyder på at middelalderbyen (Gamle Oslo) gikk til Hovinbekken i nord.

Etter bybrannen i 1624 ble byen flyttet fra Bjørvika til Kvadraturen, hvor bebyggelsen bedre kunne beskyttes av Akershus festning. Det gamle byområdet ble i hovedsak utlagt til jordbruksområde, men en bymessig bebyggelse utviklet seg etterhvert og gikk under navnet Opslo(e).
Byens opprinnelige areal i 1624 omfattet kjøpstaden (kjøpmannshandelsdistriktet) i Kvadraturen, avgrenset av Akershus festning, Vollene og Bjørviken. Ved kongebrev av 10. mai 1629 fikk borgerne i Christiania utlagt 4500 mål tidligere jordegods til Bymarken, som ble et felles beiteområde for byens befolkning. Dette var gårdene Store Aker, Lille Aker, Sten, Lindern, Valle og Nordre Bjølsen. Bymarken ble lagt administrativt under byen, men ikke regnet som en del av kjøpstaden. I løpet av de neste 200 år ble Bymarken bebygd, og etterhvert som den ble bymessig, ble den også etappevis innlemmet i kjøpstaden. På 1800-tallet var det forslag om å gjøre en egen kjøpstad, Akerstad, av Akers bymessige bebyggelsen, men fra 1859 ble stadig nye deler av Aker overført til byen, inntil hele resterende kommune ble innlemmet i 1948.

1784 (Storgata, Brugata til Vaterlands bro), 1794 (del av Dronningens gate), 1817 (Grev Wedels plass, Glacisgata), 1819 (fra Stortorvet til Akersgata), 1839 (Vaterland, Fjerdingen), alt tilhørende Bymarken. 1859 Sagene, Grünerløkka, Grønland, 1878 Frogner, Majorstuen, Bjølsen, Dælenenga, Kampen, Vålerenga, Gamlebyen, 1938 (Sjursøya), 1946 (Etterstad), 1948 (hele Aker), 1980 (Tangerud)[1]

Hedmark[rediger | rediger kilde]

Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt Til kommune(r)
0401 Hamar 1848 0414 Vang 1992 (1.1.) 0403 Hamar
0402 Kongsvinger 1855 (7.2.) 0421 Vinger 1964 (1.1.) 0421 Kongsvinger
0402 Kongsvinger 1965 (1.1.) 0421 Kongsvinger
0403 Hamar 1992 (1.1.) 0401 Hamar
0412 Ringsaker
0414 Vang
0411 Nes Næss (1801)
Næs (til 1884)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0412 Ringsaker
0412 Ringsaker Ringsager (1801) 1838 (1.1.)
0413 Furnes Furnæs (til 1884) 1893 0414 Vang 1964 (1.1.) 0412 Ringsaker
0414 Vang Wang (1801) 1838 (1.1.) 1992 (1.1.) 0403 Hamar
0415 Løten Leuthen (1801)
Løiten (til 1917)
1838 (1.1.)
0416 Romedal Rommedal (1801) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0417 Stange
0417 Stange 1838 (1.1.)
0418 Nord-Odal Nordre Oudalen
Nordre Odalen (til 1917)
1838 (1.1.)
0419 Sør-Odal Søndre Oudalen
Søndre Odalen (til 1917)
1838 (1.1.)
0420 Eidskog Eidskogen (til 1917) 1864 0421 Vinger
0421 Vinger Winger (1801) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0421 Kongsvinger
0421 Kongsvinger 1964 (1.1.) 0402 Kongsvinger
0421 Vinger
0422 Brandval
1965 (1.1.) 0402 Kongsvinger
0422 Brandval Brandvold (til 1884) 1867 0423 Grue 1964 (1.1.) 0421 Kongsvinger
0423 Grue 1838 (1.1.)
0424 Hof Hoff (1801) 1838 (1.1.) 1963 (1.1.) 0425 Åsnes
0425 Aasnæs og Vaaler 1849 0424 Hof 1854 0425 Aasnæs
0426 Vaaler
0425 Åsnes Aasnæs (til 1884)
Aasnes (til 1917)
1854 0425 Aasnæs og Vaaler
0426 Våler Waaler (1801)
Vaaler (til 1917)
1854 0425 Aasnæs og Vaaler
0427 Elverum 1838 (1.1.)
0428 Trysil Tryssild (1801)
Trysil (1865)
Tryssil (til 1917)
1838 (1.1.)
0429 Åmot Aamodt (1801)
Aamot (til 1917)
1838 (1.1.)
0430 Stor-Elvdal Store Elvedalen (til 1865)
Storelvedalen (1875)
Stor-Elvdalen (til 1917)
1838 (1.1.)
0431 Sollia Sollien (til 1917) 1890 0580 Sollien 1965 (1.1.) 0430 Stor-Elvdal
0432 Rendalen Reendahlen (1801) 1838 (1.1.) 1880 0432 Ytre Rendalen
0433 Øvre Rendalen
0432 Ytre Rendal Ytre Rendalen (til 1917) 1880 0432 Rendalen 1965 (1.1.) 0432 Rendalen
0432 Rendalen 1965 (1.1.) 0432 Ytre Rendal
0433 Øvre Rendal
0433 Øvre Rendal Øvre Rendalen (til 1917) 1880 0432 Rendalen 1965 (1.1.) 0432 Rendalen
0434 Engerdal Engerdalen (til 1917) 1911 (1.1.) 0428 Tryssil
0432 Ytre Rendalen
0433 Øvre Rendalen
0436 Tolgen
0435 Os Ous (1801) 1926 (1.7.) 0426 Tolga 1966 (1.1.) 0435 Tolga-Os
0435 Tolga-Os 1966 (1.1.) 0435 Os
0436 Tolga
1976 (1.1.) 0436 Tolga
0441 Os
0436 Tolga Tolgen (til 1917) 1838 (1.1.) 1966 (1.1.) 0435 Tolga-Os
0436 Tolga 1976 (1.1.) 0435 Tolga-Os
0437 Tynset Tønsæt (1865)
Tønset (til 1917)
1838 (1.1.)
0438 Alvdal Lille Elvedalen (til 1865)
Lilleelvedalen (1875)
Lille-Elvedalen (1900)
Lille-Elvdalen (til 1917)
1864 0437 Tønsæt
0439 Folldal Foldal (til 1936) 1914 (1.1.) 0438 Lille Elvedalen
0440 Kvikne Qvekne (1801)
Qvikne
1838 (1.1.) 1966 (1.1.) 0437 Tynset
1635 Rennebu
0441 Os 1976 (1.1.) 0435 Tolga-Os

Oppland[rediger | rediger kilde]

Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt Til kommune(r)
0501 Lillehammer 1838 (1.1.)
0502 Gjøvik 1861 (1.1.) 0527 Vardal
0511 Dovre 1863 0512 Lesje
0512 Lesja Lessøe (1801)
Lesje (til 1917)
1838 (1.1.)
0513 Skjåk Skiager (til 1865)
Skeaker, Skiaker (1875)
Skiaaker (1891, 1900)
Skjaak (til 1917)
1866 (1.1.) 0514 Lom
0514 Lom Lomb (1801) 1838 (1.1.)
0515 Vågå Waage (1801)
Vaage (til 1917)
1838 (1.1.)
0516 Heidal Hedalen (til 1917) 1908 (1.1.) 0515 Vaage 1965 (1.1.) 0517 Sel
0516 Nord-Fron 1977 (1.1.) 0518 Fron
0517 Sel 1908 (1.1.) 0515 Vaage
0518 Fron Froen (1801) 1838 (1.1.) 1851 0518 Nordre Fron
0519 Søndre Fron
0518 Nord-Fron Nordre Fron (til 1925) 1851 0518 Fron 1966 (1.1.) 0518 Fron
0518 Fron 1966 (1.1.) 0518 Nord-Fron
0519 Sør-Fron
1977 (1.1.) 0516 Nord-Fron
0519 Sør-Fron
0519 Sør-Fron Søndre Fron (til 1925) 1851 0518 Fron 1966 (1.1.) 0518 Fron
0519 Sør-Fron 1977 (1.1.) 0518 Fron
0520 Ringebu Ringeboe (1801)
Ringebo (1865)
1838 (1.1.)
0521 Øyer Øier (til 1925) 1838 (1.1.)
0522 Gausdal Gusdal (1801) 1838 (1.1.) 1879 0522 Østre Gausdal
0523 Vestre Gausdal
0522 Østre Gausdal 1879 0522 Gausdal 1962 (1.1.) 0522 Gausdal
0522 Gausdal 1962 (1.1.) 0522 Østre Gausdal
0523 Vestre Gausdal
0523 Vestre Gausdal 1879 0522 Gausdal 1962 (1.1.) 0522 Gausdal
0524 Fåberg Faaberg (til 1917) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0501 Lillehammer
0525 Biri Birie (1801)
Birid (1865)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0502 Gjøvik
0526 Snertingdal Snertingdalen (til 1925) 1910 (1.1.) 0525 Biri 1964 (1.1.) 0502 Gjøvik
0527 Vardal Wardal (1801) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0502 Gjøvik
0529 Vestre Toten
0528 Østre Toten Østre Thoten 1838 (1.1.)
0529 Vestre Toten Vestre Thoten 1838 (1.1.)
0530 Eina 1908 (1.1.) 0529 Vestre Toten 1964 (1.1.) 0529 Vestre Toten
0531 Kolbu 1908 (1.1.) 0529 Vestre Toten 1964 (1.1.) 0528 Østre Toten
0532 Jevnaker Jevnager (1801)
Jævnaker (1865)
1838 (1.1.)
0533 Lunner 1898 (1.1.) 0532 Jevnaker
0534 Gran 1838 (1.1.)
0535 Brandbu 1897 (1.1.) 0534 Gran 1962 (1.1.) 0534 Gran
0536 Land 1838 (1.1.) 1847 0536 Søndre Land
0538 Nordre Land
0536 Søndre Land 1847 0536 Land
0537 Fluberg 1914 (1.1.) 0536 Søndre Land 1962 (1.1.) 0536 Søndre Land
0538 Nordre Land
0538 Nordre Land 1847 0536 Land
0539 Torpa 1914 (1.1.) 0538 Nordre Land 1962 (1.1.) 0538 Nordre Land
0540 Sør-Aurdal Søndre Ourdahl (1801)
Søndre Aurdal (til 1917)
1838 (1.1.)
0541 Etnedal Etnedalen (til 1917) 1894 0540 Søndre Aurdal
0542 Nordre Aurdal
0542 Nord-Aurdal Nordre Ourdahl (1801)
Nordre Aurdal (til 1917)
1838 (1.1.)
0543 Slidre 1838 (1.1.) 1849 0543 Vestre Slidre
0544 Østre Slidre
0543 Vestre Slidre 1849 0543 Slidre
0544 Øystre Slidre Østre Slidre (til 1917) 1849 0543 Slidre
0545 Vang Wang (1801) 1838 (1.1.)
0580 Sollien Solliden (1865) 1864 0520 Ringebu 1890 0431 Sollien

Buskerud[rediger | rediger kilde]

Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt Til kommune(r)
0601 Hønefoss Hønefos (til 1884) 1852 (22.4.) 0613 Norderhov 1964 (1.1.) 0601 Ringerike
0601 Ringerike 1964 (1.1.) 0601 Hønefoss
0611 Tyristrand
0612 Hole
0613 Norderhov
0614 Ådal
1977 (1.1.) 0605 Ringerike
0612 Hole
0602 Drammen 1838 (1.1.)
0603 Holmsbu Holmsbo (til 1900) 1847 0628 Hurum 1964 (1.1.) 0628 Hurum
0604 Kongsberg 1838 (1.1.)
0605 Ringerike 1977 (1.1.) 0601 Ringerike
0611 Tyristrand 1916 (1.7.) 0612 Hole 1964 (1.1.) 0601 Ringerike
0612 Hole Hoele (1801) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0601 Ringerike
0612 Hole 1977 (1.1.) 0601 Ringerike
0613 Norderhov Nordrehoug (1801) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0601 Ringerike
0614 Ådal Aadalen (til 1917) 1857 0613 Norderhov 1964 (1.1.) 0601 Ringerike
0615 Flå Flaa (til 1917) 1905 (1.1.) 0616 Nes
0616 Nes Næss (1801)
Næs (til 1884)
1838 (1.1.)
0617 Gol Goel (1801) 1838 (1.1.)
0618 Hemsedal 1897 (1.1.) 0617 Gol
0619 Ål Aal (til 1917) 1838 (1.1.)
0620 Hol 1877 (1.1.) 0619 Aal
0621 Sigdal 1838 (1.1.)
0622 Krødsherad Krydsherret (1801)
Krødsherred (til 1917)
1901 (1.1.) 0621 Sigdal
0623 Modum 1838 (1.1.)
0624 Eker Eger (1801) 1838 (1.1.) 1885 (1.7.) 0624 Øvre Eker
0625 Nedre Eker
0624 Øvre Eiker Øvre Eker (til 1917) 1885 (1.7.) 0624 Eker
0625 Nedre Eiker Nedre Eker (til 1917) 1885 (1.7.) 0624 Eker
0626 Lier 1838 (1.1.)
0627 Røyken Røgen (1801)
Røken (til 1884)
1838 (1.1.)
0628 Hurum 1838 (1.1.)
0629 Sandsvær 1838 (1.1.) 1908 (1.1.) 0629 Ytre Sandsvær
0630 Øvre Sandsvær
0629 Ytre Sandsvær 1908 (1.1.) 0629 Sandsvær 1964 (1.1.) 0604 Kongsberg
0630 Øvre Sandsvær 1908 (1.1.) 0629 Sandsvær 1964 (1.1.) 0604 Kongsberg
0631 Flesberg Fledsberg (1865) 1838 (1.1.)
0632 Rollag Rolloug (1801) 1838 (1.1.)
0633 Nore 1858 0632 Rollag 1962 (1.1.) 0633 Nore og Uvdal
0633 Nore og Uvdal 1962 (1.1.) 0633 Nore
0634 Uvdal
0634 Uvdal Opdal (til 22.1.1932) 1901 (1.1.) 0633 Nore 1962 (1.1.) 0633 Nore og Uvdal
0680 Strømmen 1838 (1.1.) 1838 (1.1.) 0711 Strømmen
0681 Strømsgodset 1838 (1.1.) 1843 0712 Skouger

Vestfold[rediger | rediger kilde]

Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt Til kommune(r)
0701 Svelvik Svelviken (til 1917) 1845 0711 Strømmen 1964 (1.1.) 0711 Svelvik
0701 Horten Borre (til 1.6.2002) 1988 (1.1.) 0703 Horten
0717 Borre
0702 Holmestrand 1838 (1.1.)
0703 Horten Carljohansværn 1858 (1.1.) 0717 Borre 1988 (1.1.) 0701 Borre
0704 Åsgårdstrand Aasgaardstrand (til 1917) 1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 0717 Borre
0704 Tønsberg 1988 (1.1.) 0705 Tønsberg
0721 Sem
0705 Tønsberg 1838 (1.1.) 1988 (1.1.) 0704 Tønsberg
0706 Sandefjord 1838 (1.1.) 2017 (1.1.) 0710 Sandefjord
0707 Larvik Laurvig (1801)
Laurvik (til 1884)
1838 (1.1.) 1988 (1.1.) 0709 Larvik
0708 Stavern 1942 (1.7.) 0798 Stavern 1988 (1.1.) 0709 Larvik
0709 Larvik 1988 (1.1.) 0707 Larvik
0708 Stavern
0725 Tjølling
0726 Brunlanes
0727 Hedrum
0710 Sandefjord 2017 (1.1.) 0706 Sandefjord
0719 Andebu
0720 Stokke
0711 Strømm Strøm
Strømmen (til 1917)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0711 Svelvik
0711 Svelvik 1964 (1.1.) 0701 Svelvik
0711 Strømm
0712 Skoger Schouge (1801)
Skouger (1865)
Skauger
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0602 Drammen
0713 Sande 1838 (1.1.)
0714 Hof Hoff (1801) 1838 (1.1.)
0715 Botne Bothne (1801) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0702 Holmestrand
0716 Våle Waale (1801)
Vaale (til 1917)
1838 (1.1.) 2002 (1.1.) 0716 Re
0716 Re 2002 (1.1.) 0716 Våle
0718 Ramnes
0717 Borre 1838 (1.1.) 1988 (1.1.) 0701 Borre
0718 Ramnes Ramnæs (til 1884) 1838 (1.1.) 2002 (1.1.) 0716 Re
0719 Andebu Anneboe (1801)
Andebo (1865)
1838 (1.1.) 2017 (1.1) 0710 Sandefjord
0720 Stokke Stoche (1801) 1838 (1.1.) 2017 (1.1) 0710 Sandefjord
0721 Sem Slagen
Sæm (til 1884)
1838 (1.1.) 1988 (1.1.) 0704 Tønsberg
0722 Nøtterøy Nøtterøe (1801)
Nøterø (til 1900)
Nøtterø (til 1917)
1838 (1.1.)
0723 Tjøme Tjømø (til 1917) 1838 (1.1.)
0724 Sandar Sandeherret (1801)
Sandeherred (til 1917)
Sandeherad (til 13.3.1931)
1838 (1.1.) 1968 (1.1.) 0706 Sandefjord
0725 Tjølling Thiølling (1801)
Tjølding (1865)
Tjylling
1838 (1.1.) 1988 (1.1.) 0709 Larvik
0726 Brunlanes Brunlaugnæss (1801)
Brunlagnæs (1865)
Brunlanæs (til 1900)
1838 (1.1.) 1988 (1.1.) 0709 Larvik
0727 Hedrum 1838 (1.1.) 1988 (1.1.) 0709 Larvik
0728 Lardal Laurdahl (1801)
Laurdal (til 1884)
1838 (1.1.)
0798 Stavern Friderichsværn (1801)
Frederiksværn (til 1917)
Fredriksvern (til 1.1.1930)
1838 (1.1.) 1942 (1.7.) 0708 Stavern

Telemark[rediger | rediger kilde]

Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt Til kommune(r)
0801 Kragerø Kragerøe (1801) 1838 (1.1.) 1960 (1.1.) 0815 Kragerø
0802 Langesund 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0814 Bamble
0803 Stathelle Stathellet (1801) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0814 Bamble
0804 Brevik Brevig (1801) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0805 Porsgrunn
0805 Porsgrunn Porsgrund (til 1920) 1838 (1.1.)
0806 Skien Scheen (1801) 1838 (1.1.)
0807 Notodden 1913 (1.1.) 0823 Heddal
0811 Siljan Slemdal (til 1917) 1838 (1.1.)
0812 Gjerpen 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0806 Skien
0813 Eidanger Ejdanger (1801) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0805 Porsgrunn
0814 Bamble Bamble (til 1891)
Bamle (til 1917)
1838 (1.1.)
0815 Skåtøy Skaatø (til 1917) 1883 (1.1.) 0816 Sannikedal 1960 (1.1.) 0815 Kragerø
0815 Kragerø 1960 (1.1.) 0801 Kragerø
0815 Skåtøy
0816 Sannidal
0816 Sannidal Sandøkedal (til 1865)
Sannikedal (til 1917)
1838 (1.1.) 1960 (1.1.) 0815 Kragerø
0817 Drangedal 1838 (1.1.)
0818 Solum 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0806 Skien
0819 Holla Holden (til 1865)
Hollen (til 1917)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0806 Skien
0819 Nome
0819 Nome 1964 (1.1.) 0819 Holla
0820 Lunde
0820 Lunde 1867 (1.1.) 0821 Bø 1964 (1.1.) 0819 Nome
0821 Bøe (1801) 1838 (1.1.)
0822 Sauherad Seude (1801)
Søvde, Søfde (1865)
Saude (til 1917)
1838 (1.1.)
0823 Heddal Hiterdal (1865)
Hitterdal (til 1917)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0807 Notodden
0824 Gransherad Gransherred (1865, 1875)
Gransherred (til 1917)
1860 0826 Tin
0827 Hjertdal
1964 (1.1.) 0604 Kongsberg
0807 Notodden
0825 Hovin 1886 (1.1.) 0824 Gransherred 1964 (1.1.) 0807 Notodden
0826 Tinn
0826 Tinn Tind (1801)
Tin (1865)
1838 (1.1.)
0827 Hjartdal Hierdal (1801)
Gjertdal, Hjerdal
Hjertdal (til 1884)
1838 (1.1.)
0828 Seljord Sillejord (1801)
Siljord (1865)
Silgjord (1875)
1838 (1.1.)
0829 Kviteseid Hvidesøe (1801)
Hvideseid (1865)
Hviteseid (1875)
Kvitseid (1900)
1838 (1.1.)
0830 Nissedal 1838 (1.1.)
0831 Fyresdal Moland (til 1879)
Fyrrisdal
1838 (1.1.)
0832 Mo Moe (1801) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0833 Tokke
0833 Lårdal Laurdal (til 1865)
Laardal (til 1917)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0833 Tokke
0833 Tokke 1964 (1.1.) 0832 Mo
0833 Lårdal
0834 Vinje Winie (1801) 1838 (1.1.)
0835 Rauland Roland (1801)
Raudland (1865)
1860 0833 Laardal
0834 Vinje
1964 (1.1.) 0835 Vinje

Aust-Agder[rediger | rediger kilde]

Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt Til kommune(r)
0901 Risør Øster Riisøer (1801)
Østerrisør (til 1909)
1838 (1.1.)
0902 Tvedestrand 1838 (1.1.) 1960 (1.1.) 0914 Tvedestrand
0903 Arendal 1838 (1.1.) 1992 (1.1.) 0906 Arendal
0904 Grimstad Grømstad (1801) 1838 (1.1.)
0905 Lillesand 1838 (1.1.) 1962 (1.1.) 0926 Lillesand
0906 Arendal 1992 (1.1.) 0903 Arendal
0918 Moland
0920 Øyestad
0921 Tromøy
0922 Hisøy
0911 Gjerstad Gierrestad (1801)
Gjerrestad (1865)
Gjerestad (til 1900)
1838 (1.1.)
0912 Vegårshei Vegaardshejen (1801)
Vegaardsheien (1865)
Vegarsheien (1875)
Vegaarsheien (til 1917)
1838 (1.1.)
0913 Søndeled Sønneløv (1801)
Østerrisørs landdistrikt
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0901 Risør
0914 Holt Tvedestrands landdistrikt 1838 (1.1.) 1960 (1.1.) 0914 Tvedestrand
0914 Tvedestrand 1960 (1.1.) 0902 Tvedestrand
0914 Holt
0915 Dypvåg
0915 Dypvåg Dybvaag (til 1917)
Dyvåg (til 1932)
1838 (1.1.) 1960 (1.1.) 0914 Tvedestrand
0916 Flosta 1902 (1.1.) 0915 Dybvaag 1962 (1.1.) 0918 Moland
0917 Stokken 1919 (1.7.) 0918 Østre Moland 1962 (1.1.) 0918 Moland
0918 Austre Moland Østre Moeland (1801)
Østre Moland (til 1949)
1838 (1.1.) 1962 (1.1.) 0918 Moland
0918 Moland 1962 (1.1.) 0914 Tvedestrand
0916 Flosta
0917 Stokken
0918 Austre Moland
1992 (1.1.) 0906 Arendal
0919 Froland 1850 0920 Øiestad
0920 Øyestad Øiestad (til 1917) 1838 (1.1.) 1992 (1.1.) 0906 Arendal
0921 Tromøy Tromøe (1801)
Tromø (til 1917)
1878 (1.5.) 0918 Østre Moland 1992 (1.1.) 0906 Arendal
0922 Hisøy Hisø (til 1917)
His (til 19.7.1930)
1881 (1.1.) 0920 Øiestad 1992 (1.1.) 0906 Arendal
0923 Fjære Fiære (1801) 1846 0920 Øiestad 1971 (1.1.) 0904 Grimstad
0924 Landvik Hom(m)edal (1801)
Landvik (1865, 1875)
Landvig (til 1907)
1838 (1.1.) 1971 (1.1.) 0904 Grimstad
0925 Eide Eijde (1801) 1838 (1.1.) 1962 (1.1.) 0924 Landvik
0926 Lillesand
0926 Vestre Moland 1838 (1.1.) 1962 (1.1.) 0926 Lillesand
0926 Lillesand 1962 (1.1.) 0905 Lillesand
0925 Eide
0926 Vestre Moland
0927 Høvåg
0927 Høvåg Høivaag (til 1884)
Høvaag (til 1917)
1865 0926 Vestre Moland 1962 (1.1.) 0926 Lillesand
0928 Birkenes Birkenæs (til 1884) 1838 (1.1.)
0929 Åmli Omblie (1801)
Omli(d) (1865)
Aamli (til 1917)
1838 (1.1.)
0930 Gjøvdal Gievedahl (1801)
Gjevedal (til 1917)
1908 (1.1.) 0929 Aamli 1960 (1.1.) 0929 Åmli
0931 Tovdal Lille Topdal (til 1917) 1908 (1.1.) 0929 Aamli 1967 (1.1.) 0929 Åmli
0932 Mykland Møkland (1801) 1876 0929 Aamli 1967 (1.1.) 0919 Froland
0933 Herefoss Heigrefoss (1801)
Heirefos (til 1884)
1838 (1.1.) 1967 (1.1.) 0928 Birkenes
0934 Evje og Veigusdal Evie (1801) 1838 (1.1.) 1877 (1.1.) 0934 Veigusdal
0937 Evje
0934 Vegusdal Wegusdal (1801)
Veigusdal (til 1884)
1877 (1.1.) 0934 Evje og Veigusdal 1967 (1.1.) 0928 Birkenes
0935 Hornnes og Iveland Hordnæs og Iveland (til 1884) 1838 (1.1.) 1886 (1.1.) 0935 Iveland
0936 Hornnes
0935 Iveland 1886 (1.1.) 0935 Hornnes og Iveland
0936 Hornnes Hordnæs 1886 (1.1.) 0935 Hornnes og Iveland 1960 (1.1.) 0937 Evje og Hornnes
0937 Evje 1877 (1.1.) 0934 Evje og Veigusdal 1960 (1.1.) 0937 Evje og Hornnes
0937 Evje og Hornnes 1960 (1.1.) 0936 Hornnes
0937 Evje
0938 Bygland 1838 (1.1.)
0939 Hylestad Hyllestad (1801) 1915 (1.7.) 0940 Valle 1962 (1.1.) 0940 Valle
0940 Valle Walle (1801) 1838 (1.1.)
0941 Bykle 1902 (1.1.) 0940 Valle
0980 Aaseral 1838 (1.1.) 1880 (1.9) 1026 Aaseral
0990 Barbu 1878 (1.5.) 0918 Østre Moland 1902 (1.1.) 0903 Arendal

Vest-Agder[rediger | rediger kilde]

Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt Til kommune(r)
1001 Kristiansand Christian(s)sand (til 1865)
Kristianssand (1875)
1838 (1.1.)
1002 Mandal 1838 (1.1.)
1003 Farsund Fahrsund 1838 (1.1.)
1004 Flekkefjord Flechefiord (1801) 1838 (1.1.)
1011 Randesund Randøsund (til 1917) 1893 (31.12.) 1012 Oddernes 1965 (1.1.) 1001 Kristiansand
1012 Oddernes Oddernæs (til 1900) 1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1001 Kristiansand
1013 Tveit Tved (1801)
Thvet (1865)
Tvet (1875)
Tveid (til 1907)
1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1001 Kristiansand
1014 Vennesla Vennesland (til 1884) 1865 1016 Øvrebø
1015 Hægeland Hægland (til 1884) 1896 (1.7.) 1016 Øvrebø og Hægeland 1964 (1.1.) 1014 Vennesla
1016 Øvrebø 1838 (1.1.) 1865 1014 Vennesland
1016 Øvrebø og Hægland
1016 Øvrebø og Hægeland Øvrebø og Hægland (til 1884) 1865 1016 Øvrebø 1896 (1.7.) 1015 Hægeland
1016 Øvrebø
1016 Øvrebø 1896 (1.7) 1016 Øvrebø og Hægeland 1964 (1.1.) 1014 Vennesla
1017 Songdalen
1017 Greipstad Grepstad (1801) 1913 (1.7.) 1018 Søgne 1964 (1.1.) 1017 Songdalen
1017 Songdalen 1964 (1.1.) 1016 Øvrebø
1017 Greipstad
1023 Finsland
1018 Søgne Sygne (1801) 1838 (1.1.)
1019 Halse og Harkmark Mandals Landdistrikt (til 1865)
Halsaa og Hartmark (til 1917)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1002 Mandal
1020 Holum Holme (til 1917) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1002 Mandal
1018 Søgne
1021 Øislebø og Laudal Ø(i)slebø og Løvdal (til 1884) 1838 (1.1.) 1899 (1.1.) 1021 Øislebø
1022 Laudal
1021 Øyslebø Øyslebye (til 1801)
Øislebø (til 1917)
1899 (1.1.) 1021 Øislebø og Laudal 1964 (1.1.) 1018 Søgne
1021 Marnardal
1021 Marnardal 1964 (1.1.) 1021 Øyslebø
1022 Laudal
1023 Finsland
1024 Bjelland
1022 Laudal Løvdahl (1801)
Løvdal (til 1884)
1899 (1.1.) 1021 Øislebø og Laudal 1964 (1.1.) 1021 Marnardal
1023 Finsland Findsland (1801) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1017 Songdalen
1021 Marnardal
1024 Bjelland og Grindum Bjelland og Grindhem (til 1884)
Bjelland og Grinnem (1900)
1838 (1.1.) 1902 (1.1.) 1024 Bjelland
1025 Grindum
1024 Bjelland Bielland (1801) 1902 (1.1.) 1024 Bjelland og Grindum 1964 (1.1.) 1021 Marnardal
1027 Audnedal
1025 Grindheim Grinnem (1801)
Grindum (til 1907)
1902 (1.1.) 1024 Bjelland og Grindum 1964 (1.1.) 1027 Audnedal
1026 Åseral Aaseral (til 1917) 1880 (1.9) 0980 Aaseral
1027 Undal Undahl (1801) 1838 (1.1.) 1845 1027 Nordre Undal
1029 Søndre Undal
1027 Nordre Undal 1845 1027 Undal 1911 (1.1.) 1027 Konsmo
1028 Vigmostad
1027 Konsmo Konnesmoe (1801) 1911 (1.1.) 1027 Nordre Undal 1964 (1.1.) 1027 Audnedal
1027 Audnedal 1964 (1.1.) 1024 Bjelland
1025 Grindheim
1027 Konsmo
1028 Vigmostad Wigmostad (1801) 1911 (1.1.) 1027 Nordre Undal 1964 (1.1.) 1029 Lindesnes
1029 Sør-Audnedal Søndre Undal (til 1917) 1845 1027 Undal 1964 (1.1.) 1029 Lindesnes
1029 Lindesnes 1964 (1.1.) 1028 Vigmostad
1029 Sør-Audnedal
1030 Spangereid
1030 Spangereid 1899 (1.1.) 1029 Søndre Undal 1964 (1.1.) 1029 Lindesnes
1032 Lyngdal
1031 Austad 1909 (1.1.) 1032 Lyngdal 1963 (1.1.) 1032 Lyngdal
1032 Lyngdal Lyngdahl (1801) 1838 (1.1.)
1033 Kvås Kvaas (til 1917) 1909 (1.1.) 1032 Lyngdal 1963 (1.1.) 1032 Lyngdal
1034 Hægebostad Heggebostad (1865)
Helgebostad (1865)
1838 (1.1.)
1035 Eiken Egen (1801) 1916 (1.1.) 1034 Hægebostad 1963 (1.1.) 1034 Hægebostad
1036 Fjotland Fjortland 1838 (1.1.) 1841 1037 Kvinesdal
1036 Fjotland 1858 1037 Kvinesdal 1963 (1.1.) 1037 Kvinesdal
1037 Kvinesdal Qvinnesdal (1801)
Nedre Kvinnesdal
1838 (1.1.) 1900 (1.1.) 1037 Liknes
1038 Fede
1037 Kvinesdal Lechnes (1801)
Liknes (til 1917)
1900 (1.1.) 1037 Kvinesdal
1038 Feda Fedde (1801)
Fede (til 1917)
1900 (1.1.) 1037 Kvinesdal 1963 (1.1.) 1037 Kvinesdal
1039 Herad Herod (til 1884)
Herred (til 1917)
1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1003 Farsund
1040 Spind 1893 (17.10.) 1039 Herred 1965 (1.1.) 1003 Farsund
1041 Lista Vandsøe (1801)
Vanse (til 1917)
1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1003 Farsund
1042 Nes og Hitterø Næs og Hitterø (til 1884)
Flekkefjord landdistrikt
1838 (1.1.) 1893 (8.10.) 1042 Hitterø
1043 Nes
1042 Hidra Hitterø (til 1917) 1893 (8.10.) 1042 Nes og Hitterø 1965 (1.1.) 1004 Flekkefjord
1043 Nes Næss (1801) 1893 (8.10.) 1042 Nes og Hitterø 1965 (1.1.) 1004 Flekkefjord
1044 Gyland 1893 (31.12.) 1045 Bakke 1965 (1.1.) 1004 Flekkefjord
1045 Bakke 1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1004 Flekkefjord
1046 Siredalen Siredalen (1865) 1849 1045 Bakke 1905 (1.1.) 1046 Tonstad
1047 Øvre Sirdal
1046 Tonstad 1905 (1.1.) 1046 Siredalen 1960 (1.1.) 1046 Sirdal
1046 Sirdal 1960 (1.1.) 1045 Bakke
1046 Tonstad
1047 Øvre Sirdal
1047 Øvre Sirdal Øvre Siredalen (til 1917) 1905 (1.1.) 1046 Siredalen 1960 (1.1.) 1046 Sirdal

Rogaland[rediger | rediger kilde]

Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt Til kommune(r)
1101 Egersund Ekersund (til 1884) 1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1101 Eigersund
1101 Eigersund 1965 (1.1.) 1101 Egersund
1113 Heskestad
1115 Helleland
1116 Eigersund
1102 Sandnes Sandnæs (til 1884) 1861 (6.4.) 1123 Høiland 2020 (1.1.) 1108 Sandnes
1103 Stavanger 1838 (1.1.)
1104 Skudeneshavn Skudesnæshavn (til 1884) 1858 (10.2.) 1150 Skudesnæs 1965 (1.1.) 1149 Karmøy
1105 Kopervik 1866 (16.8.) 1147 Avaldsnæs med Kopervik 1965 (1.1.) 1149 Karmøy
1106 Haugesund 1855 (1.2.) 1152 Torvestad
1107 Sogndal Soggendahl (1801)
Soggendal (til 1900)
1845 1111 Soggendal 1944 (1.7.) 1111 Sokndal
1108 Sandnes 2020 (1.1.) 1108 Sandnes
1129 Forsand
1111 Sokndal Sog(g)endal (til 1865)
Sogndal (til 1917)
1838 (1.1.)
1112 Lund Lunde (til 1884) 1838 (1.1.)
1113 Heskestad Hæskestad (1801) 1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1101 Eigersund
1112 Lund
1114 Bjerkreim Birkrim (1801)
Birkrem (til 1884)
Birkreim
1838 (1.1.)
1115 Helleland 1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1101 Eigersund
1116 Eigersund Ekersunds Landdistrikt (til 1875)
Egersund (til 1910)
1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1101 Eigersund
1117 Ogna Ougne (1801)
Augne (1865)
Ogne (til 1917)
1839 1116 Ekersunds Landdistrikt 1964 (1.1.) 1119 Hå
1118 Varhaug Warhoug (1801)
Varhoug
1894 1119 Haa 1964 (1.1.) 1119 Hå
1119 Haa (til 1917) 1838 (1.1.) 1894 1118 Varhaug
1119 Nærbø
1119 Nærbø 1894 1119 Haa 1964 (1.1.) 1119 Hå
1119 1964 (1.1.) 1117 Ogna
1118 Varhaug
1119 Nærbø
1120 Klepp Klep (til 1917) 1838 (1.1.)
1121 Time Lye (1801)
Ly (1865)
Thime
1838 (1.1.)
1122 Gjestal Giestahl (1801)
Gjæsdal (til 1884)
Gjesdal (til 1917)
1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1122 Gjesdal
1122 Gjesdal 1965 (1.1.) 1114 Bjerkreim
1122 Gjestal
1128 Høle
1129 Forsand
1123 Høyland Høiland (til 1917) 1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1102 Sandnes
1124 Håland Haaland (til 1917) 1838 (1.1.) 1930 (1.7.) 1124 Sola
1125 Madla
1124 Sola Sole (1801) 1930 (1.7.) 1124 Håland
1125 Madla Malde (1801) 1930 (1.7.) 1124 Håland 1965 (1.1.) 1103 Stavanger
1126 Hetland Stavanger Landdistrikt (til 1922) 1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1102 Sandnes
1103 Stavanger
1127 Randaberg Ranneberg (1801) 1922 (1.7.) 1126 Hetland
1128 Høgsfjord 1864 1130 Strand 1871 (1.1.) 1128 Høle
1129 Fossan
1128 Høle Hølle (1801)
Høgsfjord
1871 (1.1.) 1128 Høgsfjord 1965 (1.1.) 1102 Sandnes
1122 Gjesdal
1129 Forsand Fossan(d) (til 1917) 1871 (1.1.) 1128 Høgsfjord 2020 (1.1.) 1108 Sandnes
1130 Strand 1838 (1.1.)
1131 Årdal Aardal (til 1917) 1859 1133 Hjelmeland og Fister 1965 (1.1.) 1130 Strand
1133 Hjelmeland
1132 Fister 1884 (1.7.) 1133 Hjelmeland og Fister 1965 (1.1.) 1133 Hjelmeland
1141 Finnøy
1133 Hjelmeland og Fister 1838 (1.1.) 1884 (1.7.) 1132 Fister
1133 Hjelmeland
1133 Hjelmeland Hielmeland (1801) 1884 (1.7.) 1133 Hjelmeland og Fister
1134 Suldal Soledahl (1801)
Suledal (til 1884)
1838 (1.1.)
1135 Sauda Søvde (til 1865)
Saude (til 1917)
1842 1134 Suledal
1136 Sand 1859 1138 Jælse 1965 (1.1.) 1134 Suldal
1137 Erfjord 1914 (1.1.) 1138 Jelse 1965 (1.1.) 1134 Suldal
1138 Jelsa Jelsøe (1801)
Jælse (til 1884)
Jelse (til 1907)
1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1133 Hjelmeland
1134 Suldal
1141 Finnøy
1139 Nærstrand 1838 (1.1.) 1868 (1.1.) 1139 Hinderaa
1140 Sjærnerø
1139 Nedstrand Hinderaae (1801)
Hinderaa (til 10.8.1881)
Nærstrand (1900)
Nerstrand (til 1917)
1868 (1.1.) 1139 Nærstrand 1965 (1.1.) 1146 Tysvær
1140 Sjernarøy Stiernerøe (til 1884)
Sjærnerø (til 1884)
Stjernerø (1900)
Sjernerø (til 1917)
1868 (1.1.) 1139 Nærstrand 1965 (1.1.) 1141 Finnøy
1141 Finnøy Findøe (1801)
Finnø (til 1917)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 1103 Stavanger
1142 Rennesøy Rennesøe (1801)
Rennesø (til 1917)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 1103 Stavanger
1143 Mosterøy Mosterø (til 1917) 1884 (1.7.) 1142 Rennesø 1965 (1.1.) 1142 Rennesøy
1144 Kvitsøy Hvidingsøe (1801)
Kvitingsøy (til 1936)
1923 (1.1.) 1143 Mosterøy
1145 Bokn Buchen (1801)
Bukken (til 1884)
1849 1150 Skudesnæs
1146 Tysvær 1849 1154 Skjold
1147 Avaldsnæs med Kopervik 1838 (1.1.) 1866 (16.8.) 1105 Kopervik
1147 Avaldsnæs
1147 Avaldsnes Augvaldsnæs (1801)
Avaldsnæs (til 1900)
1866 (16.8.) 1147 Avaldsnæs med Kopervik 1965 (1.1.) 1146 Tysvær
1149 Karmøy
1148 Stangaland Kopervik landsogn (til 6.11.1920) 1909 (1.1.) 1147 Avaldsnes 1965 (1.1.) 1149 Karmøy
1149 Åkra Achre (1801)
Aakre (til 1917)
1892 (1.1.) 1150 Skudenes 1965 (1.1.) 1149 Karmøy
1149 Karmøy 1965 (1.1.) 1104 Skudeneshavn
1105 Kopervik
1147 Avaldsnes
1148 Stangaland
1149 Åkra
1150 Skudenes
1152 Torvastad
1150 Skudenes Schudesnæs (1801)
Skudesnæs (til 1884)
Skudenæs (1900)
1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1149 Karmøy
1151 Utsira Udzire (1801)
Utsire (til 1935)
1924 (1.7) 1152 Torvastad
1152 Torvastad Torvestad (til 1917) 1838 (1.1.) 1965 (1.1) 1106 Haugesund
1149 Karmøy
1153 Skåre Haugesund Landdistrikt
Schaare (1801)
Skaare (til 1917)
1881 (1.11.) 1152 Torvestad 1958 (1.1.) 1106 Haugesund
1154 Skjold Schiold (1801) 1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1146 Tysvær
1154 Vindafjord
1154 Vindafjord 1965 (1.1.) 1154 Skjold
1155 Vats
1156 Imsland
1157 Vikedal
1158 Sandeid
2006 (1.1.) 1160 Vindafjord
1155 Vats Vads (1801)
Vass (til 1907)
1891 1154 Skjold 1965 (1.1.) 1146 Tysvær
1154 Vindafjord
1156 Imsland 1923 (1.1.) 1157 Vikedal 1965 (1.1.) 1134 Suldal
1154 Vindafjord
1157 Vikedal Wigedahl (1801)
Vigedal (til 1917)
1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1146 Tysvær
1154 Vindafjord
1158 Sandeid Sandeyd (1801) 1923 (1.1.) 1157 Vikedal 1965 (1.1.) 1154 Vindafjord
1159 Ølen 2002 (1.1.) 1214 Ølen 2006 (1.1.) 1160 Vindafjord
1160 Vindafjord 2006 (1.1) 1154 Vindafjord
1159 Ølen

Hordaland[rediger | rediger kilde]

Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt Til kommune(r)
1201 Bergen Bjørgvin (middelalderen) 1972 (1.1.) 1248 Laksevåg
1249 Fana
1250 Arna
1255 Åsane
1301 Bergen
1211 Etne 1838 (1.1.)
1212 Skånevik Schonevig (1801)
Skonevig (1865)
Skonevik (til 1884)
Skaanevik (til 1917)
1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1211 Etne
1224 Kvinnherad
1213 Fjelberg Fieldberg (1801)
Fjeldberg (1865)
Fjælberg (til 1884)
1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1224 Kvinnherad
1214 Ølen 1916 (1.7.) 1213 Fjelberg 2002 (1.1.) 1159 Ølen
1215 Vikebygd 1902 (1.1.) 1216 Sveen 1964 (1.1.) 1214 Ølen
1216 Sveio
1216 Sveio Sveen (til 1.12.1911) 1852 (1.1.) 1218 Finaas
1217 Valestrand 1868 (15.5.) 1221 Stordøen 1964 (1.1.) 1216 Sveio
1218 Finnaas Findaas (1801)
Finaas (til 1884)
1838 (1.1.) 1916 (1.7) 1218 Moster
1219 Bømmel
1220 Bremnes
1218 Moster 1916 (1.7) 1218 Finnaas 1963 (1.1.) 1219 Bømlo
1219 Bømlo Bømmel (til 1917) 1916 (1.7) 1218 Finnaas
1220 Bremnes 1916 (1.7) 1218 Finnaas 1963 (1.1.) 1219 Bømlo
1221 Stord Storøen (1801)
Stordø (1865)
Stordøen (til 1884)
1838 (1.1.)
1222 Fitjar Fitie (1801)
Fitje (til 1892)
1863 1221 Stordøen
1223 Tysnes Tysnæs (til 1884) 1838 (1.1.)
1224 Kvinnherad Quindherred (1801)
Kvind(e)herred (til 1884)
Kvinnherred (til 1917)
1838 (1.1.)
1225 Varaldsøy Warildsøe (1801)
Varaldsø (til 1917)
1902 (1.1.) 1226 Strandebarm og Varaldsø 1965 (1.1.) 1224 Kvinnherad
1238 Kvam
1226 Strandebarm og Varaldsø 1838 (1.1.) 1902 (1.1.) 1225 Varaldsø
1226 Strandebarm
1226 Strandebarm 1902 (1.1.) 1226 Strandebarm og Varaldsø 1965 (1.1.) 1227 Jondal
1238 Kvam
1227 Jondal Jondalen (til 1884) 1862 1226 Strandebarm og Varaldsø
1228 Odda Odde (1801) 1917 (1.7.) 1230 Ullensvang
1229 Røldal 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1228 Odda
1230 Ullensvang 1838 (1.1.) 1977 (1.1.) 1231 Ullensvang
1232 Eidfjord
1231 Kinsarvik Kinzervig (1801)
Kinservik (til 1870)
1913 (1.7.) 1230 Ullensvang 1964 (1.1.) 1230 Ullensvang
1234 Granvin
1231 Ullensvang 1977 (1.1.) 1230 Ullensvang
1232 Eidfjord Ejfjord (1801) 1891 (1.5.) 1233 Ulvik 1964 (1.1.) 1230 Ullensvang
1232 Eidfjord 1977 (1.1.) 1230 Ullensvang
1233 Ulvik Uldvig (1801)
Graven (til 1859)
1838 (1.1.)
1234 Granvin Graven (til 1898) 1891 (1.5.) 1233 Ulvik
1235 Voss Vosse
Vos (1865)
1838 (1.1.)
1236 Vossestrand Vossestranden (til 1917) 1868 (1.1.) 1235 Vos 1964 (1.1.) 1235 Voss
1237 Evanger Ævanger (til 1907) 1885 (1.1.) 1235 Voss 1964 (1.1.) 1235 Voss
1251 Vaksdal
1238 Kvam Wigøer (1801)
Vikør (til 1.12.1911)
1838 (1.1.)
1239 Hålandsdal Haalandsdalen (til 1917) 1903 (1.1.) 1241 Fuse 1964 (1.1.) 1241 Fusa
1240 Strandvik Strandvig (1801) 1903 (1.1.) 1241 Fusa 1964 (1.1.) 1241 Fusa
1241 Fusa Fuse (til 1917) 1856 1243 Os
1242 Samnanger 1907 (1.1.) 1243 Os
1243 Os Ous (1801) 1838 (1.1.)
1244 Austevoll Østervold (1801)
Austevold (til 1917)
1886 (1.1.) 1245 Sund
1245 Sund 1838 (1.1.)
1246 Fjell Fjeld (til 1917) 1838 (1.1.)
1247 Askøy Aschøen (1801)
Askøen (til 1917)
1838 (1.1.)
1248 Laksevåg Laxevaag (til 1917) 1918 (1.7.) 1247 Askøy 1972 (1.1.) 1201 Bergen
1249 Fana Fanøe (1801)
Fane (til 1917)
1838 (1.1.) 1972 (1.1.) 1201 Bergen
1250 Haus Houg (1801) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1250 Arna
1253 Osterøy
1250 Arna 1964 (1.1.) 1250 Haus 1972 (1.1.) 1201 Bergen
1251 Bruvik Brudvig (1801)
Brudvik (til 1900)
1870 (1.1.) 1250 Haus 1964 (1.1.) 1251 Vaksdal
1253 Osterøy
1251 Vaksdal 1964 (1.1.) 1237 Evanger
1251 Bruvik
1252 Modalen
1252 Modalen 1910 (1.1.) 1253 Hosanger
1253 Hosanger 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1253 Osterøy
1263 Lindås
1253 Osterøy 1964 (1.1.) 1250 Haus
1251 Bruvik
1253 Hosanger
1254 Hamre
1254 Hamre Hammer (til 1917) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1253 Osterøy
1256 Meland
1263 Lindås
1255 Åsane Aasene (til 1917) 1904 (1.1.) 1254 Hammer 1972 (1.1.) 1201 Bergen
1256 Meland Mæland (til 1930) 1923 (15.10.) 1257 Alversund
1257 Alversund Alværsund (til 1900) 1885 (1.1.) 1253 Hosanger
1254 Hammer
1964 (1.1.) 1263 Lindås
1258 Herdla Herløe (1801)
Herlø (til 1917)
1871 (1.1.) 1261 Manger 1964 (1.1.) 1246 Fjell
1247 Askøy
1256 Meland
1259 Øygarden
1260 Radøy
1259 Hjelme Hjelmen (til 5.11.1912) 1910 (1.1.) 1261 Manger 1964 (1.1.) 1259 Øygarden
1259 Øygarden 1964 (1.1.) 1258 Herdla
1259 Hjelme
1260 Hordabø (til 13.3.1925) 1924 (1.7.) 1261 Manger 1964 (1.1.) 1260 Radøy
1260 Radøy 1964 (1.1.) 1258 Herdla
1260 Hordabø
1261 Manger
1262 Sæbø
1263 Lindås
1264 Austrheim
1261 Manger 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1260 Radøy
1262 Sæbø Sæbøe (1801) 1924 (1.7.) 1261 Manger 1964 (1.1.) 1256 Meland
1260 Radøy
1263 Lindås
1263 Lindås Lindaas (til 1917) 1838 (1.1.)
1264 Austrheim 1910 (1.1.) 1263 Lindaas
1265 Masfjorden 1879 1263 Lindaas 1947 (1.7.) 1266 Masfjorden
1265 Fedje 1947 (1.7.) 1264 Austrheim Østrem (1801)
1266 Masfjorden 1947 (1.7.) 1265 Masfjorden
1280 Aarstad St. Jørgens Hospital (1801-65) 1838 (1.1.) 1915 (1.7.) 1301 Bergen
1281 Dom- og Korskirkens Landdistrikt Bergen Landdistrikt 1838 (1.1.) 1877 (1.1.) 1301 Bergen
1282 Eid Ejd (1801) 1838 (1.1.) 1855 1213 Fjeldberg

Bergen[rediger | rediger kilde]

Nr. Navn Forhistorie Historiske navn Opprettet Fra/ Del av kommune(r) Utvidelse/ Grenseendring Opphørt Til kommune(r)
Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt Til kommune(r)
1301 Bergen Bjørgvin (Middelalderen) 1838 (1.1.) 1972 (1.1.) 1201 Bergen

Sogn og Fjordane[rediger | rediger kilde]

Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt Til kommune(r)
1401 Florø 1861 (3.1.) 1437 Kin 1964 (1.1.) 1401 Flora
1401 Flora 1964 (1.1.) 1401 Florø
1434 Vevring
1435 Eikefjord
1436 Bru
1437 Kinn
1438 Bremanger
1411 Gulen Evindvig (1801)
Eivindvik (1865)
Evindvik (til 17.5.1890)
Eivindvig, Evenvik
1838 (1.1.)
1412 Solund Utvær (til 1.7.1890)
Sulen (til 16.11.1923)
1858 1411 Eivindvik
1413 Hyllestad 1862 1415 Ladvik og Brekke
1428 Askevold
1414 Brække 1850 1411 Eivindvik 1861 1415 Ladvik og Brække
1414 Brekke 1905 (1.1.) 1415 Lavik og Brekke 1964 (1.1.) 1411 Gulen
1415 Ladvik Ladvig (1801) 1838 (1.1.) 1861 1415 Ladvik og Brække
1415 Lavik og Brekke Ladvik og Brække (1865)
Ladvik og Brekke (til 1884)
1861 1414 Brække
1415 Ladvik
1905 (1.1.) 1414 Brekke
1415 Lavik
1415 Lavik 1905 (1.1.) 1415 Lavik og Brekke 1964 (1.1.) 1416 Høyanger
1416 Kyrkjebø Kirkebøe (1801)
Klæ(d)vold (til 1.7.1890)
Kirkebø (til 1917)
1858 1415 Ladvik 1964 (1.1.) 1416 Høyanger
1416 Høyanger 1964 (1.1.) 1415 Lavik
1416 Kyrkjebø
1417 Vik
1417 Vik Wiig (1801) 1838 (1.1.)
1418 Balestrand 1850 1419 Lekanger
1419 Leikanger Leganger (1801)
Lekanger (til 1884)
1838 (1.1.)
1420 Sogndal Sogndahl (1801) 1838 (1.1.)
1421 Aurland Uhrland (1801)
Urland
1838 (1.1.)
1422 Lærdal Leirdahl (1801)
Leirdal
1838 (1.1.)
1423 Borgund 1864 1422 Lærdal 1964 (1.1.) 1422 Lærdal
1424 Årdal Aardal (til 1917) 1863 1422 Lærdal
1425 Hafslo Hafsloe (1801) 1838 (1.1.) 1963 (1.1.) 1426 Luster
1426 Luster Lyster (til 1917) 1838 (1.1.)
1427 Jostedal Justedahl (1801)
Justedal (til 1865)
Jostedal (1875)
Jostedalen (til 1917)
1838 (1.1.) 1963 (1.1.) 1246 Luster
1428 Askvoll Askevold (til 1884)
Askvold (til 1917)
1838 (1.1.)
1429 Fjaler Yttre Holmedahl (1801)
Ytre Holmedal (til 16.10.1911)
1838 (1.1.)
1430 Gaular Indre Holmedahl (1801)
Indre Holmedal (til 16.10.1911)
1838 (1.1.)
1431 Jølster Julster (1801) 1838 (1.1.)
1432 Førde 1838 (1.1.)
1433 Naustdal Nøstdahl (1801) 1896 (1.1.) 1432 Førde
1434 Vevring Vefring (til 1884) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1401 Flora
1428 Askvoll
1433 Naustdal
1435 Eikefjord 1923 (1.1.) 1437 Kinn 1964 (1.1.) 1401 Flora
1436 Bru 1923 (1.1.) 1437 Kinn 1964 (1.1.) 1401 Flora
1428 Askvoll
1437 Kinn Kind (1801)
Kin (1865)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1401 Flora
1438 Bremanger 1866 (1.1.) 1437 Kin
1439 Sør-Vågsøy Søndre Vaagsø (til 1917) 1910 (1.1.) 1441 Selje 1964 (1.1.) 1439 Vågsøy
1439 Vågsøy Waagsøe (1801) 1964 (1.1.) 1439 Sør-Vågsøy
1440 Nord-Vågsøy
1441 Selje
1442 Davik
1440 Nord-Vågsøy Nordre Vaagsø (til 1917) 1910 (1.1.) 1441 Selje 1964 (1.1.) 1439 Vågsøy
1441 Selje Selløe (1801)
Sellø (1865)
Selø (til 1889)
1838 (1.1.)
1442 Davik Davig (1801)
Davigen (1865)
Daviken (til 1917)
1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1438 Bremanger
1443 Eid
1443 Eid Ejd (1801) 1838 (1.1.)
1444 Hornindal Hornindalen (til 1917) 1867 (1.1.) 1443 Eid 1965 (1.1.) 1443 Eid
1448 Stryn
1444 Hornindal 1977 (1.1.) 1448 Stryn
1445 Gloppen 1838 (1.1.)
1446 Breim Breum (1801)
Bredem
1886 (1.1.) 1445 Gloppen 1964 (1.1.) 1431 Jølster
1445 Gloppen
1447 Innvik Indvig (1801)
Indvigen (1865)
Indviken (til 1917)
1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1448 Stryn
1448 Stryn Stryen (1801) 1843 1447 Indviken 1977 (1.1.) 1444 Hornindal
1449 Stryn
1449 Stryn 1977 (1.1.) 1448 Stryn

Møre og Romsdal[rediger | rediger kilde]

Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt Til kommune(r)
1501 Ålesund Aalesund (til 1917) 1838 (1.1.) 1977 (1.1.) 1504 Ålesund
1531 Sula
1502 Molde 1838 (1.1.)
1503 Kristiansund Christiansund (til 1865)
Kristianssund (til 1884)
1838 (1.1.) 2008 (1.1.) 1505 Kristiansund
1504 Ålesund 1977 (1.1.) 1501 Ålesund
1505 Kristiansund 2008 (1.1.) 1503 Kristiansund
1506 Molde 2020 (1.1.)
1511 Vanylven Vandelven (1801)
Vanelven (1865)
Vannelven (til 1917)
1838 (1.1.)
1512 Syvde Søvde (til 1928) 1918 (1.1.) 1511 Vanylven 1964 (1.1.) 1511 Vanylven
1513 Rovde Røvde (1801) 1905 (1.1.) 1514 Sande 1964 (1.1.) 1511 Vanylven
1514 Sande
1514 Sande Sandø (1875) 1867 (1.1.) 1515 Herø
1515 Herøy Her(r)øe (1801)
Herø (til 1917)
1838 (1.1.)
1516 Ulstein Ulfsteen (1801)
Ulfsten (1865)
Ulvsten (til 1884)
1838 (1.1.)
1517 Hareid Hareyd (1801) 1917 (1.1.) 1516 Ulstein
1518 Dalsfjord 1924 (1.7.) 1519 Volda 1964 (1.1.) 1519 Volda
1519 Volda Wolden (1801)
Volden (til 1917)
1838 (1.1.)
1520 Ørsta Ørsteen (1801)
Ørsten (til 1917)
1883 (1.8.) 1519 Volden
1521 Vartdal Vartdalstranden (til 1917) 1895 (1.1.) 1516 Ulstein 1964 (1.1.) 1520 Ørsta
1522 Hjørundfjord Jørring Fiord (1801)
Hjørrenfjord (1865)
Hjørendfjord (1875)
Hjørindfjord (1900)
Jørringfjord
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1520 Ørsta
1523 Sunnylven Søndelven (1801)
Sun(d)elven (1865)
Sunnelven (til 1917)
1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1525 Stranda
1523 Ørskog Ørschoug (1801) 1977 (1.1.) 1527 Ørskog
1524 Norddal Nordahlen (1801)
Norddalen (til 1917)
1838 (1.1.)
1525 Stranda Stranden (til 1917) 1838 (1.1.)
1526 Stordal Stordalen (til 1917) 1892 (1.1.) 1525 Stranden 1965 (1.1.) 1527 Ørskog
1526 Stordal 1977 (1.1.) 1527 Ørskog
1527 Ørskog Ørschoug (1801)
Ørskoug (1865)
1838 (1.1.) 1977 (1.1.) 1523 Ørskog
1526 Stordal
1529 Skodje
1528 Sykkylven Søchelven (1801)
Søkelven (til 1894)
Søkkelven (til 1.10.1921)
1883 (1.8.) 1527 Ørskog
1529 Skodje Skoue (til 1865) 1849 1531 Borgund 1965 (1.1.) 1527 Ørskog
1529 Skodje 1977 (1.1.) 1527 Ørskog
1530 Vatne Watne (1801) 1902 (1.1.) 1529 Skodje 1965 (1.1.) 1534 Haram
1545 Midsund
1531 Borgund Borgen (1801) 1838 (1.1.) 1968 (1.1.) 1501 Ålesund
1531 Sula 1977 (1.1.) 1501 Ålesund
1532 Giske 1908 (1.1.) 1531 Borgund
1533 Vigra Roald (til 1917) 1890 (1.1.) 1534 Haram 1964 (1.1.) 1532 Giske
1534 Haram Harham (til 1875) 1838 (1.1.)
1535 Vestnes Vestnæs (til 1900) 1838 (1.1.)
1536 Tresfjord Tredsfiord (1801)
Sylte (til 28.4.1922)
1899 (1.1.) 1535 Vestnes 1964 (1.1.) 1535 Vestnes
1537 Eid og Vold 1838 (1.1.) 1874 (1.1.) 1537 Vold
1538 Eid
1537 Voll Wold (1801)
Vold (til 1917)
1874 (1.1.) 1537 Eid og Vold 1964 (1.1.) 1539 Rauma
1538 Eid Ejd (1801) 1874 (1.1.) 1537 Eid og Vold 1964 (1.1.) 1539 Rauma
1539 Grytten Gryten (til 1884) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1539 Rauma
1539 Rauma Røven (1801) 1964 (1.1.) 1537 Voll
1538 Eid
1539 Grytten
1540 Hen
1541 Veøy
1540 Hen Hejn (1801) 1902 (1.1.) 1539 Grytten 1964 (1.1.) 1539 Rauma
1541 Veøy Weedøe (1801)
Veø (til 1917)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1502 Molde
1539 Rauma
1542 Eresfjord og Vistdal Eridsfjorden og Wisdalen (1801)
Erisfjord og Visdal (1900)
Eresfjord og Vistdalen (til 1917)
1890 (1.1.) 1543 Nesset 1964 (1.1.) 1543 Nesset
1543 Nesset Nessæt (1801)
Næsset (til 1884)
1838 (1.1.)
1544 Bolsøy Bolsøe (1801)
Bolsø (til 1917)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1502 Molde
1545 Aukra Agerøe (1801)
Akerø (til 1917)
1838 (1.1.) 1924 (1.1.) 1545 Sør-Aukra
1547 Nord-Aukra
1545 Sør-Aukra 1924 (1.1.) 1545 Aukra 1965 (1.1.) 1545 Midsund
1545 Midsund 1965 (1.1.) 1530 Vatne
1545 Sør-Aukra
1546 Sandøy Sandø (til 1917) 1867 (1.1.) 1545 Akerø
1547 Aukra Nord-Aukra (til 1.1.1965) 1924 (1.1.) 1545 Aukra
1548 Fræna Vaagøe (til 1860)
Frænen (til 1917)
1840 (1.1.) 1545 Akerø
1549 Bud Boe (1801)
Bod (1865)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1548 Fræna
1550 Hustad 1918 (1.7.) 1549 Bud 1964 (1.1.) 1548 Fræna
1551 Eide 1897 (1.1.) 1553 Kvernes
1552 Kornstad 1897 (1.1.) 1553 Kvernes 1964 (1.1.) 1551 Eide
1554 Averøy
1553 Kvernes Qværnæs (1801)
Kværnæs (1865)
Kvernæs (til 1884)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1554 Averøy
1554 Bremsnes Bremsnæs (til 1900) 1897 (1.1.) 1553 Kvernes 1964 (1.1.) 1503 Kristiansund
1554 Averøy
1556 Frei
1554 Averøy 1964 (1.1.) 1552 Kornstad
1553 Kvernes
1554 Bremsnes
1555 Grip Christiansund landdistrikt 1897 (1.1.) 1556 Frei 1964 (1.1.) 1503 Kristiansund
1556 Frei Fredø (1801)
Fræde og Grip (1865)
Fredø (til 1889)
1838 (1.1.) 2008 (1.1.) 1505 Kristiansund
1557 Gjemnes 1893 (1.9.) 1553 Kvernes
1556 Frei
1558 Øre
1558 Øre 1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1557 Gjemnes
1559 Straumsnes Strømsnæsset (til 1884)
Strømsneset (til 1917)
1866 (1.1.) 1560 Thingvold 1964 (1.1.) 1560 Tingvoll
1560 Tingvoll Thingvold (til 1900)
Tingvold (til 1917)
1838 (1.1.)
1561 Øksendal Øxendal(en) (til 1865)
Øksendalen (til 1917)
1854 1563 Sundalen 1960 (1.1.) 1563 Sunndal
1562 Ålvundeid Ulvundeidet (til 1917) 1899 (1.1.) 1561 Øksendalen 1960 (1.1.) 1563 Sunndal
1563 Sunndal Sundal (1801)
Sunddal (1865)
Sundalen (til 1917)
1838 (1.1.)
1564 Stangvik Stangvig (1801)
Stangvik og Todal (1865)
1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1560 Tingvoll
1563 Sunndal
1566 Surnadal
1565 Åsskard Aasgaard(en) (til 1917) 1895 (1.5.) 1564 Stangvik 1965 (1.1.) 1566 Surnadal
1566 Surnadal Surendahl (1801)
Surendal(en) (til 1917)
1838 (1.1.)
1567 Rindal Rindalen (til 1917) 1858 1566 Surendalen
1568 Stemshaug 1914 (1.7.) 1569 Aure 1965 (1.1.) 1569 Aure
1569 Aure Oure (1801) 1838 (1.1.) 2006 (1.1.) 1576 Aure
1570 Valsøyfjord Valsøfjorden (til 1917) 1894 (1.1.) 1569 Aure 1965 (1.1.) 1569 Aure
1571 Halsa
1571 Halsa Halse (til 1917) 1838 (1.1.)
1572 Tustna Tustern (1865)
Tusteren (til 1917)
1874 (1.1.) 1573 Edø 2006 (1.1.) 1576 Aure
1573 Edøy Edøe (1801)
Ædø (1865)
Edø(en) (til 1917)
1838 (1.1.) 1960 (1.1.) 1573 Smøla
1573 Smøla Smølen (til 1917) 1960 (1.1.) 1573 Edøy
1574 Brattvær
1575 Hopen
1574 Brattvær Bratvær (til 1930) 1915 (1.1.) 1573 Edø 1960 (1.1.) 1573 Smøla
1575 Hopen 1915 (1.1.) 1573 Edø 1960 (1.1.) 1573 Smøla
1576 Aure 2006 (1.1.) 1569 Aure
1572 Tustna

Sør-Trøndelag[rediger | rediger kilde]

Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt Til kommune(r)
1601 Trondheim Tronhiem (1801)
Throndhjem (1865)
Trondhjem til 1.1.1930
Nidaros til 6.3.1931
1838 (1.1.)
1611 Vinje Winge (1801) 1924 (1.7.) 1612 Hemne 1964 (1.1.) 1612 Hemne
1612 Hemne Hevne (til 1917) 1838 (1.1.)
1613 Snillfjord 1924 (1.7.) 1612 Hemne
1614 Heim 1911 (1.1.) 1612 Hevne 1964 (1.1.) 1612 Hemne
1613 Snillfjord
1615 Sandstad 1914 (1.7.) 1616 Fillan 1964 (1.1.) 1617 Hitra
1616 Fillan Filland (1801) 1886 (1.1.) 1617 Hitteren 1964 (1.1.) 1617 Hitra
1617 Hitra Hiteren (1865)
Hitteren (til 1917)
1838 (1.1.)
1618 Kvenvær Qværnvær (1801) 1913 (1.1.) 1617 Hitteren 1964 (1.1.) 1617 Hitra
1619 Frøien 1877 (1.1.) 1617 Hitteren 1906 (1.1.) 1619 Sørfrøya
1620 Nordfrøya
1619 Sør-Frøya Sørfrøya (til 1917) 1906 (1.1.) 1619 Frøien 1964 (1.1.) 1620 Frøya
1620 Nord-Frøya Nordfrøya (til 1917) 1906 (1.1.) 1619 Frøien 1964 (1.1.) 1620 Frøya
1620 Frøya Frøien (til 1917) 1964 (1.1.) 1619 Sør-Frøya
1620 Nord-Frøya
1621 Ørland Øreland (1801)
Ørlandet (til 1917)
1838 (1.1.)
1622 Agdenes Værnes (til 17.5.1897)
Agdenæs (1900)
1896 (1.1.) 1621 Ørlandet
1623 Lensvik Lensviken (til 1917) 1905 (1.1.) 1624 Rissen 1964 (1.1.) 1622 Agdenes
1624 Rissa Ridsen (1801)
Rissen (til 1917)
1860 1625 Stadsbygden
1625 Stadsbygd Stadsbøygden (1801)
Stadsbygden (til 1917)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1624 Rissa
1613 Snillfjord
1626 Stjørna Skjørn (til 1917) 1899 (1.1.) 1627 Bjugn 1964 (1.1.) 1624 Rissa
1627 Bjugn
1627 Bjugn Bjugne (1801) 1853 1621 Ørlandet
1628 Nes Næs (1801) 1899 (1.1.) 1627 Bjugn 1964 (1.1.) 1627 Bjugn
1629 Jøssund Jøsund (1801) 1896 (1.1.) 1630 Aa 1964 (1.1.) 1627 Bjugn
1630 Åfjord Aafiord (1801)
Aafjorden (1865)
Aafjord (1875)
Aafjorden (til 1892)
Aa (til 1917)
Å (til 13.7.1934)
1838 (1.1.)
1631 Stoksund 1892 (1.6.) 1632 Bjørnør 1964 (1.1.) 1630 Åfjord
1632 Bjørnør Biørnøer (1801)
Bjørnøer
1838 (1.1.) 1892 (1.6.) 1631 Stoksund
1632 Roan
1633 Osen
1632 Roan 1892 (1.6.) 1632 Bjørnør
1633 Osen 1892 (1.6.) 1632 Bjørnør
1634 Oppdal Opdahl (1801)
Opdal (til 1950)
1838 (1.1.)
1635 Rennebu Renneboe (1801)
Rennebo (1865)
1839 1636 Meldalen
1636 Meldal Meldalen (til 1917) 1838 (1.1.)
1637 Orkland 1920 (1.7.) 1638 Orkdal 1963 (1.1.) 1638 Orkdal
1638 Orkdal Ørkedal(en) (til 1865)
Orkedal (1875)
Orkedalen (til 1917)
1838 (1.1.)
1639 Orkanger 1920 (1.7.) 1638 Orkdal 1963 (1.1.) 1638 Orkdal
1640 Røros Røraas (til 1865) 1838 (1.1.)
1641 Røros landsogn 1926 (1.7.) 1640 Røros 1964 (1.1.) 1640 Røros
1642 Brekken 1926 (1.7.) 1640 Røros 1964 (1.1.) 1640 Røros
1643 Glåmos 1926 (1.7.) 1640 Røros 1964 (1.1.) 1640 Røros
1644 Ålen Aalen (til 1917) 1855 1645 Holtaalen 1972 (1.1.) 1644 Holtålen
1644 Holtålen Holtaalen (til 1917) 1972 (1.1.) 1644 Ålen
1645 Haltdalen
1645 Haltdalen Holtålen (til 1937) 1838 (1.1.) 1972 (1.1.) 1644 Holtålen
1646 Singsås Singsaas (til 1917) 1841 1645 Holtaalen 1964 (1.1.) 1648 Midtre Gauldal
1647 Budal Budahl (1801)
Budalen (til 1917)
1879 1648 Støren 1964 (1.1.) 1648 Midtre Gauldal
1648 Støren 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1648 Midtre Gauldal
1648 Midtre Gauldal 1964 (1.1.) 1646 Singsås
1647 Budal
1648 Støren
1649 Soknedal
1649 Soknedal Sognedal
Soknedalen (til 1917)
1841 1648 Støren 1964 (1.1.) 1648 Midtre Gauldal
1650 Horg Horrig (1801) 1841 1648 Støren 1964 (1.1.) 1653 Melhus
1651 Hølonda Høelandet (1801)
Høilandet (til 1900)
Hølandet (til 23.1.1931)
1865 1653 Melhus 1964 (1.1.) 1653 Melhus
1652 Flå Flaae (1801)
Flaa (til 1917)
1880 1653 Melhus 1964 (1.1.) 1653 Melhus
1653 Melhus Meelhuus (1801)
Meelhus
1838 (1.1.)
1654 Leinstrand Lindstranden (1801)
Leinstranden (til 1917)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1601 Trondheim
1655 Byneset Bynes (til 1865)
Bynæs(s)et (til 1884)
Bynesset (1898)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1601 Trondheim
1656 Buvik Buvigen (1801)
Budviken (1865)
Buviken (til 1917)
1855 1655 Bynæsset 1965 (1.1.) 1657 Skaun
1657 Skaun Skogn (1801)
Børseskognen (til 1917)
Børseskogn (til 1.1.1930)
1890 (1.1.) 1658 Børsen
1658 Børsa Børgsen (1865)
Børsen (til 1917)
1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1657 Skaun
1659 Geitastrand Gjeitestranden (til 1917) 1905 (1.1.) 1658 Børsen 1963 (1.1.) 1638 Orkdal
1660 Strinda Strinden (til 1917) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1601 Trondheim
1661 Tiller Tilder (til 1917) 1899 (1.1.) 1662 Klæbu 1964 (1.1.) 1601 Trondheim
1662 Klæbu Klæbo (til 1865)
Klæbbu (1875)
1838 (1.1.)
1663 Malvik Malvig (1801) 1891 1660 Strinden
1664 Selbu Sælboe (1801)
Selbo (1865)
1838 (1.1.)
1665 Tydal Tydalen (til 1917) 1901 (1.1.) 1664 Selbu

Nord-Trøndelag[rediger | rediger kilde]

Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt Til kommune(r)
1701 Levanger 1838 (1.1.) 1962 (1.1.) 1719 Levanger
1702 Steinkjer Stenkjær (til 1925) 1858 (23.1.) 1734 Stod
1703 Namsos 1845 1845 Sævik
1711 Øvre Stjørdalen 1850 1714 Størdalen 1874 (1.1.) 1711 Meraker
1712 Hegre
1711 Meråker Merager (1801)
Meraker (til 1917)
1874 (1.1.) 1711 Øvre Størdalen
1712 Hegra Hægre (1801)
Hegre (til 1917)
1874 (1.1.) 1711 Øvre Størdalen 1962 (1.1.) 1714 Stjørdal
1713 Lånke Lunche (1801)
Laanke (til 1917)
1902 (1.1.) 1714 Nedre Stjørdalen 1962 (1.1.) 1714 Stjørdal
1714 Størdalen 1838 (1.1.) 1850 1711 Øvre Størdalen
1714 Nedre Størdalen
1714 Nedre Stjørdalen Nedre Størdalen (1865) 1850 1714 Størdalen 1902 (1.1.) 1713 Laanke
1714 Stjørdalen
1715 Skatval
1714 Stjørdal Stjørdalen (til 1917) 1902 (1.1.) 1714 Nedre Stjørdalen
1715 Skatval Schatvold (1801) 1902 (1.1.) 1714 Nedre Stjørdalen 1962 (1.1.) 1714 Stjørdal
1716 Åsen Aasen (til 1917) 1838 (1.1.) 1962 (1.1.) 1719 Levanger
1717 Frosta Frosten (til 1917) 1838 (1.1.)
1718 Leksvik Lexvigen (1801)
Lexviken (1865)
Leksviken (til 1917)
1838 (1.1.)
1719 Skogn 1838 (1.1.) 1962 (1.1.) 1719 Levanger
1719 Levanger 1962 (1.1.) 1701 Levanger
1716 Åsen
1719 Skogn
1720 Frol
1720 Frol Levanger Landdistrikt (til 1875)
Levanger (til 1917)
1855 (1.2.) 1719 Skogn 1962 (1.1.) 1719 Levanger
1721 Verdal Wærdahlen (1801)
Værdalen (1865)
Verdalen (til 1917)
1838 (1.1.)
1722 Ytterøy Ytterøe (1801)
Ytterøen (til 1917)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1719 Levanger
1723 Mosviken og Verran 1867 (1.1.) 1722 Ytterøen 1901 (1.1.) 1723 Mosviken
1724 Verran
1723 Mosvik Mosvigen (1801)
Mosviken (til 1917)
1901 (1.1.) 1723 Mosviken og Verran 2012 (1.1) 1756 Inderøy
1724 Verran Wærran (1801) 1901 (1.1.) 1723 Mosviken og Verran
1725 Namdalseid Namdalseidet (til 1917) 1904 (1.1.) 1727 Beitstaden
1726 Malm Malmø, Malme 1913 (1.7.) 1727 Beitstaden 1964 (1.1.) 1724 Verran
1727 Beitstad Bedstaden (1801)
Beitstaden (til 1917)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1702 Steinkjer
1728 Sandvollan Hustad (til 16.10.1911) 1907 (1.1.) 1729 Inderøen 1962 (1.1.) 1729 Inderøy
1729 Inderøy Inderøe (1801)
Inderøen (til 1917)
1838 (1.1.) 2012 (1.1) 1756 Inderøy
1730 Røra Sahlberg (1801)
Salberg (1865)
1907 (1.1.) 1729 Inderøen 1962 (1.1.) 1729 Inderøy
1731 Sparbu Sparboen (1801)
Sparbuen (til 1917)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1702 Steinkjer
1732 Ogndal Schey (1801)
Skei (til 13.12.1900)
Ogn(a)dalen (til 1917)
1885 (1.1.) 1731 Sparbuen 1964 (1.1.) 1702 Steinkjer
1733 Egge 1869 (1.1.) 1734 Stod 1964 (1.1.) 1702 Steinkjer
1734 Stod Stoed (1801) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1702 Steinkjer
1735 Kvam Qvam (1801) 1909 (1.1.) 1734 Stod 1964 (1.1.) 1702 Steinkjer
1736 Snåsa Sneeaasen (1801)
Snaasen (til 1917)
1838 (1.1.)
1737 Lierne Findlierne (1801) 1874 (1.1.) 1736 Snaasen 1915 (1.7.) 1737 Sørli
1738 Nordli
1737 Sørli Søndre Findlie (1801) 1915 (1.7.) 1737 Lierne 1964 (1.1.) 1738 Lierne
1738 Nordli Nordre Findlie (1801) 1915 (1.7.) 1737 Lierne 1964 (1.1.) 1738 Lierne
1738 Lierne 1964 (1.1.) 1737 Sørli
1738 Nordli
1739 Røyrvik 1923 (1.7.) 1742 Grong Grogn (1801)
1740 Namsskogan 1923 (1.7.) 1742 Grong
1741 Harran Haran (1801) 1923 (1.7.) 1742 Grong 1964 (1.1.) 1742 Grong
1742 Grong Grogn (1865) 1838 (1.1.)
1743 Høylandet Høeland (1801)
Hølandet (til 1917)
1901 (1.1.) 1742 Grong
1744 Overhalla Overhalden (til 1884)
Overhallen (til 1917)
1838 (1.1.)
1745 Sævik 1838 (1.1.) 1846 1744 Overhalden
1745 Namsos Landdistrikt 1860 1744 Overhalden 1891 (1.1.) 1745 Vemundvik
1746 Klingen
1745 Vemundvik Namsos landdistrikt 1891 (1.1.) 1745 Namsos Landdistrikt 1964 (1.1.) 1703 Namsos
1746 Klinga Klingen (til 1917) 1891 (1.1.) 1745 Namsos Landdistrikt 1964 (1.1.) 1703 Namsos
1747 Otterøy 1913 (1.1.) 1748 Fosnes 1964 (1.1.) 1703 Namsos
1725 Namdalseid
1748 Fosnes Fosnæs (til 1884) 1838 (1.1.)
1749 Flatanger Fladanger (1801) 1871 (1.1.) 1748 Fosnæs
1750 Vikna Vigten (1801)
Vikten (til 1917)
1869 (1.7.) 1751 Nærø
1751 Nærøy Nærøe (1801)
Nærø (til 1917)
1838 (1.1.)
1752 Kolvereid og Foldereid 1838 (1.1.) 1886 (1.10.) 1752 Kolvereid
1753 Foldereid
1752 Kolvereid 1886 (1.10.) 1752 Kolvereid og Foldereid 1964 (1.1.) 1751 Nærøy
1753 Foldereid Falderejd (1801) 1886 (1.10.) 1752 Kolvereid og Foldereid 1964 (1.1.) 1743 Høylandet
1751 Nærøy
1754 Gravvik Gravik (til 1917) 1909 (1.1.) 1755 Leka 1964 (1.1.) 1751 Nærøy
1755 Leka Lechøe (1801)
Lekø (til 1884)
1860 1752 Kolvereid og Foldereid
1756 Inderøy 2012 (1.1) 1723 Mosvik
1729 Inderøy

Trøndelag[rediger | rediger kilde]

Nr. Navn Opprettet Fra kommune(r)
5001 Trondheim 2018 (1.1.) 1601 Trondheim
1662 Klæbu

Nordland[rediger | rediger kilde]

Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt Til kommune(r)
1801 Brønnøysund 1923 (1.1.) 1814 Brønnøy 1964 (1.1.) 1814 Brønnøy
1802 Mosjøen 1875 1824 Vefsen 1962 (1.1.) 1824 Vefsn
1803 Mo 1923 (1.1.) 1833 Mo 1964 (1.1.) 1833 Rana
1804 Bodø Bodøen (1801) 1838 (1.1.)
1805 Narvik 1902 (1.1.) 1855 Ankenes
1806 Svolvær 1918 (1.7.) 1865 Vågan 1964 (1.1.) 1865 Vågan
1812 Sømna Wiig (1801)
Vik (til 13.11.1940)
1901 (1.1.) 1814 Brønnøy 1964 (1.1.) 1814 Brønnøy
1812 Sømna 1977 (1.1.) 1814 Brønnøy
1813 Velfjord Velfjorden (til 1917) 1875 (1.10.) 1814 Brønnø 1964 (1.1.) 1814 Brønnøy
1813 Brønnøy Brønøe (1801) 1977 (1.1.) 1814 Brønnøy
1814 Brønnøy Brønøe (1801)
Brønø (til 1875)
Brønnø (til 1917)
1838 (1.1.) 1977 (1.1.) 1812 Sømna
1813 Brønnøy
1815 Vega Vægøen (1801)
Vegø (til 1884)
1838 (1.1.)
1816 Vevelstad Wævelstad (1810) 1916 (1.7.) 1817 Tjøtta
1817 Tjøtta Thiøtø (1801)
Tjøtø (til 1865)
Tjøttø (til 1884)
1862 1820 Alstahoug 1965 (1.1.) 1820 Alstahaug
1815 Vega
1818 Herøy Herø (til 1908) 1864 1820 Alstahoug
1819 Nordvik 1917 (1.7.) 1818 Herøy 1962 (1.1.) 1827 Dønna
1820 Alstahaug Alstahoug (til 1865) 1838 (1.1.)
1821 Sandnessjøen Stamnes (til 1.7.1948) 1899 (1.7.) 1820 Alstahaug 1965 (1.1.) 1820 Alstahaug
1822 Leirfjord 1915 (1.7.) 1821 Stamnes
1823 Drevja 1927 (1.7.) 1824 Vefsn 1962 (1.1.) 1824 Vefsn
1824 Vefsn Væfsen (1801)
Vefsen (til 1917)
1838 (1.1.)
1825 Grane 1927 (1.7.) 1824 Vefsn
1826 Hattfjelldal Hatfjelddalen (til 1900)
Hatfjelldalen (1910)
Hatfjelldal (1920)
1862 1824 Vefsen
1827 Dønnes Dønnæs (1801) 1888 (1.7.) 1828 Nesne 1962 (1.1.) 1827 Dønna
1828 Nesna
1827 Dønna 1962 (1.1.) 1819 Nordvik
1827 Dønnes
1818 Herøy
1828 Nesna
1828 Nesna Næsne (til 1884)
Nesne (til 1900)
1838 (1.1.)
1829 Elsfjord 1929 (1.7.) 1832 Hemnes 1962 (1.1.) 1824 Vefsn
1830 Korgen 1918 (1.7.) 1832 Hemnes 1964 (1.1.) 1832 Hemnes
1831 Sør-Rana 1929 (1.7.) 1832 Hemnes 1964 (1.1.) 1832 Hemnes
1833 Rana
1832 Hemnes Hæmnes (1801)
Heimnes (1865)
Hemnæs (1884)
1838 (1.1.)
1833 Mo Moe (1801) 1838 (1.1.) 1923 (1.1.) 1803 Mo
1833 Nord-Rana
1833 Nord-Rana 1923 (1.1.) 1833 Mo 1964 (1.1.) 1833 Rana
1833 Rana Ranen (1801) 1964 (1.1.) 1803 Mo
1833 Nord-Rana
1828 Nesna
1831 Sør-Rana
1834 Lurøy Lurøe (1801)
Lurø (til 1908)
1838 (1.1.)
1835 Træna Trænen (til 1908) 1872 (1.1.) 1834 Lurø
1836 Rødøy Rødøe (1801)
Rødø (til 1908)
1838 (1.1.)
1837 Meløy Meløe (1801)
Melø (til 1908)
1884 (1.1.) 1836 Rødø
1838 Gildeskål Gilleskaal (1801)
Gildeskaal (til 1917)
1838 (1.1.)
1839 Beiarn Bejeren (1801)
Beieren (til 1908)
1853 1838 Gildeskaal
1840 Saltdal Saltdalen (til 1917) 1838 (1.1.)
1841 Fauske 1905 (1.1.) 1842 Skjerstad
1842 Skjerstad Scherstad (1801) 1838 (1.1.) 2005 (1.1.) 1804 Bodø
1843 Bodin Bodø Landdistrikt (til 1875)
Bodø (til 1896)
1838 (1.1.) 1968 (1.1.) 1804 Bodø
1844 Kjerringøy Kierringøe (1801)
Kjerringø (til 1908)
1906 (1.1.) 1846 Nordfolden-Kjerringø 1964 (1.1.) 1843 Bodin
1848 Steigen
1845 Folden 1838 (1.1.) 1887 (1.1.) 1845 Sørfolden
1846 Nordfolden-Kjerringø
1845 Sørfold Sørfolden (til 1917) 1887 (1.1.) 1845 Folden
1846 Nordfolden-Kjerringø 1887 (1.1.) 1845 Folden 1906 (1.1.) 1844 Kjerringø
1846 Nordfolden
1846 Nordfold Nordfolden (til 1917) 1906 (1.1.) 1845 Nordfolden-Kjerringø 1964 (1.1.) 1845 Sørfold
1848 Steigen
1847 Leiranger Ledingen (til 1910) 1900 (1.9.) 1848 Steigen 1964 (1.1.) 1848 Steigen
1848 Steigen Stegen (til 1875) 1838 (1.1.)
1849 Hamarøy Hammerøen (1801)
Hammerø (til 1908)
1838 (1.1.)
1850 Tysfjord Tysfjorden (til 1908) 1869 (1.1.) 1851 Lødingen
1851 Lødingen 1838 (1.1.)
1852 Tjeldsund 1909 (1.1.) 1851 Lødingen
1853 Ofoten 1838 (1.1.) 1884 (1.1.) 1853 Evenes
1855 Ankenes
1853 Evenes 1884 (1.1.) 1853 Ofoten
1854 Ballangen 1925 (1.7.) 1853 Evenes
1855 Ankenes Ankenæs (til 1917) 1884 (1.1.) 1853 Ofoten 1974 (1.1.) 1805 Narvik
1856 Røst 1928 (1.7.) 1857 Værøy
1857 Værøy Wæhrøe (1801)
Værø (til 1908)
1838 (1.1.)
1858 Moskenes 1916 (1.7.) 1859 Flakstad 1976 (1.1.) 1859 Flakstad
1874 Moskenes
1859 Flakstad Flagstad (1801) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1858 Moskenes
1859 Flakstad 1976 (1.1.) 1858 Moskenes
1860 Buksnes Buxnæs (1801)
Buksnæs (til 1884)
1838 (1.1.) 1963 (1.1.) 1860 Vestvågøy
1860 Vestvågøy 1963 (1.1.) 1860 Buksnes
1861 Hol
1862 Borge
1863 Valberg
1861 Hol Hoel (1801) 1919 (1.7.) 1860 Buksnes 1963 (1.1.) 1860 Vestvågøy
1862 Borge 1838 (1.1.) 1963 (1.1.) 1860 Vestvågøy
1863 Valberg 1927 (1.7.) 1862 Borge 1963 (1.1.) 1860 Vestvågøy
1864 Gimsøy Gimsø (til 1908) 1856 1865 Vaagen 1964 (1.1.) 1865 Vågan
1865 Vågan Waagen (1801)
Vaagen (til 1884)
Vaagan (til 1917)
1838 (1.1.)
1866 Hadsel 1838 (1.1.)
1867 Bøe (1801) 1838 (1.1.)
1868 Øksnes Øxnæss (1801)
Øxnæs (1865)
Øksnæs (til 1884)
1838 (1.1.)
1869 Langenes Langenæs (1801) 1919 (1.7.) 1868 Øksnes 1964 (1.1.) 1868 Øksnes
1870 Sortland 1841
1871 Bjørnskinn Biørnskind (1801) 1924 (1.1.) 1872 Dverberg 1964 (1.1.) 1871 Andøy
1871 Andøy 1964 (1.1.) 1871 Bjørnskinn
1872 Dverberg
1873 Andenes
1872 Dverberg Dvergberg 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1871 Andøy
1873 Andenes Andenæs (1801) 1924 (1.1.) 1872 Dverberg 1964 (1.1.) 1871 Andøy
1874 Moskenes 1976 (1.1.) 1858 Moskenes

Troms[rediger | rediger kilde]

Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt Til kommune(r)
1901 Harstad 1904 (1.1.) 1914 Trondenes 2013 (1.1.) 1903 Harstad
1902 Tromsø Tromsøe (1801) 1838 (1.1.)
1903 Harstad 2013 (1.1.) 1901 Harstad
1915 Bjarkøy
1911 Kvæfjord Qvædfjord (1801)
Kvedfjord (til 1865)
Kvædfjord (til 1884)
1838 (1.1.)
1912 Sandtorg 1926 (1.7.) 1914 Trondenes 1964 (1.1.) 1901 Harstad
1913 Skånland 1926 (1.7.) 1914 Trondenes
1914 Trondenes Throndenæs (1865)
Trondenæs (1884)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1901 Harstad
1915 Bjarkøy Sand (til 6.12.1886)
Bjarkø (til 1908)
1838 (1.1.) 2013 (1.1.) 1903 Harstad
1916 Andørja 1926 (1.7.) 1917 Ibestad 1964 (1.1.) 1917 Ibestad
1917 Ibestad Ibestad (1865, 1875)
Ibbestad (til 1917)
1838 (1.1.)
1918 Astafjord Astafiord (1801) 1926 (1.7.) 1917 Ibestad 1964 (1.1.) 1913 Skånland
1919 Gratangen 1926 (1.7.) 1917 Ibestad
1920 Lavangen 1907 (1.1.) 1917 Ibbestad 1964 (1.1.) 1921 Salangen
1920 Lavangen 1977 (1.1.) 1921 Salangen
1921 Salangen 1871 (1.1.) 1917 Ibestad 1977 (1.1.) 1920 Lavangen
1923 Salangen
1922 Bardu Bardodalen (til 1889)
Bardo (til 1908)
1854 1917 Ibestad
1923 Øverbygd 1925 (1.7.) 1924 Målselv 1964 (1.1.) 1924 Målselv
1923 Salangen 1977 (1.1.) 1921 Salangen
1924 Målselv Maalselven (til 1917) 1848 1931 Lenvik
1925 Sørreisa Sørreisen (til 1908) 1886 (1.9.) 1927 Tranø
1926 Dyrøy Dyrø (til 1908) 1886 (1.9.) 1927 Tranø
1927 Tranøy Tranøe (1801)
Tranø (til 1908)
1838 (1.1.)
1928 Torsken 1902 (1.1.) 1929 Berg
1929 Berg 1838 (1.1.)
1930 Hillesøy Hillesøe (1801)
Hillesø (til 1908)
1855 1931 Lenvik 1964 (1.1.) 1902 Tromsø
1931 Lenvik
1931 Lenvik Lenvig (1801)
Lenvik (til 1891)
Lenviken (til 1908)
1838 (1.1.)
1932 Malangen 1871 (1.1.) 1931 Lenvik
1933 Balsfjorden
1964 (1.1.) 1924 Målselv
1933 Balsfjord
1933 Balsfjord Balsfjorden (til 1908) 1860 1934 Tromsøe Landdistrikt
1934 Tromsøysund Tromsøe Landdistrikt
Tromsøsundet (til 1908)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1902 Tromsø
1935 Helgøy Helgøe (1801)
Helgø (til 1908)
1886 (1.9.) 1936 Karlsø 1964 (1.1.) 1936 Karlsøy
1936 Karlsøy Carlsøe (1801)
Carlsø (til 1865)
Karlsø (til 1908)
1838 (1.1.)
1937 Ullsfjord Sørfjord (til 1.4.1938)
Ullsfjorden
1902 (1.1.) 1938 Lyngen 1964 (1.1.) 1902 Tromsø
1938 Lyngen
1938 Lyngen 1838 (1.1.)
1939 Storfjord 1929 (1.7.) 1938 Lyngen
1940 Kåfjord 1929 (1.7.) 1938 Lyngen
1941 Skjervøy Schirvøe (1801)
Skjærvø
Skjervø (til 1908)
1838 (1.1.)
1942 Nordreisa Nordreisen (til 1908) 1886 (1.1.) 1941 Skjervø
1943 Kvænangen 1863 1941 Skjervø

Finnmark[rediger | rediger kilde]

Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt Til kommune(r)
2001 Hammerfest 1838 (1.1.) 1992 (1.1.) 2004 Hammerfest
2002 Vardø Wardøe (1801) 1838 (1.1.)
2003 Vadsø Wadsøe (1801) 1838 (1.1.)
2004 Hammerfest 1992 (1.1.) 2001 Hammerfest
2016 Sørøysund
2011 Kautokeino Koutokein (1801) 1851 2020 Kistrand
2012 Alten-Talvik 1838 (1.1.) 1863 2012 Alten
2013 Talvik
2012 Alta Alten (til 1917) 1863 2012 Alten-Talvik
2013 Talvik Talvig (1801) 1863 2012 Alten-Talvik 1964 (1.1.) 2012 Alta
2014 Loppa Loppen og Øksfjord (til 1917) 1838 (1.1.)
2015 Hasvik Hasvig (1801) 1853 2014 Loppen og Øksfjord
2016 Sørøysund Hammerfest Landdistrikt (1865, 1875)
Hammerfest (til 23.12.1919)
1838 (1.1.) 1992 (1.1.) 2004 Hammerfest
2017 Kvalsund 1869 (1.7.) 2016 Hammerfest Landdistrikt
2018 Måsøy Maasøe (1801)
Maasø (til 1917)
1839 2016 Hammerfest Landdistrikt
2019 Nordkapp Kjelvig (1801)
Kjelvik (til 1.1.1950)
1861 2020 Kistrand
2020 Porsanger Kistrand og Karasjok (1865)
Kistrand (til 1.1.1964)
1838 (1.1.)
2021 Karasjok 1866 (1.1.) 2020 Kistrand og Karasjok
2022 Lebesby 1838 (1.1.)
2023 Gamvik 1914 (1.1.) 2025 Tanen
2024 Berlevåg Berlevaag (til 1917) 1914 (1.1.) 2025 Tanen
2025 Tana Tanen (til 1917) 1864 2022 Lebesby
2026 Polmak 1903 (1.1.) 2027 Næsseby 1964 (1.1.) 2025 Tana
2027 Næsseby Nessebye (1801) 1839 2029 Vadsø Landdistrikt 1858 2029 Vadsø Landdistrikt
2027 Nesseby Næsseby (til 1917) 1864 2029 Vadsø Landdistrikt
2028 Båtsfjord Vardø Landdistrikt (1865)
Vardø (til 1.1.1955)
1838 (1.1.)
2029 Nord-Varanger Vadsø Landdistrikt (1865)
Vadsø (til 1.1.1894)
Nordvaranger (til 1917)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 2003 Vadsø
2030 Sør-Varanger Sydvaranger (til 1917) 1858 2029 Vadsø Landdistrikt

Andre norske områder[rediger | rediger kilde]

Svalbard[rediger | rediger kilde]

  • 2111 Spitsbergen
  • 2121 Bjørnøya
  • 2131 Hopen

Jan Mayen[rediger | rediger kilde]

  • 2211 Jan Mayen

Kontinental-sokkelen[rediger | rediger kilde]

  • 2311 Sokkelen syd for 62° N
  • 2321 Sokkelen nord for 62° N

Referanser[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • NOU 1992: 15 Kommune- og fylkesinndelingen i et Norge i forandring

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]