Liste over norske kommunenummer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Liste over norske kommunenummer omfatter alle norske kommunenummer som har vært eller er i bruk.

Historisk nummerserie (1838–1946–2018/20–)
Kommunenummer i denne formen ble for første gang innført ved folketellingen i 1946, hvilket i tid sammenfalt med det største antallet kommuner i Norge. For statistiske formål har kommunale enheter som har eksistert tilbake til 1838, blitt gitt egne kommunenummer uten at de i realiteten hadde kommunenummer i den perioden de eksisterte. I oversikten er tidligere kommunenavn og historiske skrivemåter oppført, med endringstidspunkt der dette er kjent, ellers angis årstall for folketellingshefte eller stortingsvalg hvor navneformen er benyttet. En rekke stedsnavn ble fornorsket ved kongelig resolusjoner i årene 1900-40. Ved rettskrivningen av 1917 ble aa erstattet av å, og denne bokstaven var innført ved folketellingen 1920. Det betyr at enkelte kommuner hadde tre skrivemåter i løpet av få år, f.eks. Vaage (til 1917), Vaagaa (1918) og Vågå (fra 1920).

Tabellen angir årstall (og eventuelt dato) for når kommunen er opprettet, hvilke(n) kommune(r) som har avgitt områder ved dannelsen av kommunen, årstall (og eventuelt dato) for når kommunen har opphørt, hvilke(n) kommune(r) som kommunen er innlemmet i, delt i eller overført et område til. I disse kolonnene er tidligere kommuner og tidligere navnformer angitt med kursiv.

Historisk har antallet kommuner variert kraftig. I 1838 ble det opprettet 392 formannskapsdistrikter i hele landet, og utover til 1930-tallet økte antallet til 747 kommuner. Senere har dette blitt redusert gjennom Schei-komiteen på 1960-tallet og mindre omfattende sammenslåinger på 1980- og 90-tallet (Buvik-utvalget. Av denne grunn forekommer mange kommunenummer flere ganger. Det er for eksempel tilfeller hvor en kommune har vært delt i flere mindre enheter en periode, for senere å bli gjenopprettet, for eksempel Gausdal og Rendalen.

Fylkestilhørigheten til kommunen angis av de to første sifrene i kommunenummeret, for eksempel 01 for Østfold. Noen få kommuner har skiftet fylke i løpet av tidsperioden 1840-2018.

Ny nummerserie (2018/20–)
I forbindelse med kommunereformen og sammenslåing av fylker blir det mange endringer i fylkes- og kommunenummereringen fra 1.1.2018/2020. Den til nå benyttede serien fra 01 til 19 for fylkesnummer utvides, slik at samtlige sammenslåtte (nye) fylker får nye fylkesnummer i serien 30, 34 til 54 (med intervall på 4). Dermed må alle kommuner i nye fylkene også få nye kommunenummer basert på disse fylkesnumrene. I tillegg får alle samenslåtte kommuner nye nummer. For nye Trøndelag gjelder dette fra 1.1. 2018, mens det for øvrige sammenslåtte fylker gjelder fra 1.1. 2020. Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland fylker beholder gamle fylkesnummer, og kommuner som ikke slås sammen i disse fylkene beholder sitt gamle nummer. Også med de nye nummerseriene vil bykommuner ha tredjesiffer 0, mens landkommunene har tredjesiffer 1 og oppover.

Historisk nummerserie[rediger | rediger kilde]

Østfold[rediger | rediger kilde]

Østfold inngår fra 1.1. 2020 i Viken, og samtlige kommuner får nye kommunenummer.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse
Deling
Opphørte Til kommune(r)
0101 Halden 1838 (1.1.) Ladested 1500-tallet
Kjøpstad 1665
Friderichshald (1801)
Frederikshald (1865)
Fredrikshald (til 1.1.1928)
1864 (1.1.), 1909 (1.1.), 1936, 1950 1967 (1.1.) 0101 Halden
0101 Halden 1967 (1.1.) 0101 Halden
0116 Berg
0117 Idd
1968 (1.1.) 2020 (1.1.) 3001 Halden
0102 Sarpsborg 1839 (9.8.) Anlagt 1015-30
Flyttet til Fredrikstad 1567
Kjøpstad 1839
0130 Tune (1839)
Borg(ar) (til 1200-tallet)
Gammelby (1567–1839)
1884 (1.1.), 1912 (1.1.), 1925 (1.7.), 1957 (1.7.), 1980 (1.1.) 1992 (1.1.) 0105 Sarpsborg
0103 Fredrikstad 1838 (1.1.) Kjøpstad 1569 Friderichstad (1801)
Frederiksstad (1865)
Fredriksstad (1875)
1867 (1.1.), 1951 1964 (1.1.) 0103 Fredrikstad
0103 Fredrikstad 1964 (1.1.) 0103 Fredrikstad
0112 Torsnes (del av)
0113 Borge (del av)
0132 Glemmen
1968 (1.1.) 1994 (1.1.) 0106 Fredrikstad
0104 Moss 1838 (1.1.) Ladested 1597
Kjøpstad 1720
Mosse (1801) 1840, 1876 (1.1.), 1925 (1.7.), 1938, 1943 (1.7.) 2020 (1.1.) 3002 Moss
0105 Sarpsborg 1992 (1.1.) 0102 Sarpsborg
0114 Varteig (del av)
0115 Skjeberg
0130 Tune
2020 (1.1.) 3003 Sarpsborg
0106 Fredrikstad 1994 (1.1.) 0103 Fredrikstad
0113 Borge
0131 Rolvsøy
0133 Kråkerøy
0134 Onsøy
2020 (1.1.) 3004 Fredrikstad
0111 Hvaler 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen Hvaløer (1801)
Hvaløerne (til 1889)
Hvalerøerne
2020 (1.1.) 3011 Hvaler
0112 Torsnes 1910 (1.1.) 0113 Borge Thorsnæs (1801) 1964 (1.1.) 0103 Fredrikstad
0113 Borge
0113 Borge 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen 1910 (1.1.) 1964 (1.1.) 0113 Borge
0113 Borge 1964 (1.1.) 0112 Torsnes (del av)
0113 Borge (del av)
1994 (1.1.) 0106 Fredrikstad
0114 Varteig 1861 (1.1.) 0130 Tune Warthøy (1801) 1992 (1.1.) 0105 Sarpsborg
0128 Rakkestad
0115 Skjeberg 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen Skieberg (1801)
Skeberg (1865)
1992 (1.1.) 0105 Sarpsborg
0116 Berg 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen Tistedalen
Bergs Landdistrikt (1855)
1967 (1.1.) 0101 Halden
0117 Idd 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen Søndre Fredrikshald (Inntil 1769)
Idde (1801)
Ids Landdistrikt (1855)
Id (til 1917)
1967 (1.1.) 0101 Halden
0118 Aremark 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen Ahremarch (1801) 1903 (1.7.) 2020 (1.1.) 3012 Aremark
0119 Øymark 1903 (1.7.) 0118 Aremark Ødemarch (1801)
Ømark (til 1917)
1964 (1.1.) 0119 Marker
0119 Marker 1964 (1.1.) 0119 Øymark
0120 Rødenes
2020 (1.1.) 3013 Marker
0120 Rødenes 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen Rødenæs (til 1884)
Røddenæs
1902 (1.1.) 1964 (1.1.) 0119 Marker
0121 Rømskog 1902 (1.1.) 0120 Rødenes Rømschougen (1801)
Rømskogen (til 1917)
2020 (1.1.) 3026 Aurskog-Høland
0122 Trøgstad 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen Thrygstad (1865)
Trygstad (til 1884)
2020 (1.1.) 3014 Indre Østfold
0123 Spydeberg 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen 2020 (1.1.) 3014 Indre Østfold
0124 Askim 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen Aschim (1801) 2020 (1.1.) 3014 Indre Østfold
0125 Eidsberg 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen Edsberg (1801) 1920 (1.7.) 2020 (1.1.) 3014 Indre Østfold
0126 Mysen 1920 (1.7.) 0125 Eidsberg 1961 (1.1.) 0125 Eidsberg
0127 Skiptvet 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen Skibtved (1801)
Skibthved (1855)
Skiptvedt (1865)
Skibtvet (til 1884)
2020 (1.1.) 3015 Skiptvet
0128 Rakkestad 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen Rachestad (1801) 1917 (1.7.) 1964 (1.1.) 0128 Rakkestad
0128 Rakkestad 1964 (1.1.) 0128 Rakkestad
0129 Degernes
1992 (1.1.) 2020 (1.1.) 3016 Rakkestad
0129 Degernes 1917 (1.7.) Annekssogn til Rakkestad
0128 Rakkestad
Deignæs (1801) 1964 (1.1.) 0128 Rakkestad
0130 Tune 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Fylkeskirke for Vingulmark omkring 1080
Thunøe (1801)
Thune
Tune Landdistrikt (1855)
1839 (9.8.), 1861 (1.1), 1911 (1.1.) 1992 (1.1.) 0105 Sarpsborg
0131 Rolvsøy 1911 (1.1.) 0130 Tune 1994 (1.1.) 0106 Fredrikstad
0132 Glemmen 1838 (1.1.) Annekssogn til Fredrikstad Frederikstad Landdistrikt (1855)
Fredrikstad Landdistrikt
Glemminge (til 1917)
1908 (1.1) 1964 (1.1.) 0103 Fredrikstad
0133 Kråkerøy 1908 (1.1.) 0132 Glemminge Kraakerøy (til 1918) 1994 (1.1.) 0106 Fredrikstad
0134 Onsøy 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen Onsøe (1801)
Onsø (til 1917)
1994 (1.1.) 0106 Fredrikstad
0135 Råde 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen Raade (til 1918) 2020 (1.1.) 3017 Råde
0136 Rygge 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen 2020 (1.1.) 3002 Moss
0137 Våler 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen Waaler (1801)
Vaaler (til 1918)
2020 (1.1.) 3018 Våler
0138 Hobøl 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen Haabel (1801)
Haabøl (til 1889)
2020 (1.1.) 3014 Indre Østfold
0194 Jeløy 1838 (1.1.) Annekssogn til Moss Mosse Landsogn (1865)
Moss Landdistrikt (1875)
Moss (til 27.6.1919)
1943 (1.7.) 0104 Moss

Akershus[rediger | rediger kilde]

Akershus inngår fra 1.1. 2020 i Viken, og samtlige kommuner får nye kommunenummer.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse
Deling
Opphørte Til kommune(r)
0201 Soon og Hølen 1838 (1.1.) Son ladested 1604 (under Christiania)
Hølen ladested fra 1600-tallet
1847 0201 Soon
0204 Hølen
0201 Son 1847 0201 Soon og Hølen Soon (til 1891) 1964 (1.1.) 0211 Vestby
0202 Hvitsten 1838 (1.1.) Ladested fra 1600-tallet. Wiidsteen (1801)
Hvidsteen (1855)
Hvidsten (til 1900)
1964 (1.1.) 0211 Vestby
0203 Drøbak 1838 (1.1.) Ladested fra 1600-tallet
Kjøpstad fra 1842
Drøbach (1801) 1962 (1.1.) 0215 Frogn
0204 Hølen 1847 0201 Soon og Hølen Høelen (1801) 1943 (1.7.) 0211 Vestby
0211 Vestby 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen Westbye (1801)
Vestby Landdistrikt (1855)
2020 (1.1.) 3019 Vestby
0212 Kråkstad 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen Krogstad (1801)
Kraakstad (til 1918)
1964 (1.1.) 0213 Ski
0213 Ski 1931 (1.7.) Annekssogn under Kråkstad
0212 Kråkstad
2020 (1.1.) 3020 Nordre Follo
0214 Ås 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen Aas (til 1918) 2020 (1.1.) 3021 Ås
0215 Frogn 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen Froen (1801)
Drøbaks Landdistrikt (1855)
Fron (til 1885)
2020 (1.1.) 3022 Frogn
0216 Nesodden 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen Næsodden (til 1884) 2020 (1.1.) 3023 Nesodden
0217 Oppegård 1915 (1.7.) 0216 Nesodden Oppegaard (til 1918) 2020 (1.1.) 3020 Nordre Follo
0218 Aker 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen Agger (1801)
Agers Landdistrikt (1855)
Ager
1948 (1.1.) 0301 Oslo
0219 Bærum 1838 (1.1.) Vestre og Østre Bærum annekssogn til Asker 2020 (1.1.) 3024 Bærum
0220 Asker 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen Ascher (1801) 2020 (1.1.) 3025 Asker
0221 Høland 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen Høeland (1801) 1924 (1.7.) 0221 Søndre Høland
0222 Nordre Høland
0221 Søndre Høland 1924 (1.7.) 0221 Høland 1966 (1.1.) 0221 Aurskog-Høland
0221 Aurskog-Høland 1966 (1.1.) 0221 Søndre Høland
0222 Nordre Høland
0223 Setskog
0224 Aurskog
2020 (1.1.) 3026 Aurskog-Høland
0222 Nordre Høland 1924 (1.7.) 0221 Høland 1966 (1.1.) 0221 Aurskog-Høland
0223 Setskog 1905 (1.1.) 0221 Høland Zidskoug (1801)
Setskogen (til 1917)
1966 (1.1.) 0221 Aurskog-Høland
0224 Aurskog 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen Urschoug (1801)
Urskoug (1855)
Urskaug (1865)
Urskog (til 1917)
1966 (1.1.) 0221 Aurskog-Høland
0225 Blaker 1919 (1.7.) Annekssogn til Aurskog
0224 Aurskog
Blakier (1801)
Blakjer
1962 (1.1.) 0226 Sørum
0226 Sørum 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen 2020 (1.1.) 3030 Lillestrøm
0227 Fet 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen Fedt (1801) 2020 (1.1.) 3030 Lillestrøm
0228 Rælingen 1929 (1.7.) 0227 Fet Ræling (1801) 2020 (1.1.) 3027 Rælingen
0229 Enebakk 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen Enebach (1801)
Enebak (til 1918)
2020 (1.1.) 3028 Enebakk
0230 Lørenskog 1908 (1.1.) 0231 Skedsmo Lørenskoven (1801)
Lørenskogen (til 1917)
2020 (1.1.) 3029 Lørenskog
0231 Skedsmo 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen Skytsmoe (1801) 2020 (1.1.) 3030 Lillestrøm
0232 Lillestrøm 1908 (1.1.) 0231 Skedsmo 1962 (1.1.) 0231 Skedsmo
0233 Nittedal 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Utskilt fra Skedsmo prestegjeld ved reskript 01.12.1774.
Nitedal (til 1900)
Nittedalen (til 1917)
2020 (1.1.) 3031 Nittedal
0234 Gjerdrum 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen Gierdrum (1801)
Gerdrum
2020 (1.1.) 3032 Gjerdrum
0235 Ullensaker 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen Ullensager (til 1855)
Ulensaker
2020 (1.1.) 3033 Ullensaker
0236 Nes 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen Næss (1801)
Næs (til 1900)
2020 (1.1.) 3034 Nes
0237 Eidsvoll 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen Ejdsvold (1801)
Eidsvold (til 1917)
2020 (1.1.) 3035 Eidsvoll
0238 Nannestad 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen 2020 (1.1.) 3036 Nannestad
0239 Hurdal 1838 (1.1.) Kirkesogn siden middelalderen
Utskilt fra Eidsvoll prestegjeld ved reskr. 12.03.1777.
Hurdalen (til 1917) 2020 (1.1.) 3037 Hurdal
0240 Feiring 1870 (1.1.) 0239 Hurdalen Feigringen (1801)
Feiringen (1875)
Fering (1891, 1900)
1964 (1.1.) 0237 Eidsvoll

Oslo[rediger | rediger kilde]

Oslo beholder sitt kommunenummer etter år 2020.

Nr. Navn Forhistorie Historiske navn Opprettet Historisk by Byutvidelser
0301 Oslo Anlagt ca 1050 Áslo (norrønt), Óslo (etter 1350),
Christiania (1624–1877/97),
Kristiania (til 1.1.1925)
1838 (1.1.)
Amt fra 1842
Fra middelalderen finnes ingen skriftlige kilder som avgrenser byen, arkeologiske funn tyder på at middelalderbyen (Gamle Oslo) gikk til Hovinbekken i nord.

Etter bybrannen i 1624 ble byen flyttet fra Bjørvika til Kvadraturen, hvor bebyggelsen bedre kunne beskyttes av Akershus festning. Det gamle byområdet ble i hovedsak utlagt til jordbruksområde, men en bymessig bebyggelse utviklet seg etterhvert og gikk under navnet Opslo(e).
Byens opprinnelige areal i 1624 omfattet kjøpstaden (kjøpmannshandelsdistriktet) i Kvadraturen, avgrenset av Akershus festning, Vollene og Bjørviken. Ved kongebrev av 10. mai 1629 fikk borgerne i Christiania utlagt 4500 mål tidligere jordegods til Bymarken, som ble et felles beiteområde for byens befolkning. Dette var gårdene Store Aker, Lille Aker, Sten, Lindern, Valle og Nordre Bjølsen. Bymarken ble lagt administrativt under byen, men ikke regnet som en del av kjøpstaden. I løpet av de neste 200 år ble Bymarken bebygd, og etterhvert som den ble bymessig, ble den også etappevis innlemmet i kjøpstaden. På 1800-tallet var det forslag om å gjøre en egen kjøpstad, Akerstad, av Akers bymessige bebyggelsen, men fra 1859 ble stadig nye deler av Aker overført til byen, inntil hele resterende kommune ble innlemmet i 1948.

1784 (Storgata, Brugata til Vaterlands bro), 1794 (del av Dronningens gate), 1817 (Grev Wedels plass, Glacisgata), 1819 (fra Stortorvet til Akersgata), 1839 (Vaterland, Fjerdingen), alt tilhørende Bymarken. 1859 Sagene, Grünerløkka, Grønland, 1878 Frogner, Majorstuen, Bjølsen, Dælenenga, Kampen, Vålerenga, Gamlebyen, 1938 (Sjursøya), 1946 (Etterstad), 1948 (hele Aker), 1980 (Tangerud)[1]

Hedmark[rediger | rediger kilde]

Hedmark inngår fra 1.1. 2020 i Innlandet, og samtlige kommuner får nye kommunenummer.

Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt(-er) Til kommune(r)
0401 Hamar 1848 0414 Vang 1992 (1.1.) 0403 Hamar
0402 Kongsvinger 1855 (7.2.) 0421 Vinger 1964 (1.1.) 0421 Kongsvinger
0402 Kongsvinger 1965 (1.1.) 0421 Kongsvinger 2020 (1.1.) 3401 Kongsvinger
0403 Hamar 1992 (1.1.) 0401 Hamar
0412 Ringsaker
0414 Vang
2020 (1.1.) 3403 Hamar
0411 Nes Næss (1801)
Næs (til 1884)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0412 Ringsaker
0412 Ringsaker Ringsager (til 1855) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3411 Ringsaker
0413 Furnes Furnæs (til 1884) 1893 0414 Vang 1964 (1.1.) 0412 Ringsaker
0414 Vang Wang (1801) 1838 (1.1.) 1992 (1.1.) 0403 Hamar
0415 Løten Leuthen (1801)
Løiten (til 1917)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3412 Løten
0416 Romedal Rommedal (1801) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0417 Stange
0417 Stange 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3413 Stange
0418 Nord-Odal Nordre Oudalen
Nordre Odalen (til 1917)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3414 Nord-Odal
0419 Sør-Odal Søndre Oudalen
Søndre Odalen (til 1917)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3415 Sør-Odal
0420 Eidskog Eidskogen (til 1917) 1864 0421 Vinger 2020 (1.1.) 3416 Eidskog
0421 Vinger Winger (1801) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0421 Kongsvinger
0421 Kongsvinger 1964 (1.1.) 0402 Kongsvinger
0421 Vinger
0422 Brandval
1965 (1.1.) 0402 Kongsvinger
0422 Brandval Brandvold (til 1884) 1867 0423 Grue 1964 (1.1.) 0421 Kongsvinger
0423 Grue 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3417 Grue
0424 Hof Hoff (1801) 1838 (1.1.) 1963 (1.1.) 0425 Åsnes
0425 Aasnæs og Vaaler 1849 0424 Hof 1854 0425 Aasnæs
0426 Vaaler
0425 Åsnes Aasnæs (til 1884)
Aasnes (til 1918)
1854 0425 Aasnæs og Vaaler 2020 (1.1.) 3418 Åsnes
0426 Våler Waaler (1801)
Vaaler (til 1918)
1854 0425 Aasnæs og Vaaler 2020 (1.1.) 3419 Våler
0427 Elverum 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3420 Elverum
0428 Trysil Tryssild (1801)
Trysil (1865)
Tryssil (til 1903)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3421 Trysil
0429 Åmot Aamodt (1801)
Aamot (til 1918)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3422 Åmot
0430 Stor-Elvdal Store Elvedalen (til 1865)
Storelvedalen (1875)
Stor-Elvedalen (til 1917)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3423 Stor-Elvdal
0431 Sollia Sollien (til 1917) 1890 0580 Sollien 1965 (1.1.) 0430 Stor-Elvdal
0432 Rendalen Reendahlen (1801)
Reendalen (1855)
1838 (1.1.) 1880 0432 Ytre Rendalen
0433 Øvre Rendalen
0432 Ytre Rendal Ytre Rendalen (til 1917) 1880 0432 Rendalen 1965 (1.1.) 0432 Rendalen
0432 Rendalen 1965 (1.1.) 0432 Ytre Rendal
0433 Øvre Rendal
2020 (1.1.) 3424 Rendalen
0433 Øvre Rendal Øvre Rendalen (til 1917) 1880 0432 Rendalen 1965 (1.1.) 0432 Rendalen
0434 Engerdal Engerdalen (til 1917) 1911 (1.1.) 0428 Tryssil
0432 Ytre Rendalen
0433 Øvre Rendalen
0436 Tolgen
2020 (1.1.) 3425 Engerdal
0435 Os Ous (1801) 1926 (1.7.) 0426 Tolga 1966 (1.1.) 0435 Tolga-Os
0435 Tolga-Os 1966 (1.1.) 0435 Os
0436 Tolga
1976 (1.1.) 0436 Tolga
0441 Os
0436 Tolga Tolgen (til 1917) 1838 (1.1.) 1966 (1.1.) 0435 Tolga-Os
0436 Tolga 1976 (1.1.) 0435 Tolga-Os 2020 (1.1.) 3426 Tolga
0437 Tynset Tønsæt (til 1865)
Tønset (til 1917)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3427 Tynset
0438 Alvdal Lille Elvedalen (til 1865)
Lilleelvedalen (1875)
Lille-Elvedalen (1900)
Lille-Elvdalen (til 1917)
1864 0437 Tønsæt 2020 (1.1.) 3428 Alvdal
0439 Folldal Foldalen (til 1917)
Foldal (til 1936)
1914 (1.1.) 0438 Lille Elvedalen 2020 (1.1.) 3429 Folldal
0440 Kvikne Qvekne (1801)
Qvikne (til 1845)
1838 (1.1.) 1966 (1.1.) 0437 Tynset
1635 Rennebu
0441 Os 1976 (1.1.) 0435 Tolga-Os 2020 (1.1.) 3430 Os

Oppland[rediger | rediger kilde]

Oppland inngår fra 1.1. 2020 i Innlandet, og samtlige kommuner får nye kommunenummer.

Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt Til kommune(r)
0501 Lillehammer 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3405 Lillehammer
0502 Gjøvik 1861 (1.1.) 0527 Vardal 2020 (1.1.) 3407 Gjøvik
0511 Dovre 1863 0512 Lesje 2020 (1.1.) 3431 Dovre
0512 Lesja Lessøe (1801)
Lesje (til 1917)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3432 Lesja
0513 Skjåk Skiager (til 1865)
Skeaker, Skiaker (1875)
Skiaaker (til 4.6.1909)
Skjaak (til 1918)
1866 (1.1.) 0514 Lom 2020 (1.1.) 3433 Skjåk
0514 Lom Lomb (1801) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3434 Lom
0515 Vågå Waage (1801)
Vaage (til 1917)
Vaagaa (1918)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3435 Vågå
0516 Heidal Hedalen (til 1917) 1908 (1.1.) 0515 Vaage 1965 (1.1.) 0517 Sel
0516 Nord-Fron 1977 (1.1.) 0518 Fron 2020 (1.1.) 3436 Nord-Fron
0517 Sel 1908 (1.1.) 0515 Vaage 2020 (1.1.) 3437 Sel
0518 Fron Froen (1801) 1838 (1.1.) 1851 0518 Nordre Fron
0519 Søndre Fron
0518 Nord-Fron Nordre Fron (til 8.5.1925) 1851 0518 Fron 1966 (1.1.) 0518 Fron
0518 Fron 1966 (1.1.) 0518 Nord-Fron
0519 Sør-Fron
1977 (1.1.) 0516 Nord-Fron
0519 Sør-Fron
0519 Sør-Fron Søndre Fron (til 8.5.1925) 1851 0518 Fron 1966 (1.1.) 0518 Fron
0519 Sør-Fron 1977 (1.1.) 0518 Fron 2020 (1.1.) 3438 Sør-Fron
0520 Ringebu Ringeboe (1801)
Ringebo (til 1865)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3439 Ringebu
0521 Øyer Øier (til 1917) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3440 Øyer
0522 Gausdal Gusdal (1801) 1838 (1.1.) 1879 0522 Østre Gausdal
0523 Vestre Gausdal
0522 Østre Gausdal 1879 0522 Gausdal 1962 (1.1.) 0522 Gausdal
0522 Gausdal 1962 (1.1.) 0522 Østre Gausdal
0523 Vestre Gausdal
2020 (1.1.) 3441 Gausdal
0523 Vestre Gausdal 1879 0522 Gausdal 1962 (1.1.) 0522 Gausdal
0524 Fåberg Faabergs Landdistrikt (1855)
Faaberg (til 1918)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0501 Lillehammer
0525 Biri Birie (1801)
Birid (til 1865)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0502 Gjøvik
0526 Snertingdal Snertingdalen (til 1917) 1910 (1.1.) 0525 Biri 1964 (1.1.) 0502 Gjøvik
0527 Vardal Wardal (1801) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0502 Gjøvik
0529 Vestre Toten
0528 Østre Toten Østre Thoten (til 1855) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3442 Østre Toten
0529 Vestre Toten Vestre Thoten (til 1855) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3443 Vestre Toten
0530 Eina 1908 (1.1.) 0529 Vestre Toten 1964 (1.1.) 0529 Vestre Toten
0531 Kolbu 1908 (1.1.) 0529 Vestre Toten 1964 (1.1.) 0528 Østre Toten
0532 Jevnaker Jevnager (1801)
Jævnaker (til 1865)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3444 Jevnaker
0533 Lunner 1898 (1.1.) 0532 Jevnaker 2020 (1.1.) 3445 Lunner
0534 Gran 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3446 Gran
0535 Brandbu 1897 (1.1.) 0534 Gran 1962 (1.1.) 0534 Gran
0536 Land 1838 (1.1.) 1847 0536 Søndre Land
0538 Nordre Land
0536 Søndre Land 1847 0536 Land 2020 (1.1.) 3447 Søndre Land
0537 Fluberg 1914 (1.1.) 0536 Søndre Land 1962 (1.1.) 0536 Søndre Land
0538 Nordre Land
0538 Nordre Land 1847 0536 Land 2020 (1.1.) 3448 Nordre Land
0539 Torpa Torpen (til 1917) 1914 (1.1.) 0538 Nordre Land 1962 (1.1.) 0538 Nordre Land
0540 Sør-Aurdal Søndre Ourdahl (1801)
Søndre Aurdal (til 1917)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3449 Sør-Aurdal
0541 Etnedal Etnedalen (til 1917) 1894 0540 Søndre Aurdal
0542 Nordre Aurdal
2020 (1.1.) 3450 Etnedal
0542 Nord-Aurdal Nordre Ourdahl (1801)
Nordre Aurdal (til 1917)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3451 Nord-Aurdal
0543 Slidre 1838 (1.1.) 1849 (17.5.) 0543 Vestre Slidre
0544 Østre Slidre
0543 Vestre Slidre 1849 (17.5.) 0543 Slidre 2020 (1.1.) 3452 Vestre Slidre
0544 Øystre Slidre Østre Slidre (til 11.9.1925) 1849 (17.5.) 0543 Slidre 2020 (1.1.) 3453 Øystre Slidre
0545 Vang Wang (1801) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3454 Vang
0580 Sollien Solliden (1865) 1864 0520 Ringebu 1890 0431 Sollien

Buskerud[rediger | rediger kilde]

Buskerud inngår fra 1.1. 2020 i Viken, og samtlige kommuner får nye kommunenummer.

Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt(-er) Til kommune(r)
0601 Hønefoss Hønefos (til 1884) 1852 (22.4.) 0613 Norderhov 1964 (1.1.) 0601 Ringerike
0601 Ringerike 1964 (1.1.) 0601 Hønefoss
0611 Tyristrand
0612 Hole
0613 Norderhov
0614 Ådal
1977 (1.1.) 0605 Ringerike
0612 Hole
0602 Drammen 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3005 Drammen
0603 Holmsbu Holmsbo(e) (til 1900) 1847 0628 Hurum 1964 (1.1.) 0628 Hurum
0604 Kongsberg 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3006 Kongsberg
0605 Ringerike 1977 (1.1.) 0601 Ringerike 2020 (1.1.) 3007 Ringerike
0611 Tyristrand Tyristranden (til 1917) 1916 (1.7.) 0612 Hole 1964 (1.1.) 0601 Ringerike
0612 Hole Hoele (1801) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0601 Ringerike
0612 Hole 1977 (1.1.) 0601 Ringerike 2020 (1.1.) 3038 Hole
0613 Norderhov Nordrehoug (1801)
Norderhov Landdistrikt (1855)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0601 Ringerike
0614 Ådal Aadalen (til 1917)
Aadal (1918)
1857 0613 Norderhov 1964 (1.1.) 0601 Ringerike
0615 Flå Flaa (til 1918) 1905 (1.1.) 0616 Nes 2020 (1.1.) 3039 Flå
0616 Nes Næss (1801)
Næs (til 1884)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3040 Nesbyen
0617 Gol Goel (1801) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3041 Gol
0618 Hemsedal 1897 (1.1.) 0617 Gol 2020 (1.1.) 3042 Hemsedal
0619 Ål Aal (til 1918) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3043 Ål
0620 Hol 1877 (1.1.) 0619 Aal 2020 (1.1.) 3044 Hol
0621 Sigdal 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3045 Sigdal
0622 Krødsherad Krydsherret (1801)
Krødsherred (til 1917)
1901 (1.1.) 0621 Sigdal 2020 (1.1.) 3046 Krødsherad
0623 Modum 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3047 Modum
0624 Eker Eger (til 1855) 1838 (1.1.) 1885 (1.7.) 0624 Øvre Eker
0625 Nedre Eker
0624 Øvre Eiker Øvre Eker (til 1917) 1885 (1.7.) 0624 Eker 2020 (1.1.) 3048 Øvre Eiker
0625 Nedre Eiker Nedre Eker (til 1917) 1885 (1.7.) 0624 Eker 2020 (1.1.) 3005 Drammen
0626 Lier 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3049 Lier
0627 Røyken Røgen (1801)
Røken (til 1917)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3025 Asker
0628 Hurum Hurums Landdistrikt (1855) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3025 Asker
0629 Sandsvær Sandsvers Landdistrikt (1855) 1838 (1.1.) 1908 (1.1.) 0629 Ytre Sandsvær
0630 Øvre Sandsvær
0629 Ytre Sandsvær 1908 (1.1.) 0629 Sandsvær 1964 (1.1.) 0604 Kongsberg
0630 Øvre Sandsvær 1908 (1.1.) 0629 Sandsvær 1964 (1.1.) 0604 Kongsberg
0631 Flesberg Fledsberg (til 1865) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3050 Flesberg
0632 Rollag Rolloug (1801) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3051 Rollag
0633 Nore 1858 0632 Rollag 1962 (1.1.) 0633 Nore og Uvdal
0633 Nore og Uvdal 1962 (1.1.) 0633 Nore
0634 Uvdal
2020 (1.1.) 3052 Nore og Uvdal
0634 Uvdal Opdal (til 22.1.1932) 1901 (1.1.) 0633 Nore 1962 (1.1.) 0633 Nore og Uvdal
0680 Strømmen 1838 (1.1.) 1838 (1.1.) 0711 Strømmen
0681 Strømsgodset Bragernæs Landdistrikt (1855) 1838 (1.1.) 1843 0712 Skouger

Vestfold[rediger | rediger kilde]

Vestfold inngår fra 1.1. 2020 i Vestfold og Telemark, og samtlige kommuner får nye kommunenummer. Unntatt Svelvik, som overføres til Viken.

Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt(-er) Til kommune(r)
0701 Svelvik Svelvigen (1855)
Svelviken (til 1918)
1845 0711 Strømmen 1964 (1.1.) 0711 Svelvik
0701 Horten Borre (til 1.6.2002) 1988 (1.1.) 0703 Horten
0717 Borre
2020 (1.1.) 3801 Horten
0702 Holmestrand Hólmaströnd (norrønt) 1838 (1.1.) 2018 (1.1.) 0715 Holmestrand
0703 Horten Carljohansværn (1854-85) 1858 (1.1.) 0717 Borre 1988 (1.1.) 0701 Borre
0704 Åsgårdstrand Aasgaardstrand (til 1918) 1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 0717 Borre
0704 Tønsberg 1988 (1.1.) 0705 Tønsberg
0721 Sem
2020 (1.1.) 3803 Tønsberg
0705 Tønsberg Túnsberg (norrønt) 1838 (1.1.) 1988 (1.1.) 0704 Tønsberg
0706 Sandefjord 1838 (1.1.) 2017 (1.1.) 0710 Sandefjord
0707 Larvik Lauvervigen (1733)
Laurvig (til 1855)
Laurvik (til 1884)
1838 (1.1.) 1988 (1.1.) 0709 Larvik
0708 Stavern 1942 (1.7.) 0798 Stavern 1988 (1.1.) 0709 Larvik
0709 Larvik 1988 (1.1.) 0707 Larvik
0708 Stavern
0725 Tjølling
0726 Brunlanes
0727 Hedrum
2018 (1.1.) 0712 Larvik
0710 Sandefjord 2017 (1.1.) 0706 Sandefjord
0719 Andebu
0720 Stokke
2020 (1.1.) 3804 Sandefjord
0711 Strømm Strøm
Strømmen (til 1917)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0711 Svelvik
0711 Svelvik 1964 (1.1.) 0701 Svelvik
0711 Strømm
2020 (1.1.) 3005 Drammen
0712 Skoger Schouge (1801)
Skouger (til 1865)
Skauger (1900)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0602 Drammen
0712 Larvik 2018 (1.1.) 0709 Larvik
0728 Lardal
2020 (1.1.) 3805 Larvik
0713 Sande 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3802 Holmestrand
0714 Hof Hoff (1801) 1838 (1.1.) 2018 (1.1.) 0715 Holmestrand
0715 Botne Bothne (1801)
Botne Landdistrikt (1855)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0702 Holmestrand
0715 Holmestrand 2018 (1.1.) 0702 Holmestrand
0714 Hof
2020 (1.1.) 3802 Holmestrand
0716 Våle Waale (1801)
Vaale (til 1918)
1838 (1.1.) 2002 (1.1.) 0716 Re
0716 Re 2002 (1.1.) 0716 Våle
0718 Ramnes
2020 (1.1.) 3803 Tønsberg
0717 Borre Borre Landdistrikt (1855) 1838 (1.1.) 1988 (1.1.) 0701 Borre
0718 Ramnes Ramnæs (til 1884) 1838 (1.1.) 2002 (1.1.) 0716 Re
0719 Andebu Anneboe (1801)
Andebo (til 1865)
1838 (1.1.) 2017 (1.1.) 0710 Sandefjord
0720 Stokke Stoche (1801) 1838 (1.1.) 2017 (1.1.) 0710 Sandefjord
0721 Sem Slagen
Sæm (til 1884)
1838 (1.1.) 1988 (1.1.) 0704 Tønsberg
0722 Nøtterøy Nøtterøe (1801)
Nøterø (til 1900)
Nøtterø (til 1917)
1838 (1.1.) 2018 (1.1.) 0729 Færder
0723 Tjøme Tjømø (til 1917) 1838 (1.1.) 2018 (1.1.) 0729 Færder
0724 Sandar Sandeherret (1801)
Sandeherreds Landdistrikt (1855)
Sandeherred (til 1917)
Sandeherad (til 13.3.1931)
1838 (1.1.) 1968 (1.1.) 0706 Sandefjord
0725 Tjølling Thiølling (1801)
Thjødling (1855)
Tjødling (1865)
Tjylling
1838 (1.1.) 1988 (1.1.) 0709 Larvik
0726 Brunlanes Brunlaugnæss (1801)
Brunlagnæs (1865)
Brunlanæs (til 1900)
1838 (1.1.) 1988 (1.1.) 0709 Larvik
0727 Hedrum Heidarheim (norrønt) 1838 (1.1.) 1988 (1.1.) 0709 Larvik
0728 Lardal Laurdahl (1801)
Laurdal (til 1884)
1838 (1.1.) 2018 (1.1.) 0712 Larvik
0729 Færder 2018 (1.1.) 0722 Nøtterøy
0723 Tjøme
2020 (1.1.) 3811 Færder
0798 Stavern Friderichsværn (1801)
Frederiksværn (til 1917)
Fredriksvern (til 1.1.1930)
1838 (1.1.) 1942 (1.7.) 0708 Stavern

Telemark[rediger | rediger kilde]

Telemark inngår fra 1.1. 2020 i Vestfold og Telemark, og samtlige kommuner får nye kommunenummer.

Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt Til kommune(r)
0801 Kragerø Kragerøe (1801) 1838 (1.1.) 1960 (1.1.) 0815 Kragerø
0802 Langesund 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0814 Bamble
0803 Stathelle Stathellet (1801) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0814 Bamble
0804 Brevik Brevig (til 1855) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0805 Porsgrunn
0805 Porsgrunn Porsgrund (til 1920) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3806 Porsgrunn
0806 Skien Scheen (1801) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3807 Skien
0807 Notodden 1913 (1.1.) 0823 Heddal 2020 (1.1.) 3808 Notodden
0811 Siljan Slemdal (til 1917) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3812 Siljan
0812 Gjerpen Gjerpens Landdistrikt (1855) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0806 Skien
0813 Eidanger Ejdanger (1801)
Eidangers Landdistrikt (1855)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0805 Porsgrunn
0814 Bamble Bamble Landdistrikt (1855)
Bamble (til 1891)
Bamle (til 1917)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3813 Bamble
0815 Skåtøy Skaatø (til 1917)
Skaatøy (1918)
1883 (1.1.) 0816 Sannikedal 1960 (1.1.) 0815 Kragerø
0815 Kragerø 1960 (1.1.) 0801 Kragerø
0815 Skåtøy
0816 Sannidal
2020 (1.1.) 3814 Kragerø
0816 Sannidal Kragerø Landdistrikt (1855)
Sandøkedal (til 1865)
Sannikedal (til 1917)
1838 (1.1.) 1960 (1.1.) 0815 Kragerø
0817 Drangedal 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3815 Drangedal
0818 Solum Solums Landdistrikt (1855) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0806 Skien
0819 Holla Holden (til 1865)
Hollen (til 1917)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0806 Skien
0819 Nome
0819 Nome 1964 (1.1.) 0819 Holla
0820 Lunde
2020 (1.1.) 3816 Nome
0820 Lunde 1867 (1.1.) 0821 Bø 1964 (1.1.) 0819 Nome
0821 Bøe (1801) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3817 Midt-Telemark
0822 Sauherad Seude (1801)
Søvde, Søfde (1865)
Saude (til 1917)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3817 Midt-Telemark
0823 Heddal Hiterdal (til 1865)
Hitterdal (til 1917)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0807 Notodden
0824 Gransherad Gransherred (1865, 1875)
Gransherred (til 1917)
1860 0826 Tin
0827 Hjertdal
1964 (1.1.) 0604 Kongsberg
0807 Notodden
0825 Hovin 1886 (1.1.) 0824 Gransherred 1964 (1.1.) 0807 Notodden
0826 Tinn
0826 Tinn Tind (1801)
Tin (1865)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3818 Tinn
0827 Hjartdal Hierdal (1801)
Gjertdal, Hjerdal
Hjertdal (til 1884)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3819 Hjartdal
0828 Seljord Sillejord (1801)
Sil(g)jord (til 1875)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3820 Seljord
0829 Kviteseid Hvidesøe (1801)
Hvideseid (til 1865)
Hviteseid (1875)
Kvitseid (1900)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3821 Kviteseid
0830 Nissedal 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3822 Nissedal
0831 Fyresdal Moland (til 1879)
Fyrrisdal
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3823 Fyresdal
0832 Mo Moe (1801) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0833 Tokke
0833 Lårdal Laurdal (til 1865)
Laardal (til 1918)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0833 Tokke
0833 Tokke 1964 (1.1.) 0832 Mo
0833 Lårdal
2020 (1.1.) 3824 Tokke
0834 Vinje Winie (1801) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 3825 Vinje
0835 Rauland Roland (1801)
Raudland (1865)
1860 0833 Laardal
0834 Vinje
1964 (1.1.) 0835 Vinje

Aust-Agder[rediger | rediger kilde]

Aust-Agder inngår fra 1.1. 2020 i Agder, og samtlige kommuner får nye kommunenummer.

Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt Til kommune(r)
0901 Risør Øster Riisøer (1801)
Østerriisøer (1855)
Østerrisør (til 1905)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4201 Risør
0902 Tvedestrand 1838 (1.1.) 1960 (1.1.) 0914 Tvedestrand
0903 Arendal Arendahl (1733) 1838 (1.1.) 1992 (1.1.) 0906 Arendal
0904 Grimstad Grømstad (1801) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4202 Grimstad
0905 Lillesand 1838 (1.1.) 1962 (1.1.) 0926 Lillesand
0906 Arendal 1992 (1.1.) 0903 Arendal
0918 Moland
0920 Øyestad
0921 Tromøy
0922 Hisøy
2020 (1.1.) 4203 Arendal
0911 Gjerstad Gierrestad (1801)
Gjerrestad (1865)
Gjerestad (til 1900)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4211 Gjerstad
0912 Vegårshei Weegaards Heeden (1775)
Vegaardshejen (1801)
Vegaardsheien (1865)
Vegarsheien (1875)
Vegaarsheien (til 1917)
Vegaarshei (1918)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4212 Vegårshei
0913 Søndeled Sønneløv (1801)
Østerrisørs Landdistrikt
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 0901 Risør
0914 Holt Holts Landdistrikt (1855)
Tvedestrands Landdistrikt
1838 (1.1.) 1960 (1.1.) 0914 Tvedestrand
0914 Tvedestrand 1960 (1.1.) 0902 Tvedestrand
0914 Holt
0915 Dypvåg
2020 (1.1.) 4213 Tvedestrand
0915 Dypvåg Dybvaag (til 1917)
Dyvaag (1918)
Dyvåg (til 22.1.1932)
1838 (1.1.) 1960 (1.1.) 0914 Tvedestrand
0916 Flosta 1902 (1.1.) 0915 Dybvaag 1962 (1.1.) 0918 Moland
0917 Stokken 1919 (1.7.) 0918 Østre Moland 1962 (1.1.) 0918 Moland
0918 Austre Moland Østre Moeland (1801)
Østre Molands Landdistrikt (1855)
Østre Moland (til 1949)
1838 (1.1.) 1962 (1.1.) 0918 Moland
0918 Moland 1962 (1.1.) 0914 Tvedestrand
0916 Flosta
0917 Stokken
0918 Austre Moland
1992 (1.1.) 0906 Arendal
0919 Froland 1850 0920 Øiestad 2020 (1.1.) 4214 Froland
0920 Øyestad Øiestad Landdistrikt (1855)
Øiestad (til 1917)
1838 (1.1.) 1992 (1.1.) 0906 Arendal
0921 Tromøy Tromøe (1801)
Tromø (til 1917)
1878 (1.5.) 0918 Østre Moland 1992 (1.1.) 0906 Arendal
0922 Hisøy Hisø (til 1917)
His (til 19.7.1930)
1881 (1.1.) 0920 Øiestad 1992 (1.1.) 0906 Arendal
0923 Fjære Fiære (1801)
Fjære Landdistrikt (1855)
1846 0920 Øiestad 1971 (1.1.) 0904 Grimstad
0924 Landvik Hom(m)edal (til 1855)
Landvik (1865, 1875)
Landvig (til 1907)
1838 (1.1.) 1971 (1.1.) 0904 Grimstad
0925 Eide Eijde (1801) 1838 (1.1.) 1962 (1.1.) 0924 Landvik
0926 Lillesand
0926 Vestre Moland Vestre Molands Landdistrikt (1855) 1838 (1.1.) 1962 (1.1.) 0926 Lillesand
0926 Lillesand 1962 (1.1.) 0905 Lillesand
0925 Eide
0926 Vestre Moland
0927 Høvåg
2020 (1.1.) 4215 Lillesand
0927 Høvåg Høivaag (til 1884)
Høvaag (til 1918)
1865 0926 Vestre Moland 1962 (1.1.) 0926 Lillesand
0928 Birkenes Birkenæs (til 1884) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4216 Birkenes
0929 Åmli Omblie (1801)
Omli(d) (til 1865)
Aamli (til 1918)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4217 Åmli
0930 Gjøvdal Gievedahl (1801)
Gjevedal (til 1914)
1908 (1.1.) 0929 Aamli 1960 (1.1.) 0929 Åmli
0931 Tovdal Lille Topdal (til 1917) 1908 (1.1.) 0929 Aamli 1967 (1.1.) 0929 Åmli
0932 Mykland Møkland (1801) 1876 0929 Aamli 1967 (1.1.) 0919 Froland
0933 Herefoss Heigrefoss (1801)
Heirefos (til 1884)
1838 (1.1.) 1967 (1.1.) 0928 Birkenes
0934 Evje og Veigusdal Evie (1801) 1838 (1.1.) 1877 (1.1.) 0934 Veigusdal
0937 Evje
0934 Vegusdal Wegusdal (1801)
Veigusdal (til 1884)
1877 (1.1.) 0934 Evje og Veigusdal 1967 (1.1.) 0928 Birkenes
0935 Hornnes og Iveland Hordnæs og Iveland (til 1884) 1838 (1.1.) 1886 (1.1.) 0935 Iveland
0936 Hornnes
0935 Iveland 1886 (1.1.) 0935 Hornnes og Iveland 2020 (1.1.) 4218 Iveland
0936 Hornnes Hordnæs 1886 (1.1.) 0935 Hornnes og Iveland 1960 (1.1.) 0937 Evje og Hornnes
0937 Evje 1877 (1.1.) 0934 Evje og Veigusdal 1960 (1.1.) 0937 Evje og Hornnes
0937 Evje og Hornnes 1960 (1.1.) 0936 Hornnes
0937 Evje
2020 (1.1.) 4219 Evje og Hornnes
0938 Bygland 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4220 Bygland
0939 Hylestad Hyllestad (1801) 1915 (1.7.) 0940 Valle 1962 (1.1.) 0940 Valle
0940 Valle Walle (1801) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4221 Valle
0941 Bykle 1902 (1.1.) 0940 Valle 2020 (1.1.) 4222 Bykle
0980 Aaseral 1838 (1.1.) 1880 (1.9.) 1026 Aaseral
0990 Barbu 1878 (1.5.) 0918 Østre Moland 1902 (1.1.) 0903 Arendal

Vest-Agder[rediger | rediger kilde]

Vest-Agder inngår fra 1.1. 2020 i Agder, og samtlige kommuner får nye kommunenummer.

Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt Til kommune(r)
1001 Kristiansand Christian(s)sand (til 1865)
Kristianssand (1875)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4204 Kristiansand
1002 Mandal Vester Riisøer (til 1662) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4205 Lindesnes
1003 Farsund Fahrsund (1801) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4206 Farsund
1004 Flekkefjord Flechefiord (1801) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4207 Flekkefjord
1011 Randesund Randøsund (til 1917) 1893 (31.12.) 1012 Oddernes 1965 (1.1.) 1001 Kristiansand
1012 Oddernes Oddernæs (til 1900) 1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1001 Kristiansand
1013 Tveit Tved (1801)
Thved (1855)
Thvet (1865)
Tvet (1875)
Tveid (til 1907)
1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1001 Kristiansand
1014 Vennesla Vennisland (1801)
Vennesland (til 1884)
1865 1016 Øvrebø 2020 (1.1.) 4223 Vennesla
1015 Hægeland Hægland (til 1884) 1896 (1.7.) 1016 Øvrebø og Hægeland 1964 (1.1.) 1014 Vennesla
1016 Øvrebø Øvrebøe (1801) 1838 (1.1.) 1865 1014 Vennesland
1016 Øvrebø og Hægland
1016 Øvrebø og Hægeland Øvrebø og Hægland (til 1884) 1865 1016 Øvrebø 1896 (1.7.) 1015 Hægeland
1016 Øvrebø
1016 Øvrebø 1896 (1.7.) 1016 Øvrebø og Hægeland 1964 (1.1.) 1014 Vennesla
1017 Songdalen
1017 Greipstad Grepstad (1801) 1913 (1.7.) 1018 Søgne 1964 (1.1.) 1017 Songdalen
1017 Songdalen 1964 (1.1.) 1016 Øvrebø
1017 Greipstad
1023 Finsland
2020 (1.1.) 4204 Kristiansand
1018 Søgne Sygne (1801) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4204 Kristiansand
1019 Halse og Harkmark Mandals Landdistrikt (til 1865)
Halsaa og Hartmark (til 1917)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1002 Mandal
1020 Holum Holme (til 1917) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1002 Mandal
1018 Søgne
1021 Øislebø og Laudal Ø(i)slebø og Løvdal (til 1884) 1838 (1.1.) 1899 (1.1.) 1021 Øislebø
1022 Laudal
1021 Øyslebø Øyslebøe (1801)
Øislebø (til 1917)
1899 (1.1.) 1021 Øislebø og Laudal 1964 (1.1.) 1018 Søgne
1021 Marnardal
1021 Marnardal 1964 (1.1.) 1021 Øyslebø
1022 Laudal
1023 Finsland
1024 Bjelland
2020 (1.1.) 4205 Lindesnes
1022 Laudal Løvdahl (1801)
Løvdal (til 1884)
1899 (1.1.) 1021 Øislebø og Laudal 1964 (1.1.) 1021 Marnardal
1023 Finsland Findsland (1801) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1017 Songdalen
1021 Marnardal
1024 Bjelland og Grindum Bjelland og Grindhem (til 1884)
Bjelland og Grinnem (1900)
1838 (1.1.) 1902 (1.1.) 1024 Bjelland
1025 Grindum
1024 Bjelland Bielland (1801)
Bjælland (1855)
1902 (1.1.) 1024 Bjelland og Grindum 1964 (1.1.) 1021 Marnardal
1027 Audnedal
1025 Grindheim Grinnem (1801)
Grindum (til 1907)
1902 (1.1.) 1024 Bjelland og Grindum 1964 (1.1.) 1027 Audnedal
1026 Åseral Aaseral (til 1918) 1880 (1.9.) 0980 Aaseral 2020 (1.1.) 4224 Åseral
1027 Undal Undahl (1801) 1838 (1.1.) 1845 1027 Nordre Undal
1029 Søndre Undal
1027 Nordre Undal 1845 1027 Undal 1911 (1.1.) 1027 Konsmo
1028 Vigmostad
1027 Konsmo Konnesmoe (1801) 1911 (1.1.) 1027 Nordre Undal 1964 (1.1.) 1027 Audnedal
1027 Audnedal 1964 (1.1.) 1024 Bjelland
1025 Grindheim
1027 Konsmo
2020 (1.1.) 4225 Lyngdal
1028 Vigmostad Wigmostad (1801) 1911 (1.1.) 1027 Nordre Undal 1964 (1.1.) 1029 Lindesnes
1029 Sør-Audnedal Søndre Undal (til 1917) 1845 1027 Undal 1964 (1.1.) 1029 Lindesnes
1029 Lindesnes 1964 (1.1.) 1028 Vigmostad
1029 Sør-Audnedal
1030 Spangereid
2020 (1.1.) 4205 Lindesnes
1030 Spangereid 1899 (1.1.) 1029 Søndre Undal 1964 (1.1.) 1029 Lindesnes
1032 Lyngdal
1031 Austad 1909 (1.1.) 1032 Lyngdal 1963 (1.1.) 1032 Lyngdal
1032 Lyngdal Lyngdahl (1801) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4225 Lyngdal
1033 Kvås Qvasen (1801)
Kvaas (til 1918)
1909 (1.1.) 1032 Lyngdal 1963 (1.1.) 1032 Lyngdal
1034 Hægebostad He(g)gebostad (til 1855)
Helgebostad (1865)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4226 Hægebostad
1035 Eiken Egen (1801) 1916 (1.1.) 1034 Hægebostad 1963 (1.1.) 1034 Hægebostad
1036 Fjotland Fjortland 1838 (1.1.) 1841 1037 Kvinesdal
1036 Fjotland 1858 1037 Kvinesdal 1963 (1.1.) 1037 Kvinesdal
1037 Kvinesdal Qvinnesdal (1801)
Nedre Kvinnesdal
1838 (1.1.) 1900 (1.1.) 1037 Liknes
1038 Fede
1037 Kvinesdal Lechnes (1801)
Liknes (til 10.10.1919)
1900 (1.1.) 1037 Kvinesdal 2020 (1.1.) 4227 Kvinesdal
1038 Feda Fedde (1801)
Fede (til 1917)
1900 (1.1.) 1037 Kvinesdal 1963 (1.1.) 1037 Kvinesdal
1039 Herad Herod (til 1884)
Herred (til 1917)
1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1003 Farsund
1040 Spind 1893 (17.10.) 1039 Herred 1965 (1.1.) 1003 Farsund
1041 Lista Vandsøe (1801)
Vanse Landdistrikt (1855)
Vanse (til 1917)
1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1003 Farsund
1042 Nes og Hitterø Flekkefjords Landdistrikt (1855)
Næs og Hitterø (til 1884)
1838 (1.1.) 1893 (8.10.) 1042 Hitterø
1043 Nes
1042 Hidra Hitterø (til 1917) 1893 (8.10.) 1042 Nes og Hitterø 1965 (1.1.) 1004 Flekkefjord
1043 Nes Næss (1801) 1893 (8.10.) 1042 Nes og Hitterø 1965 (1.1.) 1004 Flekkefjord
1044 Gyland 1893 (31.12.) 1045 Bakke 1965 (1.1.) 1004 Flekkefjord
1045 Bakke 1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1004 Flekkefjord
1046 Siredalen Siredalen (til 1865) 1849 1045 Bakke 1905 (1.1.) 1046 Tonstad
1047 Øvre Sirdal
1046 Tonstad 1905 (1.1.) 1046 Siredalen 1960 (1.1.) 1046 Sirdal
1046 Sirdal 1960 (1.1.) 1045 Bakke
1046 Tonstad
1047 Øvre Sirdal
2020 (1.1.) 4228 Sirdal
1047 Øvre Sirdal Øvre Siredalen (til 1917) 1905 (1.1.) 1046 Siredalen 1960 (1.1.) 1046 Sirdal

Rogaland[rediger | rediger kilde]

Rogaland fylke og dets kommuner, med unntak ved kommunesammenslåinger, beholder sitt/sine fylkes-/kommunenummer etter år 2020.

Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt Til kommune(r)
1101 Egersund Ekersund (til 1884) 1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1101 Eigersund
1101 Eigersund 1965 (1.1.) 1101 Egersund
1113 Heskestad
1115 Helleland
1116 Eigersund
1102 Sandnes Sandnæs (til 1884) 1861 (6.4.) 1123 Høiland 2020 (1.1.) 1108 Sandnes
1103 Stavanger 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 1103 Stavanger
1103 Stavanger 2020 (1.1.) 1103 Stavanger
1141 Finnøy
1142 Rennesøy
1104 Skudeneshavn Skudesnæshavn (til 1884) 1858 (10.2.) 1150 Skudesnæs 1965 (1.1.) 1149 Karmøy
1105 Kopervik 1866 (16.8.) 1147 Avaldsnæs med Kopervik 1965 (1.1.) 1149 Karmøy
1106 Haugesund 1855 (1.2.) 1152 Torvestad
1107 Sogndal Soggendahl (1801)
Soggendal (til 1900)
1845 1111 Soggendal 1944 (1.7.) 1111 Sokndal
1108 Sandnes 2020 (1.1.) 1108 Sandnes
1129 Forsand
1111 Sokndal Soggendals Landdistrikt (1855)
Sog(g)endal (til 1865)
Sogndal (til 1917)
1838 (1.1.)
1112 Lund Lunde (til 1884) 1838 (1.1.)
1113 Heskestad Hæskestad (1801) 1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1101 Eigersund
1112 Lund
1114 Bjerkreim Birkrim (1801)
Birkrem (til 1884)
Birkreim
1838 (1.1.)
1115 Helleland 1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1101 Eigersund
1116 Eigersund Egersunds Landdistrikt (1855)
Ekersunds Landdistrikt (til 1875)
Egersund (til 1917)
1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1101 Eigersund
1117 Ogna Ougne (1801)
Augne (1865)
Ogne (til 1917)
1839 1116 Ekersunds Landdistrikt 1964 (1.1.) 1119 Hå
1118 Varhaug Warhoug (1801)
Varhoug
1894 1119 Haa 1964 (1.1.) 1119 Hå
1119 Haa (til 1918) 1838 (1.1.) 1894 1118 Varhaug
1119 Nærbø
1119 Nærbø 1894 1119 Haa 1964 (1.1.) 1119 Hå
1119 1964 (1.1.) 1117 Ogna
1118 Varhaug
1119 Nærbø
1120 Klepp Klep (til 1907) 1838 (1.1.)
1121 Time Lye (1801)
Ly (til 1865)
Thime
1838 (1.1.)
1122 Gjestal Giestahl (1801)
Gjæsdal (til 1884)
Gjesdal (til 1917)
1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1122 Gjesdal
1122 Gjesdal 1965 (1.1.) 1114 Bjerkreim
1122 Gjestal
1128 Høle
1129 Forsand
1123 Høyland Høiland (til 1917) 1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1102 Sandnes
1124 Håland Haaland (til 1918) 1838 (1.1.) 1930 (1.7.) 1124 Sola
1125 Madla
1124 Sola Sole (1801) 1930 (1.7.) 1124 Håland
1125 Madla Malde (1801) 1930 (1.7.) 1124 Håland 1965 (1.1.) 1103 Stavanger
1126 Hetland Stavanger Landdistrikt
Hetlands Landdistrikt (til 1922)
1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1102 Sandnes
1103 Stavanger
1127 Randaberg Ranneberg (1801) 1922 (1.7.) 1126 Hetland
1128 Høle Hølle (til 1842)
Høgsfjord
1842 (1.1.) 1130 Strand 1965 (1.1.) 1102 Sandnes
1122 Gjesdal
1129 Forsand Fossan(d) (til 1917) 1871 (1.1.) 1128 Høgsfjord 2020 (1.1.) 1108 Sandnes
1130 Strand 1838 (1.1.)
1131 Årdal Aardal (til 1918) 1859 1133 Hjelmeland og Fister 1965 (1.1.) 1130 Strand
1133 Hjelmeland
1132 Fister 1884 (1.7.) 1133 Hjelmeland og Fister 1965 (1.1.) 1133 Hjelmeland
1141 Finnøy
1133 Hjelmeland og Fister 1838 (1.1.) 1884 (1.7.) 1132 Fister
1133 Hjelmeland
1133 Hjelmeland Hielmeland (1801) 1884 (1.7.) 1133 Hjelmeland og Fister
1134 Suldal Soledahl (1801)
Suledal (til 1884)
1838 (1.1.)
1135 Sauda Søvde (til 1865)
Saude (til 1917)
1842 1134 Suledal
1136 Sand 1859 1138 Jælse 1965 (1.1.) 1134 Suldal
1137 Erfjord 1914 (1.1.) 1138 Jelse 1965 (1.1.) 1134 Suldal
1138 Jelsa Jelsøe (1801)
Jælse (til 1884)
Jelse (til 1907)
1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1133 Hjelmeland
1134 Suldal
1141 Finnøy
1139 Nærstrand 1838 (1.1.) 1868 (1.1.) 1139 Hinderaa
1140 Sjærnerø
1139 Nedstrand Hinderaae (1801)
Hinderaa (til 10.8.1881)
Nærstrand (1900)
Nerstrand (til 1917)
1868 (1.1.) 1139 Nærstrand 1965 (1.1.) 1146 Tysvær
1140 Sjernarøy Stiernerøe (til 1884)
Sjærnerø (til 1884)
Stjernerø (1900)
Sjernerø (til 1917)
1868 (1.1.) 1139 Nærstrand 1965 (1.1.) 1141 Finnøy
1141 Finnøy Findøe (1801)
Finnø (til 1917)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 1103 Stavanger
1142 Rennesøy Rennesøe (1801)
Rennesø (til 1917)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 1103 Stavanger
1143 Mosterøy Mosterø (til 1917) 1884 (1.7.) 1142 Rennesø 1965 (1.1.) 1142 Rennesøy
1144 Kvitsøy Hvidingsøe (1801)
Kvitingsøy (til 1936)
1923 (1.1.) 1143 Mosterøy
1145 Bokn Buchen (1801)
Bukken (til 1884)
1849 1150 Skudesnæs
1146 Tysvær 1849 1154 Skjold
1147 Avaldsnæs med Kopervik 1838 (1.1.) 1866 (16.8.) 1105 Kopervik
1147 Avaldsnæs
1147 Avaldsnes Augvaldsnæs (1801)
Avaldsnæs (til 1900)
1866 (16.8.) 1147 Avaldsnæs med Kopervik 1965 (1.1.) 1146 Tysvær
1149 Karmøy
1148 Stangaland Kopervik landsogn (til 6.11.1920) 1909 (1.1.) 1147 Avaldsnes 1965 (1.1.) 1149 Karmøy
1149 Åkra Achre (1801)
Aakre (til 1917)
Aakra (1918)
1892 (1.1.) 1150 Skudenes 1965 (1.1.) 1149 Karmøy
1149 Karmøy 1965 (1.1.) 1104 Skudeneshavn
1105 Kopervik
1147 Avaldsnes
1148 Stangaland
1149 Åkra
1150 Skudenes
1152 Torvastad
1150 Skudenes Schudesnæs (1801)
Skudesnæs (til 1884)
Skudenæs (1900)
1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1149 Karmøy
1151 Utsira Udzire (1801)
Utsire (til 1935)
1924 (1.7.) 1152 Torvastad
1152 Torvastad Torvestads Landdistrikt (1855)
Torvestad (til 1917)
1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1106 Haugesund
1149 Karmøy
1153 Skåre Haugesund Landdistrikt
Schaare (1801)
Skaare (til 1918)
1881 (1.11.) 1152 Torvestad 1958 (1.1.) 1106 Haugesund
1154 Skjold Schiold (1801) 1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1146 Tysvær
1154 Vindafjord
1154 Vindafjord 1965 (1.1.) 1154 Skjold
1155 Vats
1156 Imsland
1157 Vikedal
1158 Sandeid
2006 (1.1.) 1160 Vindafjord
1155 Vats Vads (1801)
Vass (til 1907)
1891 1154 Skjold 1965 (1.1.) 1146 Tysvær
1154 Vindafjord
1156 Imsland 1923 (1.1.) 1157 Vikedal 1965 (1.1.) 1134 Suldal
1154 Vindafjord
1157 Vikedal Wigedahl (1801)
Vigedal (til 1855)
1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1146 Tysvær
1154 Vindafjord
1158 Sandeid Sandeyd (1801) 1923 (1.1.) 1157 Vikedal 1965 (1.1.) 1154 Vindafjord
1159 Ølen 2002 (1.1.) 1214 Ølen 2006 (1.1.) 1160 Vindafjord
1160 Vindafjord 2006 (1.1.) 1154 Vindafjord
1159 Ølen

Hordaland[rediger | rediger kilde]

Hordaland inngår fra 1.1. 2020 i Vestland, og samtlige kommuner får nye kommunenummer.

Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt Til kommune(r)
1201 Bergen (Se 1301 Bergen) 1972 (1.1.) 1248 Laksevåg
1249 Fana
1250 Arna
1255 Åsane
1301 Bergen
2020 (1.1.) 4601 Bergen
1211 Etne 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4611 Etne
1212 Skånevik Schonevig (1801)
Skonevig (til 1865)
Skonevik (til 1884)
Skaanevik (til 1918)
1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1211 Etne
1224 Kvinnherad
1213 Fjelberg Fieldberg (1801)
Fjeldberg (1865)
Fjælberg (til 1884)
1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1224 Kvinnherad
1214 Ølen Aalund (1801) 1916 (1.7.) 1213 Fjelberg 2002 (1.1.) 1159 Ølen
1215 Vikebygd Wigebøgd (1801) 1902 (1.1.) 1216 Sveen 1964 (1.1.) 1214 Ølen
1216 Sveio
1216 Sveio Sveen (til 1.12.1911) 1852 (1.1.) 1218 Finaas 2020 (1.1.) 4612 Sveio
1217 Valestrand 1868 (15.5.) 1221 Stordøen 1964 (1.1.) 1216 Sveio
1218 Finnaas Findaas (1801)
Finaas (til 1884)
1838 (1.1.) 1916 (1.7.) 1218 Moster
1219 Bømmel
1220 Bremnes
1218 Moster 1916 (1.7.) 1218 Finnaas 1963 (1.1.) 1219 Bømlo
1219 Bømlo Bømmel (til 1917) 1916 (1.7.) 1218 Finnaas 2020 (1.1.) 4613 Bømlo
1220 Bremnes 1916 (1.7.) 1218 Finnaas 1963 (1.1.) 1219 Bømlo
1221 Stord Storøen (1801)
Stordø (1865)
Stordøen (til 1884)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4614 Stord
1222 Fitjar Fitie (1801)
Fitje (til 1892)
1863 1221 Stordøen 2020 (1.1.) 4615 Fitjar
1223 Tysnes Tysnæs (til 1884) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4616 Tysnes
1224 Kvinnherad Quindherred (1801)
Kvind(e)herred (til 1884)
Kvinnherred (til 1917)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4617 Kvinnherad
1225 Varaldsøy Warildsøe (1801)
Varaldsø (til 1917)
1902 (1.1.) 1226 Strandebarm og Varaldsø 1965 (1.1.) 1224 Kvinnherad
1238 Kvam
1226 Strandebarm og Varaldsø 1838 (1.1.) 1902 (1.1.) 1225 Varaldsø
1226 Strandebarm
1226 Strandebarm 1902 (1.1.) 1226 Strandebarm og Varaldsø 1965 (1.1.) 1227 Jondal
1238 Kvam
1227 Jondal Jondalen (til 1884) 1862 1226 Strandebarm og Varaldsø 2020 (1.1.) 4618 Ullensvang
1228 Odda Odde (1801) 1917 (1.7.) 1230 Ullensvang 2020 (1.1.) 4618 Ullensvang
1229 Røldal 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1228 Odda
1230 Ullensvang 1838 (1.1.) 1977 (1.1.) 1231 Ullensvang
1232 Eidfjord
1231 Kinsarvik Kinzervig (1801)
Kinservig (1855)
Kinservik (til 1917)
1913 (1.7.) 1230 Ullensvang 1964 (1.1.) 1230 Ullensvang
1234 Granvin
1231 Ullensvang 1977 (1.1.) 1230 Ullensvang 2020 (1.1.) 4618 Ullensvang
1232 Eidfjord Ejfjord (1801) 1891 (1.5.) 1233 Ulvik 1964 (1.1.) 1230 Ullensvang
1232 Eidfjord 1977 (1.1.) 1230 Ullensvang 2020 (1.1.) 4619 Eidsfjord
1233 Ulvik Uldvig (1801)
Graven (til 1859)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4620 Ulvik
1234 Granvin Graven (til 1898) 1891 (1.5.) 1233 Ulvik 2020 (1.1.) 4621 Voss
1235 Voss Vosse
Vos (1865)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4621 Voss
1236 Vossestrand Vossestranden (til 1917) 1868 (1.1.) 1235 Vos 1964 (1.1.) 1235 Voss
1237 Evanger Ævanger (til 1907) 1885 (1.1.) 1235 Voss 1964 (1.1.) 1235 Voss
1251 Vaksdal
1238 Kvam Wigøer (1801)
Vigøer (1855)
Vikør (til 1.12.1911)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4622 Kvam
1239 Hålandsdal Haalandsdalen (til 1917)
Haalandsdal (1918)
1903 (1.1.) 1241 Fuse 1964 (1.1.) 1241 Fusa
1240 Strandvik Strandvig (1801) 1903 (1.1.) 1241 Fuse 1964 (1.1.) 1241 Fusa
1241 Fusa Fuse (til 1917) 1856 1243 Os 2020 (1.1.) 4624 Bjørnafjorden
1242 Samnanger 1907 (1.1.) 1243 Os 2020 (1.1.) 4623 Samnanger
1243 Os Ous (1801) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4624 Bjørnefjorden
1244 Austevoll Østervold (1801)
Austevold (til 1917)
1886 (1.1.) 1245 Sund 2020 (1.1.) 4625 Austevoll
1245 Sund 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4626 Øygarden
1246 Fjell Fjeld (til 1917) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4626 Øygarden
1247 Askøy Aschøen (1801)
Askøen (til 1917)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4627 Askøy
1248 Laksevåg Laxevaag (til 1906) 1918 (1.7.) 1247 Askøy 1972 (1.1.) 1201 Bergen
1249 Fana Fanøe (1801)
Fane (til 1917)
1838 (1.1.) 1972 (1.1.) 1201 Bergen
1250 Haus Houg (1801) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1250 Arna
1253 Osterøy
1250 Arna 1964 (1.1.) 1250 Haus 1972 (1.1.) 1201 Bergen
1251 Bruvik Brudvig (1801)
Brudvik (til 1900)
1870 (1.1.) 1250 Haus 1964 (1.1.) 1251 Vaksdal
1253 Osterøy
1251 Vaksdal 1964 (1.1.) 1237 Evanger
1251 Bruvik
1252 Modalen
2020 (1.1.) 4628 Vaksdal
1252 Modalen 1910 (1.1.) 1253 Hosanger 2020 (1.1.) 4629 Modalen
1253 Hosanger 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1253 Osterøy
1263 Lindås
1253 Osterøy 1964 (1.1.) 1250 Haus
1251 Bruvik
1253 Hosanger
1254 Hamre
2020 (1.1.) 4630 Osterøy
1254 Hamre Hammer (til 1914) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1253 Osterøy
1256 Meland
1263 Lindås
1255 Åsane Aasene (til 1917)
Aasane (1918)
1904 (1.1.) 1254 Hammer 1972 (1.1.) 1201 Bergen
1256 Meland Mæland (til 1930) 1923 (15.10.) 1257 Alversund 2020 (1.1.) 4631 Alver
1257 Alversund Alværsund (til 1900) 1885 (1.1.) 1253 Hosanger
1254 Hammer
1964 (1.1.) 1263 Lindås
1258 Herdla Herløe (1801)
Herlø (til 1917)
1871 (1.1.) 1261 Manger 1964 (1.1.) 1246 Fjell
1247 Askøy
1256 Meland
1259 Øygarden
1260 Radøy
1259 Hjelme Hjelmen (til 5.11.1912) 1910 (1.1.) 1261 Manger 1964 (1.1.) 1259 Øygarden
1259 Øygarden 1964 (1.1.) 1258 Herdla
1259 Hjelme
2020 (1.1.) 4626 Øygarden
1260 Hordabø (til 13.3.1925) 1924 (1.7.) 1261 Manger 1964 (1.1.) 1260 Radøy
1260 Radøy 1964 (1.1.) 1258 Herdla
1260 Hordabø
1261 Manger
1262 Sæbø
1263 Lindås
1264 Austrheim
2020 (1.1.) 4631 Alver
1261 Manger 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1260 Radøy
1262 Sæbø Sæbøe (1801) 1924 (1.7.) 1261 Manger 1964 (1.1.) 1256 Meland
1260 Radøy
1263 Lindås
1263 Lindås Lindaas (til 1918) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4631 Alver
1264 Austrheim Østrem (1801) 1910 (1.1.) 1263 Lindaas 2020 (1.1.) 4632 Austrheim
1265 Masfjorden 1879 1263 Lindaas 1947 (1.7.) 1266 Masfjorden
1265 Fedje 1947 (1.7.) 1264 Austrheim 2020 (1.1.) 4633 Fedje
1266 Masfjorden 1947 (1.7.) 1265 Masfjorden 2020 (1.1.) 4634 Masfjorden
1280 Aarstad St. Jørgens Hospital (1801-65)
Hospitalskirkens Landdistrikt (1855)
1838 (1.1.) 1915 (1.7.) 1301 Bergen
1281 Dom- og Korskirkens Landdistrikt Bergen Landdistrikt 1838 (1.1.) 1877 (1.1.) 1301 Bergen
1282 Eid Ejd (1801) 1838 (1.1.) 1855 1213 Fjeldberg

Bergen[rediger | rediger kilde]

Bergen var eget amt og fylke i perioden 1831 - 1972, da det ble en del av Hordaland

Nr. Navn Forhistorie Historiske navn Opprettet Byutvidelser/Grenseendringer Opphørt Til kommune(r)
1301 Bergen Bystatus 1070 Bjørgvin (Middelalderen) 1838 (1.1.)
Amt fra 1831
Byen vokste frem rundt Bryggen i Vågsbunnen. Bygrensene første gang definert 1276 i Magnus Lagabøtes bylov. Byterritoriet ble kraftig beskåret ved makeskiftet mellom kronen og Erik Rosenkrantz etter bybrannen 1561. Bergen landsogn innlemmet 1876, Årstad kommune i 1915, Gyldenpris overført fra Laksevåg i 1921, Fyllingsdalen fra Fana i 1955. 1972 (1.1.) 1201 Bergen

Sogn og Fjordane[rediger | rediger kilde]

Sogn og Fjordane inngår fra 1.1. 2020 i Vestland, og samtlige kommuner får nye kommunenummer. Med unntak av Hornindal som overføres til Møre og Romsdal og inngår i nye Volda kommune.

Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt Til kommune(r)
1401 Florø 1861 (3.1.) 1437 Kin 1964 (1.1.) 1401 Flora
1401 Flora 1964 (1.1.) 1401 Florø
1434 Vevring
1435 Eikefjord
1436 Bru
1437 Kinn
1438 Bremanger
2020 (1.1.) 4602 Kinn
1411 Gulen Evindvig (1801)
Eivindvig (1855)
Eivindvik (1865)
Evindvik (til 17.5.1890)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4635 Gulen
1412 Solund Utvær (til 1.7.1890)
Sulen (til 16.11.1923)
1858 1411 Eivindvik 2020 (1.1.) 4636 Solund
1413 Hyllestad 1862 1415 Ladvik og Brekke
1428 Askevold
2020 (1.1.) 4637 Hyllestad
1414 Brække 1850 1411 Eivindvik 1861 1415 Ladvik og Brække
1414 Brekke 1905 (1.1.) 1415 Lavik og Brekke 1964 (1.1.) 1411 Gulen
1415 Ladvik Ladvig (til 1855) 1838 (1.1.) 1861 1415 Ladvik og Brække
1415 Lavik og Brekke Ladvik og Brække (1865)
Ladvik og Brekke (til 1884)
1861 1414 Brække
1415 Ladvik
1905 (1.1.) 1414 Brekke
1415 Lavik
1415 Lavik 1905 (1.1.) 1415 Lavik og Brekke 1964 (1.1.) 1416 Høyanger
1416 Kyrkjebø Kirkebøe (1801)
Klæ(d)vold (til 1.7.1890)
Kirkebø (til 1917)
1858 1415 Ladvik 1964 (1.1.) 1416 Høyanger
1416 Høyanger 1964 (1.1.) 1415 Lavik
1416 Kyrkjebø
1417 Vik
2020 (1.1.) 4638 Høyanger
1417 Vik Wiig (1801)
Vig (1855)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4639 Vik
1418 Balestrand 1850 1419 Lekanger 2020 (1.1.) 4640 Sogndal
1419 Leikanger Leganger (til 1855)
Lekanger (til 1884)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4640 Sogndal
1420 Sogndal Sogndahl (1801) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4640 Sogndal
1421 Aurland Uhrland (1801)
Urland
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4641 Aurland
1422 Lærdal Leirdahl (1801)
Leirdal
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4642 Lærdal
1423 Borgund 1864 1422 Lærdal 1964 (1.1.) 1422 Lærdal
1424 Årdal Aardal (til 1918) 1863 1422 Lærdal 2020 (1.1.) 4643 Årdal
1425 Hafslo Hafsloe (1801) 1838 (1.1.) 1963 (1.1.) 1426 Luster
1426 Luster Lyster (til 1917) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4644 Luster
1427 Jostedal Justedahl (1801)
Justedal (til 1865)
Jostedal (1875)
Jostedalen (til 1917)
1838 (1.1.) 1963 (1.1.) 1246 Luster
1428 Askvoll Askevold (til 1884)
Askvold (til 1917)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4645 Askvoll
1429 Fjaler Yttre Holmedahl (til 1855)
Ytre Holmedal (til 16.10.1911)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4646 Fjaler
1430 Gaular Indre Holmedahl (1801)
Indre Holmedal (til 16.10.1911)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4647 Sunnfjord
1431 Jølster Julster (1801) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4647 Sunnfjord
1432 Førde 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4647 Sunnfjord
1433 Naustdal Nøstdahl (1801) 1896 (1.1.) 1432 Førde 2020 (1.1.) 4647 Sunnfjord
1434 Vevring Vefring (til 1884) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1401 Flora
1428 Askvoll
1433 Naustdal
1435 Eikefjord 1923 (1.1.) 1437 Kinn 1964 (1.1.) 1401 Flora
1436 Bru 1923 (1.1.) 1437 Kinn 1964 (1.1.) 1401 Flora
1428 Askvoll
1437 Kinn Kind (1801)
Kin (1865)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1401 Flora
1438 Bremanger 1866 (1.1.) 1437 Kin 2020 (1.1.) 4648 Bremanger
1439 Sør-Vågsøy Søndre Vaagsø (til 1917)
Sør-Vaagsøy (1918)
1910 (1.1.) 1441 Selje 1964 (1.1.) 1439 Vågsøy
1439 Vågsøy Waagsøe (1801) 1964 (1.1.) 1439 Sør-Vågsøy
1440 Nord-Vågsøy
1441 Selje
1442 Davik
2020 (1.1.) 4602 Kinn
1440 Nord-Vågsøy Nordre Vaagsø (til 1917)
Nord-Vaagsøy (1918)
1910 (1.1.) 1441 Selje 1964 (1.1.) 1439 Vågsøy
1441 Selje Selløe (1801)
Sellø (1865)
Selø (til 1889)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4649 Stad
1442 Davik Davig (1801)
Davigen (til 1855)
Daviken (til 1917)
1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1438 Bremanger
1443 Eid
1443 Eid Ejd (1801) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4649 Stad
1444 Hornindal Hornindalen (til 1917) 1867 (1.1.) 1443 Eid 1965 (1.1.) 1443 Eid
1448 Stryn
1444 Hornindal 1977 (1.1.) 1448 Stryn 2020 (1.1.) 1577 Volda
1445 Gloppen 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 4650 Gloppen
1446 Breim Breum (1801)
Bredem
1886 (1.1.) 1445 Gloppen 1964 (1.1.) 1431 Jølster
1445 Gloppen
1447 Innvik Indvig (1801)
Indvigen (til 1865)
Indviken (til 1917)
1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1448 Stryn
1448 Stryn Stryen (1801) 1843 1447 Indviken 1977 (1.1.) 1444 Hornindal
1449 Stryn
1449 Stryn 1977 (1.1.) 1448 Stryn 2020 (1.1.) 4651 Stryn

Møre og Romsdal[rediger | rediger kilde]

Møre og Romsdal og dets kommuner, med unntak av kommunesammenslåinger, beholder sitt/sine fylkes-/kommunenummer etter år 2020. Unntaket er Rindal og Halsa som er overført/overføres til Trøndelag.

Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt Til kommune(r)
1501 Ålesund Aalesund (til 1918) 1838 (1.1.) 1977 (1.1.) 1504 Ålesund
1531 Sula
1502 Molde 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 1506 Molde
1503 Kristiansund Christian(s)sund (til 1865)
Kristianssund (til 1884)
1838 (1.1.) 2008 (1.1.) 1505 Kristiansund
1504 Ålesund 1977 (1.1.) 1501 Ålesund 2020 (1.1.) 1507 Ålesund
1505 Kristiansund 2008 (1.1.) 1503 Kristiansund
1556 Frei
1506 Molde 2020 (1.1.) 1502 Molde
1543 Nesset
1545 Midsund
1507 Ålesund 2020 (1.1.) 1504 Ålesund
1523 Ørskog
1529 Skodje
1534 Haram
1546 Sandøy
1511 Vanylven Vandelven (1801)
Vanelven (til 1865)
Vannelven (til 1917)
1838 (1.1.)
1512 Syvde Søvde (til 1928) 1918 (1.1.) 1511 Vanylven 1964 (1.1.) 1511 Vanylven
1513 Rovde Røvde (1801) 1905 (1.1.) 1514 Sande 1964 (1.1.) 1511 Vanylven
1514 Sande
1514 Sande Sandø (1875) 1867 (1.1.) 1515 Herø
1515 Herøy Her(r)øe (1801)
Herø (til 1917)
1838 (1.1.)
1516 Ulstein Ulfsteen (til 1855)
Ulfsten (1865)
Ulvsten (til 1884)
1838 (1.1.)
1517 Hareid Hareyd (1801) 1917 (1.1.) 1516 Ulstein
1518 Dalsfjord 1924 (1.7.) 1519 Volda 1964 (1.1.) 1519 Volda
1519 Volda Wolden (1801)
Volden (til 1917)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 1577 Volda
1520 Ørsta Ørsteen (1801)
Ørsten (til 1917)
1883 (1.8.) 1519 Volden
1521 Vartdal Vartdal(s)stranden (til 1917) 1895 (1.1.) 1516 Ulstein 1964 (1.1.) 1520 Ørsta
1522 Hjørundfjord Jørring Fiord (1801)
Hjørrendfjord (1855)
Hjørrenfjord (1865)
Hjørendfjord (1875)
Hjørindfjord (1900)
Jørringfjord
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1520 Ørsta
1523 Sunnylven Søndelven (1801)
Sun(d)elven (1865)
Sunnelven (til 1917)
1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1525 Stranda
1523 Ørskog 1977 (1.1.) 1527 Ørskog 2020 (1.1.) 1507 Ålesund
1524 Norddal Nordahlen (1801)
Norddalen (til 1917)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 1578 Fjord
1525 Stranda Stranden (til 1917) 1838 (1.1.)
1526 Stordal Stordalen (til 1917) 1892 (1.1.) 1525 Stranden 1965 (1.1.) 1527 Ørskog
1526 Stordal 1977 (1.1.) 1527 Ørskog 2020 (1.1.) 1578 Fjord
1527 Ørskog Ørschoug (1801)
Ørskoug (til 1865)
1838 (1.1.) 1977 (1.1.) 1523 Ørskog
1526 Stordal
1529 Skodje
1528 Sykkylven Søchelven (1801)
Søkelven (til 1894)
Søkkelven (til 1917)
Sykylven (til 1.10.1921)
1883 (1.8.) 1527 Ørskog
1529 Skodje Skoue (til 1865) 1849 1531 Borgund 1965 (1.1.) 1527 Ørskog
1529 Skodje 1977 (1.1.) 1527 Ørskog 2020 (1.1.) 1507 Ålesund
1530 Vatne Watne (1801) 1902 (1.1.) 1529 Skodje 1965 (1.1.) 1534 Haram
1545 Midsund
1531 Borgund Borgen (1801)
Borgunds Landdistrikt (1855)
1838 (1.1.) 1968 (1.1.) 1501 Ålesund
1531 Sula 1977 (1.1.) 1501 Ålesund
1532 Giske 1908 (1.1.) 1531 Borgund
1533 Vigra Roald (til 1917) 1890 (1.1.) 1534 Haram 1964 (1.1.) 1532 Giske
1534 Haram Harham (til 1875) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 1507 Ålesund
1535 Vestnes Vestnæs (til 1900) 1838 (1.1.)
1536 Tresfjord Tredsfiord (1801)
Sylte (til 28.4.1922)
1899 (1.1.) 1535 Vestnes 1964 (1.1.) 1535 Vestnes
1537 Eid og Vold 1838 (1.1.) 1874 (1.1.) 1537 Vold
1538 Eid
1537 Voll Wold (1801)
Vold (til 1917)
1874 (1.1.) 1537 Eid og Vold 1964 (1.1.) 1539 Rauma
1538 Eid Ejd (1801) 1874 (1.1.) 1537 Eid og Vold 1964 (1.1.) 1539 Rauma
1539 Grytten Gryten (til 1884) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1539 Rauma
1539 Rauma Røven (1801) 1964 (1.1.) 1537 Voll
1538 Eid
1539 Grytten
1540 Hen
1541 Veøy
1540 Hen Hejn (1801) 1902 (1.1.) 1539 Grytten 1964 (1.1.) 1539 Rauma
1541 Veøy Weedøe (1801)
Veø (til 1917)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1502 Molde
1539 Rauma
1542 Eresfjord og Vistdal Eridsfjorden og Wisdalen (1801)
Erisfjord og Visdal (1900)
Eresfjord og Vistdalen (til 1917)
1890 (1.1.) 1543 Nesset 1964 (1.1.) 1543 Nesset
1543 Nesset Nessæt (1801)
Næsset (til 1884)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 1506 Molde
1544 Bolsøy Bolsøe (1801)
Bolsø Landdistrikt (1855)
Bolsø (til 1917)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1502 Molde
1545 Aukra Agerøe (1801)
Agerø (1855)
Akerø (til 1917)
1838 (1.1.) 1924 (1.1.) 1545 Sør-Aukra
1547 Nord-Aukra
1545 Sør-Aukra 1924 (1.1.) 1545 Aukra 1965 (1.1.) 1545 Midsund
1545 Midsund 1965 (1.1.) 1530 Vatne
1545 Sør-Aukra
2020 (1.1.) 1506 Molde
1546 Sandøy Sandø (til 1917) 1867 (1.1.) 1545 Akerø 2020 (1.1.) 1507 Ålesund
1547 Aukra Nord-Aukra (til 1.1.1965) 1924 (1.1.) 1545 Aukra
1548 Fræna Vaagøe (til 1860)
Frænen (til 1917)
1840 (1.1.) 1545 Akerø 2020 (1.1.) 1579 Hustadvika
1549 Bud Boe (1801)
Bod (til 1865)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1548 Fræna
1550 Hustad 1918 (1.7.) 1549 Bud 1964 (1.1.) 1548 Fræna
1551 Eide 1897 (1.1.) 1553 Kvernes 2020 (1.1.) 1579 Hustadvika
1552 Kornstad 1897 (1.1.) 1553 Kvernes 1964 (1.1.) 1551 Eide
1554 Averøy
1553 Kvernes Qværnæs (1801)
Kværnæs (1865)
Kvernæs (til 1884)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1554 Averøy
1554 Bremsnes Bremsnæs (til 1900) 1897 (1.1.) 1553 Kvernes 1964 (1.1.) 1503 Kristiansund
1554 Averøy
1556 Frei
1554 Averøy 1964 (1.1.) 1552 Kornstad
1553 Kvernes
1554 Bremsnes
1555 Grip Christianssund Landdistrikt (1855) 1897 (1.1.) 1556 Frei 1964 (1.1.) 1503 Kristiansund
1556 Frei Fredø (1801)
Fræde og Grip (1865)
Fredø (til 1889)
1838 (1.1.) 2008 (1.1.) 1505 Kristiansund
1557 Gjemnes 1893 (1.9.) 1553 Kvernes
1556 Frei
1558 Øre
1558 Øre 1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1557 Gjemnes
1559 Straumsnes Strømsnæsset (til 1884)
Strømsneset (til 1917)
1866 (1.1.) 1560 Thingvold 1964 (1.1.) 1560 Tingvoll
1560 Tingvoll Thingvold (til 1900)
Tingvold (til 1917)
1838 (1.1.)
1561 Øksendal Øxendal(en) (til 1865)
Øksendalen (til 1917)
1854 1563 Sundalen 1960 (1.1.) 1563 Sunndal
1562 Ålvundeid Ulvundeidet (til 1917)
Aalvundeid (1918)
1899 (1.1.) 1561 Øksendalen 1960 (1.1.) 1563 Sunndal
1563 Sunndal Sundal (1801)
Sunddal (til 1865)
Sundalen (til 1917)
1838 (1.1.)
1564 Stangvik Stangvig (til 1855)
Stangvik og Todal (1865)
1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1560 Tingvoll
1563 Sunndal
1566 Surnadal
1565 Åsskard Aasgaard(en) (til 1917)
Aasskard (1918)
1895 (1.5.) 1564 Stangvik 1965 (1.1.) 1566 Surnadal
1566 Surnadal Surendahl (1801)
Surendal(en) (til 1917)
Surndal (til 1920)
1838 (1.1.)
1567 Rindal Rindalen (til 1917) 1858 1566 Surendalen 2019 (1.1.) 5061 Rindal
1568 Stemshaug 1914 (1.7.) 1569 Aure 1965 (1.1.) 1569 Aure
1569 Aure Oure (1801) 1838 (1.1.) 2006 (1.1.) 1576 Aure
1570 Valsøyfjord Valsøfjorden (til 1917) 1894 (1.1.) 1569 Aure 1965 (1.1.) 1569 Aure
1571 Halsa
1571 Halsa Halse (til 1917) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 5055 Heim
1572 Tustna Tustern (1865)
Tusteren (til 1917)
1874 (1.1.) 1573 Edø 2006 (1.1.) 1576 Aure
1573 Edøy Edøe (1801)
Ædø (1865)
Edø(en) (til 1917)
1838 (1.1.) 1960 (1.1.) 1573 Smøla
1573 Smøla Smølen (til 1917) 1960 (1.1.) 1573 Edøy
1574 Brattvær
1575 Hopen
1574 Brattvær Bratvær (til 22.4.1938) 1915 (1.1.) 1573 Edø 1960 (1.1.) 1573 Smøla
1575 Hopen 1915 (1.1.) 1573 Edø 1960 (1.1.) 1573 Smøla
1576 Aure 2006 (1.1.) 1569 Aure
1572 Tustna
1577 Volda 2020 (1.1.) 1444 Hornindal
1519 Volda
1578 Fjord 2020 (1.1.) 1524 Norddal
1526 Stordal
1579 Hustadvika 2020 (1.1.) 1548 Fræna
1551 Eide

Sør-Trøndelag[rediger | rediger kilde]

Sør-Trøndelag inngikk fra 1.1. 2018 i Trøndelag, og alle kommuner fikk nye kommunenummer.

Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt Til kommune(r)
1601 Trondheim Trundhiem (1733)
Tronhiem (1801)
Throndhjem (1865)
Trondhjem til 1.1.1930
Nidaros til 6.3.1931
1838 (1.1.) 2018 (1.1.) 5001 Trondheim
1611 Vinje Winge (1801) 1924 (1.7.) 1612 Hemne 1964 (1.1.) 1612 Hemne
1612 Hemne Hevne (til 1917) 1838 (1.1.) 2018 (1.1.) 5011 Hemne
1613 Snillfjord Snilfjord (til 19.8.1938) 1924 (1.7.) 1612 Hemne 2018 (1.1.) 5012 Snillfjord
1614 Heim 1911 (1.1.) 1612 Hevne 1964 (1.1.) 1612 Hemne
1613 Snillfjord
1615 Sandstad 1914 (1.7.) 1616 Fillan 1964 (1.1.) 1617 Hitra
1616 Fillan Filland (1801) 1886 (1.1.) 1617 Hitteren 1964 (1.1.) 1617 Hitra
1617 Hitra Hiteren (til 1865)
Hitteren (til 1917)
1838 (1.1.) 2018 (1.1.) 5013 Hitra
1618 Kvenvær Qværnvær (1801) 1913 (1.1.) 1617 Hitteren 1964 (1.1.) 1617 Hitra
1619 Frøien 1877 (1.1.) 1617 Hitteren 1906 (1.1.) 1619 Sørfrøya
1620 Nordfrøya
1619 Sør-Frøya Sørfrøya (til 1917) 1906 (1.1.) 1619 Frøien 1964 (1.1.) 1620 Frøya
1620 Nord-Frøya Nordfrøya (til 1917) 1906 (1.1.) 1619 Frøien 1964 (1.1.) 1620 Frøya
1620 Frøya 1964 (1.1.) 1619 Sør-Frøya
1620 Nord-Frøya
2018 (1.1.) 5014 Frøya
1621 Ørland Øreland (1801)
Ørlandet (til 1917)
1838 (1.1.) 2018 (1.1.) 5015 Ørland
1622 Agdenes Værnes (til 17.5.1897)
Agdenæs (1900)
1896 (1.1.) 1621 Ørlandet 2018 (1.1.) 5016 Agdenes
1623 Lensvik Lensviken (til 1917) 1905 (1.1.) 1624 Rissen 1964 (1.1.) 1622 Agdenes
1624 Rissa Ridsen (1801)
Rissen (til 1917)
1860 1625 Stadsbygden 2018 (1.1.) 5054 Indre Fosen
1625 Stadsbygd Stadsbøygden (1801)
Stadsbygden (til 1917)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1624 Rissa
1613 Snillfjord
1626 Stjørna Skjørn (til 1917) 1899 (1.1.) 1627 Bjugn 1964 (1.1.) 1624 Rissa
1627 Bjugn
1627 Bjugn Bjugne (1801) 1853 1621 Ørlandet 2018 (1.1.) 5017 Bjugn
1628 Nes Næs (1801) 1899 (1.1.) 1627 Bjugn 1964 (1.1.) 1627 Bjugn
1629 Jøssund Jøsund (1801) 1896 (1.1.) 1630 Aa 1964 (1.1.) 1627 Bjugn
1630 Åfjord Aafiord (1801)
Aafjord(en) (til 1892)
Aa (til 1918)
Å (til 13.7.1934)
1838 (1.1.) 2018 (1.1.) 5018 Åfjord
1631 Stoksund 1892 (1.6.) 1632 Bjørnør 1964 (1.1.) 1630 Åfjord
1632 Bjørnør Biørnøer (1801)
Bjørnøer
1838 (1.1.) 1892 (1.6.) 1631 Stoksund
1632 Roan
1633 Osen
1632 Roan 1892 (1.6.) 1632 Bjørnør 2018 (1.1.) 5019 Roan
1633 Osen 1892 (1.6.) 1632 Bjørnør 2018 (1.1.) 5020 Osen
1634 Oppdal Opdahl (1801)
Opdal (til 1950)
1838 (1.1.) 2018 (1.1.) 5021 Oppdal
1635 Rennebu Renneboe (1801)
Rennebo (1865)
1839 1636 Meldalen 2018 (1.1.) 5022 Rennebu
1636 Meldal Meldalen (til 1917) 1838 (1.1.) 2018 (1.1.) 5023 Meldal
1637 Orkland 1920 (1.7.) 1638 Orkdal 1963 (1.1.) 1638 Orkdal
1638 Orkdal Ørkedal(en) (til 1865)
Orkedal (1875)
Orkedalen (til 1917)
Orkedal (til 1922)
1838 (1.1.) 2018 (1.1.) 5024 Orkdal
1639 Orkanger 1920 (1.7.) 1638 Orkdal 1963 (1.1.) 1638 Orkdal
1640 Røros Røraas (til 1865) 1838 (1.1.) 2018 (1.1.) 5025 Røros
1641 Røros landsogn 1926 (1.7.) 1640 Røros 1964 (1.1.) 1640 Røros
1642 Brekken 1926 (1.7.) 1640 Røros 1964 (1.1.) 1640 Røros
1643 Glåmos 1926 (1.7.) 1640 Røros 1964 (1.1.) 1640 Røros
1644 Ålen Aalen (til 1918) 1855 1645 Holtaalen 1972 (1.1.) 1644 Holtålen
1644 Holtålen Holtaalen (til 1918) 1972 (1.1.) 1644 Ålen
1645 Haltdalen
2018 (1.1.) 5026 Holtålen
1645 Haltdalen Holtålen (til 1.1.1938) 1838 (1.1.) 1972 (1.1.) 1644 Holtålen
1646 Singsås Singsaas (til 1918) 1841 1645 Holtaalen 1964 (1.1.) 1648 Midtre Gauldal
1647 Budal Budahl (1801)
Budalen (til 1917)
1879 1648 Støren 1964 (1.1.) 1648 Midtre Gauldal
1648 Støren 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1648 Midtre Gauldal
1648 Midtre Gauldal 1964 (1.1.) 1646 Singsås
1647 Budal
1648 Støren
1649 Soknedal
2018 (1.1.) 5027 Midtre Gauldal
1649 Soknedal Sognedal
Soknedalen (til 1917)
1841 1648 Støren 1964 (1.1.) 1648 Midtre Gauldal
1650 Horg Horrig (1801) 1841 1648 Støren 1964 (1.1.) 1653 Melhus
1651 Hølonda Høelandet (1801)
Høilandet (til 1900)
Hølandet (til 23.1.1931)
1865 1653 Melhus 1964 (1.1.) 1653 Melhus
1652 Flå Flaae (1801)
Flaa (til 1918)
1880 1653 Melhus 1964 (1.1.) 1653 Melhus
1653 Melhus Meelhuus (1801)
Melhuus (1855)
Meelhus
1838 (1.1.) 2018 (1.1.) 5028 Melhus
1654 Leinstrand Lindstranden (1801)
Leinstranden (til 1917)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1601 Trondheim
1655 Byneset Bynes (til 1865)
Bynæs(s)et (til 1884)
Bynesset (1898)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1601 Trondheim
1656 Buvik Buvigen (1801)
Budviken (1865)
Buviken (til 1917)
1855 1655 Bynæsset 1965 (1.1.) 1657 Skaun
1657 Skaun Skogn (1801)
Børseskognen (til 1917)
Børseskogn (til 1.1.1930)
1890 (1.1.) 1658 Børsen 2018 (1.1.) 5029 Skaun
1658 Børsa Børssen (1855)
Børgsen (1865)
Børsen (til 1917)
1838 (1.1.) 1965 (1.1.) 1657 Skaun
1659 Geitastrand Gjeitestranden (til 1917)
Gjeitastrand (til 1920)
1905 (1.1.) 1658 Børsen 1963 (1.1.) 1638 Orkdal
1660 Strinda Strindens Landdistrikt (1855)
Strinden (til 1917)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1601 Trondheim
1661 Tiller Tilder (til 1917) 1899 (1.1.) 1662 Klæbu 1964 (1.1.) 1601 Trondheim
1662 Klæbu Klæbo (til 1865)
Klæbbu (1875)
1838 (1.1.) 2018 (1.1.) 5030 Klæbu
1663 Malvik Malvig (1801) 1891 1660 Strinden 2018 (1.1.) 5031 Malvik
1664 Selbu Sælboe (1801)
Selbo (til 1865)
1838 (1.1.) 2018 (1.1.) 5032 Selbu
1665 Tydal Tydalen (til 1917) 1901 (1.1.) 1664 Selbu 2018 (1.1.) 5033 Tydal

Nord-Trøndelag[rediger | rediger kilde]

Nord-Trøndelag inngår fra 1.1. 2018 i Trøndelag, og alle kommuner fikk nye kommunenummer.

Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt Til kommune(r)
1701 Levanger 1838 (1.1.) 1962 (1.1.) 1719 Levanger
1702 Steinkjer Stenkjær (til 1925) 1858 (23.1.) 1734 Stod 2018 (1.1.) 5004 Steinkjer
1703 Namsos 1845 1845 Sævik 2018 (1.1.) 5005 Namsos
1711 Øvre Stjørdalen Øvre Størdal(en) 1850 1714 Størdalen 1874 (1.1.) 1711 Meraker
1712 Hegre
1711 Meråker Merager (1801)
Meraker (til 1917)
Meraaker (1918)
1874 (1.1.) 1711 Øvre Størdalen 2018 (1.1.) 5034 Meråker
1712 Hegra Hægre (1801)
Hegre (til 1917)
1874 (1.1.) 1711 Øvre Størdalen 1962 (1.1.) 1714 Stjørdal
1713 Lånke Lunche (1801)
Laanke (til 1918)
1902 (1.1.) 1714 Nedre Stjørdalen 1962 (1.1.) 1714 Stjørdal
1714 Størdalen 1838 (1.1.) 1850 1711 Øvre Størdalen
1714 Nedre Størdalen
1714 Nedre Stjørdalen Nedre Størdal(en) 1850 1714 Størdalen 1902 (1.1.) 1713 Laanke
1714 Stjørdalen
1715 Skatval
1714 Stjørdal Stjørdalen (til 1917) 1902 (1.1.) 1714 Nedre Stjørdalen 2018 (1.1.) 5035 Stjørdal
1715 Skatval Schatvold (1801) 1902 (1.1.) 1714 Nedre Stjørdalen 1962 (1.1.) 1714 Stjørdal
1716 Åsen Aasen (til 1918) 1838 (1.1.) 1962 (1.1.) 1719 Levanger
1717 Frosta Frosten (til 1908) 1838 (1.1.) 2018 (1.1.) 5036 Frosta
1718 Leksvik Lexvigen (1801)
Lexviken (1865)
Leksviken (til 1917)
1838 (1.1.) 2018 (1.1.) 5054 Indre Fosen
1719 Skogn 1838 (1.1.) 1962 (1.1.) 1719 Levanger
1719 Levanger 1962 (1.1.) 1701 Levanger
1716 Åsen
1719 Skogn
1720 Frol
2018 (1.1.) 5037 Levanger
1720 Frol Levangers Landdistrikt (til 1875)
Levanger (til 1917)
1855 (1.2.) 1719 Skogn 1962 (1.1.) 1719 Levanger
1721 Verdal Wærdahlen (1801)
Værdalen (til 1917)
1838 (1.1.) 2018 (1.1.) 5038 Verdal
1722 Ytterøy Ytterøe (1801)
Ytterøen (til 1917)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1719 Levanger
1723 Mosviken og Verran 1867 (1.1.) 1722 Ytterøen 1901 (1.1.) 1723 Mosviken
1724 Verran
1723 Mosvik Mosvigen (1801)
Mosviken (til 1917)
1901 (1.1.) 1723 Mosviken og Verran 2012 (1.1.) 1756 Inderøy
1724 Verran Wærran (1801) 1901 (1.1.) 1723 Mosviken og Verran 2018 (1.1.) 5039 Verran
1725 Namdalseid Ås (til 1894)
Namdalseidet (til 1917)
1904 (1.1.) 1727 Beitstaden 2018 (1.1.) 5040 Namdalseid
1726 Malm Malmø
Malme (til 1914)
1913 (1.7.) 1727 Beitstaden 1964 (1.1.) 1724 Verran
1727 Beitstad Bedstaden (1801)
Beitstaden (til 1917)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1702 Steinkjer
1728 Sandvollan Hustad (til 16.10.1911) 1907 (1.1.) 1729 Inderøen 1962 (1.1.) 1729 Inderøy
1729 Inderøy Inderøe (1801)
Inderøen (til 1917)
1838 (1.1.) 2012 (1.1.) 1756 Inderøy
1730 Røra Sahlberg (1801)
Salberg (1865)
1907 (1.1.) 1729 Inderøen 1962 (1.1.) 1729 Inderøy
1731 Sparbu Sparboen (1801)
Sparbo (1855)
Sparbuen (til 1907)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1702 Steinkjer
1732 Ogndal Schey (1801)
Skei (til 13.12.1900)
Ogn(a)dalen (til 1917)
1885 (1.1.) 1731 Sparbuen 1964 (1.1.) 1702 Steinkjer
1733 Egge 1869 (1.1.) 1734 Stod 1964 (1.1.) 1702 Steinkjer
1734 Stod Stoed (1801) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1702 Steinkjer
1735 Kvam Qvam (1801) 1909 (1.1.) 1734 Stod 1964 (1.1.) 1702 Steinkjer
1736 Snåsa Sneeaasen (1801)
Sneaasen (til 1875)
Snaasen (til 1917)
Snaasa (1918)
1838 (1.1.) 2018 (1.1.) 5041 Snåsa
1737 Lierne Findlierne (1801) 1874 (1.1.) 1736 Snaasen 1915 (1.7.) 1737 Sørli
1738 Nordli
1737 Sørli Søndre Findlie (1801) 1915 (1.7.) 1737 Lierne 1964 (1.1.) 1738 Lierne
1738 Nordli Nordre Findlie (1801) 1915 (1.7.) 1737 Lierne 1964 (1.1.) 1738 Lierne
1738 Lierne 1964 (1.1.) 1737 Sørli
1738 Nordli
2018 (1.1.) 5042 Lierne
1739 Røyrvik 1923 (1.7.) 1742 Grong Grogn (1801) 5043 Røyrvik
1740 Namsskogan 1923 (1.7.) 1742 Grong 2018 (1.1.) 5044 Namsskogan
1741 Harran Haran (1801) 1923 (1.7.) 1742 Grong 1964 (1.1.) 1742 Grong
1742 Grong Grogn (1865) 1838 (1.1.) 2018 (1.1.) 5045 Grong
1743 Høylandet Høeland (1801)
Hølandet (til 1917)
1901 (1.1.) 1742 Grong 2018 (1.1.) 5046 Høylandet
1744 Overhalla Overhalvdens Landdistrikt (1855)
Overhalden (til 1884)
Overhallen (til 1917)
1838 (1.1.) 2018 (1.1.) 5047 Overhalla
1745 Sævik 1838 (1.1.) 1846 1744 Overhalden
1745 Namsos Landdistrikt 1860 1744 Overhalden 1891 (1.1.) 1745 Vemundvik
1746 Klingen
1745 Vemundvik Namsos Landdistrikt 1891 (1.1.) 1745 Namsos Landdistrikt 1964 (1.1.) 1703 Namsos
1746 Klinga Klingen (til 1917) 1891 (1.1.) 1745 Namsos Landdistrikt 1964 (1.1.) 1703 Namsos
1747 Otterøy 1913 (1.1.) 1748 Fosnes 1964 (1.1.) 1703 Namsos
1725 Namdalseid
1748 Fosnes Fosnæs (til 1884) 1838 (1.1.) 2018 (1.1.) 5048 Fosnes
1749 Flatanger Fladanger (1801) 1871 (1.1.) 1748 Fosnæs 2018 (1.1.) 5049 Flatanger
1750 Vikna Vigten (1801)
Vikten (til 1917)
1869 (1.7.) 1751 Nærø 2018 (1.1.) 5050 Vikna
1751 Nærøy Nærøe (1801)
Nærø (til 1917)
1838 (1.1.) 2018 (1.1.) 5051 Nærøy
1752 Kolvereid og Foldereid 1838 (1.1.) 1886 (1.10.) 1752 Kolvereid
1753 Foldereid
1752 Kolvereid 1886 (1.10.) 1752 Kolvereid og Foldereid 1964 (1.1.) 1751 Nærøy
1753 Foldereid Falderejd (1801) 1886 (1.10.) 1752 Kolvereid og Foldereid 1964 (1.1.) 1743 Høylandet
1751 Nærøy
1754 Gravvik Gravik (til 1913) 1909 (1.1.) 1755 Leka 1964 (1.1.) 1751 Nærøy
1755 Leka Lechøe (1801)
Lekø (til 1884)
1860 1752 Kolvereid og Foldereid 2018 (1.1.) 5052 Leka
1756 Inderøy 2012 (1.1.) 1723 Mosvik
1729 Inderøy
2018 (1.1.) 5053 Inderøy

Nordland[rediger | rediger kilde]

Nordland fylke og dets kommuner, med unntak ved kommunesammenslåinger, beholder sitt/sine fylkes-/kommunenummer etter år 2020. Unntaket er Tjeldsund som overføres til Troms og Finnmark og inngår sammen med Skånland i nye Tjeldsund kommune.

Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt Til kommune(r)
1801 Brønnøysund 1923 (1.1.) 1814 Brønnøy 1964 (1.1.) 1814 Brønnøy
1802 Mosjøen 1875 1824 Vefsen 1962 (1.1.) 1824 Vefsn
1803 Mo 1923 (1.1.) 1833 Mo 1964 (1.1.) 1833 Rana
1804 Bodø Bodøen (1801) 1838 (1.1.)
1805 Narvik 1902 (1.1.) 1855 Ankenes 2020 (1.1.) 1806 Narvik
1806 Svolvær 1918 (1.7.) 1865 Vågan 1964 (1.1.) 1865 Vågan
1806 Narvik 2020 (1.1.) 1805 Narvik
1850 Tysfjord (øst for Tysfjorden)
1854 Balangen
2020 (1.1.) 1806 Narvik
1811 Bindal Bindalen (til 1917) 1837
1812 Sømna Wiig (1801)
Vik (til 13.11.1940)
1901 (1.1.) 1814 Brønnøy 1964 (1.1.) 1814 Brønnøy
1812 Sømna 1977 (1.1.) 1814 Brønnøy
1813 Velfjord Velfjorden (til 1908) 1875 (1.10.) 1814 Brønnø 1964 (1.1.) 1814 Brønnøy
1813 Brønnøy 1977 (1.1.) 1814 Brønnøy
1814 Brønnøy Brønøe (1801)
Brønø (til 1875)
Brønnø (til 1908)
1838 (1.1.) 1977 (1.1.) 1812 Sømna
1813 Brønnøy
1815 Vega Vægøen (1801)
Vegø (til 1884)
1838 (1.1.)
1816 Vevelstad Wævelstad (1810) 1916 (1.7.) 1817 Tjøtta
1817 Tjøtta Thiøtø (1801)
Tjøtø (til 1865)
Tjøttø (til 1884)
1862 1820 Alstahoug 1965 (1.1.) 1820 Alstahaug
1815 Vega
1818 Herøy Herø (til 1908) 1864 1820 Alstahoug
1819 Nordvik 1917 (1.7.) 1818 Herøy 1962 (1.1.) 1827 Dønna
1820 Alstahaug Alstahoug (til 1865) 1838 (1.1.)
1821 Sandnessjøen Stamnes (til 1.7.1948) 1899 (1.7.) 1820 Alstahaug 1965 (1.1.) 1820 Alstahaug
1822 Leirfjord 1915 (1.7.) 1821 Stamnes
1823 Drevja 1927 (1.7.) 1824 Vefsn 1962 (1.1.) 1824 Vefsn
1824 Vefsn Væfsen (1801)
Vefsen (til 1917)
1838 (1.1.)
1825 Grane 1927 (1.7.) 1824 Vefsn
1826 Hattfjelldal Hatfjelddalen (til 1908)
Hatfjelldalen (til 1917)
Hatfjelldal (til 29.1.1926)
1862 1824 Vefsen
1827 Dønnes Dønnæs (1801) 1888 (1.7.) 1828 Nesne 1962 (1.1.) 1827 Dønna
1828 Nesna
1827 Dønna 1962 (1.1.) 1819 Nordvik
1827 Dønnes
1818 Herøy
1828 Nesna
1828 Nesna Næsne (til 1884)
Nesne (til 1908)
1838 (1.1.)
1829 Elsfjord 1929 (1.7.) 1832 Hemnes 1962 (1.1.) 1824 Vefsn
1830 Korgen 1918 (1.7.) 1832 Hemnes 1964 (1.1.) 1832 Hemnes
1831 Sør-Rana 1929 (1.7.) 1832 Hemnes 1964 (1.1.) 1832 Hemnes
1833 Rana
1832 Hemnes Hæmnes (1801)
Heimnes (1865)
Hemnæs (1884)
1838 (1.1.)
1833 Mo Moe (1801) 1838 (1.1.) 1923 (1.1.) 1803 Mo
1833 Nord-Rana
1833 Nord-Rana 1923 (1.1.) 1833 Mo 1964 (1.1.) 1833 Rana
1833 Rana Ranen (1801) 1964 (1.1.) 1803 Mo
1833 Nord-Rana
1828 Nesna
1831 Sør-Rana
1834 Lurøy Lurøe (1801)
Lurø (til 1908)
1838 (1.1.)
1835 Træna Trænen (til 1908) 1872 (1.1.) 1834 Lurø
1836 Rødøy Rødøe (1801)
Rødø (til 1908)
1838 (1.1.)
1837 Meløy Meløe (1801)
Melø (til 1908)
1884 (1.1.) 1836 Rødø
1838 Gildeskål Gilleskaal (1801)
Gildeskaal (til 1918)
1838 (1.1.)
1839 Beiarn Bejeren (1801)
Beieren (til 1908)
1853 1838 Gildeskaal
1840 Saltdal Saltdalen (til 1917) 1838 (1.1.)
1841 Fauske 1905 (1.1.) 1842 Skjerstad
1842 Skjerstad Scherstad (1801) 1838 (1.1.) 2005 (1.1.) 1804 Bodø
1843 Bodin Bodø Landdistrikt (til 1875)
Bodø (til 1896)
1838 (1.1.) 1968 (1.1.) 1804 Bodø
1844 Kjerringøy Kierringøe (1801)
Kjerringø (til 1908)
1906 (1.1.) 1846 Nordfolden-Kjerringø 1964 (1.1.) 1843 Bodin
1848 Steigen
1845 Folden 1838 (1.1.) 1887 (1.1.) 1845 Sørfolden
1846 Nordfolden-Kjerringø
1845 Sørfold Sørfolden (til 1908) 1887 (1.1.) 1845 Folden
1846 Nordfolden-Kjerringø 1887 (1.1.) 1845 Folden 1906 (1.1.) 1844 Kjerringø
1846 Nordfolden
1846 Nordfold Nordfolden (til 1908) 1906 (1.1.) 1845 Nordfolden-Kjerringø 1964 (1.1.) 1845 Sørfold
1848 Steigen
1847 Leiranger Ledingen (til 1910) 1900 (1.9.) 1848 Steigen 1964 (1.1.) 1848 Steigen
1848 Steigen Stegen (til 1875) 1838 (1.1.)
1849 Hamarøy Hammerøen (1801)
Hammerø (til 1908)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 1875 Hamarøy
1850 Tysfjord Tysfjorden (til 1908) 1869 (1.1.) 1851 Lødingen 2020 (1.1.) 1806 Narvik
1875 Hamarøy
1851 Lødingen 1838 (1.1.)
1852 Tjeldsund 1909 (1.1.) 1851 Lødingen 2020 (1.1.) 5412 Tjeldsund
1853 Ofoten 1838 (1.1.) 1884 (1.1.) 1853 Evenes
1855 Ankenes
1853 Evenes 1884 (1.1.) 1853 Ofoten
1854 Ballangen 1925 (1.7.) 1853 Evenes 2020 (1.1.) 1806 Narvik
1855 Ankenes Ankenæs (til 1865) 1884 (1.1.) 1853 Ofoten 1974 (1.1.) 1805 Narvik
1856 Røst 1928 (1.7.) 1857 Værøy
1857 Værøy Wæhrøe (1801)
Værø (til 1908)
1838 (1.1.)
1858 Moskenes 1916 (1.7.) 1859 Flakstad 1976 (1.1.) 1859 Flakstad
1874 Moskenes
1859 Flakstad Flagstad (1801) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1858 Moskenes
1859 Flakstad 1976 (1.1.) 1858 Moskenes
1860 Buksnes Buxnæs (1801)
Buksnæs (til 1884)
1838 (1.1.) 1963 (1.1.) 1860 Vestvågøy
1860 Vestvågøy 1963 (1.1.) 1860 Buksnes
1861 Hol
1862 Borge
1863 Valberg
1861 Hol Hoel (1801) 1919 (1.7.) 1860 Buksnes 1963 (1.1.) 1860 Vestvågøy
1862 Borge 1838 (1.1.) 1963 (1.1.) 1860 Vestvågøy
1863 Valberg 1927 (1.7.) 1862 Borge 1963 (1.1.) 1860 Vestvågøy
1864 Gimsøy Gimsø (til 1908) 1856 1865 Vaagen 1964 (1.1.) 1865 Vågan
1865 Vågan Waagen (1801)
Vaagen (til 1884)
Vaagan (til 1918)
1838 (1.1.)
1866 Hadsel 1838 (1.1.)
1867 Bøe (1801) 1838 (1.1.)
1868 Øksnes Øxnæss (1801)
Øxnæs (til 1865)
Øksnæs (til 1884)
1838 (1.1.)
1869 Langenes Langenæs (1801) 1919 (1.7.) 1868 Øksnes 1964 (1.1.) 1868 Øksnes
1870 Sortland 1841
1871 Bjørnskinn Biørnskind (1801)
Bjørnskind (til 1908)
1924 (1.1.) 1872 Dverberg 1964 (1.1.) 1871 Andøy
1871 Andøy 1964 (1.1.) 1871 Bjørnskinn
1872 Dverberg
1873 Andenes
1872 Dverberg Dvergberg (1855) 1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1871 Andøy
1873 Andenes Andenæs (1801) 1924 (1.1.) 1872 Dverberg 1964 (1.1.) 1871 Andøy
1874 Moskenes 1976 (1.1.) 1858 Moskenes
1875 Hamarøy 2020 (1.1.) 1849 Hamarøy
1850 Tysfjord (vest for Tysfjorden)

Troms[rediger | rediger kilde]

Troms inngår fra 1.1. 2020 i Troms og Finnmark, og samtlige kommuner får nye kommunenummer.

Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt Til kommune(r)
1901 Harstad 1904 (1.1.) 1914 Trondenes 2013 (1.1.) 1903 Harstad
1902 Tromsø Tromsøe (1801) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 5401 Tromsø
1903 Harstad 2013 (1.1.) 1901 Harstad
1915 Bjarkøy
2020 (1.1.) 5402 Harstad
1911 Kvæfjord Qvædfjord (1801)
Kvedfjord (til 1865)
Kvædfjord (til 1884)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 5411 Kvæfjord
1912 Sandtorg 1926 (1.7.) 1914 Trondenes 1964 (1.1.) 1901 Harstad
1913 Skånland 1926 (1.7.) 1914 Trondenes 2020 (1.1.) 5412 Tjeldsund
1914 Trondenes Throndenæs (til 1865)
Trondenæs (1884)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1901 Harstad
1915 Bjarkøy Sand (til 6.12.1886)
Bjarkø (til 1908)
1838 (1.1.) 2013 (1.1.) 1903 Harstad
1916 Andørja 1926 (1.7.) 1917 Ibestad 1964 (1.1.) 1917 Ibestad
1917 Ibestad Ibestad (til 1875)
Ibbestad (til 1917)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 5413 Ibestad
1918 Astafjord Astafiord (1801) 1926 (1.7.) 1917 Ibestad 1964 (1.1.) 1913 Skånland
1919 Gratangen 1926 (1.7.) 1917 Ibestad 2020 (1.1.) 5414 Gratangen
1920 Lavangen 1907 (1.1.) 1917 Ibbestad 1964 (1.1.) 1921 Salangen
1920 Lavangen 1977 (1.1.) 1921 Salangen 2020 (1.1.) 5415 Lavangen
1921 Salangen 1871 (1.1.) 1917 Ibestad 1977 (1.1.) 1920 Lavangen
1923 Salangen
1922 Bardu Bardodalen (til 1889)
Bardo (til 1908)
1854 1917 Ibestad 2020 (1.1.) 5416 Bardu
1923 Øverbygd Øverbygden (til 1908) 1925 (1.7.) 1924 Målselv 1964 (1.1.) 1924 Målselv
1923 Salangen 1977 (1.1.) 1921 Salangen 2020 (1.1.) 5417 Salangen
1924 Målselv Maalselven (til 1917)
Maalselv (til 1918)
1848 1931 Lenvik 2020 (1.1.) 5418 Målselv
1925 Sørreisa Sørreisen (til 1908) 1886 (1.9.) 1927 Tranø 2020 (1.1.) 5419 Sørreisa
1926 Dyrøy Dyrø (til 1908) 1886 (1.9.) 1927 Tranø 2020 (1.1.) 5420 Dyrøy
1927 Tranøy Tranøe (1801)
Tranø (til 1908)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 5421 Senja
1928 Torsken 1902 (1.1.) 1929 Berg 2020 (1.1.) 5421 Senja
1929 Berg 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 5421 Senja
1930 Hillesøy Hillesøe (1801)
Hillesø (til 1908)
1855 1931 Lenvik 1964 (1.1.) 1902 Tromsø
1931 Lenvik
1931 Lenvik Lenvig (til 1855)
Lenvik (til 1891)
Lenviken (til 1908)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 5421 Senja
1932 Malangen 1871 (1.1.) 1931 Lenvik
1933 Balsfjorden
1964 (1.1.) 1924 Målselv
1933 Balsfjord
1933 Balsfjord Balsfjorden (til 1908) 1860 1934 Tromsøe Landdistrikt 2020 (1.1.) 5422 Balsfjord
1934 Tromsøysund Tromsøe Landdistrikt (1855)
Tromsøsundet (til 1908)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 1902 Tromsø
1935 Helgøy Helgøe (1801)
Helgø (til 1908)
1886 (1.9.) 1936 Karlsø 1964 (1.1.) 1936 Karlsøy
1936 Karlsøy Carlsøe (1801)
Carlsø (til 1865)
Karlsø (til 1908)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 5423 Karlsøy
1937 Ullsfjord Sørfjorden (til 1908)
Sørfjord (til 1.4.1938)
1902 (1.1.) 1938 Lyngen 1964 (1.1.) 1902 Tromsø
1938 Lyngen
1938 Lyngen 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 5424 Lyngen
1939 Storfjord 1929 (1.7.) 1938 Lyngen 2020 (1.1.) 5425 Storfjord
1940 Kåfjord 1929 (1.7.) 1938 Lyngen 2020 (1.1.) 5426 Kåfjord
1941 Skjervøy Schirvøe (1801)
Skjærvø (1855)
Skjervø (til 1908)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 5427 Skjervøy
1942 Nordreisa Nordreisen (til 1908) 1886 (1.1.) 1941 Skjervø 2020 (1.1.) 5428 Nordreisa
1943 Kvænangen 1863 1941 Skjervø 2020 (1.1.) 5429 Kvænangen

Finnmark[rediger | rediger kilde]

Finnmark inngår fra 1.1. 2020 i Troms og Finnmark, og samtlige kommuner får nye kommunenummer.

Nr. Navn Historiske navn Opprettet Fra kommune(r) Opphørt Til kommune(r)
2001 Hammerfest 1838 (1.1.) 1992 (1.1.) 2004 Hammerfest
2002 Vardø Wardøe (1801) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 5404 Vardø
2003 Vadsø Wadsøe (1801) 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 5405 Vadsø
2004 Hammerfest 1992 (1.1.) 2001 Hammerfest
2016 Sørøysund
2020 (1.1.) 5406 Hammerfest
2011 Kautokeino Koutokein (1801) 1851 2020 Kistrand 2020 (1.1.) 5430 Kautokeino
2012 Alten-Talvik Alten-Talvig (1855) 1838 (1.1.) 1863 2012 Alten
2013 Talvik
2012 Alta Alten (til 1917) 1863 2012 Alten-Talvik 2020 (1.1.) 5403 Alta
2013 Talvik Talvig (1801) 1863 2012 Alten-Talvik 1964 (1.1.) 2012 Alta
2014 Loppa Loppen (1855)
Loppen og Øksfjord (til 1917)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 5432 Loppa
2015 Hasvik Hasvig (1801) 1853 2014 Loppen og Øksfjord 2020 (1.1.) 5433 Hasvik
2016 Sørøysund Hammerfest Landdistrikt (til 1875)
Hammerfest (til 23.12.1919)
1838 (1.1.) 1992 (1.1.) 2004 Hammerfest
2017 Kvalsund 1869 (1.7.) 2016 Hammerfest Landdistrikt 2020 (1.1.) 5406 Hammerfest
2018 Måsøy Maasøe (1801)
Maasø (til 1917)
Maasøy (1918)
1839 2016 Hammerfest Landdistrikt 2020 (1.1.) 5434 Måsøy
2019 Nordkapp Kjelvig (1801)
Kjelvik (til 1.1.1950)
1861 2020 Kistrand 2020 (1.1.) 5435 Nordkapp
2020 Porsanger Kistrand og Karasjok (1865)
Kistrand (til 1.1.1964)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 5436 Porsanger
2021 Karasjok 1866 (1.1.) 2020 Kistrand og Karasjok 2020 (1.1.) 5437 Karasjok
2022 Lebesby 1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 5438 Lebesby
2023 Gamvik 1914 (1.1.) 2025 Tanen 2020 (1.1.) 5439 Gamvik
2024 Berlevåg Berlevaag (til 1918) 1914 (1.1.) 2025 Tanen 2020 (1.1.) 5440 Berlevåg
2025 Tana Tanen (til 1917) 1864 2022 Lebesby 2020 (1.1.) 5441 Tana
2026 Polmak 1903 (1.1.) 2027 Næsseby 1964 (1.1.) 2025 Tana
2027 Næsseby Nessebye (1801) 1839 2029 Vadsø Landdistrikt 1858 2029 Vadsø Landdistrikt
2027 Nesseby Næsseby (til 1917) 1864 2029 Vadsø Landdistrikt 2020 (1.1.) 5442 Nesseby
2028 Båtsfjord Vardø Landdistrikt (til 1865)
Vardø (til 1.1.1955)
1838 (1.1.) 2020 (1.1.) 5443 Båtsfjord
2029 Nord-Varanger Vadsø Landdistrikt (til 1865)
Vadsø (til 1.1.1894)
Nordvaranger (til 1917)
1838 (1.1.) 1964 (1.1.) 2003 Vadsø
2030 Sør-Varanger Sydvaranger (til 1917) 1858 2029 Vadsø Landdistrikt 2020 (1.1.) 5444 Sør-Varanger

Kommunenummer på annet enn kommuner[rediger | rediger kilde]

Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå benytter enkelte nummer for skatteopplysninger og økonomisk statistikk som vanligvis er knyttet til en kommune, men som i noen tilfellet ikke kan knyttes til noe område eller kommune i Norge.

"Kommunenummer" Områder på Svalbard Historiske navn Opprettet Fra kommuner Opphørt Nytt "kommunenummer"
2100 Svalbard 1.1. 2019[2]
  • 2111 Spitsbergen
  • 2121 Bjørnøya
  • 2131 Hopen
2111 Spitsbergen Longyearbyen 1.1. 2019 2100 Svalbard
2112 Ny-Ålesund
2113 Barentsburg
2115 Sveagruva
2121 Bjørnøya 1.1. 2019 2100 Svalbard
2131 Hopen 1.1. 2019 2100 Svalbard
  • 2211 Jan Mayen
  • 2311 Kontinental-sokkelen syd for 62° N
  • 2321 Kontinental-sokkelen nord for 62° N
  • 2312 Utland/Næringsdrift. Brukes om utenlandssaker, næringsdrift, petroleumsvirksomhet utenfor fastland. Skattested for tjenestemann i utenrikstjeneste m.v.
  • 2435 Kildeskatt pensjon. Brukes for spesialskatteordning for utenlandske borgere med pensjon fra Norge, men som ikke oppholder seg i landet i inntektsåret (og som ikke av andre årsaker betaler "vanlig skatt" på linje med innbyggerne i landet).

Ny nummerserie[rediger | rediger kilde]

Viken[rediger | rediger kilde]

I Viken vil det inngå kommuner fra Østfold, Akershus og Buskerud fylker, samt Svelvik kommune i Vestfold, Jevnaker og Lunner i Oppland. Viken får fylkesnummer 30, fra 1.1. 2020.

Nr. Navn Opprettet Fra kommune(r) Fra fylke
3001 Halden 2020 (1.1.) 0101 Halden Østfold
3002 Moss 2020 (1.1.) 0104 Moss
0136 Rygge
3003 Sarpsborg 2020 (1.1.) 0105 Sarpsborg
3004 Fredrikstad 2020 (1.1.) 0106 Fredrikstad
3005 Drammen 2020 (1.1.) 0602 Drammen
0625 Nedre Eiker
Buskerud
0711 Svelvik Vestfold
3006 Kongsberg 2020 (1.1.) 0604 Kongsberg Buskerud
3007 Ringerike 2020 (1.1.) 0605 Ringerike
3011 Hvaler 2020 (1.1.) 0111 Hvaler Østfold
3012 Aremark 2020 (1.1.) 0118 Aremark
3013 Marker 2020 (1.1.) 0119 Marker
3014 Indre Østfold 2020 (1.1.) 0122 Trøgstad
0123 Spydeberg
0124 Askim
0125 Eidsberg
0138 Hobøl
3015 Skiptvet 2020 (1.1.) 0127 Skiptvet
3016 Rakkestad 2020 (1.1.) 0128 Rakkestad
3017 Råde 2020 (1.1.) 0135 Råde
3018 Våler 2020 (1.1.) 0137 Våler
3019 Vestby 2020 (1.1.) 0211 Vestby Akershus
3020 Nordre Follo 2020 (1.1.) 0213 Ski
0217 Oppegård
3021 Ås 2020 (1.1.) 0214 Ås
3022 Frogn 2020 (1.1.) 0215 Frogn
3023 Nesodden 2020 (1.1.) 0216 Nesodden
3024 Bærum 2020 (1.1.) 0219 Bærum
3025 Asker 2020 (1.1.) 0220 Asker
0627 Røyken
0628 Hurum
Buskerud
3026 Aurskog-Høland 2020 (1.1.) 0121 Rømskog Østfold
0222 Aurskog-Høland Akershus
3027 Rælingen 2020 (1.1.) 0228 Rælingen
3028 Enebakk 2020 (1.1.) 0229 Enebakk
3029 Lørenskog 2020 (1.1.) 0230 Lørenskog
3030 Lillestrøm 2020 (1.1.) 0226 Sørum
0227 Fet
0231 Skedsmo
3031 Nittedal 2020 (1.1.) 0233 Nittedal
3032 Gjerdrum 2020 (1.1.) 0234 Gjerdrum
3033 Ullensaker 2020 (1.1.) 0235 Ullensaker
3034 Nes 2020 (1.1.) 0236 Nes
3035 Eidsvoll 2020 (1.1.) 0237 Eidsvoll
3036 Nannestad 2020 (1.1.) 0238 Nannestad
3037 Hurdal 2020 (1.1.) 0239 Hurdal
3038 Hole 2020 (1.1.) 0612 Hole Buskerud
3039 Flå 2020 (1.1.) 0615 Flå
3040 Nesbyen 2020 (1.1.) 0616 Nes
3041 Gol 2020 (1.1.) 0617 Gol
3042 Hemsedal 2020 (1.1.) 0618 Hemsedal
3043 Ål 2020 (1.1.) 0619 Ål
3044 Hol 2020 (1.1.) 0620 Hol
3045 Sigdal 2020 (1.1.) 0621 Sigdal
3046 Krødsherad 2020 (1.1.) 0622 Krødsherad
3047 Modum 2020 (1.1.) 0623 Modum
3048 Øvre Eiker 2020 (1.1.) 0624 Øvre Eiker
3049 Lier 2020 (1.1.) 0626 Lier
3050 Flesberg 2020 (1.1.) 0631 Flesberg
3051 Rollag 2020 (1.1.) 0632 Rollag
3052 Nore og Uvdal 2020 (1.1.) 0633 Nore og Uvdal
3053 Jevnaker 2020 (1.1.) 0532 Jevnaker Oppland
3054 Lunner 2020 (1.1.) 0533 Lunner

Innlandet[rediger | rediger kilde]

Her inngår kommuner fra Hedmark og Oppland fylker, unntatt Jevnaker og Lunner som overføres til Viken. Innlandet får fylkesnummer 34, fra 1.1. 2020.

Nr. Navn Opprettet Fra kommune(r) Fra fylke
3401 Kongsvinger 2020 (1.1.) 0402 Kongsvinger Hedmark
3403 Hamar 2020 (1.1.) 0403 Hamar
3405 Lillehammer 2020 (1.1.) 0501 Lillehammer Oppland
3407 Gjøvik 2020 (1.1.) 0502 Gjøvik
3411 Ringsaker 2020 (1.1.) 0412 Ringsaker Hedmark
3412 Løten 2020 (1.1.) 0415 Løten
3413 Stange 2020 (1.1.) 0417 Stange
3414 Nord-Odal 2020 (1.1.) 0418 Nord-Odal
3415 Sør-Odal 2020 (1.1.) 0419 Sør-Odal
3416 Eidskog 2020 (1.1.) 0420 Eidskog
3417 Grue 2020 (1.1.) 0423 Grue
3418 Åsnes 2020 (1.1.) 0425 Åsnes
3419 Våler 2020 (1.1.) 0426 Våler
3420 Elverum 2020 (1.1.) 0427 Elverum
3421 Trysil 2020 (1.1.) 0428 Trysil
3422 Åmot 2020 (1.1.) 0429 Åmot
3423 Stor-Elvdal 2020 (1.1.) 0430 Stor-Elvdal
3424 Rendalen 2020 (1.1.) 0432 Rendalen
3425 Engerdal 2020 (1.1.) 0434 Engerdal
3426 Tolga 2020 (1.1.) 0436 Tolga
3427 Tynset 2020 (1.1.) 0437 Tynset
3428 Alvdal 2020 (1.1.) 0438 Alvdal
3429 Folldal 2020 (1.1.) 0439 Folldal
3430 Os 2020 (1.1.) 0441 Os
3431 Dovre 2020 (1.1.) 0511 Dovre Oppland
3432 Lesja 2020 (1.1.) 0512 Lesja
3433 Skjåk 2020 (1.1.) 0513 Skjåk
3434 Lom 2020 (1.1.) 0514 Lom
3435 Vågå 2020 (1.1.) 0515 Vågå
3436 Nord-Fron 2020 (1.1.) 0516 Nord-Fron
3437 Sel 2020 (1.1.) 0517 Sel
3438 Sør-Fron 2020 (1.1.) 0519 Sør-Fron
3439 Ringebu 2020 (1.1.) 0520 Ringebu
3440 Øyer 2020 (1.1.) 0521 Øyer
3441 Gausdal 2020 (1.1.) 0522 Gausdal
3442 Østre Toten 2020 (1.1.) 0528 Østre Toten
3443 Vestre Toten 2020 (1.1.) 0529 Vestre Toten
3446 Gran 2020 (1.1.) 0534 Gran
3447 Søndre Land 2020 (1.1.) 0536 Søndre Land
3448 Nordre Land 2020 (1.1.) 0538 Nordre Land
3449 Sør-Aurdal 2020 (1.1.) 0540 Sør-Aurdal
3450 Etnedal 2020 (1.1.) 0541 Etnedal
3451 Nord-Aurdal 2020 (1.1.) 0542 Nord-Aurdal
3452 Vestre Slidre 2020 (1.1.) 0543 Vestre Slidre
3453 Øystre Slidre 2020 (1.1.) 0544 Øystre Slidre
3454 Vang 2020 (1.1.) 0545 Vang

Vestfold og Telemark[rediger | rediger kilde]

Her inngår kommuner fra Vestfold og Telemark fylker, med unntak av Svelvik som overføres til Viken. Vestfold og Telemark får fylkesnummer 38, fra 1.1. 2020.

Nr. Navn Opprettet Fra kommune(r) Fra fylke
3801 Horten 2020 (1.1.) 0701 Horten Vestfold
3802 Holmestrand 2020 (1.1.) 0715 Holmestrand
3803 Tønsberg 2020 (1.1.) 0704 Tønsberg
0716 Re
3804 Sandefjord 2020 (1.1.) 0710 Sandefjord
3805 Larvik 2020 (1.1.) 0712 Larvik
3806 Porsgrunn 2020 (1.1.) 0805 Porsgrunn Telemark
3807 Skien 2020 (1.1.) 0806 Skien
3808 Notodden 2020 (1.1.) 0807 Notodden
3811 Færder 2020 (1.1.) 0729 Færder Vestfold
3812 Siljan 2020 (1.1.) 0811 Siljan Telemark
3813 Bamble 2020 (1.1.) 0814 Bamble
3814 Kragerø 2020 (1.1.) 0815 Kragerø
3815 Drangedal 2020 (1.1.) 0817 Drangedal
3816 Nome 2020 (1.1.) 0819 Nome
3817 Midt-Telemark 2020 (1.1.) 0821 Bø
0822 Sauherad
3818 Tinn 2020 (1.1.) 0826 Tinn
3819 Hjartdal 2020 (1.1.) 0827 Hjartdal
3820 Seljord 2020 (1.1.) 0828 Seljord
3821 Kviteseid 2020 (1.1.) 0829 Kviteseid
3822 Nissedal 2020 (1.1.) 0830 Nissedal
3823 Fyresdal 2020 (1.1.) 0831 Fyresdal
3824 Tokke 2020 (1.1.) 0833 Tokke
3825 Vinje 2020 (1.1.) 0834 Vinje

Agder[rediger | rediger kilde]

Her inngår kommuner fra Aust-Agder og Vest-Agder fylker. Agder får fylkesnummer 42, fra 1.1. 2020.

Nr. Navn Opprettet Fra kommune(r) Fra fylke
4201 Risør 2020 (1.1.) 0901 Risør Aust-Agder
4202 Grimstad 2020 (1.1.) 0904 Grimstad
4203 Arendal 2020 (1.1.) 0906 Arendal
4204 Kristiansand 2020 (1.1.) 1001 Kristiansand
1017 Songdalen
1018 Søgne
Vest-Agder
4205 Lindesnes 2020 (1.1.) 1002 Mandal
1021 Marnardal
1029 Lindesnes
4206 Farsund 2020 (1.1.) 1003 Farsund
4207 Flekkefjord 2020 (1.1.) 1004 Flekkefjord
4211 Gjerstad 2020 (1.1.) 0911 Gjerstad Aust-Agder
4212 Vegårshei 2020 (1.1.) 0912 Vegårshei
4213 Tvedestrand 2020 (1.1.) 0914 Tvedestrand
4214 Froland 2020 (1.1.) 0919 Froland
4215 Lillesand 2020 (1.1.) 0926 Lillesand
4216 Birkenes 2020 (1.1.) 0928 Birkenes
4217 Åmli 2020 (1.1.) 0929 Åmli
4218 Iveland 2020 (1.1.) 0935 Iveland
4219 Evje og Hornnes 2020 (1.1.) 0937 Evje og Hornnes
4220 Bygland 2020 (1.1.) 0938 Bygland
4221 Valle 2020 (1.1.) 0940 Valle
4222 Bykle 2020 (1.1.) 0941 Bykle
4223 Vennesla 2020 (1.1.) 1014 Vennesla Vest-Agder
4224 Åseral 2020 (1.1.) 1026 Åseral
4225 Lyngdal 2020 (1.1.) 1027 Audnedal
1032 Lyngdal
4226 Hægebostad 2020 (1.1.) 1034 Hægebostad
4227 Kvinesdal 2020 (1.1.) 1037 Kvinesdal
4228 Sirdal 2020 (1.1.) 1046 Sirdal

Vestland[rediger | rediger kilde]

Her inngår kommuner fra Hordaland og Sogn og Fjordane fylker. Vestland får fylkesnummer 46, fra 1.1. 2020.

Nr. Navn Opprettet Fra kommune(r) Fra fylke
4601 Bergen 2020 (1.1.) 1201 Bergen Hordaland
4602 Kinn 2020 (1.1.) 1401 Flora
1439 Vågsøy
Sogn og Fjordane
4611 Etne 2020 (1.1.) 1211 Etne Hordaland
4612 Sveio 2020 (1.1.) 1216 Sveio
4613 Bømlo 2020 (1.1.) 1219 Bømlo
4614 Stord 2020 (1.1.) 1221 Stord
4615 Fitjar 2020 (1.1.) 1222 Fitjar
4616 Tysnes 2020 (1.1.) 1223 Tysnes
4617 Kvinnherad 2020 (1.1.) 1224 Kvinnherad
4618 Ullensvang 2020 (1.1.) 1227 Jondal
1228 Odda
1230 Ullensvang
4619 Eidfjord 2020 (1.1.) 1232 Eidfjord
4620 Ulvik 2020 (1.1.) 1233 Ulvik
4621 Voss 2020 (1.1.) 1234 Granvin
1235 Voss
4622 Kvam 2020 (1.1.) 1238 Kvam
4623 Samnanger 2020 (1.1.) 1242 Samnanger
4624 Bjørnafjorden 2020 (1.1.) 1241 Fusa
1243 Os
4625 Austevoll 2020 (1.1.) 1244 Austevoll
4626 Øygarden 2020 (1.1.) 1245 Sund
1246 Fjell
1259 Øygarden
4627 Askøy 2020 (1.1.) 1247 Askøy
4628 Vaksdal 2020 (1.1.) 1251 Vaksdal
4629 Modalen 2020 (1.1.) 1252 Modalen
4630 Osterøy 2020 (1.1.) 1253 Osterøy
4631 Alver 2020 (1.1.) 1256 Meland
1260 Radøy
1263 Lindås
4632 Austrheim 2020 (1.1.) 1264 Austrheim
4633 Fedje 2020 (1.1.) 1265 Fedje
4634 Masfjorden 2020 (1.1.) 1266 Masfjorden
4635 Gulen 2020 (1.1.) 1411 Gulen Sogn og Fjordane
4636 Solund 2020 (1.1.) 1412 Solund
4637 Hyllestad 2020 (1.1.) 1413 Hyllestad
4638 Høyanger 2020 (1.1.) 1416 Høyanger
4639 Vik 2020 (1.1.) 1417 Vik
4640 Sogndal 2020 (1.1.) 1418 Balestrand
1419 Leikanger
1420 Sogndal
4641 Aurland 2020 (1.1.) 1421 Aurland
4642 Lærdal 2020 (1.1.) 1422 Lærdal
4643 Årdal 2020 (1.1.) 1424 Årdal
4644 Luster 2020 (1.1.) 1426 Luster
4645 Askvoll 2020 (1.1.) 1428 Askvoll
4646 Fjaler 2020 (1.1.) 1429 Fjaler
4647 Sunnfjord 2020 (1.1.) 1430 Gaular
1431 Jølster
1432 Førde
1433 Naustdal
4648 Bremanger 2020 (1.1.) 1438 Bremanger
4649 Stad 2020 (1.1.) 1441 Selje
1443 Eid
4650 Gloppen 2020 (1.1.) 1445 Gloppen
4651 Stryn 2020 (1.1.) 1449 Stryn

Trøndelag[rediger | rediger kilde]

Her inngår kommuner fra Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker, samt Halsa og Rindal fra Møre og Romsdal. Trøndelag har fylkesnummer 50, fra 1.1. 2018.

Nr. Navn Opprettet Fra kommune(r) Fra fylke Opphørt Til kommune(r)
5001 Trondheim 2018 (1.1.) 1601 Trondheim Sør-Trøndelag 2020 (1.1.) 5001 Trondheim
5001 Trondheim 2020 (1.1.) 5001 Trondheim
5030 Klæbu
Trøndelag
5004 Steinkjer 2018 (1.1.) 1702 Steinkjer Nord-Trøndelag 2020 (1.1.) 5006 Steinkjer
5005 Namsos 2018 (1.1.) 1703 Namsos Nord-Trøndelag 2020 (1.1.) 5007 Namsos
5006 Steinkjer 2020 (1.1.) 5006 Steinkjer
5039 Verran
Trøndelag
5007 Namsos 2020 (1.1.) 5005 Namsos
5040 Namdalseid
5048 Fosnes
5011 Hemne 2018 (1.1.) 1612 Hemne Sør-Trøndelag 2020 (1.1.) 5055 Heim
5012 Snillfjord 2018 (1.1.) 1613 Snillfjord 2020 (1.1.) 5055 Heim
5056 Hitra
5059 Orkland
5013 Hitra 2018 (1.1.) 1617 Hitra 2020 (1.1.) 5056 Hitra
5014 Frøya 2018 (1.1.) 1620 Frøya
5015 Ørland 2018 (1.1.) 1621 Ørland 2020 (1.1.) 5057 Ørland
5016 Agdenes 2018 (1.1.) 1622 Agdenes 2020 (1.1.) 5059 Orkland
5017 Bjugn 2018 (1.1.) 1627 Bjugn 2020 (1.1.) 5057 Ørland
5018 Åfjord 2018 (1.1.) 1630 Åfjord 2020 (1.1.) 5058 Bjørnør
5019 Roan 2018 (1.1.) 1632 Roan 2020 (1.1.) 5058 Bjørnør
5020 Osen 2018 (1.1.) 1633 Osen
5021 Oppdal 2018 (1.1.) 1634 Oppdal
5022 Rennebu 2018 (1.1.) 1635 Rennebu
5023 Meldal 2018 (1.1.) 1636 Meldal 2020 (1.1.) 5059 Orkland
5024 Orkdal 2018 (1.1.) 1638 Orkdal 2020 (1.1.) 5059 Orkland
5025 Røros 2018 (1.1.) 1640 Røros
5026 Holtålen 2018 (1.1.) 1644 Holtålen
5027 Midtre Gauldal 2018 (1.1.) 1648 Midtre Gauldal
5028 Melhus 2018 (1.1.) 1653 Melhus
5029 Skaun 2018 (1.1.) 1657 Skaun
5030 Klæbu 2018 (1.1.) 1662 Klæbu
5031 Malvik 2018 (1.1.) 1663 Malvik
5032 Selbu 2018 (1.1.) 1664 Selbu
5033 Tydal 2018 (1.1.) 1665 Tydal
5034 Meråker 2018 (1.1.) 1711 Meråker Nord-Trøndelag
5035 Stjørdal 2018 (1.1.) 1714 Stjørdal
5036 Frosta 2018 (1.1.) 1717 Frosta
5037 Levanger 2018 (1.1.) 1719 Levanger
5038 Verdal 2018 (1.1.) 1721 Verdal
5039 Verran 2018 (1.1.) 1724 Verran 2020 (1.1.) 5006 Steinkjer
5040 Namdalseid 2018 (1.1.) 1725 Namdalseid 2020 (1.1.) 5007 Namsos
5041 Snåsa 2018 (1.1.) 1736 Snåsa
5042 Lierne 2018 (1.1.) 1738 Lierne
5043 Røyrvik 2018 (1.1.) 1739 Røyrvik
5044 Namsskogan 2018 (1.1.) 1740 Namsskogan
5045 Grong 2018 (1.1.) 1742 Grong
5046 Høylandet 2018 (1.1.) 1743 Høylandet
5047 Overhalla 2018 (1.1.) 1744 Overhalla
5048 Fosnes 2018 (1.1.) 1748 Fosnes 2020 (1.1.) 5007 Namsos
5049 Flatanger 2018 (1.1.) 1749 Flatanger
5050 Vikna 2018 (1.1.) 1750 Vikna 2020 (1.1.) 5060 Nærøysund
5051 Nærøy 2018 (1.1.) 1751 Nærøy 2020 (1.1.) 5060 Nærøysund
5052 Leka 2018 (1.1.) 1755 Leka
5053 Inderøy 2018 (1.1.) 1756 Inderøy
5054 Indre Fosen 2018 (1.1.) 1624 Rissa
1718 Leksvik
5055 Heim 2020 (1.1.) 1571 Halsa Møre og Romsdal
5011 Hemne
5012 Snillfjord (Vennastranda)
Trøndelag
5056 Hitra 2020 (1.1.) 5013 Hitra
5012 Snillfjord (Sundan/Hemnskjela)
5057 Ørland 2020 (1.1.) 5015 Ørland
5017 Bjugn
5058 Åfjord 2020 (1.1.) 5018 Åfjord
5019 Roan
5059 Orkland 2020 (1.1.) 5012 Snillfjord (Krokstadøra)
5016 Agdenes
5023 Meldal
5024 Orkdal
5060 Nærøysund 2020 (1.1.) 5050 Vikna
5051 Nærøy
5061 Rindal 2019 (1.1.) 1567 Rindal Møre og Romsdal

Troms og Finnmark[rediger | rediger kilde]

I Troms og Finnmark vil det inngå kommuner fra Troms og Finnmark fylker, samt Tjeldsund fra Nordland. Troms og Finnmark får i fylkesnummer 54, fra 1.1. 2020.

Nr. Navn Opprettet Fra kommune(r) Fra fylke
5401 Tromsø 2020 (1.1.) 1902 Tromsø Troms
5402 Harstad 2020 (1.1.) 1903 Harstad
5403 Alta 2020 (1.1.) 2012 Alta Finnmark
5404 Vardø 2020 (1.1.) 2002 Vardø
5405 Vadsø 2020 (1.1.) 2003 Vadsø
5406 Hammerfest 2020 (1.1.) 2004 Hammerfest
2017 Kvalsund
5411 Kvæfjord 2020 (1.1.) 1911 Kvæfjord Troms
5412 Tjeldsund 2020 (1.1.) 1852 Tjeldsund Nordland
1913 Skånland Troms
5413 Ibestad 2020 (1.1.) 1917 Ibestad
5414 Gratangen 2020 (1.1.) 1919 Gratangen
5415 Lavangen 2020 (1.1.) 1920 Lavangen
5416 Bardu 2020 (1.1.) 1922 Bardu
5417 Salangen 2020 (1.1.) 1923 Salangen
5418 Målselv 2020 (1.1.) 1924 Målselv
5419 Sørreisa 2020 (1.1.) 1925 Sørreisa
5420 Dyrøy 2020 (1.1.) 1926 Dyrøy
5421 Senja 2020 (1.1.) 1927 Tranøy
1928 Torsken
1929 Berg
1931 Lenvik
5422 Balsfjord 2020 (1.1.) 1933 Balsfjord
5423 Karlsøy 2020 (1.1.) 1936 Karlsøy
5424 Lyngen 2020 (1.1.) 1938 Lyngen
5425 Storfjord 2020 (1.1.) 1939 Storfjord
5426 Kåfjord 2020 (1.1.) 1940 Kåfjord
5427 Skjervøy 2020 (1.1.) 1941 Skjervøy
5428 Nordreisa 2020 (1.1.) 1942 Nordreisa
5429 Kvænangen 2020 (1.1.) 1943 Kvænangen
5430 Kautokeino 2020 (1.1.) 2011 Kautokeino Finnmark
5432 Loppa 2020 (1.1.) 2014 Loppa
5433 Hasvik 2020 (1.1.) 2015 Hasvik
5434 Måsøy 2020 (1.1.) 2018 Måsøy
5435 Nordkapp 2020 (1.1.) 2019 Nordkapp
5436 Porsanger 2020 (1.1.) 2020 Porsanger
5437 Karasjok 2020 (1.1.) 2021 Karasjok
5438 Lebesby 2020 (1.1.) 2022 Lebesby
5439 Gamvik 2020 (1.1.) 2023 Gamvik
5440 Berlevåg 2020 (1.1.) 2024 Berlevåg
5441 Tana 2020 (1.1.) 2025 Tana
5442 Nesseby 2020 (1.1.) 2027 Nesseby
5443 Båtsfjord 2020 (1.1.) 2028 Båtsfjord
5444 Sør-Varanger 2020 (1.1.) 2030 Sør-Varanger

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Oslo byleksikon
  2. ^ «Tekniske endringer ved sammenslåing og grensejustering». Kartverket. 30. november 2016. Arkivert fra originalen 4. desember 2018. Besøkt 4. desember 2018. 

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]