Norske kommunenummer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
(Omdirigert fra «Liste over norske kommunenummer»)

Norske kommunenummer omfatter alle norske kommuner med tilhørende kommunenummer som historisk har vært eller er i bruk.

De norske kommunenummer på formatet ffkk, hvor ff angir fylkestilhørigheten og kk løpenummer innen hvert fylke, ble innført av SSB ved folketellingen 1946. Den opprinnelige fylkesnummerserien var 01–20, ettersom Norge hadde 20 fylker, inkludert Bergen fylke, i 1946.

I forbindelse med kommunereformen og sammenslåing av fylker var det mange endringer i fylkes- og kommunenummereringen fra 1. januar 2018 (Trøndelag) og 1. januar 2020 (øvrige), ved at sammenslåtte (nye) fylker har nye fylkesnummer i serien 30, 34 til 54 (med intervall på 4). Dermed fikk alle kommuner i de nye fylkene også nye kommunenummer basert på disse fylkesnumrene. Ettersom Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland fylker ikke var omfattet av sammenslåingene, beholder disse sine opprinnelige fylkesnummer også etter 2020. I oversikten er utgåtte nummerserier markert med "", både i 2018/2020, og for de fylkessammenslåingene som ble reversert med virkning fra 1. januar 2024[1].

Oversikten angir årstall (og eventuelt dato) for når kommunen ble opprettet, hvilke(n) kommune(r) som inngår eller har avgitt områder ved dannelsen av kommunen, årstall (og eventuelt dato) for når kommunen ble videreført, hvilke(n) kommune(r) som kommunen er innlemmet i, delt i eller overført et område til. I disse kolonnene er tidligere kommuner og tidligere navneformer angitt med kursiv. For navneformer som skiller seg tydelig fra hverandre, f.eks. Sylte og Tresfjord, er disse angitt i kolonnen for kommunenavn, men her er det vanskelig å sette et skarpt skille mot revisjoner av skrivemåten.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Historisk har antallet kommuner i Norge variert kraftig. Ved innføringen av demokratisk lokalstyre med formannskapsdistrikter i 1838 ble det opprettet 397 kommuner i hele landet, som i oversikten er markert med "". Det opprinnelige kommunestrukturen hadde en nummerering på formatet a.f, hvor a angav amtstilknytningen angitt med romertall I - XX (1–20) og f løpende fra 1 angav formannskapsdistriktet innenfor hvert amt begynnende med kjøp- og ladesteder - ikke ulikt formatet som ble innført i 1946. I oversikten er det opprinnelige formannskapsdistriktsnummer på disse 397 enhetene oppført.

For de 355 herredskommunene på landet var inndelingen basert på datidens prestegjeld og i noen tilfeller kirkesogn, mens 25 kjøp- og ladesteder, dvs. byer (for)ble egne enheter. Et stort antall prestegjeld og kirkesogn kan føre sin historikk tilbake til middelalderen og er markert med hhv. "" og "". Både den geistlige og sivile historikken er oppført i feltet "Forhistorie", adskilt av en horisontal skillelinje. I perioden fra 1838 og utover til 1930-årene økte antallet kommuner kraftig, dels ved at herredskommuner ofte basert på store prestegjeld ble oppdelt i sine enkelte kirkesogn, eller at nye kjøp- og ladesteder ble utskilt som egne kommunale enheter. Følgelig økte antallet i denne perioden til sitt høyeste på 747 kommuner i 1947. Senere har dette blitt redusert gjennom Schei-komiteen i 1960-årene og mindre omfattende sammenslåinger i 1980- og 90-årene (Buvik-utvalget), og sist 2014–2020 (Kommunereformen) hvor antall kommuner ble redusert fra 428 (2014) til 358 (fra 1. januar 2020).

Den opprinnelige serien på dette formatet på kommunenumre ble innført av Statistisk sentralbyrå i forbindelse med folketellingen 1946, hvilket tilfeldigvis sammenfalt med tidspunktet med flest antall kommuner i Norge. Nummerrekkefølgen innen hvert fylke baserer seg på den tidligere fogderiinndelingen. For statistiske formål har kommunale enheter som har eksistert tilbake til 1838, blitt gitt egne kommunenummer uten at de i realiteten hadde kommunenummer i den perioden de eksisterte, disse ble gitt tredjesiffer 8 eller 9 og/eller er angitt med "*". Ved delinger og sammenslåinger har nye kommuner fått nye kommunenummer, og det var tidligere vanlig å beholde eller "gjenbruke" kommunenummer, og av denne grunn forekommer mange kommunenummer flere ganger. Gjenbruk av kommunenummer uten direkte videreføring av den opprinnelige kommunen er angitt med "#". Det er også tilfeller hvor en kommune har vært delt i mindre enheter en periode, for senere å bli gjenopprettet, for eksempel Gausdal og Rendalen. Kommuner som skifter fylke får også nytt kommunenummer, hvilket i tidsperioden 1840–2018 bare omfattet noen få kommuner, mens ved kommunereformen omfattet omkring 3/4 av Norges kommuner.

Fra 1838 ble det skilt mellom bykommune og herredskommune, og dette ble fra 1946 angitt ved at førstnevnte har tredjesiffer 0, mens sistnevnte har tredjesiffer 1, 2 og så videre. Noen bykommuner ble ved sammenslåing med omliggende landkommuner, definert som landkommune, hvilket er er angitt med . Skillet mellom by- og landkommuner ble fjernet i 1992 er dette skillet i kommunenummer beholdt, også i den nye nummerserien fra 2018/20. Likefullt har Holmestrand fått tilbake bystatus, og fra 2024 er det fem kommuner i "nye" Akershus som får kommunenummer som begynner med "320", hvilket tilsier bykommune. Alle disse er merket med .

I oversikten er tidligere kommunenavn og historiske skrivemåter oppført, tilbake til norrønt[2][3][4], med endringstidspunkt der dette er kjent, ellers angis årstall for folketellingshefte eller stortingsvalg hvor navneformen er benyttet. En rekke stedsnavn ble fornorsket i matrikkelen av 1886, og 1903, samt ved kongelige resolusjoner i årene 1900–1940. Ved rettskrivningen av 1917 ble aa erstattet av å, og denne bokstaven var innført ved folketellingen 1920. Det betyr at enkelte kommuner hadde tre skrivemåter i løpet av få år, f.eks. Vaage (til 1917), Vaagaa (1918–1919) og Vågå (fra 1920).

1946-nummerserien[rediger | rediger kilde]

01. Østfold[rediger | rediger kilde]

I. Smaalenenes Amt 1671–1918
01. Østfold fylke 1919–2019
Inngikk fra 1.1.2020 i Viken, og samtlige kommuner fikk nye kommunenummer.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling
Videreført
Til prestegjeld
Til kommune(r)
0101 Fredrikshald
Halden
1838 (1.1.) Halden utskilt fra Berg og Idd 1769
Ladested 1500-tallet
Kjøpstad 10.4.1665
Formannskap I.1
Halden (1600-tallet)
Friderichshald (til 1801)
Frederikshald (til 1865)
Fredrikshald (til 1.1.1928)
1864 (1.1.), 1909 (1.1.), 1936, 1950
1967 (1.1.)
0101 Halden
1967 (1.1.) 0101 Halden
0116 Berg
0117 Idd
1968 (1.1.)
2020 (1.1.)
3001 Halden
0102 Sarpsborg Grunnlagt 1016
Flyttet 16.8.1567
Burgus (ca 1130)
Borg(ar) (til 1200-tallet)
Gammelby (1567–1839)
Gleng (1600-tallet)
1567 (16.8, 12.9) 0103 Fredrikstad
1839 (9.8.) Sarpsborg utskilt fra Tune 1859
Kjøpstad 9.8.1839
0130 Tune
1884 (1.1.), 1912 (1.1.), 1925 (1.7.), 1957 (1.7.), 1980 (1.1.)
1992 (1.1.)
0105 Sarpsborg
0103 Fredrikstad 1838 (1.1.) Fredrikstad utskilt fra Borge 1567
Bispesete 1969
Grunnlagt 12.9.1567
Formannskap I.2
Salsborg (1568)
Frederichstadtz; tidligere Sarpsborig (1591)
Friderichstad (1769)
Frederichstad (1801)
Frederik(s)stad (til 1865)
Fredriksstad (1875)
1867 (1.1.) 0103 Fredrikstad
1867 (1.1.) 0103 Fredrikstad
0132 Glemminge ("Forstaden")
1964 (1.1.) 0103 Fredrikstad
1964 (1.1.) 0103 Fredrikstad
0112 Torsnes (del av)
0113 Borge (del av)
0132 Glemmen
0134 Onsøy (del av)
1968 (1.1.)
1994 (1.1.)
0106 Fredrikstad
0104 Moss 1838 (1.1.) Moss utskilt fra Rygge 1790
Ladested 1508/1671
Kjøpstad 1720/23.3.1755
Formannskap I.3
Mors (norrønt)
Moeẞ (1602)
Mosse (1801)
1840, 1876 (1.1.), 1925 (1.7.), 1938
1943 (1.7.)
0104 Moss
1943 (1.7.) 0104 Moss
0194 Jeløy
2020 (1.1.) 3002 Moss
0105 Sarpsborg 1992 (1.1.) 0102 Sarpsborg
0114 Varteig (del av)
0115 Skjeberg
0130 Tune
2020 (1.1.) 3003 Sarpsborg
0106 Fredrikstad 1994 (1.1.) 0103 Fredrikstad
0113 Borge
0131 Rolvsøy
0133 Kråkerøy
0134 Onsøy
2020 (1.1.) 3004 Fredrikstad
0111 Hvaler 1838 (1.1.) Hvaler i 1837
Hvaløerne tinglag
Formannskap I.10
Hvalír (norrønt)
Hvaløer (1801)
Hvaløerne (til 1889)
Hvalerøerne
2020 (1.1.) 3011 Hvaler
0112 Torsnes 1910 (1.1.) Annekssogn til Borge
0113 Borge
Þórsnœs (norrønt)
Thorsnæs (1801)
1964 (1.1.) 0103 Fredrikstad
0113 Borge
0113 Borge 1838 (1.1.) Utskilt fra Tune på 1500-tallet
Borge i 1837
Borge tinglag
Formannskap I.11
Ámorð, Ábyggja, Borgar (norrønt)
Aabygge (til 1600-tallet)
1567 Fredrikstad
Borge
1910 (1.1.) 0112 Torsnes
0113 Borge
1964 (1.1.) 0103 Fredrikstad
0113 Borge
1964 (1.1.) 0112 Torsnes (del av)
0113 Borge (del av)
1994 (1.1.) 0106 Fredrikstad
0114 Varteig 1861 (1.1.) Varteig utskilt fra Tune 1861
0130 Tune
Hjœjandi, Varteigr (norrønt)
Warte (1769)
Warthøy (1801)
1992 (1.1.) 0105 Sarpsborg
0128 Rakkestad
0115 Skjeberg 1838 (1.1.) Skjeberg i 1837
Skieberg tinglag
Formannskap I.14
Ingradalr, Ullareyjar, Védalr, Skjálberg (norrønt)
Skjaberg (1700-tallet)
Skieberg (til 1840)
Skeberg (1865)
1992 (1.1.) 0105 Sarpsborg
0116 Berg 1838 (1.1.) Berg i 1837
Berg tinglagFormannskap I.15
Ásakar, Roðkar, Berg (norrønt)
Nordre Friderichshald (til 1769)
Bergs Landdistrikt (1855)
1769 (13.12) Nordre Fredrikshald
Berg
1967 (1.1.) 0101 Halden
0117 Idd 1838 (1.1.) Idd i 1837
Idde tinglag
Formannskap I.16
Ønyndardalr, Iddar (norrønt)
Søndre Friderichshald (til 1769)
Idde (til 1840)
Ids Landdistrikt (1855)
Id (til 1917)
1665 (10.4) 0101 Halden
0117 idde
1769 (13.12) Søndre Fredrikshald
Idde
1967 (1.1.) 0101 Halden
0118 Aremark 1838 (1.1.) Aremark i 1837
Aremark tinglag
Formannskap I.17
Aramǫrk (norrønt)
Ørsmark (til 1600-tallet)
Ahremarch (1801)
1903 (1.7.) 0118 Aremark
0119 Øymark
2020 (1.1.) 3012 Aremark
0119 Øymark 1903 (1.7.) Annekssogn til Aremark
0118 Aremark
Eyjamarkar, Øyjamǫrk (norrønt)
Oddemark (1769)
Ødemarch (1801)
Ømark (til 1917)
1964 (1.1.) 0119 Marker
Marker 1964 (1.1.) 0119 Øymark
0120 Rødenes
Markír (norrønt) 2020 (1.1.) 3013 Marker
0120 Rødenes 1838 (1.1.) Rødenes i 1837
Rødenæs tinglag
Formannskap I.24
Aursmǫrk, Rœðanes (norrønt)
Rødenæs (til 1884)
Røddenæs
1902 (1.1.) 0120 Rødenes
0121 Rømskog
1964 (1.1.) 0119 Marker
0121 Rømskog 1902 (1.1.) Annekssogn til Rødenes
0120 Rødenes
Rýmsskógr (norrønt)
Rømschougen (til 1801)
Rømskogen (til 1917)
2020 (1.1.) 3026 Aurskog-Høland
0122 Trøgstad 1838 (1.1.) Trøgstad i 1837
Thrygstad tinglag
Formannskap I.22
Boðstaða, Þrykstaðir (norrønt)
Thrygstad (til 1865)
Trygstad (til 1884)
2020 (1.1.) 3014 Indre Østfold
0123 Spydeberg 1838 (1.1.) Spydeberg i 1837
Spydeberg tinglag
Formannskap I.20
Helinar, Hofinar, Vímar, Spjótaberg (norrønt)
Spjoteberg (1700-tallet)
2020 (1.1.) 3014 Indre Østfold
0124 Askim 1838 (1.1.) Askim i 1837
Askim tinglag
Formannskap I.21
Fróylǫnd, Askeimr (norrønt)
Aschim (1801)
2020 (1.1.) 3014 Indre Østfold
0125 Eidsberg 1838 (1.1.) Eidsberg i 1837
Eidsberg tinglag
Formannskap I.23
Hœruland, Treginsborg, Heggin, Eiðsberg (norrønt)
Edsberg (1801)
1920 (1.7.) 0125 Eidsberg
0126 Mysen
1961 (1.1.) 0125 Eidsberg
1961 (1.1.) 0125 Eidsberg
0126 Mysen
2020 (1.1.) 3014 Indre Østfold
0126 Mysen 1920 (1.7.) Annekssogn til Eidsberg
0125 Eidsberg
Mysin (norrønt) 1961 (1.1.) 0125 Eidsberg
0127 Skiptvet 1838 (1.1.) Skiptvet i 1837
Skibtved tinglag
Formannskap I.19
Vímar, Skygþveit (norrønt)
Skygthveit (1700-tallet)
Skibtved (til 1840)
Skiptvedt (1865)
Skibtvet (til 1884)
2020 (1.1.) 3015 Skiptvet
0128 Rakkestad 1838 (1.1.) Rakkestad i 1837
Rakkestad tinglag
Formannskap I.18
Óss, Skaun, Rakkastaðir (norrønt)
Rachestad (1801)
1917 (1.7.) 0128 Rakkestad
0129 Degernes
1964 (1.1.) 0128 Rakkestad
1964 (1.1.) 0128 Rakkestad
0129 Degernes
1992 (1.1.) 0128 Rakkestad
1992 (1.1.) 0114 Varteig (del av)
0128 Rakkestad
2020 (1.1.) 3016 Rakkestad
0129 Degernes 1917 (1.7.) Annekssogn til Rakkestad
0128 Rakkestad
Digranes (norrønt)
Degernæs (1769)
Deignæs (1801)
1964 (1.1.) 0128 Rakkestad
0130 Tune 1838 (1.1.) Tune i 1837
Thunøe tinglag
Formannskap I.12
Túnir (norrønt)
Thunøe (til 1840)
Thune
Tune Landdistrikt (1855)
1500-tallet Tune
Borge
1839 (9.8.) 0102 Sarpsborg
0130 Tune
1861 (1.1) 0114 Varteig
0130 Tune
1911 (1.1.) 0130 Tune
0131 Rolvsøy
1992 (1.1.) 0105 Sarpsborg
0131 Rolvsøy 1911 (1.1.) Rolvsøy utskilt fra Tune 1911
0130 Tune
Hrólfsey (norrønt)
Rolvsøe (til 1911)
1994 (1.1.) 0106 Fredrikstad
0132 Glemmen 1838 (1.1.) Glemmen utskilt fra Fredrikstad 1883
Thunøe tinglag
Formannskap I.13
Glymeimar (norrønt)
Glemming (1801)
Fred(e)rikstad Landdistrikt (til 1875)
Glemminge (til 1917)
1867 (1.1.) 0103 Fredrikstad ("Forstaden")
0132 Glemminge
1908 (1.1) 0132 Glemminge
0133 Kraakerøy
1964 (1.1.) 0103 Fredrikstad
0133 Kråkerøy 1908 (1.1.) Kråkerøy utskilt fra Glemminge 1909
0132 Glemminge
Krákrey (norrønt)
Kragerøen (til 1917)
Kraakerøy (til 1918)
1994 (1.1.) 0106 Fredrikstad
0134 Onsøy 1838 (1.1.) Onsøy i 1837
Onsø tinglag
Formannskap I.9
Óðinsey (norrønt)
Odinsø (1700-tallet)
Onsøe (til 1801)
Onsø (til 1917)
1964 (1.1.)
1994 (1.1.)
0106 Fredrikstad
0135 Råde 1838 (1.1.) Råde i 1837
Raade tinglag
Formannskap I.8
Tesalr, Róða (norrønt)
Rode (1700-tallet)
Raade (til 1918)
2020 (1.1.) 3017 Råde
0136 Rygge 1838 (1.1.) Rygge i 1837
Rygge tinglag
Formannskap I.6
Vǫrn, Varna, Ryggi(h)of (norrønt)
Ryggihof (1700-tallet)
1775 (23.3) 0104 Mosse
0136 Rygge
1790 (7.5) Mosse
Rygge
2020 (1.1.) 3002 Moss
0137 Våler 1838 (1.1.) Våler i 1837
Våler tinglag
Formannskap I.5
Svindalr, Válir (norrønt)
Waaler (til 1801)
Vaaler (til 1918)
2020 (1.1.) 3018 Våler
0138 Hobøl 1838 (1.1.) Hobøl i 1837
Haabel tinglag
Formannskap I.4
Tómtir, Morsardalr, Hóbœli (norrønt)
Mossedale (til 1700-tallet)
Hobøle (til 1700-tallet)
Haabel (til 1840)
Haabøl (til 1889)
2020 (1.1.) 3014 Indre Østfold
0194* Jeløy 1838 (1.1.) Jeløy utskilt fra Moss 1963
Rygge tinglag
Formannskap I.7
Jǫlund (norrønt)
Gjel-Øen (1832)
Mosse Landsogn (1865)
Moss Landdistrikt (1875)
Moss (til 27.6.1919)
1943 (1.7.) 0104 Moss

02. Akershus[rediger | rediger kilde]

II. Akershus Amt 1671–1918
02. Akershus fylke 1919–2019
Inngikk fra 1.1.2020 i Viken, og samtlige kommuner fikk nye kommunenummer.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til prestegjeld
Til kommune(r)
0201 Soon og Hølen* 1838 (1.1.) Annekssogn til Vestby
Formannskap II.1
1848 (1.1.) 0201 Soon
0204 Hølen
Son 1848 (1.1.) Ladested 1600-tallet
0201 Soon og Hølen
Zoon/Zoen (1600-tallet)
Soon (til 1891)
1964 (1.1.) 0211 Vestby
0202 Hvitsten Annekssogn til Vestby
Ladested 1600-tallet
Ikke egen kommune, men underlagt 0211 Vestby
Kvitastein (norrønt)
Wiidsteen (1801)
Hvidsteen (1855)
Hvid(t)sten (til 1900)
1964 (1.1.) 0211 Vestby
0203 Drøbak 1838 (1.1.) Drøbak utskilt fra Ås 1823
Ladested 1600-tallet
Kjøpstad 20.8.1842
Formannskap II.2
Drøbach (1801) 1962 (1.1.) 0215 Frogn
0204* Hølen 1848 (1.1.) Ladested 1600-tallet
0201 Soon og Hølen
Høelen (1801) 1943 (1.7.) 0211 Vestby
0211 Vestby 1838 (1.1.) Vestby i 1837
Formannskap II.7
Garða, Sána, Vestbjár (norrønt)
Westbye (1801)
Vestby Landdistrikt (1855)
1943 (1.7.) 0211 Vestby
1943 (1.7.) 0204 Hølen
0211 Vestby
1964 (1.1.) 0211 Vestby
1964 (1.1.) 0201 Son
0211 Vestby
2020 (1.1.) 3019 Vestby
0212 Kråkstad 1838 (1.1.) Kråkstad i 1837
Kråkstad tinglag
Formannskap II.4
Krákustað (norrønt)
Krakostad (1700-tallet)
Krogstad (1801)
Kraakstad (til 1918)
1931 (1.7.) 0212 Kråkstad
0213 Ski
1964 (1.1.) 0213 Ski
0213 Ski 1931 (1.7.) Annekssogn til Kraakstad
0212 Kråkstad
Skeið (norrønt)
Skeid (1700-tallet)
Skhie (1769)
1964 (1.1.) 0213 Ski
1964 (1.1.) 0212 Kråkstad
0213 Ski
2020 (1.1.) 3020 Nordre Follo
0214 Ås 1838 (1.1.) Ås i 1837
Formannskap II.5
Króa, Norðbjár, Áss (norrønt)
Aas (til 1918)
1823 (8.9) Drøbak
Aas
1843 (5.4) 0203 Drøbak
0214 Aas
2020 (1.1.) 3021 Ås
0215 Frogn 1838 (1.1.) Annekssogn til Drøbak
Frogn tinglag
Formannskap II.3
Fraunar (norrønt)
Fraunabygd (1300-tallet)
Frauner (1700-tallet)
Froen (1801)
Drøbaks Landdistrikt (til 1855)
Fron (til 1885)
2020 (1.1.) 3022 Frogn
0216 Nesodden 1838 (1.1.) Nesodden i 1837
Formannskap II.6
Nesoddi (norrønt)
Næsodden (til 1884)
1915 (1.7.) 0216 Nesodden
0217 Oppegård
2020 (1.1.) 3023 Nesodden
0217 Oppegård 1915 (1.7.) Oppegård utskilt fra Nesodden 1937
0216 Nesodden
Gerðaruðin, Ruðin, Uppigarðr (norrønt)
Oppegaard (til 1918)
2020 (1.1.) 3020 Nordre Follo
0218 Aker 1838 (1.1.) Aker i 1837
Formannskap II.10
Oslóarherað, Akr (norrønt)
Agersherrit (mellomnorsk)
Agersherred (1600-tallet)
Ag(g)er (til 1801)
Agers Landdistrikt (til 1855)
Ager
1948 (1.1.) 0301 Oslo
0219 Bærum 1838 (1.1.) Vestre og Østre Bærum utskilt fra Asker 1894
Bærum tinglag
Formannskap II.9
Bergeimsheraði (norrønt)
Bergumsherrit (mellomnorsk)
Bergheim (1700-tallet)
2020 (1.1.) 3024 Bærum
0220 Asker 1838 (1.1.) Asker i 1837
Formannskap II.8
Skógheimsheraði, Aska (norrønt)
Ascher (1801)
2020 (1.1.) 3025 Asker
0221 Høland* 1838 (1.1.) Høland i 1837
Formannskap II.15
Heylǫndum (norrønt)
Høeland (1801)
Høyland (1835)
1905 (1.1.) 0221 Høland
0223 Setskog
1924 (1.7.) 0221 Søndre Høland
0222 Nordre Høland
Søndre Høland 1924 (1.7.) Annekssogn til Høland
0221 Høland
Heimnes (norrønt)
Hemnes (til 1931)
1966 (1.1.) 0221 Aurskog-Høland
Aurskog-Høland 1966 (1.1.) 0221 Søndre Høland
0222 Nordre Høland
0223 Setskog
0224 Aurskog
2020 (1.1.) 3026 Aurskog-Høland
0222 Nordre Høland 1924 (1.7.) Hovedsogn i Høland
0221 Høland
Løykin (norrønt)
1966 (1.1.) 0221 Aurskog-Høland
0223 Setskog 1905 (1.1.) Annekssogn til Høland
0221 Høland
Sitskógr (norrønt)
Sitskoven (1769)
Zidskoug (1801)
Setskogen (til 1917)
1966 (1.1.) 0221 Aurskog-Høland
0224 Aurskog 1838 (1.1.) Aurskog i 1837
Formannskap II.14
Aurskógr (norrønt)
Urschoug (1801)
Urskoug (til 1855)
Urskaug (1865)
Urskog (til 1917)
1919 (1.7.) 0224 Aurskog
0225 Blaker
1966 (1.1.) 0221 Aurskog-Høland
0225 Blaker 1919 (1.7.) Annekssogn til Aurskog
0224 Aurskog
Blǫkum (norrønt)
Blakier (til 1801)
Blakjer
1962 (1.1.) 0226 Sørum
0226 Sørum 1838 (1.1.) Sørum i 1837
Formannskap II.13
Gauteið, Skaun, Suðreim (norrønt)
Søreim (1700-tallet)
1962 (1.1.) 0226 Sørum
1962 (1.1.) 0225 Blaker
0226 Sørum
2020 (1.1.) 3030 Lillestrøm
0227 Fet 1838 (1.1.) Fet i 1837
Formannskap II.16
Akrar, Fit (norrønt)
Fedt (til 1840)
2020 (1.1.) 3030 Lillestrøm
0228 Rælingen 1929 (1.7.) Rælingen utskilt fra Fet 1970
0227 Fet
Rœlingr (norrønt)
Relling (1769)
Ræling (1801)
2020 (1.1.) 3027 Rælingen
0229 Enebakk 1838 (1.1.) Enebakk i 1837
Formannskap II.17
Ignardalr, Ignabakki (norrønt)
Enebach (1801)
Enebak (til 1918)
2020 (1.1.) 3028 Enebakk
0230 Lørenskog 1908 (1.1.) Lørenskog utskilt fra Skedsmo 1947
0231 Skedsmo
Leireimsskógr (norrønt)
Lørenskoven (til 1801)
Lørenskogen (til 1917)
2020 (1.1.) 3029 Lørenskog
0231 Skedsmo 1838 (1.1.) Skedsmo i 1837
Formannskap II.11
Gjǫleið, Skeiðismór (norrønt)
Skytsmoe (til 1801)
Skjesmoe (1835)
1774 (1.12) Skedsmo
Nittedal
1908 (1.1.) 0230 Lørenskog
0231 Skedsmo
0232 Lillestrøm
1962 (1.1.) 0231 Skedsmo
1962 (1.1.) 0231 Skedsmo
0232 Lillestrøm
2020 (1.1.) 3030 Lillestrøm
0232 Lillestrøm 1908 (1.1.) Lillestrøm utskilt fra Skedsmo 1937
0231 Skedsmo
litla Straumr (norrønt)
Lille Strøm (1854)
1962 (1.1.) 0231 Skedsmo
0233 Nittedal 1838 (1.1.) Utskilt fra Skedsmo 1774
Nittedal i 1837
Formannskap II.12
Nitjudalr (norrønt)
Nitedal (til 1900)
Nittedalen (til 1917)
2020 (1.1.) 3031 Nittedal
0234 Gjerdrum 1838 (1.1.) Gjerdrum i 1837
Formannskap II.18
Sunnlœmr, Gerðarinar (norrønt)
Gjardarheim (1300-tallet)
Gierdrum (til 1801)
Gerdrum
2020 (1.1.) 3032 Gjerdrum
0235 Ullensaker 1838 (1.1.) Ullensaker i 1837
Formannskap II.22
Kisa, Jasseimr (norrønt)
Ullinshof (til 1500-tallet)
Ullensag(g)er (til 1855)
Ulensaker
2020 (1.1.) 3033 Ullensaker
0236 Nes 1838 (1.1.) Nes i 1837
Formannskap II.23
Aulinibingr, Runninibingr, Ness á Raumarike (norrønt)
Næss (1801)
Næs (til 1900)
2020 (1.1.) 3034 Nes
0237 Eidsvoll 1838 (1.1.) Eidsvoll i 1837
Formannskap II.21
Austþorp, Eið, Eiðsvǫllr (norrønt)
Edsvold (inntil 1700-tallet)
Ejdsvold (1801)
Eidsvold (til 1917)
1777 (12.03) Eidsvold
Hurdal
2020 (1.1.) 3035 Eidsvoll
0238 Nannestad 1838 (1.1.) Nannestad i 1837
Formannskap II.19
Vestþorpi, Norðlœmr, Norðlœheimi, Nannastaða (norrønt) 2020 (1.1.) 3036 Nannestad
0239 Hurdal 1838 (1.1.) Utskilt fra Eidsvold 1777
Hurdal i 1837
Formannskap II.20
Uðardalr, Hurðardalr (norrønt)
Urdedal (1700-tallet)
Hurda(h)len (til 1917)
2020 (1.1.) 3037 Hurdal
0240 Feiring 1870 (1.1.) Annekssogn til Hurdal
0239 Hurdalen
Fegringar (norrønt)
Feigringen (1801)
Feiringen (1875)
Fering (1891, 1900)
1964 (1.1.) 0237 Eidsvoll

03. Oslo[rediger | rediger kilde]

Utskilt fra Akershus Amt 1842
III. Christiania Amt 1842–1918
03. Kristiania fylke 1919–1924, Oslo fylke fra 1.1.1925
Består som eget fylke etter 1.1.2020, og beholder sitt fylkes- og kommunenummer.

Nr. Navn Forhistorie Historiske navn Opprettet/Utvidet Historisk by/Innlemmet Byutvidelser[5]
0301 Oslo Grunnlagt ca 1050
Bispesete 1070-1536
Stiftstad 1537-1918
Vor Frelsers i 1837
Bispesete 1919
Formannskap III.1
Áslo/Oslóar (norrønt)
Aslo (ca 1130)
Óslo (etter 1350),
Christiania/Christianiæ (1624–1877/97),
Kristiania (til 1.1.1925)
1838 (1.1.) Fra middelalderen finnes ingen skriftlige kilder som avgrenser byen, arkeologiske funn tyder på at middelalderbyen (Gamle Oslo) gikk til Hovinbekken i nord.

Etter bybrannen i 1624 ble byen flyttet fra Bjørvika til Kvadraturen, hvor bebyggelsen bedre kunne beskyttes av Akershus festning. Det gamle byområdet ble i hovedsak utlagt til jordbruksområde, men en bymessig bebyggelse utviklet seg etterhvert og gikk under navnet Opslo(e).
Byens opprinnelige areal i 1624 omfattet kjøpstaden (kjøpmannshandelsdistriktet) i Kvadraturen, avgrenset av Akershus festning, Vollene og Bjørviken. Ved kongebrev av 10. mai 1629 fikk borgerne i Christiania utlagt 4500 mål tidligere jordegods til Bymarken, som ble et felles beiteområde for byens befolkning. Dette var gårdene Store Aker, Lille Aker, Sten, Lindern, Valle og Nordre Bjølsen. Bymarken ble lagt administrativt under byen, men ikke regnet som en del av kjøpstaden. I løpet av de neste 200 år ble Bymarken bebygd, og etterhvert som den ble bymessig, ble den også etappevis innlemmet i kjøpstaden. På 1800-tallet var det forslag om å gjøre en egen kjøpstad, Akerstad, av Akers bymessige bebyggelsen, men fra 1859 ble stadig nye deler av Aker overført til byen, inntil hele resterende kommune ble innlemmet i 1948.

1784 (Storgata, Brugata til Vaterlands bro), 1794 (del av Dronningens gate), 1817 (Grev Wedels plass, Glacisgata), 1819 (fra Stortorvet til Akersgata), 1839 (Vaterland, Fjerdingen), alt tilhørende Bymarken. 1859 Sagene, Grünerløkka, Grønland, 1878 Frogner, Majorstuen, Bjølsen, Dælenenga, Kampen, Vålerenga, Gamlebyen, 1938 (Sjursøya), 1946 (Etterstad)
1948 (1.1.) 0218 Aker 1980 (Tangerud)

04. Hedmark[rediger | rediger kilde]

Utskilt fra Oplandenes Amt 1781
IV. Hedemarkens Amt 1781–1918
04. Hedmark fylke 1919–2019
Inngår fra 1.1.2020 i Innlandet, og samtlige kommuner fikk nye kommunenummer.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til prestegjeld
Til kommune(r)
0401 Hamar Etablert 1050-tallet
Bispesete 1153-1536
Nedlagt 1587
(stora) Hamarr, Hamarkaupangr, Biskupshammarr (middelalderen) 1587 0414 Vang
1849 (21.3.) Stiftstad 1864-1918
Hamar utskilt fra Vang 1908
Bispesete 1919
Kjøpstad 26.4.1848
0414 Vang
Hammer
Storhamar
1878, 1946, 1947
1992 (1.1.)
0403 Hamar
0402 Kongsvinger 1855 (7.2.) Kjøpstad 15.4.1854
0421 Vinger
1876
1964 (1.1.)
0421 Kongsvinger
0402# 1965 (1.1.) 0421 Kongsvinger 2020 (1.1.) 3401 Kongsvinger
0403 Hamar 1992 (1.1.) 0401 Hamar
0412 Ringsaker (del av)
0414 Vang
2020 (1.1.) 3403 Hamar
0411 Nes 1838 (1.1.) Nes i 1837
Formannskap IV.11
Ullinshof á Nesi (norrønt)
Næss (1801)
Næs (til 1884)
1964 (1.1.) 0412 Ringsaker
0412 Ringsaker 1838 (1.1.) Ringsaker i 1837
Formannskap IV.10
Svaðabú (norrønt)
Hringisakr (norrønt)
Ringsager (til 1855)
1964 (1.1.) 0412 Ringsaker
1964 (1.1.) 0411 Nes
0412 Ringsaker
0413 Furnes
0414 Vang (del av)
2020 (1.1.) 3411 Ringsaker
0413 Furnes 1891 (1.1.) Furnes utskilt fra Vang 1908
0414 Vang
Furnesi (norrønt)
Furnæs (til 1884)
1964 (1.1.) 0412 Ringsaker
0414 Vang 1838 (1.1.) Vang i 1837
Formannskap IV.9
Ríðabú (norrønt)
Wang (1801)
1848 (26.4) 0401 Hamar
0414 Vang
1891 (1.1.) 0413 Furnes
0414 Vang
1992 (1.1.) 0403 Hamar
0415 Løten 1838 (1.1.) Løten i 1837
Formannskap IV.6
Fauskar, Lautinar (norrønt)
Lauten (1700-tallet)
Leuthen (til 1801)
Løiten (til 1917)
2020 (1.1.) 3412 Løten
0416 Romedal 1838 (1.1.) Romedal i 1837
Formannskap IV.7
Austbú, Ruðmudalr (norrønt)
Rudmedal (1700-tallet)
Rommedal (til 1840)
1964 (1.1.) 0417 Stange
0417 Stange 1838 (1.1.) Stange i 1837
Formannskap IV.8
Skaun, Stanga (norrønt) 1964 (1.1.) 0417 Stange
1964 (1.1.) 0416 Romedal
0417 Stange
2020 (1.1.) 3413 Stange
Oudalen Straumr, Ódalr (norrønt) 1819 (10.4.) Nordre Oudalen
Søndre Oudalen
0418 Nord-Odal 1838 (1.1.) Utskilt fra Oudalen 1819
Nordre Oudalen i 1837
Formannskap IV.5
nyrðri Ódalr (norrønt)
Sand (til 1819)
Nordre Oudal(en) (til 1917)
2020 (1.1.) 3414 Nord-Odal
0419 Sør-Odal 1838 (1.1.)
Utskilt fra Oudalen 1819
Søndre Oudalen i 1837
Formannskap IV.4
syðri Ódalr (norrønt)
Strøm (til 1819)
Søndre Oudal(en) (til 1917)
2020 (1.1.) 3415 Sør-Odal
0420 Eidskog 1861 (1.1.) Eidskog utskilt fra Vinger 1859
0421 Vinger
Eiðaskógr (norrønt)
Eidskoug (1838)
Eidskogen (til 1917)
2020 (1.1.) 3416 Eidskog
0421 Vinger 1838 (1.1.) Vinger i 1837
Formannskap IV.3
Vingr á Sóleyjum (norrønt)
Winger (1801)
1855 (7.2) 0402 Kongsvinger
0421 Vinger
1864 (1.1.) 0421 Eidskog
0421 Vinger
1964 (1.1.) 0421 Kongsvinger
Kongsvinger 1964 (1.1.) 0402 Kongsvinger
0421 Vinger
0422 Brandval
1965 (1.1.) 0402 Kongsvinger
0422 Brandval 1867 (1.1.) Brandval utskilt fra Grue 1863
0423 Grue
Brandváll (norrønt)
Brandvold (til 1884)
1964 (1.1.) 0421 Kongsvinger
0423 Grue 1838 (1.1.) Grue i 1837
Formannskap IV.2
Grǫfu (norrønt) 1867 (1.1) 0422 Brandvold
0423 Grue
2020 (1.1.) 3417 Grue
0424 Hof 1838 (1.1.) Hof i 1837
Formannskap IV.1
Hof (norrønt)
Hoff (1801)
1848 (12.7) 0424 Hof
0425 Aasnæs og Vaaler
1963 (1.1.) 0425 Åsnes
0425 Aasnæs og Vaaler* 1848 (12.7.) Åsnes utskilt fra Hof 1848
0424 Hof
1854 0425 Aasnæs
0426 Vaaler
Åsnes 1854 0425 Aasnæs og Vaaler Ásness (norrønt)
Aasnæs (til 1884)
Aasnes (til 1918)
1963 (1.1.) 0425 Åsnes
1963 (1.1.) 0424 Hof
0425 Åsnes
2020 (1.1.) 3418 Åsnes
0426 Våler 1854 Våler utskilt fra Åsnes 1853
0425 Aasnæs og Vaaler
Vála (norrønt)
Waaler (1801)
Vaaler (til 1918)
2020 (1.1.) 3419 Våler
0427 Elverum 1838 (1.1.) Elverum i 1837
Formannskap IV.19
Alfareimr, Álfrheimsheraði (norrønt)
Ellffuerim (1575)
1644 (22.3) Elverum
Idre-Särna (Sverige)
1780 (28.6) Elverum
Tryssild
2020 (1.1.) 3420 Elverum
0428 Trysil 1838 (1.1.) Utskilt fra Elverum 1780
Trysil i 1837
Formannskap IV.18
Trysiljar (norrønt)
Tryssel (1769)
Tryssild (til 1840)
Trysil (1865)
Tryssil (til 1903)
1880
1911 (1.1.)
0428 Trysill
0434 Engerdalen
2020 (1.1.) 3421 Trysil
0429 Åmot 1838 (1.1.) Aamodt i 1837
Formannskap IV.17
Ámóti (norrønt)
Aamodt (til 1840)
Aamot (til 1918)
1741 (6.10.) Aamodt
Rendalen
1880
2020 (1.1.)
3422 Åmot
0430 Stor-Elvdal 1838 (1.1.) Stor-Elvdal utskilt fra Åmot 1873
Store-Elvedalen tinglag
Formannskap IV.16
ýtri Elfardalr (norrønt)
(Store) Ellffuedal (1575)
Store Elvedalen (til 1865)
Storelvedalen (1875)
Stor-Elvedalen (til 1917)
1965 (1.1.) 0430 Stor-Elvdal
1965 (1.1.) 0430 Stor-Elvdal
0431 Sollia
2020 (1.1.) 3423 Stor-Elvdal
0431 Sollia 1890 (1.1.) Sollien utskilt fra Ringebu 1864
Inngikk i Stor-Elvdal 1969
0580 Sollien
Sollien (til 1917) 1965 (1.1.) 0430 Stor-Elvdal
0432 Rendalen* 1838 (1.1.) Utskilt fra Aamodt 1741
Rendalen i 1837
Formannskap IV.15
Hreinudal (norrønt)
Reindalen (1700-tallet)
Reendahlen (1801)
Reendalen (til 1855)
1880 (1.1.) 0432 Ytre Rendalen
0433 Øvre Rendalen
Ytre Rendal 1880 (1.1.) Annekssogn til Rendalen
0432 Rendalen
neðri Hreinudal (norrønt)
Ytre Rendalen (til 1917)
1911 (1.1.) 0432 Ytre Rendalen
0434 Engerdalen
1965 (1.1.) 0432 Rendalen
Rendalen 1965 (1.1.) 0432 Ytre Rendal
0433 Øvre Rendal
2020 (1.1.) 3424 Rendalen
0433 Øvre Rendal 1880 (1.1.) Hovedsogn i Rendal
0432 Rendalen
éfra Hreinudal (norrønt)
Øvre Rendalen (til 1917)
1911 (1.1.) 0433 Øvre Rendalen
0434 Engerdalen
1965 (1.1.) 0432 Rendalen
0434 Engerdal 1911 (1.1.) Engerdal utskilt fra Trysil, Rendalen, Tolga og Røros 1911
0428 Tryssil (del av)
0432 Ytre Rendalen (del av)
0433 Øvre Rendalen (del av)
0436 Tolgen (del av)
Engjardal (norrønt)
Østerdalens nordlige fjelddistrikter (1870-1908)
Engerdalen (til 1917)
2020 (1.1.) 3425 Engerdal
0435 Os 1926 (1.7.) 0436 Tolga Óss (norrønt)
Ous (1801)
1966 (1.1.) 0435 Tolga-Os
Tolga-Os 1966 (1.1.) 0435 Os
0436 Tolga
1976 (1.1.) 0436 Tolga
0441 Os
0436 Tolga 1838 (1.1.) Utskilt fra Tønsæt 1735
Tolgen i 1837
Formannskap IV.13
Tolgen (til 1917) 1911 (1.1.) 0434 Engerdalen
0436 Tolgen
1926 (1.7.) 0435 Os
0436 Tolga
1966 (1.1.) 0435 Tolga-Os
0436# 1976 (1.1.) 0435 Tolga-Os 2020 (1.1.) 3426 Tolga
0437 Tynset 1838 (1.1.) Tønsæt i 1837
Formannskap IV.14
Tunnusetr (norrønt)
Tunsæter (1700-tallet)
Tønsæt (til 1865)
Tønset (til 1917)
1735 (30.9.) Tønsæt
Tolgen
Qveckne
1864 (1.1.) 0437 Tønsæt
0438 Lille Elvedalen (del av)
1966 (1.1.) 0437 Tynset
1966 (1.1.) 0437 Tynset
0440 Kvikne (del av)
2020 (1.1.) 3427 Tynset
0438 Alvdal 1864 (1.1.) Alvdal utskilt fra Tynset 1863
0437 Tønsæt (del av)
0511 Dovre (del av)
éfra Elfardalr (norrønt)
Lille Elvedalen (til 1865)
Lilleelvedalen (1875)
Lille-Elvedalen (1900)
Lille-Elvdalen (til 1917)
1914 (1.1.) 0438 Lille-Elvdalen
0439 Foldalen
2020 (1.1.) 3428 Alvdal
0439 Folldal 1914 (1.1.) Folldal utskilt fra Alvdal 1989
0438 Lille Elvedalen
Foldalen (til 1917)
Foldal (til 1936)
2020 (1.1.) 3429 Folldal
0440 Kvikne 1838 (1.1.) Utskilt fra Tønsæt 1735
Qvikne i 1837
Formannskap IV.12
Kviknar (norrønt)
Qveckne (1769)
Qvekne (1801)
Qvikne (til 1845)
1966 (1.1.) 0437 Tynset
1635 Rennebu
0441 Os 1976 (1.1.) Os utskilt fra Tolga 1982
0435 Tolga-Os
2020 (1.1.) 3430 Os

05. Oppland[rediger | rediger kilde]

Utskilt fra Oplandenes Amt 1781
V. Kristians Amt 1781–1918
05. Oppland fylke 1919–2019
Inngår fra 1.1.2020 i Innlandet, unntatt Jevnaker og Lunner overført til Viken, og samtlige kommuner fikk nye kommunenummer.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til prestegjeld
Til kommune(r)
0501 Lillehammer 1838 (1.1.) Lillehammer utskilt fra Faaberg 1903
"Kjøpstadanlegg" 1827
Kjøpstad 8.9.1842
0524 Fåberg
Formannskap V.1
litla Hamarr (norrønt)
Lille Hamer (1769)
1906 (1.1.), 1964 (1.1.) 0501 Lillehammer
1964 (1.1.) 0501 Lillehammer
0524 Fåberg
2020 (1.1.) 3405 Lillehammer
0502 Gjøvik 1861 (1.1.) Gjøvik utskilt fra Vardal 1940
Kjøpstad 29.10.1859
0527 Vardal
Djúpvík (norrønt)
Dyupwiik (1432)
1921, 1955, 1964 (1.1.) 0502 Gjøvik
1964 (1.1.) 0502 Gjøvik
0525 Biri
0526 Snertingdal
0527 Vardal (del av)
2020 (1.1.) 3407 Gjøvik
0511 Dovre 1861 (1.1.) Dovre utskilt fra Lesje 1861
0512 Lesje
Dofra (norrønt)
Doffre (1769)
1864 (1.1.) 0438 Lille Elvedalen (del av)
0511 Dovre
2020 (1.1.) 3431 Dovre
0512 Lesja 1838 (1.1.) Lessøe i 1837
Formannskap V.13
Lesjar (norrønt)
Læssøe (1769)
Lessøe (til 1840)
Lesje (til 1917)
1861 (1.1) 0511 Dovre
0512 Lesje
2020 (1.1.) 3432 Lesja
0513 Skjåk 1866 (1.1.) Skiager utskilt fra Lom 1863
0514 Lom
Hofstrǫnd, Skiðakr(strǫnd) (norrønt)
Skidakrum (1300-tallet)
Skiager (til 1865)
Skia(a)ker (til 4.6.1909)
Skjaak (til 1918)
2020 (1.1.) 3433 Skjåk
0514 Lom 1838 (1.1.) Lom i 1837
Formannskap V.12
Lóar, Lóm (norrønt)
Lomb (til 1801)
1866 (1.1.) 0513 Skiager
0514 Lom
2020 (1.1.) 3434 Lom
0515 Vågå 1838 (1.1.) Vaage i 1837
Formannskap V.11
Vága (norrønt)
Ullinsyn (1300-tallet)
Waa(e)ge (til 1801)
Vaage (til 1917)
Vaagaa (1918)
1908 (1.1.) 0515 Vaage
0516 Hedalen
0517 Sel
2020 (1.1.) 3435 Vågå
0516 Heidal 1908 (1.1.) Annekssogn til Sel
0515 Vaage
Héydalr (norrønt)
Hedalen (til 1917)
1965 (1.1.) 0517 Sel
0516# Nord-Fron 1977 (1.1.) 0518 Fron 2020 (1.1.) 3436 Nord-Fron
0517 Sel 1908 (1.1.) Sel utskilt fra Vaage 1910
0515 Vaage
Sil (norrønt)
Breden-Bygden (1737)
Sell (1769)
1965 (1.1.) 0517 Sel
1965 (1.1.) 0515 Vågå (del av)
0516 Heidal
0517 Sel
0518 Nord-Fron (del av)
2020 (1.1.) 3437 Sel
0518 Fron* 1838 (1.1.) Fron i 1837
Formannskap V.10
Frón (norrønt)
Froen (til 1840)
1850 (8.10.) 0518 Nordre Fron
0519 Søndre Fron
Nord-Fron 1850 (8.10.) Nord-Fron utskilt fra Fron 1850
0518 Fron
Suðþorp, Hvammi (norrønt)
Nordre Fron (til 8.5.1925)
1966 (1.1.) 0518 Fron
Fron 1966 (1.1.) 0518 Nord-Fron
0519 Sør-Fron
1977 (1.1.) 0516 Nord-Fron
0519 Sør-Fron
0519 Sør-Fron 1850 (8.10.) Sør-Fron utskilt fra Fron 1850
0518 Fron
Hliðsstaða, Hundþorp (norrønt)
Søndre Fron (til 8.5.1925)
1966 (1.1.) 0518 Fron
0519# 1977 (1.1.) 0518 Fron 2020 (1.1.) 3438 Sør-Fron
0520 Ringebu 1838 (1.1.) Ringebu i 1837
Formannskap V.9
Hringabú (norrønt)
Ringeboe (til 1801)
Ringebo (til 1865)
1864 (1.1.) 0520 Ringebo
0580 Sollien
2020 (1.1.) 3439 Ringebu
0521 Øyer 1838 (1.1.) Øyer i 1837
Formannskap V.8
Eyjabú (norrønt)
Øier (til 1917)
2020 (1.1.) 3440 Øyer
0522 Gausdal* 1838 (1.1.) Gausdal i 1837
Formannskap V.7
Gaus(ar)dalr (norrønt)
Gusdal (1801)
1879 (1.1.) 0522 Østre Gausdal
0523 Vestre Gausdal
Østre Gausdal 1879 (1.1.) Østre Gausdal utskilt fra Gausdal 1878
0522 Gausdal
Reiðaval, eystri Gausdalr (norrønt) 1962 (1.1.) 0522 Gausdal
Gausdal 1962 (1.1.) 0522 Østre Gausdal
0523 Vestre Gausdal
2020 (1.1.) 3441 Gausdal
0523 Vestre Gausdal 1879 (1.1.) Vestre Gausdal utskilt fra Gausdal 1878
0522 Gausdal
Jǫðrudalr, vestri Gausdalr (norrønt) 1962 (1.1.) 0522 Gausdal
0524 Fåberg 1838 (1.1.) Faaberg i 1837
Formannskap V.6
Fágaberg (norrønt)
Faabergs Landdistrikt (1855)
Lillehammer Landdistrikt (1855-75)
Faaberg (til 1918)
1842 (8.9.) 0501 Lillehammer
0524 Faaberg
1964 (1.1.) 0501 Lillehammer
0525 Biri 1838 (1.1.) Birid i 1837
Formannskap V.5
Biríð (norrønt)
Børge (1575)
Birie (1801)
Birid (til 1865)
1910 (1.1.) 0525 Biri
0526 Snertingdal
1964 (1.1.) 0502 Gjøvik
0526 Snertingdal 1910 (1.1.) Annekssogn til Biri
0525 Biri
Snarteimsdalr (norrønt)
Snertingdalen (til 1917)
1964 (1.1.) 0502 Gjøvik
0527 Vardal 1838 (1.1.) Vardal i 1837
Formannskap V.4
Vardalr (norrønt)
Wardal (1801)
1861 (1.1.) 0502 Gjøvik
0527 Vardal
1964 (1.1.) 0502 Gjøvik
0529 Vestre Toten
Toten Þótn (norrønt) 1826 (10.6) Østre Toten
Vestre Toten
0528 Østre Toten 1838 (1.1.)
Utskilt fra Toten 1826
Østre Toten i 1837
Formannskap V.3
Hof (norrønt)
Østre Thoten (til 1855)
1964 (1.1.) 0528 Østre Toten
1964 (1.1.) 0528 Østre Toten
0531 Kolbu
2020 (1.1.) 3442 Østre Toten
0529 Vestre Toten 1838 (1.1.) Utskilt fra Toten 1826
Vestre Toten i 1837
Formannskap V.2
Ása (norrønt)
Vestre Thoten (til 1855)
1908 (1.1.) 0529 Vestre Toten
0530 Eina
0531 Kolbu
1964 (1.1.) 0529 Vestre Toten
1964 (1.1.) 0527 Vardal (del av)
0529 Vestre Toten
0530 Eina
2020 (1.1.) 3443 Vestre Toten
0530 Eina 1908 (1.1.) Annekssogn til Kolbu
0529 Vestre Toten
Eini (norrønt) 1964 (1.1.) 0529 Vestre Toten
0531 Kolbu 1908 (1.1.) Kolbu utskilt fra Vestre Toten 1915
0529 Vestre Toten
Kolabú (norrønt) 1964 (1.1.) 0528 Østre Toten
0532 Jevnaker 1838 (1.1.) Utskilt fra Gran ca 1575
Jevnaker i 1837
Formannskap V.14
Jafnakr (norrønt)
Jevnager (1801)
Jævnager (til 1840)
Jævnaker (til 1865)
1898 (1.1.) 0532 Jevnaker
0533 Lunner
2020 (1.1.) 3053 Jevnaker
0533 Lunner 1898 (1.1.) Lunner utskilt fra Jevnaker 1906
0532 Jevnaker
Hlunnr (norrønt)
Lynner (1800-tallet)
2020 (1.1.) 3054 Lunner
0534 Gran 1838 (1.1.) Gran i 1837
Formannskap V.15
Grǫn (norrønt) ca 1575 Jevnaker
Gran
1897 (1.1.) 0534 Gran
0535 Brandbu
1962 (1.1.) 0534 Gran
1962 (1.1.) 0534 Gran
0535 Brandbu
2020 (1.1.) 3446 Gran
0535 Brandbu 1897 (1.1.) Brandbu utskilt fra Gran 1897
0534 Gran
Brandabúi (norrønt) 1962 (1.1.) 0534 Gran
0536 Land* 1838 (1.1.) Land i 1837
Formannskap V.16
Land (norrønt) 1848 (8.1.) 0536 Søndre Land
0538 Nordre Land
Søndre Land 1848 (8.1.) Søndre Land utskilt fra Land 1866
0536 Land
Hof (norrønt) 1914 (1.1.) 0536 Søndre Land
0537 Fluberg
1962 (1.1.) 0536 Søndre Land
1962 (1.1) 0536 Søndre Land
0537 Fluberg (del av)
2020 (1.1.) 3447 Søndre Land
0537 Fluberg 1914 (1.1.) Hovedsogn i Land og Søndre Land
0536 Søndre Land
Fluguberg (norrønt) 1962 (1.1.) 0536 Søndre Land
0538 Nordre Land
0538 Nordre Land 1848 (8.1.) Nordre Land utskilt fra Land 1866
0536 Land
Sinnini (norrønt) 1914 (1.1) 0538 Nordre Land
0539 Torpa
1962 (1.1.) 0538 Nordre Land
1962 (1.1.) 0537 Fluberg (del av)
0538 Nordre Land
0539 Torpa
2020 (1.1.) 3448 Nordre Land
0539 Torpa 1914 (1.1.) Annekssogn til Nordre Land
0538 Nordre Land
Þorpar (norrønt)
Torpen (til 1917)
1962 (1.1.) 0538 Nordre Land
Ourdal Aurardalr (norrønt)
Ourda(h)l (til 1841)
1805 (29.11) Nordre Ourdal
Søndre Ourdal
0540 Sør-Aurdal 1838 (1.1.) Utskilt fra Aurdal 1805
Søndre Aurdal i 1837
Formannskap V.17
Bagn (norrønt)
Søndre Ourda(h)l (til 1841)
Søndre Aurdal (til 1917)
1894 (1.1.) 0540 Søndre Aurdal
0541 Etnedalen
2020 (1.1.) 3449 Sør-Aurdal
0541 Etnedal 1894 (1.1.) Annekssogn til Søndre Aurdal
Etnedal utskilt fra Søndre og Nordre Aurdal 1894
0540 Søndre Aurdal (del av)
0542 Nordre Aurdal (del av)
Etnardalr (norrønt)
Etnedalen (til 1917)
2020 (1.1.) 3450 Etnedal
0542 Nord-Aurdal 1838 (1.1.)
Utskilt fra Aurdal 1805
Nordre Aurdal i 1837
Formannskap V.18
Lundr (norrønt)
Nordre Ourda(h)l (til 1841)
Nordre Aurdal (til 1917)
1894 (1.1.) 0541 Etnedalen
0542 Nordre Aurdal
2020 (1.1.) 3451 Nord-Aurdal
0543 Slidre* 1838 (1.1.) Slidre i 1837
Formannskap V.19
Sliðrar (norrønt) 1849 (17.5.) 0543 Vestre Slidre
0544 Østre Slidre
Vestre Slidre 1849 (17.5.) Hovedsogn i Slidre[trenger referanse]
Vestre Slidre utskilt fra Slidre 1848
0543 Slidre
vestri Sliðrar (norrønt)
heima Aasen (lokalt)
2020 (1.1.) 3452 Vestre Slidre
0544 Øystre Slidre 1849 (17.5.) Østre Slidre utskilt fra Slidre 1848
0543 Slidre
Heggjar, eystri Sliðrar (norrønt)
austa Aasen (lokalt)
Østre Slidre (til 11.9.1925)
2020 (1.1.) 3453 Øystre Slidre
0545 Vang 1838 (1.1.) Vang i 1837
Formannskap V.20
Vangr (norrønt)
Wang (1801)
2020 (1.1.) 3454 Vang
0580* Sollien 1864 (1.1.) Sollien utskilt fra Ringebu 1862
0520 Ringebu
Setningsdalen (1700-tallet)
Solliden (1865)
1891 (1.1.) 0431 Sollien

06. Buskerud[rediger | rediger kilde]

VI. Buskeruds Amt 1680–1818
06. Buskerud fylke 1919–2019
Inngår fra 1.1.2020 i Viken, og samtlige kommuner fikk nye kommunenummer.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til prestegjeld
Til kommune(r)
0601 Hønefoss 1852 (22.4.) Hønefoss utskilt fra Norderhov 1913
Kjøpstad 3.9.1851
0613 Norderhov
Hønefos (til 1884) 1938
1964 (1.1.)
0601 Ringerike
Ringerike 1964 (1.1.) 0601 Hønefoss
0611 Tyristrand
0612 Hole
0613 Norderhov
0614 Ådal
Hringaríki (norrønt) 1977 (1.1.) 0605 Ringerike
0612 Hole
Bragernæs* Bragernes utskilt fra Lier 1723
Ladested 1636
Kjøpstad 21.1.1715
Brakanes (norrønt) 1811 (19.6.) 0602 Drammen
Strømsøe* Strømsø utskilt fra Bragernes 1843
Ladested 1636
Kjøpstad 21.1.1715
Kobbervig-Tangen (1600-tallet) 1811 (19.6.) 0602 Drammen
0602 Drammen 1838 (1.1.) Bragernæs
Strømsøe
Kjøpstad 19.6.1811
Formannskap VI.1
Drǫfn (norrønt)
Drafn, Dramn (mellomnorsk)
1951 (1.7.), 1964 (1.1.) 0602 Drammen
1964 (1.1.) 0602 Drammen
0712 Skoger
2020 (1.1.) 3005 Drammen
0603 Holmsbu Ladested 17.11.1847
Ikke egen kommune, men underlagt 0628 Hurum.
Holmsbo(e) (til 1900) 1964 (1.1.) 0628 Hurum
0604 Kongsberg 1838 (1.1.) Kongsberg utskilt fra Sandsvær 1771
Bergstad 2.5.1624
Kjøpstad 22.10.1802
Formannskap VI.2
Køningsberg, Konningsberg (1625) 1964 (1.1.) 0604 Kongsberg
1964 (1.1.) 0604 Kongsberg
0629 Ytre Sandsvær
0630 Øvre Sandsvær
0631 Flesberg (del av)
0824 Gransherad (del av)
2020 (1.1.) 3006 Kongsberg
0605 Ringerike 1977 (1.1.) 0601 Ringerike 2020 (1.1.) 3007 Ringerike
0611 Tyristrand 1916 (1.7.) Annekssogn til Hole
0612 Hole
Tyristrǫnd (norrønt)
Tyristranden (til 1917)
1964 (1.1.) 0601 Ringerike
0612 Hole 1838 (1.1.) Utskilt fra Norderhov 1575
Hole i 1837
Formannskap VI.3
Hólar (norrønt)
Hoele (1801)
1916 (1.7.) 0611 Tyristrand
0612 Hole
1964 (1.1.) 0601 Ringerike
0612# 1977 (1.1.) 0601 Ringerike 2020 (1.1.) 3038 Hole
0613 Norderhov 1838 (1.1.) Norderhov i 1837
Formannskap VI.4
Njarðarhof (norrønt)
Nordrug (1575)
Nordrehoug (til 1840)
Norderhov Landdistrikt (1855)
1575 Hole
Norderhov
1852 (22.4.) 0601 Hønefos
0613 Norderhov
1857 (2.2.) 0613 Norderhov
0614 Aadalen
1964 (1.1.) 0601 Ringerike
0614 Ådal 1857 (2.2.) Ådal utskilt fra Norderhov 1857
0613 Norderhov
Árdalr (norrønt)
Aadalen (til 1917)
Aadal (1918)
1964 (1.1.) 0601 Ringerike
0615 Flå 1905 (1.1.) Annekssogn til Nes
0616 Nes
Flóðar (norrønt)
Flaa (til 1918)
2020 (1.1.) 3039 Flå
0616 Nes 1838 (1.1.) Nes i 1837
Formannskap VI.5
Ness (norrønt)
Næss (1801)
Næs (til 1884)
1836 (17.12.) Nes
Gol
1905 (1.1.) 0615 Flaa
0616 Nes
2020 (1.1.) 3040 Nesbyen
0617 Gol 1838 (1.1.) Utskilt fra Nes 1836
Gol i 1837
Formannskap VI.6
Gǫrðar (norrønt)
Goel (1801)
Gol og Hemsedal
1897 (1.1.) 0617 Gol
0618 Hemsedal
2020 (1.1.) 3041 Gol
0618 Hemsedal 1897 (1.1.) Annekssogn til Gol
0617 Gol
Skóðvinjar, Hemsudalr (norrønt) 2020 (1.1.) 3042 Hemsedal
0619 Ål 1838 (1.1.) Ål i 1837
Formannskap VI.7
Áll (norrønt)
Aal (til 1918)
1877 (1.1.) 0619 Aal
0620 Hol
2020 (1.1.) 3043 Ål
0620 Hol 1877 (1.1.) Hol utskilt fra Ål 1870
0619 Aal
Hóll (norrønt)
Hoel (1801)
2020 (1.1.) 3044 Hol
0621 Sigdal 1838 (1.1.) Sigdal i 1837
Formannskap VI.8
Holmeimr, Sigmudalr (norrønt) 1901 (1.1.) 0621 Sigdal
0622 Krødsherad
2020 (1.1.) 3045 Sigdal
0622 Krødsherad 1901 (1.1.) Krødsherad utskilt fra Sigdal 1959
0621 Sigdal
Krœðisheraði (norrønt)
Krydsherret (1801)
Krødsherred (til 1917)
2020 (1.1.) 3046 Krødsherad
0623 Modum 1838 (1.1.) Modum i 1837
Formannskap VI.9
Móðheimr (norrønt) 2020 (1.1.) 3047 Modum
0624 Eker* 1838 (1.1.) Eker i 1837
Formannskap VI.10
Eikjum (norrønt)
Eger (til 1855)
1885 (1.7.) 0624 Øvre Eker
0625 Nedre Eker
Øvre Eiker 1885 (1.7.) Hovedsogn i Eker
0624 Eker
éfra Eikjum (norrønt)
Øvre Eker (til 1917)
2020 (1.1.) 3048 Øvre Eiker
0625 Nedre Eiker 1885 (1.7.) Nedre Eiker utskilt fra Eker 1879
0624 Eker
neðri Eikjum (norrønt)
Nedre Eker (til 1917)
2020 (1.1.) 3005 Drammen
0626 Lier 1838 (1.1.) Lier i 1837
Formannskap VI.11
Fraunar, Hlíðir, Liðir (norrønt) 1715 (21.1.) 0602 Bragernes
0626 Lier
1723 (17.12) Bragernes
Strømsø
Lier
1951 (1.7.) 0602 Drammen (Åssiden)
0626 Lier
2020 (1.1.) 3049 Lier
0627 Røyken 1838 (1.1.) Røyken i 1837
Formannskap VI.12
Mýrahvarf, Hraukvin (norrønt)
Røykini (mellomnorsk)
Røgen (til 1840)
Røken (til 1917)
2020 (1.1.) 3025 Asker
0628 Hurum 1838 (1.1.) Hurum i 1837
Formannskap VI.13
Húðrimar (norrønt)
Hudrum (til 1840)
Hurums Landdistrikt (1855)
1847 (10.9) 0603 Holmsboe
0628 Hurum
2020 (1.1.) 3025 Asker
0629 Sandsvær* 1838 (1.1.) Sandsvær i 1837
Formannskap VI.14
Elptarlǫyti, Sandshverfi (norrønt)
Sandsværd (til 1840)
Sandsvers Landdistrikt (1855)
1771 (26.12) Kongsberg
Sandsvær
1908 (1.1.) 0629 Ytre Sandsvær
0630 Øvre Sandsvær
Ytre Sandsvær 1908 (1.1.) 0629 Sandsvær ýtri Sandshverfi (norrønt) 1964 (1.1.) 0604 Kongsberg
0630 Øvre Sandsvær 1908 (1.1.) Annekssogn til Sandsvær
0629 Sandsvær
Hedinstaða (norrønt)
Heistad (mellomnorsk)
1964 (1.1.) 0604 Kongsberg
0631 Flesberg 1838 (1.1.) Flesberg i 1837
Formannskap VI.15
Flisberg (norrønt)
Fletsberg (mellomnorsk)
Fledsberg (til 1865)
1964 (1.1.) 0604 Kongsberg
0631 Flesberg
1964 (1.1.) 0631 Flesberg 2020 (1.1.) 3050 Flesberg
0632 Rollag 1838 (1.1.) Rollag i 1837
Formannskap VI.16
Rollag (norrønt)
Rolloug (til 1840)
1858 0632 Rollag
0633 Nore
2020 (1.1.) 3051 Rollag
0633 Nore 1858 Nore utskilt fra Rollag 1856
0632 Rollag
Nórar (norrønt) 1901 (1.1.) 0633 Nore
0634 Uvdal
1962 (1.1.) 0633 Nore og Uvdal
Nore og Uvdal 1962 (1.1.) 0633 Nore
0634 Opdal
2020 (1.1.) 3052 Nore og Uvdal
0634 Opdal
Uvdal
1901 (1.1.) Annekssogn til Nore
0633 Nore
Uppdalr (norrønt)
Opdal (til 22.1.1932)
1962 (1.1.) 0633 Nore og Uvdal
0680* Se 0711 Strømm i Vestfold
0681* Se 0781 Strømsgodset i Vestfold

0680 Strømm og 0681 Strømsgodset tilhørte Vestfold under hele sin levetid, så Juvkams oppførelse under Buskerud anses å være feil.

07. Vestfold[rediger | rediger kilde]

Opprettet av Laurvig og Jarlsberg grevskaper 1821
VII. Jarlsberg og Larviks Amt 1821–1918
07. Vestfold fylke 1919–2019
Inngår fra 1.1.2020 i Vestfold og Telemark, unntatt Svelvik som inngikk i Drammen i Viken, og samtlige kommuner fikk nye kommunenummer.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til prestegjeld
Til kommune(r)
0701 Svelvik 1845 (19.8.) Ladested 19.8.1845
0711 Strømmen
Sverðvík (norrønt)
Svælvig (1795)
Svelvigen (til 1855)
Svelviken (til 1918)
1964 (1.1.) 0711 Svelvik
0701# Borre
Horten
1988 (1.1.) 0703 Horten
0717 Borre
Borre (til 1.6.2002) 2020 (1.1.) 3801 Horten
0702 Holmestrand 1838 (1.1.) Holmestrand utskilt fra Botne 1865
Ladested 14.7.1638
Kjøpstad 10.11.1752
Formannskap VII.1
Hólmastrǫnd (norrønt) 1818, 1942, 1946
1964 (1.1.)
0702 Holmestrand
1964 (1.1.) 0702 Holmestrand
0715 Botne
2018 (1.1.) 0715 Holmestrand
0703 Karljohansvern
Horten
1857 (28.9.) Horten utskilt fra Borre 1865
Ladested 1.1.1858
Kjøpstad 1.1.1907
0717 Borre
Carljohansværn (1819-85)
Karljohansvern
1921, 1951
1988 (1.1.)
0701 Borre
0704 Åsgårdstrand 1838 (1.1.) Annekssogn til Borre
Ladested 25.4.1752
Formannskap VII.2
Aasgaardstrand (til 1918) 1965 (1.1.) 0717 Borre
0704# Tønsberg 1833, 1877, 1988 (1.1.) 0705 Tønsberg
0721 Sem
2017
2020 (1.1.)
3803 Tønsberg
0705 1838 (1.1.) Tønsberg i 1837
Bispesete 1948
Grunnlagt 900-tallet
Formannskap VII.3
Túnsberg (norrønt)
Tunsberga (ca 1130)
1876
1988 (1.1.)
0704 Tønsberg
0706 Sandefjord 1838 (1.1.) Sandefjord utskilt fra Sandeherred 1877
Ladested 1671
Kjøpstad 14.5.1845
Formannskap VII.4
Sandefiord (1769) 1889, 1931, 1950
1968 (1.1.)
0705 Sandefjord
1968 (1.1.) 0706 Sandefjord
0724 Sandar
2017 (1.1.) 0710 Sandefjord
0707 Larvik 1838 (1.1.) Larvik utskilt fra Hedrum 1741
Ladested 1662
Kjøpstad 29.9.1671
Formannskap VII.5
Lagarvík (norrønt)
Laurwigen (1671)
Lauvervigen (1733)
Laurvig(en) (til 1855)
Laurvik (til 1884)
1819, 1854, 1874, 1937, 1948
1988 (1.1.)
0709 Larvik
0798*
0708
Fredriksvern
Stavern
1838 (1.1.) Fredriksvern utskilt fra Brunlanes 1799
Friderichsværn Værft 1750
Formannskap VII.25
Kjøpstad 1.7.1943
Friderichsværn (til 1801)
Frederiksværn (til 1917)
Fredriksvern (til 1.1.1930)
Staffuernn (1664)
Staværn (til 1885)
1942 (1.7.)
1949
1988 (1.1.)
0709 Larvik
0709 Larvik 1988 (1.1.) 0707 Larvik
0708 Stavern
0725 Tjølling
0726 Brunlanes
0727 Hedrum
2018 (1.1.) 0712 Larvik
0710 Sandefjord 2017 (1.1.) 0706 Sandefjord
0719 Andebu
0720 Stokke (del av)
2020 (1.1.) 3804 Sandefjord
0711 Strømm 1838 (1.1.) Strømm utskilt fra Hudrum i Buskerud amt 1861
Formannskap VII.8
Líðasund, Straumr (norrønt)
Strøm(m)
Strømmen (til 1917)
1845 (19.8.) 0701 Svelvik
0711 Strømmen
1964 (1.1.) 0711 Svelvik
Svelvik 1964 (1.1.) 0701 Svelvik
0711 Strømm
2020 (1.1.) 3005 Drammen
0712 Skoger 1838 (1.1.) Utskilt fra Sande 1742
Skoger i 1837
Formannskap VII.7
Skógabygd, Skógar (norrønt)
Schouge (1801)
Skouger (til 1865)
Skauger (1900)
1843 (6.3.) 0712 Skouger
1843 (6.3.) 0712 Skouger
0781 Strømsgodset
1964 (1.1.) 0602 Drammen
0712# Larvik 2018 (1.1.) 0709 Larvik
0728 Lardal
2020 (1.1.) 3805 Larvik
0713 Sande 1838 (1.1.) Sande i 1837
Formannskap VII.9
Sǫndvinjar (norrønt)
Sandvinar (mellomnorsk)
1742 (2.3) Skoger
Sande
2020 (1.1.) 3802 Holmestrand
0714 Hof 1838 (1.1.) Hof i 1837
Formannskap VII.10
Rǫyrdal, Hof (norrønt)
Røyrdal (mellomnorsk)
Hoff (1801)
2018 (1.1.) 0715 Holmestrand
0715 Botne 1838 (1.1.) Botne i 1837
Formannskap VII.12
Botnar (norrønt)
Bothne (1801)
Botne Landdistrikt (1855)
1752 (10.11) 0702 Holmestrand
0715 Botne
1865 (22.7) Holmestrand
Botne
1964 (1.1.) 0702 Holmestrand
0715# Holmestrand 2018 (1.1.) 0702 Holmestrand
0714 Hof
2020 (1.1.) 3802 Holmestrand
0716 Våle 1838 (1.1.) Våle i 1837
Formannskap VII.13
Válir (norrønt)
Waale (1801)
Vaale (til 1918)
2002 (1.1.) 0716 Re
Re 2002 (1.1.) 0716 Våle
0718 Ramnes
(norrønt) 2020 (1.1.) 3803 Tønsberg
0717 Borre 1838 (1.1.) Borre i 1837
Formannskap VII.14
Borró (norrønt)
Borre Landdistrikt (1855)
1752 (25.4) 0704 Aasgaardstrand
0717 Borre
1857 (28.9.) 0703 Horten
0717 Borre
1965 (1.1.) 0717 Borre
1965 (1.1.) 0704 Åsgårdstrand
0717 Borre
0721 Sem (del av)
1988 (1.1.) 0701 Borre
0718 Ramnes 1838 (1.1.) Ramnes i 1837
Formannskap VII.17
Hrafnnes (norrønt)
Rafnnes (mellomnorsk)
Ramnæs (til 1884)
2002 (1.1.) 0716 Re
0719 Andebu 1838 (1.1.) Andebu i 1837
Formannskap VII.18
Andabú (norrønt)
Anneboe (1801)
Andebo (til 1865)
2017 (1.1.) 0710 Sandefjord
0720 Stokke 1838 (1.1.) Stokke i 1837
Formannskap VII.19
Stokkar (norrønt)
Stoche (1801)
2017 (1.1.) 0704 Tønsberg
0710 Sandefjord
0721 Sem 1838 (1.1.) Sem i 1837
Formannskap VII.15
Sœheimr (norrønt)
Sæme (1300-tallet)
Sæm (til 1884)
1965
1988 (1.1.)
0704 Tønsberg
0722 Nøtterøy 1838 (1.1.) Nøtterø i 1837
Formannskap VII.16
Njótarey (norrønt)
Nøtterøe (1801)
Nøterø (til 1900)
Nøtterø (til 1917)
2018 (1.1.) 0729 Færder
0723 Tjøme 1838 (1.1.) Tjømø utskilt fra Nøtterø 1872
Sandeherred tinglag
Formannskap VII.20
Tjúma (norrønt)
Thiømøe (1769)
Tjømø (til 1917)
2018 (1.1.) 0729 Færder
0724 Sandeherred
Sandar
1838 (1.1.) Sandar i 1837
Formannskap VII.21
Skaun, Sandar (norrønt)
Sandeherret (1801)
Sandeherreds Landdistrikt (1855)
Sandeherred (til 1917)
Sandeherad (til 13.3.1931)
1845 (14.5.) 0706 Sandefjord
0724 Sandeherred
1968 (1.1.) 0706 Sandefjord
0725 Tjølling 1838 (1.1.) Tjølling i 1837
Formannskap VII.22
Þjóðalyng (norrønt)
Thiølling (1801)
Thjødling (1855)
Tjødling (1865)
Tjylling
1988 (1.1.) 0709 Larvik
0726 Brunlanes 1838 (1.1.) Brunlanes i 1837
Formannskap VII.24
Nesjar, Nesinu, Túneimr (norrønt)
Brunlaug-Næset (1769)
Brunlaugnæss (1801)
Brunlagnæs (1865)
Brunlanæs (til 1900)
1799 (27.4.) 0708 Stavern
0726 Brunlanes
1819 (13.03) 0707 Larvik (Langestrand)
0726 Brunlaugnæss
1988 (1.1.) 0709 Larvik
0727 Hedrum 1838 (1.1.) Hedrum i 1837
Formannskap VII.23
Heiðareimr (norrønt)
Heidarheim (1300-tallet)
1671 (29.9) 0707 Laurvig
0727 Hedrum
1741 (5.5.) Larvik
Hedrum
1937, 1948, 1964
1988 (1.1.)
0709 Larvik
0728 Lardal 1838 (1.1.) Lardal i 1837
Formannskap VII.11
Lagardalr (norrønt)
Laurdahl (1801)
Laurdal (til 1884)
2018 (1.1.) 0712 Larvik
0729 Færder 2018 (1.1.) 0722 Nøtterøy
0723 Tjøme
Fjarðarey (norrønt)
Ferderøe (1723)
2020 (1.1.) 3811 Færder
0781* Strømsgodset 1838 (1.1.) Annekssogn til Bragernæs i Buskerud amt
Formannskap VII.6
Strøms Godset (1812)
Bragernæs Landdistrict (1855)
1843 (6.3.) 0712 Skouger

08. Telemark[rediger | rediger kilde]

VIII. Bratsberg Amt 1671–1918
08. Telemark fylke 1919–2019
Inngår fra 1.1.2020 i Vestfold og Telemark, og samtlige kommuner fikk nye kommunenummer.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til prestegjeld
Til kommune(r)
0801 Kragerø 1838 (1.1.) Kragerø utskilt fra Bamble 1738
Kjøpstad 16.1.1666[6]
0815 Skaatø
Formannskap VIII.1
Kragerøe (1801) 1868 (21.3) Kragerø
Sannikedal
1960 (1.1.) 0815 Kragerø
0802 Langesund 1838 (1.1.) Langesund utskilt fra Bamble 1915
Ladested 1683
0814 Bamble
Formannskap VIII.2
1878, 1949
1964 (1.1.)
0814 Bamble
0803 Stathelle 1851 (21.12.) Ladested 1774
0814 Bamble
Stathellet (1801) 1964 (1.1.) 0814 Bamble
0804 Brevik 1838 (1.1.) Brevik utskilt fra Eidanger 1860
Ladested 1683
Kjøpstad 23.6.1845
0813 Eidanger
Formannskap VIII.3
Brevig (til 1855) 1964 (1.1.) 0805 Porsgrunn
Vestre Porsgrund Annekssogn til Solum Solum-Porsgrund 1763 (2.12) Porsgrund
Østre Porsgrund Annekssogn til Eidanger Eydanger-Porsgrund
Gjerpen-Porsgrund
0805 Porsgrunn 1838 (1.1.) Ladested 1683/23.8.1765
Kjøpstad 4.12.1807/1840-årene
Formannskap VIII.4
Porsgrund (til 1920) 1842 (28.8)
1920
1964 (1.1.)
0805 Porsgrunn
1964 (1.1.) 0727 Hedrum (del av)
0804 Brevik
0805 Porsgrunn
0812 Gjerpen (del av)
0813 Eidanger
0818 Solum (del av)
2020 (1.1.) 3806 Porsgrunn
0806 Skien 1838 (1.1.) Skien i 1837
Kjøpstad 1358
Formannskap VIII.5
Skiða (norrønt)
Schien (1769)
Scheen (1801)
1738 (9.10) Skien
Solum
1916
1964 (1.1.)
0806 Skien
1964 (1.1.) 0806 Skien
0812 Gjerpen (del av)
0818 Solum (del av)
0819 Holla (del av)
2020 (1.1.) 3807 Skien
0807 Notodden 1913 (1.1.) Notodden utskilt fra Heddal 1913
Kjøpstad 26.6.1912
0823 Heddal
1964 (1.1.) 0807 Notodden
1964 (1.1.) 0807 Notodden
0823 Heddal
0824 Gransherad (del av)
0825 Hovin (del av)
2020 (1.1.) 3808 Notodden
0811 Slemdal
Siljan
1838 (1.1.) Siljan utskilt fra Gjerpen 1856
Gjerpen tinglag
Formannskap VIII.6
Sleimdalr, Silja (norrønt)
Slemdal (til 3.11.1917)
2020 (1.1.) 3812 Siljan
0812 Gjerpen 1838 (1.1.) Gjerpen i 1837
Formannskap VIII.7
Hǫfund, Gerpin (norrønt)
Gierpen (1769)
Gjerpens Landdistrikt (1855)
1842 (28.8) 0805 Porsgrund (Osebakken)
0812 Gjerpen
1964 (1.1.) 0805 Porsgrunn
0806 Skien
0813 Eidanger 1838 (1.1.) Eidanger i 1837
Formannskap VIII.8
Eiðangr (norrønt)
Eiðøngrum (mellomnorsk)
Ejdanger (1801)
Eidangers Landdistrikt (1855)
1763 (2.12) Østre Porsgrund
Eidanger
1964 (1.1.) 0805 Porsgrunn
0814 Bamble 1838 (1.1.) Bamble i 1837
Formannskap VIII.9
Skeiðis, Bamlar (norrønt)
Bømblum (mellomnorsk)
Bamble Landdistrikt (1855)
Bamble (til 1891)
Bamle (til 1917)
1738 (12.12) Kragerø
Bamble
1765 0802 Langesund
0814 Bamble
1851 (21.12.) 0803 Stathelle
0814 Bamble
1964 (1.1.) 0814 Bamble
1964 (1.1.) 0802 Langesund
0803 Stathelle
0814 Bamble
2020 (1.1.) 3813 Bamble
0815 Skåtøy 1882 (1.1.) Skåtøy utskilt fra Sannidal 1877
0816 Sannikedal
Skótey (norrønt)
Skaatø (til 1917)
Skaatøy (1918)
1960 (1.1.) 0815 Kragerø
Kragerø 1960 (1.1.) 0801 Kragerø
0815 Skåtøy
0816 Sannidal
2020 (1.1.) 3814 Kragerø
0816 Sannikedal
Sannidal
1838 (1.1.) Sannikedal utskilt fra Kragerø 1868
Formannskap VIII.10
Sandaukadalr (norrønt)
Kragerø Landdistrikt (1855)
Sandøkedal (til 1865)
Sannikedal (til 1917)
1882 (1.1.) 0815 Skaatø
0816 Sannikedal
1960 (1.1.) 0815 Kragerø
0817 Drangedal 1838 (1.1.) Drangedal i 1837
Formannskap VIII.11
Drangadalr (norrønt)
2020 (1.1.) 3815 Drangedal
0818 Solum 1838 (1.1.) Utskilt fra Skien 1738
Solum i 1837
Formannskap VIII.12
Sóleimar (norrønt)
Soleim (1801)
Solums Landdistrikt (1855)
1763 (2.12) Vestre Porsgrund
Solum
1964 (1.1.) 0805 Porsgrunn
0806 Skien
0819 Holla 1838 (1.1.) Holden i 1837
Formannskap VIII.13
Hǫllin (norrønt)
Holden (til 1865)
Hollen (til 1917)
1964 (1.1.) 0806 Skien
0819 Nome
Nome 1964 (1.1.) 0819 Holla (del av)
0820 Lunde
2020 (1.1.) 3816 Nome
0820 Lunde 1867 (1.1.) Lunde utskilt fra 1866
0821 Bø
Lundar (norrønt) 1964 (1.1.) 0819 Nome
0821 1838 (1.1.) i 1837
Formannskap VIII.14
Bjár (norrønt)
Bøe (1801)
1867 (1.1.) 0820 Lunde
0821 Bø
2020 (1.1.) 3817 Midt-Telemark
0822 Saude
Sauherad
1838 (1.1.) Saude i 1837
Formannskap VIII.15
Sauðar (norrønt)
Søffuer (1661)
Seude (1801)
Søvde, Søfde (1865)
Saude (til 1917)
2020 (1.1.) 3817 Midt-Telemark
0823 Hitterdal
Heddal
1838 (1.1.) Hitterdal i 1837
Formannskap VIII.16
Ryghinar, Heitrardalr (norrønt)
Hetterdal (1647)
Hitterdall (1767)
Hitterdal (til 1917)
1913 (1.1.) 0807 Notodden
0823 Heddal
1964 (1.1.) 0807 Notodden
0824 Gransherad 1859 (1.7.) Gransherred utskilt fra Hjertdal og Tinn 1859
0826 Tin (Hovin)
0827 Hjertdal (Gransherred)
Grandásheraði (norrønt)
Grands Herred (1769)
Grandsherred (til 1875)
Gransherred (til 1917)
1886 (1.1.) 0824 Gransherred
0825 Hovind
1964 (1.1.) 0604 Kongsberg
0807 Notodden
0825 Hovin 1886 (1.1.) Annekssogn til Gransherred
0824 Gransherred
Hǫfvinar (norrønt)
Hovend (1769)
Hovind (til 1917)
1964 (1.1.) 0807 Notodden
0826 Tinn
0826 Tind
Tinn
1838 (1.1.) Tind i 1837
Formannskap VIII.17
Tinn (norrønt)
Tind (1801)
Tin (1865)
1859 (1.7.) 0824 Gransherred
0826 Tin
1964 (1.1.) 0826 Tinn
1964 (1.1.) 0825 Hovin (del av)
0826 Tinn
2020 (1.1.) 3818 Tinn
0827 Hjartdal 1838 (1.1.) Hjertdal i 1837
Formannskap VIII.18
Hjartdalr (norrønt)
Hierdal(l) (til 1801)
Gjertdal, Hjerdal
Hjertdal (til 1884)
1859 (1.7.) 0824 Gransherred
0827 Hjertdal
2020 (1.1.) 3819 Hjartdal
0828 Seljord 1838 (1.1.) Sillegjord i 1837
Formannskap VIII.19
Seljugerði (norrønt)
Sille(g)jord (til 1848)
Silgjord (til 1889)
2020 (1.1.) 3820 Seljord
0829 Kviteseid 1838 (1.1.) Hvideseid i 1837
Formannskap VIII.20
Hvítiseið (norrønt)
Hvidesøe (til 1801)
Hvideseid (til 1865)
Hviteseid (1875)
Kvitseid (1900)
1810 (24.8) Hvideseid
Nissedal
2020 (1.1.) 3821 Kviteseid
0830 Nissedal 1838 (1.1.) Utskilt fra Hvideseid 1810
Nissedal i 1837
Formannskap VIII.21
Nizidalr (norrønt)
Nissedahl (1769)
2020 (1.1.) 3822 Nissedal
0831 Moland
Fyresdal
1838 (1.1.) Moland i 1837
Formannskap VIII.22
Fyrisdalr (norrønt)
Førrissdall (1575)
Moland (til 1879)
Fyrrisdal
1769 (5.5.) Moland
Moe
2020 (1.1.) 3823 Fyresdal
0832 Mo 1838 (1.1.) Utskilt fra Moland 1769
Moe i 1837
Formannskap VIII.23
(norrønt)
Moe (til 1840)
1964 (1.1.) 0833 Tokke
0833 Lårdal 1838 (1.1.) Laurdal i 1837
Formannskap VIII.24
Lagardalr (norrønt)
Laffuerdall (1575)
Laurdal (til 1865)
Laardal (til 1918)
1860 0833 Laurdal
0835 Raudland
1964 (1.1.) 0833 Tokke
Tokke 1964 (1.1.) 0832 Mo
0833 Lårdal
Þotka (norrønt) 2020 (1.1.) 3824 Tokke
0834 Vinje 1838 (1.1.) Vinje i 1837
Formannskap VIII.25
Vinjar (norrønt)
Wenne (1575)
Winie (til 1801)
1860 0834 Vinje
0835 Raudland
1964 (1.1.) 0834 Vinje
1964 (1.1.) 0834 Vinje
0835 Rauland
2020 (1.1.) 3825 Vinje
0835 Rauland 1860 Raudland utskilt fra Laurdal, Silgjord, Tind og Vinje 1859
0826 Tinn (del av)
0828 Seljord (del av)
0833 Laardal (del av)
0834 Vinje (del av)
Rauðaland (norrønt)
Røfflanndt (1575)
Roland (til 1801)
Raudland (1865)
1964 (1.1.) 0835 Vinje

09. Aust-Agder[rediger | rediger kilde]

IX. Nedenes Amt 1685–1918
09. Aust-Agder fylke 1919–2019
Inngår fra 1.1.2020 i Agder, og samtlige kommuner fikk nye kommunenummer.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til prestegjeld
Til kommune(r)
0901 Øster-Riisøer
Risør
1838 (1.1.) Øster-Riisøer utskilt fra Gjerstad 1745
Ladested 1630
Kjøpstad 7.5.1723
Formannskap IX.1
Øster-Riisøer (1769)
Øster Riisøer (1801)
Østerriisøer (1855)
Østerrisør (til 1905)
1901, 1964 (1.1.) 0901 Risør
1964 (1.1.) 0901 Risør
0913 Søndeled
2020 (1.1.) 4201 Risør
0902 Tvedestrand 1838 (1.1.) Tvedestrand utskilt fra Holt 1902
Begrensede rettigheter 17.8.1821
Ladested 13.4.1836
0914 Holt
Formannskap IX.2
1857 (24.8)
1960 (1.1.)
0914 Tvedestrand
0903 Arendal 1838 (1.1.) Arendal utskilt fra Holt 1705
Ladested 1690
Kjøpstad 7.5.1723
Formannskap IX.3
Arnedall (1610)
Arendahl (1733)
1902 (1.1.) 0903 Arendal
1902 (1.1.) 0903 Arendal
0990 Barbu
1992 (1.1.) 0906 Arendal
0904 Grimstad 1838 (1.1.) Grimstad utskilt fra Fjære 1884
Ladested 1791
Kjøpstad 6.6.1816
0923 Fjære
Formannskap IX.4
Grømstad (1801) 1878, 1960, 1971 (1.1.) 0904 Grimstad
1971 (1.1.) 0904 Grimstad
0923 Fjære
0924 Landvik
2020 (1.1.) 4202 Grimstad
0905 Lillesand 1838 (1.1.) Annekssogn til Vestre Moland 1889
Begrensede rettigheter 17.8.1821
Ladested 3.10.1830
0926 Vestre Moland
Formannskap IX.5
Sand(en) (til 1600-tallet)
Lille Sanden (1664)
1962 (1.1.) 0926 Lillesand
0906 Arendal 1992 (1.1.) 0903 Arendal
0918 Moland
0920 Øyestad
0921 Tromøy
0922 Hisøy
2020 (1.1.) 4203 Arendal
0911 Gjerstad 1838 (1.1.) Gjerrestad i 1837
Strengereid tinglag
Formannskap IX.10
Geriksstaðir (norrønt)
Gierrestad (1801)
Gjerrestad (1865)
Gjerestad (til 1900)
1725 (7.5.) 0901 Risør
0911 Gjerstad
1745 (30.3) Øster-Riisøer
Gjerrestad
2020 (1.1.) 4211 Gjerstad
0912 Vegårshei 1838 (1.1.) Annekssogn til Gierrestad 1828
Riisland tinglag
Formannskap IX.17
Vigársheiðr (norrønt)
Weegaards Heeden (1775)
Vegaardshejen (1801)
Vega(a)r(d)sheien (til 1917)
Vegaarshei (1918)
2020 (1.1.) 4212 Vegårshei
0913 Søndeled 1838 (1.1.) Søndeled utskilt fra Øster Riisøer 1877
Formannskap IX.9
Sundaleið (norrønt)
Sønneløv (1801)
Østerrisørs Landdistrikt
1964 (1.1.) 0901 Risør
0914 Holt 1838 (1.1.) Holt i 1837
Formannskap IX.7
á Holti (norrønt)
Holt(s) Landdistrikt (til 1865)
Tvedestrands Landdistrikt
1705 (10.3) Arendal
Holt
1723 (7.5) 0903 Arendal
0914 Holt
1747 (30.6) Holt
Østre Moland
1812 (24.3) Holt
Dypvaag
1836 0902 Tvedestrand
0914 Holt
1960 (1.1.) 0914 Tvedestrand
Tvedestrand 1960 (1.1.) 0902 Tvedestrand
0914 Holt
0915 Dypvåg
2020 (1.1.) 4213 Tvedestrand
0915 Dypvåg 1838 (1.1.) Utskilt fra Holt 1812
Dybvaag i 1837
Formannskap IX.8
Djúpvágr (norrønt)
Dybvaag (til 1917)
Dyvaag (1918)
Dyvåg (til 22.1.1932)
1902 (1.1.) 0915 Dybvaag
0916 Flosta
1960 (1.1.) 0914 Tvedestrand
0916 Flosta 1902 (1.1.) Annekssogn til Dybvaag
0915 Dybvaag
Flóstr (norrønt)
Flygstaða (mellomnorsk)
Flaugstad (til 1900)
1962 (1.1.) 0918 Moland
0917 Stokken 1919 (1.7.) Annekssogn til Østre Moland
0918 Østre Moland
1962 (1.1.) 0918 Moland
0918 Austre Moland 1838 (1.1.) Utskilt fra Holt 1747
Østre Moland i 1837
Formannskap IX.6
Østre Moeland (1801)
Østre Molands Landdistrikt (1855)
Østre Moland (til 1949)
1878 (1.5.) 0918 Østre Moland
0921 Tromøy
0990 Barbu
1919 (1.7) 0917 Stokken
0918 Østre Moland
1962 (1.1.) 0918 Moland
Moland 1962 (1.1.) 0914 Tvedestrand (del av)
0916 Flosta
0917 Stokken
0918 Austre Moland
Móðguland (norrønt)
Modulandt (1593)
1992 (1.1.) 0906 Arendal
0919 Froland 1850 Froland utskilt fra Øiestad 1849
0920 Øiestad
Fróðaland (norrønt) 1967 (1.1.) 0919 Froland
1967 (1.1.) 0919 Froland
0932 Mykland
2020 (1.1.) 4214 Froland
0920 Øyestad 1838 (1.1.) Øiestad i 1837
Formannskap IX.12
Eyjastaða, Øyjarsstaðir (norrønt)
Øiestad Landdistrikt (1855)
Øiestad (til 1917)
1846 0920 Øiestad
0923 Fjære
1850 0919 Froland
0920 Øiestad
1881 (1.1.) 0920 Øiestad
0922 Hisø
1992 (1.1.) 0906 Arendal
0921 Tromøy 1878 (1.5.) Tromøy utskilt fra Østre Moland 1877
0918 Østre Moland
Þruma (norrønt)
Tromøe (1801)
Tromø (til 1917)
1992 (1.1.) 0906 Arendal
0922 Hisøy 1881 (1.1.) Hisø utskilt fra Øiestad 1871
0920 Øiestad
Hís (norrønt)
Hisø (til 1917)
His (til 19.7.1930)
1992 (1.1.) 0906 Arendal
0923 Fjære 1846 Fjære utskilt fra Øiestad 1845
0920 Øiestad
Fjarðar (norrønt)
Fiære (1801)
Fjære Landdistrikt (1855)
1884 (22.01) Fjære
Grimstad
1971 (1.1.) 0904 Grimstad
0924 Hommedal
Landvik
1838 (1.1.) Hommedal i 1837
Bringsvær tinglag
Formannskap IX.11
Landvík (norrønt)
Hom(m)edal (til 1855)
Landvig (til 1907)
1962 (1.1.) 0924 Landvik
1962 (1.1.) 0924 Landvik
0925 Eide (deler av)
1971 (1.1.) 0904 Grimstad
0925 Eide 1838 (1.1.) Annekssogn til Hommedal
Sand tinglag
Formannskap IX.15
Eiðar (norrønt)
Eijde (1801)
1962 (1.1.) 0924 Landvik
0926 Lillesand
0926 Vestre Moland 1838 (1.1.) Vestre Moland i 1837
Formannskap IX.14
Vestre Molands Landdistrikt (til 1855) 1821/1830 0905 Lillesand
0926 Vestre Moland
1865 0926 Vestre Moland
0927 Høvåg
1962 (1.1.) 0926 Lillesand
Lillesand 1962 (1.1.) 0905 Lillesand
0925 Eide (deler av)
0926 Vestre Moland
0927 Høvåg
2020 (1.1.) 4215 Lillesand
0927 Høvåg 1865 Høivaag utskilt fra Vestre Moland 1860
0926 Vestre Moland
Heyvágar (norrønt)
Høivaag (til 1884)
Høvaag (til 1918)
1962 (1.1.) 0926 Lillesand
0928 Birkenes 1838 (1.1.) Birkenes utskilt fra Tvedt i Lister og Mandal amt 1905
Formannskap IX.13
Birkines (norrønt)
Birkenæs (til 1884)
1967 (1.1.) 0928 Birkenes
1967 (1.1.) 0928 Birkenes
0933 Herefoss
0934 Vegusdal
2020 (1.1.) 4216 Birkenes
0929 Åmli 1838 (1.1.) Omblie i 1837
Formannskap IX.16
Álmlíð (norrønt)
Omblie (1801)
Omli(d) (til 1865)
Aamli (til 1918)
1877 (1.1.) 0929 Aamli
0932 Mykland
1908 (1.1.) 0929 Aamli
0930 Gjevedal
0931 Lille Topdal
1960 (1.1.) 0929 Åmli
1960 (1.1.) 0929 Åmli
0930 Gjøvdal
1967 (1.1.) 0929 Åmli
1967 (1.1.) 0929 Åmli
0931 Tovdal
2020 (1.1.) 4217 Åmli
0930 Gjøvdal 1908 (1.1.) Annekssogn til Aamli
0929 Aamli
Gefadalr (norrønt)
Gievedahl (1801)
Gjevedal (til 1914)
1960 (1.1.) 0929 Åmli
0931 Tovdal 1908 (1.1.) Annekssogn til Aamli
0929 Aamli
Þofnardalr (norrønt)
Lille Topdal (til 1917)
1967 (1.1.) 0929 Åmli
0932 Mykland 1877 (1.1.) Annekssogn til Herefoss 1875
0929 Aamli
Mykland (norrønt)
Vegusdal østen Sundet (1600-tallet)
Møkland (1801)
1967 (1.1.) 0919 Froland
0933 Herefoss 1838 (1.1.) Herefoss utskilt fra Hommedal 1875
Veigusdal tinglag
Formannskap IX.19
Hegrafors (norrønt)
Heigrefoss (1801)
Heirefos (til 1884)
1967 (1.1.) 0928 Birkenes
0934 Evje og Veigusdal* 1838 (1.1.) Evje i 1837
Veigusdal tinglag
Formannskap IX.18
1877 (1.1.) 0934 Veigusdal
0937 Evje
Vegusdal 1877 (1.1.) Annekssogn til Evje
0934 Evje og Veigusdal
Veikúlfsdalr (norrønt)
Vegusdal vesten Sundet (1600-tallet)
Wegusdal (1801)
Veigusdal (til 1884)
1967 (1.1.) 0928 Birkenes
0935 Hordnæs og Iveland* 1838 (1.1.) Annekssogn til Evje
Hordnæs tinglag
Formannskap IX.21
1886 (1.1.) 0935 Iveland
0936 Hornnes
Iveland 1886 (1.1.) Annekssogn til Evje
0935 Hornnes og Iveland
Ífuland (norrønt) 2020 (1.1.) 4218 Iveland
0936 Hornnes 1886 (1.1.) Annekssogn til Evje
0935 Hornnes og Iveland
Horðnes (norrønt)
Hordnæs (1800-tallet)
1960 (1.1.) 0937 Evje og Hornnes
0937 Evje 1877 (1.1.) Hovedsogn i Evje
0934 Evje og Veigusdal
Efja (norrønt)
Evie (1801)
1960 (1.1.) 0937 Evje og Hornnes
Evje og Hornnes 1960 (1.1.) 0936 Hornnes
0937 Evje
2020 (1.1.) 4219 Evje og Hornnes
0938 Bygland 1838 (1.1.) Bygland i 1837
Formannskap IX.22
Byggland (norrønt)
Buglanda (latin)
2020 (1.1.) 4220 Bygland
0939 Hylestad 1915 (1.7.) Annekssogn til Valle
0940 Valle
Hildistaða (norrønt)
Hyllestad (1801)
1962 (1.1.) 0940 Valle
0940 Valle 1838 (1.1.) Valle i 1837
Formannskap IX.23
Vǫllr (norrønt)
Vallar (mellomnorsk)
Walle (1801)
1902 (1.1) 0940 Valle
0941 Bykle
1915 (1.7) 0939 Hylestad
0940 Valle
1962 (1.1.) 0940 Valle
1962 (1.1.) 0939 Hylestad
0940 Valle
2020 (1.1.) 4221 Valle
0941 Bykle 1902 (1.1.) Annekssogn til Valle
0940 Valle
Byklar (norrønt)
Buglom (latin)
2020 (1.1.) 4222 Bykle
0980* Aaseral 1838 (1.1.) Aaseral utskilt fra Bjælland i Lister og Mandal amt 1856
Formannskap IX.20
Asarál (norrønt) 1880 (1.9.) 1026 Aaseral
0990* Barbu 1878 (1.5.) Barbu utskilt fra Østre Moland 1877
0918 Østre Moland
Berubú (norrønt) 1902 (1.1.) 0903 Arendal

10. Vest-Agder[rediger | rediger kilde]

X. Lister og Mandals Amt 1685–1918
10. Vest-Agder fylke 1919–2019
Inngår fra 1.1.2020 i Agder, og samtlige kommuner fikk nye kommunenummer.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til prestegjeld
Til kommune(r)
1001 Kristiansand 1838 (1.1.) Dannet av Oddernæs 1645
Christiansand i 1837
Stiftstad 1682-1918
Bispesete 1919
Grunnlagt 5.7.1641
Formannskap X.1
Christians Sand (1641)
Christian(s)sand (til 1865)
Kristianssand (1875)
1704 (5.4) Christiansand
Oddernæs
1921 (1.7.)
1965 (1.1.)
1001 Kristiansand
1965 (1.1.) 1001 Kristiansand
1011 Randesund
1012 Oddernes
1013 Tveit
2020 (1.1.) 4204 Kristiansand
1002 Mandal 1838 (1.1.) Mandal i 1837
Ladested 1632/1662/1795
Kjøpstad 1.7.1921
Formannskap X.2
Vester Riisøer (til 1662) 1788 (26.9) Mandal
Holum
1921 (1.7.)
1964 (1.1.)
1002 Mandal
1964 (1.1.) 1002 Mandal
1019 Halse og Harkmark
1020 Holum (del av)
2020 (1.1.) 4205 Lindesnes
1003 Farsund 1838 (1.1.) Farsund utskilt fra Vanse 1948
Ladested 28.1.1795
Formannskap X.3
Fahrsund (1801) 1903, 1948
1965 (1.1.)
1003 Farsund
1965 (1.1.) 1003 Farsund
1039 Herad
1040 Spind
1041 Lista
2020 (1.1.) 4206 Farsund
1004 Flekkefjord 1838 (1.1.) Flekkefjord utskilt fra Lund 1820
Ladested 1660
Kjøpstad 8.8.1842
Formannskap X.4
Flickefiordt (1620)
Friderichfiord (1760)
Flechefiord (1801)
1942
1965 (1.1.)
1004 Flekkefjord
1965 (1.1.) 1004 Flekkefjord
1042 Hidra
1043 Nes
1044 Gyland
1045 Bakke (del av)
2020 (1.1.) 4207 Flekkefjord
1011 Randesund 1893 (31.12.) Randesund utskilt fra Oddernes 1946
1012 Oddernes
Randarsund (norrønt)
Randøsund (til 1917)
1965 (1.1.) 1001 Kristiansand
1012 Oddernes 1838 (1.1.) Utskilt fra Christiansand 1704
Oddernæs i 1837
Formannskap X.5
Otrunes (norrønt)
Oddernæs (til 1900)
1604 Oddernæs
Søgne
1645 Christiansand
1893 (31.12) 1011 Randøsund
1012 Oddernæs
1965 (1.1.) 1001 Kristiansand
1013 Tveit 1838 (1.1.) Tvedt i 1837
Formannskap X.6
Þveit (norrønt)
Tved (1801)
Thved (1855)
Thvet (1865)
Tvet (1875)
Tveid (til 1907)
1965 (1.1.) 1001 Kristiansand
1014 Vennesla 1865 Annekssogn til Øvrebø
Hovedsogn 1905
1016 Øvrebø
Vendi(l)slá (norrønt)
Vennisland (1801)
Vennesland (til 1884)
1964 (1.1.) 1014 Vennesla
1964 (1.1.) 1014 Vennesla
1015 Hægeland
1016 Øvrebø
2020 (1.1.) 4223 Vennesla
1015 Hægeland 1896 (1.7.) Annekssogn til Øvrebø
1016 Øvrebø og Hægeland
Helgaland (norrønt)
Hægland (til 1884)
1964 (1.1.) 1014 Vennesla
1016 Øvrebø* 1838 (1.1.) Utskilt fra Oddernæs 1805
Øvrebøe i 1837
Formannskap X.7
Éfrabœjar (norrønt)
Øffuerby (1600-tallet)
Øvrebøe (1801)
1865 1014 Vennesland
1016 Øvrebø og Hægland
Øvrebø og Hægeland* 1865 1016 Øvrebø Øvrebø og Hægland 1896 (1.7.) 1015 Hægeland
1016 Øvrebø
Øvrebø 1896 (1.7.) 1016 Øvrebø og Hægeland 1964 (1.1.) 1014 Vennesla
1017 Songdalen
1017 Greipstad 1913 (1.7.) Annekssogn til Søgne
1018 Søgne
Greipstaða (norrønt)
Grebstadz (1600-tallet)
Grepstad (1801)
1964 (1.1.) 1017 Songdalen
Songdalen 1964 (1.1.) 1016 Øvrebø (del av)
1017 Greipstad
1023 Finsland (del av)
Sygnudalr (norrønt) 2020 (1.1.) 4204 Kristiansand
1018 Søgne 1838 (1.1.) Utskilt fra Oddernæs 1604
Søgne i 1837
Formannskap X.8
Sygna (norrønt)
Helgasund (middelalderen)
Sygne (1801)
1913 (1.7) 1017 Greipstad
1018 Søgne
1964 (1.1.) 1018 Søgne
1964 (1.1.) 1018 Søgne
1020 Holum (del av)
2020 (1.1.) 4204 Kristiansand
1019 Halse og Harkmark 1838 (1.1.) Annekssogn til Mandal
Formannskap X.12
Háshauga (norrønt)
Ydre Mandal(en) (1500-tallet)
Harchmarck (1610)
Mandals Landdistrikt (til 1865)
Halsaa og Hartmark (til 1917)
1964 (1.1.) 1002 Mandal
1020 Holme
Holum
1838 (1.1.) Utskilt fra Mandal 1788
Holme i 1837
Leerkjær tinglag
Formannskap X.11
Holeimr (norrønt)
Holme (til 1917)
1964 (1.1.) 1002 Mandal
1018 Søgne
1021 Øislebø og Laudal* 1838 (1.1.) Annekssogn til Holme
Heldeland tinglag
Formannskap X.10
Øffre Mandal(en) (1500-tallet)
Ø(i)slebø og Løvdal (til 1884)
1899 (1.1.) 1021 Øislebø
1022 Laudal
Øyslebø 1899 (1.1.) 1021 Øislebø og Laudal Øyðslubœr (norrønt)
Øyslebøe (1801)
Øislebø (til 1917)
1964 (1.1.) 1021 Marnardal
Marnardal 1964 (1.1.) 1021 Øyslebø
1022 Laudal
1023 Finsland (del av)
1024 Bjelland
Marnardalr (norrønt) 2020 (1.1.) 4205 Lindesnes
1022 Laudal 1899 (1.1.) Annekssogn til Holme
1021 Øislebø og Laudal
Laugardalr (norrønt)
Laufdal (1300-tallet)
Løvdahl (1801)
Løvdal (til 1884)
1964 (1.1.) 1021 Marnardal
1023 Finsland 1838 (1.1.) Annekssogn til Bielland
Heldeland tinglag
Formannskap X.9
Finsarland (norrønt)
Findsland (1801)
1964 (1.1.) 1017 Songdalen
1021 Marnardal
1024 Bjelland og Grindum* 1838 (1.1.) Bielland i 1837
Øydne tinglag
Formannskap X.14
Bjelland og Grindhem (til 1884)
Bjelland og Grinnem (1900)
1902 (1.1.) 1024 Bjelland
1025 Grindum
Bjelland 1902 (1.1.) 1024 Bjelland og Grindum Bjárland (norrønt)
Bielland (1801)
Bjælland (1855)
1964 (1.1.) 1021 Marnardal
1027 Audnedal
1025 Grindheim 1902 (1.1.) Annekssogn til Bielland
1024 Bjelland og Grindum
Grindeimr (norrønt)
Grinnem (1801)
Grindum (til 1907)
1964 (1.1.) 1027 Audnedal
1026 Åseral 1880 (1.9.) Aaseral utskilt fra Bielland 1857
0980 Aaseral
Ásaráll (norrønt)
Aabøe (1665)
Aaseral (til 1918)
2020 (1.1.) 4224 Åseral
1027 Undal* 1838 (1.1.) Undal i 1837
Formannskap X.13
Auðnardalr (norrønt)
Undahl (1801)
1844 (10.7) Søndre Undal
Nordre Undal
1845 1027 Nordre Undal
1029 Søndre Undal
Nordre Undal* 1845 Nordre Undal utskilt fra Undal 1844
1027 Undal
Nyrðri Auðnardalr (norrønt) 1911 (1.1.) 1027 Konsmo
1028 Vigmostad
Konsmo 1911 (1.1.) Annekssogn til Nordre Undal
1027 Nordre Undal
Konungsmór (norrønt)
Konnesmoe (1801)
1964 (1.1.) 1027 Audnedal
Audnedal 1964 (1.1.) 1024 Bjelland (del av)
1025 Grindheim
1027 Konsmo
2020 (1.1.) 4225 Lyngdal
1028 Vigmostad 1911 (1.1.) Hovedsogn i Nordre Undal
1027 Nordre Undal
Vígmundarstaðir, Vigmóastaða (norrønt)
Vigmalstaða (1300-tallet)
Wigmostad (1801)
1964 (1.1.) 1029 Lindesnes
1029 Sør-Audnedal 1845 Søndre Undal utskilt fra Undal 1844
1027 Undal
Vallar, Syðri Auðnardalr (norrønt)
Walle (1769)
Valle (1801)
Søndre Undal (til 1917)
1899 (1.1.) 1029 Søndre Undal
1030 Spangereid
1964 (1.1.) 1029 Lindesnes
Lindesnes 1964 (1.1.) 1028 Vigmostad
1029 Sør-Audnedal
1030 Spangereid
Liðandisness (norrønt) 2020 (1.1.) 4205 Lindesnes
1030 Spangereid 1899 (1.1.) Annekssogn til Sør-Audnedal
1029 Søndre Undal
Spangareið (norrønt) 1964 (1.1.) 1029 Lindesnes
1032 Lyngdal
1031 Austad 1909 (1.1.) Annekssogn til Lyngdal
1032 Lyngdal
Alfastaða (norrønt) 1963 (1.1.) 1032 Lyngdal
1032 Lyngdal 1838 (1.1.) Lyngdal i 1837
Formannskap X.15
Lygnudalr (norrønt)
Lyngdahl (1801)
1909 (1.1.) 1031 Austad
1032 Lyngdal
1033 Kvås
1963 (1.1.) 1032 Lyngdal
1963 (1.1.) 1030 Spangereid (del av)
1031 Austad
1032 Lyngdal
1033 Kvås
2020 (1.1.) 4225 Lyngdal
1033 Kvås 1909 (1.1.) Annekssogn til Lyngdal
1032 Lyngdal
Kváss (norrønt)
Qvasen (1801)
Kvaas (til 1918)
1963 (1.1.) 1032 Lyngdal
Qvinnesdal Hvinisdalr (norrønt) 1753 (6.4) Nedre Qvinnesdal
Øvre Qvinnesdal
1034 Øvre Kvinesdal
Hægebostad
1838 (1.1.) Utskilt fra Qvinnesdal 1753
Øvre Qvinnesdal i 1837
Vats tinglag
Formannskap X.16
Helgibólstaðir (norrønt)
Skoudherrit (1600-tallet)
Øvre Qvinnesdal (til 1841)
He(g)gebostad (til 1855)
Helgebostad (1865)
1916 (1.1.) 1034 Hægebostad
1035 Eiken
1963 (1.1.) 1034 Hægebostad
1963 (1.1.) 1034 Hægebostad
1035 Eiken
2020 (1.1.) 4226 Hægebostad
1035 Eiken 1916 (1.1.) Annekssogn til Hægebostad
1034 Hægebostad
Eika (norrønt)
Egen (1801)
Eken (til 1875)
1963 (1.1.) 1034 Hægebostad
1036* Fjotland 1838 (1.1.) Annekssogn til Øvre Qvinnesdal
Fede tinglag
Formannskap X.20
Fjósland (norrønt)
Fjortland
1841 (1.1) 1037 Qvinnesdal
1036# 1858 (1.1) 1037 Kvinesdal 1963 (1.1.) 1037 Kvinesdal
1037 Nedre Kvinesdal* 1838 (1.1.) Utskilt fra Qvinnesdal 1753
Nedre Qvinnesdal i 1837
Formannskap X.19
Hvinisdalr (norrønt)
Nedre Qvinnesdal (til 1841)
Qvinesdal (1845)
1841 (1.1.) 1037 Qvinnesdal
Kvinesdal* 1841 (1.1.) 1036 Fjotland
1037 Nedre Qvinnesdal
1858 (1.1.) 1036 Fjotland
1037 Kvinesdal
1858 (1.1.) 1037 Kvinesdal 1900 (1.1.) 1037 Liknes
1038 Fede
Liknes
Kvinesdal
1900 (1.1.) Hovedsogn i Kvinesdal
1037 Kvinesdal
Leiknes (norrønt)
Lechnes (1801)
Liknes (til 10.10.1919)
1963 (1.1.) 1037 Kvinesdal
1963 (1.1.) 1036 Fjotland
1037 Kvinesdal
1038 Feda
2020 (1.1.) 4227 Kvinesdal
1038 Feda 1900 (1.1.) Annekssogn til Kvinesdal
1037 Kvinesdal
Feta (norrønt)
Fedde (1801)
Fede (til 1917)
1963 (1.1.) 1037 Kvinesdal
1039 Herred
Herad
1838 (1.1.) Utskilt fra Vanse 1828
Herred i 1837
Formannskap X.17
Briseið, Herað (norrønt)
Herod (til 1884)
Herred (til 1917)
1893 (17.10) 1039 Herred
1040 Spind
1965 (1.1.) 1003 Farsund
1040 Spind 1893 (17.10.) Annekssogn til Herred
1039 Herred
Spind (norrønt)
Heckne (1600-tallet)
1965 (1.1.) 1003 Farsund
1041 Vanse
Lista
1838 (1.1.) Vanse i 1837
Formannskap X.18
Vanesyn (norrønt)
Wandsøe (1769)
Vandsøe (1801)
Vanse Landdistrikt (1855)
Vanse (til 1917)
1828 (29.1) Vanse
Herred
1965 (1.1.) 1003 Farsund
1042 Nes og Hitterø* 1838 (1.1.) Utskilt fra Lund 1820
Flekkefjord i 1837
Formannskap X.21
Flekkefjords Landdistrikt (1855)
Næs og Hitterø (til 1884)
1660 1004 Flechefiord
1042 Næs og Hitterø
1893 (8.10.) 1042 Hitterø
1043 Nes
Hidra 1893 (8.10.) Annekssogn til Flekkefjord
1042 Nes og Hitterø
Hítrar (norrønt)
Hitterø (til 1917)
1965 (1.1.) 1004 Flekkefjord
1043 Nes 1893 (8.10.) Hovedsogn i Flekkefjord
1042 Nes og Hitterø
Ness (norrønt)
Næss (1801)
Næs (til 1876)
1965 (1.1.) 1004 Flekkefjord
1044* Gyland1 1838 (1.1.) Annekssogn til Bakke
Fede tinglag
Gýjuland (norrønt) 1839 (16.11.) 1045 Bakke
1044# 1894 (1.1.) 1045 Bakke 1965 (1.1.) 1004 Flekkefjord
Østre Bakke og Sirdal Utskilt fra Lund 1741
Bakke og Sirdal øst for Sira
Flekkefjord tinglag
1839 (16.11.) 1045 Bakke
1045 Bakke★*2 1838 (1.1.) Utskilt fra Lund 1741
Bakke i 1837
Vestre Bakke og Sirdal
Østre Bakke og Sirdal
Formannskap X.22
Síru(nes) (norrønt)
Backe (1801)
1839 (16.11.) 1045 Bakke
1839 (16.11.) 1044 Gyland
1045 Bakke
1849 (1.1) 1045 Bakke og Gyland
1046 Siredalen
Bakke og Gyland* 1849 (1.1) 1045 Bakke og Gyland 1893 (31.12.) 1044 Gyland
1045 Bakke
Bakke 1893 (31.12.) 1045 Bakke 1965 (1.1.) 1004 Flekkefjord
1046 Siredalen* 1849 (1.1) Siredalen utskilt fra Bakke 1845
1045 Bakke
Sírudalr (norrønt) 1905 (1.1.) 1046 Tonstad
1047 Øvre Siredalen
Tonstad 1905 (1.1.) Hovedsogn i Siredalen
1046 Siredalen
Tónstaða (norrønt) 1960 (1.1.) 1046 Sirdal
Sirdal 1960 (1.1.) 1045 Bakke (del av)
1046 Tonstad
1047 Øvre Sirdal
2020 (1.1.) 4228 Sirdal
1047 Øvre Sirdal 1905 (1.1.) Annekssogn til Siredalen
1046 Siredalen
Lundar (norrønt)
Øvre Siredalen (til 1917)
1960 (1.1.) 1046 Sirdal

1Gyland (1838-39) regnes ikke blant de "opprinnelige" formannskapsdistriktene, men som en del av Bakke.
2Bakke i sin helhet regnes blant de "opprinnelige" formannskapsdistriktene. Det ble imidlertid opprettet tre formannskapsdistrikt: 1) Vestre Bakke og Sirdal sogn i Stavanger amt, 2) Østre Bakke og Sirdal sogn, og 3) Gyland, de siste to i Lister og Mandals amt. Disse ble slått sammen til et formannskapsdistrikt 1839.

11. Rogaland[rediger | rediger kilde]

XI. Stavanger Amt 1671–1918
11. Rogaland fylke fra 1.1.1919
Består som eget fylke etter 1.1.2020 og beholder sitt fylkesnummer. Fylkets kommuner, med unntak av kommunesammenslåinger, beholder sine kommunenummer.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til prestegjeld
Til kommune(r)
1101 Egersund 1838 (1.1.) Egersund i 1837
Ladested 17.7.1798
1116 Egersund
Formannskap XI.1
Ekersund (til 1884) 1947
1965 (1.1.)
1101 Eigersund
Eigersund 1965 (1.1.) 1101 Egersund
1113 Heskestad (del av)
1115 Helleland
1116 Eigersund
1102 Sandnes 1861 (6.4.) Sandnes utskilt fra Høyland 1914
Ladested 14.4.1860
1123 Høiland
Sandnæs (til 1884) 1957, 1965 (1.1.) 1102 Sandnes
1965 (1.1.) 1102 Sandnes
1123 Høyland
1126 Hetland (del av)
1128 Høle
2020 (1.1.) 1108 Sandnes
1103 Stavanger Bispesete 1125–1536
Stiftstad 1537–1682
Kjøpstad 16.8.1425
Ladested 15.6.1686
Stafangr (norrønt)
1838 (1.1.) Stavanger i 1837
Bispesete 1925
Kjøpstad 2.9.1735
Formannskap XI.2
1849, 1879, 1923, 1953
1965 (1.1.)
1103 Stavanger
1965 (1.1.) 1103 Stavanger
1125 Madla
1126 Hetland (del av)
2020 (1.1.) 1103 Stavanger
2020 (1.1.) 1103 Stavanger
1141 Finnøy
1142 Rennesøy
1104 Skudeneshavn 1858 (10.2.) Ladested 11.6.1857
1150 Skudesnæs
Skudesnæshavn (til 1884) 1965 (1.1.) 1149 Karmøy
1105 Kopervik 1866 (16.8.) Kopervik utskilt fra Avaldsnes 1888
Ladested 3.3.1866
1147 Avaldsnæs med Kopervik
Koparvíkr (norrønt) 1965 (1.1.) 1149 Karmøy
1106 Haugesund 1855 (1.2.) Haugesund utskilt fra Torvastad 1879
Ladested 15.10.1855
Kjøpstad 3.3.1866
1152 Torvestad
Haugasúnd (norrønt) 1958 (1.1.) 1106 Haugesund
1958 (1.1.) 1106 Haugesund
1152 Torvastad (del av)
1153 Skåre
1107* Sogndal 1858 (1.1.) Tollsted 1683
Ladested 1798
1111 Soggendal
Soggendahl (1801)
Soggendal (til 1900)
Sogndalstrand
1944 (1.7.) 1111 Sokndal
1108 Sandnes 2020 (1.1.) 1102 Sandnes
1129 Forsand
(del av)
Vestre Bakke og Sirdal* Utskilt fra Lund 1741
Bakke vest for Sira
Lunde tinglag
1838 (1.1) 1045 Bakke
1111 Sokndal 1838 (1.1.) Soggendal i 1837
Formannskap XI.3
Sóknardalr (norrønt)
Soggendal (til 1845)
Soggendals Landdistrikt (til 1855)
Sog(g)endal (til 1865)
Sogndal (til 1917)
1858 (1.1.) 1107 Sogndal
1111 Sokndal
1944 (1.7.) 1111 Sokndal
1944 (1.7.) 1107 Sogndal
1111 Sokndal
1112 Lund 1838 (1.1.) Lund i 1837
Formannskap XI.4
Lundar (norrønt)
Lunde (til 1884)
1741 (3.2) Bakke
Lund
1820 (31.1) Flekkefjord
Lund
1965 (1.1.) 1112 Lund
1965 (1.1.) 1112 Lund
1113 Heskestad (del av)
1113 Heskestad 1838 (1.1.) Annekssogn til Lund
Hetland tinglag
Formannskap XI.5
Heskjastaða (norrønt)
Hæskestad (til 1840)
1965 (1.1.) 1101 Eigersund
1112 Lund
1114 Bjerkreim 1838 (1.1.) Annekssogn til Helleland
Birkrem tinglag
Formannskap XI.7
Bjarkreim (norrønt)
Birkrim (1801)
Birkrem (til 1884)
Birkreim
1115 Helleland 1838 (1.1.) Helleland i 1837
Hetland tinglag
Formannskap XI.6
Eikudalr, Helliland (norrønt) 1965 (1.1.) 1101 Eigersund
1116 Eigersund 1838 (1.1.) Egersund i 1837
Formannskap XI.8
Eikundarsund (norrønt)
Egersunds Landdistrikt (til 1855)
Ekersunds Landdistrikt (til 1875)
Egersund herred (til 1920)
1798 1101 Egersund
1116 Eigersund
1839 1116 Egersund
1117 Ougne
1965 (1.1.) 1101 Eigersund
1117 Ogna 1839 Annekssogn til Egersund
1116 Ekersunds Landdistrikt
Ógnu (norrønt)
Ougne (1801)
Augne (1865)
Ogne (til 1917)
1964 (1.1.) 1119 Hå
1118 Varhaug 1894 (1.1.) Annekssogn til Haa
1119 Haa
Varhaug (norrønt)
Warhoug (1801)
Varhoug
1964 (1.1.) 1119 Hå
1119 Haa* 1838 (1.1.) Haae i 1837
Formannskap XI.9
Háar (norrønt)
Haae (til 1840)
1894 (1.1) 1118 Varhaug
1119 Nærbø
Nærbø 1894 (1.1) Hovedsogn i Haa
1119 Haa
Bjár, Neðribœr (norrønt)
Njarðheim (mellomnorsk)
(til 1832)
1964 (1.1.) 1119 Hå
1964 (1.1.) 1117 Ogna
1118 Varhaug
1119 Nærbø
Haa (til 1918)
1120 Klepp 1838 (1.1.) Klepp i 1837
Formannskap XI.10
Klepp (norrønt)
Klep (til 1907)
1121 Time 1838 (1.1.) Lye i 1837
Time utskilt fra Lye 1927
Haugland tinglag
Formannskap XI.11
Þiminar (norrønt)
Thiman(d)s (til 1700-tallet)
Lye (til 1838)
Thime (til 1917)
1122 Gjestal 1838 (1.1.) Gjesdal utskilt fra Lye 1927
Gjesdal tinglag
Formannskap XI.12
Gestala (norrønt)
Giestahl (1801)
Gjæsdal (til 1884)
Gjesdal (til 1917)
1965 (1.1.) 1122 Gjesdal
Gjesdal 1965 (1.1.) 1114 Bjerkreim (del av)
1122 Gjestal
1128 Høle (del av)
1129 Forsand (del av)
1123 Høyland 1838 (1.1.) Høiland i 1837
Formannskap XI.13
Ganðar, Gǫnd, Heylanda (norrønt)
Højland (1801)
Høiland (til 1917)
1861 (6.4.) 1102 Sandnes
1123 Høiland
1965 (1.1.) 1102 Sandnes
1124 Håland* 1838 (1.1.) Haaland i 1837
Formannskap XI.14
Háland (norrønt)
Haaland (til 1918)
1930 (1.7.) 1124 Sola
1125 Madla
Sola 1930 (1.7.) Hovedsogn i Håland
1124 Håland
Sóla (norrønt)
Sole (til 1840)
1125 Madla 1930 (1.7.) Annekssogn til Sola
1124 Håland
Malla (norrønt)
Malde (1801)
1965 (1.1.) 1103 Stavanger
1126 Hetland 1838 (1.1.) Hetland utskilt fra Stavanger 1849
Formannskap XI.15
Hesliland, Mariæ kirkja (norrønt)
Stavanger Landdistrikt
Hetlands Landdistrikt (til 1922)
1922 (1.7) 1126 Hetland
1127 Randaberg
1965 (1.1.) 1102 Sandnes
1103 Stavanger
1127 Randaberg 1922 (1.7.) Annekssogn til Hetland
1126 Hetland
Randarberg (norrønt)
Ranneberg (1801)
1128 Høgsfjord* 1842 (1.1.) Høgsfjord utskilt fra Strand 1864
1130 Strand
Hyljufjǫrðr (norrønt) 1871 (1.1) 1128 Høle
1129 Fossan
Høle 1871 (1.1.) 1128 Høgsfjord Hylju (norrønt)
Hølle (til 1842)
1965 (1.1.) 1102 Sandnes
1122 Gjesdal
1129 Forsand 1871 (1.1.) Annekssogn til Høgsfjord
1128 Høgsfjord
Fossáin (norrønt)
Fossan(d) (til 1917)
2020 (1.1.) 1103 Stavanger
1130 Strand
1130 Strand 1838 (1.1.) Strand i 1837
Formannskap XI.18
Strandar (norrønt) 1865 1130 Strand
1128 Høgsfjord
1965 (1.1.) 1130 Strand
1965 (1.1.) 1130 Strand
1131 Årdal (del av)
2020 (1.1.) 1130 Strand
2020 (1.1.) 1129 Forsand (del av)
1130 Strand
1131 Årdal 1859 Annekssogn til Hjelmeland
1133 Hjelmeland og Fister
Árdalr (norrønt)
Aardal (til 1918)
1965 (1.1.) 1130 Strand
1133 Hjelmeland
1132 Fister 1884 (1.7.) Annekssogn til Hjelmeland
1133 Hjelmeland og Fister
Fistra (norrønt) 1965 (1.1.) 1133 Hjelmeland
1141 Finnøy
1133 Hjelmeland og Fister* 1838 (1.1.) Hjelmeland i 1837
Formannskap XI.19
Hjælmeland og Fister (til 1850) 1859 1131 Årdal
1133 Hjelmeland
1884 (1.7.) 1132 Fister
1133 Hjelmeland
Hjelmeland 1884 (1.7.) Hovedsogn i Hjelmeland
1133 Hjelmeland og Fister
Hjalmaland (norrønt)
Hielmeland (1801)
1965 (1.1.) 1133 Hjelmeland
1965 (1.1.) 1131 Årdal (del av)
1132 Fister (del av)
1133 Hjelmeland
1138 Jelsa (del av)
1134 Suldal 1838 (1.1.) Suldal i 1837
Formannskap XI.21
Súladalr (norrønt)
Soleda(h)l (til 1840)
Suledal (til 1884)
1842 1134 Suldal
1135 Sauda
1965 (1.1.) 1134 Suldal
1965 (1.1.) 1134 Suldal
1136 Sand
1137 Erfjord
1138 Jelsa (del av)
1135 Sauda 1842 Sauda utskilt fra Suldal 1948
1134 Suledal
Sauða (norrønt)
Søvde (til 1865)
Saude (til 1917)
1136 Sand 1859 Annekssogn til Jelsøe
1138 Jælse
Sandar (norrønt) 1965 (1.1.) 1134 Suldal
1137 Erfjord 1914 (1.1.) Annekssogn til Jelsøe
1138 Jelsa
Æð(r)afjǫrðr (norrønt) 1965 (1.1.) 1134 Suldal
1138 Jelsa 1838 (1.1.) Jelsøe i 1837
Formannskap XI.20
Jalsa (norrønt)
Jelsøe (til 1840)
Jælse (til 1884)
Jelse (til 1907)
1859 1136 Sand
1138 Jælse
1914 (1.1.) 1137 Erfjord
1138 Jelsa
1965 (1.1.) 1133 Hjelmeland
1134 Suldal
1141 Finnøy
1139 Hinderaa
Nedstrand
1838 (1.1.) Hinderaa i 1837
Formannskap XI.24
Hindarár (norrønt)
Hinderaae (1801)
Nædstrand (til 1840)
Hinderaa (til 10.8.1881)
Nærstrand (1900)
Nerstrand (til 1917)
1868 (1.1.) 1139 Hinderaa
1140 Sjærnerø
1965 (1.1.) 1146 Tysvær
1140 Sjernarøy 1868 (1.1.) Annekssogn til Hinderaa
1139 Nærstrand
Sjǫrn (norrønt)
Sjarnar (mellomnorsk)
Stiernerøe (1801)
Sjærnerø (til 1884)
Stjernerø (1900)
Sjernerø (til 1917)
1965 (1.1.) 1141 Finnøy
1141 Finnøy 1838 (1.1.) Findøe i 1837
Formannskap XI.17
Hestbýr, Finneyjar (norrønt)
Findøe (til 1840)
Finnø (til 1917)
1965 (1.1.) 1141 Finnøy
1965 (1.1.) 1132 Fister (del av)
1138 Jelsa (del av)
1140 Sjernarøy
1141 Finnøy
2020 (1.1.) 1103 Stavanger
1142 Rennesøy 1838 (1.1.) Rennesøe i 1837
Formannskap XI.16
Hauskeið, Rennisey (norrønt)
Hausken
Hauskje
Rennesøe (til 1840)
Rennesø (til 1917)
1884 (1.7.) 1142 Rennesøy
1143 Mosterøy
1965 (1.1.) 1142 Rennesøy
1965 (1.1.) 1142 Rennesøy
1143 Mosterøy
2020 (1.1.) 1103 Stavanger
1143 Mosterøy 1884 (1.7.) Annekssogn til Rennesøe
1142 Rennesøy
Ask, Mostr (norrønt)
Mosterø (til 1917)
1923 (1.1.) 1143 Mosterøy
1144 Kvittingsøy
1965 (1.1.) 1142 Rennesøy
1144 Kvitsøy 1923 (1.1.) Annekssogn til Rennesøe
1143 Mosterøy
Hvítingseyjar (norrønt)
Hvidingsøe (1801)
Kvit(t)ingsøy (til 1936)
1145 Bokn 1849 Annekssogn til Tysvær
1150 Skudesnæs
Bókn (norrønt)
Buchen (1801)
Bukken (til 1884)
1146 Tysvær 1849 Tysvær utskilt fra Skjold 1848
1154 Skjold
Teitsfjǫrðr (norrønt) 1965 (1.1.) 1146 Tysvær
1965 (1.1.) 1139 Nedstrand
1146 Tysvær
1147 Avaldsnes (del av)
1154 Skjold (del av)
1155 Vats (del av)
1147 Avaldsnæs med Kopervik* 1838 (1.1.) Avaldsnæs i 1837
Formannskap XI.25
Qgvaldsnes, Augvaldsnes (norrønt)
Augvaldsnes (1801)
Avaldsnæs (til 1917)
1866 (16.8.) 1105 Kopervik
1147 Avaldsnæs
Avaldsnes 1866 (16.8.) Hovedsogn i Avaldsnæs
1147 Avaldsnæs med Kopervik
1909 (1.1.) 1147 Avaldsnes
1148 Kopervik Landsogn
1965 (1.1.) 1146 Tysvær
1149 Karmøy
1148 Stangaland 1909 (1.1.) 1147 Avaldsnes Stangaland (norrønt)
Kopervik Landsogn
Kopervik herred (til 6.11.1920)
1965 (1.1.) 1149 Karmøy
1149 Åkra 1892 (1.1.) Annekssogn til Kopervik
1150 Skudenes
Ákra á Suðrkǫrmt (norrønt)
Achre (1801)
Aakre (til 1917)
Aakra (1918)
1965 (1.1.) 1149 Karmøy
Karmøy 1965 (1.1.) 1104 Skudeneshavn
1105 Kopervik
1147 Avaldsnes (del av)
1148 Stangaland
1149 Åkra
1150 Skudenes
1152 Torvastad (del av)
Kǫrmt (norrønt)
Karmtar (mellomnorsk)
1150 Skudenes 1838 (1.1.) Skudenes i 1837
Formannskap XI.27
Skútunes (norrønt)
Falnæs (1769)
Schudesnæs (1801)
Skudesnæs (til 1884)
Skudenæs (til 1917)
1849 1145 Bokn
1150 Skudenes
1858 (10.2.) 1104 Skudeneshavn
1150 Skudenes
1892 (1.1.) 1149 Åkra
1150 Skudenes
1965 (1.1.) 1149 Karmøy
1151 Utsira 1924 (1.7.) Annekssogn til Torvastad
1152 Torvastad
Útan Síri (norrønt)
Udzire (1801)
Utsire (til 1935)
1152 Torvastad 1838 (1.1.) Torvestad i 1837
Formannskap XI.26
Hávaland, Torfastaðir (norrønt)
Hoffland (1563)
Torvestads Landdistrikt (1855)
Torvestad (til 1917)
1855 (1.2.) 1106 Haugesund
1152 Torvestad
1881 (1.11.) 1152 Torvestad
1153 Skåre
1924 (1.7.) 1151 Utsira
1152 Torvastad
1965 (1.1.) 1106 Haugesund
1149 Karmøy
1153 Skåre 1881 (1.11.) Annekssogn til Torvestad
1152 Torvestad
Skáru (norrønt)
Haugesund Landdistrikt
Schaare (1801)
Skaare (til 1918)
1958 (1.1.) 1106 Haugesund
1154 Skjold 1838 (1.1.) Skjold i 1837
Formannskap XI.23
Smiðsvíkr, Skjǫldr (norrønt)
Schiold (1801)
1849 1146 Tysvær
1154 Skjold
1891 1154 Skjold
1155 Vats
1965 (1.1.) 1146 Tysvær
1154 Vindafjord
Vindafjord 1965 (1.1.) 1154 Skjold (del av)
1155 Vats (del av)
1156 Imsland
1157 Vikedal
1158 Sandeid
2006 (1.1.) 1160 Vindafjord
1155 Vats 1891 Annekssogn til Skjold
1154 Skjold
Vatn (norrønt)
Vads (1801)
Vass (til 1907)
1965 (1.1.) 1146 Tysvær
1154 Vindafjord
1156 Imsland 1923 (1.1.) Annekssogn til Vikedal
1157 Vikedal
Imsland (norrønt) 1965 (1.1.) 1134 Suldal
1154 Vindafjord
1157 Vikedal 1838 (1.1.) Vikedal i 1837
Formannskap XI.22
Víkadal (norrønt)
Wigedahl (1801)
Vigedal (til 1855)
1923 (1.1.) 1156 Imsland
1157 Vikedal
1158 Sandeid
1965 (1.1.) 1146 Tysvær
1154 Vindafjord
1158 Sandeid 1923 (1.1.) Annekssogn til Vikedal
1157 Vikedal
Austbæjar á Sandnesi (norrønt)
Sandeyd (1801)
Sandejd (til 1855)
1965 (1.1.) 1154 Vindafjord
1159 Ølen 2002 (1.1.) 1214 Ølen 2006 (1.1.) 1160 Vindafjord
1160 Vindafjord 2006 (1.1.) 1154 Vindafjord
1159 Ølen

12. Hordaland[rediger | rediger kilde]

Utskilt fra Bergenhus Amt 1763
XII. Søndre Bergenhus Amt 1763–1918
12. Hordaland fylke 1919–2019
Inngår fra 1.1.2020 i Vestland, og samtlige kommuner fikk nye kommunenummer.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til prestegjeld
Til kommune(r)
1201 Bergen 1972 (1.1.) 1248 Laksevåg
1249 Fana
1250 Arna
1255 Åsane
1301 Bergen
Se 1301 Bergen 2020 (1.1.) 4601 Bergen
1211 Etne 1838 (1.1.) Etne i 1837
Formannskap XII.1
Eðni (norrønt)
Ethne (1769)
1965 (1.1.) 1211 Etne
1965 (1.1.) 1211 Etne
1212 Skånevik (del av)
2020 (1.1.) 4611 Etne
1212 Skånevik 1838 (1.1.) Skonevig i 1837
Formannskap XII.2
Skǫðinarvík (norrønt)
Schaanevig (1769)
Schonevig (1801)
Skonevig (til 1865)
Skonevik (til 1884)
Skaanevik (til 1918)
1965 (1.1.) 1211 Etne
1224 Kvinnherad
1213 Fjelberg 1838 (1.1.) Fjeldberg i 1837
Formannskap XII.4
Fjǫlbyrja (norrønt)
Fieldberg (til 1801)
Fjeldberg (1865)
Fjælberg (til 1884)
1852 (1.1.) 1213 Fjeldberg
1216 Sveen (del av)
1860 1213 Fjeldberg
1860 1213 Fjeldberg
1282 Eid
1916 (1.7.) 1213 Fjelberg
1214 Ølen
1965 (1.1.) 1224 Kvinnherad
1214 Ølen 1916 (1.7.) Annekssogn til Fjelberg
1213 Fjelberg
Njarðheim, Ǫlund (norrønt)
Aalund (til 1891)
1964 (1.1.) 1214 Ølen
1964 (1.1.) 1214 Ølen
1215 Vikebygd (del av)
2002 (1.1.) 1159 Ølen
1215 Vikebygd 1902 (1.1.) Annekssogn til Sveen
1216 Sveen
Vikabygðar (norrønt)
Wigebøgd (1801)
1964 (1.1.) 1214 Ølen
1216 Sveio
1216 Sveen
Sveio
1852 (1.1.) Sveen utskilt fra Finnaas 1861
1213 Fjelberg (Vikebygd)
1218 Finnaas (del av)
Sviða (norrønt)
Sveen (til 1.12.1911)
1902 (1.1.) 1215 Vikebygd
1216 Sveen
1902 (1.1.) 1216 Sveen 1964 (1.1.) 1216 Sveio
1964 (1.1.) 1215 Vikebygd (del av)
1216 Sveio
1217 Valestrand
2020 (1.1.) 4612 Sveio
1217 Valestrand 1868 (15.5.) Annekssogn til Stordø
Overført til Sveen 1861
1221 Stordø
Vallastrandar (norrønt) 1964 (1.1.) 1216 Sveio
1218 Finnaas* 1838 (1.1.) Finnaas i 1837
Formannskap XII.5
Findaas (1801)
Finaas (til 1884)
1852 (1.1.) 1216 Sveen (del av)
1218 Finnaas
1916 (1.7.) 1218 Moster
1219 Bømmel
1220 Bremnes
Moster 1916 (1.7.) Hovedsogn i Finnaas
1218 Finnaas
Mostrar (norrønt) 1963 (1.1.) 1219 Bømlo
1219 Bømlo 1916 (1.7.) Annekssogn til Finnaas
1218 Finnaas
Bumlar (norrønt)
Bømmel (til 1917)
1963 (1.1.) 1219 Bømlo
1963 (1.1.) 1218 Moster
1219 Bømlo
1220 Bremnes
2020 (1.1.) 4613 Bømlo
1220 Bremnes 1916 (1.7.) Annekssogn til Finnaas
1218 Finnaas
Brímsnes (norrønt) 1963 (1.1.) 1219 Bømlo
1221 Stord 1838 (1.1.) Stordø i 1837
Formannskap XII.6
Storð (norrønt)
Storøen (1801)
Stordø (1865)
Stordøen (til 1884)
1863 1221 Stordø
1222 Fitjar
1868 (15.5.) 1217 Valestrand
1221 Stordø
2020 (1.1.) 4614 Stord
1222 Fitjar 1863 Annekssogn til Stordø
1221 Stordø
Fitjar (norrønt)
Fittie (1801)
Fitje (til 1892)
2020 (1.1.) 4615 Fitjar
1223 Tysnes 1838 (1.1.) Tysnes i 1837
Formannskap XII.7
Njarðarlǫg, Uppdal, Týsnes (norrønt)
Tysnæs (til 1884)
2020 (1.1.) 4616 Tysnes
1224 Kvinnherad 1838 (1.1.) Kvinnherad i 1837
Formannskap XII.9
Skála, Kvinnaherað (norrønt)
Quindherret (til 1801)
Kvind(e)herred (til 1884)
Kvinnherred (til 1917)
1965 (1.1.) 1224 Kvinnherad
1965 (1.1.) 1212 Skånevik (del av)
1213 Fjelberg
1224 Kvinnherad
1225 Varaldsøy (del av)
2020 (1.1.) 4617 Kvinnherad
1225 Varaldsøy 1902 (1.1.) Annekssogn til Strandebarm
1226 Strandebarm og Varaldsø
Varalseyjar (norrønt)
Warildsøe (1801)
Varaldsø (til 1917)
1965 (1.1.) 1224 Kvinnherad
1238 Kvam
1226 Strandebarm og Varaldsø* 1838 (1.1.) Strandebarm i 1837
Formannskap XII.10
Strandarbarmar (norrønt) 1846 (1.1.) 1226 Strandebarm og Varaldsø
1227 Jondal
1902 (1.1.) 1225 Varaldsø
1226 Strandebarm
Strandebarm 1902 (1.1.) Hovedsogn i Strandebarm
1226 Strandebarm og Varaldsø
1965 (1.1.) 1227 Jondal
1238 Kvam
1227 Jondal 1846 (1.1.) Annekssogn til Strandebarm
1226 Strandebarm og Varaldsø
Jóna(r)dalr (norrønt)
Jondalen (til 1884)
1965 (1.1.) 1227 Jondal
1965 (1.1.) 1226 Strandebarm (del av)
1227 Jondal
2020 (1.1.) 4618 Ullensvang
1228 Odda 1913 (1.7.) Annekssogn til Ullensvang
1230 Ullensvang
Odda (norrønt)
Odde (1801)
1964 (1.1.) 1228 Odda
1964 (1.1.) 1228 Odda
1229 Røldal
2020 (1.1.) 4618 Ullensvang
1229 Røldal 1838 (1.1.) Røldal utskilt fra Suldal i Stavanger amt 1885
Formannskap XII.14
Rœrgudalr (norrønt)
Røringdall (ca 1620)
1964 (1.1.) 1228 Odda
1230 Kinservig
Ullensvang
1838 (1.1.) Kinzervig i 1837
Formannskap XII.13
Kinzarvík, Kinsarvík (norrønt)
Kinzervig (til 1801)
Kingservig (1835)
Kinzerwig (1838)
Kinservig (til 1869)
1913 (1.7.) 1228 Odda
1230 Ullensvang
1231 Kinsarvik
1964 (1.1.) 1230 Ullensvang
1234 Granvin
1964 (1.1.) 1230 Ullensvang (del av)
1231 Kinsarvik (del av)
1238 Kvam (del av)
1977 (1.1.) 1231 Ullensvang
1232 Eidfjord
1231 Kinsarvik 1913 (1.7.) Annekssogn til Ullensvang
1230 Ullensvang
Kinservik (til 1917) 1964 (1.1.) 1230 Ullensvang
1234 Granvin
1231# Ullensvang 1977 (1.1.) 1230 Ullensvang (del av) Ullínsvangr (norrønt) 2020 (1.1.) 4618 Ullensvang
4621 Voss
1232 Eidfjord 1891 (1.5.) Eidfjord til 1688
Annekssogn til Ulvik[trenger referanse]
1233 Ulvik
Eiða(fjarðar) (norrønt)
Ejfjord (1801)
1964 (1.1.) 1230 Ullensvang
1232# 1977 (1.1.) 1230 Ullensvang (del av) 2020 (1.1.) 4619 Eidsfjord
1233 Graven
Ulvik
1838 (1.1.) Ulvik i 1837
Formannskap XII.12
Ulfvíkr (norrønt)
Graven (til 1859)
1891 (1.5.) 1232 Eidfjord
1233 Ulvik
1234 Graven
2020 (1.1.) 4620 Ulvik
1234 Granvin 1891 (1.5.) Annekssogn til Ulvik
1233 Ulvik
Grǫnvinjar (norrønt)
Graven (til 1898)
1964 (1.1.) 1234 Granvin
1964 (1.1.) 1230 Ullensvang (del av)
1234 Granvin
2020 (1.1.) 4621 Voss
1235 Voss 1838 (1.1.) Voss i 1837
Formannskap XII.26
Vǫrs (norrønt)
Vosse
Vos (1865)
1868 (1.1.) 1235 Voss
1236 Vossestranden
1885 (1.1.) 1235 Voss
1237 Evanger
1964 (1.1.) 1235 Voss
1964 (1.1.) 1235 Voss
1236 Vossestrand
1237 Evanger
2020 (1.1.) 4621 Voss
1236 Vossestrand 1868 (1.1.) Vossestrand utskilt fra Voss 1866
1235 Voss
Vinjar, Upp(h)eim (norrønt)
Vossestranden (til 1917)
1964 (1.1.) 1235 Voss
1237 Evanger 1885 (1.1.) Evanger utskilt fra Voss 1892
1235 Voss
Ævang(r)a (norrønt)
Ævanger (til 1907)
1964 (1.1.) 1235 Voss
1251 Vaksdal
1238 Vikør
Kvam
1838 (1.1.) Vigøer i 1837
Formannskap XII.11
Víkeyjar, Hvammr (norrønt)
Wi(i)gøer (til 1801)
Vigøer (1855)
Vikør (til 1.12.1911)
1965 (1.1.) 1230 Ullensvang
1238 Kvam
1965 (1.1.) 1226 Varaldsøy (del av)
1226 Strandebarm (del av)
1227 Jondal (del av)
1238 Kvam (del av)
2020 (1.1.) 4622 Kvam
1239 Hålandsdal 1903 (1.1.) Annekssogn til Fuse
1241 Fuse
Hálandsdalr (norrønt)
Haalandsdalen (til 1917)
Haalandsdal (1918)
1964 (1.1.) 1241 Fusa
1240 Strandvik 1903 (1.1.) Annekssogn til Fuse
1241 Fuse
Strandvíkr (norrønt)
Strandvig (1801)
1964 (1.1.) 1241 Fusa
1241 Fusa 1855 (1.7.) Fuse utskilt fra Os 1855
1243 Os
Fúsa (norrønt)
Fuse (til 1917)
1903 (1.1.) 1239 Hålandsdal
1240 Strandvik
1241 Fuse
1964 (1.1.) 1241 Fusa
1964 (1.1.) 1239 Hålandsdal
1240 Strandvik
1241 Fusa
2020 (1.1.) 4624 Bjørnafjorden
1242 Samnanger 1907 (1.1.) Samnanger utskilt fra Os 1949
1243 Os
Samnangr (norrønt) 2020 (1.1.) 4623 Samnanger
1243 Os 1838 (1.1.) Os i 1837
Formannskap XII.8
Óss (norrønt)
Ous (1801)
1855 (1.7.) 1241 Fusa
1243 Os
1907 (1.1.) 1242 Samnanger
1243 Os
2020 (1.1.) 4624 Bjørnefjorden
1244 Austevoll 1886 (1.1.) Austevoll utskilt fra Sund 1910
1245 Sund
Sandtǫðru, Austrvǫllr (norrønt)
Østervold (1801)
Austevold (til 1917)
1964 (1.1.) 1244 Austevoll
1964 (1.1.) 1222 Fitjar (del av)
1244 Austevoll
2020 (1.1.) 4625 Austevoll
1245 Sund 1838 (1.1.) Sund i 1837
Formannskap XII.15
Sund (norrønt) 1813/1841 Sund
Fjeld
1886 (1.1.) 1244 Austevold
1245 Sund
2020 (1.1.) 4626 Øygarden
1246 Fjell 1838 (1.1.) Fjell utskilt fra Sund 1813/1841
Sartor tinglag
Formannskap XII.16
Sotr, Undir Fjallir (norrønt)
Sartor (1723)
Fielde (1801)
Fjeld (til 1917)
1964 (1.1.) 1246 Fjell
1964 (1.1.) 1246 Fjell
1258 Herdla (del av)
2020 (1.1.) 4626 Øygarden
1247 Askøy 1838 (1.1.) Utskilt fra Domkirken 1741
Askøy i 1837
Formannskap XII.20
Ask(e) (norrønt)
Aschøen (1801)
Askøen (til 1917)
1918 (1.7.) 1247 Askøy
1248 Laksevåg
1964 (1.1.) 1247 Askøy
1964 (1.1.) 1247 Askøy
1256 Meland (del av)
1258 Herdla (del av)
2020 (1.1.) 4627 Askøy
1248 Laksevåg 1918 (1.7.) Laksevaag utskilt fra Askøy 1915
1247 Askøy
Laxavágr (norrønt)
Laxevaag (til 1906)
Laksevaag (til 1917)
1921 (1.7.) 1301 Bergen (Gyldenpris)
1248 Laksevåg (øvrige)
1972 (1.1.) 1201 Bergen
1249 Fana 1838 (1.1.) Fana i 1837
Formannskap XII.17
Fúsar, Fani (norrønt)
Fanøe (1801)
Fane (til 1917)
1749 (25.4) 1301 Bergen (Aarstad)
1249 Fana (øvrige)
1955 (12.8) 1301 Bergen (Fyllingsdalen)
1249 Fana (øvrige)
1972 (1.1.) 1201 Bergen
1250 Houg
Haus
1838 (1.1.) Haus i 1837
Formannskap XII.22
Hauss (norrønt)
Houg (til 1838)
1870 (1.1.) 1250 Haus
1251 Bruvik
1964 (1.1.) 1250 Arna
1253 Osterøy
Arna 1964 (1.1.) Arna utskilt fra Haus 1967
1250 Haus (del av)
Langidalr, Arnar (norrønt)
Arne (til 1917)
1972 (1.1.) 1201 Bergen
1251 Bruvik 1870 (1.1.) Bruvik utskilt fra Haus 1869
1250 Haus (del av)
Brú(n)víkr (norrønt)
Brudvig (1801)
Brudvik (til 1900)
1964 (1.1.) 1251 Vaksdal
1253 Osterøy
Vaksdal 1964 (1.1.) Vaksdal utskilt fra Bruvik 1968
1237 Evanger (del av)
1251 Bruvik
1252 Modalen (del av)
Stafness, Vágsdalr (norrønt) 2020 (1.1.) 4628 Vaksdal
1252 Modalen 1910 (1.1.) Annekssogn til Hosanger
1253 Hosanger
Tysnir, Móa (norrønt) 2020 (1.1.) 4629 Modalen
1253 Hosanger 1838 (1.1.) Utskilt fra Hamre 1749
Hosanger i 1837
Formannskap XII.25
Hosangr(a) (norrønt) 1910 (1.1.) 1252 Modalen
1253 Hosanger
1964 (1.1.) 1253 Osterøy
1263 Lindås
Osterøy 1964 (1.1.) Annekssogn til Haus
Osterøy opprettet 1975
1250 Haus (del av)
1251 Bruvik (del av)
1253 Hosanger (del av)
1254 Hamre (del av)
Óstr, Geirastaðir (norrønt)
2020 (1.1.) 4630 Osterøy
1254 Hammer
Hamre
1838 (1.1.) Hammer i 1837
Formannskap XII.23
Hamar (norrønt)
Hammer (til 1914)
1749 (5.12) Hosanger
Hamre
1904 (1.1) 1254 Hammer
1255 Åsane
1914
1964 (1.1.)
1253 Osterøy
1256 Meland
1263 Lindås
1255 Åsane 1904 (1.1.) Åsane utskilt fra Hamre 1956
1254 Hammer
Ásarnir (norrønt)
Aasene (til 1917)
Aasane (1918)
1914
1972 (1.1.)
1201 Bergen
1256 Meland 1923 (15.10.) Annekssogn til Alversund
1257 Alversund
Meðalland (norrønt)
Mæland (til 1930)
1964 (1.1.) 1256 Meland
1964 (1.1.) 1254 Hamre (del av)
1256 Meland
1258 Herdla (del av)
1262 Sæbø (del av)
2020 (1.1.) 4631 Alver
1257 Alversund 1885 (1.1.) Alversund utskilt fra Hammer 1885
1253 Hosanger (del av)
1254 Hammer (del av)
Álviðru (norrønt)
Alværsund (til 1900)
1923 (15.10.) 1256 Meland
1257 Alversund
1964 (1.1.) 1263 Lindås
1258 Herdla 1871 (1.1.) Herdla utskilt fra Manger 1869
1261 Manger
Herðlu (norrønt)
Herløe (1801)
Herlø (til 1917)
1964 (1.1.) 1246 Fjell
1247 Askøy
1256 Meland
1259 Øygarden
1260 Radøy
1259 Hjelme 1910 (1.1.) Annekssogn til Manger 1903
1261 Manger
Hjalmr (norrønt)
Hjelmen (til 5.11.1912)
1964 (1.1.) 1259 Øygarden
Øygarden 1964 (1.1.) 1258 Herdla (del av)
1259 Hjelme
2020 (1.1.) 4626 Øygarden
1260
Hordabø
1924 (1.7.) Annekssogn til Manger
1261 Manger
Bœjar (norrønt)
(til 13.3.1925)
1964 (1.1.) 1260 Radøy
Radøy 1964 (1.1.) 1258 Herdla (del av)
1260 Hordabø
1261 Manger
1262 Sæbø (del av)
1263 Lindås (del av)
Rǫð, Raðey (norrønt) 2020 (1.1.) 4631 Alver
1261 Manger 1838 (1.1.) Manger i 1837
Formannskap XII.21
Mángr (norrønt) 1871 (1.1.) 1258 Herdla
1261 Manger
1910 (1.1.) 1259 Hjelme
1261 Manger
1924 (1.7.) 1260 Bø
1261 Manger
1262 Sæbø
1964 (1.1.) 1260 Radøy
1262 Sæbø 1924 (1.7.) Annekssogn til Manger
1261 Manger
Sæbœjar (norrønt)
Sæbøe (1801)
1964 (1.1.) 1256 Meland
1260 Radøy
1263 Lindås
1263 Lindås 1838 (1.1.) Lindaas i 1837
Formannskap XII.24
Lindiás (norrønt)
Lindaas (til 1918)
1879 1263 Lindås
1266 Masfjorden
1910 (1.1.) 1263 Lindås
1264 Austrheim
1964 (1.1.) 1263 Lindås
1964 (1.1.) 1253 Hosanger (del av)
1254 Hamre (del av)
1257 Alversund
1262 Sæbø (del av)
1263 Lindås
2020 (1.1.) 4631 Alver
1264 Austrheim 1910 (1.1.) Annekssogn til Lindaas
1263 Lindaas
Austerheímí (norrønt)
Østrem (1801)
1947 (1.7.) 1264 Austrheim
1265 Fedje
2020 (1.1.) 4632 Austrheim
1265# Fedje 1947 (1.7.) Annekssogn til Lindaas
1264 Austrheim
Feðjar (norrønt) 2020 (1.1.) 4633 Fedje
1265 Masfjorden 1879 Masfjorden utskilt fra Lindaas 1876
1263 Lindaas
Sandness, Matrsfjǫdðr (norrønt) 2020 (1.1.) 4634 Masfjorden
1266
1280* Aarstad 1838 (1.1.) Aarstad utskilt fra St. Jørgen 1886
Formannskap XII.18
Álreksstaðir (norrønt)
St. Jørgens Hospital (1749-1865)
Hospitalskirkens Landdistrikt (1855)
1915 (1.7.) 1301 Bergen
1281* Dom- og Korskirkens Landdistrikt 1838 (1.1.) Korskirken i 1837
Formannskap XII.19
Kross kirkja (norrønt)
Bergen Landdistrikt
1877 (1.1.) 1301 Bergen
1282* Eid 1838 (1.1.) Annekssogn til Fjeldberg
Skaanevig tinglag
Formannskap XII.3
Eið (norrønt)
Ejd (1801)
1860 1213 Fjeldberg

13. Bergen[rediger | rediger kilde]

Utskilt fra Søndre Bergenhus Amt 1831
XIII. Bergen Amt 1831–1918
13. Bergen fylke 1919–1971
Inngikk fra 1.1.1972 i Hordaland.

Nr. Navn Forhistorie Historiske navn Opprettet/Utvidet Historisk by/Innlemmet Deling
Videreført
Til prestegjeld
Til kommune(r)
1301 Bergen Grunnlagt 1070
Bispesete 1170-1536
Stiftstad 1537-1918
Domkirken i 1837
Bispesete 1919
Formannskap XIII.1
Bjǫrgvinar (norrønt)
Berga (ca 1130)
Bjørgvin (middelalderen)
1070 Byen vokste frem rundt Bryggen i Vågsbunnen. Bygrensene første gang definert 1276 i Magnus Lagabøtes bylov. Byens territorium ble kraftig beskåret ved makeskiftet mellom kronen og Erik Rosenkrantz etter bybrannen 1561. 1561 (23.3.) 1301 Bergen
1281 Bergen landsogn (del av)
1622 (18.9.) Bergen domkirke
Nykirken
1741 (13.1.) Bergen domkirke
Askøy
1749 (25.4) Aarstad fra 1249 Fana 1789 1301 Bergen
1281 Bergen landsogn (del av)
1838 (1.1.) 1301 Bergen
1280 Aarstad
1877 (1.1.) 1281 Bergen landsogn 1972 (1.1.) 1201 Bergen
1915 (1.7.) 1280 Aarstad
1921 (1.7.) Gyldenpris fra 1248 Laksevåg
1955 (12.8.) Fyllingsdalen fra 1249 Fana

14. Sogn og Fjordane[rediger | rediger kilde]

Utskilt fra Bergenhus Amt 1763
XIV. Nordre Bergenhus Amt 1763–1918
14. Sogn og Fjordane fylke 1919–2019
Inngår fra 1.1.2020 i Vestland, og samtlige kommuner fikk nye kommunenummer. Unntatt Hornindal overført til Møre og Romsdal og inngår i nye Volda kommune.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til prestegjeld
Til kommune(r)
1401 Florø 1861 (3.1.) Ladested 25.2.1860
1437 Kin
Styrt av Kinn inntil 1865
1964 (1.1.) 1401 Flora
Flora 1964 (1.1.) 1401 Florø
1434 Vevring (del av)
1435 Eikefjord
1436 Bru (del av)
1437 Kinn
2020 (1.1.) 4602 Kinn
1411 Eivindvik
Gulen
1838 (1.1.) Eivindvik i 1837
Formannskap XIV.10
Gulí, Eivindarvíkr (norrønt)
Øyvindarvíkar (mellomnorsk)
E(i)vindvig (inntil 1855)
E(i)vindvik (til 17.5.1890)
1807 (18.12.) Eivindvik
Ladvik
1850 1411 Eivindvig
1414 Brække
1858 1411 Eivindvig
1412 Utvær
1964 (1.1.) 1411 Gulen
1964 (1.1.) 1411 Gulen
1414 Brekke
2020 (1.1.) 4635 Gulen
1412 Utvær
Sulen
Solund
1858 Utvær utskilt fra Eivindvik 1888
1411 Eivindvig
Sólund, Utvér (norrønt)
Utvær (til 1.7.1890)
Sulen (til 16.11.1923)
2020 (1.1.) 4636 Solund
1413 Hyllestad 1862 Hyllestad utskilt fra Askvold 1861
1428 Askevold
Hyllistaðir (norrønt) 2020 (1.1.) 4637 Hyllestad
1414* Brekke 1850 Annekssogn til Eivindvik
1411 Eivindvig
Rísnafjǫrðr (norrønt)
Brække (1865)
1861 1415 Ladvik og Brække
1414 1905 (1.1.) 1415 Lavik og Brekke 1964 (1.1.) 1411 Gulen
1415 Ladvik* 1838 (1.1.) Utskilt fra Eivindvik 1807
Ladvik i 1837
Formannskap XIV.9
Lámvíkr (norrønt)
Ladvig (til 1855)
1854/58 1415 Ladvig
1416 Klævold
1861 1415 Ladvik og Brække
Lavik og Brekke* 1861 1414 Brække
1415 Ladvik
Ladvik og Brække (1865)
Ladvik og Brekke (til 1884)
1905 (1.1.) 1414 Brekke
1415 Lavik
Lavik 1905 (1.1.) 1415 Lavik og Brekke 1964 (1.1.) 1416 Høyanger
1416 Klævold
Kyrkjebø
1853/58 Annekssogn til Ladvik
1415 Ladvik
Austreim (norrønt)
Kirkebøe (1801)
Klæ(d)vold (til 1.7.1890)
Kirkebø (til 1917)
1964 (1.1.) 1416 Høyanger
Høyanger 1964 (1.1.) 1415 Lavik
1416 Kyrkjebø
1417 Vik (del av)
Høyjangr (norrønt) 2020 (1.1.) 4638 Høyanger
1417 Vik 1838 (1.1.) Vig i 1837
Formannskap XIV.8
Víkarbygð, Víkr (norrønt)
Wiig (til 1801)
Vig (til 1855)
1964 (1.1.) 1416 Høyanger
1417 Vik
1418 Balestrand
1964 (1.1.) 1417 Vik (del av)
1418 Balestrand (del av)
2020 (1.1.) 4639 Vik
1418 Balestrand 1850 Balestrand utskilt fra Leganger 1849
1419 Lekanger
Þjúga (norrønt)
Tjugum (mellomnorsk)
1964 (1.1.) 1417 Vik
1418 Balestrand
1419 Leikanger
1964 (1.1.) 1417 Vik (del av)
1418 Balestrand (del av)
2000 (1.1.) 1418 Balestrand
1420 Sogndal
2000 (1.1.) 1418 Balestrand (del av) 2020 (1.1.) 4638 Høyanger
4640 Sogndal
1419 Leganger
Leikanger
1838 (1.1.) Leganger i 1837
Formannskap XIV.7
Sýrstrǫnd, Leikvangir (norrønt)
Leganger (til 1855)
Lekanger (til 1884)
1850 1418 Balestrand
1419 Leikanger
1964 (1.1.) 1419 Leikanger
1964 (1.1.) 1418 Balestrand (del av)
1419 Leikanger
2020 (1.1.) 4640 Sogndal
1420 Sogndal 1838 (1.1.) Sogndal i 1837
Formannskap XIV.5
Steðja, Sóknadalr (norrønt)
Sogndahl (1801)
2000 (1.1.) 1420 Sogndal
2000 (1.1.) 1418 Balestrand (Fjærland)
1420 Sogndal
2020 (1.1.) 4640 Sogndal
1421 Aurland 1838 (1.1.) Urland i 1837
Formannskap XIV.6
Ryggjar, Aurlandi (norrønt)
Udland (1661)
Wangen (1769)
Uhrland (1801)
Urland (til 1917)
2020 (1.1.) 4641 Aurland
1422 Leirdal
Lærdal
1838 (1.1.) Leirdal i 1837
Formannskap XIV.1
Túnynjar, Læradalr (norrønt)
Leirdahl (1801)
Leirdal (til 1835)
1860 (1.1.) 1422 Lærdal
1424 Aardal
1864 1422 Lærdal
1423 Borgund
1964 (1.1.) 1422 Lærdal
1964 (1.1.) 1422 Lærdal
1423 Borgund
2020 (1.1.) 4642 Lærdal
1423 Borgund 1864 Annekssogn til Leirdal
1422 Lærdal
Borgundar (norrønt) 1964 (1.1.) 1422 Lærdal
1424 Årdal 1860 (1.1.) Aardal utskilt fra Leirdal 1863
1422 Lærdal
Árdalr (norrønt)
Aardal (til 1918)
2020 (1.1.) 4643 Årdal
1425 Hafslo 1838 (1.1.) Hafsloe i 1837
Formannskap XIV.4
Fólki, Hafrslóar (norrønt)
Hafsloe (1801)
1963 (1.1.) 1426 Luster
1426 Luster 1838 (1.1.) Lyster i 1837
Formannskap XIV.3
Lústr (norrønt)
Lyster (til 1917)
1963 (1.1.) 1426 Luster
1963 (1.1.) 1425 Hafslo
1426 Luster
1427 Jostedal
2020 (1.1.) 4644 Luster
1427 Jostedal 1838 (1.1.) Justedal i 1837
Formannskap XIV.2
Jóstrudalr (norrønt)
Justedahl (1801)
Justedal (til 1865)
Jostedal (1875)
Jostedalen (til 1917)
1963 (1.1.) 1246 Luster
1428 Askvoll 1838 (1.1.) Askevold i 1837
Formannskap XIV.11
Askvǫllr (norrønt)
Aschevold (1769)
Askevold (til 1884)
Askvold (til 1917)
1862 1413 Hyllestad
1428 Askevold
1964 (1.1.) 1428 Askvoll
1964 (1.1.) 1428 Askvoll
1434 Vevring (del av)
1436 Bru (del av)
1990 (1.1.) 1428 Askvoll
1429 Fjaler
1990 (1.1.) 1428 Askvoll (del av)
1429 Fjaler (del av)
2020 (1.1.) 4645 Askvoll
Holmedahl Hǫlmudalr (norrønt)
Holmudal (mellomnorsk)
1755 (1.8) Indre Holmedahl
Yttre Holmedahl
1429 Ytre Holmedal
Fjaler
1838 (1.1.) Utskilt fra Holmedahl 1755
Yttre Holmedahl i 1837
Formannskap XIV.12
Dalr, Fjalir (norrønt)
Yttre Holmedahl (til 1855)
Ytre Holmedal (til 16.10.1911)
1990 (1.1.) 1428 Askvoll
1429 Fjaler
1990 (1.1.) 1428 Askvoll (del av)
1429 Fjaler (del av)
2020 (1.1.) 4646 Fjaler
1430 Indre Holmedal
Gaular
1838 (1.1.) Utskilt fra Holmedahl 1755
Indre Holmedahl i 1837
Formannskap XIV.13
Sandvinjar, Gaular (norrønt)
Indre Holmedahl (til 1855)
Indre Holmedal (til 16.10.1911)
2020 (1.1.) 4647 Sunnfjord
1431 Jølster 1838 (1.1.) Jølster i 1837
Formannskap XIV.14
Ǫlhúsar, Jǫlmstr (norrønt)
Julster (1801)
1964 (1.1.) 1431 Jølster
1964 (1.1.) 1431 Jølster
1446 Breim (del av)
2020 (1.1.) 4647 Sunnfjord
1432 Førde 1838 (1.1.) Førde i 1837
Formannskap XIV.15
Fjǫrðr, Fjarðar (norrønt) 1896 1432 Førde
1433 Naustdal
2020 (1.1.) 4647 Sunnfjord
1433 Naustdal 1896 (1.1.) Annekssogn til Førde
1432 Førde
Naustdalr (norrønt)
Nøstdahl (1801)
1964 (1.1.) 1433 Naustdal
1964 (1.1.) 1433 Naustdal
1434 Vevring (del av)
2020 (1.1.) 4647 Sunnfjord
1434 Vevring 1838 (1.1.) Annekssogn til Førde
Brandsø tinglag
Formannskap XIV.16
Vefringar (norrønt)
Vefring (til 1884)
1964 (1.1.) 1401 Flora
1428 Askvoll
1433 Naustdal
1435 Eikefjord 1923 (1.1.) Annekssogn til Kind
1437 Kinn
Eikifjǫrðr (norrønt) 1964 (1.1.) 1401 Flora
1436 Bru 1923 (1.1.) Annekssogn til Kind
1437 Kinn
Brúar (norrønt) 1964 (1.1.) 1401 Flora
1428 Askvoll
1437 Kinn 1838 (1.1.) Kind i 1837
Formannskap XIV.17
Kinnar (norrønt)
Kind (1801)
Kin (1865)
1861 (3.1.) 1401 Florø
1437 Kin
1866 (1.1.) 1437 Kin
1438 Bremanger
1923 (1.1.) 1435 Eikefjord
1436 Bru
1437 Kinn
1964 (1.1.) 1401 Flora
1438 Bremanger 1866 (1.1.) Bremanger utskilt fra Kind 1863
1437 Kin
Brimangr (norrønt) 1965 (1.1.) 1438 Bremanger
1965 (1.1.) 1438 Bremanger
1442 Davik (del av)
2020 (1.1.) 4648 Bremanger
1439 Sør-Vågsøy 1910 (1.1.) Vågsøy sogn delt 1905
Annekssogn til Selje
1441 Selje
Søndre Vaagsø (til 1917)
Sør-Vaagsøy (1918)
1964 (1.1.) 1439 Vågsøy
Vågsøy 1964 (1.1.) 1439 Sør-Vågsøy
1440 Nord-Vågsøy
1441 Selje (del av)
1442 Davik (del av)
Siliðu,Vágsey (norrønt)
Waagsøe (1801)
Vaagsø (til 1917)
2020 (1.1.) 4602 Kinn
4649 Stad
1440 Nord-Vågsøy 1910 (1.1.) Vågsøy sogn delt 1905[trenger referanse]
Annekssogn til Selje
1441 Selje
Nordre Vaagsø (til 1917)
Nord-Vaagsøy (1918)
1964 (1.1.) 1439 Vågsøy
1441 Selje 1838 (1.1.) Sælløe i 1837
Formannskap XIV.18
Bœjar i Selju (norrønt)
Selløe (til 1840)
Sellø (1865)
Selø (til 1889)
1910 (1.1.) 1439 Sør-Vågsøy
1440 Nord-Vågsøy
1441 Selje
1910 (1.1.) 1439 Sør-Vågsøy
1440 Nord-Vågsøy
1441 Selje
2020 (1.1.) 4649 Stad
1442 Davik 1838 (1.1.) Utskilt fra Eid 1740
Davig i 1837
Formannskap XIV.19
Davíkr (norrønt)
Davig(en) (til 1855)
Daviken (til 1917)
1965 (1.1.) 1438 Bremanger
1439 Vågsøy
1443 Eid
1443 Eid 1838 (1.1.) Eid i 1837
Formannskap XIV.20
Eygi (norrønt)
Ejd (1801)
1740 (6.6.) Davigen
Ejd
1867 (1.1.) 1443 Eid
1444 Hornindal
1965 (1.1.) 1443 Eid
1965 (1.1.) 1442 Davik (del av)
1443 Eid
1444 Hornindal (del av)
2020 (1.1.) 4649 Stad
1444 Hornindal 1867 (1.1.) Hornindal utskilt fra Eid 1867
1443 Eid
Hornínjadalr (norrønt)
Hornindalen (til 1917)
1965 (1.1.) 1443 Eid
1448 Stryn
1444# 1977 (1.1.) 1448 Stryn 2020 (1.1.) 1577 Volda
1445 Gloppen 1838 (1.1.) Gloppen i 1837
Formannskap XIV.21
Vinrœiði, Gloppa (norrønt) 1886 (1.1.) 1445 Gloppen
1446 Breim
1964 (1.1.) 1445 Gloppen
1964 (1.1.) 1445 Gloppen
1446 Breim (del av)
2020 (1.1.) 4650 Gloppen
1446 Breim 1886 (1.1.) Annekssogn til Gloppen
1445 Gloppen
Breiðefni (norrønt)
Breum (1801)
Bredem
Bre(dh)eim (til 1891)
1964 (1.1.) 1431 Jølster
1445 Gloppen
1447 Innvik 1838 (1.1.) Indvigen i 1837
Formannskap XIV.22
Innvíkr (norrønt)
Indvig (1801)
Indvigen (til 1865)
Indviken (til 1917)
1843/45 1447 Indvigen
1448 Stryn
1922
1965 (1.1.)
1448 Stryn
1448 Stryn 1843/45 Stryn utskilt fra Indvigen 1842
1447 Indvigen
Strjón (norrønt)
Stryen (1801)
1922, 1965 (1.1.) 1448 Stryn
1965 (1.1.) 1444 Hornindal
1447 Innvik
1448 Stryn
1977 (1.1.) 1444 Hornindal
1449 Stryn
1449 1977 (1.1.) 1448 Stryn 2020 (1.1.) 4651 Stryn

15. Møre og Romsdal[rediger | rediger kilde]

XV. Romsdals Amt 1671–1918
15. Møre fylke 1919–1934, Møre og Romsdal fylke fra 1.1.1935
Består som eget fylke etter 1.1.2020 og beholder sitt fylkesnummer. Fylkets kommuner, med unntak av kommunesammenslåinger, beholder sine kommunenummer. Unntatt Rindal (1.1.2019) og Halsa (1.1.2020) overført til Trøndelag.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til prestegjeld
Til kommune(r)
1501 Ålesund 1838 (1.1.) Aalesund utskilt fra Borgund 1858
Ladested 11.9.1793
Kjøpstad 13.4.1848
1531 Borgund
Formannskap XV.1
Borgundsund (til 1826)
Aalesund (til 1918)
1875 (1.1.), 1922
1968 (1.1.)
1501 Ålesund
1968 (1.1.) 1501 Ålesund
1531 Borgund
1977 (1.1.) 1504 Ålesund
1531 Sula
1502 Molde 1838 (1.1.) Molde utskilt fra Bolsø 1858
Bispesete 1983
Ladested 1685/1722
Kjøpstad 29.6.1742
1544 Bolsø
Formannskap XV.2
Moldar (norrønt) 1915, 1952
1960 (1.1.)
1502 Molde
1960 (1.1.) 1502 Molde
1541 Veøy (del av)
1544 Bolsøy
1547 Nord-Aukra (del av)
2020 (1.1.) 1506 Molde
1503 Kristiansund 1838 (1.1.) Christiansund utskilt fra Qværnæs 1827
Ladested 1600-tallet
Kjøpstad 29.6.1742
1553 Kvernes
Formannskap XV.3
Fólskn (norrønt)
Lille-Fosen (til 1742)
Christian(s)sund (1742-1865)
Christiernsund (1801)
Kristianssund (til 1884)
1964 (1.1.) 1503 Kristiansund
1964 (1.1.) 1503 Kristiansund
1554 Bremsnes (del av)
1555 Grip
2008 (1.1.) 1505 Kristiansund
1504 Ålesund 1977 (1.1.) 1501 Ålesund 2020 (1.1.) 1507 Ålesund
1505 Kristiansund 2008 (1.1.) 1503 Kristiansund
1556 Frei
1506 Molde 2020 (1.1.) 1502 Molde
1543 Nesset
1545 Midsund
1507 Ålesund 2020 (1.1.) 1504 Ålesund
1523 Ørskog
1529 Skodje
1534 Haram
1546 Sandøy
2024 (1.1.) 1508 Ålesund
1580 Haram
1508 2024 (1.1.) 1507 Ålesund (deler av)
1511 Vanylven 1838 (1.1.) Utskilt fra Volda 1741
Vanylven i 1837
Formannskap XV.6
Vanníflir (norrønt)
Wandelven (1769)
Vandelven (til 1840)
Vanelven (til 1865)
Vannelven (til 1917)
1918 (1.2.) 1511 Vanylven
1512 Syvde
1964 (1.1.) 1511 Vanylven
1964 (1.1.) 1511 Vanylven
1512 Syvde
1513 Rovde (del av)
2002 (1.1.) 1511 Vanylven
2002 (1.1.) 1511 Vanylven
1514 Sande (Åram)
1512 Syvde 1918 (1.1.) Annekssogn til Vanylven
1511 Vanylven
Sybðir (norrønt)
Søvde (til 1928)
1964 (1.1.) 1511 Vanylven
1513 Rovde 1905 (1.1.) Annekssogn til Sande
1514 Sande
Raudvinjar (norrønt)
Røvde (1801)
1964 (1.1.) 1511 Vanylven
1514 Sande
1514 Sande 1867 (1.1.) Sande utskilt fra Herøe 1866
1515 Herø
Sand (norrønt)
Sandø (1875)
1905 (1.1.) 1513 Rovde
1514 Sande
1964 (1.1.) 1514 Sande
1964 (1.1.) 1513 Rovde (del av)
1514 Sande
1515 Herøy (del av)
2002 (1.1.) 1511 Vanylven
1514 Sande
2002 (1.1.) 1514 Sande (del av)
1515 Herøy 1838 (1.1.) Herø i 1837
Formannskap XV.5
Hereyjar (norrønt)
Her(r)øe (1801)
Herø (til 1917)
1747 (18.8.) Herøe
Ulstein
1867 (1.1.) 1514 Sandø
1515 Herø
1964 (1.1.) 1514 Sande
1515 Herøy
1516 Ulstein
1964 (1.1.) 1515 Herøy (del av)
1516 Ulstein 1838 (1.1.) Utskilt fra Herø 1747
Ulfsteen i 1837
Formannskap XV.4
Úlfsstein (norrønt)
Ulfsteen (til 1855)
Ulfsten (1865)
Ulvsten (til 1884)
1895 (1.1.) 1516 Ulstein
1521 Vartdalsstranden
1917 (1.1.) 1516 Ulstein
1517 Hareid
1964 (1.1.) 1516 Ulstein
1964 (1.1.) 1515 Herøy (del av)
1516 Ulstein
1517 Hareid 1917 (1.1.) Annekssogn til Ulfsteen
1516 Ulstein
Haðareið (norrønt)
Hareyd (1801)
1518 Dalsfjord 1924 (1.7.) Annekssogn til Volden
1519 Volda
Dalsfjǫrðr (norrønt) 1964 (1.1.) 1519 Volda
1519 Volda 1838 (1.1.) Volden i 1837
Formannskap XV.7
Vǫldinni (norrønt)
Wolden (til 1801)
Volden (til 1917)
1741 (4.8.) Wandelven
Wolden
1751 (21.4.) Wolden
Hjørrendfjord
1883 (1.8) 1519 Volden
1520 Ørsten
1924 (1.7.) 1518 Dalsfjord
1519 Volda
1964 (1.1.) 1519 Volda
1964 (1.1.) 1518 Dalsfjord
1519 Volda
2020 (1.1.) 1577 Volda
1520 Ørsta 1883 (1.8.) Ørsten utskilt fra Volden 1900
1519 Volden
Fjarðar, Œrstr (norrønt)
Ørsteen (1801)
Ørsten (til 1917)
1964 (1.1.) 1520 Ørsta
1964 (1.1.) 1520 Ørsta
1521 Vartdal
1522 Hjørundfjord
1521 Vartdal 1895 (1.1.) Annekssogn til Ørsten
1516 Ulstein
Varpdalr (norrønt)
Vartdal(s)stranden (til 1917)
1964 (1.1.) 1520 Ørsta
1522 Hjørundfjord 1838 (1.1.) Utskilt fra Volden 1751
Hjørundfjord i 1837
Formannskap XV.8
Bónadalr, Hjǫrungavágr, Hjǫrundarfjǫrðr (norrønt)
Jørgenfiord (1769)
Jørring Fiord (1801)
Jørringfjord (1840)
Hjør(r)en(d)fjord (1855-75)
Hjørindfjord (1900)
1964 (1.1.) 1520 Ørsta
1523 Sunnylven 1838 (1.1.) Sunnelven utskilt fra Norddalen 1861
Sunelven tinglag
Formannskap XV.9
Sunníflir (norrønt)
Søndelven (1801)
Sun(d)elven (til 1865)
Sunnelven (til 1917)
1965 (1.1.) 1525 Stranda
1523# Ørskog 1977 (1.1.) 1527 Ørskog 2020 (1.1.) 1507 Ålesund
1524 Norddal 1838 (1.1.) Utskilt fra Ørschoug 1673/1767
Norddalen i 1837
Formannskap XV.10
Sulta í Dalr (norrønt)
Nordahlen (1801)
Norddalen (til 1917)
2020 (1.1.) 1578 Fjord
1525 Stranda 1838 (1.1.) Utskilt fra Ørschoug 1759
Stranden i 1837
Formannskap XV.11
Slyggsstaðir, Strǫnd (norrønt)
Stranden (til 1917)
1892 (1.1.) 1525 Stranden
1526 Stordal
1965 (1.1.) 1525 Stranda
1965 (1.1.) 1523 Sunnylven
1525 Stranda
1526 Stordal 1892 (1.1.) Annekssogn til Stranden
1525 Stranden
Stóladalr (norrønt)
Stordalen (til 1917)
1965 (1.1.) 1527 Ørskog
1526# 1977 (1.1.) 1527 Ørskog 2020 (1.1.) 1578 Fjord
1527 Ørskog 1838 (1.1.) Ørskoug i 1837
Formannskap XV.12
Eyraskógr (norrønt)
Ørschoug (til 1801)
Ørskoug (til 1865)
1673 (6.8.)
1767 (6.3.)
Norddalen
Ørschoug
1759 (26.1) Stranden
Ørschoug
1883 (1.8.) 1527 Ørskog
1528 Søkelven
1955 (1.6.) 1527 Ørskog
1528 Sykkylven
1965 (1.1.) 1527 Ørskog
1965 (1.1.) 1526 Stordal
1527 Ørskog
1529 Skodje
1977 (1.1.) 1523 Ørskog
1526 Stordal
1529 Skodje
1528 Sykkylven 1883 (1.8.) Sykkylven utskilt fra Ørskog 1966
1527 Ørskog
Aura, Sikkíflir (norrønt)
Søchelven (1801)
Søkelven (til 1894)
Søkkelven (til 1917)
Sykylven (til 1.10.1921)
1955 (1.6.) 1528 Sykkylven
1955 (1.6.) 1527 Ørskog (del av)
1528 Sykkylven
1529 Skodje 1849 Skodje utskilt fra Borgund 1858
Inngikk i Ørskog 1966
1531 Borgund
Skǫðin (norrønt)
Skoue (til 1865)
1902 (1.1.) 1529 Skodje
1530 Vatne
1965 (1.1.) 1527 Ørskog
1529# 1977 (1.1.) 1527 Ørskog 2020 (1.1.) 1507 Ålesund
1530 Vatne 1902 (1.1.) Annekssogn til Skodje
1529 Skodje
Vatna (norrønt)
Watne (1801)
1965 (1.1.) 1534 Haram
1545 Midsund
1531 Borgund Etablert i Vikingtiden
Nedlagt rundt 1384
Borgundar á Hofi (norrønt)
Borgundkaupangen (middelalderen)
1384 Borgund
1838 (1.1.) Borgund i 1837
Formannskap XV.13
Borgund (norrønt)
Borgen (1801)
Borgunds Landdistrikt (1855)
1702
1755 (28.2.)
Borgund
Haram
1793 1501 Aalesund
1531 Borgund
1849 1529 Skodje
1531 Borgund
1908 (1.1.) 1531 Borgund
1532 Giske
1965 (1.1.) 1531 Borgund
1534 Haram
1968 (1.1.) 1501 Ålesund
1531# Sula 1977 (1.1.) 1501 Ålesund
1532 Giske 1908 (1.1.) Giske utskilt fra til Borgund 1966
1531 Borgund
Gizki, Giske (norrønt) 1964 (1.1.) 1532 Giske
1964 (1.1.) 1532 Giske
1533 Vigra
1533 Roald
Vigra
1890 (1.1.) Annekssogn til Haram
1534 Haram
Vigrínnar, Róǫld (norrønt)
Roald (til 1917)
1964 (1.1.) 1532 Giske
1534 Haram 1838 (1.1.) Utskilt fra Borgund 1702
Haram i 1837
Formannskap XV.14
Hárhamar (norrønt)
Harham (til 1875)
1890 (1.1.) 1533 Roald
1534 Haram
1965 (1.1.) 1534 Haram
1965 (1.1.) 1530 Vatne (del av)
1531 Borgund (del av)
1534 Haram
2020 (1.1.) 1507 Ålesund
1535 Vestnes 1838 (1.1.) Vestnes utskilt fra Vedøe 1847
Væstnes tinglag
Formannskap XV.16
Vestness (norrønt)
Væstnes (1837)
Vestnæs (til 1900)
1899 (1.1.) 1535 Vestnes
1536 Sylte
1964 (1.1.) 1535 Vestnes
1964 (1.1.) 1535 Vestnes
1536 Tresfjord
2021 (1.1.) 1535 Vestnes
2021 (1.1.) 1535 Vestnes
1539 Rauma (del av)
1536 Sylte
Tresfjord
1899 (1.1.) Annekssogn til Vestnes
1535 Vestnes
Sulta í Tresfirði (norrønt)
Tredsfiord (1801)
Sylte (til 28.4.1922)
1964 (1.1.) 1535 Vestnes
1537 Eid og Vold* 1838 (1.1.) Eid utskilt fra Gryten 1862
Inngikk i Grytten 1970
Vold tinglag
Formannskap XV.18
1874 (1.1.) 1537 Vold
1538 Eid
Voll 1874 (1.1.) Annekssogn til Eid
1537 Eid og Vold
Valla (norrønt)
Wold (1801)
Vold (til 1917)
1964 (1.1.) 1539 Rauma
1538 Eid 1874 (1.1.) Hovedsogn i Eid
1537 Eid og Vold
Eið (norrønt)
Ejd (1801)
1964 (1.1.) 1539 Rauma
1539 Grytten 1838 (1.1.) Gryten i 1837
Romsdal tinglag
Formannskap XV.17
Grjótar, Gryttinar (norrønt)
Grøtten (1835)
Gryten (til 1884)
1902 (1.1.) 1539 Grytten
1540 Hen
1964 (1.1.) 1539 Rauma
Rauma 1964 (1.1.) 1537 Voll
1538 Eid
1539 Grytten
1540 Hen
1541 Veøy (del av)
Raumr (norrønt)
Røven (1801)
2021 (1.1.) 1535 Vestnes
1539 Rauma
2021 (1.1.) 1539 Rauma (del av)
1540 Hen 1902 (1.1.) Annekssogn til Grytten
1539 Grytten
Ísfjarðar (norrønt)
Hejn (1801)
1964 (1.1.) 1539 Rauma
1541 Veøy 1838 (1.1.) Vedøe i 1837
Formannskap XV.15
Véey (norrønt)
Weedøe (til 1801)
Vedøe (til 1840)
Veø (til 1917)
1740 (18.11) Veø
Nesset
Bolsø
1964 (1.1.) 1502 Molde
1539 Rauma
1542 Eresfjord og Vistdal 1890 (1.1.) Annekssogn til Nesset
1543 Nesset
Øyrisfjǫrðr, Vistadalr, Síra í Eikisdalr (norrønt)
Eridsfjorden og Wisdalen (1801)
Erisfjord og Visdal (1900)
Eresfjord og Vistdalen (til 1917)
1964 (1.1.) 1543 Nesset
1543 Nesset 1838 (1.1.) Utskilt fra Veø 1740
Nesset i 1837
Formannskap XV.19
Rjóðar í Langafirði (norrønt)
Nessæt/Næsset (til 1801)
Næ(s)set (til 1884)
1890 (1.1.) 1542 Eresfjord og Vistdal
1543 Nesset
1964 (1.1.) 1543 Nesset
1964 (1.1.) 1542 Eresfjord og Vistdal
1543 Nesset
2020 (1.1.) 1506 Molde
1544 Bolsøy 1838 (1.1.) Utskilt fra Veø 1740
Bolsøe i 1837
Formannskap XV.20
Bylingseyjar (norrønt)
Bulsøe (1769)
Bolsøe (til 1840)
Bolsø Landdistrikt (1855)
Bolsø (til 1917)
1742 1502 Molde
1544 Bolsøe
1858 (12.1.) Bolsø
Molde
1915, 1952, 1964 (1.1.) 1502 Molde
1545 Akerø* 1838 (1.1.) Agerøe i 1837
Formannskap XV.22
Ókreyjar (norrønt)
Aukrin (mellomnorsk)
Agerøe (til 1840)
Agerø (1855)
Akerø (til 1917)
1755 (21.2.) Agerøe
Boe
1867 (1.1.) 1545 Akerø
1546 Sandø
1924 (1.1.) 1545 Sør-Aukra
1547 Nord-Aukra
Sør-Aukra 1924 (1.1.) Annekssogn til Akerø
1545 Aukra
1965 (1.1.) 1545 Midsund
Midsund 1965 (1.1.) 1530 Vatne (del av)
1545 Sør-Aukra
Miðjusund (norrønt) 2020 (1.1.) 1506 Molde
1546 Sandøy 1867 (1.1.) Annekssogn til Akerø
1545 Akerø
Sandeyjar (norrønt)
Sandø (til 1917)
1965 (1.1.) 1546 Sandøy
1965 (1.1.) 1534 Haram (del av)
1546 Sandøy
2020 (1.1.) 1507 Ålesund
1547 Nord-Aukra 1924 (1.1.) Hovedsogn i Akerø
1545 Aukra
1965 (1.1.) 1502 Molde
1547 Aukra
Aukra 1965 (1.1.) 1547 Nord-Aukra
1548 Fræna 1838 (1.1.) Frænen utskilt fra Akerø 1859
Sund tinglag
Formannskap XV.23
Vágeyjar, Freni (norrønt)
Vaagøe (til 1860)
Frænen (til 1917)
1964 (1.1.) 1548 Fræna
1964 (1.1.) 1548 Fræna
1549 Bud
1550 Hustad
2020 (1.1.) 1579 Hustadvika
1549 Bud 1838 (1.1.) Utskilt fra Agerøe 1755
Bud i 1837
Formannskap XV.21
Stimr, Búðaver (norrønt)
Boe (til 1840)
Bod (til 1865)
1918 (1.7.) 1549 Bud
1550 Hustad
1964 (1.1.) 1548 Fræna
1550 Hustad 1918 (1.7.) Annekssogn til Bud
1549 Bud
Hússtaðir á Stimr (norrønt) 1964 (1.1.) 1548 Fræna
1551 Eide 1897 (1.1.) Eide utskilt fra Kvernes 1981
1553 Kvernes
Eið (norrønt) 1964 (1.1.) 1551 Eide
1964 (1.1.) 1551 Eide
1552 Kornstad (del av)
2020 (1.1.) 1579 Hustadvika
1552 Kornstad 1897 (1.1.) Annekssogn til Kvernes
1553 Kvernes
Kornastaðir (norrønt) 1964 (1.1.) 1551 Eide
1554 Averøy
1553 Kvernes 1838 (1.1.) Qværnæs i 1837
Formannskap XV.24
Hverfnes (norrønt)
Qværnæs(s) (til 1840)
Kværnæs (1865)
Kvernæs (til 1884)
1827 (20.8.) Christiansund
Kværnæs
1893 (1.9.) 1553 Kvernes
1557 Gjemnes
1897 (1.1.) 1551 Eide
1552 Kornstad
1553 Kvernes
1554 Bremsnes
1964 (1.1.) 1554 Averøy
1554 Bremsnes 1897 (1.1.) Annekssogn til Kvernes
1553 Kvernes
Brimsnes (norrønt)
Bremsnæs (til 1900)
1964 (1.1.) 1503 Kristiansund
1554 Averøy
1556 Frei
Averøy 1964 (1.1.) 1552 Kornstad (del av)
1553 Kvernes
1554 Bremsnes (del av)
Afrøyjar (norrønt)
1555 Grip 1897 (1.1.) Annekssogn til Christianssund
1556 Frei
Grípar (norrønt)
Griip (1769)
Christianssund Landdistrikt (1855)
1964 (1.1.) 1503 Kristiansund
1556 Fredøe (og Grip)
Frei
1838 (1.1.) Annekssogn til Christianssund
Formannskap XV.25
Frœði (norrønt)
Fredøe (til 1840)
Fredøe og Grip (1865)
Fredø (til 1889)
1893 (1.9.) 1556 Fredø
1557 Gjemnes
1897 (1.1.) 1555 Grip
1556 Fredø
1964 (1.1.) 1556 Frei
1560 Tingvoll
1964 (1.1.) 1554 Bremsnes (del av)
1556 Frei (del av)
2008 (1.1.) 1505 Kristiansund
1557 Gjemnes 1893 (1.9.) Annekssogn til Øre
1553 Kvernes (del av)
1556 Fredø (del av)
1558 Øre (del av)
Barknafjarðar (norrønt) 1965 (1.1.) 1557 Gjemnes
1965 (1.1.) 1557 Gjemnes
1558 Øre
1560 Tingvoll (del av)
1558 Øre 1838 (1.1.) Øre utskilt fra Thingvold 1893
Gimnæs tinglag
Formannskap XV.26
Eyra í Barknarfirðí (norrønt) 1893 (1.9.) 1157 Gjemnes
1558 Øre
1965 (1.1.) 1557 Gjemnes
1559 Straumsnes 1866 (1.1.) Annekssogn til Thingvold
1560 Thingvold
Straumeyjar (norrønt)
Strømsnæsset (til 1884)
Strømsneset (til 1917)
1964 (1.1.) 1560 Tingvoll
1560 Tingvoll 1838 (1.1.) Thingvold i 1837
Formannskap XV.27
Þingvǫllr (norrønt)
Thingvold (til 1900)
Tingvold (til 1917)
1827 (20.8.) Christiansund (Fredøe)
Thingvold
1866 (1.1.) 1559 Straumsnes
1560 Tingvold
1964 (1.1.) 1557 Gjemnes
1560 Tingvoll
1964 (1.1.) 1556 Frei (del av)
1559 Straumsnes
1560 Tingvoll (del av)
1564 Stangvik (del av)
1561 Øksendal 1854 (1.1.) Øksendal utskilt fra Sunddalen 1853
Inngikk i Sunndal 1969
1563 Sunddalen
Usmudalr (norrønt)
Øxendal(en) (til 1865)
Øksendalen (til 1917)
1899 (1.1.) 1561 Øksendalen
1562 Aalvundeid
1960 (1.1.) 1563 Sunndal
1562 Ålvundeid 1899 (1.1.) Annekssogn til Øksendalen
1561 Øksendalen
Ǫlfunðar (norrønt)
Ulvundeidet (til 1917)
Aalvundeid (1918)
1960 (1.1.) 1563 Sunndal
1563 Sunndal 1838 (1.1.) Sunddalen i 1837
Formannskap XV.28
Sunndalr (norrønt)
Sundal (1801)
Sunddal(en) (til 1865)
Sundalen (til 1917)
1854 (1.1.) 1561 Øksendalen
1563 Sundalen
1960 (1.1.) 1563 Sunndal
1960 (1.1.) 1561 Øksendal
1562 Ålvundeid
1563 Sunndal
1564 Stangvik (del av)
1564 Stangvik 1838 (1.1.) Stangvik i 1837
Formannskap XV.29
Stangarvíkr (norrønt)
Stangvig (til 1855)
Stangvik og Todal (1865)
1699 (6.5.)
1704
Stangvik
Surnadal
1895 (1.5) 1564 Stangvik
1565 Aasgaard
1965 (1.1.) 1560 Tingvoll
1563 Sunndal
1566 Surnadal
1565 Åsskard 1895 (1.5.) Annekssogn til Stangvik
1564 Stangvik
Ásskarð (norrønt)
Aasgaard(en) (til 1917)
Aasska(a)rd (1918)
1965 (1.1.) 1566 Surnadal
1566 Surnadal 1838 (1.1.) Utskilt fra Stangvik 1699
Surendalen i 1837
Formannskap XV.30
Súrnadalr (norrønt)
Surendahl (1801)
Surendal(en) (til 1917)
Surndal (til 1920)
1858 1566 Surendalen
1567 Rindalen
1965 (1.1.) 1566 Surnadal
1965 (1.1.) 1564 Stangvik (del av)
1565 Åsskard
1566 Surnadal
1567 Rindal 1858 Rindal utskilt fra Surendalen 1857
1566 Surendalen
Rómundarstaðir, Rindudalr (í Súrnadalr) (norrønt)
Rindalen (til 1917)
2019 (1.1.) 5061 Rindal
1568 Stemshaug 1914 (1.7.) Annekssogn til Aure 1906
1569 Aure
Stefnishaugr (norrønt)
Stemshoug (til 1865)
1965 (1.1.) 1569 Aure
1569 Aure 1838 (1.1.) Oure i 1837
Formannskap XV.31
Aurar (norrønt)
Oure (til 1840)
1749 (30.6.) Oure
Edø
1894 (1.1.) 1568 Stemshaug
1569 Aure
1965 (1.1.) 1569 Aure
1965 (1.1.) 1568 Stemshaug
1579 Aure
1570 Valsøyfjord (del av)
2006 (1.1.) 1576 Aure
1570 Valsøyfjord 1894 (1.1.) Annekssogn til Aure
Overført til Halsa 1967
1569 Aure
Vallangsfjǫrðr (norrønt)
Valsøfjorden (til 1917)
1965 (1.1.) 1569 Aure
1571 Halsa
1571 Halsa 1838 (1.1.) Halse utskilt fra Stangvik 1876
Halse tinglag
Formannskap XV.32
Hǫlsynjar (norrønt)
Halse (til 1917)
1965 (1.1.) 1571 Halsa
1965 (1.1.) 1570 Valsøyfjord
1571 Halsa
2020 (1.1.) 5055 Heim
1572 Tustna 1874 (1.1.) Annekssogn til Edø
Overført til Halse 1876
1573 Edø
Þust (norrønt)
Tustern (1865)
Tusteren (til 1917)
2006 (1.1.) 1576 Aure
1573 Edøy 1838 (1.1.) Utskilt fra Oure 1749
Edø i 1837
Formannskap XV.33
Æðey (norrønt)
Edøe(n) (til 1840)
Ædø (1865)
Edø(en) (til 1917)
1874 (1.1.) 1572 Tusteren
1573 Edø
1915 (1.1.) 1573 Edø
1574 Brattvær
1575 Hopen
1960 (1.1.) 1573 Smøla
Smøla 1960 (1.1.) 1573 Edøy
1574 Brattvær
1575 Hopen
Smyl (norrønt)
Smølen (til 1917)
1574 Brattvær 1915 (1.1.) Annekssogn til Edø
1573 Edø
Brjǫtver (norrønt)
Bratvær (til 22.4.1938)
1960 (1.1.) 1573 Smøla
1575 Hopen 1915 (1.1.) Annekssogn til Edø
1573 Edø
Veiðu, Hópr (norrønt) 1960 (1.1.) 1573 Smøla
1576 Aure 2006 (1.1.) 1569 Aure
1572 Tustna
1577 Volda 2020 (1.1.) 1444 Hornindal
1519 Volda
1578 Fjord 2020 (1.1.) 1524 Norddal
1526 Stordal
1579 Hustadvika 2020 (1.1.) 1548 Fræna
1551 Eide
1580 Haram 2024 (1.1.) 1507 Ålesund (deler av)

16. Sør-Trøndelag[rediger | rediger kilde]

Utskilt fra Trondhjems Amt 1804
XVI. Søndre Trondhjems Amt 1804–1918
16. Sør-Trøndelag fylke 1919–2017
Inngår fra 1.1.2018 i Trøndelag, og alle kommuner fikk nye kommunenummer.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til prestegjeld
Til kommune(r)
1601 Trondhjem
Nidaros
Trondheim
1838 (1.1.) Grunnlagt 997
Bispesete 1068
Erkebispesete 1152/3-1536
Stiftstad 1536-1918
Trondhjem i 1837
Bispesete 1919-
Formannskap XVI.1
Niðarósi (norrønt)
Copenga (ca 1130)
Trundhiem (1733)
Trondhiem (1801)
Throndhjem (1865)
Trondhjem (til 1.1.1930)
Nidaros (til 6.3.1931)
1893, 1952
1964 (1.1.)
1601 Trondheim
1964 (1.1.) 1601 Trondheim
1654 Leinstrand
1655 Byneset
1660 Strinda
1661 Tiller
2018 (1.1.) 5001 Trondheim
1611 Vinje 1924 (1.7.) Annekssogn til Hevne
1612 Hemne
Vinju í Fjǫlni (norrønt)
Winge (1801)
1964 (1.1.) 1612 Hemne
1612 Hemne 1838 (1.1.) Utskilt fra Hitteren 1765
Hevne i 1837
Formannskap XVI.2
Soðinar, Hefni (norrønt)
Hevnefjord (til 1800-tallet)
Hevne (til 1917)
1911 (1.1.) 1612 Hevne
1614 Heim
1924 (1.7.) 1611 Vinje
1612 Hemne
1613 Snillfjord
1964 (1.1.) 1612 Hemne
1964 (1.1.) 1611 Vinje
1612 Hemne
1614 Heim (del av)
2018 (1.1.) 5011 Hemne
1613 Snillfjord 1924 (1.7.) Annekssogn til Hevne
1612 Hemne
Snildfjord (til 1800-tallet)
Snilfjord (til 19.8.1938)
1964 (1.1.) 1613 Snillfjord
1964 (1.1.) 1613 Snillfjord
1614 Heim (del av)
1622 Agdenes (del av)
2018 (1.1.) 5012 Snillfjord
1614 Heim 1911 (1.1.) Annekssogn til Hevne
1612 Hevne
Heimr (norrønt) 1964 (1.1.) 1612 Hemne
1613 Snillfjord
1615 Sandstad 1914 (1.7.) Annekssogn til Hitteren
1616 Fillan
Sandulfsstaðir (norrønt) 1964 (1.1.) 1617 Hitra
1616 Fillan 1886 (1.1.) Annekssogn til Hitteren
1617 Hitteren
Ulfa í Hítrum (norrønt)
Filland (1801)
1914 (1.7) 1615 Sandstad
1616 Fillan
1914 (1.7) 1616 Fillan 1964 (1.1.) 1617 Hitra
1617 Hitra 1838 (1.1.) Hitteren i 1837
Formannskap XVI.3
Ámundaráss, Dolmú í Hítrum (norrønt)
Amund(ar)aas (1400-tallet)
Hiteren (til 1865)
Hitteren (til 1917)
1765 (3.12.) Hevne
Hitteren
1877 (1.1.) 1617 Hitteren
1619 Frøyen
1886 (1.1.) 1616 Fillan
1617 Hitteren
1913 (1.1.) 1617 Hitteren
1618 Kvenvær
1964 (1.1.) 1617 Hitra
1964 (1.1.) 1615 Sandstad
1616 Fillan
1617 Hitra
1618 Kvenvær
2018 (1.1.) 5013 Hitra
1618 Kvenvær 1913 (1.1.) Annekssogn til Hitteren
1617 Hitteren
Kvennaver (norrønt)
Qværnvær (1801)
1964 (1.1.) 1617 Hitra
1619 Frøien* 1877 (1.1.) Frøien utskilt fra til Hitteren 1877
1617 Hitteren
Títrar, Frey (norrønt) 1906 (1.1.) 1619 Sørfrøya
1620 Nordfrøya
Sør-Frøya 1906 (1.1.) Annekssogn til Frøya
1619 Frøien
Sørfrøya (til 1917) 1964 (1.1.) 1620 Frøya
1620 Nord-Frøya 1906 (1.1.) Hovedsogn i Frøya
1619 Frøien
Nordfrøya (til 1917) 1964 (1.1.) 1620 Frøya
Frøya 1964 (1.1.) 1619 Sør-Frøya
1620 Nord-Frøya
2018 (1.1.) 5014 Frøya
1621 Ørland 1838 (1.1.) Ørlandet i 1837
Formannskap XVI.4
Yrjar (norrønt)
Øreland (til 1801)
Ørlandet (til 1917)
1562 Øreland
Aafjord
1853 1621 Ørland
1627 Bjugn
1896 (1.1.) 1621 Ørland
1622 Værnes
2018 (1.1.) 5015 Ørland
1622 Værnes
Agdenes
1896 (1.1.) Agdenes utskilt fra Ørland 1967
1621 Ørlandet
Agðaness (norrønt)
Værnes (til 17.5.1897)
Agdenæs (til 1917)
1964 (1.1.) 1622 Agdenes
1964 (1.1.) 1622 Agdenes
1623 Lensvik
1625 Stadsbygd (del av)
2018 (1.1.) 5016 Agdenes
1623 Lensvik 1905 (1.1.) Annekssogn til Stadsbygden
1624 Rissen
Leiðangrsvík (norrønt)
Lensviken (til 1917)
1964 (1.1.) 1622 Agdenes
1624 Rissa 1852 (1.1.) Annekssogn til Stadsbygden
1625 Stadsbygden
Rissi (norrønt)
Ridsen (1801)
Rissen (til 1917)
1905 (1.1.) 1623 Lensviken
1624 Rissen
1964 (1.1.) 1624 Rissa
1964 (1.1.) 1624 Rissa
1625 Stadsbygd
1626 Stjørna
2018 (1.1.) 5054 Indre Fosen
1625 Stadsbygd 1838 (1.1.) Stadsbygden i 1837
Formannskap XVI.5
Álfshaug, Staðr (norrønt)
Stadsbøygden (1801)
Stadsbygden (til 1917)
1852 (1.1.) 1624 Rissa
1625 Stadsbygd
1964 (1.1.) 1613 Snillfjord
1622 Agdenes
1624 Rissa
1626 Skjørn
Stjørna
1899 (1.1.) Annekssogn til Bjugn
1627 Bjugn
Stjórn (norrønt)
Skjørn (til 1917)
1964 (1.1.) 1624 Rissa
1627 Bjugn
1627 Bjugn 1853 Bjugn utskilt fra Ørlandet 1852
1621 Ørlandet
Bjúgnar (norrønt)
Bjugne (1801)
1899 (1.1.) 1626 Skjørn
1627 Bjugn
1628 Nes
1964 (1.1.) 1627 Bjugn
1964 (1.1.) 1624 Stjørna (del av)
1627 Bjugn
1628 Nes
1629 Jøssund
2018 (1.1.) 5017 Bjugn
1628 Nes 1899 (1.1.) Annekssogn til Bjugn
1627 Bjugn
Nes (norrønt)
Næs (1801)
1964 (1.1.) 1627 Bjugn
1629 Jøssund 1896 (1.1.) Annekssogn til Aafjord
1630 Aa
Jussund í Seljuhverfi (norrønt)
Jøsund (1801)
1964 (1.1.) 1627 Bjugn
1630 Åfjord
Å
1838 (1.1.) Utskilt fra Øreland 1562
Aafjord i 1837
Formannskap XVI.6
Á(r) (norrønt)
Aafiord (1801)
Aafjord(en) (til 1892)
Aa (til 1918)
Å (til 13.7.1934)
1896 (1.1.) 1629 Jøssund
1630 Aa
1964 (1.1.) 1630 Åfjord
1964 (1.1.) 1630 Åfjord
1631 Stoksund
2018 (1.1.) 5018 Åfjord
1631 Stoksund 1892 (1.6.) Annekssogn til Bjørnør
1632 Bjørnør
Stokksund á Repseiði (norrønt) 1964 (1.1.) 1630 Åfjord
1632 Bjørnør* 1838 (1.1.) Bjørnør i 1837
Formannskap XVI.7
Bjarnaurar (norrønt)
Biørnøer (til 1801)
Bjørnøer
1892 (1.6.) 1631 Stoksund
1632 Roan
1633 Osen
Roan 1892 (1.6.) Hovedsogn i Bjørnør
1632 Bjørnør
Róða (norrønt) 2018 (1.1.) 5019 Roan
1633 Osen 1892 (1.6.) Annekssogn til Bjørnør
1632 Bjørnør
Óss (norrønt) 2018 (1.1.) 5020 Osen
1634 Oppdal 1838 (1.1.) Opdal i 1837
Formannskap XVI.8
Vangr, Uppdalr (norrønt)
Opdahl (1801)
Opdal (til 1950)
2018 (1.1.) 5021 Oppdal
1635 Rennebu1 1839 Rennebu utskilt fra Meldalen 1862
1636 Meldalen
Rennabúi (norrønt)
Renneboe (1801)
Rennebo (1865)
2018 (1.1.) 5022 Rennebu
1636 Meldal 1838 (1.1.) Meldalen i 1837
Formannskap XVI.9
Grjóta, Meðaldalr (norrønt)
Meldaell (1533)
Meldalen (til 1917)
2018 (1.1.) 5023 Meldal
1637 Orkland 1920 (1.7.) Annekssogn til Orkdal
1638 Orkdal
1963 (1.1.) 1638 Orkdal
1638 Orkdal 1838 (1.1.) Orkdal i 1837
Formannskap XVI.10
Grjóta, Orkaðalr (norrønt)
Ørchedal (1769)
Ørkedal(en) (til 1865)
Orkedal (1875)
Orkedalen (til 1917)
Orkedal (til 1922)
1814 (17.10.) Ørkedal
Børssen
(Børseskogn)
1920 (1.7) 1637 Orkland
1638 Orkdal
1639 Orkanger
1963 (1.1.) 1638 Orkdal
1963 (1.1.) 1637 Orkland
1638 Orkdal
1639 Orkanger
1659 Geitastrand
2018 (1.1.) 5024 Orkdal
1639 Orkanger 1920 (1.7.) Annekssogn til Orkdal
1638 Orkdal
Orkdalsøren (til 1920) 1963 (1.1.) 1638 Orkdal
1640 Røros 1838 (1.1.) Utskilt fra Holtaalen 1662
Røraas i 1837
Bergstad 1644
Formannskap XVI.11
Røyros (norrønt)
Irgensthal (1673)
Røraas (til 1918)
1926 (1.7.) 1640 Røros
1641 Røros landsogn
1642 Brekken
1643 Glåmos
1964 (1.1.) 1640 Røros
1964 (1.1.) 1640 Røros
1641 Røros landsogn
1642 Brekken
1643 Glåmos
2018 (1.1.) 5025 Røros
1641 Røros landsogn 1926 (1.7.) Annekssogn til Røros
1640 Røros
1964 (1.1.) 1640 Røros
1642 Brekken 1926 (1.7.) Annekssogn til Røros
1640 Røros
Brekka (norrønt) 1964 (1.1.) 1640 Røros
1643 Glåmos 1926 (1.7.) Annekssogn til Røros
1640 Røros
1964 (1.1.) 1640 Røros
1644 Ålen 1855 Annekssogn til Haltdalen
1645 Holtaalen
Hof í Áli (norrønt)
Aalen (til 1918)
1972 (1.1.) 1644 Holtålen
Holtålen 1972 (1.1.) 1644 Ålen
1645 Haltdalen
2018 (1.1.) 5026 Holtålen
1645 Holtaalen
Haltdalen
1838 (1.1.) Haltdalen i 1837
Formannskap XVI.12
Holtál, Holtdalr (norrønt)
Holtaalen (til 1918)
Holtålen (til 1.1.1938)
1662 Røraas
Holtaalen
1841 1645 Holtaalen
1646 Singsaas
1855 1644 Aalen
1645 Haltdalen
1972 (1.1.) 1644 Holtålen
1646 Singsås 1841 Annekssogn til Haltdalen
Overført til Støren 1971
1645 Holtaalen
Singisakr (norrønt)
Singsaas (til 1918)
1964 (1.1.) 1648 Midtre Gauldal
1647 Budal 1879 (28.6.) Annekssogn til Støren
1648 Støren
Budahl (1801)
Budalen (til 1917)
1964 (1.1.) 1648 Midtre Gauldal
1648 Støren 1838 (1.1.) Støren i 1837
Formannskap XVI.13
Staurin (norrønt) 1841 1648 Støren
1649 Soknedal
1650 Horg
1879 (28.6.) 1647 Budal
1648 Støren
1964 (1.1.) 1648 Midtre Gauldal
Midtre Gauldal 1964 (1.1.) 1646 Singsås
1647 Budal
1648 Støren
1649 Soknedal
2018 (1.1.) 5027 Midtre Gauldal
1649 Soknedal 1841 Annekssogn til Støren
1648 Støren
Hofs í Sóknadalr (norrønt)
Sognedahlen (til 1801)
Sognedal
Soknedalen (til 1917)
1964 (1.1.) 1648 Midtre Gauldal
1650 Horg 1841 Annekssogn til Støren
Overført til Melhus 1971
1648 Støren
Grinni, Hǫrgin (norrønt)
Horrig (1801)
1964 (1.1.) 1653 Melhus
1651 Hølandet
Hølonda
1865 Annekssogn til Melhus
1653 Melhus
Kolbrandstaða í Heylǫndum (norrønt)
Høelandet (1801)
Høilandet (til 1900)
Hølandet (til 23.1.1931)
1964 (1.1.) 1653 Melhus
1652 Flå 1880 Annekssogn til Melhus
1653 Melhus
Fláa (norrønt)
Flaae (1801)
Flaa (til 1918)
1964 (1.1.) 1653 Melhus
1653 Melhus 1838 (1.1.) Melhus i 1837
Formannskap XVI.14
Meðalhúsar (norrønt)
Meelhuus (1801)
Melhuus (1855)
Meelhus
1865 1651 Høilandet
1653 Meelhus
1880 1652 Flaa
1653 Meelhus
1964 (1.1.) 1653 Melhus
1964 (1.1.) 1650 Horg
1651 Hølonda
1652 Flå
1653 Melhus
2018 (1.1.) 5028 Melhus
1654 Leinstrand 1838 (1.1.) Annekssogn til Melhus
Leinstranden tinglag
Formannskap XVI.15
Leinastrǫnd (norrønt)
Lindstranden (1801)
Leinstranden (til 1917)
1964 (1.1.) 1601 Trondheim
1655 Byneset 1838 (1.1.) Bynæsset i 1837
Formannskap XVI.16
Stein, Nesi, Búnes (norrønt)
Bynes (til 1865)
Bynæs(s)et (til 1884)
Bynesset (1898)
1814 (17.10.) Bynæsset
Børsen
(Viggjen)
1855 1655 Bynæsset
1656 Budviken
1964 (1.1.) 1601 Trondheim
1656 Buvik 1855 Annekssogn til Bynæsset
Overført til Børsa 1965
1655 Bynæsset
Boðvík (norrønt)
Buvigen (1801)
Budviken (1865)
Buviken (til 1917)
1965 (1.1.) 1657 Skaun
1657 Børseskognen
Skaun
1890 (1.1.) Annekssogn til Børsen
1658 Børsen
Skaun (norrønt)
Skogn (1801)
Børseskognen (til 1917)
Børseskogn (til 1.9.1930)
1965 (1.1.) 1657 Skaun
1965 (1.1.) 1656 Buvik
1657 Skaun
1658 Børsa
2018 (1.1.) 5029 Skaun
1658 Børsa 1838 (1.1.) Utskilt fra Bynæsset og Ørkedal 1814
Børsen i 1837
Formannskap XVI.17
Birgsi (norrønt)
Børs(s)en (til 1855)
Børgsen (1865)
Børsen (til 1917)
1890 (1.1.) 1657 Børseskognen
1658 Børsen
1905 (1.1.) 1658 Børsen
1659 Geitestranden
1965 (1.1.) 1657 Skaun
1659 Geitastrand 1905 (1.1.) Annekssogn til Børsen
Overført til Orkdal 1965
1658 Børsen
Gjeten Strǫnd (norrønt)
Gjeitestranden (til 1917)
Gjeitastrand (til 1920)
1963 (1.1.) 1638 Orkdal
1660 Strinda 1838 (1.1.) Strinden i 1837
Formannskap XVI.18
Strind (norrønt)
Strindens Landdistrikt (1855)
Strinden (til 1917)
1891 1660 Strinden
1663 Malvik
1893, 1952
1964 (1.1.)
1601 Trondheim
1661 Tiller 1899 (1.1.) Annekssogn til Klæboe
Overført til Heimdal 1970
1662 Klæbu
Tildrar (norrønt)
Tilder (til 1917)
1964 (1.1.) 1601 Trondheim
1662 Klæbu 1838 (1.1.) Klæboe i 1837
Formannskap XVI.19
Kleppabú (norrønt)
Klæboe (1769)
Klæbo (til 1865)
Klæbbu (1875)
1899 (1.1.) 1661 Tiller
1662 Klæbu
2018 (1.1.) 5030 Klæbu
1663 Malvik 1891 Malvik utskilt fra Strinden 1897
1660 Strinden
Manvíkr (norrønt)
Malvig (1801)
2018 (1.1.) 5031 Malvik
1664 Selbu 1838 (1.1.) Sælboe i 1837
Formannskap XVI.20
Selabú (norrønt)
Sælboe (1801)
Selbo(e) (til 1865)
1901 (1.1.) 1664 Selbu
1665 Tydal
2018 (1.1.) 5032 Selbu
1665 Tydal 1901 (1.1.) Annekssogn til Sælboe
1664 Selbu
Þýðdalr (norrønt)
Tydalen (til 1917)
2018 (1.1.) 5033 Tydal

1Rennebu regnes blant de "opprinnelige" formannskapsdistriktene. Enkelte kilder oppgir at Rennebu formelt ble skilt ut fra Meldal i 1839.

17. Nord-Trøndelag[rediger | rediger kilde]

Utskilt fra Trondhjems Amt 1804
XVII. Nordre Trondhjems Amt 1804–1918
17. Nord-Trøndelag fylke 1919–2017
Inngår fra 1.1.2018 i Trøndelag, og alle kommuner fikk nye kommunenummer.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til prestegjeld
Til kommune(r)
1701 Levanger 1838 (1.1.) Levanger utskilt fra Skogn 1855
Marsimartnan 1400-tallet
Kjøpstad 18.5.1836
1719 Skogn
Formannskap XVII.1
Lifangr (norrønt) 1962 (1.1.) 1719 Levanger
1702 Steinkjer 1858 (23.1.) Stenkjær utskilt fra Stod 1868
Ladested 7.5.1857
1734 Stod
Steenkjær (1800-tallet)
Stenkjær (til 1925)
1941, 1948
1964 (1.1.)
1702 Steinkjer
1964 (1.1.) 1702 Steinkjer
1727 Beitstad
1731 Sparbu
1732 Ogndal
1733 Egge
1734 Stod
1735 Kvam
2018 (1.1.) 5004 Steinkjer
1703 Namsos 1865 (7.6.) Namsos utskilt fra Overhalden 1865
Ladested 7.6.1845
1745 Sævik
1964 (1.1.) 1703 Namsos
1964 (1.1.) 1703 Namsos
1745 Vemundvik
1746 Klinga
1747 Otterøy
1748 Fosnes (del av)
2018 (1.1.) 5005 Namsos
1711 Øvre Stjørdalen* 1850 Øvre Størdalen utskilt fra Størdalen 1849
1714 Størdalen
Øvre Størdalen (til 1866) 1874 (1.1.) 1711 Meraker
1712 Hegre
Meråker 1874 (1.1.) Annekssogn til Øvre Stjørdalen
1711 Øvre Stjørdalen
Merakr (norrønt)
Merager (1801)
Meraker (til 1917)
2018 (1.1.) 5034 Meråker
1712 Hegra 1874 (1.1.) Hovedsogn i Øvre Stjørdalen
1711 Øvre Stjørdalen
Hegrin (norrønt)
Hægre (1801)
Hegre (til 1917)
1962 (1.1.) 1714 Stjørdal
1713 Lånke 1902 (1.1.) Annekssogn til Nedre Stjørdalen
1714 Nedre Stjørdalen
Lexudalr (norrønt)
Lunche (1801)
Laanke (til 1917)
1962 (1.1.) 1714 Stjørdal
1714 Størdalen* 1838 (1.1.) Størdalen i 1837
Formannskap XVII.2
Varnes, Stjóradalr (norrønt)
Styrdal (1589)
Størdalen (til 1866)
1850 1711 Øvre Størdalen
1714 Nedre Størdalen
Nedre Stjørdalen* 1850 Nedre Stjørdal utskilt fra Størdalen 1849
1714 Størdalen
Nedre Størdalen (til 1865) 1902 (1.1.) 1713 Laanke
1714 Stjørdalen
1715 Skatval
Stjørdal 1902 (1.1.) 1714 Nedre Stjørdalen Stjørdalen (til 1917) 1962 (1.1.) 1714 Stjørdal
1962 (1.1.) 1712 Hegra
1713 Lånke
1714 Stjørdal
1715 Skatval
2018 (1.1.) 5035 Stjørdal
1715 Skatval 1902 (1.1.) Annekssogn til Nedre Stjørdal
1714 Nedre Stjørdalen
Skatvalar (norrønt)
Schatvold (1801)
Skatvold (til 1884)
1962 (1.1.) 1714 Stjørdal
1716 Åsen 1838 (1.1.) Annekssogn til Frosten
Aasen tinglag
Formannskap XVII.3
Ásfjǫrðr, Ásen (norrønt)
Aasen (til 1917)
1962 (1.1.) 1719 Levanger
1717 Frosta 1838 (1.1.) Frosten i 1837
Formannskap XVII.4
Lagatún, Frostaðir (norrønt)
Frosten (til 31.12.1908)
før 1664 Frosten
Lexvigen
2018 (1.1.) 5036 Frosta
1718 Leksvik 1838 (1.1.) Utskilt fra Frosten før 1664
Lexvigen i 1837
Formannskap XVII.5
Lexuvíkr (norrønt)
Lexvigen (til 1801)
Lexviken (1865)
Leksviken (til 1917)
2018 (1.1.) 5054 Indre Fosen
1719 Skogn 1838 (1.1.) Skogn i 1837
Formannskap XVII.6
Refskeyna, Skaun (norrønt)
Skaugen (1589)
Schongen (1769)
Skognen (1835)
1836 1701 Levanger
1719 Skogn
1855 (1.2.) 1719 Skogn
1720 Frol
1962 (1.1.) 1719 Levanger
Levanger 1962 (1.1.) 1701 Levanger
1716 Åsen
1719 Skogn
1720 Frol
1964 (1.1.) 1719 Levanger
1964 (1.1.) 1719 Levanger
1722 Ytterøy
2018 (1.1.) 5037 Levanger
1720 Frol 1855 (1.2.) Annekssogn til Skogn
1719 Skogn
Fról (norrønt)
Levanger Landdistrikt (til 1875)
Levanger herred (til 1920)
1951
1962 (1.1.)
1719 Levanger
1721 Verdal 1838 (1.1.) Verdal i 1837
Formannskap XVII.7
Stiklastaðir, Veradalr (norrønt)
Wærdahl(en) (til 1801)
Værdalen (til 1917)
2018 (1.1.) 5038 Verdal
1722 Ytterøy 1838 (1.1.) Ytterøyen i 1837
Formannskap XVII.8
Yttrieyjar (norrønt)
Ytterøe (1801)
Ytterøen (til 1917)
1867 (1.1.) 1722 Ytterøen
1723 Mosviken og Verran
1964 (1.1.) 1719 Levanger
1723 Mosviken og Verran* 1867 (1.1.) Annekssogn til Ytterøyen
1722 Ytterøen
1901 (1.1.) 1723 Mosviken
1724 Verran
Mosvik 1901 (1.1.) 1723 Mosviken og Verran Másarvík (norrønt)
Mosvigen (1801)
Mosviken (til 1917)
2012 (1.1) 1756 Inderøy
1724 Verran 1901 (1.1.) Annekssogn til Ytterøyen
1723 Mosviken og Verran
Verí (norrønt)
Wærran (1801)
1964 (1.1.) 1724 Verran
1964 (1.1.) 1724 Verran
1726 Malm
2018 (1.1.) 5039 Verran
1725 Namdalseid 1904 (1.1.) Annekssogn til Beitstaden
1727 Beitstaden
Eldueið (norrønt)
E(i)lden (inntil 1801)
Aas (1853-94)
Namdalseidet (til 1917)
1964 (1.1.) 1725 Namdalseid
1964 (1.1.) 1725 Namdalseid
1747 Otterøy (del av)
2018 (1.1.) 5040 Namdalseid
1726 Malm 1913 (1.7.) Annekssogn til Beitstaden
1727 Beitstaden
Reita (norrønt)
Malmø, Malme (1800-tallet)
1964 (1.1.) 1724 Verran
1727 Beitstad 1838 (1.1.) Beitstaden i 1837
Formannskap XVII.13
Solberga á Beitisstǫð (norrønt)
Bedstaden (til 1801)
Beitstaden (til 1917)
1904 (1.1.) 1725 Namdalseid
1727 Beitstaden
1913 (1.7) 1726 Malm
1727 Beitstaden
1964 (1.1.) 1702 Steinkjer
1728 Hustad
Sandvollan
1907 (1.1.) Annekssogn til Inderøen
1729 Inderøen
Húsastaða á Eynni Iðri (norrønt)
Hustad (til 16.10.1911)
1962 (1.1.) 1729 Inderøy
1729 Inderøy 1838 (1.1.) Inderøen i 1837
Formannskap XVII.9
Saurshaugr, Eynni Iðri (norrønt)
Inderøe (1801)
Inderøen (til 1917)
1907 (1.1.) 1728 Sandvollan
1729 Inderøy
1730 Røra
1962 (1.1) 1729 Inderøy
1962 (1.1) 1728 Sandvollan
1729 Inderøy
1730 Røra
2012 (1.1) 1756 Inderøy
1730 Røra 1907 (1.1.) Annekssogn til Inderøen
1729 Inderøen
Ryrinar (norrønt)
Sahlberg (1801)
Salberg (1865)
1962 (1.1.) 1729 Inderøy
1731 Sparbu 1838 (1.1.) Sparboen i 1837
Formannskap XVII.10
Mœrinnar í Sparabúi (norrønt)
Sparboen (til 1801)
Sparbuen (til 1917)
1885 (1.1) 1731 Sparbu
1732 Skei
1964 (1.1.) 1702 Steinkjer
1732 Skei
Ogndal
1885 (1.1.) Annekssogn til Sparboen
1731 Sparbuen
Skeðis í Ógnardalr (norrønt)
Schey (1801)
Skei (til 13.12.1900)
Ogn(a)dalen (til 1917)
1941, 1948
1964 (1.1.)
1702 Steinkjer
1733 Egge 1869 (1.1.) Annekssogn til Stod
1734 Stod
Vigmunðar, Eggjar (norrønt)
Vemunden (1533)
1964 (1.1.) 1702 Steinkjer
1734 Stod 1838 (1.1.) Stod i 1837
Formannskap XVII.11
Stóð (norrønt)
Stoed (til 1801)
1858 (23.1.) 1702 Steinkjer
1734 Stod
1869 (1.1.) 1733 Egge
1734 Stod
1909 (1.1.) 1734 Stod
1735 Kvam
1964 (1.1.) 1702 Steinkjer
1735 Kvam 1909 (1.1.) Annekssogn til Stod
1734 Stod
Skaun, Hvam (norrønt)
Qvam (1801)
1964 (1.1.) 1702 Steinkjer
1736 Snåsa 1838 (1.1.) Snaasen i 1837
Formannskap XVII.12
Snǫs (norrønt)
Snasar (mellomnorsk)
Sneeaasen (1801)
Snaasen (til 1917)
1874 (1.1.) 1736 Snåsa
1737 Lierne
2018 (1.1.) 5041 Snåsa
1737 Lierne* 1874 (1.1.) Lierne utskilt fra Snaasen 1871
1736 Snaasen
Findlierne (1801)
Liderne (til 1872)
1915 (1.7.) 1737 Sørli
1738 Nordli
Sørli 1915 (1.7.) Annekssogn til Lierne
1737 Lierne
Søndre Findlie (1801) 1964 (1.1.) 1738 Lierne
1738 Nordli 1915 (1.7.) Hovedsogn i Lierne
1737 Lierne
Nordre Findlie (1801) 1964 (1.1.) 1738 Lierne
Lierne 1964 (1.1.) 1737 Sørli
1738 Nordli
2018 (1.1.) 5042 Lierne
1739 Røyrvik 1923 (1.7.) Annekssogn til Grong
1742 Grong
Rørvik (til 1903) 2018 (1.1.) 5043 Røyrvik
1740 Namsskogan 1923 (1.7.) Namsskogan utskilt fra Grong 1959
1742 Grong
2018 (1.1.) 5044 Namsskogan
1741 Harran 1923 (1.7.) Annekssogn til Grong
1742 Grong
Glaðshaug, Hareið (norrønt)
Haran (1801)
1964 (1.1.) 1742 Grong
1742 Grong 1838 (1.1.) Utskilt fra Overhalden 1820
Grong i 1837
Formannskap XVII.14
Gróðingja (norrønt)
Granungœ (mellomnorsk)
Grang (1589)
Grogn (1865)
1901 (1.1.) 1742 Grong
1743 Høylandet
1923 (1.7) 1739 Røyrvik
1740 Namsskogan
1741 Harran
1742 Grong
1964 (1.1.) 1742 Grong
1964 (1.1.) 1741 Harran
1742 Grong
2018 (1.1.) 5045 Grong
1743 Høylandet 1901 (1.1.) Annekssogn til Grong
1742 Grong
Raumastaða (norrønt)
Høeland (1801)
Hølandet (til 1917)
1964 (1.1.) 1743 Høylandet
1744 Overhalla
1964 (1.1.) 1743 Høylandet
1753 Foldereid (del av)
2018 (1.1.) 5046 Høylandet
1744 Overhalla 1838 (1.1.) Overhalden i 1837
Formannskap XVII.15
efri Halfa (norrønt)
Overhalden (til 1884)
Overhallen (til 1917)
1820 (28.10.) Grong
Overhalden
1846 1744 Overhalden
1846 1744 Overhalden
1745 Sævig
1860 1744 Overhalden
1745 Namsos Landdistrikt
1860 1744 Overhalden 1964 (1.1.) 1744 Overhalla
1964 (1.1.) 1743 Høylandet (del av)
1744 Overhalla
2018 (1.1.) 5047 Overhalla
1745* Sævik 1838 (1.1.) Annekssogn til Overhalden
Fosnæs tinglag
Formannskap XVII.16
Sœvíkr (norrønt) 1846 1744 Overhalden
1745 Namsos Landdistrikt
Vemundvik
1860 Annekssogn til Namsos
1744 Overhalden
Namsos Landdistrikt (til 1876) 1865 (7.6.) 1703 Namsos
1745 Namsos Landdistrikt
1865 (7.6.) 1745 Vemundvik 1891 (1.1.) 1745 Vemundvik
1746 Klingen
1891 (1.1.) 1964 (1.1.) 1703 Namsos
1746 Klinga 1891 (1.1.) Annekssogn til Namsos
1745 Vemundvik
Klinga (norrønt)
Klingen (til 1917)
1964 (1.1.) 1703 Namsos
1747 Otterøy 1913 (1.1.) Annekssogn til Fosnæs
1748 Fosnes
Otrey (norrønt) 1964 (1.1.) 1703 Namsos
1725 Namdalseid
1748 Fosnes 1838 (1.1.) Utskilt fra Nærø ca 1500
Fosnæs i 1837
Formannskap XVII.17
Fólskn, Fósnes (norrønt)
Foesnes (1769)
Fosnæs (til 1884)
1913 (1.1.) 1747 Otterøy
1748 Fosnes
2018 (1.1.) 5048 Fosnes
1749 Flatanger 1871 (1.1.) Flatanger utskilt fra Fosnæs 1870
1748 Fosnæs
Flatrangr (norrønt)
Fladanger (1801)
2018 (1.1.) 5049 Flatanger
1750 Vikna 1869 (1.7.) Vikten utskilt fra Nærø 1914
1751 Nærø
Vikr (norrønt)
Vigten (1801)
Vikten (til 1917)
2018 (1.1.) 5050 Vikna
1751 Nærøy 1838 (1.1.) Nærøen i 1837
Formannskap XVII.18
Njarðeyjar (norrønt)
Nærø(en) (til 1917)
ca 1500 (før 1589) Nerø
Fosnæs
1797 (7.4.) Nerø
Kolvereid
1869 (1.7) 1750 Vikten
1751 Nærø
1964 (1.1.) 1751 Nærøy
1964 (1.1.) 1751 Nærøy
1752 Kolvereid
1754 Gravvik
1753 Foldereid
2018 (1.1.) 5051 Nærøy
1752 Kolvereid og Foldereid* 1838 (1.1.) Utskilt fra Nerø 1797
Kolvereid i 1837
Formannskap XVII.19
Kolfareiði (norrønt) 1860 1752 Kolvereid og Foldereid
1755 Lekø
1886 (1.10.) 1752 Kolvereid
1753 Foldereid
Kolvereid 1886 (1.10.) 1752 Kolvereid og Foldereid 1964 (1.1.) 1751 Nærøy
1753 Foldereid 1886 (1.10.) Annekssogn til Kolvereid
1752 Kolvereid og Foldereid
Foldareið (norrønt)
Falderejd (1801)
1964 (1.1.) 1743 Høylandet
1751 Nærøy
1754 Gravvik 1909 (1.1.) Annekssogn til Leka
1755 Leka
Grǫfvíkr (norrønt)
Gravik (til 1917)
1964 (1.1.) 1751 Nærøy
1755 Leka 1860 Lekø utskilt fra Kolvereid 1861
1752 Kolvereid og Foldereid
Skeiðis í Leku (norrønt)
Lechøe (1801)
Lekø (til 1884)
1909 (1.1.) 1754 Gravvik
1755 Leka
2018 (1.1.) 5052 Leka
1756 Inderøy 2012 (1.1.) 1723 Mosvik
1729 Inderøy
2018 (1.1.) 5053 Inderøy
1780* Sørbindalen 1838 (1.1.) Annekssogn til Bindalen i Nordlands amt
Formannskap XVII.20
1852 1811 Bindalen

18. Nordland[rediger | rediger kilde]

XVIII. Nordlands Amt 1671–1918
18. Nordland fylke fra 1.1.1919
Består som eget fylke etter 1.1.2020 og beholder sitt fylkesnummer. Fylkets kommuner, med unntak ved kommunesammenslåinger, beholder sine kommunenummer. Unntatt Tjeldsund overført til Troms og Finnmark.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til prestegjeld
Til kommune(r)
1801 Brønnøysund 1923 (1.1.) Brønøe i 1837
Ladested 1.1.1923
1814 Brønnøy
1964 (1.1.) 1814 Brønnøy
1802 Mosjøen 1876 (1.1.) Utskilt fra Alstahaug 1767
Vefsn i 1837
Ladested 1.1.1875
1824 Vefsen
1939
1962 (1.1.)
1824 Vefsn
1803 Mo 1923 (1.1.) Mo utskilt fra Hemnes 1843
Ladested 1.1.1923
1833 Mo
1964 (1.1.) 1833 Rana
1804 Bodø 1838 (1.1.) Bodø utskilt fra Bodin 1896
Bispesete 1952
Kjøpstad 20.5.1816
1843 Bodin
Formannskap XVIII.1
Boðinjar (norrønt)
Bodhina (1500-tallet)
Bodøn (1567)
Bodøe(n) (til 1840)
1938, 1959, 1968 (1.1.) 1804 Bodø
1968 (1.1.) 1804 Bodø
1843 Bodin
2005 (1.1.) 1804 Bodø
2005 (1.1.) 1804 Bodø
1842 Skjerstad
1805 Narvik 1902 (1.1.) Narvik utskilt fra Ofoten 1929
Kjøpstad 1.1.1902
1855 Ankenes
Narduigh/Noruigen (1567)
Victoriahavn (1897)
1974 (1.1.) 1805 Narvik
1974 (1.1.) 1805 Narvik
1855 Ankenes
2020 (1.1.) 1806 Narvik
1806 Svolvær 1918 (1.7.) Svolvær utskilt fra Vågan 1946
Ladested 15.3.1918
1865 Vågan
Svǫlver (norrønt) 1964 (1.1.) 1865 Vågan
1806# Narvik 2020 (1.1.) 1805 Narvik
1850 Tysfjord (del av)
1854 Balangen
1811* Nordbindalen 1838 (1.1.) Utskilt fra Brønøe 1815
Bindal i 1837
Formannskap XVIII.2
Vatsáss í Birnudalr (norrønt) 1852 1811 Bindalen
1811 Bindal 1852 1780 Sørbindalen
1811 Nordbindalen
Birnudalr (norrønt)
Bindalen (til 1917)
1812 Vik
Sømna
1901 (1.1.) Sømna utskilt fra Brønøe 1901
1814 Brønnø
Víka í Sœfninni (norrønt)
Wiig (1801)
Vik (til 13.11.1940)
1964 (1.1.) 1814 Brønnøy
1812# 1977 (1.1.) 1814 Brønnøy (del av)
1813 Velfjord 1875 (1.10.) Velfjord utskilt fra Brønnø 1875
1814 Brønnø
Harmr (norrønt)
Velfjorden (til 1908)
1964 (1.1.) 1814 Brønnøy
1813# Brønnøy 1977 (1.1.) 1814 Brønnøy (del av)
1814 Brønnøy 1838 (1.1.) Brønøe i 1837
Formannskap XVIII.3
Brunneyjar (norrønt)
Brynnie (1533)
Brynøen (1600-tallet)
Brønø(e) (til 1875)
Brønnø (til 1908)
1740 (1.4.)
1806 (8.8.)
Brønøe
Vægøe
1815 (18.9.) Bindal
Brønøe
1875 (1.10) 1813 Velfjorden
1814 Brønnø
1901 (1.1.) 1814 Brønnø
1812 Vik
1923 (1.1.) 1801 Brønnøysund
1814 Brønnøy
1964 (1.1.) 1814 Brønnøy
1964 (1.1.) 1801 Brønnøysund
1811 Bindal (del av)
1812 Sømna
1813 Velfjord
1814 Brønnøy
1977 (1.1.) 1812 Sømna
1813 Brønnøy
1815 Vega 1838 (1.1.) Utskilt fra Brønøe 1740
Vegøe i 1837
Formannskap XVIII.4
Veiga (norrønt)
Wægen (til 1769)
Vægøe(n) (til 1840)
Vegø (til 1884)
1965 (1.1.) 1815 Vega
1965 (1.1.) 1815 Vega
1817 Tjøtta (del av)
1816 Vevelstad 1916 (1.7.) Annekssogn til Tjøtta
1817 Tjøtta (del av)
Vifilsstaðir (norrønt)
Wævelstad (1810)
Vivelstad (til 1876)
1817 Tjøtta 1862 Tjøtta utskilt fra Alstahoug 1859
1820 Alstahoug
Þjótta (norrønt)
Thiøtø (1801)
Tjøtø (til 1865)
Tjøttø (til 1884)
1916 (1.7) 1816 Vevelstad
1817 Tjøtta
1965 (1.1.) 1815 Vega
1820 Alstahaug
1822 Leirfjord
1818 Herøy 1864 Herø utskilt fra Alstahoug 1862
1820 Alstahoug
Hereyjar (norrønt)
Herrøe (1801)
Herø (til 1908)
1917 (1.7) 1818 Herøy
1819 Nordvik
1962 (1.1.) 1818 Herøy
1827 Dønna
1965 (1.1.) 1818 Herøy
1965 (1.1.) 1818 Herøy
1820 Alstahaug (del av)
1819 Nordvik 1917 (1.7.) Annekssogn til Herøy
Overført til Dønna 1962
1818 Herøy
Norðvíkr (norrønt)
Nordviken (til 1917)
1962 (1.1.) 1827 Dønna
1820 Alstahaug 1838 (1.1.) Alstahoug i 1837
Formannskap XVIII.5
Álastarhaugr (norrønt)
Alstahoug (til 1865)
1731 (30.1.)
1738 (12.12.)
Alstahoug
Ytre Ranen
Indre Ranen
1767 (6.3.) Alstahoug
Wefsen
1859 (3.10.) Alstahoug
Herøy
Tjøtta
1862 1817 Tjøtta
1820 Alstahoug
1864 1818 Herø
1820 Alstahoug
1899 (1.7.) 1820 Alstahaug
1821 Stamnes
1965 (1.1.) 1820 Alstahaug
1965 (1.1.) 1817 Tjøtta (del av)
1820 Alstahaug
1821 Sandnessjøen
1821 Stamnes
Sandnessjøen
1899 (1.7) Annekssogn til Alstahoug
1820 Alstahaug
Sandnes í Álǫst, Stafnnes (norrønt)
Stamnes (til 1.7.1948)
1915 (1.7) 1821 Stamnes
1822 Leirfjord
1915 (1.7) 1821 Stamnes
1822 Leirfjord
1965 (1.1.) 1820 Alstahaug
1822 Leirfjord 1915 (1.7.) Annekssogn til Alstahoug
1821 Stamnes
Leiraland, Leirafjǫrðr (norrønt) 1964 (1.1.) 1822 Leirfjord
1964 (1.1.) 1817 Tjøtta (del av)
1822 Leirfjord
1828 Nesna (del av)
1823 Drevja 1927 (1.7.) Annekssogn til Vefsn
1824 Vefsn
Drevjuland (norrønt)
Drevjen (til 1917)
1962 (1.1.) 1824 Vefsn
1824 Vefsn 1838 (1.1.) Utskilt fra Alstahoug 1767
Wefsen i 1837
Formannskap XVIII.6
Vefsnir (norrønt)
Wefsen (1769)
Væfsen (til 1801)
Vefsen (til 1917)
1862 1824 Vefsen
1826 Hattfjelldal
1876 1802 Mosjøen
1824 Vefsen
1927 (1.7) 1823 Drevja
1824 Vefsn
1825 Grane
1939, 1962 (1.1.) 1824 Vefsn
1962 (1.1.) 1802 Mosjøen
1823 Drevja
1824 Vefsn
1829 Elsfjord
1825 Grane 1927 (1.7.) Annekssogn til Vefsn
1824 Vefsn
Grǫna (norrønt)
1826 Hattfjelldal 1862 Hattfjelldal utskilt fra Vefsen 1859
1824 Vefsen
Hatfjelddalen (til 1908)
Hatfjelldalen (til 1917)
Hatfjelldal (til 29.1.1926)
1827 Dønnes
Dønna
1888 (1.7.) Dønna utskilt fra Nesna 1962
1828 Nesne
Dynjarnes (norrønt)
Dønnæs (1801)
Dønnes (til 1962)
1962 (1.1.) 1827 Dønna
1828 Nesna
1962 (1.1.) 1819 Nordvik
1827 Dønnes
1828 Nesna (del av)
1828 Nesna 1838 (1.1.) Utskilt fra Alstahoug 1738
Nesna i 1837
Formannskap XVIII.7
Nesnar (norrønt)
Ytre Ranen (1731)
Næsne (til 1884)
Nesne (til 1908)
1888 (1.7) 1827 Dønnes
1828 Nesne
1964 (1.1.) 1822 Leirfjord
1827 Dønna
1828 Nesna
1833 Rana
1964 (1.1.) 1828 Nesna (del av)
1829 Elsfjord 1929 (1.7.) Annekssogn til Hemnes
1832 Hemnes
Eilífsfjǫrðr (norrønt) 1962 (1.1.) 1824 Vefsn
1830 Korgen 1918 (1.7.) Annekssogn til Hemnes
1832 Hemnes
Korga (norrønt) 1964 (1.1.) 1832 Hemnes
1831 Sør-Rana 1929 (1.7.) Hovedsogn i Hemnes
1832 Hemnes
1964 (1.1.) 1832 Hemnes
1833 Rana
1832 Hemnes 1839 (13.3.) Hemnes utskilt fra Ranen 1843
1833 Ranen
Heimness (norrønt)
Indre Ranen (1731)
Hæmnes/Hemnæs (til 1801)
Søndre Ranen (1839)
Heimnes (1865)
Hemnæs (1884)
1918 (1.7.) 1930 Korgen
1932 Hemnes
1929 (1.7) 1829 Elsfjord
1831 Sør-Rana
1832 Hemnes
1964 (1.1.) 1832 Hemnes
1964 (1.1.) 1826 Hattfjelldal (del av)
1830 Korgen
1831 Sør-Rana (del av)
1832 Hemnes
1833 Ranen* 1838 (1.1.) Utskilt fra Alstahoug 1738
Ranen i 1837
Formannskap XVIII.8
Ráðund (norrønt)
Ranen (1801)
1839 (13.3.) 1832 Hemnes
1833 Mo
Mo* 1839 (13.3.) 1833 Ranen Mór (norrønt)
Moe (1801)
Nordre Ranen (1839)
Mo herred (1920)
1923 (1.1.) 1803 Mo
1833 Nord-Rana
Nord-Rana 1923 (1.1.) 1833 Mo 1964 (1.1.) 1833 Rana
Rana 1964 (1.1.) 1803 Mo
1828 Nesna (del av)
1831 Sør-Rana (del av)
1833 Nord-Rana
1834 Lurøy 1838 (1.1.) Utskilt fra Rødøe 1822
Lurøe i 1837
Formannskap XVIII.9
Lúðreyjar (norrønt)
Lurøe (til 1840)
Lurø (til 1908)
1872 (1.1.) 1834 Lurø
1835 Træna
1835 Træna 1872 (1.1.) Annekssogn til Lurø
1834 Lurø
Þriðnar (norrønt)
Treen (1533)
Trænen (til 1908)
1836 Rødøy 1838 (1.1.) Rødøy i 1837
Formannskap XVIII.10
Rauðeyjar (norrønt)
Rødøen (til 1840)
Rødø (til 1908)
1822 (14.12.) Lurøe
Rødøe
1884 (1.1.) 1836 Rødøy
1837 Meløy
1837 Meløy 1884 (1.1.) Meløy utskilt fra Rødøy 1903
1836 Rødøy
Mjǫlva (norrønt)
Meløe (1801)
Melø (til 1908)
1838 Gildeskål 1838 (1.1.) Gildeskaal i 1837
Formannskap XVIII.11
Gildisskáli (norrønt)
Gilleskaal (til 1801)
Gildeskaal (til 1918)
1853 1838 Gildeskål
1839 Beiarn
1839 Beiarn 1853 Beiarn utskilt fra Gildeskaal 1856
1838 Gildeskaal
Beðinn (norrønt)
Bejeren (1801)
Beieren (til 1908)
1840 Saltdal 1838 (1.1.) Utskilt fra Salten 1770
Saltdal i 1837
Formannskap XVIII.13
Salptardalr (norrønt)
Saltdalen (til 1917)
1841 Fauske 1905 (1.1.) Fauske utskilt fra Skjerstad 1902
1842 Skjerstad
Fauskar (norrønt)
1842 Skjerstad 1838 (1.1.) Utskilt fra Salten 1770
Skjerstad i 1837
Formannskap XVIII.12
Skírastaða (norrønt)
Skiærstad (1769)
Scherstad (1801)
1905 (1.1.) 1841 Fauske
1842 Skjerstad
2005 (1.1.) 1804 Bodø
Salten Salpta (norrønt) 1770 (8.6.) Bodin
Skjerstad
Saltdal
Folden
1843 Bodin 1838 (1.1.) Utskilt fra Salten 1770
Bodin i 1837
Formannskap XVIII.14
Boðinjar (norrønt)
Bodhina (1500-tallet)
Bodø(e) Landdistrikt (til 1875)
Bodø (til 1896)
1938, 1959, 1964 (1.1.) 1843 Bodin
1964 (1.1.) 1843 Bodin
1844 Kjerringøy (del av)
1845 Sørfold (del av)
1968 (1.1.) 1804 Bodø
1844 Kjerringøy 1906 (1.1.) Kjerringøy utskilt fra Folden 1887
Overført til Bodin 1968
1846 Nordfolden-Kjerringø
Kjerlingey (norrønt)
Kierringøe (1801)
Kjerringø (til 1908)
1964 (1.1.) 1843 Bodin
1848 Steigen
1845 Folden* 1838 (1.1.) Utskilt fra Salten 1770
Folden i 1837
Formannskap XVIII.15
Reyrstaða, Fold (norrønt) 1887 (1.1.) 1845 Sørfolden
1846 Nordfolden-Kjerringø
Sørfold 1887 (1.1.) Hovedsogn i Folden
1845 Folden
Sørfolden (til 1908) 1964 (1.1.) 1843 Bodin
1845 Sørfold
1946 (1.1.) 1845 Sørfold
1844 Nordfold (del av)
1846 Nordfolden-Kjerringø* 1887 (1.1.) Annekssogn til Folden
1845 Folden
1906 (1.1.) 1844 Kjerringø
1846 Nordfolden
Nordfold 1906 (1.1.) 1845 Nordfolden-Kjerringø Nordfolden (til 1908) 1964 (1.1.) 1845 Sørfold
1848 Steigen
1847 Ledingen
Leiranger
1900 (1.9.) Annekssogn til Steigen
1848 Steigen
Leiðangrar (norrønt)
Leifnes/Lenæs (mellomnorsk)
Lei(r)nes
Le(i)dingen (til 3.7.1909)
1964 (1.1.) 1848 Steigen
1848 Steigen 1838 (1.1.) Stegen i 1837
Formannskap XVIII.16
Ǫngull, Steigar (norrønt)
Engel(øy) (inntil 1723)
Stegen (til 1875)
1740 (1.4.)
1809 (9.6.)
Stegen
Hammerøe
1900 (1.9.) 1847 Ledingen
1848 Steigen
1964 (1.1) 1848 Steigen
1964 (1.1) 1844 Kjerringøy (del av)
1846 Nordfold (del av)
1847 Leiranger
1848 Steigen
1849 Hamarøy (del av)
1849 Hamarøy 1838 (1.1.) Utskilt fra Stegen 1740
Hammerøe i 1837
Formannskap XVIII.17
Hamareyjar (norrønt)
Ham(m)erøe(n) (til 1840)
Hammerø (til 1908)
1964 (1.1.) 1848 Steigen
1849 Hamarøy
2020 (1.1.) 1875 Hamarøy
1850 Tysfjord 1869 (1.1.) Tysfjord utskilt fra Lødingen 1867
1851 Lødingen
Þýtirfjǫrðr (norrønt)
Tysfjorden (til 1908)
2020 (1.1.) 1806 Narvik
1875 Hamarøy
1851 Lødingen 1838 (1.1.) Ledingen i 1837
Formannskap XVIII.18
Loðingjar (norrønt)
Lodang (mellomnorsk)
Heggstad (1600-tallet)
Løding (1769)
Ledingen (til 1840)
1735 Ledingen
Waagen
1781 Ledingen
Ofoten
1869 (1.1.) 1850 Tysfjord
1851 Lødingen
1909 (1.1.) 1851 Lødingen
1852 Tjeldsund
1964 (1.1.) 1851 Lødingen
1852 Tjeldsund
1854 Balangen
1852 Tjeldsund 1909 (1.1.) Annekssogn til Lødingen
1851 Lødingen
Tjaldasund (norrønt)
Hol (til 23.9.1908)
1964 (1.1.) 1852 Tjeldsund
1964 (1.1.) 1851 Lødingen (del av)
1852 Tjeldsund
2020 (1.1.) 5412 Tjeldsund
1853 Ofoten* 1838 (1.1.) Utskilt fra Ledingen 1781
Ofoten i 1837
Formannskap XVIII.19
Ófótar (norrønt) 1884 (1.1.) 1853 Evenes
1855 Ankenes
Evenes 1884 (1.1.) Hovedsogn i Ofoten
1853 Ofoten
Eyvindarnes (norrønt)
Evindnæs (til 1875)
1912
1925 (1.1.)
1853 Evenes
1854 Ballangen
1854 Ballangen 1925 (1.7.) Ballangen utskilt fra Ofoten 1924
1853 Evenes
Bagangr (norrønt) 1962 (1.1.) 1854 Ballangen
1962 (1.1.) 1851 Lødingen (del av)
1854 Ballangen
2020 (1.1.) 1806 Narvik
1855 Ankenes 1884 (1.1.) Ankenes utskilt fra Ofoten 1972
1853 Ofoten
Ankiness (norrønt)
Ankenæs (til 1865)
1902 (1.1.) 1805 Narvik
1855 Ankenes
1902 (1.1.) 1855 Ankenes 1974 (1.1.) 1805 Narvik
1856 Røst 1928 (1.7.) Annekssogn til Værøy
1857 Værøy
Rǫst (norrønt)
1857 Værøy 1838 (1.1.) Værøy i 1837
Formannskap XVIII.20
Veðreyjar (norrønt)
Wæ(h)røe(n) (til 1801)
Værøe (til 1840)
Værø (til 1908)
1928 (1.7) 1856 Røst
1857 Værøy
1858 Moskenes 1916 (1.7.) Annekssogn til Flakstad
1859 Flakstad
Muskunesey (norrønt)
Moskenes (mellomnorsk)
1964 (1.1.) 1858 Moskenes
1964 (1.1.) 1858 Moskenes
1859 Flakstad
1976 (1.1.) 1859 Flakstad
1874 Moskenes
1859 Flakstad 1838 (1.1.) Utskilt fra Lofothen 1740
Flakstad i 1837
Formannskap XVIII.21
Flǫgstaða í Vargfót (norrønt)
Ram(ne)berg
Flagstad (til 1801)
1916 (1.7) 1858 Moskenes
1859 Flakstad
1964 (1.1.) 1858 Moskenes
1859# 1976 (1.1.) 1858 Moskenes (del av)
Lofothen Lófót (norrønt)
Lofothen (1740)
1740 (6.7.) Buxnæs
Borge
Flagstad
1860 Buksnes 1838 (1.1.) Utskilt fra Lofothen 1740
Buksnes i 1837
Formannskap XVIII.22
Boknes í Lófót (norrønt)
Buxnæs (til 1801)
Bugsnæs (til 1840)
Buksnæs (til 1884)
1919 (1.7) 1860 Buksnes
1861 Hol
1919 (1.7) 1860 Buksnes
1861 Hol
1963 (1.1.) 1860 Vestvågøy
Vestvågøy 1963 (1.1.) 1860 Buksnes
1861 Hol
1862 Borge
1863 Valberg
Lófót (norrønt)
1861 Hol 1919 (1.7.) Annekssogn til Buksnes
1860 Buksnes
Hóll i Lófót (norrønt)
Hoel (1801)
1963 (1.1.) 1860 Vestvågøy
1862 Borge 1838 (1.1.) Utskilt fra Lofothen 1740
Borge i 1837
Formannskap XVIII.23
Borgar (norrønt) 1927 (1.7) 1862 Borge
1863 Valberg
1963 (1.1.) 1860 Vestvågøy
1863 Valberg 1927 (1.7.) Stamsund utskilt fra Borge 1969
1862 Borge
Valaberg (norrønt) 1963 (1.1.) 1860 Vestvågøy
1864 Gimsøy 1856 Gimsøy utskilt fra Vaagen 1898
Inngikk i Vågan 1969
1865 Vaagen
Gimista (norrønt)
Gimsøe (1801)
Gimsø (til 1908)
1964 (1.1.) 1865 Vågan
1865 Vågan 1838 (1.1.) Utskilt fra Ledingen 1735
Vaagen i 1837
Formannskap XVIII.24
Foxstrǫnd, Vágar (norrønt)
Waagen (1801)
Vaagen (til 1884)
Vaagan (til 1917)
1856 1864 Gimsøy
1865 Vaagen
1918 (1.7) 1806 Svolvær
1865 Vågan
1964 (1.1.) 1865 Vågan
1964 (1.1.) 1806 Svolvær
1864 Gimsøy
1865 Vågan
1866 Hadsel 1838 (1.1.) Hassel i 1837
Formannskap XVIII.25
Hǫfðasegl, Ýlfir (norrønt)
Vesteraalen (til 1600-tallet)
Hassel (til 1840)
1770 Hassel
Øksnes
1740 (1.4.)
1810 (26.10)
Hassel
1963 (1.1.) 1866 Hadsel
1870 Sortland
1867 1838 (1.1.) Utskilt fra Hassel 1810
i 1837
Formannskap XVIII.26
Bjár (norrønt)
Bøe (til 1840)
1868 Øksnes 1838 (1.1.) Utskilt fra Hassel 1770
Øksnes i 1837
Formannskap XVIII.27
Yxness á Skogsey (norrønt)
Øxnæs(s) (til 1865)
Øksnæs (til 1884)
1919 (1.7) 1868 Øksnes
1869 Langenes
1964 (1.1.) 1868 Øksnes
1964 (1.1.) 1868 Øksnes
1869 Langenes
1869 Langenes 1919 (1.7.) Annekssogn til Øksnes
1868 Øksnes
Langanes (norrønt)
Langenæs (1801)
1964 (1.1.) 1868 Øksnes
1870 Sortland
1870 Sortland 1841 (27.7.) Sortland utskilt fra Hassel 1851
1866 Hadsel
Svǫrtalǫnd (norrønt) 1963 (1.1.) 1870 Sortland
1963 (1.1.) 1866 Hadsel (del av)
1869 Langenes (del av)
1870 Sortland
1871 Bjørnskinn 1924 (1.1.) Annekssogn til Dverberg
1872 Dverberg
Bjarnskinn (norrønt)
Biørnskind (1801)
Bjørnskind (til 1908)
1964 (1.1.) 1871 Andøy
Andøy 1964 (1.1.) 1871 Bjørnskinn
1872 Dverberg
1873 Andenes
Andey (norrønt)
1872 Dverberg 1838 (1.1.) Andenes
Dverberg
Dvergaberg (norrønt)
Dvergberg (1855)
1808 (13.4.) Dverberg
Dverberg i 1837
Formannskap XVIII.28
1924 (1.1.) 1871 Bjørnskinn
1872 Dverberg
1873 Andenes
1964 (1.1.) 1871 Andøy
Andenes Andarnes (norrønt)
Andenæs (1801)
ca 1770 Andenes
Dverberg
1808 (13.4.) Dverberg
1873 Andenes 1924 (1.1.) Andenes utskilt fra Dverberg 1967
1872 Dverberg
1964 (1.1.) 1871 Andøy
1874 Moskenes 1976 (1.1.) 1858 Moskenes (del av)
1875 Hamarøy 2020 (1.1.) 1849 Hamarøy
1850 Tysfjord
(del av)

19. Troms[rediger | rediger kilde]

Utskilt fra Finmarkens Amt 1866
XIX. Tromsø Amt 1866–1918
19. Troms fylke 1919–2019
Inngår fra 1.1.2020 i Troms og Finnmark, og samtlige kommuner fikk nye kommunenummer.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til prestegjeld
Til kommune(r)
1901 Harstad 1904 (1.1.) Kirkested 1200-tallet
Ladested 1.1.1904
1914 Trondenes
Harðstaðahǫfn (norrønt)
Harstadsjøen (til 1904)
1964 (1.1.) 1901 Harstad
1964 (1.1.) 1901 Harstad
1912 Sandtorg
1914 Trondenes
2013 (1.1.) 1903 Harstad
1902 Tromsø 1838 (1.1.) Tromsø i 1837
Tromsø stift 1804-1918
Bispesete 1919
Kjøpstad 20.6.1794
Formannskap XIX.1
Trumsar (norrønt)
Tromsøe (1801)
1776 (18.1.) Tromsø
Karlsø
Lyngen
Skjervø
1915, 1955, 1964 (1.1.) 1902 Tromsø
1964 (1.1.) 1902 Tromsø
1930 Hillesøy (del av)
1934 Tromsøysund
1937 Ullsfjord (del av)
2020 (1.1.) 5401 Tromsø
1903 Harstad 2013 (1.1.) 1901 Harstad
1915 Bjarkøy
2020 (1.1.) 5402 Harstad
1911 Kvæfjord 1838 (1.1.) Utskilt fra Trondenes 1731
Kvæfjord i 1837
Formannskap XIX.2
Kviðjufjǫrðr (norrønt)
Qvæ(d)fjord (til 1801)
Kvedfjord (til 1865)
Kvædfjord (til 1884)
2020 (1.1.) 5411 Kvæfjord
1912 Sandtorg 1926 (1.7.) Annekssogn til Trondenes
Overført til Skånland 1926
1914 Trondenes
Sandtorgar (norrønt) 1964 (1.1.) 1901 Harstad
1913 Skånland 1926 (1.7.) Skånland utskilt fra Trondenes 1926
1914 Trondenes
Skánøyjarland (norrønt) 1964 (1.1.) 1913 Skånland
1917 Ibestad
1964 (1.1.) 1913 Skånland (del av)
1918 Astafjord
2020 (1.1.) 5412 Tjeldsund
1914 Trondenes 1838 (1.1.) Trondenes i 1837
Formannskap XIX.3
Þrándarnes (norrønt)
Throndenæs (til 1865)
Trondenæs (1884)
1731 (28.12.) Kvedfjord
Trondenes
Sand
Ibbestad
Torschen
Midfjord
Hillesø
1904 (1.1.) 1901 Harstad
1914 Trondenes
1926 (1.7) 1912 Sandtorg
1913 Skånland
1914 Trondenes
1964 (1.1.) 1901 Harstad
1915 Sand
Bjarkøy
1838 (1.1.) Annekssogn til Trondenes
Bjarkø tinglag
Formannskap XIX.4
Bjarkey (norrønt)
Sand (til 6.12.1886)
Bjarkø (til 1908)
2013 (1.1.) 1903 Harstad
1916 Andørja 1926 (1.7.) Annekssogn til Ibestad
1917 Ibestad
Andyrja (norrønt) 1964 (1.1.) 1917 Ibestad
1917 Ibestad 1838 (1.1.) Utskilt fra Trondenes 1731
Ibestad i 1837
Formannskap XIX.5
Ívarsstaðir (norrønt)
Ibestad (til 1875)
Ibbestad (til 1917)
1759 (5.1.) Ibestad
Tranøe
Lenvig
1854 1917 Ibestad
1922 Bardu
1871 (1.1.) 1917 Ibestad
1921 Salangen
1907 (1.1.) 1917 Ibestad
1920 Lavangen
1926 (1.7.) 1916 Andørja
1917 Ibestad
1918 Astafjord
1919 Gratangen
1964 (1.1.) 1917 Ibestad
1964 (1.1.) 1913 Skånland (del av)
1916 Andørja
1917 Ibestad
2020 (1.1.) 5413 Ibestad
1918 Astafjord 1926 (1.7.) Annekssogn til Ibestad
1917 Ibestad
Astafirdðir (norrønt)
Astafiord (1801)
1964 (1.1.) 1913 Skånland
1919 Gratangen 1926 (1.7.) Annekssogn til Ibestad
1917 Ibestad
Grjótangr (norrønt) 2020 (1.1.) 5414 Gratangen
1920 Lavangen 1907 (1.1.) Annekssogn til Salangen
1917 Ibbestad
Laufangrsness (norrønt) 1964 (1.1.) 1921 Salangen
1920# 1977 (1.1.) 1921 Salangen 2020 (1.1.) 5415 Lavangen
1921 Salangen 1871 (1.1.) Salangen utskilt fra Ibestad 1907
1917 Ibestad
Selangr (norrønt) 1964 (1.1.) 1921 Salangen
1964 (1.1.) 1920 Lavangen
1921 Salangen
1977 (1.1.) 1920 Lavangen
1923 Salangen
1922 Bardu 1854 Annekssogn til Ibestad
Overført til Maalselven 1853
1917 Ibestad
Berdo (norrønt)
Bardodalen (til 1889)
Bardo (til 1908)
2020 (1.1.) 5416 Bardu
1923 Øverbygd 1925 (1.7.) Annekssogn til Målselv
1924 Målselv
Øverbygden (til 1908) 1964 (1.1.) 1924 Målselv
1923# Salangen 1977 (1.1.) 1921 Salangen 2020 (1.1.) 5417 Salangen
1924 Målselv 1848 Maalselven utskilt fra Lenvik 1853
1931 Lenvik
Maalselven (til 1917)
Maalselv (1918)
1925 (1.7) 1923 Øverbygd
1924 Målselv
1964 (1.1.) 1924 Målselv
1964 (1.1.) 1923 Øverbygd
1924 Målselv
1932 Malangen (del av)
1933 Balsfjord (del av)
2020 (1.1.) 5418 Målselv
1925 Sørreisa 1886 (1.9.) Annekssogn til Tranøe
1927 Tranø
Suðrreisa (norrønt)
Sørreisen (til 1908)
2020 (1.1.) 5419 Sørreisa
1926 Dyrøy 1886 (1.9.) Annekssogn til Tranøe
1927 Tranø
Dýreyjar (norrønt)
Dyrø (til 1908)
1964 (1.1.) 1926 Dyrøy
1964 (1.1.) 1926 Dyrøy
1927 Tranøy (del av)
2020 (1.1.) 5420 Dyrøy
1927 Tranøy 1838 (1.1.) Utskilt fra Ibestad 1759
Tranøe i 1837
Formannskap XIX.6
Traneyjar (norrønt)
Tranøe (1801)
Tranø (til 1908)
1886 (1.9.) 1925 Sørreisa
1926 Dyrøy
1927 Tranøy
1964 (1.1.) 1927 Tranøy
1964 (1.1.) 1915 Bjarkøy (del av)
1927 Tranøy (del av)
1928 Torsken (del av)
2020 (1.1.) 5421 Senja
1928 Torsken 1902 (1.1.) Annekssogn til Berg
1929 Berg
Þorskar (norrønt)
Torschen (1769)
2020 (1.1.) 5421 Senja
1929 Berg 1838 (1.1.) Utskilt fra Trondenes 1761
Berg i 1837
Formannskap XIX.7
Miðfjǫrðr (norrønt)
Medfjord (1769)
1902 (1.1.) 1928 Torsken
1929 Berg
2020 (1.1.) 5421 Senja
1930 Hillesøy 1855 Annekssogn til Lenvik
1931 Lenvik
Helliseyjar (norrønt)
Hillesøe (1801)
Hillesø (til 1908)
1964 (1.1.) 1902 Tromsø
1931 Lenvik
1931 Lenvik 1838 (1.1.) Utskilt fra Ibestad 1759
Lenvik i 1837
Formannskap XIX.8
Lengjuvík (norrønt)
Lenvig (til 1855)
Lenvik (til 1891)
Lenviken (til 1908)
1848 1924 Maalselven
1931 Lenvig
1855 1930 Hillesø
1931 Lenvig
1964 (1.1.) 1931 Lenvik
1964 (1.1.) 1925 Sørreisa (del av)
1927 Tranøy
1930 Hillesøy (del av)
1931 Lenvik
2020 (1.1.) 5421 Senja
1932 Malangen 1871 (1.1.) Annekssogn til Balsfjord
1933 Balsfjorden
Malangr (norrønt) 1964 (1.1.) 1924 Målselv
1933 Balsfjord
1933 Balsfjord 1860 Balsfjord utskilt fra Tromsø 1852
1934 Tromsøe Landdistrikt
Baltastaða (norrønt)
Balsfjorden (til 1908)
1871 (1.1.) 1932 Malangen
1933 Balsfjord
1964 (1.1.) 1924 Målselv
1933 Balsfjord
1964 (1.1.) 1932 Malangen
1933 Balsfjord (del av)
2020 (1.1.) 5422 Balsfjord
1934 Tromsøysund 1838 (1.1.) Tromsø i 1837
Formannskap XIX.9
Strums (norrønt)
Tromsøe Landdistrikt (1855)
Tromsøsundet (til 1908)
1860 1933 Balsfjord
1934 Tromsøysund
1915, 1955
1964 (1.1.)
1902 Tromsø
1935 Helgøy 1886 (1.9.) Annekssogn til Karlsøy
1936 Karlsø
Helgey (norrønt)
Helgøe (1801)
Helgø (til 1908)
1964 (1.1.) 1936 Karlsøy
1936 Karlsøy 1838 (1.1.) Utskilt fra Tromsø 1776
Karlsø i 1837
Formannskap XIX.10
Karlsey (norrønt)
Carlsø(en) (til 1865)
Karlsø (til 1908)
1886 (1.9) 1935 Helgø
1936 Karlsø
1964 (1.1.) 1936 Karlsøy
1964 (1.1.) 1935 Helgøy
1936 Karlsøy
2020 (1.1.) 5423 Karlsøy
1937 Ullsfjord 1902 (1.1.) Annekssogn til Lyngen
1938 Lyngen
Ulsfjorden (1800-tallet)
Sørfjorden (til 1908)
Sørfjord (til 1.4.1938)
1964 (1.1.) 1902 Tromsø
1938 Lyngen
1938 Lyngen 1838 (1.1.) Utskilt fra Tromsø 1776
Lyngen i 1837
Formannskap XIX.11
Lygnir (norrønt) 1902 (1.1.) 1937 Sørfjord
1938 Lyngen
1929 (1.7.) 1938 Lyngen
1939 Storfjord
1940 Kåfjord
1964 (1.1.) 1938 Lyngen
1964 (1.1.) 1936 Karlsøy (del av)
1937 Ullsfjord (del av)
1938 Lyngen
2020 (1.1.) 5424 Lyngen
1939 Storfjord 1929 (1.7.) Annekssogn til Lyngen
1938 Lyngen
2020 (1.1.) 5425 Storfjord
1940 Kåfjord 1929 (1.7.) Annekssogn til Lyngen
1938 Lyngen
Kofafjǫrðr (norrønt) 2020 (1.1.) 5426 Kåfjord
1941 Skjervøy 1838 (1.1.) Utskilt fra Tromsø 1776
Skjervøy i 1837
Formannskap XIX.12
Skerfey (norrønt)
Skiervøe (1769)
Schirvøe (1801)
Skjærvø (1855)
Skjervø (til 1908)
1863 1941 Skjervø
1943 Kvænangen
1886 (1.1.) 1941 Skjervø
1942 Nordreisen
1972 (1.1.) 1941 Skjervøy
1942 Nordreisa
1972 (1.1.) 1941 Skjervøy (del av) 2020 (1.1.) 5427 Skjervøy
1942 Nordreisa 1886 (1.1.) Annekssogn til Skjervøy
1941 Skjervø
Norðreisa (norrønt)
Nordreisen (til 1908)
1972 (1.1.) 1942 Nordreisa
1972 (1.1.) 1941 Skjervøy (del av)
1942 Nordreisa
2020 (1.1.) 5428 Nordreisa
1943 Kvænangen 1863 Annekssogn til Skjervøy
1941 Skjervø
Kvœn(ir)angr (norrønt) 2020 (1.1.) 5429 Kvænangen

20. Finnmark[rediger | rediger kilde]

Vardøhus amt 1668–1787
XX. Finmarkens Amt 1787–1918
20. Finnmark fylke 1919–2019
Inngår fra 1.1.2020 i Troms og Finnmark, og samtlige kommuner fikk nye kommunenummer.

Nr. Navn Opprettet Forhistorie
Fra kommune(r)
Historiske navn Utvidelse Deling Videreført Til prestegjeld
Til kommune(r)
2001 Hammerfest By og Landsogn* 1838 (1.1.) Hammerfest i 1837
Formannskap XX.1
Felles by- og landherred
1839 2001 Hammerfest
2018 Måsøy
Hammerfest 1839 Kjøpstad 5.9.1787
2001 Hammerfest By og Landsogn
1852 2001 Hammerfest
2016 Hammerfest landdistrikt
1992 (1.1.) 2004 Hammerfest
2002 Vardøe By og Landsogn* 1838 (1.1.) Vardø utskilt fra Vadsø 1849
Formannskap XX.2
Felles by- og landherred
1868 (22.5.) 2002 Vardøe
2028 Båtsfjord
Vardø 1868 Kjøpstad 13.2.1789
2002 Vardøe By og Landsogn
Vargeyjar (norrønt)
Wardøe (til 1801)
Vardøe (1835)
1874, 1964 (1.1.) 2002 Vardø
1964 (1.1.) 2002 Vardø
2028 Båtsfjord (del av)
2020 (1.1.) 5404 Vardø
2003 Vadsøe By og Landsogn* 1838 (1.1.) Vadsø i 1837
Formannskap XX.3
Felles by- og landherred
1846 (31.1.) 2003 Vadsøe
2027 Nesseby
Vadsø 1846 (31.1.) Kjøpstad 22.7.1833
2003 Vadsøe By og Landsogn
Wadsøe (til 1801)
Vadsøe (1835)
1858 2003 Vadsøe
1858 2003 Vadsøe
2027 Nesseby
1864 2003 Vadsø
2027 Nesseby
1964 (1.1.) 2003 Vadsø
1964 (1.1.) 2003 Vadsø
2029 Nord-Varanger
2020 (1.1.) 5405 Vadsø
2004 Hammerfest 1992 (1.1.) 2001 Hammerfest
2016 Sørøysund
2020 (1.1.) 5406 Hammerfest
2011 Kautokeino
(Guovdageaidnu, Koutokeino)
1851 Kautokeino utskilt fra Kistrand og Karasjok 1851
2020 Kistrand og Karasjok
Koutokein (1801) 2020 (1.1.) 5430 Kautokeino
2012 Alten-Talvik* 1838 (1.1.) Talvik i 1837
Formannskap XX.4
Alten-Talvig (1855) 1863 2012 Alten
2013 Talvik
Alta 1863 Alta utskilt fra Talvik 1862
2012 Alten-Talvik
Alpti (norrønt)
Alten (til 1917)
1964 (1.1.) 2012 Alta
1964 (1.1.) 2012 Alta
2013 Talvik
2020 (1.1.) 5403 Alta
2013 Talvik 1863 2012 Alten-Talvik Þellivík (norrønt)
Talvig (1801)
1964 (1.1.) 2012 Alta
2014 Loppa 1838 (1.1.) Loppen i 1837
Formannskap XX.5
Loppa (norrønt)
Loppen (til 1853)
Loppen og Øksfjord (til 1917)
1853 2014 Loppen og Øksfjord
2015 Hasvik
2020 (1.1.) 5432 Loppa
2015 Hasvik 1853 Annekssogn til Loppen
2014 Loppen
Suðrey (norrønt)
Sidreyværi (1385)
Hadsvog (1589)
Hasvig (til 1855)
2020 (1.1.) 5433 Hasvik
2016 Sørøysund 1852 Hammerfest i 1837
2001 Hammerfest
Hammerfest Landsogn (til 23.12.1919) 1869 (1.7) 2016 Hammerfest landdistrikt
2017 Kvalsund
1869 (1.7) 2016 Hammerfest landdistrikt 1992 (1.1.) 2004 Hammerfest
2017 Kvalsund 1869 (1.7.) Annekssogn til Hammerfest
2016 Hammerfest Landsogn
2020 (1.1.) 5406 Hammerfest
2018 Måsøy 1839 Måsøy utskilt fra Hammerfest 1857
Formannskap XX.6
Másey (norrønt)
Maasøe (til 1801)
Maasø (til 1917)
Maasøy (1918)
1963
1984 (1.1.)
2018 Måsøy
2019 Nordkapp
2020 (1.1.) 5434 Måsøy
2019 Kjelvik
Nordkapp
1861 Honningsvåg utskilt fra Måsøy 1911
2020 Kistrand og Karasjok
Ketilvík (norrønt)
Kielwig (1690)
Kjelvig (til 1855)
Kjelvik (til 1.1.1939)
1984 (1.1.) 2019 Nordkapp
1984 (1.1.) 2018 Måsøy (del av)
2019 Nordkapp
2020 (1.1.) 5435 Nordkapp
2020 Kistrand og Karasjok* 1838 (1.1.) Kistrand og Karasjok i 1837
Formannskap XX.7
1851 2011 Kautokeino
2020 Kistrand og Karasjok
1861 2019 Kjelvik
2020 Kistrand og Karasjok
1866 (1.1.) 2020 Kistrand
2021 Karasjok
Kistrand
Porsanger
(Porsáŋgu, Porsanki)
1851 2020 Kistrand og Karasjok Porsangr (norrønt)
Kistrand (til 1.1.1964)
2020 (1.1.) 5436 Porsanger
2021 Karasjok
(Kárášjohka, Kaarasjoki)
1866 (1.1.) Karasjok utskilt fra Kistrand 1873
2020 Kistrand og Karasjok
Avjo-/Afjuvarre (til 1829) 2020 (1.1.) 5437 Karasjok
2022 Lebesby 1838 (1.1.) Lebesby i 1837
Formannskap XX.8
Liðvarðsbýr (norrønt)
Skytningsberg (1589)
Kiølefjord (1769)
Kjøllefjord (til 1819)
1846 (31.1.) 2022 Lebesby
2027 Nesseby
1864 2022 Lebesby
2025 Tana
2020 (1.1.) 5438 Lebesby
2023 Gamvik 1914 (1.1.) Annekssogn til Tanen
2025 Tanen
Omgang (1589) 2020 (1.1.) 5439 Gamvik
2024 Berlevåg 1914 (1.1.) Annekssogn til Tanen
2025 Tanen
Berlevaag (til 1918) 2020 (1.1.) 5440 Berlevåg
2025 Tana
(Deatnu, Taana, Teno)
1864 (23.5) Tana utskilt fra Nesseby 1861
2022 Lebesby
Tanen (til 1917) 1914 (1.1.) 2023 Gamvik
2024 Berlevåg
2025 Tanen
1964 (1.1.) 2025 Tana
1964 (1.1.) 2025 Tana
2026 Polmak
2020 (1.1.) 5441 Tana
2026 Polmak 1903 (1.1.) 2027 Næsseby 1964 (1.1.) 2025 Tana
2027* Nesseby
(Unjárga, Uuniemi)
1846 (31.1.) Nesseby utskilt fra Vadsø 1846
2003 Vadsø (del av)
2022 Lebesby (del av)
Nessebye (1801)
Næsseby (til 1917)
1858 2003 Vadsø
2027 1864 2003 Vadsø 1903 (1.1.) 2026 Polmak
2027 Nesseby
2020 (1.1.) 5442 Nesseby
2028 Båtsfjord 1868 (22.5.) Annekssogn til Vardø
2002 Vardø
Madkorf (1589)
Makur/Makkaur
Baa(d)sfjord (før 1917)
Vardø Landsogn
Vardø herred (til 1.1.1955)
1874
1964 (1.1.)
2002 Vardø
2028 Båtsfjord
2020 (1.1.) 5443 Båtsfjord
2029 Nord-Varanger 1894 Vadsø i 1837
2003 Vadsø
Norðverjangr (norrønt)
Vadsø(e) Landdistrikt (til 1865)
Vadsø(e) (til 1.1.1894)
Nordvaranger (til 1917)
1964 (1.1.) 2003 Vadsø
2030 Sør-Varanger 1858 Kirkenes utskilt fra Vadsø 1864
2003 Vadsø
Suðrverjangr (norrønt)
Sydvaranger (til 1917)
2020 (1.1.) 5444 Sør-Varanger

2018-nummerserien[rediger | rediger kilde]

30. Viken[rediger | rediger kilde]

30. Viken fylke 2020-2023

I Viken inngikk kommuner fra tidligere Østfold, Akershus og Buskerud fylker, Svelvik kommune i Vestfold, samt Jevnaker og Lunner i Oppland.
Fylket ble delt 1.1.2024 i nye Østfold, Akershus og Buskerud, og samtlige kommuner fikk nye kommunenummer.

Nr. Navn Opprettet Fra kommune(r) Fra fylke Til fylke
3001 Halden 2020 (1.1.) 0101 Halden 01. Østfold 31. Østfold
3002 Moss 2020 (1.1.) 0104 Moss
0136 Rygge
3003 Sarpsborg 2020 (1.1.) 0105 Sarpsborg
3004 Fredrikstad 2020 (1.1.) 0106 Fredrikstad
3005 Drammen 2020 (1.1.) 0602 Drammen
0625 Nedre Eiker
06. Buskerud 33. Buskerud
0711 Svelvik 07. Vestfold
3006 Kongsberg 2020 (1.1.) 0604 Kongsberg 06. Buskerud
3007 Ringerike 2020 (1.1.) 0605 Ringerike
3011 Hvaler 2020 (1.1.) 0111 Hvaler 01. Østfold 31. Østfold
3012 Aremark 2020 (1.1.) 0118 Aremark
3013 Marker 2020 (1.1.) 0119 Marker
3014 Indre Østfold 2020 (1.1.) 0122 Trøgstad
0123 Spydeberg
0124 Askim
0125 Eidsberg
0138 Hobøl
3015 Skiptvet 2020 (1.1.) 0127 Skiptvet
3016 Rakkestad 2020 (1.1.) 0128 Rakkestad
3017 Råde 2020 (1.1.) 0135 Råde
3018 Våler 2020 (1.1.) 0137 Våler
3019 Vestby 2020 (1.1.) 0211 Vestby 02. Akershus 32. Akershus
3020 Nordre Follo 2020 (1.1.) 0213 Ski
0217 Oppegård
3021 Ås 2020 (1.1.) 0214 Ås
3022 Frogn 2020 (1.1.) 0215 Frogn
3023 Nesodden 2020 (1.1.) 0216 Nesodden
3024 Bærum 2020 (1.1.) 0219 Bærum
3025 Asker 2020 (1.1.) 0220 Asker
0627 Røyken
0628 Hurum
06. Buskerud
3026 Aurskog-Høland 2020 (1.1.) 0121 Rømskog 01. Østfold
0222 Aurskog-Høland 02. Akershus
3027 Rælingen 2020 (1.1.) 0228 Rælingen
3028 Enebakk 2020 (1.1.) 0229 Enebakk
3029 Lørenskog 2020 (1.1.) 0230 Lørenskog
3030 Lillestrøm 2020 (1.1.) 0226 Sørum
0227 Fet
0231 Skedsmo
3031 Nittedal 2020 (1.1.) 0233 Nittedal
3032 Gjerdrum 2020 (1.1.) 0234 Gjerdrum
3033 Ullensaker 2020 (1.1.) 0235 Ullensaker
3034 Nes 2020 (1.1.) 0236 Nes
3035 Eidsvoll 2020 (1.1.) 0237 Eidsvoll
3036 Nannestad 2020 (1.1.) 0238 Nannestad
3037 Hurdal 2020 (1.1.) 0239 Hurdal
3038 Hole 2020 (1.1.) 0612 Hole 06. Buskerud 33. Buskerud
3039 Flå 2020 (1.1.) 0615 Flå
3040 Nesbyen 2020 (1.1.) 0616 Nes
3041 Gol 2020 (1.1.) 0617 Gol
3042 Hemsedal 2020 (1.1.) 0618 Hemsedal
3043 Ål 2020 (1.1.) 0619 Ål
3044 Hol 2020 (1.1.) 0620 Hol
3045 Sigdal 2020 (1.1.) 0621 Sigdal
3046 Krødsherad 2020 (1.1.) 0622 Krødsherad
3047 Modum 2020 (1.1.) 0623 Modum
3048 Øvre Eiker 2020 (1.1.) 0624 Øvre Eiker
3049 Lier 2020 (1.1.) 0626 Lier
3050 Flesberg 2020 (1.1.) 0631 Flesberg
3051 Rollag 2020 (1.1.) 0632 Rollag
3052 Nore og Uvdal 2020 (1.1.) 0633 Nore og Uvdal
3053 Jevnaker 2020 (1.1.) 0532 Jevnaker 05. Oppland 32. Akershus
3054 Lunner 2020 (1.1.) 0533 Lunner

31. Østfold[rediger | rediger kilde]

Østfold ble gjenopprettet som eget fylke fra 1.1.2024 med kommunene som tilhørte, eller ble slått sammen av kommuner som lå i Østfold før sammenslåingen til Viken 1.1.2020, med unntak av Rømskog som inngikk i Aurskog-Høland fra samme dato.

Nr. Navn Opprettet Fra kommune(r) Fra fylke
3101 Halden 2024 (1.1.) 3001 Halden 30. Viken
3103 Moss 2024 (1.1.) 3002 Moss
3105 Sarpsborg 2024 (1.1.) 3003 Sarpsborg
3107 Fredrikstad 2024 (1.1.) 3004 Fredrikstad
3110 Hvaler 2024 (1.1.) 3011 Hvaler
3112 Råde 2024 (1.1.) 3017 Råde
3114 Våler 2024 (1.1.) 3018 Våler
3116 Skiptvet 2024 (1.1.) 3015 Skiptvet
3118 Indre Østfold 2024 (1.1.) 3014 Indre Østfold
3120 Rakkestad 2024 (1.1.) 3016 Rakkestad
3122 Marker 2024 (1.1.) 3013 Marker
3124 Aremark 2024 (1.1.) 3012 Aremark

32. Akershus[rediger | rediger kilde]

Akershus ble gjenopprettet som eget fylke fra 1.1.2024 med kommunene som før 1.1.2020 tilhørte, eller ble slått sammen av kommuner som lå i Akershus før sammenslåingen til Viken, Rømskog fra Østfold som inngikk i Aurskog-Høland, Røyken og Hurum fra Buskerud som inngikk i Asker, og Jevnaker og Lunner som tilhørte Oppland. Fem tidligere "landkommuner" får i den nye serien kommunenummer som begynner med "320", hvilket tilsier bykommune, og er merket med .

Nr. Navn Opprettet Fra kommune(r) Fra fylke
3201 Bærum 2024 (1.1.) 3024 Bærum 30. Viken
3203 Asker 2024 (1.1.) 3025 Asker
3205 Lillestrøm 2024 (1.1.) 3030 Lillestrøm
3207 Nordre Follo 2024 (1.1.) 3020 Nordre Follo
3209 Ullensaker 2024 (1.1.) 3033 Ullensaker
3212 Nesodden 2024 (1.1.) 3023 Nesodden
3214 Frogn 2024 (1.1.) 3022 Frogn
3216 Vestby 2024 (1.1.) 3019 Vestby
3218 Ås 2024 (1.1.) 3021 Ås
3220 Enebakk 2024 (1.1.) 3028 Enebakk
3222 Lørenskog 2024 (1.1.) 3029 Lørenskog
3224 Rælingen 2024 (1.1.) 3027 Rælingen
3226 Aurskog-Høland 2024 (1.1.) 3026 Aurskog-Høland
3228 Nes 2024 (1.1.) 3034 Nes
3230 Gjerdrum 2024 (1.1.) 3032 Gjerdrum
3232 Nittedal 2024 (1.1.) 3031 Nittedal
3234 Lunner 2024 (1.1.) 3054 Lunner
3236 Jevnaker 2024 (1.1.) 3053 Jevnaker
3238 Nannestad 2024 (1.1.) 3036 Nannestad
3240 Eidsvoll 2024 (1.1.) 3035 Eidsvoll
3242 Hurdal 2024 (1.1.) 3037 Hurdal

33. Buskerud[rediger | rediger kilde]

Buskerud ble gjenopprettet som eget fylke fra 1.1.2024 med kommunene som før 1.1.2020 tilhørte, eller ble slått sammen av kommuner som lå i Buskerud før sammenslåingen til Viken, samt Svelvik fra Vestfold som inngikk i Drammen og unntatt Røyken og Hurum som inngikk i Asker fra samme dato.

Nr. Navn Opprettet Fra kommune(r) Fra fylke
3301 Drammen 2024 (1.1.) 3005 Drammen 30. Viken
3303 Kongsberg 2024 (1.1.) 3006 Kongsberg
3305 Ringerike 2024 (1.1.) 3007 Ringerike
3310 Hole 2024 (1.1.) 3038 Hole
3312 Lier 2024 (1.1.) 3049 Lier
3314 Øvre Eiker 2024 (1.1.) 3048 Øvre Eiker
3316 Modum 2024 (1.1.) 3047 Modum
3318 Krødsherad 2024 (1.1.) 3046 Krødsherad
3320 Flå 2024 (1.1.) 3039 Flå
3322 Nesbyen 2024 (1.1.) 3040 Nesbyen
3324 Gol 2024 (1.1.) 3041 Gol
3326 Hemsedal 2024 (1.1.) 3042 Hemsedal
3328 Ål 2024 (1.1.) 3043 Ål
3330 Hol 2024 (1.1.) 3044 Hol
3332 Sigdal 2024 (1.1.) 3045 Sigdal
3334 Flesberg 2024 (1.1.) 3050 Flesberg
3336 Rollag 2024 (1.1.) 3051 Rollag
3338 Nore og Uvdal 2024 (1.1.) 3052 Nore og Uvdal

34. Innlandet[rediger | rediger kilde]

I Innlandet inngår kommuner fra tidligere Hedmark og Oppland fylker, unntatt Jevnaker og Lunner overført til Viken. Innlandet har fylkesnummer 34, fra 1.1.2020.

Nr. Navn Opprettet Fra kommune(r) Fra fylke Til fylke
3401 Kongsvinger 2020 (1.1.) 0402 Kongsvinger 04. Hedmark
3403 Hamar 2020 (1.1.) 0403 Hamar
3405 Lillehammer 2020 (1.1.) 0501 Lillehammer 05. Oppland
3407 Gjøvik 2020 (1.1.) 0502 Gjøvik
3411 Ringsaker 2020 (1.1.) 0412 Ringsaker 04. Hedmark
3412 Løten 2020 (1.1.) 0415 Løten
3413 Stange 2020 (1.1.) 0417 Stange
3414 Nord-Odal 2020 (1.1.) 0418 Nord-Odal
3415 Sør-Odal 2020 (1.1.) 0419 Sør-Odal
3416 Eidskog 2020 (1.1.) 0420 Eidskog
3417 Grue 2020 (1.1.) 0423 Grue
3418 Åsnes 2020 (1.1.) 0425 Åsnes
3419 Våler 2020 (1.1.) 0426 Våler
3420 Elverum 2020 (1.1.) 0427 Elverum
3421 Trysil 2020 (1.1.) 0428 Trysil
3422 Åmot 2020 (1.1.) 0429 Åmot
3423 Stor-Elvdal 2020 (1.1.) 0430 Stor-Elvdal
3424 Rendalen 2020 (1.1.) 0432 Rendalen
3425 Engerdal 2020 (1.1.) 0434 Engerdal
3426 Tolga 2020 (1.1.) 0436 Tolga
3427 Tynset 2020 (1.1.) 0437 Tynset
3428 Alvdal 2020 (1.1.) 0438 Alvdal
3429 Folldal 2020 (1.1.) 0439 Folldal
3430 Os 2020 (1.1.) 0441 Os
3431 Dovre 2020 (1.1.) 0511 Dovre 05. Oppland
3432 Lesja 2020 (1.1.) 0512 Lesja
3433 Skjåk 2020 (1.1.) 0513 Skjåk
3434 Lom 2020 (1.1.) 0514 Lom
3435 Vågå 2020 (1.1.) 0515 Vågå
3436 Nord-Fron 2020 (1.1.) 0516 Nord-Fron
3437 Sel 2020 (1.1.) 0517 Sel
3438 Sør-Fron 2020 (1.1.) 0519 Sør-Fron
3439 Ringebu 2020 (1.1.) 0520 Ringebu
3440 Øyer 2020 (1.1.) 0521 Øyer
3441 Gausdal 2020 (1.1.) 0522 Gausdal
3442 Østre Toten 2020 (1.1.) 0528 Østre Toten
3443 Vestre Toten 2020 (1.1.) 0529 Vestre Toten
3446 Gran 2020 (1.1.) 0534 Gran
3447 Søndre Land 2020 (1.1.) 0536 Søndre Land
3448 Nordre Land 2020 (1.1.) 0538 Nordre Land
3449 Sør-Aurdal 2020 (1.1.) 0540 Sør-Aurdal
3450 Etnedal 2020 (1.1.) 0541 Etnedal
3451 Nord-Aurdal 2020 (1.1.) 0542 Nord-Aurdal
3452 Vestre Slidre 2020 (1.1.) 0543 Vestre Slidre
3453 Øystre Slidre 2020 (1.1.) 0544 Øystre Slidre
3454 Vang 2020 (1.1.) 0545 Vang

38. Vestfold og Telemark[rediger | rediger kilde]

39. Vestfold og Telemark fylke 2020-23

I Vestfold og Telemark inngikk kommuner fra tidligere Vestfold og Telemark fylker, unntatt Svelvik overført til Viken.
Fylket ble delt 1.1.2024 i nye Vestfold og Telemark, og samtlige kommuner fikk nye kommunenummer.

Nr. Navn Opprettet Fra kommune(r) Fra fylke Til fylke
3801 Horten 2020 (1.1.) 0701 Horten 07. Vestfold 39. Vestfold
3802 Holmestrand 2020 (1.1.) 0713 Sande
0715 Holmestrand
3803 Tønsberg 2020 (1.1.) 0704 Tønsberg
0716 Re
3804 Sandefjord 2020 (1.1.) 0710 Sandefjord
3805 Larvik 2020 (1.1.) 0712 Larvik
3806 Porsgrunn 2020 (1.1.) 0805 Porsgrunn 08. Telemark 40. Telemark
3807 Skien 2020 (1.1.) 0806 Skien
3808 Notodden 2020 (1.1.) 0807 Notodden
3811 Færder 2020 (1.1.) 0729 Færder 07. Vestfold 39. Vestfold
3812 Siljan 2020 (1.1.) 0811 Siljan 08. Telemark 40. Telemark
3813 Bamble 2020 (1.1.) 0814 Bamble
3814 Kragerø 2020 (1.1.) 0815 Kragerø
3815 Drangedal 2020 (1.1.) 0817 Drangedal
3816 Nome 2020 (1.1.) 0819 Nome
3817 Midt-Telemark 2020 (1.1.) 0821 Bø
0822 Sauherad
3818 Tinn 2020 (1.1.) 0826 Tinn
3819 Hjartdal 2020 (1.1.) 0827 Hjartdal
3820 Seljord 2020 (1.1.) 0828 Seljord
3821 Kviteseid 2020 (1.1.) 0829 Kviteseid
3822 Nissedal 2020 (1.1.) 0830 Nissedal
3823 Fyresdal 2020 (1.1.) 0831 Fyresdal
3824 Tokke 2020 (1.1.) 0833 Tokke
3825 Vinje 2020 (1.1.) 0834 Vinje

39. Vestfold[rediger | rediger kilde]

Vestfold ble gjenopprettet som eget fylke fra 1.1.2024 med kommunene som før 1.1.2020 tilhørte, eller ble slått sammen av kommuner som lå i Vestfold før sammenslåingen til Vestfold og Telemark, unntatt Svelvik som inngikk i Drammen i Viken fra samme dato.

Nr. Navn Opprettet Fra kommune(r) Fra fylke
3901 Horten 2024 (1.1.) 3801 Horten 38. Vestfold og Telemark
3903 Holmestrand 2024 (1.1.) 3802 Holmestrand
3905 Tønsberg 2024 (1.1.) 3803 Tønsberg
3907 Sandefjord 2024 (1.1.) 3804 Sandefjord
3909 Larvik 2024 (1.1.) 3805 Larvik
3911 Færder 2024 (1.1.) 3811 Færder

40. Telemark[rediger | rediger kilde]

Telemark ble gjenopprettet som eget fylke fra 1.1.2024 med kommunene som før 1.1.2020 tilhørte, eller ble slått sammen av kommuner som lå i Telemark før sammenslåingen til Vestfold og Telemark.

Nr. Navn Opprettet Fra kommune(r) Fra fylke
4001 Porsgrunn 2024 (1.1.) 3806 Porsgrunn 38. Vestfold og Telemark
4003 Skien 2024 (1.1.) 3807 Skien
4005 Notodden 2024 (1.1.) 3808 Notodden
4010 Siljan 2024 (1.1.) 3812 Siljan
4012 Bamble 2024 (1.1.) 3813 Bamble
4014 Kragerø 2024 (1.1.) 3814 Kragerø
4016 Drangedal 2024 (1.1.) 3815 Drangedal
4018 Nome 2024 (1.1.) 3816 Nome
4020 Midt-Telemark 2024 (1.1.) 3817 Midt-Telemark
4022 Seljord 2024 (1.1.) 3820 Seljord
4024 Hjartdal 2024 (1.1.) 3819 Hjartdal
4026 Tinn 2024 (1.1.) 3818 Tinn
4028 Kviteseid 2024 (1.1.) 3821 Kviteseid
4030 Nissedal 2024 (1.1.) 3822 Nissedal
4032 Fyresdal 2024 (1.1.) 3823 Fyresdal
4034 Tokke 2024 (1.1.) 3824 Tokke
4036 Vinje 2024 (1.1.) 3825 Vinje

42. Agder[rediger | rediger kilde]

I Agder inngår kommuner fra tidligere Aust-Agder og Vest-Agder fylker. Agder har fylkesnummer 42, fra 1.1.2020.

Nr. Navn Opprettet Fra kommune(r) Fra fylke
4201 Risør 2020 (1.1.) 0901 Risør 09. Aust-Agder
4202 Grimstad 2020 (1.1.) 0904 Grimstad
4203 Arendal 2020 (1.1.) 0906 Arendal
4204 Kristiansand 2020 (1.1.) 1001 Kristiansand
1017 Songdalen
1018 Søgne
10. Vest-Agder
4205 Lindesnes 2020 (1.1.) 1002 Mandal
1021 Marnardal
1029 Lindesnes
4206 Farsund 2020 (1.1.) 1003 Farsund
4207 Flekkefjord 2020 (1.1.) 1004 Flekkefjord
4211 Gjerstad 2020 (1.1.) 0911 Gjerstad 09. Aust-Agder
4212 Vegårshei 2020 (1.1.) 0912 Vegårshei
4213 Tvedestrand 2020 (1.1.) 0914 Tvedestrand
4214 Froland 2020 (1.1.) 0919 Froland
4215 Lillesand 2020 (1.1.) 0926 Lillesand
4216 Birkenes 2020 (1.1.) 0928 Birkenes
4217 Åmli 2020 (1.1.) 0929 Åmli
4218 Iveland 2020 (1.1.) 0935 Iveland
4219 Evje og Hornnes 2020 (1.1.) 0937 Evje og Hornnes
4220 Bygland 2020 (1.1.) 0938 Bygland
4221 Valle 2020 (1.1.) 0940 Valle
4222 Bykle 2020 (1.1.) 0941 Bykle
4223 Vennesla 2020 (1.1.) 1014 Vennesla 10. Vest-Agder
4224 Åseral 2020 (1.1.) 1026 Åseral
4225 Lyngdal 2020 (1.1.) 1027 Audnedal
1032 Lyngdal
4226 Hægebostad 2020 (1.1.) 1034 Hægebostad
4227 Kvinesdal 2020 (1.1.) 1037 Kvinesdal
4228 Sirdal 2020 (1.1.) 1046 Sirdal

46. Vestland[rediger | rediger kilde]

I Vestland inngår kommuner fra tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane fylker, unntatt Unntatt Hornindal overført til Møre og Romsdal. Vestland har fylkesnummer 46, fra 1.1.2020.

Nr. Navn Opprettet Fra kommune(r) Fra fylke
4601 Bergen 2020 (1.1.) 1201 Bergen 12. Hordaland
4602 Kinn 2020 (1.1.) 1401 Flora
1439 Vågsøy
(del av)
14. Sogn og Fjordane
4611 Etne 2020 (1.1.) 1211 Etne 12. Hordaland
4612 Sveio 2020 (1.1.) 1216 Sveio
4613 Bømlo 2020 (1.1.) 1219 Bømlo
4614 Stord 2020 (1.1.) 1221 Stord
4615 Fitjar 2020 (1.1.) 1222 Fitjar
4616 Tysnes 2020 (1.1.) 1223 Tysnes
4617 Kvinnherad 2020 (1.1.) 1224 Kvinnherad
4618 Ullensvang 2020 (1.1.) 1227 Jondal
1228 Odda
1231 Ullensvang
(del av)
4619 Eidfjord 2020 (1.1.) 1232 Eidfjord
4620 Ulvik 2020 (1.1.) 1233 Ulvik
4621 Voss 2020 (1.1.) 1231 Ullensvang (del av)
1234 Granvin
1235 Voss
4622 Kvam 2020 (1.1.) 1238 Kvam
4623 Samnanger 2020 (1.1.) 1242 Samnanger
4624 Bjørnafjorden 2020 (1.1.) 1241 Fusa
1243 Os
4625 Austevoll 2020 (1.1.) 1244 Austevoll
4626 Øygarden 2020 (1.1.) 1245 Sund
1246 Fjell
1259 Øygarden
4627 Askøy 2020 (1.1.) 1247 Askøy
4628 Vaksdal 2020 (1.1.) 1251 Vaksdal
4629 Modalen 2020 (1.1.) 1252 Modalen
4630 Osterøy 2020 (1.1.) 1253 Osterøy
4631 Alver 2020 (1.1.) 1256 Meland
1260 Radøy
1263 Lindås
4632 Austrheim 2020 (1.1.) 1264 Austrheim
4633 Fedje 2020 (1.1.) 1265 Fedje
4634 Masfjorden 2020 (1.1.) 1266 Masfjorden
4635 Gulen 2020 (1.1.) 1411 Gulen 14. Sogn og Fjordane
4636 Solund 2020 (1.1.) 1412 Solund
4637 Hyllestad 2020 (1.1.) 1413 Hyllestad
4638 Høyanger 2020 (1.1.) 1416 Høyanger
1418 Balestrand (del av)
4639 Vik 2020 (1.1.) 1417 Vik
4640 Sogndal 2020 (1.1.) 1418 Balestrand (del av)
1419 Leikanger
1420 Sogndal
4641 Aurland 2020 (1.1.) 1421 Aurland
4642 Lærdal 2020 (1.1.) 1422 Lærdal
4643 Årdal 2020 (1.1.) 1424 Årdal
4644 Luster 2020 (1.1.) 1426 Luster
4645 Askvoll 2020 (1.1.) 1428 Askvoll
4646 Fjaler 2020 (1.1.) 1429 Fjaler
4647 Sunnfjord 2020 (1.1.) 1430 Gaular
1431 Jølster
1432 Førde
1433 Naustdal
4648 Bremanger 2020 (1.1.) 1438 Bremanger
4649 Stad 2020 (1.1.) 1439 Vågsøy (del av)
1441 Selje
1443 Eid
4650 Gloppen 2020 (1.1.) 1445 Gloppen
4651 Stryn 2020 (1.1.) 1449 Stryn

50. Trøndelag[rediger | rediger kilde]

I Trøndelag inngår kommuner fra tidligere Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker, samt Halsa og Rindal fra Møre og Romsdal.
Trøndelag har fylkesnummer 50, fra 1.1.2018.

Nr. Navn Opprettet Fra kommune(r) Fra fylke Videreført Til kommune(r)
5001 Trondheim 2018 (1.1.) 1601 Trondheim 16. Sør-Trøndelag 2020 (1.1.) 5001 Trondheim
2020 (1.1.) 5001 Trondheim
5030 Klæbu
50. Trøndelag
5004 Steinkjer 2018 (1.1.) 1702 Steinkjer 17. Nord-Trøndelag 2020 (1.1.) 5006 Steinkjer
5005 Namsos 2018 (1.1.) 1703 Namsos 2020 (1.1.) 5007 Namsos
5006 Steinkjer 2020 (1.1.) 5004 Steinkjer
5039 Verran
50. Trøndelag
5007 Namsos 2020 (1.1.) 5005 Namsos
5040 Namdalseid
5048 Fosnes
5011 Hemne 2018 (1.1.) 1612 Hemne 16. Sør-Trøndelag 2020 (1.1.) 5055 Heim
5012 Snillfjord 2018 (1.1.) 1613 Snillfjord 2020 (1.1.) 5055 Heim
5056 Hitra
5059 Orkland
5013 Hitra 2018 (1.1.) 1617 Hitra 2020 (1.1.) 5056 Hitra
5014 Frøya 2018 (1.1.) 1620 Frøya
5015 Ørland 2018 (1.1.) 1621 Ørland 2020 (1.1.) 5057 Ørland
5016 Agdenes 2018 (1.1.) 1622 Agdenes 2020 (1.1.) 5059 Orkland
5017 Bjugn 2018 (1.1.) 1627 Bjugn 2020 (1.1.) 5057 Ørland
5018 Åfjord 2018 (1.1.) 1630 Åfjord 2020 (1.1.) 5058 Åfjord
5019 Roan 2018 (1.1.) 1632 Roan 2020 (1.1.) 5058 Åfjord
5020 Osen 2018 (1.1.) 1633 Osen
5021 Oppdal 2018 (1.1.) 1634 Oppdal
5022 Rennebu 2018 (1.1.) 1635 Rennebu
5023 Meldal 2018 (1.1.) 1636 Meldal 2020 (1.1.) 5059 Orkland
5024 Orkdal 2018 (1.1.) 1638 Orkdal 2020 (1.1.) 5059 Orkland
5025 Røros 2018 (1.1.) 1640 Røros
5026 Holtålen 2018 (1.1.) 1644 Holtålen
5027 Midtre Gauldal 2018 (1.1.) 1648 Midtre Gauldal
5028 Melhus 2018 (1.1.) 1653 Melhus
5029 Skaun 2018 (1.1.) 1657 Skaun
5030 Klæbu 2018 (1.1.) 1662 Klæbu 2020 (1.1.) 5001 Trondheim
5031 Malvik 2018 (1.1.) 1663 Malvik
5032 Selbu 2018 (1.1.) 1664 Selbu
5033 Tydal 2018 (1.1.) 1665 Tydal
5034 Meråker 2018 (1.1.) 1711 Meråker 17. Nord-Trøndelag
5035 Stjørdal 2018 (1.1.) 1714 Stjørdal
5036 Frosta 2018 (1.1.) 1717 Frosta
5037 Levanger 2018 (1.1.) 1719 Levanger
5038 Verdal 2018 (1.1.) 1721 Verdal
5039 Verran 2018 (1.1.) 1724 Verran 2020 (1.1.) 5006 Steinkjer
5040 Namdalseid 2018 (1.1.) 1725 Namdalseid 2020 (1.1.) 5007 Namsos
5041 Snåsa 2018 (1.1.) 1736 Snåsa
5042 Lierne 2018 (1.1.) 1738 Lierne
5043 Røyrvik 2018 (1.1.) 1739 Røyrvik
5044 Namsskogan 2018 (1.1.) 1740 Namsskogan
5045 Grong 2018 (1.1.) 1742 Grong
5046 Høylandet 2018 (1.1.) 1743 Høylandet
5047 Overhalla 2018 (1.1.) 1744 Overhalla
5048 Fosnes 2018 (1.1.) 1748 Fosnes 2020 (1.1.) 5007 Namsos
5049 Flatanger 2018 (1.1.) 1749 Flatanger
5050 Vikna 2018 (1.1.) 1750 Vikna 2020 (1.1.) 5060 Nærøysund
5051 Nærøy 2018 (1.1.) 1751 Nærøy 2020 (1.1.) 5060 Nærøysund
5052 Leka 2018 (1.1.) 1755 Leka
5053 Inderøy 2018 (1.1.) 1756 Inderøy
5054 Indre Fosen 2018 (1.1.) 1624 Rissa
1718 Leksvik
5055 Heim 2020 (1.1.) 1571 Halsa 15. Møre og Romsdal
5011 Hemne
5012 Snillfjord (Vennastranda)
50. Trøndelag
5056 Hitra 2020 (1.1.) 5013 Hitra
5012 Snillfjord (Sundan/Hemnskjela)
5057 Ørland 2020 (1.1.) 5015 Ørland
5017 Bjugn
5058 Åfjord 2020 (1.1.) 5018 Åfjord
5019 Roan
5059 Orkland 2020 (1.1.) 5012 Snillfjord (Krokstadøra)
5016 Agdenes
5023 Meldal
5024 Orkdal
5060 Nærøysund 2020 (1.1.) 5050 Vikna
5051 Nærøy
5061 Rindal 2019 (1.1.) 1567 Rindal 15. Møre og Romsdal

54. Troms og Finnmark[rediger | rediger kilde]

54. Troms og Finnmark fylke 2020-2023

I Troms og Finnmark inngikk kommuner fra tidligere Troms og Finnmark fylker, samt Tjeldsund fra Nordland.
Fylket ble delt 1.1.2024 i nye Troms og Finnmark, og samtlige kommuner fikk nye kommunenummer.

Nr. Navn Opprettet Fra kommune(r) Fra fylke Til fylke
5401 Tromsø 2020 (1.1.) 1902 Tromsø 19. Troms 55. Troms
5402 Harstad 2020 (1.1.) 1903 Harstad
5403 Alta 2020 (1.1.) 2012 Alta 20. Finnmark 56. Finnmark
5404 Vardø 2020 (1.1.) 2002 Vardø
5405 Vadsø 2020 (1.1.) 2003 Vadsø
5406 Hammerfest 2020 (1.1.) 2004 Hammerfest
2017 Kvalsund
5411 Kvæfjord 2020 (1.1.) 1911 Kvæfjord 19. Troms 55. Troms
5412 Tjeldsund 2020 (1.1.) 1852 Tjeldsund 18. Nordland
1913 Skånland 19. Troms
5413 Ibestad 2020 (1.1.) 1917 Ibestad
5414 Gratangen 2020 (1.1.) 1919 Gratangen
5415 Lavangen 2020 (1.1.) 1920 Lavangen
5416 Bardu 2020 (1.1.) 1922 Bardu
5417 Salangen 2020 (1.1.) 1923 Salangen
5418 Målselv 2020 (1.1.) 1924 Målselv
5419 Sørreisa 2020 (1.1.) 1925 Sørreisa
5420 Dyrøy 2020 (1.1.) 1926 Dyrøy
5421 Senja 2020 (1.1.) 1927 Tranøy
1928 Torsken
1929 Berg
1931 Lenvik
5422 Balsfjord 2020 (1.1.) 1933 Balsfjord
5423 Karlsøy 2020 (1.1.) 1936 Karlsøy
5424 Lyngen 2020 (1.1.) 1938 Lyngen
5425 Storfjord 2020 (1.1.) 1939 Storfjord
5426 Kåfjord 2020 (1.1.) 1940 Kåfjord
5427 Skjervøy 2020 (1.1.) 1941 Skjervøy
5428 Nordreisa 2020 (1.1.) 1942 Nordreisa
5429 Kvænangen 2020 (1.1.) 1943 Kvænangen
5430 Kautokeino
(Guovdageaidnu, Koutokeino)
2020 (1.1.) 2011 Kautokeino 20. Finnmark 56. Finnmark
5432 Loppa 2020 (1.1.) 2014 Loppa
5433 Hasvik 2020 (1.1.) 2015 Hasvik
5434 Måsøy 2020 (1.1.) 2018 Måsøy
5435 Nordkapp 2020 (1.1.) 2019 Nordkapp
5436 Porsanger
(Porsáŋgu, Porsanki)
2020 (1.1.) 2020 Porsanger
5437 Karasjok
(Kárášjohka, Kaarasjoki)
2020 (1.1.) 2021 Karasjok
5438 Lebesby 2020 (1.1.) 2022 Lebesby
5439 Gamvik 2020 (1.1.) 2023 Gamvik
5440 Berlevåg 2020 (1.1.) 2024 Berlevåg
5441 Tana
(Deatnu, Taana, Teno)
2020 (1.1.) 2025 Tana
5442 Nesseby
(Unjárga, Uuniemi)
2020 (1.1.) 2027 Nesseby
5443 Båtsfjord 2020 (1.1.) 2028 Båtsfjord
5444 Sør-Varanger 2020 (1.1.) 2030 Sør-Varanger

55. Troms[rediger | rediger kilde]

Troms ble gjenopprettet som eget fylke fra 1.1.2024 med kommunene som før 1.1.2020 tilhørte, eller ble slått sammen av kommuner som lå i Troms før sammenslåingen til Troms og Finnmark, samt Tjeldsund fra Nordland som ble slått sammen med Skånland fra samme dato.

Nr. Navn Opprettet Fra kommune(r) Fra fylke
5501 Tromsø 2024 (1.1.) 5401 Tromsø 54. Troms og Finnmark
5503 Harstad 2024 (1.1.) 5402 Harstad
5510 Kvæfjord 2024 (1.1.) 5411 Kvæfjord
5512 Tjeldsund 2024 (1.1.) 5412 Tjeldsund
5514 Ibestad 2024 (1.1.) 5413 Ibestad
5516 Gratangen 2024 (1.1.) 5414 Gratangen
5518 Lavangen 2024 (1.1.) 5415 Lavangen
5520 Bardu 2024 (1.1.) 5416 Bardu
5522 Salangen 2024 (1.1.) 5417 Salangen
5524 Målselv 2024 (1.1.) 5418 Målselv
5526 Sørreisa 2024 (1.1.) 5419 Sørreisa
5528 Dyrøy 2024 (1.1.) 5420 Dyrøy
5530 Senja 2024 (1.1.) 5421 Senja
5532 Balsfjord 2024 (1.1.) 5422 Balsfjord
5534 Karlsøy 2024 (1.1.) 5423 Karlsøy
5536 Lyngen 2024 (1.1.) 5424 Lyngen
5538 Storfjord 2024 (1.1.) 5425 Storfjord
5540 Kåfjord 2024 (1.1.) 5426 Kåfjord
5542 Skjervøy 2024 (1.1.) 5427 Skjervøy
5544 Nordreisa 2024 (1.1.) 5428 Nordreisa
5546 Kvænangen 2024 (1.1.) 5429 Kvænangen

56. Finnmark[rediger | rediger kilde]

Finnmark ble gjenopprettet som eget fylke fra 1.1.2024 med kommunene som før 1.1.2020 tilhørte, eller ble slått sammen av kommuner som lå i Finnmark før sammenslåingen til Troms og Finnmark.

Nr. Navn Opprettet Fra kommune(r) Fra fylke
5601 Alta 2024 (1.1.) 5403 Alta 54. Troms og Finnmark
5603 Hammerfest 2024 (1.1.) 5406 Hammerfest
5605 Sør-Varanger 2024 (1.1.) 5444 Sør-Varanger
5607 Vadsø 2024 (1.1.) 5405 Vadsø
5610 Karasjok
(Kárášjohka, Kaarasjoki)
2024 (1.1.) 5437 Karasjok
5612 Kautokeino
(Guovdageaidnu, Koutokeino)
2024 (1.1.) 5430 Kautokeino
5614 Loppa 2024 (1.1.) 5432 Loppa
5616 Hasvik 2024 (1.1.) 5433 Hasvik
5618 Måsøy 2024 (1.1.) 5434 Måsøy
5620 Nordkapp 2024 (1.1.) 5435 Nordkapp
5622 Porsanger
(Porsáŋgu, Porsanki)
2024 (1.1.) 5436 Porsanger
5624 Lebesby 2024 (1.1.) 5438 Lebesby
5626 Gamvik 2024 (1.1.) 5439 Gamvik
5628 Tana
(Deatnu, Taana, Teno)
2024 (1.1.) 5441 Tana
5630 Berlevåg 2024 (1.1.) 5440 Berlevåg
5632 Båtsfjord 2024 (1.1.) 5443 Båtsfjord
5634 Vardø 2024 (1.1.) 5404 Vardø
5636 Nesseby
(Unjárga, Uuniemi)
2024 (1.1.) 5442 Nesseby

Kommunenummer på annet enn kommuner[rediger | rediger kilde]

Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå benytter enkelte nummer for skatteopplysninger og økonomisk statistikk som vanligvis er knyttet til en kommune, men som i noen tilfellet ikke kan knyttes til noe område eller kommune i Norge.

"Kommunenummer" Områder på Svalbard Historiske navn Opprettet Fra kommuner Videreført Nytt "kommunenummer"
2100 Svalbard 1.1. 2019[7]
  • 2111 Spitsbergen
  • 2121 Bjørnøya
  • 2131 Hopen
2111 Spitsbergen Longyearbyen 1.1. 2019 2100 Svalbard
2112 Ny-Ålesund
2113 Barentsburg
2115 Sveagruva
2121 Bjørnøya 1.1. 2019 2100 Svalbard
2131 Hopen 1.1. 2019 2100 Svalbard
  • 2211 Jan Mayen
  • 2311 Kontinental-sokkelen syd for 62° N
  • 2321 Kontinental-sokkelen nord for 62° N
  • 2312 Utland/Næringsdrift. Brukes om utenlandssaker, næringsdrift, petroleumsvirksomhet utenfor fastland. Skattested for tjenestemann i utenrikstjeneste m.v.
  • 2435 Kildeskatt pensjon. Brukes for spesialskatteordning for utenlandske borgere med pensjon fra Norge, men som ikke oppholder seg i landet i inntektsåret (og som ikke av andre årsaker betaler "vanlig skatt" på linje med innbyggerne i landet).[trenger referanse]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Kilder og eksterne lenker[rediger | rediger kilde]