Hopp til innhold

Hole

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hole

Våpen

Kart over Hole

LandNorges flagg Norge
FylkeBuskerud
Statuskommune
Innbyggernavnholeværing
Grunnlagt1. januar 1977
Adm. senterVik
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

192,68 km²[2]
134,63 km²[1]
58,05 km²[1]
Befolkning6 888[3] (2023)
Bef.tetthet51,16 innb./km²
Antall husholdninger2 823
Kommunenr.3310
Nettsidenettside
Politikk
OrdførerSyver Leivestad (H) (2019, 2023)
Kart
Hole
60°02′52″N 10°17′28″Ø

Hole er en kommune i Buskerud fylkeØstlandet. Den grenser i nord til Ringerike, i øst til Bærum og i sør til Lier. Sør i Tyrifjorden grenser kommunen også til Modum.

Nordfjorden (bakerst), Frognøya og Røysehalvøya

Etymologi[rediger | rediger kilde]

Navnet stammer fra gammelnorsk Hólar, av hóll, og betyr «høyde», som i en rund og isolert høyde. Det var antagelig opprinnelig navnet på prestegården i Hole, som ligger på en liten, rund høyde innerst på Røysehalvøya. Gården har senere gitt navn til både Hole kirke (som ligger ved gården) og Hole kommune, men navnet er nok mye eldre enn kristendommen er i Norge, så prestegård ble nok gården først etter at det ble bygget en kirke der.[4]

Areal og befolkning[rediger | rediger kilde]

Hole kommune har omkring 6800 innbyggere. De fleste bor enten i tilknytning til de to små tettstedene Sundvollen og kommunesentrumet Vik, eller i boligområder på Røyse, Sollihøgda, Steinsåsen og Kroksund. Kommunens totalareal[5] utgjør 195 km², hvorav ca. 96,5 km² er skog (88 km² er produktiv), 67 km² ferskvann (for det meste Tyrifjorden) og 22,5 km² utgjør dyrka mark. Skogen som sådan fordeler seg på ca. 83% gran, 15% furu og 2% løvskog.

Politikk[rediger | rediger kilde]

Se også utfyllende artikkel: Kommunestyrevalg i Hole.

Kommunestyrevalget 2023[rediger | rediger kilde]

Parti Prosent Stemmer Mandater Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Høyre 45,5 +7,1 1 470 +138 11 +2 4
Senterpartiet 14,6 −2,3 472 −113 3 −1 1
Arbeiderpartiet 12,8 −9,8 413 −370 3 −2 1
Sosialistisk Venstreparti 8,9 +2,0 286 +47 2 1
Fremskrittspartiet 8,7 +2,5 280 +64 2 +1 1
Kristelig Folkeparti 3,7 +0,3 121 +3 1 1
Venstre 3,4 +3,4 109 +109 1 +1
Miljøpartiet De Grønne 2,4 −3,3 78 −120 −1
Valgdeltakelse/Total 62,3 % 3 272 23 9
Ordfører: Syver Leivestad (H) Varaordfører: Guro Bakke (H)
Merknader: Kilde: valgresultat.no og Hole kommune − Møte i kommunestyret 09.10.2023

Utdanning og skoler[rediger | rediger kilde]

Kommunevåpenet[rediger | rediger kilde]

Hole har fire kongekroner i sitt kommunevåpen, som symboliserer kommunens rikholdige og lange historie. Bak hver krone skjuler seg en kongeskikkelse med tilknytning til Norges tidlig middelalder, men av uviss historisk tilknytning til Hole som sådan. Disse er:

Historie[rediger | rediger kilde]

Hole kirke

Tidligere var Hole kommune mye større enn i dag. Fra 1837 til 1. juli 1916 lå nemlig også Tyristrand og Nakkerud under Hole herredskommune. Da ble imidlertid dette distriktet skilt ut som egen kommune, under navnet Tyristrand. Fra årsskiftet 1963/1964 ble Hole innlemmet i den nye storkommunen Ringerike, sammen med landkommunene Tyristrand, Norderhov, Ådal og bykommunen Hønefoss. I 1977 forlot imidlertid Hole kommunesammenslutningen og ble egen kommune igjen, noe den har vært siden.

Hole var eget prestegjeld i middelalderen, men etter svartedauden i 1349 ble Hole kirke annekskirke under Norderhov kirke. I tiden like før 1600 ble imidlertid Hole prestegjeld gjenopprettet. På denne tiden var Hole delt i fjerdinger; Steinsfjerdingen, Årnesfjerdingen, Holefjerdingen og Bønsnesfjerdingen.

Fra 1868 til innpå 2000-tallet var Forsvaret sterkt representert i Hole, ved Helgelandsmoen leirHelgelandsmoen. Den ble imidlertid vedtatt nedlagt 13. juni 2001, og leiren er siden solgt til lokale investorer.

Noen dager etter den tyske invasjonen av Norge under andre verdenskrig oppstod det trefninger ved Sollihøgda mellom norske og tyske styrker. Kampene på Ringerike varte fra 11. til 16. april, våren 1940 hvor tyske tropper presset på mens de norske styrkene gradvis måtte trekke seg tilbake. Under den påfølgende tyske okkupasjonen av Norge ble NS-medlemmer innsatt i ledende verv i kommunen fra 1941 frem til frigjøringen i 1945 hvor den tidligere ordføreren ble gjeninnsatt.

Den 22. juli 2011 fant de største enmannsutførte massedrapene i Norges historie sted i Hole kommune, på Utøya i Tyrifjorden.


Tusenårssted[rediger | rediger kilde]

Kommunens tusenårssted ble av Tusenårskomiteen den 30. august 1999 bestemt skulle være Vik torg.

Vik torg ble valgt som en del av et større prosjekt for utvikling av Vik sentrum. Tidsperspektivet var innen noen få år avhengig av utbygging og økonomi. Torget er ment som en grønn lunge med beplantning og benker som skal skape en hyggelig møteplass i Vik sentrum. «Torvet» er nå stort sett ferdig.

Kultur[rediger | rediger kilde]

Festivaler[rediger | rediger kilde]

Krokskogfestivalen,

Fritidstilbud[rediger | rediger kilde]

Hole kommune har et bredt tilbud til barn -og unge i kommunen. Idrettstilbudet gjennom alle lag og foreninger står sterkt i bygda med bla. IL Holeværingen og IL Hole Cykleklubb er de to idrettslagene i kommunen. IL Holeværingen har grupper innen fotball, håndball, langrenn, golf, aerobic, idrettsskole, og innebandy. IL Hole Cykleklubb har terrengsykkelgruppe og landeveisgruppe for barn og voksne. I tillegg er det en rekke lag og foreninger som du kan finne på Hole kommune sine hjemmesider.

Kultur står også svært sterk i kommunen. Som nevnt over, har Hole en unik historie fra vikingtiden og fra eventyrfortellinger. Kommunen kan friste med kulturskole, 4 kunstsenter (Galleri Sundvolden, Klevjer Galleri og Cafe, Hole Artcenter og Kunst rett vest), kulturtilbud inn i skolen med "Den kulturelle skolesekken), Ringerike kultursenter, Granavollen pilegrimssenter, Ringerike museum, Hønefoss kino og Ringeriksbadet.

Severdigheter[rediger | rediger kilde]

Bønsnes kirke, Hole kirke, Helleristningene på Sundvollen, Helleristningene på Berget, Helleristningene på Nes i Hole, Helleristningene på Klokkehaugen, Tyrifjord Golf klubb, Ringeriksbadet, Krokskogen, Gravhaugene på Frøshaugåsen, Halvdanshaugen på Stein, Stein kirkeruin, Bjørke gård, Mo gård, Gammelklokkergården Hunstad, Storøen gård, Hole Artcenter, Pipersteinen, Tyrifjorden, Steinsfjorden.

Ringerikes Museum er dessuten distriktsmuseum for Hole og Ringerike. Der er blant annet minnet etter dikterpresten og eventyrsamleren Jørgen Moe samlet.

Overnatting og camping[rediger | rediger kilde]

Utsikt over Tyrifjorden fra Klokkerlia på Nes

Frøhaug gård, General Hotell, Kleivstua, Sundvolden Hotel, Odin camping, Onsakervika camping, Rørvik camping, Utvika camping.

Natur[rediger | rediger kilde]

Det høyeste punktet i kommunen er Mørkreiåsen 574 meter over havet, som også er grensepunkt mot Ringerike kommune i øst.

Verneområder[rediger | rediger kilde]

Verneområder i Hole kommune (alfabetisk):

Geologi[rediger | rediger kilde]

Hole ligger i en del av Oslofeltet som for ca. 280 millioner år siden sank ned i jordskorpen. Dette førte til at mange avsetningsbergarter fra perioden 570-400 millioner år siden ble preservert og forhindret fra å erodere bort. Rester av datidens dyre- og planteliv gjør seg gjeldende i fossile avsetninger. Et viktig fossilt funn er den store sjøskorpionen Mixopterus kiaeri. Det finnes også flere eksempler på vulkansk aktivitet i kommunen som rombeporfyren i skråningene mot Krokskogen samt de synlige gangbergartene i Kjellerberget.

Kjente holeværinger[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]