Glemmen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Se også: Glemminge
Glemmen kirke (som brant 1944), Glemmengata og en del av Glemmen samt Fredrikstad sentrum sett fra Sankthansfjellet tidlig på 1900-tallet.
«Kart over Ströget mellem Fredrikstad og Sarpsborg 1885» viser noe av Glemminge øst og nord for Fredrikstad bys sentrum, men med en stor del skjult av tegnforklaringen.

Glemmen, inntil 1918 kalt Glemminge, er en tidligere landkommune og et prestegjeld i Østfold. Sammenslåingen med Fredrikstad kommune ble vedtatt 23. november 1962 og gjennomført 1. januar 1964.[1] Ved sammenslåingen var det ca 16 000 innbyggere i Glemmen mot 13 700 i Fredrikstad. Områder av Glemmen er siden 1994 organisert i kommunedel sentrum. Ved folketellingen i 1960 grenset Glemmen til Råbekken i nord, Glomma i øst, fulgte omtrent jernbanelinjen fra Guldbergsiden i øst til Seut i vest. Her var en utbuktning mot sørvest som omsluttet Glemmen kirke. Videre fulgte grensen Seutelva nordover til Kjølberg gård. Nord for linjen Kjølberg/Borredalen/Råbekken lå tellekretsen Evenrød som dekket store deler av den sentrale delen av Rolvsøy.[2]

Navnet Glemmen er i dag først og fremst knyttet til kirkebyggene Gamle Glemmen kirke, Glemmen kirke og til Glemmen videregående skole (tidligere kjent som «Yrkesskolen»). Traraveien 2 mellom Røde Mølle (tidligere kino og teater) og Trara skole ble bygget i 1877 og gjorde tjeneste som Trara skole frem til 1911 da den nye skolebygningen like ved ble tatt i bruk. Traraveien 2 bygget om til herredshus for Glemmen herred. Det står i dag nesten urørt fra 1911.


Historie[rediger | rediger kilde]

Kommunedelen har navn etter områdets eldste gård, Glymeimar som allerede i middelalderen ble delt i to bruk. Gamle Glemmen kirke ble bygget på østre Glemmens grunn (G.nr. 1) på 1100-tallet og dette gav bygden navn. I 2010 var Østre Glemmen helt utstykket til boligtomter og det tidligere våningshuset ble kirkestue for menigheten. Vestre Glemmen (G.nr. 2) var i 2010 fortsatt et gårdsbruk, men markene er sterkt nedbygget av industri.

I tidsrommet 1838-1908 var Glemminge en del av herredskommunen Glemminge og Kråkerøy. Da den ble opprettet i 1838, dekket landkommunen det samme området som prestegjeldet Glemmen. En byutvidelse som fant sted 3. mars 1866 overførte bygninger og tomter som var oppført på Kråkerøy fra Fredrikstad til Glemmen, og i 1867 ble en del av kommunen overført til Fredrikstad. Kråkerøy ble utskilt som egen kommune i 1908, og eget prestegjeld fra 1. juli 1909 ved kongelig resolusjon av 11. mai 1909. De resterende 23 km² forble selvstendig inntil 1964, da kommunen ble en del av Fredrikstad kommune.

Skoler[rediger | rediger kilde]

Kommunen hadde seks barneskoler[3]

  • i nord lå først Veum skole som i 1923 ble Evenrøds lærerbolig,
  • sør for denne Vestli skole i enden av Riisløkka som ble lærerbolig for den gamle Trosvik skole fra 1906 (den nye skolen på Trosvik kom i 1961),
  • sørøst for denne gamle Trara skole fra 1877 som i 1911 ble omgjort til kommunelokale, da dagens skole ble åpnet,
  • øst, mellom Lislebyveien og Gamleveien Lahellemoen skoles to bygninger, den eldste en tidligere bruksskole fra 1864, den nyeste fra 1897,
  • på Lisleby, nord for forrige skole lå Nøkleby gamle skole ved Lislebyveien, oppført 1902. Ble framhaldsskole i 1955,
  • den nye Nøkleby skole ligger ved Leiegata på Lisleby, vest for den gamle, stod ferdig i 1959,
  • Glemminge skole, gnr. 7/2 bygget 1865 (fra 1911 Leie skole), lå sydvest for Nøkleby skole. Nedlagt 1943. Elevene overført til Nøkleby gamle skole.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]