Nidaros bispedømme

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
For informasjon om bispedømmet før reformasjonen, se Nidaros erkebispedømme.
Nidarosdomen

Nidaros bispedømme er et bispedømme i Den norske kirke (kalt Trondhjems stift til 1919) og omfatter Sør- og Nord-Trøndelag fylker. Bispesetet ligger i Trondheim, og domkirken er Nidarosdomen. Biskoper: biskop og preses i Bispemøtet Helga Haugland Byfuglien (fra oktober 2011) og biskop Tor Singsaas.

Bispedømmeråd, prostier, prestegjeld og menigheter[rediger | rediger kilde]

Bispedømmerådet i Nidaros har elleve medlemmer i perioden 2016–2019. Leke medlemmer er Agnes Sofie Gjeset (leder), Per Winsnes (nestleder), Jon Roar Bruholt, Anne Kathrine Slungård, Alex Ramstad Døsvik, Ingebrikt Kvam og Trude Holm, videre et geistlig medlem, Harald Hauge, en lek kirkelig tilsatt, Gunnar Winther, og et sørsamisk medlem, Nils Tony Bransfjell, samt Nidaros' biskop, Tor Singsaas. Preses Helga Haugland Byfuglien deltar i saker som angår Nidaros domkirke.[1][2]

Nidaros har elleve prosti som er oppdelt i 131 sokn.[3] Se liste over sogn i Nidaros bispedømme.

Historie[rediger | rediger kilde]

Historien om Nidaros bispedømme begynner, på ett vis, med slaget på Stiklestad og Olav den helliges helligkåring i 1031. Allerede rundt 1070/80, under Olav Kyrre, var det opprettet tre tre katolske bispedømmer i Norge: Nidaros (senere Trondhjems stift), Selja (1068, flyttet til Bjørgvin 1180) og Oslo.

Nidaros bispedømme omfattet hele det nordenfjelske Norge, dvs. nord for Stad og Dovre. Da den norske kirkeprovinsen ble opprettet i 1152/53, ble Nidaros erkestift (erkebispesete) og kirkelig senter for hele det utstrakte Norgesveldet. Følgende ti bispeseter ble lagt under Nidaros: Bjørgvin, Stavanger, Hamar og Oslo i Norge, samt Isle of Man, Orknøyene, Færøyene, Grønland, samt Skálholt og HólarIsland. Landskapet Herjedalen var en del av Nidaros bispedømme , mens Jemtland først ble lagt under erkebispesetet etter freden i Stettin i 1570.

I 1622 ble Sunnmøre overført til Bjørgvin bispedømme, og etter freden i Brømsebro i 1645 ble landskapene Herjedalen og Jemtland avstått til Sverige og overført til Uppsala bispesete. I 1804 ble Nord-Norge skilt ut som et eget Hålogaland bispedømme. Navnet Trondhjems stift ble endret tilbake til Nidaros bispedømme fra 1. januar 1919. Den siste endringen skjedde i 1983 med opprettelsen av Møre bispedømme. Nidaros avsto da Nordmøre og Romsdal til det nye bispedømmet. Etter den tid omfatter Nidaros bispedømme kun de to trøndelagsfylkene.

For tiden mellom 1154 og 1537, se også Nidaros erkebispedømme.

Preses i Nidaros (2011-)[rediger | rediger kilde]

Ordningen med fast preses i Bispemøtet, med sete i Nidaros, ble vedtatt i statsråd 23. april 2010.[4] Ordningen innebærer at tilsynsansvaret for Nidaros domprosti overtas av presesbiskopen, at både preses og Nidaros biskop skal ha Nidarosdomen som sin domkirke, at preses skal ha tjenestebolig i Trondheim og kontor i Trondheim og Oslo. I statsråd 25. mars 2011[5] ble biskop Helga Haugland Byfuglien i Borg utnevnt til fast preses. Hun overtok embetet 2. oktober 2011.[6]

Biskop i Nidaros (1537–)[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

 • Nidaros erkebispestol og bispesete 1153–1953, 6 bind (1955–87)
  • Del 1, bind 1: Erkebispestolens historie, red. av Arne Fjellbu og Bernt C. Lange (1955)
  • Del 1, bind 2: Trygve Lysaker, Reformasjon og enevelde 1537–1804 (1987)
  • Del 1, bind 3: Trygve Lysaker, Fra embetskirke til folkekirke 1804–1953 (1987)
  • Del 2, bind 1–2: Gerhard Fischer, Kirkebygget i middelalderen (1965)
  • Del 2, bind 3: Trygve Lysaker, Fra katedral til sognekirke 1537–1869 (1973)
 • Ecclesia Nidrosiensis 1153–1537: søkelys på Nidaroskirkens og Nidarosprovinsens historie, red. av Steinar Imsen (Tapir, 2003)

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ https://kirken.no/nn-NO/bispedommer/nidaros/nyheter/her-er-det-nye-bispedommeradet/
 2. ^ https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/nidaros/nyheter/nyttarsmottakelse-2016/
 3. ^ https://www.regjeringen.no/contentassets/2d7c30ab2fd441bc9b3540989a3aea0e/2014-arsrapport-nidaros_bispedomme.pdf
 4. ^ Meld. St. 13 (2009-2010) Presesfunksjonen i Bispemøtet i Den norske kirke. regjeringen.no (besøkt 3. desember 2011)
 5. ^ Byfuglien utnevnt til preses. regjeringen.no (besøkt 3. desember 2011) og Haugland Byfuglien utnevnt til biskopenes faste leder. kirken.no, 25. mars 2011 (besøkt 3. desember 2011)
 6. ^ Biskop Helga innsatt i Nidarosdomen. kirken.no, 2. oktober 2011 (besøkt 3. desember 2011)
 7. ^ Dr. Yngvar Nielsen, Kampen om Trondhjem: 1657–1660 (Trondhjem 1897), s. 106: I 1658 hørte Trondhjems len til Sverige, og svenske Henning Skytte var biskop.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]