Farsund

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 58°05′45″N 006°48′12″Ø

Farsund

Våpen

Kart over Farsund

Land Norge Norge
Fylke Vest-Agder
Status Kommune
Adm. senter Farsund
Areal
 – Totalt:
 – Land:
 – Vann:

3&502&262.54&262,54 km²
3&502&251.88&251,88 km²
3&501&10.66&10,66 km²
Befolkning 3&503&9 705&9 705[a]
Kommunenr. 1003
Målform Bokmål
Internettside www.farsund.kommune.no
Politikk
Ordfører Arnt Abrahamsen (Ap) (2015)
Befolkningsutvikling 1951–2010[b]
Farsund

a^ SSB: Befolkningsstatistikk (1. januar 2016)
b^ Vertikale, røde streker markerer grenseendringer. Kilde: SSB 
Farsund er en by som er lokalisert etter vannveiene.
Farsund
Tettsteder i Farsund kommune. Kart etter SSB.

Farsund er en kommune og en by i Vest-Agder fylke. Farsund er en kystkommune med Nordsjøen i sør og i vest, og grenser mot Kvinesdal i nordvest og Lyngdal i sørøst. Kommunen har 9 490 innbyggere (2012). Dagens kommune oppsto da bykommunen Farsund i 1965 ble slått sammen med nabokommunene Lista, Herad og Spind, og den nye kommunen fikk navn etter byen med samme navn.

Geografi[rediger | rediger kilde]

Topografi[rediger | rediger kilde]

Farsund ligger mellom Rosfjorden i øst og Fedafjorden i vest. Mellom disse fjordene ligger et landskap som består av halvøyer, øyer, fjorder og sund. Listalandet danner den vestlige del av kommunen.

Lyngdalsfjorden er sammen med Åptafjorden og sidefjorden Drangsfjorden et sentralt landskapselement. Fjorden munner ut gjennom et trangt, men seilbart sund, og her ligger byen Farsund. Sellegrodsfjorden,Helvikfjorden og Framvaren danner en vannvei nordover fra Farsund. Innerst i Framvaren er det bare et eid, Listeid, som skiller mot Eidsfjorden. Her er det mulig å transportere båter over, og slik kan småbåtfolket unngå seilas på yttersiden av Listalandet. Dette er virksomhet med historiske røtter som trolig går langt tilbake i tid.

Spindfjorden ligger øst for Farsund, sentralt i gamle Spind kommune. Utenfor denne fjorden er det en stor skjærgård, og Langøy er en av mange vakre øyene. Kommunen har også milevis med sandstrender på Lista halvøyen.

Geologi[rediger | rediger kilde]

Den vestlige delen av Agder tilhører det svekonorvegiske grunnfjellsskjoldet, og består av to geologiske hovedformasjoner av proterozoiske bergarter som er dannet under de gotiske og senere svekonorvegiske fjellkjedeforldingene, med sterk metamorfose under den sistnevnte.[1] Et underlag av 1 600 - 1 450 millioner år gammel skifer, kvartsitt, marmor og amfibolitt med noe hornblendegneis, og ovenpå dette sure overflatestrukturer av både granitt og granodioritt (henholdsvis 1 250 - 1 000 mill år gammelt, og stedvis 1 550 - 1 480 millioner år gammelt). De yngste svekonorvegiske dannelsene bevitnes av større formasjoner av granitt. Den kaledonske fjellkjedefoldingen nådde ikke ned hit. Forkastningene går både i sørvest-nordøst retning, og i sør-nord retning.[2]

Naturvern[rediger | rediger kilde]

Lista – et av de sørligste punkter i Norge – har spesiell betydning for trekkfuglene. Lista våtmarksystem er et Ramsar-område bestående av i alt ti separate naturreservat. Området omfatter blant annet grunne viker ved kysten, sanddynelandskap, myr- og sumpområder, og grunne og næringsrike innsjøer. Området har en spesiell vegetasjon, blant annet i tilknytning til sanddynene ut mot havet. Områdene har siden 1996 hatt status som Ramsar-område.

Samfunn[rediger | rediger kilde]

Tettsteder i Farsund[rediger | rediger kilde]

I Farsund kommune ligger tre tettsteder. Farsund by, Vanse og Vestbygda.

Farsund er kommunesenter og det største tettstedet med mer enn 3100 innbyggere i 2011. Stedet ved det farbare sundet vokste fram som en uthavn på 15- og 1600-tallet. Her søkte utenlandske handelsskip ly eller de måtte inn og få reparert skader etter seilas i de værharde farvannene omkring Lista og Lindesnes. Etterhvert ble handel, særlig med hummer, en viktig næring. I 1795 fikk Farsund bystatus.

Vanse er det nest største tettstedet i kommunen med om lag 1900 innbyggere, og var tidligere sentrum i Lista kommune. Vanse var et senter allerede i middelalderen, og den første kirken i Vest-Agder, Vanse kirke, ble bygget omkring år 1000. Tettstedet Vanse hadde særlig stor vekst i årene etter 2. verdenskrig.

Vestbygda er det vestligste og sørligste tettstedet, med nærmere 1100 innbyggere. Stedet kalles også Borhaug, etter en av gardene i Vestbygda. Kartverket og kommunen bruker konsekvent tettstedsnavnet Vestbygda, mens Statens vegvesen bruker Borhaug på stedsnavnskiltet.

Samferdsel i Farsund[rediger | rediger kilde]

Så lenge sjøen var den viktigste kommunikasjonsåren fra Sørlandet til Vestlandet lå Farsund sentralt til. Lista fyr og viste skipene vei rundt det farlige Listalandet. Vestlandske hovedvei, i dag Europavei 39, ble lagt gjennom Lyngdal og Kvinesdal, og jernbanen, Sørlandsbanen, fulgte også en indre linje. Overgangen til landbasert kommunikasjon betydde at Farsund ble et mer avsides sted. Sivil luftfart på Lista flyplass oppveide for dette, men da rutetrafikken ble nedlagt i 2002, ble dette kompensert med en omfattende utbygging av veier, etter en samlet plan som kalles Listerpakken.

Fylkesvei 43 er kommunens hovedveiforbindelse til Europavei 39. Fylkesvei 43 går gjennom kommunen fra Lista gjennom Farsund og videre gjennom Spind til Lyngdal og Europavei 39. Ved kommunegrensen er det bomstasjon.

Fylkesvei 465 forbinder Farsund med Europavei 39 i vestlig retning. På denne veien ligger Ravneheitunnelen som er Vest-Agders lengste veitunnel med 3 340 meter. Tunnelen ble åpnet 2009 og går fra Hanesund til Kjerringdalen i Farsund kommune. Tunnelen avløste den svingete og smale veien over Ravneheia.

Lista flyplass eller Farsund lufthavn, Lista var anlagt som en militær flyplass under 2.verdenskrig. Fra 1955 til 2002 ble flyplassen benyttet til sivil ruteflyging og taxitrafikk. I dag utvikles flyplassområdet som næringspark.

Næringsliv og media[rediger | rediger kilde]

Farsund kommunes viktigste næring er i dag industri, med store bedrifter som Alcoa Norway (tidligere Elkem Aluminium) og Farsund Aluminium Casting (tidligere Alcoa). Kommunen er fylkets største jordbrukskommune. I tillegg er turisme en økende næring.

Farsunds Avis er lokalavisen som kommer ut seks dager i uka. Kommunen er kjent fra Andreas Viestad sin sommerserie Livet på landet i Dagbladets Magasinet, fra innslag på NRK sommeråpent og internasjonalt gjennom tv-serien New Scandinavian Cooking with Andreas Viestad som har hatt fire programmer fra området.

Kultur[rediger | rediger kilde]

Hvert år, «last weekend in June», holdes det en stor festival som kalles American Festival i Vanse. Festivalen feirer det amerikanske og forholdet mellom Norge og USA. Festivalen feires den siste helgen i juni hvert år. En scene er montert i midten av Brooklyn Square, og det er et mindre tivoli satt opp like ved. Festivalen starter på en torsdag og avsluttes søndag morgen. Lørdag er det en stor utendørs gate dans til levende musikk. Det er også en stor parade tilknyttet festivalen. Festivalen het tidligere Lista-festivalen, men skiftet navn i 2007.

Nordsjøfestivalen er en musikkfestival i Farsund. Den ble etablert i 1999 og retter fokus mot tradisjonsmusikk i landene rundt Nordsjøen, vår egen tradisjonsmusikk og folkedans og tilsvarende uttrykk fra andre land.

Nordberg fort på Lista er i dag et fredet kulturminne og museum. Fortet er et kystartillerianlegg, bygd i 1942 av den tyske okkupasjonsmakt, som del av Festung Norwegen. Fortet er et av få tyske kystfort som er bevart i sin opprinnelige form. I 2009 ble et nytt museumsbygg åpnet på Nordberg fort, med kafé, butikk og utstilling.

De eldre kommunale arkivkildene for Farsund kommune oppbevares i dag hos Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS(IKAVA). Dette inkluderer protokoller fra for eksempel kommunestyre, formannskap, fattigstyre, skolestyre og arkiver med blant annet personopplysninger i form av klientarkiver, skatteprotokoller, men også skoleprotokoller.

Kirker i Farsund[rediger | rediger kilde]

Vest i kommunen, på Lista, ligger Vanse kirke. Dette er en middelalderkirke, og regionens eldste og muligens også fylkets. Lokalt har man ønsket å datere denne kirken på Lista slik at den ble eldre enn Oddernes kirke. Nyere vurderinger av bygningsarkeologer tyder på at den nåværende kirken er påbegynt på 1200-tallet, mens andre vurderinger tyder rundt 1037

Øst i kommunen ligger Spind kirke, en korskirke fra 1776, bygd i tre med 500 plasser.

Frelserens kirke er en langkirke fra 1785 som ligger i Farsund by. Den er bygd av stein, og har 380 sitteplasser. Kirken er gjenoppbygd etter en brann i 1901.

Herad kirke er kommunens yngste kirke, bygd 1957 som en langkirke i mur, etter brann i den tidligere kirken. Selve kirkestedet er sannsynligvis fra før reformasjonen.[3]

Kommunens navn og våpen[rediger | rediger kilde]

Navnet er etter det farbare sundet, bynavnet på kommunesenteret av samme navn.

Dagens kommunenavn ble gitt av Kongen i statsråd. Etter sammenslåingen av Lista, Herad, Spind og Farsund i 1965 krevde det nyvalgte kommunestyret med stort flertall at den nye bykommunen skulle hete Lista. De gikk derfor til rettssak mot staten, men tapte.[4]

Farsund kommunes kommunevåpen viser fire lindetrær. Trærne representerer Lund-familien som grunnla Farsund by. De fire lindetrærne har nå blitt et symbol for de fire tidligere kommunene Farsund, Herad, Lista og Spind.

Tusenårssted[rediger | rediger kilde]

Kommunens tusenårssted er Farsund torv med paviljongen. Paviljongen ble gitt som en gave fra Farsund byforening til Farsund kommune. På torvet arrangeres bl.a. det årlige Kaperspillet, Båt & Matmesse, Sommerdans osv. I vinterhalvåret legges det kunstisbane på Torvet, til glede for store og små.

I Farsund var det en privat tusenårskomite som i samarbeid med Farsund hagelag og Bondekvinnelaget plantet tusenårstrær i Farsund på følgende steder:

  • 1 ved Frelserens kirke
  • 4 ved Vestbygda kapell

I tillegg ble det plantet trær ved alle grunnskolene i kommunen.

Kjente personer fra Farsund[rediger | rediger kilde]

Dialekt[rediger | rediger kilde]


Problemer med å lytte til denne filen? Se Hjelp:Multimedia.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Ivar B. Ramberg et al, Landet blir til - Norges geologi, Norsk geologisk forening 2006 (2007), side 71.
  2. ^ Berggrunnskart over Norge, NGU 2006. (kart)
  3. ^ Rudjord, Kåre; Høyland, Arnfinn (1977). Herad. 
  4. ^ Vere, Njål (1993). Listamålet, 1. Eige forlag. s. 23. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]