Orkland

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Orkland

Våpen

Kart over

LandNorges flagg Norge
FylkeTrøndelag
Statuskommune
Innbyggernavnorklending
Grunnlagt1. januar 2020
Oppkalt etterOrkla
Adm. senterOrkanger
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

1 906,26 km²[5]
1 817,72 km²[4]
88,54 km²[4]
Befolkning18 690[6] (2023)
Bef.tetthet10,28 innb./km²
Kommunenr.5059
Kommuneblomstjordbærblomst [1]
Høyeste toppResfjellet (1162 moh.)[2]
Nettsidenettside
Politikk
OrdførerHanne Nyhus[3] (Ap) (2023)
VaraordførerEva Solstad Legar (H) (2023)
Kart
Orkland
63°18′24″N 9°51′01″Ø

Orkland er en kommune i Trøndelag som ble etablert 1. januar 2020 ved sammenslåing av Orkdal, Meldal, Agdenes og en del av Snillfjord kommune (Krokstadøra).[7][8] Kommunen grenser mot Rennebu i sør, Midtre Gauldal, Melhus og Skaun i øst, Rindal, Heim og Hitra i vest og over Trondheimsfjorden til Ørland i nord og Indre Fosen og Trondheim i øst. Navnet viser til elven Orkla, som renner gjennom dalføret, med omland.[9]

Geografi[rediger | rediger kilde]

Orkland kommune ligger i den nederste delen av elva Orklas dalføre, som strekker seg ned til Orkanger ved Trondheimsfjorden. Nord for Orkanger ligger Agdenes og Snillfjord, som ligger mellom Hemnfjorden, Heim og Hitra i vest og Trondheimsfjorden i øst. Ved Agdenes ligger innløpet til Trondheimsfjorden, og tvers over fjorden i nord ligger Ørland kommune.

Kommunesenteret Orkanger med elva Orkla. Bak Orkanger ligger Trondheimsfjorden, med Agdenes til venstre.

Kommunens vestlige deler preges i stor grad av fjelltopper som når 1000 meters høyde. De østlige delene av Orkladalen har høyder opp mot 800 meter. Kommunens høyeste fjell er Resfjellet (1162 moh[2]) i Trollheimen, sørvest i kommunen. Områdene rundt selve Orkladalen består for det meste av skogkledde åser.

Landskapet i kommunens nordvestlige deler (Agdenes og Snillfjord) består av kollede åser som er skilt av daler og innsjøer. Orklands største innsjø, Øyangsvatnet, ligger i dette området.

Bergrunnen i de vestlige delene av kommunen består av gneis og granitt. Hoveddalføret og de østlige delene består av omdannede kambrosiluriske bergarter som grønnskifer, sterkt omdannet med noen inntrengte dypbergarter, gabbroer. I grensesonen finnes det dannet drivverdig malm som kobberholdig svovelkis, som har blitt utnyttet i gruvene i Løkken Verk. I kommunens nordvestlige deler består bergrunnen av diorittiske gneiser, glimmerskifere og basaltiske vulkanbergarter.

Samfunn[rediger | rediger kilde]

Fergesambandet Brekstad–Valsetfylkesvei 710.
Løkken kirke fra 1929 på Bjørnli ved Løkken Verk.
Råbygda vest for Orkanger.

De fleste innbyggerne i Orkland bor i og rundt kommunesenteret Orkanger, som sammen med det nærliggende stedet Fannrem utgjør tettstedet Orkanger/Fannrem, som har 9 085[10] innbyggere per 1. januar 2023. Orkanger fikk bystatus i 2014. I og rundt Orkanger ligger det industriområder, sykehus, kjøpesenter og offentlige kontorer. I jordbruksbygdene oppover Orkladalen er det jevn bebyggelse, med tettsteder og grender som Vormstad, Svorkmo, Storås og Meldal.

I sidedalene til Orkladalen er det største tettstedet det tidligere gruvesamfunnet Løkken Verk. Langs Trondheimsfjorden og utover gjennom Snillfjord er det noe spredt bebyggelse langs fjordene og i smådalene. Befolkningen er konsentrert rundt steder som Gjølme, Selbekken og Mølnbukt i øst og Krokstadøra i Snillfjord i vest.

Samferdsel[rediger | rediger kilde]

Europavei 39 (E39) går gjennom Orkland, og passerer blant annet kommunesenteret Orkanger. Veien forbinder kommunen med Vestlandet i vest og Trondheim i øst. Orkanger er et trafikknutepunkt, hvor fylkesvei 65 og fylkesvei 710 møter E39. Fylkesvei 65 går sørover gjennom Orkladalen, og forbinder kommunen med Rindal i vest. Fylkesvei 701 kommer fra Meldal og Rennebu i sør, og møter fylkesvei 65 ved Storås. Over Løkken Verk går fylkesvei 700 mellom Meldal og Svorkmo. Fylkesvei 710 fra Orkanger går nordover gjennom tidligere Agdenes kommune, og er forbundet med Brekstad i Ørland kommune på Fosen via fergesambandet Brekstad–Valset. Fylkesvei 714 går gjennom Snillfjord, og forbinder kommunen med Hitra og Frøya i nordvest.

Bygda Lensvik i tidligere Agdenes kommune har hurtigbåtforbindelse med Trondheim, Brekstad, Sandstad og Kristiansund.[11]

Helse og utdanning[rediger | rediger kilde]

Kommunen har et eget sykehus, Orkdal sjukehus, som er underlagt St. Olavs hospital, og fire heldøgns helseinstitusjoner med pleie- og omsorgstjenester, Orkdal helsetun, Meldal helsetun, Hamnahaugen helse- og omsorgssenter og Snillfjord omsorgssenter.[12]

Det ligger to videregående skoler – Orkdal vidaregåande skole og Meldal videregående skole, en fagskole – Trøndelag høyere yrkesfagskole Christian Thams (samlokalisert med Meldal vgs.), og en folkehøyskole – Torshus Folkehøgskule i kommunen.

I kommunen er det ti offentlige grunnskoler, og en privatskole.[13]

Kirker[rediger | rediger kilde]

I Orkland kommune ligger det tolv kirker og kapell: Geitastrand kirke, Orkanger kirke, Moe kirke, Orkdal kirke, Meldal kirke, Løkken kirke, Agdenes kirke, Lensvik kirke, Ingdalen kapell, Snillfjord kirke, Søvasskjølen fjellkirke og Den gode hyrdes kapell.

Politikk[rediger | rediger kilde]

Kommunestyrevalget 2023[rediger | rediger kilde]

Parti Prosent Stemmer Mandater Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Arbeiderpartiet 28,1 −5,1 2 445 −536 12 −5 3
Senterpartiet 19,2 −12,1 1 676 −1 141 8 −8 3
Høyre 9,8 +1,4 855 +94 4 1
Småbypartiet Orkland 9,7 +4,0 843 +326 4 +1 1
Pensjonistpartiet 8,4 +3,5 730 +283 4 +1 1
Fremskrittspartiet 6,2 +2,7 542 +225 3 +1 1
Industri- og Næringspartiet 5,2 +5,2 455 +455 2 +2
Venstre 3,8 +1,3 335 +103 2 +1
Sosialistisk Venstreparti 3,5 −0,6 305 −68 2 1
Kristelig Folkeparti 2,3 −0,3 197 −36 1
Rødt 1,8 +0,3 156 +19 1
Miljøpartiet De Grønne 1,1 −0,6 100 −57 −1
Demokratene 0,5 +0,5 74 +41
Valgdeltakelse/Total 59,3 % 8 784 43 11
Ordfører: Hanne Nyhus (Ap) Varaordfører: Eva Solstad Legar (H)
Merknader: Kilde: [14][15]

Kommunestyrevalget 2019[rediger | rediger kilde]

Parti Prosent Stemmer Mandater Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Arbeiderpartiet 33,1 −0,8 2 981 +143 17 −6 4
Senterpartiet 31,3 +10,7 2 817 +1 090 16 +2 3
Høyre 8,5 +2,6 761 +269 4 −1 1
Småbylista Orkland 5,7 +5,7 517 +517 3 +3 1
Pensjonistpartiet 4,9 +1.8 443 +183 3 +1 1
Sosialistisk Venstreparti 4,1 +2,5 373 +241 2 +1
Fremskrittspartiet 3,5 +0,4 317 +59 2
Kristelig Folkeparti 2,6 −0,2 233 0 1 1
Venstre 2,6 −0,8 232 −54 1 −1
Miljøpartiet De Grønne 1,7 +0,1 157 +19 1 +1
Rødt 1,5 +1,5 137 +137 1 +1
Demokratene 0,4 +0,4 33 +33
Andre −23,3 −1 423 −21
Valgdeltakelse/Total 63,2 % 9 061 51 11
Ordfører: Oddbjørn Bang (Sp) Varaordfører: Are Hilstad (Ap)
Merknader: Kilde: valgresultat.no og Orkland kommune

Næringsliv[rediger | rediger kilde]

I dalbunnen og langs fjordene i kommunen er hovednæringen jordbruk, med hovedvekt på dyrehold. Det er også noe korndyrking og en del skogbruk. 101,88 km² av kommunens areal på 1906,26 km² er dyrka mark.[16] I Lensvik og Agdenes har landbruket spesialisert seg på jordbærproduksjon og pelsdyroppdrett.

I området mellom Orkanger, Fannrem og Gjølme er det betydelig industri, med vekt på metallproduksjon og verkstedindustri. Orkanger har en godt utbygd havn, hvor industriområdet Grønøra ligger. Utenfor Orkanger og de nærliggende områdene drives for det meste småindustri.

Avisa Sør-Trøndelag kommer ut på Orkanger.

Historie[rediger | rediger kilde]

Orkland kommune ble opprettet den 1. januar 2020 gjennom en sammenslåing av kommunene Orkdal, Meldal, Agdenes og en del av Snillfjord (Krokstadøra).

Kultur[rediger | rediger kilde]

Et museumstog ved Svorkmo stasjonThamshavnbanen.

Kommunevåpen[rediger | rediger kilde]

Orklands kommunevåpen inneholder elementene tannhjul og bølgeform som utgjør et motiv. Det er utformet etter en idé av Erik Einum.[17] Den grønne tinkturen i våpenet symboliserer jordbruk og skogbruk. Den sølvfargede bølgeformen symboliserer sjø, elv og vann. Tannhjulet i midten symboliserer gammel og ny industri, og inkluderer også havbruk.[9]

Severdigheter[rediger | rediger kilde]

Thamshavnbanen, som ble åpnet i 1908 går fra Løkken Verk til Trondheimsfjorden ved Orkanger, er Norges første elektriske jernbane. Jernbanen er smalsporet og ble bygget for å frakte malm fra gruvene på Løkken Verk til utskipningshavna på Thamshavn ved Orkanger. Passasjertrafikken på banen ble innstilt i 1963, og malmtransporten tok slutt i 1974. Siden 1983 har Thamshavnbanen blitt brukt som museumsjernbane.

Orkla Industrimuseum ligger på Løkken Verk. Museet ivaretar industrielle tekniske kulturminner i tidligere Orkdal og Meldal kommuner, deriblant Thamshavnbanen og Gammelgruva. I Meldal og på Svorkmo finnes det bygdetun.

I Resdalen i Trollheimen, helt sør i kommunen, ligger Vålåskaret, som er Norges første fredede setergrend. Vålåskaret har 14 hus fra 1790-årene og ble fredet i 1967.

På Orkanger ligger Thamspaviljongen, her ligger også Orkland Folkehelsesenter med badeland, treningssenter m.m.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Kommuneblomst for Orkland». Orkland kommune. 25. februar 2020. Besøkt 6. september 2020. 
 2. ^ a b «Høyeste fjelltopp i hver kommune». Kartverket. 1. september 2015. Besøkt 4. januar 2020. 
 3. ^ https://www.nyeorkland.no/formannskap-2019-2023.509659.no.html
 4. ^ a b «09280: Areal (km²), etter region, arealtype, statistikkvariabel og år». Statistisk sentralbyrå. 1. januar 2020. 
 5. ^ «Arealstatistikk for Norge». Kartverket. 1. januar 2020. 
 6. ^ «07459: Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986 - 2023». Statistisk sentralbyrå. 21. februar 2023. 
 7. ^ «Endringer i kommunestrukturen». Stortinget. Besøkt 25. september 2017. 
 8. ^ «Dette blir en del av nye Orkland». adressa.no. Besøkt 25. september 2017. 
 9. ^ a b «Om Orkland». Orkland kommune. 30. januar 2020. Besøkt 3. februar 2020. 
 10. ^ «Tettsteders befolkning og areal». Statistisk sentralbyrå. 12. desember 2023. Besøkt 12. desember 2023. 
 11. ^ «Hurtigbåt og ferje». AtB. Arkivert fra originalen 9. mai 2020. Besøkt 3. februar 2020. 
 12. ^ «Sykehjem». Orkland kommune. Besøkt 9. juni 2022. 
 13. ^ «Skole og SFO». Orkland kommune. Besøkt 3. februar 2020. 
 14. ^ valgresultat.no
 15. ^ «Kommunestyre (03.10.2023)». Orkland kommune. 
 16. ^ «Arealstatistikk for Norge». Kartverket. Arkivert fra originalen 8. juni 2019. Besøkt 3. februar 2020. 
 17. ^ «Erik Einum vant tegnekonkurransen». meldal.no. 11. februar 2019. Besøkt 13. mai 2022. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]