Tune prestegjeld

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Tune kirke

Tune prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Søndre Borgesyssel prosti i Borg bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet tidligere Tune kommune i Østfold fylke, og hovedkirken var Tune kirke.

Tune prestegjeld og dets sogn er nå en del av Sarpsborg kirkelige fellesråd underlagt Søndre Borgesyssel prosti.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Túnir sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet,[2] og sies å ha hatt kirke i over tusen år. I høymiddelalderen var Tune kirke fylkeskirke i Vingulmǫrk. Dagens kirkebygg som er den tredje kirken ble oppført i 1908–10 med noe gjenbruk av de gamle murene og innviet den 30. desember 1910.[3] Tune utgjorde i høymiddelalderen en del av Tunir skipreiða i Borgarsysla.[1]

Det vidstrakte Tune prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden. Det omfattet i senmiddelalderen også Borge, Glemmen og Alnes kirker som annekssogn.[4] Kirken er omtalt i Biskop Eysteins jordebok fra 1397 som Tuna kirkja, og sognet oppført i Skattematrikkelen 1647 som Tunne sougen i Thuene, Aabøyde och Hualløers fougderie.

Borge ble etter reformasjonen annekssogn til Torsnes.[5], og i 1685 ble Glemminge overført fra Tune til Fredrikstad prestegjeld.

Nyere tid[rediger | rediger kilde]

Tune prestegjeld dannet grunnlaget for Tune formannskapsdistrikt opprettet i 1837.

Ved kgl.res. 9. mars 1859 ble Sarpsborg by utskilt fra Tune prestegjeld og opprettet som eget sognekall,[6] Varteig ved kgl.res. av 11. juli 1860 og Rolvsøy ved kgl.res. av 9. desember 1910.[7]

Så, i moderne tid, ble Tune prestegjeld i 1985 igjen delt, ved at de mer bymessige delene mot Sarpsborg ble utskilt i et eget prestegjeld, Greåker prestegjeld, med virkning fra 1. januar 1986.[8]

Fra 2004 ble prestegjeldet som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk det også ut av lovverket.[9]

Kirkesogn[rediger | rediger kilde]

Prestegjeldet hadde ved sin avvikling følgende sogn:

Referanser[rediger | rediger kilde]