Hopp til innhold

Nidaros erkebispedømme

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Nidaros erkebispedømme var det eneste katolske erkebispedømme i Norge, med bispesete i Nidaros og med St. Olavs gravkirke Nidarosdomen som domkirke. Det ble opprettet som bispesete av Olav Kyrre omkring 1068, elevert til erkebispesete i 1152/1153 (innstiftet av pave Anastasius IV i 1154), og det bestod frem til reformasjonen i 1537.

Nidaros erkebispedømme[rediger | rediger kilde]

Den nordiske kirkeprovins (1153-1387)

Nidaros erkebispedømme var et metropolitanerkebispedømme med følgende suffraganer (underordnede bispedømmer):[1]

I dagens Norge:

I Norgesveldet:

Biskoper og erkebiskoper[rediger | rediger kilde]

Å gi en helt korrekt og nøyaktig oversikt over overhyrder i de tidligste tider, er umulig. Listene under er basert på Biskoper i Trøndelag, og har med biskopene i det første bispedømmet (fra før erkesetet i Nidaros ble opprettet).

Biskoper i Trondheimen[rediger | rediger kilde]

De første biskopene var underlagt erkebiskopen i Bremen, senere erkebiskopen i Lund som fra 1104 var primas for de nordiske bispedømmer frem til opprettelsen av Nidaros erkebispedømme i 1154. Biskopene var i denne tiden i større grad knyttet til kongen.

Biskopene kan regnes som forløpere for de egentlige biskoper (erkebiskoper) av Nidaros.

Erkebiskopen i Nidaros[rediger | rediger kilde]

Erkebiskopen i Nidaros var ikke underlagt noen konge eller andre, men direkte underlagt erkebiskopen av Roma (paven).

Erkebiskopens fyrsteliknende rolle gjenspeiles ved at noen av erkebiskopene også hadde tittelen jarl.

Fra 1154 til 1537 regjerte i alt 27 erkebiskoper i Nidaros.

År Lydbiskop Kommentar
1015- Sigurd III første biskop i Trondheimen
? Grimkjell hirdbiskop, biskop i Trondheimen
? Jon biskop i Trondheimen
? Rudolf biskop i Trondheimen
1028-1030 Sigurd IV hirdbiskop hos Håkon jarl og kong Svein
? Ragnar biskop i Trondheimen
? Kjetil biskop i Trondheimen
? Åsgaut biskop i Trondheimen
? Sigurd V biskop i Trondheimen
? Tjodolf biskop i Trondheim by
1070- Sigurd VI OSB biskop i Trondheimen

Biskoper i Nidaros[rediger | rediger kilde]

År Biskop Annet
1080 Adalbrikt Første biskop i Nidaros, innsatt av Olav Kyrre
-1139 Simon biskop av Nidaros
1140 Ivar Skrauthanske biskop av Nidaros
1140-1151 Reidar Første erkebiskop i Norge, utnevnt til erkebiskop i Roma i 1151, døde på hjemveien

Erkebiskoper[rediger | rediger kilde]

År Erkebiskop Annet
11531157 Jon Birgersson
1158/591188 Øystein Erlendsson Kanonisert som helgen etter sin død
11881205 Eirik Ivarsson
12061214 Tore I
12151224 Guttorm Fikk myntrett av Håkon Håkonsson i 1222
12251226 Peter av Husastad
12271230 Tore II «den trøndske»
12311252 Sigurd Eindridesson
12531254 Sørle
12551263 Einar
12651267 Håkon
12671282 Jon Raude
12871309 Jørund Norges siste jarl
13091331 Eiliv
13331346 Pål
13461349 Arne
13501370 Olav
13711381 Trond
13821386 Nicolaus Rusare
13871402 Vinald Henriksson
14021428 Eskill
14281450 Aslak Bolt
14521458 Henrik Kalteisen
14581474 Olav Trondsson
14751510 Gaute Ivarsson
1510 Jens Krabbe [2]
15101522 Erik Valkendorf
15231537 Olav Engelbrektsson

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Imsen, Steinar (2003). «Nidarosprovinsen». Ecclesia Nidrosiensis 1153–1537. Søkelys på Nidaroskirkens og Nidarosprovinsens historie. Skrifter. Senter for middelalderstudier, NTNU. s. 15–45. ISSN 0807-4798. 
  2. ^ Allen, C.F. (1864). De tre nordiske Rigers Historie under Hans, Christiern den Anden, Frederik den Første, Gustav Vasa, Grevefeiden : 1497-1536. Gyldendal. s. 475. 

Litteratur[rediger | rediger kilde]