Sund prestegjeld

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Sund kirke

Sund prestegjeld var et prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Vesthordland prosti. Det omfattet sogn i tidligere Sund kommune i Hordaland fylke, og hovedkirken var Sund kirke.

Sunds kirkesogn er nå en del av Øygarden kirkelige fellesråd, og underlagt Vesthordland prosti i Bjørgvin bispedømme i Den norske kirke.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Sunds sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Sund prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden, og besto fra denne tiden av hovedsognet Sund med Austevoll, Møkster og Fjell annekssogn.[3]

Ved kgl.res. av 9. september 1803 ble det bestemt at det vidløftige Sund prestegjeld skulle deles i to ved at Fjeld sogn ble eget sognekall, hvilket ble gjort gjeldende da sogneprest i Sund, Hugo Hjortøy avgikk med døden 29. august 1812. Den første sognepresten i Fjeld, Gerhard Geelmuyden Cartberg, fikk imidlertid 26. oktober 1818 stillingen som sogneprest i Sund prestegjeld, og allerede den 18. januar 1819 kom midlertidig kgl.res. om at Fjeld soknekall skulle oppløses, og igjen legges under Sund prestegjeld inntil den obligatoriske prestegården ble anskaffet.[4]

Sund prestegjeld dannet grunnlaget for Sund formannskapsdistrikt, som ble opprettet i 1837.

Ved kgl.res. av 29. desember 1841 ble Fjeld ble gjeninnsatt som eget prestegjeld.

Ved kgl.res. av 22. oktober 1909 ble Sund prestegjeld delt slik at annekssognene Austevold og Møgstir dannet et eget Austevold prestegjeld, gjeldende fra 1. januar 1910.[1][3][4][5]

Ved avviklingen bestod Sund prestegjeld av menigheten i Sund.[6]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[7]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b Rygh, O. (Oluf) (1910). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 257-8. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 80. 
  3. ^ a b Prestegjeld og sogn i Hordaland, arkivverket.no
  4. ^ a b Bygdesoga for Fjell. no#: [s.n.] 1970. s. 23-24. 
  5. ^ «Norsk Kundgjørelsestidende 1909.11.10». Norge;Oslo;;Oslo;;;;. 19091110. s. 1.  Sjekk datoverdier i |dato= (hjelp)
  6. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023. 
  7. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023.