Agder

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Agder
VåpenKart
Basisdata
FylkeshovedstadKristiansand
Statsforvalterens hovedseteArendal
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

16 434,12 km²[1]
14 981,75 km²[2]
1 452,37 km²[2]
Befolkning307 231[a]
NettsideNettside
FylkesordførerArne Thomassen (H) (2019)
StatsforvalterGina Lund
Kart
Agder
58°08′48″N 7°59′44″Ø

a^ SSB: Befolkningsstatistikk (1. januar 2020)
b^ Vertikale streker markerer grenseendringer. Kilde: SSB 

Agder er et fylke i landsdelen Sørlandet, som ble opprettet da Aust-Agder og Vest-Agder ble slått sammen 1. januar 2020 etter vedtak i Stortinget 8. juni 2017.[3] Agder grenser mot Rogaland i vest og mot Vestfold og Telemark i nord og øst. Agder fylke har et areal på 16 434 km² med 316 051 innbyggere per 1. januar 2023.[4][5]

Etymologi[rediger | rediger kilde]

Ordet «Agder» er historisk brukt om kyststrekningen mellom munningen av elva Sira i vest og Gjernestangen i øst. Navnet er minst 1.500 år gammelt, men det hersker usikkerhet om den opprinnelige betydningen av ordet. Det kan tilsvare det engelske ordet edge («kant»), altså «kanten på landet mot sjøen» (jfr navn som Karmøy og Jæren med samme betydning). «Agder» kan også være avledet av norrønt ǫgd («spiss», «landet som stikker spisst ut i havet», jfr Agde og Cap d'AgdeFrankrikes middelhavskyst). Det kan også være avledet av norrønt agi («sjøgang», «landet ved urolig sjø»).[6]

Jordanes skriver i sitt verk De origine actibusque Getarum («Om goternes opprinnelse og gjerninger») om et folk han navngir augandzi. Disse har trolig gitt området navnet. Augandzi kan være avledet av urgermansk agwjō («øy») – altså «øyboere» – ettersom Jordanes mente at «Scandza» (Skandinavia) var en øy.[7]

En annen teori er at augandzi har med vekst og høyde å gjøre, og er av samme betydning som norrønt auka («øke», «vokse»). Kan hende navnet passet til et folk med kroppshøyde over gjennomsnittet, slik det fortsatt er tilfelle.[8]

Personer fra Agder fylke kalles «egder» (entall: «egd» eller «egde»), og det kan skilles mellom aust- og vestegder. Bruk av preposisjonen «på» (på Agder) har tradisjonelt stort sett vært brukt om Agders historiske utstrekning langs kysten, mens «i» Agder brukes om fylket (regionen).[9]

Historie[rediger | rediger kilde]

Området var opprinnelig et småkongedømme (Agðir) og senere et fylke (Egða fylki) under Gulatingsloven.

Administrativt ble Egdafylki til Agdesiden len, og var ett av ni hovedlen i Norge på 1600-tallet. Agdesiden bestod av smålenene: Lister, Mandal (også kalt Midtsyssel len), Nedenes og Råbyggelaget.

Inntil 1400-tallet var det ingen byer mellom Skien og Stavanger. Agder var et rent landdistrikt. Det tidligste urbane samfunn en kjenner på Agder var Arendal, som trolig var ladested under Tønsberg fra omkring år 1500.

Frem til rundt 1902 tilhørte Agder landsdelen Vestlandet. Avisen Vestlandske Tidende kom ut i Arendal. Det var tidligere vanlig å dele inn Agder i kystområdet, Agdesiden og Raabyggelaget (innlandet). Raabyggelaget omfattet indre Aust-Agder fylke, samt Åseral i daværende Vest-Agder fylke.

Fra 1902 fikk Agder konkurranse med et rivaliserende navn, Sørlandet. Dette navnet ble i utgangspunktet brukt om kystområdene i Agder, men ble senere utvidet til å omfatte hele Agder.[10]

Agder kan i dag deles inn i følgende områder (distrikter): Lister, Kristiansandregionen, Setesdal og Østre Agder.

Natur og geografi[rediger | rediger kilde]

Et typisk landskap i Agder: Skog, vann og myr.

Agder har varierte landskap, med en glidende overgang mellom landskapstypene på Vestlandet og Østlandet. Fylket har jevnt over skrint jordsmonn, særlig i indre strøk. Områder egnet for jordbruk finnes først og fremst langs kysten og i dalførene, men et kupert terreng med lite sammenhengende dyrkbare områder begrenser jordbruket også her. Et mildt klima har skapt områder med eik og andre varmekjære løvtrær rundt fjordene og i moreneavsetningene helt ute ved kysten, og har også skapt gunstige forhold for hagebruk med grønnsaker og bær, særlig i områdene rundt Grimstad. Utover dette er fylket preget av surt jordsmonn med mye barskog dominert av furu og einer, og mange steder når barskogen helt ut mot havet. Fruktbare, kalkrike jordbruksområder er sjeldne.

En utløper av Golfstrømmen går inn i Skagerrak langs Jylland før den avbøyes ved å blande seg med strømmer fra Østersjøen for å gå vestover langs kysten av Agder. Dette gir en havtemperatur som er en medvirkende årsak til at fylket har landets varmeste og mest solrike klima.

Høyeste punkt i fylket er Sæbyggjenuten (1 507 moh.) på grensen mot Telemark. Den største innsjøen er den oppdemmede Blåsjø på 80,53 km². Den lengste elva i Agder er Otra på 246 kilometer. Andre store elver er Tovdalselva,Mandalselva, Audna (Audnedalselva), Lygna, Nidelva, Kvina, Fedaelva og Sira.

Geologi[rediger | rediger kilde]

Fylket består nesten utelukkende av grunnfjell, den kaledonske fjellkjedefoldingens skyvedekker nådde ikke så langt sørøst. Vanlige bergarter er gneis, granitt og marmor. Hele fylket er den del av det svekonorvegiske grunnfjellsskjold, som er 1 milliard år gammelt eller noe mer. Grunnfjellet har sprekke- og svakhets-soner som strekker seg som rutenett nordøst-sørvest, og mange av de store innsjøene i Setesdalsheiene ligger orientert etter disse sonene. Det er også noen nord-sørgående sprekksoner som gjennom nyere tid har blitt gravd ut av isbreer og smeltevann, og disse sprekksonene har gitt opphav til Sirdalen og de andre større elvedalene i fylket.

For rundt 600 millioner år siden sank grunnfjellet i havet og ble gjennom millioner av år dekket av noen tusen meter tykke sedimenter hvor det nederst ble dannet fyllitt. Under den kaledonske fjellkjedefolding 200 millioner år senere ble dette sedimentære dekket hevet opp, og noen steder førte fjellfoldingen til at eldre gneis ble lagt som en kappe over de nå hevede sedimentmassene. I kvartær-tiden ble sediment- og fyllitt-dekket slitt bort, og man finner i dag bare de nederste (eldste) lagene av dette fyllitt-dekket nord og vest for Blåsjø, og på enkelte topper helt nord i fylket.

Siste istid avsatte både flyttblokker og bunnmorene, og noen steder finner man dødisgroper. Det er også noen steder avsatt eskere, fra Setesdalsheiene i nord til Lista i sør. Det store norske raet krysser fylket fra øst til vest. Den østre delen ligger delvis under vann og kommer opp i Raet nasjonalpark.

Flora og fauna[rediger | rediger kilde]

Mange steder i fylket er fjellet svært blankskurt, med noe flyttblokker og et beskjedent jorddekke med en sparsom vegetasjon. Den sure grunnfjellsbunnen gir mest grobunn for hardføre arter av gress og lyng i nord, og mye furu over hele fylket.

Agder er det fylket i landet som har flest treslag i vegetasjonen. Langs kysten, under den marine grensen, har fylket store innslag av varmekjær løvskog. Den naturlige vegetasjonen preges også av forvillede arter fra hager og parker. I kystlandskapet er det et betydelig innslag av ballastplanter. Gimle gård har fylkets eneste arboret.

Dyrelivet omfatter blant annet elg, rådyr, rødrev, hare, lemen, fjellrype, villrein og gaupe. I Setesdalsheiene i nord finnes en villreinstamme, men kraft- og hytteutbyggingen har redusert beitemarkene og presset denne reinstammen. Sur nedbør har også redusert mange ørretstammer i området. De kalkrike fyllitt-områdene i nord og vest har noe ørret, mens bekkerøye er satt ut i de surere vannene som dominerer i Agder.

Kommuner[rediger | rediger kilde]

Det er 25 kommuner i Agder fylke fra 1. januar 2020:[11]

Nr Kart Navn Adm.senter Grunnlagt Folketall[12] Flatemål
km²
Målform Valgdistrikt Regionråd
4201
Risør kommune
Risør kommune
 Risør Risør 1837 6 806 193,01 Nøytral Aust-Agder Østre Agder
4202
Grimstad kommune
Grimstad kommune
 Grimstad Grimstad 1816-06-066. juni 1816 24 587 303,52 Bokmål Østre Agder
4203
Arendal kommune
Arendal kommune
 Arendal Arendal 1723 45 891 270,00 Bokmål Østre Agder
4204
Kristiansand kommune
Kristiansand kommune
 Kristiansand Kristiansand 1641 115 569 644,16 Bokmål Vest-Agder Kristiansandregionen
4205
Lindesnes kommune
Lindesnes kommune
 Lindesnes Mandal 2020-01-011. januar 2020 23 479 934,32 Bokmål Kristiansandregionen
4206
Farsund kommune
Farsund kommune
 Farsund Farsund 1795 9 860 262,45 Bokmål Lister
4207
Flekkefjord kommune
Flekkefjord kommune
 Flekkefjord Flekkefjord 1842 9 216 543,23 Bokmål Lister
4211
Gjerstad kommune
Gjerstad kommune
 Gjerstad Gjerstad 1838 2 421 322,14 Nøytral Aust-Agder Østre Agder
4212
Vegårshei kommune
Vegårshei kommune
 Vegårshei Myra 1837 2 143 355,66 Nøytral Østre Agder
4213
Tvedestrand kommune
Tvedestrand kommune
 Tvedestrand Tvedestrand 1837 6 184 217,95 Bokmål Østre Agder
4214
Froland kommune
Froland kommune
 Froland Osedalen 1850 6 174 644,55 Nøytral Østre Agder
4215
Lillesand kommune
Lillesand kommune
 Lillesand Lillesand 1837 11 419 190,25 Bokmål Kristiansandregionen
4216
Birkenes kommune
Birkenes kommune
 Birkenes Birkeland 1838 5 390 674,20 Nøytral Kristiansandregionen
4217
Åmli kommune
Åmli kommune
 Åmli Åmli 1837 1 786 1 130,61 Nynorsk Østre Agder
4218
Iveland kommune
Iveland kommune
 Iveland Birketveit 1886 1 344 261,64 Nøytral Kristiansandregionen[13]
4219
Evje og Hornnes kommune
Evje og Hornnes kommune
 Evje og Hornnes Evje 1960-01-011. januar 1960 3 904 550,22 Nøytral Setesdal
4220
Bygland kommune
Bygland kommune
 Bygland Bygland 1838 1 136 1 312,40 Nynorsk Setesdal
4221
Valle kommune
Valle kommune
 Valle Valle 1837 1 180 1 264,74 Nynorsk Setesdal
4222
Bykle kommune
Bykle kommune
 Bykle Bykle 1902-01-011. januar 1902 995 1 467,27 Nynorsk Setesdal
4223
Vennesla kommune
Vennesla kommune
 Vennesla Vennesla 1861-01-011. januar 1861 15 294 384,46 Nøytral Vest-Agder Kristiansandregionen
4224
Åseral kommune
Åseral kommune
 Åseral Kyrkjebygda 1837 911 887,51 Nynorsk Setesdal
4225
Lyngdal kommune
Lyngdal kommune
 Lyngdal Alleen 1838-01-011. januar 1838 10 751 642,80 Bokmål Lister
4226
Hægebostad kommune
Hægebostad kommune
 Hægebostad Tingvatn 1837 1 750 461,53 Nynorsk Lister
4227
Kvinesdal kommune
Kvinesdal kommune
 Kvinesdal Liknes 1838 6 024 962,85 Nøytral Lister
4228
Sirdal kommune
Sirdal kommune
 Sirdal Tonstad 1960-01-011. januar 1960 1 837 1 554,57 Nøytral Lister
10
Agder
Agder
 Agder Kristiansand 2020-01-011. januar 2020 307 231 16 434,44 Nøytral Aust-Agder
Vest-Agder
Sørlandet

Kommunene Kristiansand, Arendal, Farsund, Flekkefjord, Grimstad, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Risør og Tvedestrand har bystatus, enten ved en historisk status som kjøpstad, eller ved at kommunene har vedtatt at kommunesenteret skal kalles by.

Politikk[rediger | rediger kilde]

Fylkestinget[rediger | rediger kilde]

Fylkeskommunen styres etter formannskapsmodellen. Fylkestinget har 49 representanter.

Arne Thomassen (H) er fylkesordfører og Bjørn Ropstad (KrF) er fylkesvaraordfører

Tettsteder[rediger | rediger kilde]

Hovedartikkel: Tettsteder i Agder. De største tettstedene i Agder, rangert etter innbyggertall per 1. januar 2022[14]. Totalt var det i 2022 55 tettsteder i fylket.

Se også[rediger | rediger kilde]

Media[rediger | rediger kilde]

Avis[rediger | rediger kilde]

Avisen Fædrelandsvennen kommer ut i Kristiansandsområde, mens Kristiansands avis er lokalavisa for byen Kristiansand. Agderposten kommer ut i Arendal. Arendals Tidende og Geita er kommunens lokalaviser. Aust-Agder Blad i Risør, Frolendingen, Lillesands-Posten, Tvedestrandsposten og Setesdølen er andre lokalaviser i tidligere Aust-Agder. Lindesnes i Mandal, Lister i Lister-regionen og Agder Flekkefjords Tidende i Flekkefjord. Søgne og Songdalen Budstikke i Søgne og Songdalen.

Radio[rediger | rediger kilde]

Radio Sør 100% eid av Fædrelandsvennen Radio Søgne i Søgne

Fjernsyn[rediger | rediger kilde]

TV Sør 100% eid av Fædrelandsvennen. TVAgder i Arendal, selvstendig

Næringsliv[rediger | rediger kilde]

Kristiansand Dyrepark er blant landets største fornøyelsesparker. Agderparken er en større næringspark i Arendal. Sørlandsparken er et betydelig næringsområde, som inkluderer Sørlandssenteret, i Kristiansand.

Kultur og samfunn[rediger | rediger kilde]

Agder bispedømme er et tidligere navn på Agder og Telemark bispedømme. Agder lagmannsrett omfatter Agderfylkene, Telemark og Vestfold.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b c d «Arealstatistikk for Norge». Kartverket. 1. januar 2020. 
 2. ^ a b c d e f «09280: Areal (km²), etter region, arealtype, statistikkvariabel og år». Statistisk sentralbyrå. 1. januar 2020. 
 3. ^ «Forskrifter om sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner er fastsatt». Regjeringen.no (norsk). Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 11. desember 2017. Besøkt 24. juni 2018. 
 4. ^ Statistisk sentralbyrå: Folkemengde 4. kvartal 2019 i fylker og kommuner
 5. ^ www.kartverket.no (PDF) https://www.kartverket.no/globalassets/fakta-om-norge/fylke_2018.pdf. Besøkt 31. desember 2018. 
 6. ^ Thorsnæs, Geir: «Agder» i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 19. januar 2023 fra [1]
 7. ^ «a great island named Scandza», hentet fra Jordanes: The Origin and Deeds of the Goths
 8. ^ Wammer, Mari Parelius (9. desember 2011). «Her bor Norges høyeste mennesker». Dagbladet.no (norsk). Besøkt 31. desember 2018. 
 9. ^ «I eller på Agder». Norsk Språkråd. Besøkt 12. januar 2019. 
 10. ^ Thorsnæs, Geir (7. oktober 2020). «Sørlandet». Store norske leksikon. Besøkt 21. mai 2021. 
 11. ^ Regjeringen: Kommunereformen - Nye kommuner og navn
 12. ^ Statistisk sentralbyrå (1. januar 2023). «07459: Befolkning, etter region, statistikkvariabel og år». 
 13. ^ rkrs.no[død lenke] - Om oss - historie - «Region Kristiansand ble relansert med nytt navn og nye vedtekter fra 01.01.18. Frem til 31.12.17. samarbeidet kommunene i Kristiansandsregionen under navnet Knutepunkt Sørlandet. Knutepunkt Sørlandet var et interkommunalt samarbeid for de sju kommunene Lillesand, Birkenes, Iveland, Vennesla, Kristiansand, Søgne og Songdalen». «... fra 1. januar 2006. Fra samme dato meldte Iveland kommune seg inn i KnpS.»
 14. ^ «Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune.». Statistisk sentralbyrå. 14. desember 2022. Besøkt 21. desember 2022. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]