Sørum

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Se også Sørum (andre betydninger)
Sørum
Sørum

Våpen

Kart over Sørum

LandNorge Norge
FylkeAkershus
StatusKommune
InnbyggernavnSørumsokning
Adm. senterSørumsand
Areal
 – Totalt:
 – Land:
 – Vann:

3&502&206.61&206,61 km²
3&502&204.93&204,93 km²
3&500&1.68&1,68 km²
Befolkning3&504&17 665&17 665[a]
Kommunenr.0226
MålformNøytral
Internettsidewww.sorum.kommune.no
Politikk
OrdførerMarianne Grimstad Hansen (H) (2015)
VaraordførerØivind Slora (FrP) (2017)
Befolkningsutvikling 1951–2010[b]
Sørum

a^ SSB: Befolkningsstatistikk (1. januar 2017)
b^ Vertikale, røde streker markerer grenseendringer. Kilde: SSB 

Sørum er en kommune i Akershus med 17 665 innbyggere. Den grenser i nord til Ullensaker, i øst til Nes og Aurskog-Høland, i sør til Fet og i vest til Skedsmo og Gjerdrum. Kommunesenteret er Sørumsand.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Sørum kommune ble etablert som Sørum formannskapsdistrikt i 1837. Bakgrunnen for kommunen var Sørum prestegjeld, som på den tiden bestod av de to sognene Sørum og Frogner. Kommunen gjennomgikk en grenseendring i 1860-årene, da gårdene Imshaug og Blakersund ble overført fra daværende Aurskog kommune. Sørum ble etablert som Sørum formannskapsdistrikt i 1837. 1. januar 1908 ble en ubebodd del av Sørum overført til Ullensaker kommune, og 1. januar 1962 ble Sørum, som da hadde 4 348 innbyggere, ble slått sammen med Blaker kommune med 2 345 innbyggere til dagens Sørum kommune.

Sørumbåten[rediger | rediger kilde]

Sørumbåten, også kjent som Bingenbåten, ble funnet utenfor elven Rømuas utløp i Glomma og ble profesjonelt hevet i 1997. Båten, som er en stokkebåt, er beregnet ved C14-metoden datert til å være fra år 170 f.kr., hvilket gjør den til Norges eldste båtfunn, ca. 1000 år eldre enn Osebergskipet.[1]

Tømmerfløting[rediger | rediger kilde]

Industrien i Sørum har siden tidlig senmiddelalder vært sentralt tilknyttet tømmerfløting i Glomma, som deler kommunen i to.

Bingen lenser er et lensesystem like utenfor Sørumsand. Lensesystemet består av lensekar som stammer muligens fra så lang tilbake som omkring år 1300, men de første sikre skriftlige kildene som omtaler Bingen lenser er fra 1648.[2] Lensene var en viktig arbeidsplass over flere århundrer, og var en viktig årsak til at Sørumsand oppsto som tettsted. I 1861 ble hovedlensa flyttet til Fetsund lenser[3], noen kilometer lengre ned i Glomma. Diften av Bingen lenser fortsatte frem til siste fløtesesong i 1985.

Blaker skanse[rediger | rediger kilde]

Blaker skanse er et tidligere forsvarsanlegg i Blaker. Det ble bygget som en del av forsvarslinjen langs Glomma mot angrep fra øst. Den ble tatt i bruk i 1683, og var da åpen i ryggen mot Glomma. På 1750-tallet ble den bygget om til en lukket stjerneskanse som enkel bastionfestning.

Skansen ble brukt i kamp mot svenske styrker under den store nordiske krig i 1718. Under krigen i 1808 var den inntatt av en svensk avdeling under grev Mörner fra 17. til 19. april. Det var under retretten fra Blaker skanse at Mörner og hans menn gikk rett i et norsk bakhold ved Toverud.

Blakersund ligger rett nedenfor skansen. Her gikk ferge over Glomma etter at den øvre Frederikshaldske Kongevei ble anlagt på slutten av 1700-tallet. Persontrafikk over sundet opphørte i 1928.

Politikk[rediger | rediger kilde]

Ordfører Marianne Grimstad Hansen (H).
Rådmann i Sørum kommune, Siri Gauthun Kielland

Kommunestyret er det øverste politiske organet i Sørum kommune. Kommunestyret skal bl.a. vedta kommuneplan, fireårig økonomiplan, årsbudsjett og reguleringsplaner. Sørum kommunestyre har 31 medlemmer.

Formannskapet er kommunens nest øverste politiske organ og innstiller saker direkte til kommunestyret. Formannskapet skal bl.a. legge fram forslag til årsbudsjett og fireårig økonomiplan for kommunestyret, og har ellers fullmakt til å fatte vedtak i en lang rekke saksområder som er beskrevet i kommunens delegeringsreglement. Utvalget består av 9 faste medlemmer, men suppleres med 4 representanter for de ansatte i kommunen når utvalget inntar rollen som partssammensatt utvalg etter kommunelovens § 25. Møtene i formannskapet ledes av ordføreren. Formannskapet i Sørum het tidligere "Økonomi- og administrasjonsutvalget".

I tillegg til formannskapet har kommunen fem innstillingsutvalg med selvstendig vedtaksmyndighet innenfor sitt tildelte ansvarsområde og direkte innstillingsrett til kommunestyret:

 • Klima- og miljøutvalget (KM/U) - 7 medlemmer
 • Kultur-, familie- og nærmiljøutvalget (KFN/U) - 7 medlemmer
 • Plan- og næringsutvalget (PN/U) - 7 medlemmer
 • Utdanningsutvalget (U/U) - 7 medlemmer
 • Omsorg- og velferdsutvalget (OV/U) - 7 medlemmer

Kontrollutvalget er et utvalg bestående av fem representanter som fører løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret.

Nåværende politisk ledelse[rediger | rediger kilde]

Høyre har siden høsten 2015 hatt ordføreren i Sørum, med støtte fra FrP, Sp, KrF og V. Marianne Grimstad Hansen er ordfører og Anette Carnarius Elseth (FrP) er varaordfører. Øivind Slora (FrP) fungerer som varaordfører mens Elseth er i permisjon som statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet. I perioden 2016 til 2017 fungerte Sølve Sesseng (FrP) som varaordfører. Arbeiderpartiet er største parti, og sitter i opposisjon med Miljøpartiet de grønne og Sosialistisk venstreparti. I 2017 gikk Senterpartiet ut av posisjonen.

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ, og består til daglig av 31 folkevalgte representanter. Øverste myndighet under kommunestyret er formannskapet. Kommunen er videre inndelt i seks innstillingsutvalg med hvert sitt kjerneområde: Kultur-, familie- og nærmiljøutvalget, Klima- og miljøutvalget, Omsorg- og velferdsutvalget, Plan- og næringsutvalget og Utdanningsutvalget. I tillegg fører Kontrollutvalget tilsyn med kommunens virksomhet.

Administrativ ledelse[rediger | rediger kilde]

Rådmannen er øverste administrativt ansvarlige i kommunen. Siri Gauthun Kielland har vært rådmann i Sørum siden sommeren 2014.

Valgresultat[rediger | rediger kilde]

Kommunestyrevalget i 2015 fikk følgende resultat:[4].

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Arbeiderpartiet 34,82 -5,46 2603 11 -2 Mona Granbakken Mangen, Heidi Westbye Nyhus, Morten Bekkeng, Sten Magne Berglund
Høyre 26,81 -1,88 2004 8 -1 Marianne Grimstad Hansen, Roy Thomas Merli
Fremskrittspartiet 12,34 +0,53 923 4 0 Anette Carnarius Elseth (i permisjon), Sølve Sesseng (2016-2017), Øivind Slora (2017-)
Senterpartiet 8,96 +1,22 670 3 +1 Jane Bråthen
Kristelig Folkeparti 5,02 +0,89 375 2 +1 Harald Ringstad
Sosialistisk Venstreparti 3,48 -0,24 260 1 0
Venstre 4,55 +0,91 340 1 0
Miljøpartiet De Grønne 4,00 +4,00 299 1 +1
Valgdeltakelse/Total 59,7 % 7474 31 9
Ordfører: Marianne Grimstad Hansen (H) Varaordfører: Anette Carnarius Elseth (2015), Sølve Sesseng (2016-2017), Øivind Slora (2017-) (FrP)

For mer informasjon om de folkevalgte, se Folkevalgte i Sørum (2015–2019)


Kommunestyrevalget i 2011 fikk følgende resultat:[5]

Parti Prosent Stemmer Seter i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Arbeiderpartiet 40,28 +8,68 3133 13 +3 Are Tomasgard, Mona Granbakken Mangen
Høyre 28,69 +3,89 2232 9 +1 Marianne Grimstad Hansen, Svein Aalling, Erik Johansen
Fremskrittspartiet 11,81 -8,59 917 4 -2 Anette Carnarius Elseth
Senterpartiet 7,74 -2,66 600 2 -1 Ivar Egeberg
Kristelig Folkeparti 4,13 -0,07 319 1 0 Vidar Kristensen
Sosialistisk Venstreparti 3,72 -1,68 288 1 -1 Jane Bråthen
Venstre 3,64 +0,54 283 1 0
Valgdeltakelse/Total 66,88 % 7770 31 9
Ordfører: Are Tomasgard (2011-2013), Mona Granbakken Mangen (2013-2015.) (Ap) Varaordfører: Ivar Egeberg (1999-2015) (Sp)

For mer informasjon om de folkevalgte, se Folkevalgte i Sørum (2011-2015)

Geografi og klima[rediger | rediger kilde]

Normaler for Sørumsand (140 moh.)[6] Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des År
Temperaturnormal (°C) −7,7 −7,2 −2,3 3,1 9,8 14,3 16,0 14,2 9,4 5,2 −1,3 −6,4 3,9
Nedbør (mm) 50 40 45 42 50 65 68 80 82 81 72 55 730

Kommunevåpen[rediger | rediger kilde]

Sørumsand jerbanestasjon på Kongsvingerbanen
Kart over tettsteder i Sørum kommune
Frogner middelalderkirke
Loco No. 7 Prydz på den gamle Urskog-Hølandsbanen

Våpenets beskrivelse (blasonering) er: "På gull bunn en rød, fembladet rose."[7]

Denne rosen er opprinnelig det gamle adelsvåpenet til Sudreimsætten, en av Norges mest fremtredende og mektigste ætter i middelalderen. Ætten eide til tider landets største jordegods og hadde stamsete på Sudreimr, i en periode Romerikes eneste baroni. Sudreimr lå i nåværende Sørum kommune, og navnet har også senere blitt til Sørum.

Kommunevåpenet ble vedtatt av kommunestyret 6. november 1980 og godkjent i statsråd 26. juni 1981.

Kultur[rediger | rediger kilde]

Kommunens tusenårssted er Urskog–Hølandsbanen.

Ved middelalderkirken Sørum kirke står et hjulkors fra 1100-årene.

Skoler[rediger | rediger kilde]

Næringsliv[rediger | rediger kilde]

Jord- og skogbruk har tradisjonelt vært hovednæringen. Dessuten lå det langs Glomma en del sagbruk, kvernbruk, handverksbedrifter. Fra slutten av 1800-tallet kom det etter hvert andre næringer innen handel, industri, transport og samferdsel, administrasjon, undervisning.

Tettsteder i Sørum kommune[rediger | rediger kilde]

Oversikt over tettsteder[8] i Sørum kommune
Tettsted Innbyggere Areal km² innb/km² Rang
Sørumsand 4 910 2.17 2 235 106 av 993
Blaker 487 0.44 1 086 662 av 993
Hogsetfeltet 871 0.41 2 093 433 av 993
Rånåsfoss 620 0.63 952
Lørenfallet 1 055 0.66 1 594 369 av 993
Lindeberg 1 106 0.64 1 724 356 av 993
Frogner 1 205 0.67 1 857 335 av 993
Lundermoen 1 428 0.66 2 112 301 av 993
Heksebergåsen 2 667 0.9 2 906


Av kommunens 16 363[9] innbyggere bor 13 213 i tettbebyggelse ( 80.7 prosent), og 3 101 i spredtbygde strøk ( 49 bor på ukjent sted). [10] Kommunen har to sentrumssoner: Sørumsand og Frogner.

Oversikt over tettsteder i Sørum kommune som tilhører andre tettsteder
Tettsted Innbyggere Areal km² innb/km² Rang
Aulifeltet i alt (Rånåsfoss) 2 825 1.62 1 714 174 av 993
Oslo i alt (Heksebergåsen) 988 873 267.44 3 673 1 av 993

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Sørumbåten - Sørum kommunes hjemmeside
 2. ^ Bingen lenser - Sørum kommunes hjemmeside
 3. ^ Bingen lenser - Akershusmuseet
 4. ^ Resultatene fra kommunestyrevalget 2011
 5. ^ Resultatene fra kommunestyrevalget 2011
 6. ^ eklima.no Arkivert 14. juni 2004 hos Wayback Machine.
 7. ^ Kommunevåpenet på kommunens egne hjemmesider Arkivert 7. august 2011 hos Wayback Machine.
 8. ^ Statistisk sentralbyrå (19. desember 2017). «Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune.». Besøkt 24. desember 2017. 
 9. ^ Dette tall er for innbyggere i kommunen per 1. jan 2013, det stemmer ikke med tallet i kommunens infoboks som er av nyere dato.
 10. ^ Statistisk sentralbyrå (1. juli 2014). «Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune.». Besøkt 4. juli 2014. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Koordinater: 59°59′13″N 11°14′25″Ø