Hopp til innhold

Budal

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Budal kirke
Fra Budal

Budal er en tidligere selvstendig kommune i Sør-Trøndelag fylke, fra 1837 del av Støren formannskapsdistrikt.

Budal ble skilt ut som egen kommune i 1879. Kommunen hadde ved opprettelsen 585 innbyggere.

Budal er ei fjellbygd, med lange landbruks- og håndverkstradisjoner. Budalsstolen er det mest kjente eksempelet på håndverksprodukter fra bygda. Landbruk er en av bygdas viktigste næringer, og setring er fortsatt utbredt. Det ligger to store landskapsvernområder i bygda; Endal landskapsvernområde og Budal Landskapsvernområde. Det er i disse landskapsvernområdene det meste av setring foregår. Budal er en av flere innfallsårer til Forolhogna nasjonalpark. I denne nasjonalparken finner man blant annet villrein. Forollhogna (1332 moh) er det høyeste punktet i nasjonalparken, og toppen ligger dels i Budal.

Mye av fjellarealet i bygda er statsallmenning, og forvaltes av et eget fjellstyre. Elvene Ena og Bua (sideelv til Gaula) renner gjennom bygda, og har sitt samløp like ved bygdas setrum Enodd.

Budal kirke er ei Y-kirke, og ble bygd i 1754.

1. januar 1964 ble Budal slått sammen med Singsås, Soknedal og Støren kommuner til den nye Midtre Gauldal kommune. Budal hadde ved sammenslåingen 529 innbyggere. Folketallet har siden gått svakt tilbake, og utviklingen de siste år har vært som følger:

År Innbyggere
1999 501
2000 498
2001 501
2002 506
2003 500
2004 501
2005 496
2006 502
2007 506
2008 502
2009 478
2010 476
2011 480
2012 490
2013 499

(Befolkningsstatistikken tar utgangspunkt i SSBs folketall i grunnkretser. Følgende grunnkretser i Midtre Gauldal kommune er her regnet som tidligere Budal kommune: Bjerkli, Svardal, Enodd, Kjønnås, Endal og Sæterdalene)

Litteratur[rediger | rediger kilde]