Smaalenenes amt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Pontoppidans kart over Smaalenenes amt i 1785.
Kart over Smaalenenes amt i 1878.

Smaalenenes amt var en administrativ enhet (amt) i Norge 16711918. Seteby for amtmannen var Moss, og det var underamt av Akershus stiftamt. Smaalenenes amt endret navn til Østfold fylke 1. januar 1919.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Etter innføringen av eneveldet i Danmark-Norge 1660 ble den gamle lensordningen avviklet og betegnelsene amt (underamt) og stiftamt (hovedamt) innført i takt med nye embetsutnevnelser i perioden 1662–71. De smaa lene øst for Oslofjorden ble fra 1671 til omkring år 1700 samlet under samme amtmann, underlagt Akershus stiftamt. Til avløsning for de seks smålenene, ble det etterhvert opprettet tre fogderier i amtet, tildels med store endringer i forhold til de tidligere smålen.

Geografisk utbredelse[rediger | rediger kilde]

Etter samlingen til ett amt var det bare èn ytre endring av amtet, nemlig i 1768, da Heggen og Frøland ble overført fra Akershus amt til Smaalenene.

I år 1900 hadde amtet et areal på 4.143,82 km² og et hjemmehørende folketall på 136.886, hvilket gav en befolkningstetthet på 35,37. Det var således det nest minste landamtet, bare Jarlsberg og Larviks amt var mindre av disse, mens begge byamtene, Kristiania og Bergen amter var betydelig mindre i areal.

Smaalenenes amt grenset i syd og øst til Sverige og i nord til Akershus amt. Over Christianiafjorden i vest grenset det til Jarlsberg grevskap og Laurvig grevskap, senere Jarlsberg og Larvik amt.

Navn og skrivemåte[rediger | rediger kilde]

Ved opprettelsen ble amtet benevnt Fredrikstads Amt med Smaalenene (ev. Fredrikstad og Smaalenenes Amt), eller bare Fredrikstads Amt. Smaalenene var en avledning av De smaa lene under Akershus, og mot slutten av 1600-tallet ble den rådende amtbetegnelsen Smaalenenes Amt. I Pontoppidans kart av 1785 og Matrikkelen av 1838 var skrivemåten Smaalehnenes Amt.

Gotisk: .

Ved overgangen til fylker i 1919 var den offisielle skrivemåten Smålenenes amt, etter at 1917-reformen innførte å for aa og 1907-reformen innførte liten forbokstav på substantiv (Amt -> amt).

Fra 1. januar 1919 fikk Smålenenes amt navnet Østfold fylke.

De smaa lene i 1664[rediger | rediger kilde]

Fogderi i 1701[rediger | rediger kilde]

Fogderi i 1890[rediger | rediger kilde]

Amtmenn[rediger | rediger kilde]

[1]

Embedstid Navn Leveår
1671–73 Erik Ottesen Banner til Tyberg 1618–87
1673–87 Hans Jørgensen Kaas 1640–1700
1687–1700 Ambrosius Charisius 1644–1700
1700–03 Caspar Gottlieb Moltke 1668–1728
1703–41 Nils Wernerssøn Werenskiold 1669–1741
1741–43 Henning Frimann –1743
1743–67 Baltzer Seckmann Fleischer 1703–67
1768–81 Henrik Lachmann 1738–97
1781–89 Frederik Hauch 1754–1839
1789–94 Johan Christian Hauch 1760–1819
1794–1804 Andreas Hofgaard 1748–1811
1804–10 Marcus Gjøe Rosenkrantz 1762–1838
1810–17 Mathias Otto Sommerhielm 1764–1827
1814–30 Valentin Sibbern 1779–1853
1831–46 Gregers Winther Wulfsberg 1780–1846
1847–55 Christian Birch-Reichenwald 1814–91
1855–80 Carl Sibbern 1809–80
1881–90 Johan Lauritz Rasch 1829–1901
1891–1905 Ulrik Frederik Christian Arneberg 1829–1911
1905–1917 Albert Hansen 1847–1925
1918 Eivind Olaf Bødtker* 1863–1946
*Fortsatte som fylkesmann til 1933

Referanser[rediger | rediger kilde]

Kilder[rediger | rediger kilde]