Haus prestegjeld

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Haus kirke

Haus prestegjeld, inntil 1838 benevnt Houg prestegjeld, var et prestegjeld tilhørende Osterøy prosti. Det omfattet sogn i tidligere Haus kommune i Hordaland fylke, og hovedkirken var Haus kirke.

Haus' kirkesogn er nå en del av Osterøy kirkelige fellesråd, og underlagt Åsane prosti i Bjørgvin bispedømme i Den norske kirke.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Hauss sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Haus prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden, og besto fra denne tiden av hovedsognet Haus med Bruvik, Stamnes, Gjerstad og Mjelde annekssogn.[3][4]

Houg prestegjeld dannet grunnlaget for Houg formannskapsdistrikt, som ble opprettet i 1837.

Ved kgl.res. av 16. januar 1864 ble Mjelde kirke lagt ned, opphørte som eget kirkesogn og lagt til Haus hovedsogn. Ved samme resolusjon ble Arne annekssogn skilt ut, og Arna kirke besluttet oppført. Ved kgl.res. av 20. juni 1868 ble Haus prestegjeld delt ved at Bruvik sogn ble skilt ut som eget sognekall med Stamnes som annekssogn, gjeldende fra 1. januar 1869.[1][4]

Ytre Arna ble skilt ut fra Arna som eget sogn i 1955.[4] Ved kgl.res. av 12. mai 1967 ble Haus prestegjeld delt ved at Arna sogn ble skilt ut som eget sognekall med Ytre Arna som annekssogn.[5]

Bruvik sogn ble overført fra Bruvik prestegjeld i 1968, og Haus prestegjeld med sognene Haus, Gjerstad og Bruvik inngikk i Osterøy prestegjeld fra 1. januar 1975.[4]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b Rygh, O. (Oluf) (1910). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 301,307. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 82. 
  3. ^ Hoff, Anne Marta (2003). Norges kirker. Land og kirke. s. 103. ISBN 8205222452. 
  4. ^ a b c d Prestegjeld og sogn i Hordaland, arkivverket.no
  5. ^ Forskrift om nytt Arna prestegjeld, lovdata.no