Akershus amt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Pontoppidans kart over Akershus amt i 1785.
Kart over Akershus amt i 1875

Akershus amt var en administrativ enhet (amt) i Norge 16821918, som lenge bestod av de moderne fylkene Oslo og Akershus. Det var i hele sin eksistens underamt til Akershus stiftamt. I 1842 ble Christiania (Oslo) kommune utskilt fra Akershus amt, men fortsatt underlagt Akershus stiftamt; på den tiden omfattet Christiania kun et lite område i sentrum av dagens by, som var helt omgitt av Aker herred som fortsatt lå i Akershus amt. Aker måtte flere ganger avstå territorium til Christiania/Oslo og ble helt innlemmet i Oslo i 1948.

Etter innføringen av eneveldet i Danmark-Norge 1660 ble den gamle lensordningen avviklet og betegnelsene amt (underamt) og stiftamt (hovedamt) innført i takt med nye embetsutnevnelser i perioden 1662–71. Akershus amt ble skilt ut fra Akershus stiftamt i 1682 og var deretter et eget underamt under Akershus stiftamt, men fikk ikke egen amtmann før 1750 og det var igjen felles amtmann med stiftamtet i årene 1763–1810 og 1815–42.

Skrivemåte[rediger | rediger kilde]

Ved overgangen til fylker i 1919 var den offisielle skrivemåten Akershus amt, etter at 1907-reformen innførte liten forbokstav på substantiv (Amt → amt). Før 1907 var således den vanlige skrivemåten Akershus Amt (Ubunden form: Akershus). Tidligere, f.eks. i Matrikkelen av 1838 var skrivemåten Akershuus Amt og i Pontoppidans kart av 1785 står det Aggershuus Amt.

Gotisk: .

Fra 1. januar 1919 fikk Akershus amt navnet Akershus fylke.

Fogderier i 1664[rediger | rediger kilde]

Fogderi i 1701[rediger | rediger kilde]

Fogderi i 1890[rediger | rediger kilde]

Amtmenn[rediger | rediger kilde]

Embedstid Navn Leveår
1682–1750 Felles med Akershus stiftamt
1750–57 Christian Rudolph Philip Gersdorff 1723–1800
1757–72 Caspar Herman von Storm 1718–77
1763–1810 Felles med Akershus stiftamt
1810–13 Eggert Christopher Knuth 1786–1813
1813–15 Poul Christian Holst (konstituert) 1776–1863
1815–42 Felles med Akershus stiftsamt
1842–55 Erik Røring Møinichen 1797–1875
1855–58 Christian Birch-Reichenwald 1814–91
1859–95 Johan Christian Collett 1817–95
1895–1918 Ole Furu 1841–1925