Rolvsøy

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
For øya i Finnmark, se Rolvsøya. For øya i Østfold, se Rolvsøy (øy)
Rolvsøys kommunevåpen fra 16. april 1982. Et vikingskip symboliserer oppdagelsen av Tuneskipet i 1860
Rolvsøy kirke.

Rolvsøy er et sted i Fredrikstad kommune i Østfold. Tidligere var Rolvsøy egen kommune, med Rekustad som administrasjonssentrum.

Rolvsøy var fra 1837 del av Tune formannskapsdistrikt, men ble skilt ut som egen kommune 1. januar 1911. Rolvsøy hadde 2 381 innbyggere ved kommuneetableringen.

Fra 1. januar 1994 ble Rolvsøy kommune slått sammen med Borge, Fredrikstad, Kråkerøy og Onsøy til den nye Fredrikstad kommune. Innbyggertallet i Rolvsøy var 5 947 og arealet var 31 km2 da den ble del av Fredrikstad.

Tre vikingskip er funnet på Rolvsøy: Valleskipet, Rostadskipet og Tuneskipet.

Tuneskipet er et vikingskip fra ca. år 900, ble gjenfunnet i 1867 på gården Haugen i Rolvsøy, som på den tiden tilhørte Tune. Skipet finner man i dag på Vikingskipshuset på Bygdøy i Oslo. Allerede i 1751 ble Rostadskipet gjenfunnet på øya. Også Valleskipet ble funnet der.

Langs Glommas bredd støter man stadig på Fredrikstads historie gjennom teglverk og sagbruk, som vanligvis lå side om side. Et eksempel er Valle Bruk på Rolvsøy.

Nylende ligger i kommunedel Rolvsøy. Navnet Nylende kommer fra norrøne nýlenda som betyr «nytt land», i betydningen nydyrket mark eller nytt bosted.

Fra Hauge på Rolvsøy kommer Hans Nielsen Hauge, som er mest kjent for å grunnlegge den kristne bevegelsen Haugianerne.

På Rolvsøy finner man i dag Østfoldhallen, der en rekke idrettsaktiviteter bedrives. I den senere tid er den blitt døpt om til Østfoldhallene, ettersom flere butikker er blitt etablert i samme område. Dette var tidligere et stort åpent landskap, men har i ettertid blitt et stort handelsområde.

Steinerskolen i Fredrikstad er lokalisert på Rolvsøy. Det samme er Rekustad barneskole, Nylende barneskole, Hauge Barneskole og Haugeåsen ungdomsskole. Rolvsøy har også en folkehøyskole ved navn Haugetun Folkehøyskole. Glommastien går gjennom Rolvsøy.

Se også[rediger | rediger kilde]