Melhus

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
For tettstedet med samme navn se: Melhus (tettsted)
Melhus
Melhus sentrum.JPG

Våpen

Kart over Melhus

LandNorge Norge
FylkeTrøndelag
Statuskommune
InnbyggernavnMelhusbygg
Adm. senterMelhus
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

694,41 km²[3]
653,28 km²[2]
41,13 km²[2]
Befolkning17 123[4] (2022)
Bef.tetthet26,21 innb./km²
Antall husholdninger6 793
Kommunenr.5028
MålformNøytral
KommuneblomstKlåved
Høyeste toppRensfjellet (847,2 moh.)[1]
NettsideNettside
Politikk
OrdførerJorid Jagtøyen (Sp) (2019)
VaraordførerStine Estenstad (H) (2015)

Melhus
63°10′00″N 10°18′00″Ø

Miljøgata i Melhus sentrum (2012)

Melhus er en kommune i Trøndelag. Den grenser i nord og øst til Trondheim, i øst til Selbu, i sør til Midtre Gauldal og i vest til Orkland og Skaun. Kommunen, slik den er i dag, ble til 1. januar 1964 da kommunene Horg, Flå, Hølonda og Melhus slo seg sammen. Den gamle kommunen Melhus har i ettertid ofte blitt kalt «Nedre Melhus». Kommunenavnet kommer av det norrøne gårdsnavnet meðalhúsar, «midtgården». Kommunen har 16 949 innbyggere, og er med det den sjette største kommunen i Trøndelag (per 1. januar 2021).[5]

Geografi[rediger | rediger kilde]

Kommunen strekker seg fra Øysand i nord til Haga bru, nord for Støren, i sør. Den nederste delen av Gauldalen er stort sett midtpunktet gjennom hele kommunen. I Gauldalen finnes Gaulavassdraget, som er en av Norges beste lakseelver. På begge sider av Gaula finnes oppover hele dalen store og gamle jordbruksområder. I tillegg går E6 og Dovrebanen stort sett langs Gaula hele strekningen gjennom Melhus kommune.

Helt nord i kommunen ligger altså Øysand og Gaulosen, Gaulavassdragets store delta. Deler av Gaulosen er vernet som Ramsarområdet Gaulosen naturreservat og landskapsvernområde. Øysand er også et av trøndelagsregionens største flatmarkområder. Under andre verdenskrig bygde tyskerne opp et stort militærområde med flyplass her.

I Melhus ligger blant annet innsjøene Benna (som er drikkevannskilde for omtrent halvparten av innbyggerne), Ånøya og Svorksjøen. Kommunens høyeste punkt er på Rensfjellet (847,2 meter over havet),[1] mens Vassfjellet er 710 moh. Kommuneblomst er Klåved, noe som ble vedtatt av kommunestyret 23. november 1999.[6]

Våpenskjold og kommunevåpen for Melhus[rediger | rediger kilde]

Melhus kommunes våpen ble fastsatt ved kongelig resolusjon den 8. november 1979: ‘På rød bunn – i gull, en knestående bueskytter’. Våpenet er tegnet av heraldiker Hallvard Trætteberg.

Figuren ble opprinnelig tegnet av Trætteberg for Sør-Trøndelag i 1929, men fylket tok den ikke i bruk. Våpenet er inspirert av Einar Tambarskjelve fra Melhus, berømt som høvding og bueskytter ved Olav Tryggvasons side. Kommunalt segl (ordførersegl) ble også tegnet for Melhus kommune av Hallvard Trætteberg 10.07.1979. Alle elementer, kommunevåpen og heraldiske symboler ble rentegnet i 2014.

Vennskapskommuner[rediger | rediger kilde]

Kenya Taveta

Samfunn[rediger | rediger kilde]

Tettsteder[rediger | rediger kilde]

Melhus kommune oppgir selv at kommunen har de syv tettstedene Hovin, Lundamo, Ler, Kvål, Melhus, Korsvegen og Gåsbakken.[7] Statistisk sentralbyrå (SSB) oppgir også at kommunen har syv tettsteder, men regner ikke Gåsbakken som et tettsted og har i stedet med Storsand som tettsted i Melhus kommune.

 • Melhus (6 957) – administrasjonssenter for kommunen og kommunens største tettsted
 • Kvål (437) – tettsted i Melhus
 • Ler (684) – tettsted og tidligere administrasjonssenter i Flå
 • Lundamo (1 114) – tettsted og tidligere administrasjonssenter i Horg
 • Hovin (796) – tettsted i Horg
 • Korsvegen (594) – tettsted og tidligere administrasjonssenter i Hølonda
 • Gåsbakken (519) – tettsted i Hølonda
 • Storsand (471)

Innbyggertallene er oppdatert per 1. januar 2022[8].

Skoler[rediger | rediger kilde]

Brekkåsen skole, en av barneskolene i Melhus kommune (2012).

I Melhus kommune finnes 13 skoler, hvorav åtte barneskoler, tre ungdomsskoler, én kombinert 1.–10.-skole og to videregående skoler.

Grunnskoler[rediger | rediger kilde]

Videregående skoler[rediger | rediger kilde]

Idrettslag[rediger | rediger kilde]

Aviser[rediger | rediger kilde]

Religion[rediger | rediger kilde]

Melhus kirkelige fellesråd tilhører Gauldal prosti i Nidaros bispedømme. Den norske kirke har fire menigheter (kirkesogn) i Melhus kommune, og hver av dem har sin kirke med kirketjener, organist, klokker, renholder og hvert sitt menighetsråd. Det er Flå, Horg, Hølonda og Melhus menigheter. I Hølonda menighet står også Kolbrandstad stavkirke, som eies av et privat lag.

Politikk[rediger | rediger kilde]

Kommunestyrevalget 2019[rediger | rediger kilde]

Parti Prosent Stemmer Mandater i by-/kommunestyret Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Senterpartiet 30,3 +11,5 [a] 2481 +1111 11 +4 3
Arbeiderpartiet 25,6 -12,6 [b] 2098 -687 10 -4 3
Høyre 11,7 -1,3 [c] 961 +15 4 -1 1
Melhuslista 10,2 +0,1 832 +100 4 0 2
Kristelig Folkeparti 4,8 -1,0 [d] 392 -31 2 0 1
Fremskrittspartiet 4,7 -0,5 [e] 382 +9 2 0
Sosialistisk Venstreparti 3,9 +0,9 [f] 319 +100 1 0 1
Miljøpartiet De Grønne 3,0 -0,4 [g] 245 -1 1 0
Rødt 2,3 +2,3 [h] 185 185 1 +1
Pensjonistpartiet 2,2 +2,2 [i] 176 176 1 +1
Venstre 1,3 -0,6 [j] 109 -31 0 -1
Valgdeltakelse/Total 65 % 8249 [k] 37 11
Ordfører: Jorid Jagtøyen (Sp) Varaordfører: Stine Estenstad (H)

Slik som i resten av landet ble også lokalvalget i Melhus preget av en stor fremgang for Senterpartiet og en stor tilbakegang for Arbeiderpartiet. Denne trenden ble forsterket i Melhus. Miljøpartiet De Grønne stilte liste for andre gang i Melhus, men til tross for betydelig fremgang nasjonalt opplevde MDG en liten tilbakegang i Melhus. Pensjonistpartiet og Rødt stilte lister for første gang og fikk inn én representant hver.

Valgdeltakelsen var på 65 %,[l] noe som var en kraftig oppgang fra 2015 da den var på 60,3 %.[9]

Nærings- og arbeidsliv[rediger | rediger kilde]

Melhus kommune oppgir at næringslivet «preges av landbruk, handelsvirksomhet samt offentlig og privat tjenesteyting».[7] SSBs statistikk over registerbasert sysselsetting viser følgende fordeling over hva innbyggerne i Melhus arbeider med per 2018:[10]

Sektor Antall innbyggere
Jordbruk, skogbruk og fiske 237
Sekundærnæringer 2086
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2979
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 396
Undervisning 668
Helse- og sosialtjenester 1736
Personlig tjenesteyting 262

Tall fra 2017 viste at rundt ti prosent av de yrkesaktive var sysselsatt i landbruket. Dette plasserer kommunen på en 17.-plass i Sør-Trøndelag fylke. Samme undersøkelse viste at en tiendepart av arealet i kommunen er jordbruksareal.[11]

Per 1. januar 2019 var det ifølge SSB registrert 1 703 virksomheter (bedrifter) i Melhus kommune.[12] Blant kommunens mest kjente bedrifter er Norgeshus og Brødrene Flaarønning. Andre bedrifter som holder til i kommunen er blant annet:

 • MelhusBanken – Bank og forsikring
 • Capro – Transportkasser og kofferter
 • Dynamis Design – Logo, identitet og nettsider
 • Galactic Park – Plateselskap
 • Melhus Regnskap – Regnskap
 • Bygger'n Midttømme – trelast
 • Helsport – sportsutstyr og sportsklær
 • Sportshuset Melhus

Historie[rediger | rediger kilde]

NTNU Vitenskapsmuseet gjennomfører utgravning på Sandbrauta på Lundamo i forbindelse med veibygging.

Melhus var åsted for flere viktige hendelser i vikingtiden, og kommunen skriver selv at Melhus har «en helt unik tilstedeværelse i sagalitteraturen».[7] Det var under grisebingen på gården Rimol i Melhus Håkon Jarl ble drept av trellen sin, Tormod Kark. Sagahistorien forteller også om da de gjemte seg i ei hule, nå kjent som Jarlshola på Rimol. Einar Tambarskjelve var fra storgården Gimsan i Melhus.

I flere arkeologiske utgravninger i Melhus er det gjort funn fra vikingtiden.[13][14] 2017 ble det avdekket 3000 år gamle graver på Sandbrauta. Gravene var skjult under 2 meter masse fra et leirras. Arkeologene fant en gravrøys på 9 meter i diameter og flere gravkamre.[15]

Etymologi[rediger | rediger kilde]

Navnet Melhus kommer fra norrønt Meðalhusar, som betyr «gården i midten». Gården Melhus var dominerende i Gauldalen og har gitt navn til bygda, prestegjeldet og kommunen. Lokal uttale var tidligere Mællhus med kort æ-lyd, men nesten alle sier nå Melhus med lang e-lyd.[16]

Kultur[rediger | rediger kilde]

Nordiske barnekulturdager[rediger | rediger kilde]

Melhus arrangerer Nordiske barnekulturdager sammen med sine vennskapskommuner Holmegaard i Danmark, Ockelbo i Sverige og Kurikka i Finland. Å arrangere dette går på omgang, og sist det var i Melhus var i mai 2009. Melhus arrangerte det også 20.23. mai 2004.[17]

Tusenårssted[rediger | rediger kilde]

Kommunens tusenårssted er Gimse/Romol/Sagastien, som er et kjent historisk område med henvisning til begivenheter skrevet i Snorres Kongesagaer. Området er tilrettelagt med en sagasti med informasjonstavler. Tusenårsstedet ble vedtatt av kommunestyret 5. oktober 1999.[18]

Severdigheter[rediger | rediger kilde]

Kor[rediger | rediger kilde]

 • Melhus songlag

Sagauka[rediger | rediger kilde]

Sagauka er navnet på en kulturfestival som har blitt arrangert årlig i Melhus siden 2014.[19] Festivalen arrangeres tidlig på sommeren og har en ukes varighet. Formålet er å relatere den lokale historie til nåtid. Dette målet skal forsøkes oppnås gjennom kunnskapsformidling og kulturelle uttrykk. Dette blir konkretisert gjennom foredrag, teater, musikk, marked, vandringer, samt å sette fokus på kommunens historie fra Sagatiden til nåtid.[20] En viktig målgruppe er barn og unge.

Arrangementet er et samarbeid mellom Melhus kommune, næringsforeninga og frivillige lag.[19] Sentrale personer bak etableringen var daværende ordfører Jorid Jagtøyen; leder i den lokale næringsforeninga, Hans Petter Øien Kvam; virksomhetsleder ved Kultur og fritid Jan Erik Landrø; og rektor ved Trøndertun folkehøgskole, Ronald Nygård.[21]

Kjente melhusbygger[rediger | rediger kilde]

Det kommer flere kjente personer fra Melhus, blant annet Martin Tranmæl, Per Borten, Toralf Engan og Oddvar Brå.

Priser utdelt av kommunen[rediger | rediger kilde]

Næringsprisen[rediger | rediger kilde]

Tildelingsår[22]

 • 2019: Øya videregående skole, Kvål.[23]
 • 2018: Brødrene Flaarønning, Ler.[24]
 • 2017: Svein Idar Kjelsberg (f. 1969), Korsvegen.[25]
 • 2016: Bedriften Midttømme AS, Lundamo.[26]
 • 2015: Ole Johan Granøien (f. 1978), Melhus.[27]
 • 2014: Bedriften Vigdal begravelsesbyrå, Melhus.[28]
 • 2013: Knut Veien (f. 1960), Korsvegen.[29]
 • 2012: Bedriften Skanska Stålfabrikken, Melhus.
 • 2011: Dag Runar Båtvik (f. 1969), Melhus.
 • 2010: Asbjørn Krogstad (f. 1957), Lundamo.
 • 2008: Viktor Tokle (f. 1957), Løkken/Melhus.[m]
 • 2008: Ekteparet Nils Karl (f. 1957) og Marie Kulbrandstad (f. 1960), Gåsbakken.[30][n]
 • 2007: Herborg Hongset (f. 1945), Melhus.
 • 2006: Edvin Stavnes, Kvål.

Kulturprisen[rediger | rediger kilde]

Tildelingsår[31]

 • 2021: Endre Hugdal, lokalhistoriker for Flå, Ler.[32]
 • 2020: Elias Gafseth.[33]
 • 2019: Ungdomslaget Framsteg, Hølonda.[34]
 • 2018: Torstein Flakne, musiker, Melhus.[35]
 • 2016: Melhus skolekorps.[36]
 • 2015: Eli Stav, kunstner, Melhus.[37]
 • 2014: Roar Strand, idrettsutøver, Kvål.[38]
 • 2013: Geir Rune Engan, musiker, Ler.[39]
 • 2012: Harald Langås, journalist og forfatter, Gåsbakken.[40]
 • 2011: Brit Inger Granmo Aune (f. 1951), Lundamo.
 • 2010: Eigil Reitan (f. 1945), kulturkonsulent, Hovin.
 • 2009: Kristine Kaasa Moe (f. 1952), kulturarvforvalter, Melhus.[41]
 • 2008: Inger S. Kregnes (f. 1938), vernepleier, Melhus.
 • 2006: Ragnhild Omdal (f. 1936), Melhus.
 • 2004: Erling Bredesen (f. 1935, d. 2005), Hølonda.
 • 2002: Egil Sallaup (f. 1945), lærer, idrettsleder og lokalhistoriker, Korsvegen.[42]
 • 2000: Kolbrandstad Stavkyrkjelag, Hølonda.
 • 1998: Sigrid Sødahl (f. 1918, d. 2008), musiker, Melhus
 • 1998: Lars Lehn (f. 1915, d. 2002), musiker, Melhus.
 • 1996: Ekteparet Borghild (f. 1933) og Kåre Lilleberg (f. 1931), Korsvegen.
 • 1994: Åsmund Snøfugl, forfatter og forelegger, Melhus.
 • 1992: Arnfinn Melbye (f. 1919, d. 2011), lærer og lokalhistoriker, Melhus.
 • 1991: Olve Flakne (f. 1926, d.2006), lærer og rektor, Melhus.
 • 1990: Margit Løhre Langland (f.1918), Ler.
 • 1989: Melhus janitsjarkorps, Melhus.
 • 1988: Ola Storhaugen (f. 1931, d. 2015), agronom, forfatter og lokalhistoriker, Melhus.
 • 1987: Jarle Øien "Farmen" (f.1934 ), lærer, kunstmaler, Melhus.
 • 1986: Svein Lilleberg (f. 1958), funksjonshemmet idrettsutøver, Hølonda
 • 1985: Per K. Løberg (f. 1931, d. 2005), lærer, dikter og musiker, Hovin.
 • 1984: Eystein Kvam (f. 1916) Melhus
 • 1983: Olga Tofte (f. 1903, d. 1992) kulturvern, dialekt, Melhus
 • 1983: Olav Ingemann Enlid (f. 1918, d. 1998), musiker, Lundamo.
 • 1982: Horg og Flå Bygdeungdomslag.
 • 1981: Oddvar Brå (f. 1951) idrettsutøver, Hølonda.
 • 1980: Berit Godøien (f. 1895, d. 1981) Ler.
 • 1979: Johan Snøfugl (f. 1909, d. 1984) forfatter og pressemann, Melhus.
 • 1978: Solan Renolen (f. 1918, d. 2014) musiker, dirigent, Lundamo.

Fotnoter[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Frem 5,9 % på landsbasis
 2. ^ Tilbake 8,2 % på landsbasis
 3. ^ Tilbake 3,1 % på landsbasis. Partiet fikk noen flere stemmer i Melhus i forhold til forrige valg, men på grunn av kraftig øking i valgdeltakelsen gikk partiet tilbake prosentmassig.
 4. ^ Tilbake 1,4 % på landsbasis
 5. ^ Tilbake 1,2 % på landsbasis
 6. ^ Frem 2,0 % på landsbasis
 7. ^ Frem 2,6 % på landsbasis
 8. ^ Frem 1,8 % på landsbasis
 9. ^ Frem 1,1 % på landsbasis
 10. ^ Tilbake 1,6 % på landsbasis
 11. ^ 2682 av disse var forhåndsstemmer (33 %). Det var 69 blanke stemmer.
 12. ^ 64,7 % på landsbasis
 13. ^ Det ble utdelt to priser dette året
 14. ^ Det ble utdelt to priser dette året

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b «Høyeste fjelltopp i hver kommune». Kartverket. 1. september 2015. Besøkt 8. oktober 2015. 
 2. ^ a b «09280: Areal (km²), etter region, arealtype, statistikkvariabel og år». Statistisk sentralbyrå. 1. januar 2020. 
 3. ^ «Arealstatistikk for Norge». Kartverket. 1. januar 2020. 
 4. ^ «Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986 - 2022». Statistisk sentralbyrå. 24. februar 2022. 
 5. ^ «07459: Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986 - 2021». Statistisk sentralbyrå. 23. februar 2021. Besøkt 23. februar 2021. 
 6. ^ Klåved - kommuneblomst for Melhus Arkivert 21. mars 2012 hos Wayback Machine. - melhus.kommune.no 23. juni 2008
 7. ^ a b c «Fakta om Melhus». Melhus kommune. 28. august 2019. Besøkt 9. desember 2019. 
 8. ^ «Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune.». Statistisk sentralbyrå. 14. desember 2022. Besøkt 21. desember 2022. 
 9. ^ «pollofpolls.no - Valgresultat kommunestyrevalg 2015». www.pollofpolls.no. Besøkt 29. september 2019. 
 10. ^ https://www.ssb.no/kommunefakta/melhus
 11. ^ Nakrem, Gunn Heidi (27. desember 2017). «Hver tredje jobber innen landbruk». www.tronderbladet.no. Besøkt 28. desember 2017. 
 12. ^ https://www.ssb.no/statbank/sq/10029711
 13. ^ «Fant spydspiss fra vikingtida». NRK Trøndelag. 28. februar 2012. Besøkt 9. desember 2019. 
 14. ^ «Arkeologer gravde fram svært sjeldne vikingfunn». NRK Trøndelag. 20. august 2018. Besøkt 9. desember 2019. 
 15. ^ «Fant 3000 år gamle graver under veiutbygging». NRK Trøndelag. 23. oktober 2017. Besøkt 23. oktober 2017. 
 16. ^ Rød, Per O. (1978). Melhusboka. 3. Det Nordenfjelske Forlag. s. 82. ISBN 82-7005-019-9. 
 17. ^ Nordiske barnekulturdager Arkivert 22. mars 2012 hos Wayback Machine. - melhus.kommune.no 10. januar 2007
 18. ^ Tusenårssted Arkivert 22. mars 2012 hos Wayback Machine. – melhus.kommune.no 10. januar 2007
 19. ^ a b Nakrem, Gunn Heidi (14. mai 2014). «Feirer sagahistorien i Melhus». www.tronderbladet.no. Besøkt 24. november 2016. 
 20. ^ «Sagauka - Melhus kommune». www.melhus.kommune.no. Besøkt 24. november 2016. 
 21. ^ Olsen, Thomas (3. april 2014). «Tar for seg 12.000 år på 120 minutter». www.tronderbladet.no. Besøkt 24. november 2016. 
 22. ^ «Tidligere vinnere av Melhus kommunes Næringspris (2005-2014)» (PDF). Melhus kommune. 12. april 2016. Besøkt 13. november 2017. [død lenke]
 23. ^ «Næringsprisen til Øya videregående skole - Melhus kommune». www.melhus.kommune.no (norsk). 23. januar 2019. Besøkt 14. april 2019. 
 24. ^ «Næringsprisen 2017 - Melhus kommune». www.melhus.kommune.no. 11. mai 2018. Arkivert fra originalen 22. mai 2018. Besøkt 14. april 2019. 
 25. ^ «Svein Idar Kjelsberg får Melhus kommunes næringspris». Avisa Gaula og Melhusporten. 22. mars 2017. Besøkt 13. november 2017. 
 26. ^ Nakrem, Gunn Heidi (24. mai 2016). «Næringsprisen til Midttømme». www.tronderbladet.no. Besøkt 13. november 2017. 
 27. ^ Nakrem, Gunn Heidi (10. februar 2015). «Fikk pris for økologisk drift». www.tronderbladet.no. Besøkt 13. november 2017. 
 28. ^ Nakrem, Gunn Heidi (14. januar 2014). «Næringspris til begravelsesbyrå». www.tronderbladet.no. Besøkt 13. november 2017. 
 29. ^ Nakrem, Gunn Heidi (6. februar 2013). «Næringspris til Knut Veien». www.tronderbladet.no. Besøkt 13. november 2017. 
 30. ^ «Gründer fikk næringspris». Dagens Perspektiv. 19. september 2008. Besøkt 24. september 2017. «Melhus formannskap har tildelt Viktor Tokle og ekteparet Marie og Nils Karl Kulbrandstad årets næringspris. I år valgte Melhus formannskap å dele ut to næringspriser.» 
 31. ^ Lerli, John (8. februar 2015). «- Kulturprisen henger veldig høgt (oversikt over vinnere i perioden 1977-2012 i Midtre Gauldal og perioden 1978-2014 i Melhus kommune)». www.tronderbladet.no. Besøkt 13. november 2017. 
 32. ^ «Kulturprisen og stipender er nå klare». www.melhus.kommune.no (norsk). 11. februar 2021. Besøkt 13. februar 2021. 
 33. ^ «Årets kulturpris er delt ut!». www.melhus.kommune.no (norsk). 25. november 2020. Besøkt 13. februar 2021. 
 34. ^ «Kulturprisen og stipender er nå klare - Melhus kommune». www.melhus.kommune.no (norsk). 23. januar 2019. Besøkt 7. mars 2019. 
 35. ^ Nakrem, Gunn Heidi (24. januar 2018). «Torstein Flakne fikk Melhus kommunes kulturpris». www.tronderbladet.no. Besøkt 25. januar 2018. 
 36. ^ Vaagland, Liv Helen (30. november 2016). «Melhus skolekorps får kulturprisen i Melhus». www.tronderbladet.no. Besøkt 24. september 2017. 
 37. ^ Granmo, Tor Arne (13. februar 2016). «Feiret kulturprisen». www.tronderbladet.no. Besøkt 24. september 2017. 
 38. ^ Nakrem, Gunn Heidi (26. november 2014). «Roar Strand fikk kulturprisen». www.tronderbladet.no. Besøkt 24. september 2017. 
 39. ^ Nakrem, Gunn Heidi (30. oktober 2013). «Kulturprisen til Geir Rune Engan». www.tronderbladet.no. Besøkt 24. september 2017. 
 40. ^ Nakrem, Gunn Heidi (29. august 2012). «Kulturprisen til Langås». www.tronderbladet.no. Besøkt 24. september 2017. 
 41. ^ Nakrem, Gunn Heidi (1. september 2009). «Kulturpris til Kristine Kaasa Moe». www.tronderbladet.no. Besøkt 24. september 2017. 
 42. ^ «Redd det kan bli my styr...». www.tronderbladet.no. 30. august 2002. Besøkt 24. september 2017. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Wikinews-logo-no.png
Wikinytt har nyheter relatert til Melhus.