Valle

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Valle

Våpen

Kart over Valle

LandNorges flagg Norge
FylkeAgder
Statuskommune
Innbyggernavnvalldøl
Grunnlagt1837
Adm. senterValle
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

1 265,26 km²[3]
1 129,81 km²[2]
135,45 km²[2]
Befolkning1 180[4] (2023)
Bef.tetthet1,04 innb./km²
Antall husholdninger554
Kommunenr.4221
Høyeste toppUrdalsknuten (1433,5 moh.)[1]
NettsideNettside
Politikk
OrdførerLars Tarald Myrum (Sp) (2023-)
Kart
Valle
59°09′51″N 7°28′21″Ø

Valle er en innlandskommune i Agder fylke. Valle ligger i Setesdal, og grensene i dalen går i sør mot Bygland og i nord mot Bykle. I nord og øst grenser Valle mot telemarkskommunene Tokke og Fyresdal, og i vest mot Sirdal. Grensen mot Vestfold og Telemark fylke går i høyfjellet.

Nåværende kommune ble etablert 1. januar 1962 ved at to mindre kommuner, Valle og Hylestad, ble slått sammen.

Valle kommune er en del av Setesdal Regionråd.

Natur og geografi[rediger | rediger kilde]

Setesdal med elva Otra og riksvei 9 danner en hovedakse i nord-sør-retning gjennom kommunen. Langs denne aksen ligger den eldre gårdsbebyggelsen og de to bebyggelsessentrene Valle og Rysstad.

På begge sider av dalen ligger store fjellvidder, Setesdal Vesthei og Setesdal Østhei med blant annet fjelltoppen Svarvarnuten.

Geologi[rediger | rediger kilde]

Denne nordlige delen av Agder tilhører det svekonorvegiske grunnfjellsskjoldet, og består av to geologiske hovedformasjoner av proterozoiske bergarter som er dannet under de gotiske og senere svekonorvegiske fjellkjedeforldingene, med sterk metamorfose under den sistnevnte.[5] Et underlag av 1 600 - 1 450 millioner år gammel skifer, kvartsitt, marmor og amfibolitt med noe hornblendegneis, og ovenpå dette sure overflatestrukturer av både granitt og granodioritt (henholdsvis 1 250 - 1 000 mill år gammelt, og stedvis 1 550 - 1 480 millioner år gammelt). I kommunen er det ca. 1 000 millioner år gammel svekonorvegisk granitt, samt et 1 270 - 1 000 millioner år gammelst lag av sandstein, konglomerat, ryolitt og basalt helt i øst, som dominerer de øverst strukturene. Den kaledonske fjellkjedefoldingen nådde ikke ned hit. Forkastningene går både i sørvest-nordøst retning, og i sør-nord retning hvor det går en stor forkastningslinje.[6]

Naturvern[rediger | rediger kilde]

Den vestlige delen av kommunen er en del av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane Landskapsvernområde, hvor Europas sørligste villreinstamme holder til.

Samfunn[rediger | rediger kilde]

Kommunikasjoner[rediger | rediger kilde]

Riksvei 9 følger hoveddalføret og danner forbindelse sørover mot Evje og Kristiansand, og nordover mot Bykle og Haukeli. Riksvei 9 er eneste helårs veiforbindelse fra og til Valle. Setesdalsruta har rute langs veien til Kristiansand og Arendal i sør og øst, og til Haukeli i nord. På Haukeli er det korrespondanse med busser til Haugesund og Oslo.

Fylkesvei 450 krysser Valle fra Sirdal sørvest til Tokke i nordøst, denne veien er en høyfjellsvei som går opp i over 1000 m.o.h. og er vinterstengt.

I eldre tid var stiene på fjellet de mest brukte, kommunikasjonsforholdene var slik at Valle og resten av Setesdal var svært isolert fra resten av landet. I vest var Lysebotn lenge et møtepunkt mellom fjordfolk på Vestlandet og setesdølene. Stiene på Setesdal austhei førte til Åmli og helt til Arendal. Valle ble, som de andre kommunene i Setesdal, knyttet til Kristiansand da en fikk jernbane fra Kristiansand til Byglandsfjord og dampbåt videre på Byglandsfjorden til Ose.

Bebyggelse[rediger | rediger kilde]

Det er to sentre i kommunen, Valle og Rysstad, med kommuneadministrasjonen lokalisert i Valle. Begge steder er det butikker og kirker, og på Rysstad holder Setesdalsmuseet til.

Likevel har hverken Valle sentrum eller Rysstad befolkning stor nok til å tilfredsstille SSBs formelle krav til et tettsted; etter SSBs lister er det pr. 2006 ingen tettsteder i Valle kommune.

Rygnestadtunet.

Det aller meste av bebyggelsen i kommunen ligger i dalføret som Otra renner gjennom. Den fordeler seg på flere grender og gårder. Fra sør mot nord ligger Besteland, Hedde, Rysstad, Nomeland, Brokke og Uppstad på vestsiden av elva og Straume, Bjørgum og Hovet på østsiden. Alle disse grendene ligger i den gamle Hylestad. I Valle er Sandnes, Kveste, Tveiten, Valle, Tveitebø, Homme, Flateland og Rygnestad på østsiden av elva, mens Bø, Åmlid, Nomeland, Øyne, Dale, Løyland og Røysland ligger på vestsiden.

I kommunen er det etablert to større hytteområder. Det ene ligger ved Store Bjørnevatn på østsiden av dalføret, ved fylkesvei 45 på veien mot Dalen. Det andre ligger ved Furustøyl på vestsiden av dalføret, i området Setesdal Vesthei, ved veien til Sirdal.

Rygnestadtunet er et fredet gårdstun hvor våningshuset har tømmer fra 1200-tallet og hvor Rygnestadloftet fra 1590 utmerker seg som bygning. Anlegget er en del av Setesdalsmuseet og et mye besøkt turistmål om sommeren.

Flere andre gårder har svært gamle hus, men mange bygninger er også solgt ut av dalen til oppkjøpere. Bygninger fra Valle er også å finne på Folkemuseet i Oslo.

Utdanning[rediger | rediger kilde]

Foruten grunnskolene Valle skule og Hylestad skule har Valle kommune den videregående skoleavdelingen Avdeling Valle, som er en del av Setesdal vidaregåande skule. Skolen har det landsdekkende utdanningstilbudet Vg2 Design og gullsmedhåndverk og Vg3 Gullsmedfag med internasjonal utveksling, og Valle huser dermed gullsmedelever fra hele Norge samt utlandet.

Vannkraft[rediger | rediger kilde]

Vannkraft er en viktig inntektskilde for kommunene Valle og Bykle. Utbyggingen av kraftverk i Valle startet på 60-tallet. Otra Kraft, som holder til ved Brokke kraftverkNomeland, driver flere kraftstasjoner i Setesdal. Det første kraftverket småkraftverkselskapet Småkraft bygget, var Bjørgum kraftverk.

Historie[rediger | rediger kilde]

Valle er, som resten av Setesdal, kjent for sin særpregede folkekultur, og mye av særpreget skyldes at dalen var vanskelig tilgjengelig. Ferdselsveiene gikk tidligere i fjellet, østover til Skagerrak gjennom Åmli, og vestover til Ryfylke. Det var først etterat Setesdalsbanen ble bygd til Evje at Valle fikk en naturlig forbindelse til Kristiansand.

Politikk[rediger | rediger kilde]

Se også utfyllende artikkel: Kommunestyrevalg i Valle.

Kommunestyrevalget 2023[rediger | rediger kilde]

Parti Prosent Stemmer Mandater Medlemmer av
formannskapet
% ± totalt ± totalt ±
Senterpartiet 29,6 −10,8 190 −74 5 −1 2
Bygdelista Valle 24,6 +24,6 158 +158 4 +4 1
Høyre 23,1 +7,1 148 +44 3 +1 1
Arbeiderpartiet 22,6 −16,3 145 −109 3 −3 1
Andre −4,6 −30 −1
Valgdeltakelse/Total 68,3 % 658 15 5
Ordfører: Lars Tarald Myrum (Sp) Varaordfører: Margit Dale (Sp)
Merknader: Kilde: [7][8]

Dialekt[rediger | rediger kilde]

Valle er kjerneområde for setesdalsdialekten.

Folkedrakt[rediger | rediger kilde]

Guider på Rygnestadtunet. Formidling av folkedrakt er et av Setesdalsmuseets spesialområder.

Drakttradisjonen knyttet til Setesdal har også sitt kjerneområde i Valle kommune. Setesdalsdrakten er en tradisjon som har gått direkte fra folkedrakt til bunad, og det betyr at det finnes god dokumentasjon av denne draktskikken.

Folkemusikk[rediger | rediger kilde]

Stev og kveding har tradisjoner i Valle, og i nyere tid er disse videreført bl.a. av Kirsten Bråten Berg.

Munnharpe er et viktig instrument i tradisjonen fra Valle, sammen med felespill. Felespilltradisjonene føres videre, bl.a. av Gunnar Stubseid.

Sølvsmedhandverk[rediger | rediger kilde]

Sølvsmedhandverket filigran har spesielle tradisjoner i Valle, og kommunens videregående skole Avdeling Valle har et landsdekkende utdanningstilbud i gullsmedfaget med spesiell vekt på filigranssølvsmedfaget.

Kulturminner[rediger | rediger kilde]

Rygnestadloftet.

Valle er rik på faste kulturminner, både arkeologiske kulturminner og bygninger. Her er gravhauger fra jernalder og vikingtid og gårdsbebyggelse fra middelalderen til vår egen tid.

Når det gjelder løse kulturminner fra bondekulturen er Valle (og Setesdal) godt representert i nasjonale samlinger, f.eks. på Norsk Folkemuseum.

Setesdal i nasjonal kultur[rediger | rediger kilde]

Som et resultat av nasjonalromantikken kom mange kunstnere til å kaste sitt blikk mot Valle og Setesdal og la seg inspirere til ny kunstnerisk produksjon. Dette gjaldt bl.a. maleren Carl Sundt-Hansen og dikteren Hans Henrik Holm. En egen del av Setesdalsmuseets faste utstillinger er viet ham.

Tusenårssted[rediger | rediger kilde]

Kommunens tusenårssted er skoleområdet; Setesdal vgs avdeling Valle, Valle skule, barnehagen og idrettshallen.

Verdens største munnharpe er kommunens tusenårsmonument.

Idrett[rediger | rediger kilde]

Valle Idrottslag organiserer idretten i hele kommunen. Sammen med Sirdal Idrettslag arrangerer klubegårsheiben et av Norges største turrenn, Sesilåmi. Turmarsjen Bispevegmarsjen fra Fyresdal til Valle har også vært populær. Etter at Valle tettsted fikk idrettshall har breddeidretten blomstret.


Kjente personer med tilknytning til Valle[rediger | rediger kilde]

Personer fra Valle kalles ofte valldøler, personer fra Hylestad kalles ofte hylstringer.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Høyeste fjelltopp i hver kommune». Kartverket. Besøkt 27. juni 2017. 
  2. ^ a b «09280: Areal (km²), etter region, arealtype, statistikkvariabel og år». Statistisk sentralbyrå. 1. januar 2020. 
  3. ^ «Arealstatistikk for Norge». Kartverket. 1. januar 2020. 
  4. ^ «07459: Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986 - 2023». Statistisk sentralbyrå. 21. februar 2023. 
  5. ^ Ivar B. Ramberg et al, Landet blir til - Norges geologi, Norsk geologisk forening 2006 (2007), side 71.
  6. ^ Berggrunnskart over Norge, NGU 2006. (kart Arkivert 18. januar 2015 hos Wayback Machine.)
  7. ^ valgresultat.no
  8. ^ «Møte i Kommunestyret 11.10.2023». Valle kommune. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]