Statistisk sentralbyrå

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Statistisk sentralbyrå
SSB
Statistisk sentralbyrå
TypeForvaltningsorgan
VirkeområdeNorge
Etablert1. juli 1876; 142 år siden (1876-07-01)[1]
Adm.dir.Geir Axelsen[2]
HovedkontorAkersveien 26, Oslo
EierFinansdepartementet
Ansatte915 (2016)[3]
Nettsidessb.no

Statistisk sentralbyrå (SSB) er den sentrale institusjonen for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. SSB har, i henhold til statistikkloven av 1989,[4] rett til å bestemme hva som skal være offisiell statistikk, samt ansvaret for å samordne all offisiell statistikk i Norge. SSBs krav til offisiell statistikk baserer seg på krav nedfelt i Retningslinjer for europeisk statistikk (Code of Practice) og i FNs statistikkprinsipper. SSB produserer 85–90 prosent av all offisiell statistikk i Norge. Samarbeidet med øvrige produsenter skjer blant annet gjennom Statistikkrådet.

Organisering og ledelse[rediger | rediger kilde]

SSB ligger administrativt under Finansdepartementet og har eget styre som oppnevnes av regjeringen. SSB er uavhengig i statistikkfaglige spørsmål. Dette innebærer at SSB selv bestemmer hva som skal publiseres, samt når og hvordan dette skal skje. Byrået har om lag 1000 medarbeidere fordelt i Kongsvinger og Oslo.

Christine B. Meyer ble 12. juni 2015 utnevnt til administrerende direktør i SSB for et åremål som varer til 2021.[5]. Som følge av en konflikt med Finansdepartementet valgte Meyer å fratre sin stilling natt til 13. november.[6] 13. november 2017 besluttet styret i SSB at byråets administrasjonsdirektør, Bjørnar Gundersen, tok over som midlertidig sjef.[7] 16. november 2017 ble Birger Vikøren midlertidig ansatt, for en periode på seks måneder fra og med 23. november 2017.[8]

4. mai 2018 ble den tidligere Ap-politikeren Geir Axelsen utnevnt til ny direktør.[2]

Fagavdelinger[rediger | rediger kilde]

I tillegg til avdelinger for kommunikasjon, administrasjon og IT, har SSB følgende avdelinger:

 • Forskningsavdelingen. Ledes av Brita Bye[9]
 • Avdeling for priser, finans- og utenriksstatistikk. Ledes av Lasse Sandberg
 • Avdeling for person- og sosialstatistikk. Ledes av Torstein Bye
 • Avdeling for nasjonalregnskap og næringsstatistikk. Ledes av Lise Dalen McMahon

Direktører[rediger | rediger kilde]

Statistikkområder[rediger | rediger kilde]

SSB utarbeider statistikk på en lang rekke områder som økonomi, befolkning, levekår, arbeidsmarked og miljø. Blant de mest sentrale og betydningsfulle statistikkene finner vi Konsumprisindeksen, Arbeidskraftundersøkelsen, befolkningsstatistikkene og Nasjonalregnskapet. En av SSBs mest populære statistikker er navnestatistikken.

Forskning[rediger | rediger kilde]

Som ett av få statistikkbyråer i verden har SSB en egen forskningsavdeling. Forskningsområdene inkluderer demografi og levekår, energi- og miljøøkonomi, makroøkonomi, mikroøkonomi samt statistiske metoder og standarder.

Internasjonalt samarbeid[rediger | rediger kilde]

SSB rapporterer statistiske data om Norge til EU og en rekke andre internasjonale organisasjoner. På denne måten blir norsk statistikk også formidlet gjennom internasjonale databaser og publikasjoner. I tillegg driver SSB også utviklingssamarbeid i en rekke land. Målsettingen er å hjelpe søsterorganisasjoner i u-land og økonomiske overgangsland med å utvikle og forbedre offisiell statistikk.

Formidling[rediger | rediger kilde]

Ssb.no er hovedkanalen for formidling i SSB. Formidlingsvirksomheten publiserte 874 publiseringer av ny statistikk i året (pr 2016). Ved oppdatering tall i faste publiseringer drøftes gjerne utviklingstrekk i redaksjonelle artikler som publiseres samtidig som tabellen på ssb.no. SSB har en selvbetjeningsløsning kalt Statistikkbanken som gir tilgang til å velge hvilke kategorier, inndeling, år, tabell- og filformat det ønskes tilgang til.[10] Tekniske utviklere kan hente ut alle data som publiseres i Statistikkbanken gjennom et applikasjonsgrensesnitt (såkalt åpent API).[11] 130 standarder og klassifikasjonssystemer som SSB benytter for å kode sine statistikkpubliseringer er tilgjengelig i et system som kalles KLASS.[12]

Historikk[rediger | rediger kilde]

Statistisk sentralbyrå ble opprettet som en frittstående institusjon i 1876, med i alt 15 funksjonærer. Tidligere var Tabellkontoret statens sentral for innsamling og bearbeiding av statistikk. Anders Nicolai Kiær (1838–1919) ble oppnevnt til direktør i 1877 og ledet byrået fram til 1913. Kiær hadde vært tilknyttet Tabellkontoret siden 1861.

I 1907 vedtok Stortinget den første statistikkloven («Lov om tilveiebringelse af opgaver til den officielle statistikk»). Denne loven ga hjemmel for å hente inn opplysninger for statistiske formål fra privatpersoner og næringsdrivende. Loven slo samtidig fast at opplysningene ikke kunne brukes til andre formål enn til statistikkproduksjon, og at tallene ikke skulle offentliggjøres på en slik måte at det kunne skade den enkelte oppgavegiver. I 1989 vedtok Stortinget en ny statistikklov, som blant annet fastsatte en taushetsplikt på 100 år for statistisk grunnlagsmateriale om personlige forhold og på 60 år for drifts- og forretningsforhold. Under den annen verdenskrig (1940–45) ble folketellingen 1940 sløyfet, og annen statistikk ble svært forsinket. Okkupasjonsmakten blandet seg imidlertid ikke inn i den daglige driften. Daværende direktør Gunnar Jahn (direktør 1920-45) ble arrestert og avsatt i 1944, men ingen ny direktør overtok stillingen.

Lov om folkeregistrering ble vedtatt i 1946, og Det sentrale folkeregister ble opprettet i 1964, med basis i folketellingen 1960. Folkeregisteret lå i Statistisk sentralbyrå fram til 1991, da ajourføringen ble overtatt av Skattedirektoratet. Da Petter Jakob Bjerve (direktør 1949-1980) ble oppnevnt, var ett av kravene hans at det skulle opprettes en egen forskningsenhet i Statistisk sentralbyrå. Forskningsavdelingen ble i årene 1953-1984 ledet av Odd Aukrust, også kjent som Kjell Aukrusts ”Bror min”. I 1961 ble det opprettet en punche-gruppe i Kongsvinger i forbindelse med bearbeidingen av skjemaene fra folketellingen i 1960. Dette var starten på utflytting av oppgaver fra Oslo til Kongsvinger og en delt lokalisering.

SSB og jødeforfølgelsene under krigen[rediger | rediger kilde]

Forfatter Espen Søbye har vist at tabeller over antall medlemmer i det mosaiske trossamfunn som ble publisert i forbindelse med folketellingen i 1930, trolig ble brukt under Wannsee-konferansen i 1942, da den endelige utryddelsen av jødene ble besluttet og planlagt av styresmaktene i Tyskland. Når det gjelder registreringen, arrestasjonene og deportasjonen av norske jøder ble verken tall eller navnelister fra folketellingen i 1930 benyttet. Listene som ble brukt til dette formålet, var utarbeidet av det norske politiet. SSB var en av flere høringsinstanser da tyske myndigheter tok initiativ til opprettingen av et nasjonalt folkeregister februar 1942. Dette ble innført 1. mars 1943, det vil si etter deportasjonene høsten 1942, men okkupasjonsmyndighetene klarte aldri å få systemet til å fungere.[13]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ SSBs historie
 2. ^ a b «Geir Axelsen ny toppsjef i Statistisk sentralbyrå». Dagbladet.no (norsk). 4. mai 2018. Besøkt 4. mai 2018. 
 3. ^ Antall ansatte i følge NSD - Norsk senter for forskningsdatas forvaltningsdatabase
 4. ^ lovdata.no Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven)
 5. ^ «Christine Meyer ny SSB-sjef». 12.06.2015. Arkivert fra originalen 15. juni 2015. 
 6. ^ Inger Lise Hammerstrøm, Sigurd Bjørnestad (12.11.2017). «Christine Meyer fratrer som SSB-sjef ved midnatt». Aftenposten. NTB. 
 7. ^ Takla, Einar (13. november 2017). «Bjørnar Gundersen blir midlertidig sjef i SSB». Dagens Næringsliv (DN.no). 
 8. ^ NRK. «Birger Vikøren midlertidig ansatt som SSB-direktør». NRK. Besøkt 14. januar 2018. 
 9. ^ https://www.ssb.no/forskning/ansatte/brita-bye
 10. ^ «Statistikkbanken». ssb.no. Besøkt 9. november 2017. 
 11. ^ «API med åpne data». ssb.no. Besøkt 9. november 2017. 
 12. ^ «SSB Klassifikasjoner og kodelister (KLASS)». SSB. 
 13. ^ Espen Søbye, Et mørkt kapittel i statistikkens historie, Samfunnsspeilet nr. 4/98

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]