Hovinbekken

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Hovinbekken renner ned gjennom Bjerkedalen park til badedammen helt sør i parken.
Bekken ved Nordalveien, på et kort, men idyllisk parkmessig strekk.
Vannspeilet ved Teglverket skole, der Hovinbekken passerer teglverksdammen rett før den passerer Grenseveien.
Rekonstruert stykke av bekken i Tiedemannsparken rett nedenfor Grenseveien, der den renner langs gang- og sykkelveien ned mot byen.
Hovinbekken rundt 1890. Øvre Foss renner fra Galgeberg ned mot Klosterenga. Murhuset på bildet står fortsatt, og har adresse Galgeberg 2.
Foto: Oslo Museum

Hovinbekken, også omtalt som Klosterelva, Nonneelva og Munkebekken, er et av Oslos sentrale elveløp. Elven hadde opprinnelig navnet Hasla.[1] Bekken var den av Oslos elver som etter utbyggingen av byen ble liggende mest under jorda.

Hovinbekken har sine kilder i Grefsen- og Årvollmarka, og har Kapteinsputten i Lillomarka mot Linderudkollen og Isdammen på Årvoll som kildevann.

Det første strekket fra Isdammen renner bekken åpent, før den passerer rekkehus- og blokkbebyggelsen på Årvoll under jorda og når en opparbeidet, asfaltert badedam ved Rødbergveien. Videre renner Hovinbekken gjennom den trange, tett skogbevokste og nokså bortgjemte vesle Bekkedalen (også kalt Fagerdalen, Styggedalen eller Mærradalen)[2] til Trondheimsveien. Gjennom Bekkedalen er det anlagt tursti langs bekken.

Etter å ha passert under Trondheimsveien snor Hovinbekken seg mellom villaeiendommer og gjennom hager til den når Refstadveien og Bjerkedalen. Også på dette strekket er det anlagt tursti, en gangvei som i store trekk følger bekkeleiet.

Ved Brobekk utgjør bekkefaret det sentrale elementet i Bjerkedalen park, etter at den ble nyanlagt i perioden 2012-2013. Da ble Hovinbekken åpnet i 300 meters lengde gjennom parken. På dette parkstrekket mellom Refstadveien og Nordalveien er fallhøyden hele ti meter. Det er anlagt stryk, kulper og småfosser, og skapt leveområder for fisk i et økologisk fundert prosjekt. Lengst sør i parken har man anlagt badedam med en liten sandstrand og svømmedybde.

Fra parken renner bekken dels åpen, dels i rør langs Nordalveien og gjennom en del av villabebyggelsen på Risløkka. Fra Risløkka/Økern til Hasle/Ensjø er bekken lagt under jorda, og passerer et område som er nedbygd av veier og baner. Det er bekkens opprinnelige navn Hasla som har gitt navn til den tidligere gården, nå strøket, Hasle.[1]

Gjennom den nye Ensjøbyen rekonstrueres bekken med nytt løp, som en integrert del av parkanlegg og boligmasse. Første del av bekkeløpet ble ferdigstilt rett sør for Grenseveien og gjennom den nye Tiedemannsparken i 2013-2014, - foreløpig med vannledningsvann. I 2015 brakte man selve bekken opp i dagen rett nord for Grenseveien, der den blir renset i den såkalte Teglverksdammen, ved Teglverket skole. Deretter ledets bekken gjennom Ensjøbyen ned til Stålverksparken, i en kanal i Gladengveien og til et vannspeil på Ensjø Torg like ved Ensjø T-banestasjon. Hele dette strekket ble ferdig i 2017.

Fra Ensjø vil bekken inntil videre gå under jorda ned til Bjørvika.

Hovinbekken har definert Gamlebyens nordgrense mot Grønland. Den har hatt en rekke sidebekker som idag er lagt i rør. Fram til nedre del ble lagt i rør og ført over til Akerselvas utløp, hadde den utløp i fjorden der hvor dagens kryss Schweigaards gate/Grønlandsleiret/Oslo gate er.

Ei bru, Nonnebrua, ledet i middelalderen over elva og ut til området der benediktinernonnene holdt hus. I den historiske romanen Kristin Lavransdatter av Sigrid Undset omtales elva som Klosterelva.

Det arbeides i dag for å få gjenåpnet elva flere steder, ikke bare på Ensjø. De mest aktuelle områdene er strekket over Jordal og gjennom Klosterenga ned mot Grønlandsleiret.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b Knut Are Tvedt (hovedred.) m.fl., red. (2000). «Hasle». Oslo byleksikon (4 utg.). Oslo: Kunnskapsforlaget. s. 233. 
  2. ^ Info på kommunal oppslagstavle ved turstien

Videre lesning[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]