Fana prestegjeld

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Fana kirke

Fana prestegjeld var et prestegjeld tilhørende Fana prosti. Det omfattet sogn i Bergen kommune i Hordaland fylke, og hovedkirken var Fana kirke.

Fanas kirkesogn er nå en del av Bergen kirkelige fellesråd, og underlagt Fana prosti i Bjørgvin bispedømme i Den norske kirke.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Fani sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Fana prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden, og besto fra denne tiden av hovedsognet Fana med Birkeland og Årstad annekssogn.[3]

Ved kgl.res. av 25. april 1749 besluttet kong Fredrik V at Aarstad sogn bestandig skal være forened med Hospital-kaldet. Dette skapte imidlertid strid og protester fra befolkningen syd i dette distriktet, så lenge de ikke fikk egen sognekirke ville de ikke skilles fra Birkeland sogn. Resultatet ble at et betydelig redusert Aarstad sogn ble lagt som anneks til hospitalskirken.[4]

Fana prestegjeld dannet grunnlaget for Fana formannskapsdistrikt, som ble opprettet i 1837.

Fana prestegjeld ble delt i tre selvstendige prestegjeld,[5] ved at respektive Birkeland og Storetveit sogn ble skilt ut som egne Birkeland og Storetveit sognekall, gjeldende fra 1. januar 1948.[3]

Nordås sogn ble skilt ut som eget sognekall i 1968.[3]

Ved avviklingen bestod Fana prestegjeld av menigheten i Fana.[6]

Fra 2004 ble prestegjeldene som administrativ enhet faset ut av Den norske kirke, og fra 2012 gikk de også ut av lovverket.[7]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Rygh, O. (Oluf) (1910). Norske Gaardnavne. xx: Fabritius. s. 241. 
  2. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. s. 80. 
  3. ^ a b c Prestegjeld og sogn i Hordaland, arkivverket.no
  4. ^ Årstad kirke 100 år. no#: Menighetsrådet. 1990. s. 13. 
  5. ^ Skeie, Arne (1980). Storetveit kirke. Storetveit menighetsråd. s. 47. ISBN 8271280414. 
  6. ^ «Kirkelig enheter og endringer i prosti og menigheter». docplayer.me. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 2009. Besøkt 5. mars 2023. 
  7. ^ Fornyings-, administrasjons-og kirkedepartementet (20. desember 2011). «Endringer i gravferdsloven og kirkeloven». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 5. mars 2023.