Hålogaland bispedømme

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Hålogaland bispedømme (inntil 1918 Tromsø stift) er et tidligere bispedømme i Den norske kirke som eksisterte fra 1804 til 1952. Bispedømmet dekket hele Nord-Norge. I 1952 ble det delt i Sør-Hålogaland (som dekket Nordland fylke) med bispestol i Bodø og Nord-Hålogaland (Troms og Finnmark) med bispestol i Tromsø.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Nord-Norge hørte inntil 1804 i geistlig henseende til Trondhjems stift, inntil 1537 benevnt Nidaros erkebispedømme. 30. desember 1803 ble Peter Olivarius Bugge utnevnt til biskop over «Trondhjems og Romsdals Amter». Samtidig ble prost Mathias Bonsak Krogh utnevnt til biskop over «Nordlandene og Finmarken». Denne ordningen trådte i kraft 6. januar 1804. Biskop Krog valgte Alstahaug som bispesete.

200-årsjubileet for opprettelsen av Hålogaland bispedømme ble feiret i 2004. Men først ved kongelig resolusjon av 14. juni 1844 ble Nord-Norge formelt organisert som eget stift med navnet Tromsø stift. Amtsdireksjonene for «Nordlands og Finmarkens Amter» ble da opphevet. Tromsø by ble valgt til stiftsstad, altså sete for stiftsdireksjonen og bosted for stiftamtmann og biskop.

Inndelingsnavnet Tromsø stift ble først endret til Hålogaland bispedømme ved lov av 14. august 1918. Dette var så navnet frem til 1952, med unntak av en periode under krigen da bispedømmet var delt i to: Hålogaland og Trondenes bispedømmer (19431945).

Delingen[rediger | rediger kilde]

Ved kgl.res. av 29. august 1952, fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet:[1]

I samsvar med lov av 23. mai 1952 blir det fastsatt at Hålogaland bispedømme skal deles fra 1. oktober 1952, slik at Troms og Finnmark fylker og Svalbard utgjør et bispedømme med navnet Nord-Hålogaland bispedømme og med Tromsø by som bispesete. Nordland fylke skal utgjøre et bispedømme med navnet Sør-Hålogaland bispedømme og med Bodø by som bispesete. Bodø kirke skal være Sør-Hålogaland bispedømmes domkirke og hovedkirke hvor presteordinasjon og i tilfelle bispevigsel blir å utføre. Tromsø kirke skal være domkirke og hovedkirke for Nord-Hålogaland bispedømme.

Biskoper[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]