Hopp til innhold

Undal prestegjeld

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Valle kirke

Undal prestegjeld, også benevnt Valle prestegjeld, var et prestegjeld som fra gammelt av lå til Lister prosti, og i årene 1842-44 var tilhørende Mandal prosti i Agder bispedømme i Den norske kirke. Det omfattet sogn i tidligere Audnedal, nå Lindesnes og Lyngdal kommuner i Agder fylke, og hovedkirken var Valle kirke.

Historikk

[rediger | rediger kilde]

Auðnardalr sókn[1] (norrønt) har sin opprinnelse fra kristningen av landet.[2] Undal prestegjeld går tilbake til førreformatorisk tid, da det var behov for å tilpasse den kirkelige inndelingen til folketallet og bosetningsmønsteret etter Svartedauden,[3] og besto fra denne tiden av hovedsognet Valle med Spangereid, Konsmo og Vigmostad annekssogn.[4] Prestegjeldet er i 1620 oppført i Graagaas som Wnndall Præstegjeld under Lister Prouistij, tilhørende Stavanger stift. Ved kgl.res. av 6. mai 1682 ble prestegjeldet overført til det nye Christianssands stift.[5]

Undal prestegjeld dannet grunnlaget for Undal formannskapsdistrikt, som ble opprettet i 1837.[6]

Ved kgl.res. av 11. april 1842 ble det bestemt:[7]

[..] at Undals Præstegjeld for Fremtiden henlægges fra Listers Provstie i Christiansand Stift til Mandals Provstie i samme Stift.

Ved kgl.res. av 10. juli 1844 ble det vidløftige Undal prestegjeld delt i to egne sognekall. Den søndre delen bestående av Valle hovedsogn og Spangereid annekssogn fikk benevnelsen Søndre Undal, mens en nordre delen bestående av Vigmostad som nytt hovedsogn og Konsmo annekssogn fikk benevnelsen Nordre Undal:[8]

[..] at det i Undals Præstegjeld under Mandals Provsti [..] Kaldet deles i 2de Præstegjelde, Søndre Undal og nordre Undal, det første indbefattende Valle Hovedsogn og Spangereids Annexsogn, og det andet bestaaende af Vigmostad som Hovedsogn og Konnismo som Annexsogn [..].

Referanser

[rediger | rediger kilde]
Autoritetsdata