Norges Kirkebygninger i Middelalderen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Norges Kirkebygninger i Middelalderen er en oversikt i hovedsak basert på Lorentz Dietrichsons bokverk Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden (1888)[1], som redegjør for norske middelalderkirker. I denne oversikten er nåværende navn angitt for nåtidige kirker, enkelte sammenstillinger mellom middelalderkirke og nåtidig kirke er korrigert, og en del navn og andre opplysninger om middelalderkirker er supplert/endret på grunnlag av et bokverk av Peter Andreas Munch fra 1849[2] (som også er en av Dietrichsons hovedkilder), bøkene Norske Gaardnavne og Kirker i glemselens slør[3], samt Kulturminnesøk.

Feilaktige bispedømme- og prostiinndelinger hos Dietrichson er korrigert, og Titus Bülches manntall 1663-66[4] er lagt til grunn ved lakuner. Fylkene retter seg etter inndelingen som gjaldt inntil 2018, mens den geistlige følger kirkeinndelingen fra 2009.

Oslo Bispedømme[rediger | rediger kilde]

Oslo[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Oslosyssel
(Vingulmǫrk)
Osloár Akrs kirkjaDN,ᚱᛒ Gamle Aker[5] Stein ca 1080 Bevart Christiania Stiftsprovsti Gamle Aker Gamle Aker kirke Stein Langkirke før 1080 600
Aggershuus SlotskirkeDN Akershus[6] Stein 1300-tallet 1527 Oslo Domkirke Akershus slottskirke Teglstein Inngår i Akershus slott 1624 550
HallvarðskirkjaSJ,DN Minneparken[7] Stein 1103-30 1661 Oslo domkirke Teglestein Korskirke 1697 ca 900
FransiskanerklosteretDN Fransiskanerklosteret[8] Stein ca 1291 ca 1734 Gamlebyen Gamlebyen kirke Stein Langkirke 11/5 1796 570
Hofuinnar spitallDN,ᚱᛒ,JN Hovin[9] Stein før 1371 før 1536 Ingen nåtidige kirker
KrosskirkjaDN,ᚱᛒ Korskirken[10] Stein 1100-tallet etter 1536
Stæ Mariæ Klosterkirke ved Nunnusetrᚺᚺ Nonneseter[11] Stein ca 1119 1616
KlemetskirkjaDN,ᚱᛒ Clemenskirken[12] Stein 1100-tallet etter 1536
Nikulásskirkjaᚺ4,DN,ᚱᛒ Nikolaikirken[13] Stein 1100-tallet etter 1400
Lafranzkirkjaᚺ4,DN,ᚱᛒ Lavranskirken[14] Stein før 1240 etter 1400
Simple crown icon.svgMaríukirkjaSS,DN,ᚱᛒ Mariakirken[15] Stein 1130-tallet ca 1542
St. Olafs Dominikanerkloster Kirkeᚺ4,DN Olavsklosteret[16] Stein ca 1230 etter 1532
Stæ Mariæ og St. Jetmunds Cistercienserklosters Kirke paa HovedøenSS Hovedøya[17] Stein 1147 1532
Vestra lutum Osloár Hofvin Maria Hospitals kirkePN,DN,ᚱᛒ Hovin[18] Stein før 1327 før 1536 Østre Aker Østre Aker Østre Aker kirke Teglstein Langkirke 1860 900
Furusetrs kirkjaDN,ᚱᛒ,JN Furuset[19] Stavkirke 1100-tallet før 1536 Furuset kirke Teglstein Langkirke 1980 600
Smiðsstaðir kirkjaJN Smestad[20] Stavkirke senmiddelalderen før 1536 Vestre Aker Vestre Aker Skøyen kirke Teglstein Langkirke 1989 500
Margrétardalr kirkjaᚱᛒ,JN Maridalen[21] Stein 1200-tallet før 1536 Maridalen kirke Tømret Langkirke 1888/1900 135

Båhuslen[rediger | rediger kilde]

Denne for Norge tapte landsdelen ved freden i Roskilde i 1658 er ikke omfattet av Dietrichsons oversikt, så her danner Rødeboken og Bohuslens eiendomsforhold[22] grunnlaget for oversikten. Skrivemåten for middelalderkirkene er gitt av Munch[2], mens øvrige detaljer kommer fra Svenska kyrkan og Kringla - Riksantikvarieämbetet, om ikke annet er angitt.

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kringla Byggemåte Oppført Opphørt Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført
Ránríki Elfarsýslu Eykreyjar kirkjaᚱᛒ,DN Öckerö kyrka Tømret 1240 1450-tallet Björlanda Öckerö gamla kyrka Stein Langkirke 1450-tallet
Öckerö kyrka Teglstein Langkirke 1906
Þórslanda kirkjaᚱᛒ Torslanda kyrka Stein 11/1200-tallet Bevart Torslanda kyrka Stein Langkirke 11/1200-tallet
Márstrandir kirkjaDN Marstrand kyrka Stein 1270–1319 Bevart Marstrands kyrka Stein Langkirke 1270–1319
Bjórlanda kirkjaDN,ᚱᛒ Björlanda kyrka Stein 1200-tallet Bevart Björlanda kyrka Stein Langkirke 1200-tallet
Sjóvar kirkjaDN,ᚱᛒ Säve kyrka Stein 1200-tallet Bevart Säve kyrka Stein Langkirke 1200-tallet
Bakka kirkjaᚱᛒ Backa kyrka Stein 11/1200-tallet før 1864 Backa kyrka Stein Langkirke 1868
Þórisbýjár kirkjaDN,ᚱᛒ Torsby kyrka Stein før 1383 Bevart Torsby Torsby kyrka Stein Langkirke før 1383
Harundastads kirkjaDN,ᚱᛒ Harestads kyrka Stein 1100-tallet 1853 Harestads kyrka Stein Langkirke 1854
Lukkju kirkjaDN,ᚱᛒ Lycke kyrka Stein før 1354 før 1826 Lycke kyrka Stein Langkirke 1826
Rimalanda kirkjaDN,ᚱᛒ Romelanda kyrka Stein 1150-1229 Bevart Romelanda Romelanda kyrka Stein Langkirke 1150-1229
Karlabýjar kirkjaᚱᛒ Kareby kyrka Stein 11/1200-tallet Bevart Kareby kyrka Stein Langkirke 11/1200-tallet
Maria kirkja i KonungelloDS,DN,ᚱᛒ Kungälvs kyrka Stein før 1330 1676 Kungälv Kungälvs kyrka Tømret Langkirke 1688
Niculos kirkja í Konungelloᚱᛒ Stein før 1388 1676
Yttrabýjár kirkjaDN,ᚱᛒ Ytterby kyrka[23] Stein 1100-tallet etter 1870 Ytterby kyrka Stein Langkirke 1870
Sólberga kirkjaDN,ᚱᛒ Solberga kyrka Stein 11/1200-tallet Bevart Solberga Solberga kyrka Stein Langkirke 11/1200-tallet
Jórulanda kirkjaᚱᛒ,DN Jörlanda kyrka Stein 1100-tallet 1921 Jörlanda kyrka Stein Langkirke 1926
Holta kirkjaᚱᛒ Hålta kyrka Stein 11/1200-tallet Bevart Hålta kyrka Stein Langkirke 11/1200-tallet
Spikkarjóðrs kirkjaᚱᛒ,DN Spekeröds kyrka Stein 1180-1219 Bevart Spekeröd-Ucklum Spekeröds kyrka Stein Korskirke 1180-1219
Nóreima kirkjaᚱᛒ,DN Norums kyrka Stein 1100-tallet 1785/1847 Norums kyrka Stein Langkirke 1847
Auðsmála kirkjaᚱᛒ,DN Ödsmåls kyrka Stein 11-1200-tallet 1867 Stenungsund Ödsmåls kyrka Stein Langkirke 1867
Auklanda kirkjaᚱᛒ,DN Ucklums kyrka Stein før 1388 før 1859 Ucklums kyrka Stein Langkirke 1862
Hjartheims kirkjaᚱᛒ,DN Hjärtums kyrka Stein 1200-tallet Bevart Hjärtum Hjärtums kyrka Stein Langkirke 1200-tallet
Vistulanda kirkjaDN,ᚱᛒ Västerlanda kyrka Stein 1200-tallet Bevart Västerlanda kyrka Stein Langkirke 1200-tallet
Forsœla kirkjaDN,ᚱᛒ Forshälla kyrka Stein 1100-tallet før 1855 Forshälla Forshälla kyrka Stein Langkirke 1855
Grindarjóðs kirkjaᚱᛒ,DN Grinneröds kyrka Stein før 1388 før 1858 Grinneröds kyrka Stein Langkirke 1859
Lyngs kirkjaDN,ᚱᛒ Ljungs gamla kyrka Stein 11/1200-tallet Bevart Ljungs gamla kyrka Stein Langkirke 11/1200-tallet
Ljungs kyrka Teglstein Langkirke 1902
Hristarjóðs kirkjaᚱᛒ,DN Resteröds kyrka Stein ca 1090 Bevart Resteröds kyrka Stein Langkirke ca 1090
Stein kirkjaDN,ᚱᛒ Stenkyrka kyrka Stein 1100-tallet før 1843 Tjörn Stenkyrka kyrka Stein Langkirke 1843
Valla kirkjaDN,ᚱᛒ Valla kyrka Stein 1100-tallet før 1859 Valla kyrka Stein Langkirke 1861
Klaufadals kirkjaDN,ᚱᛒ Klövedals kyrka Stein før 1377 før 1848 Klövedals kyrka Stein Langkirke 1848
Vor Frue kirckeJN Vor Frue kircke[24] Stein middelalderen før 1599 Ingen nåtidig kirke
Þœknabjár kirkjaDN,ᚱᛒ Tegneby kyrka Stein før 1360 1891 Tegneby Tegneby kyrka Stein og teglstein Salkirke 1892
Rjóðra kirkjaᚱᛒ,DN Röra kyrka Tømret før 1388 1635 Röra kyrka Stein Langkirke 1848
Staðla kirkjaᚱᛒ,DN Stala kyrka Stein 1200-tallet 1646 Stala kyrka Teglstein Langkirke 1878
Molanda kirkjaᚱᛒ,DN Morlanda kyrka Stein 11/1200-tallet Bevart Morlanda kyrka Stein Langkirke 11/1200-tallet
Miklabýjar kirkjaᚱᛒ Myckleby kyrka Stein 1100-tallet før 1848 Orust Myckleby kyrka Stein Langkirke 1850
Þorps kirkjaDN,ᚱᛒ Torps kyrka Stein før 1320 før 1868 Torps kyrka Stein Langkirke 1871
Langalanda kirkjaᚱᛒ Långelanda kyrka Stein før 1388 før 1852 Långelanda kyrka Stein Langkirke 1852
Hœrastaða kirkjaᚱᛒ,DN Herrestad kyrka Tømret før 1388 1500-tallet Herrestad Herrestads kyrka Stein Langkirke 1826
Haukáss kirkjaᚱᛒ Högås kyrka Stein før 1388 før 1867 Högås kyrka Stein Langkirke 1870
Skriksvíkr kirkjaᚱᛒ,DN Skredsviks kyrka Stein før 1230-tallet ca 1855 Skredsviks kyrka Stein Langkirke 1856
Befja kirkjaᚱᛒ,DN
St Michels kirckeJN
S:t Mikaelskapellet Stein 1100-tallet ca 1594 Uddevalla Bäve kyrka Betong Kvadratisk 1873
St Annes kirckeJN Uddevalla kyrka Tømret senmiddelalderen 1630 Uddevalla kyrka Stein Korskirke 1811
Rjóðra eller Maggarjóðrs kirkjaᚱᛒ Valbo-Ryrs kyrka Tømret før 1388 før 1742 Valbo-Ryrs kyrka Stein Langkirke 1903
Boknes kirkjaᚱᛒ Bokenäs gamla kyrka Stein før 1100 Bevart Bokenäset Bokenäs gamla kyrka Stein Langkirke før 1100
Bokenäs nya kyrka Stein Langkirke 1901
Dragsmǫrk klostraᚺ4 Dragsmarks kyrka[25] Stein 1234 før 1536 Dragsmarks kyrka Tømret Langkirke 1756
Ranríki Brúa kirkjaDN,ᚱᛒ Bro och Brastads kyrkor Stein 1200-tallet Bevart Lysekil Bro kyrka Stein Langkirke 1200-tallet
Bragasetrs kirkjaᚱᛒ,DN Stein før 1391 før 1876 Brastads kyrka Stein Langkirke 1877
Lýsa kirkjaᚱᛒ Lyse kyrkoruin[26][27] Stein 1100-tallet 1909 Lyse kyrka Stein Langkirke 1912
Tossinar kirkjaDN,ᚱᛒ Tossene kyrka Tømret 1100-tallet før 1859 Sotenes Tossene kyrka Stein Langkirke 1859
Berufjarðardals kirkjaᚱᛒ,DN Bärfendals kyrka Stein 1100-tallet Bevart Bärfendals kyrka Stein Langkirke 1100-tallet
Askeims kirkjaᚱᛒ,DN Askums gamla kyrka Tømret 1100-tallet 1886 Askums kyrka Stein Oktogonal 1880
Ábœjar kirkjaᚱᛒ Åby kyrka Stein 1200-tallet 1774 Åby kyrka Stein Langkirke 1776
Kvilda kirkjaDN,ᚱᛒ Kville kyrka Tømret 1100-tallet 1864 Kville Kville kyrka Stein Langkirke 1864
Sveinabœjar kirkjaDN,ᚱᛒ Svenneby gamla kyrka Stein 1100-tallet Bevart Svenneby gamla kyrka Stein Langkirke 1100-tallet
Svenneby kyrka Stein Langkirke 1915
Botna kirkjaᚱᛒ Bottna kyrka Stein 1100-tallet Bevart Bottna kyrka Stein Langkirke 1100-tallet
Róeims kirkjaᚱᛒ,JN Vrem kyrka[28] Tømret før 1326 før 1591 Ingen nåtidig kirke
Foss kirkjaᛖᚺ,ᚱᛒ Foss kyrka Stein før 1157 Bevart Foss Foss kyrka Stein Langkirke før 1157
Svertuborgar kirkjaᚱᛒ,DN Svarteborgs kyrka Stein 1100-tallet Bevart Svarteborgs kyrka Stein Langkirke 1100-tallet
Haugbœja kirkjaᚱᛒ,DN Håby kyrka Stein 1100-tallet Bevart Håby kyrka Stein Langkirke 1100-tallet
Aspanga kirkjaᚱᛒ Aspång kyrka Tømret før 1391 før 1391 Ingen nåtidige kirker
Þórseiðis kirkjaᚱᛒ Tose socken Tømret før 1391 før 1536
Krókstaða kirkja i Víkenᚱᛒ,DN Krokstads kyrka Tømret før 1391 1863 Krokstad Krokstads kyrka Stein Langkirke 1863
Heiða kirkjaᚱᛒ Hede kyrka Tømret 1100-tallet før 1727 Hede kyrka Tømret Langkirke 1887
Sandaruðs kirkjaᚱᛒ Sanne kyrka Tømret før 1391 før 1708 Sanne kyrka Stein Langkirke 1847
Nafarstaða kirkjaᚱᛒ,DN Naverstads kyrka Stein 1100-tallet Bevart Naverstad Naverstads kyrka Stein Langkirke 1100-tallet
Móa kirkjaᚱᛒ,DN Mo kyrka Tømret 1240-80 1664 Mo kyrka Tømret Langkirke 1664
Ønyndardals kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Søndre Enningdal[29] Stavkirke før 1400 1681 Se Østfold
Túneims kirkjaDN,ᚱᛒ Tanums kyrka Tømret 1100-tallet 1825 Tanum Tanums kyrka Stein Langkirke 1829
Luðrs kirkjaᚱᛒ,DN Lurs kyrka Tømret 1200-tallet før 1862 Lurs kyrka Stein Langkirke 1868
Skeðjuhofs kirkjaDN,ᚱᛒ Skee kyrka Stein 1100-tallet Bevart Strømstad Skee kyrka Stein Langkirke 1100-tallet
Tjarneyjar kirkjaᚱᛒ,DN Tjärnö kyrka Stein før 1391 1855 Tjärnö kyrka Stein Langkirke 1855
Vettalanda kirkjaᚱᛒ Vättland kyrka Tømret før 1391 før 1536 Ingen nåtidige kirker
Rollinar kirkjaᚱᛒ Rellen kyrka Tømret før 1391 før 1536
Nesinar kirkjaDN,ᚱᛒ Näsinge kyrka Stein før 1378 1864 Näsinge Näsinge kyrka Stein Langkirke 1864
Hódals kirkjaᚱᛒ Hogdals kyrka Stein før 1391 før 1856 Hogdals kyrka Stein Langkirke 1857
Lumulanda kirkjaDN,ᚱᛒ Lommelands kyrka Stein 1150-70[30] 1867 Lommelands kyrka Stein Langkirke 1932

Østfold[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Borgesyssel
(Vingulmǫrk)
Sarpsborg Ingen middelalderkirker Fredrikstad Fredrikstad domkirke Fredrikstad domkirke Teglstein Langkirke 1880 1100
Østre Fredrikstad Østre Fredrikstad kirke Stein Korskirke 1779 425
Glymeimar kirkja í Hrólfseyᚱᛒ,PH Glemmen[31] Stein 1182 Bevart Glemmen Gamle Glemmen kirke Stein Langkirke 1182 95
Glemmen nye kirke Teglstein Korskirke 1853 410
Kolbergs kirkja á ÓðinseyDN,ᚱᛒ,JN Onsøy[32] Stein før 1376 ca 1876 Onsøy Onsøy kirke Teglstein Langkirke 1865 800
Borgar OlafskirkjaDN,ᚱᛒ,PH Borge[33] Stein før 1250 før 1861 Borge Borge kirke Stein Langkirke 1861 600
Hólms kirkja á Þórsnesiᚱᛒ,PH Torsnes[34] Stein før 1250 ca 1859 Torsnes kirke Stein Langkirke 1860 500
Hvalír kirkjaᚱᛒ,PH Hvaler[35] Stein 1100-tallet Bevart Hvaler Hvaler kirke Stein Langkirke 1100-tallet 410
Mariakirkja í Borgᛟᚺ Borg[36] Stein ca 1016 før 1397 Sarpsborg Sarpsborg Sarpsborg kirke Teglstein Langkirke 1859 550
St. Olafskirkja í Borgᚱᛒ Stein før 1397 1567
St. Nicolaikirkja í Borgᚱᛒ Nikolaikirken[37] Stein 1100-tallet 1567
Skjálbergs Christi, Stæ Mariæ & St. Petri kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Skjeberg[38] Stein 1050-1100 Bevart Skjeberg Skjeberg kirke Stein Langkirke 1050-1100 360
Ingradalr kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Ingedal[39] Stein før 1250 Bevart Ingedal kirke Stein Langkirke før 1250 150
Ullareyjar kirkjaᚱᛒ,PH Ullerøy[40] Stavkirke før 1397 1635 Ullerøy kirke Tømret Langkirke 1725 150
Bjár kirkjaᚱᛒ [41] Tømret før 1397 1400-tallet Ingen nåtidig kirke
Varteigr kirkja Varteig[42] Stavkirke før 1400 1703 Varteig Varteig kirke Tømret Korskirke 1859 410
▲Túnir kirkjaᚱᛒ,PH Tune[43] Stein før 1080 1863 Tune Tune kirke Stein Langkirke 1865 1100
Álnes kirkjaᚱᛒ
Hǫllubýr Margaretha capellaDN,JN
Alnes (Holleby)[44] Stavkirke før 1400
før 1515
før 1536 Holleby kirke Tømret Langkirke 1884 400
Bergs kirkjaᚱᛒ,PH Berg[45] Stein 1100-tallet Bevart Halden Berg kirke Stein Langkirke 1100-tallet 300
Roðkar kirkjaᚱᛒ,PH Rokke[46] Stein 1100-tallet Bevart Rokke kirke Stein Langkirke 1100-tallet 160
Iddar kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Idd[47] Stein ca 1100 Bevart Idd Idd kirke Stein Langkirke ca 1100 190
Ásakar kirkjaᚱᛒ,JN Asak[48] Stavkirke før 1397 ca 1630 Asak kirke Tømret Langkirke 1876 250
Ránríki Ránríki Ønyndardals kirkjaDN,ᚱᛒ,PH
Se Båhuslen
Søndre Enningdal[49] Stavkirke før 1400 1681 Søndre Enningdalen kirke Tømret Langkirke 1793 100
Borgesyssel
(Vingulmǫrk)
Sarpsborg Róða kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Råde[50] Stein 1185 Bevart Vestre Borgesyssel Råde Råde kirke Stein Langkirke 1185 600
Þufnar kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Tomb[51] Tømret 1200-tallet ca 1515 Tomb kirke Tømret Langkirke 1869 275
Þesala kirkjaᚱᛒ,JN Tesal[52] Stein før 1397 før 1536 Ingen nåtidig kirke
Ryggihofs kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Rygge[53] Stein ca 1170 Bevart Rygge Rygge kirke Stein Langkirke ca 1170 300
Johannes Klosterkirkja paa VerneKms Værne[54] Stein 1190 1532 Ingen nåtidig kirke
Válir kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Våler[55] Stein 1150-1200 Bevart Våler Våler kirke Stein Langkirke 1150-1200 227
Svindalr kirkjaᚱᛒ,PH Svinndal[56] Tømret før 1397 1620-tallet Svinndal kirke Tømret Langkirke 1856 300
Eidsberg Eiðsbergs Olafskirkjaᚺ4,DN,ᚱᛒ Eidsberg[57] Stein 1250-60 Bevart Østre Borgesyssel Eidsberg Eidsberg kirke Stein Korskirke 1250-60 750
Hœrulandir kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Hærland[58] Stavkirke før 1366 1701 Hærland kirke Tømret Langkirke 1879 500
Treginsborga LaurentuiskirkjaDN,ᚱᛒ,PH Trømborg[59] Stein før 1364 1878 Trømborg kirke Tømret Langkirke 1879 320
Folkinsborgar MariakirkiaDN,ᚱᛒ,JN Folkenborg[60] Tømret før 1401 1536 Ingen nåtidige kirker
Þenóls Petri & Pauli kirkjaᚱᛒ,JN Tenol[61] Stein før 1401 1536
Hœnes kirkjaᚱᛒ Hen[62] Tømret før 1401 1401
Aramarka LaurentiuskirkjaDN,ᚱᛒ,PH Aremark[63] Stein før 1250 før 1860 Aremark Aremark kirke Teglstein Langkirke 1860 800
Eyjamarkar Mariæ & Micheals kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Øymark[64] Stavkirke før 1353 1725 Øymark kirke Tømret Langkirke 1879 600
Rœðanes Johannes Døberens, Margarethas og Katharinas kirkjaᚱᛒ,PH Rødenes[65] Stein før 1250 Bevart Rødenes Rødenes kirke Stein Langkirke før 1250 240
Klundi Petri & Laurentii kirkjaᚱᛒ,JN Klund[66] Tømret før 1401 1536 Klund kirke Tømret Langkirke 1888 190
Rýmsskógr kirkjaᚱᛒ,PH Rømskog[67] Stavkirke før 1369 1799 Rømskog kirke Tømret Langkirke ca 1800 208
Rakkastaðir MariakirkjaDN,ᚱᛒ,PH Rakkestad[68] Stein før 1334 Bevart Rakkestad Rakkestad kirke Stein Langkirke før 1334 600
Digranes kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Degernes[69] Stein før 1368 1862 Degernes kirke Teglstein Langkirke 1863 350
Óss kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Os[70] Tømret før 1342 1600-tallet Os kirke Tømret Langkirke 1836 250
Gyrðinar Margarethakirkjaᚱᛒ Gjulem[71] Tømret før 1401 før 1536 Ingen nåtidige kirker
Nýjakirkja útanskógsDN,ᚱᛒ Utanskog[72] Tømret før 1342 før 1536
Askheimr MariakirkjaDN,ᚱᛒ,PH Askim[73] Stein før 1250 ca 1876 Askim Askim kirke Tømret Korskirke 1878 700
Þrykstaða OlafskirkjaDN,ᚱᛒ,PH Trøgstad[74] Stein før 1250 Bevart Trøgstad Trøgstad kirke Stein Langkirke før 1250 520
Boðstaða kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Båstad[75] Stavkirke før 1364 1620-tallet Båstad kirke Tømret Korskirke 1860 500
Spjótabergs MargaretarkirkjaDN,ᚱᛒ,PH Spydeberg[76] Stein 1100-1200 1841 Vestre Borgesyssel Spydeberg Spydeberg kirke Stein Langkirke 1844 230
Hofinar Michaelskirkja í LýsadalDN,ᚱᛒ,PH Hovin[77] Tømret før 1348 ca 1620 Hovin kirke Stein Langkirke 1620 200
Helinar kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Heli[78] Stavkirke før 1383 1661 Heli kirke Tømret Langkirke 1861 200
Skygþveita MariakirkjaDN,ᚱᛒ,PH Skiptvet[79] Stein før 1250 Bevart Skiptvet Skiptvet kirke Stein Langkirke før 1250 319
Skógs kirkjaᚱᛒ,JN Skog[80] Tømret 1200-tallet ca 1820 Ingen nåtidige kirker
Viflastaða kirkjaDN,ᚱᛒ Vister[81] Tømret før 1384 1700-tallet
Oslosyssel
(Vingulmǫrk)
Østra lutum Osloár Hóbœli MargaretarkirkjaDN,ᚱᛒ,PH Hobøl[82] Stein 1150-1200 Bevart Hobøl Hobøl kirke Steinkirke Langkirke 1150-1200 250
Tómtir Mariæ, Olafs og Annæ kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Tomter[83] Stavkirke før 1377 1620-tallet Tomter kirke Tømret Langkirke 1620-tallet 200

Akershus[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Oslosyssel
(Vingulmǫrk)
Østra lutum Osloár Áss MariakirkjaDN,ᚱᛒ,PH Ås[84] Stein ca 1170 1866 Søndre Follo Ås Ås kirke Teglstein Langkirke 1867 500
Króa kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Kroer[85] Tømret før 1342 1550-1600 Kroer kirke Tømret Langkirke 1852 160
Norðbjár MargaretarkirkjaDN,ᚱᛒ,PH Nordby[86] Tømret før 1358 ca 1600 Nordby kirke Tømret Langkirke 1827 200
Vestbjár MariakirkjaDN,ᚱᛒ,PH Vestby[87] Stein ca 1200 1885 Vestby Vestby kirke Teglstein Langkirke 1885 475
Sána OlafskirkjaDN,ᚱᛒ,PH Såner[88] Tømret før 1347 1600-tallet Såner kirke Tømret Langkirke 12/3 1880 650
Garða Laurentiuskirkjaᚱᛒ,PH Garder[89] Tømret før 1400 før 1625 Garder kirke Tømret Langkirke 1881 150
Fraunar kirkja á FolloDN,ᚱᛒ,PH Frogn[90] Tømret før 1312 1600-tallet Drøbak Frogn kirke Mur Langkirke 1999 240
Nesoddi kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Nesodden[91] Stein 1100-tallet Bevart Nesodden Nesodden kirke Stein Langkirke 1100-tallet 162
Gerðaruðin kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Oppegård[92] Stavkirke før 1358 1722 Nordre Follo Oppegård Oppegård kirke Tømret Langkirke 1/11 1876 180
Krákastaða Petri & Pauli kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Kråkstad[93] Stein ca 1150 Bevart Kråkstad Kråkstad kirke Stein Langkirke før 1329 400
Skeiðis kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Ski[94] Stein ca 1150 Bevart Ski kirke Stein Langkirke ca 1150 430
Ski nye kirke Teglstein Kvadratisk 1988 460
Vestra lutum Osloár Haslheims kirkja í EystrabergheimsheraðiDN,ᚱᛒ Haslum[95] Stein ca 1190 Bevart Bærum Haslum Haslum kirke Stein Korskirke ca 1190 225
Túneims Maria kirkja í VestrabergheimsheraðiDN,ᚱᛒ Tanum[96] Stein 1100–1130 Bevart Tanum Tanum kirke Stein Langkirke 1100–1130 250
Aska Mariæ, Fabiani & Sebastani kirkjaPN,DN,ᚱᛒ Asker[97] Stein før 1250 1878 Asker Asker Asker kirke Teglstein Langkirke 1879 900
Blakkastaðir kirkjaᚺ4 Blakstad[98] Stein før 1226 lenge før 1536 Ingen nåtidig kirke
Raumafylke Raumarike Ignabakki Botolfskirkja í IgnardalrDN,ᚱᛒ,PH Enebakk[99] Stein 1100-tallet Bevart Nordre Follo Enebakk Enebakk kirke Stein Langkirke 1100-tallet 280
Skeiðismór kirkja á GjǫleiðDN,ᚱᛒ Skedsmo[100] Stein 1180 Bevart Nedre Romerike Skedsmo Skedsmo kirke Stein Korskirke 1180 732
Leireimsskógr kirkjaDN,ᚱᛒ Lørenskog[101] Stein før 1364 Bevart Lørenskog kirke Stein Langkirke før 1364 300
Guðleifs Ásakars kirkja á GjǫleiðDN,ᚱᛒ Gudleiv-Asak[102] Stein før 1393 1673 Ingen nåtidig kirke
Hofs kirkja á FitDN,ᚱᛒ Fet[103] Stavkirke før 1371 1682 Fet Fet kirke Tømret Langkirke 1890 700
Rœlingr kirkjaᚱᛒ,PH Rælingen[104] Tømret før 1400 før 1598 Rælingen kirke Tømret Langkirke 1829 218
Falla kirkja á AkrarDN,ᚱᛒ,JN Faller[105] Tømret før 1396 før 1536 Ingen nåtidige kirker
Byrginar kirkja á Akrarᚱᛒ,PH Borgen[106] Tømret før 1400 før 1536
Suðrheims Petri & Pauli kirkjaᛗᛖ,DN,ᚱᛒ Sørum[107] Stein før 1166 Bevart Sørum Sørum kirke Stein Langkirke før 1166 407
Frauna kirkja á GauteiðDN,ᚱᛒ Frogner[108] Stein før 1250 Bevart Frogner gamle kirke Stein Langkirke før 1250 136
Frogner nye kirke Tømret Langkirke 1925 350
Ingriðar Ásakars kirkja á SkaunDN,ᚱᛒ Asak[109] Tømret før 1383 1400-tallet Ingen nåtidige kirker
Rifseimr kirkja á Skaunᚱᛒ,JN Refsum[110] Tømret før 1393 før 1536
Skeiðihofs kirkja í SuðrheimDN,ᚱᛒ Skea[111] Tømret før 1349 1400-tallet
Ímishaugs Mariakirkja á Skaunᚱᛒ,JN Imshaug[112] Stavkirke før 1393 før 1536
Dals Olafs kirkja í NitjudalrDN,ᚱᛒ Nittedal[113] Stein før 1304 1868 Nittedal Nittedal kirke Tømret Langkirke 1869 700
Hakadalr LaurentiuskirkjaDN,ᚱᛒ,JN Hakadal[114] Tømret før 1393 før 1536 Hakadal kirke Tømret Langkirke 1610 150
▲Ullinshofs Johannes Døberens og OlafskirkjaDN,ᚱᛒ Ullensaker[115] Stein før 1300 ca 1475 Øvre Romerike Ullensaker Ullensaker kirke Betong Langkirke 1958 650
Furusetr kirkja í KísaDN,ᚱᛒ Furuset[116] Tømret før 1345 før 1879 Furuset kirke Teglstein Langkirke 15/10 1879 450
Holts kirkja í Kísaᚱᛒ,JN Holt[117] Tømret før 1393 1600-tallet Ingen nåtidige kirker
Lunds Margaretakirkja í KísaDN,ᚱᛒ Lund[118] Tømret før 1393 før 1536
Kjósar Michaels kirkja á JasseimrDN,ᚱᛒ,JN Kjos[119] Tømret før 1311 1600-tallet
St Gudmunds capella á JasseimrJN Moen[120] Tømret 1400-tallet 1600-tallet
Geislavallar kirkja á Jasseimrᚱᛒ Gislevold[121] Tømret 1300-tallet før 1393
Gerðarinar Petri & Pauli kirkjaDN,ᚱᛒ Gjerdrum[122] Tømret før 1340 1684 Gjerdrum Gjerdrum kirke Tømret Korskirke 1686 350
Heinini Mariæ & Michaels kirkjaDN,ᚱᛒ Heni[123] Stein før 1346 før 1864 Heni kirke Tømret Langkirke 1864 250
Hofvinjar Maria kirkja á JasseimrDN,ᚱᛒ Hovin[124] Stavkirke før 1343 1695 Hovin Hovin kirke Tømret Korskirke 1/11 1695 416
Nannastaða Johannes Døberen kirkja á Vestþorpiᚺ4,DN,ᚱᛒ Nannestad[125] Stein før 1240 Bevart Nannestad Nannestad kirke Stein Langkirke før 1240 206
Bjǫrku Michaelskirkja á VestþorpiDN,ᚱᛒ Bjørke[126] Stavkirke før 1337 1696 Bjørke kirke Tømret Langkirke 1696 178
Holta Laurentiuskirkja á NorðlœheimiDN,ᚱᛒ Holter[127] Stavkirke før 1304 før 1536 Holter kirke Tømret Langkirke 1600 208
Fors Olafskirkja á NorðlœheimiDN,ᚱᛒ,JN Foss[128] Tømret før 1378 før 1536 Ingen nåtidig kirke
Sóleyjum Leykinar Maria kirkja á HeylǫndumDN,ᚱᛒ Løken[129] Stavkirke før 1311 før 1595 Høland Løken kirke Tømret Tømret 1883 700
Heimness Olafs kirkjaDN,ᚱᛒ Hemnes[130] Stavkirke før 1356 før 1620 Søndre Høland kirke Tømret Korskirke 1866 700
Sitskog kirkjaDN Setskog[131] Tømret før 1489 før 1656 Setskog kirke Tømret Langkirke 1874 300
Aurs MargaretakirkjaDN,ᚱᛒ Aurskog[132] Tømret før 1362 før 1617 Aurskog Aurskog kirke Tømret Langkirke 2/6 1882 700
Fors Laurentius kirkja á BlǫkumDN,ᚱᛒ Blaker[133] Tømret før 1352 før 1665 Blaker kirke Tømret Langkirke 21/12 1881 500
Ness kirkja á Raumarikeᚺ4,DN,ᚱᛒ Nes[134] Stein før 1225 1854 Nes Nes kirke Teglstein Langkirke 1859-60 900
Údylgjunes kirkjaDN,ᚱᛒ Udenes[135] Tømret før 1323 1567 Udenes kirke Tømret Korskirke 4/7 1706 600
Fenastaða kirkja i VǫrmudalrDN,ᚱᛒ Fenstad[136] Tømret før 1330 ca 1615 Fenstad kirke Tømret Korskirke 1703 500
Freyhofs kirkjaDN,ᚱᛒ,JN Frøyhov[137] Tømret før 1312 1600-tallet Ingen nåtidige kirker
Aulini kirkja í AulinibingrDN,ᚱᛒ,JN Auli[138] Tømret før 1340 1600-tallet
Henninar kirkja í RunninibingrDN,ᚱᛒ,JN Henni[139] Tømret før 1330 1600-tallet
Drǫggunes kirkja í RunninibingrDN,ᚱᛒ,JN Drognes[140] Tømret før 1337 1600-tallet
Eiðsvalla Kross, Petri & Pauli kirkjaᚺ4,DN,ᚱᛒ Eidsvoll[141] Stein ca 1200 Bevart Eidsvoll Eidsvoll kirke Stein og teglstein Korskirke ca 1200 750
þyrnis kirkja í DuráliDN,ᚱᛒ,JN Tønsaker[142] Tømret før 1348 1600-tallet Ingen nåtidig kirke
Hurðadalr Margareta kirkjaDN,ᚱᛒ Hurdal[143] Stavkirke før 1300 1681 Hurdal Hurdal kirke Tømret Langkirke 1681 250
Fegringar Petri Pauli & Thomæ Cantuariensis kirkjaDN,ᚱᛒ Feiring[144] Stavkirke før 1335 1693 Feiring kirke Tømret Langkirke 1875 200

Hedmark[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Raumafylke Sóleyjum Straumr Olafskirkja í ÓdalrDN,ᚱᛒ Strøm[145] Stavkirke før 1342 etter 1598 Vinger og Odal Sør-Odal Strøm kirke Teglstein Korskirke 1857 500
Ullernis Olafskirkja í ÓdalrDN,ᚱᛒ Ullern[146] Stavkirke før 1361 før 1623 Ullern kirke Teglstein Langkirke 1869 500
Uppstaða Halvardskirkja í ÓdalrDN,ᚱᛒ Oppstad[147] Stavkirke før 1390 før 1634 Oppstad kirke Tømret Korskirke 1725 300
Sands Olafskirkja í Ódalrᚱᛒ,PH Sand[148] Stavkirke før 1394 etter 1597 Nord-Odal Sand kirke Tømret Langkirke 1891 340
Júgramór Michaelskirkja í Ódalrᚱᛒ,PH Jugramo[149] Stavkirke før 1400 før 1770 Mo kirke Tømret Oktogon 1864 500
Eiðaskógr Olafskirkja á Sóleyjumᚺ4,ᚱᛒ,PH Eidskog[150] Stavkirke 1100-tallet 1665 Eidskog Eidskog kirke Tømret Korskirke 1665 350
Vingr Johanniskirkja á SóleyjumDN,ᚱᛒ,PH Vinger[151] Stavkirke før 1227 før 1698 Vinger Vinger kirke Tømret Korskirke 1698 618
Eyjasetrs Margareta kirkja í Ódalrᚱᛒ,PH,JN Øyset[152] Tømret 1100-tallet før 1598 Ingen nåtidige kirker
Berga Mariœ kirkja á SóleyjumDN,ᚱᛒ,JN Berger[153] Tømret før 1386 før 1651
Fyrilundar Laurentius kirkja á SóleyjumDN,ᚱᛒ,JN Furulund[154] Stavkirke før 1394 før 1651 Brandval Brandval kirke Tømret Korskirke 1651 300
Grǫfu Johannes Døberens kirkja á SóleyjumPN,DN,ᚱᛒ Grue[155] Stavkirke før 1224 1822 Solør Grue Grue kirke Stein Langkirke 28/9 1828 600
Hofs Olafs kirkja á SóleyjumDN,ᚱᛒ Hof[156] Stavkirke før 1400 1861 Hof Hof kirke Teglstein Korskirke 1858 800
Móa Perti & Pauli kirkja á Sóleyjumᚱᛒ,PH Kirkemo[157] Tømret før 1400 før 1536 Ingen nåtidig kirke
Ásness Mariœkirkja á Sóleyjumᚱᛒ,PH Åsnes[158] Stavkirke før 1394 før 1776 Åsnes Åsnes kirke Tømret Korskirke 1744 400
Vála Mariœkirkja á Sóleyjumᚱᛒ,PH Våler[159] Stavkirke før 1394 ca 1805 Våler Våler kirke Tømret Korskirke 1804 500

Buskerud[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Vestfylda Vestra lutum Osloár Ingen middelalderkirke Drammen Bragernes Bragernes kirke Teglstein Langkirke 1871 1150
Fraunar Mariæ & Johannes Døberens kirkja á HlidumPN,DN,ᚱᛒ Frogner[160] Stein før 1250 1651 Lier Lier Frogner kirke Stein Korskirke 1694 500
Þrandabýjár Michaels kirkja á HliðumDN,ᚱᛒ Tranby[161] Stein før 1347 1854 Tranby kirke Stein Langkirke 1855 400
Húsabjár Olafs kirkja á Hliðumᚱᛒ,JN Huseby[162] Stein før 1400 før 1536 Ingen nåtidige kirker
Hváls Halvarðs kirkja á Hliðumᚱᛒ,JN Hval[163] Tømret før 1400
Eggjar Margareta kirkja á HliðumDN,ᚱᛒ Egge[164] Tømret før 1345
Syllyngadalr Margareta & Halvards kirkja á Hlidumᚱᛒ,PH Sylling[165] Stein før 1400 1851 Sylling Sylling kirke Stein Langkirke 1852 450
Reykinar kirkja í MýrahvarfDN,ᚱᛒ Røyken[166] Stein før 1335 Bevart Røyken Røyken kirke Stein Langkirke før 1335 240
Hofs Mariakirkja á HuðrheimumDN,ᚱᛒ Hurum[167] Stein før 1335 Bevart Hurum Hurum kirke Stein Langkirke før 1335 150
Haugs Petri & Pauli kirkja á EikjumDN,ᚱᛒ Haug[168] Stein før 1250 1818 Eiker Eiker Eiker kirke Teglstein Langkirke 1861 1200
Fiskheims Olafskirkja á EikjumDN,ᚱᛒ Fiskum[169] Stein før 1250 Bevart Fiskum gamle kirke Stein Langkirke før 1250 150
Fiskum kirke Teglstein Korskirke 1866 210
Bergs Margarethe kirkja á EikjumDN,ᚱᛒ Berg[170] Stein før 1375 før 1536 Ingen nåtidig kirke
Vestfoldár Ingen middelalderkirke Kongsberg Kongsberg Kongsberg kirke Teglstein Korskirke 1761 2400
Elptarlǫyti Maria og Johannes kirkjaDN,ᚱᛒ Efteløt[171] Stein før 1250 Bevart Sandsvær Efteløt kirke Stein Langkirke før 1250 190
Kaupmannaness Andreas kirkjaDN,ᚱᛒ Komnes[172] Stein før 1400 1881 Komnes kirke Tømret Langkirke 1881 170
Túpta kirkja í SandshverfiDN,ᚱᛒ Tuft[173] Stavkirke før 1366 1880 Tuft kirke Teglstein Langkirke 1880 140
Heðinstaða MichaelskirkjaDN,ᚱᛒ Hedenstad[174] Stein ca 1200 Bevart Hedenstad kirke Stein Langkirke ca 1200 150

Vestfold[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Vestfylda Vestra lutum Osloár Hanavals Olafskirkja i SkógabygdDN,ᚱᛒ Skoger[175] Stein ca 1220 Bevart Nordre Jarlsberg Skoger Skoger gamle kirke Stein Langkirke ca 1220 200
Skoger kirke Teglstein Langkirke 9/12 1885 350
Straums Nicolai kirkjaDN,ᚱᛒ Svelvik[176] Stein før 1396 før 1859 Svelvik Svelvik kirke Teglstein Langkirke 1859 800
Sandini MariakirkjaDN,ᚱᛒ Sande[177] Stein før 1100 Bevart Sande Sande kirke Stein Langkirke før 1100 350
Hofs kirkja í RǫyrdalDN,ᚱᛒ Hof[178] Stein ca 1150 Bevart Hof Hof kirke Stein Langkirke ca 1150 350
Vestfoldár Vatsás kirkjaDN,PH Vassås[179] Stein ca 1200 Bevart Vassås kirke Stein Langkirke ca 1200 150
Ingen middelalderkirke Holmestrand Holmestrand kirke Tømret Y-kirke 1674 300
Botnar NicolauskirkjaDN,ᚱᛒ Botne[180] Stein ca 1200 Bevart Botne Botne kirke Stein Langkirke ca 1200 240
Hildistaða Margareta kirkjaDN,ᚱᛒ Hillestad[181] Stavkirke før 1390 1724 Hillestad kirke Tømret Langkirke 1724 150
Válir OlafskirkjaDN,ᚱᛒ Våle[182] Stein ca 1190 Bevart Våle Våle kirke Stein Langkirke ca 1190 500
Undreimsdals Michaels kirkjaDN,ᚱᛒ Undrumsdal[183] Stavkirke før 1315 ca 1629 Undrumsdal kirke Tømret Langkirke 1882 175
Borra Olafs & Nicolai kirkjaDN,ᚱᛒ Borre[184] Stein 1100-tallet Bevart Borre Borre kirke Stein Langkirke 1100-tallet 316
Nicolai nyja kirkja á BorroDN,ᚱᛒ Nykirke[185] Stein 1100-tallet Bevart Nykirke Stein Langkirke 1100-tallet 140
Laufeyja Halvard & Martins kirkjaᚱᛒ,PH Løvøy[186] Stein 1200-tallet før 1536 Løvøy kapell Stein Langkirke 1200-tallet 100
Lurentii kirkja í TúnsbergDN,ᚱᛒ Lavrans[187] Stein 1100-tallet 1810 Tønsberg Tønsberg Tønsberg domkirke Teglstein Langkirke 1858 1046
Mariæ kirkja í Túnsbergᚱᛒ Mariakirken[188] Stein før 1217 1864 Ingen nåtidig kirke
Olafs klaustr kirkja í Túnsbergᚱᛒ Olavsklosteret[189] Stein for 1207 før 1536 Ingen nåtidige kirker
Minoriternes klaustr kirkja í Túnsbergᚺ4 Gråbrødreklosteret[190] Stein 1217-63 før 1536
Thomas kirkja í Túnsbergᚺ4 Thomaskirken[191] Stein før 1218 før 1536
Petri kirkja í Túnsbergᚱᛒ Peterskirken[192] Stein før 1298 før 1536
Simple crown icon.svgSt. Stephani kirkja í Túnsbergᚺ4,ᚱᛒ St. Stefan[193] Stein 1217-63 før 1536
Simple crown icon.svgMichaels kirkja í Túnsbergᚱᛒ Tunsberghus[194] Tømmer før 1201 før 1536
Capel i Teigar BiskopsgaardDN Teie[195] Stein før 1298 før 1536
Hrafnnes Petri & Pauli kirkjaDN,ᚱᛒ Ramnes[196] Stein 1100-tallet Bevart Ramnes Ramnes kirke Stein Langkirke 1100-tallet 320
Fónes MichaelskirkjaDN,ᚱᛒ Fon[197] Stein 1100-tallet Bevart Fon kirke Stein Langkirke 1100-tallet 130
Vifilsstaðir Petri & Pauli kirkjaᚱᛒ Vivestad[198] Tømret før 1400 før 1628 Vivestad kirke Tømret Langkirke 1914 152
Sœheims Olafskirkjaᚱᛒ,PH Sem[199] Stein før 1080 Bevart Sem Sem kirke Stein Langkirke før 1080 500
Slagns Botolfs kirkjaDN,ᚱᛒ Slagen[200] Stein før 1250 1898 Søndre Slagen Slagen kirke Teglstein Langkirke 1901 500
Andabús Mariæ & Nicolai kirkjaDN,ᚱᛒ Andebu[201] Stein 1100-tallet Bevart Andebu Andebu kirke Stein Langkirke 1100-tallet 300
Kvǫðudalr kirkjaDN,ᚱᛒ Kodal[202] Stein 1100-tallet Bevart Kodal kirke Stein og tømmer Langkirke 1100-tallet 225
Haugagerðis kirkjaDN,ᚱᛒ Høyjord[203] Stavkirke 1100-tallet Bevart Høyjord stavkirke Stavkirke Langkirke 1100-tallet 180
Njótareyjar MariækirkjaDN,ᚱᛒ Nøtterøy[204] Stein 1100-tallet Bevart Nøtterøy Nøtterøy kirke Stein Langkirke 1100-tallet 1100
Tjúma Olafs kirkjaDN,ᚱᛒ Tjøme[205] Stein før 1315 1866 Tjøme Tjøme kirke Teglstein Langkirke 1866 800
Stokka Andreas kirkjaDN,ᚱᛒ Stokke[206] Stein før 1329 1885 Stokke Stokke kirke Teglstein Langkirke 1886 700
Skeiðhaugar Petri & Pauli kirkjaDN,ᚱᛒ Skjee[207] Stein 1100-tallet Bevart Skjee kirke Stein Langkirke 1100-tallet 343
Arnadalr Olafs kirkjaDN,ᚱᛒ Arnadal[208] Tømret før 1352 før 1620 Arnadal kirke Tømret Langkirke 1882 300
Sandar Mariæ & Olafs kirkjaDN,ᚱᛒ Sandar[209] Stein før 1315 1790 Sandar Sandar Sandar kirke Tømret Korskirke 1791 1000
Ingen middelalderkirke Larvik Larvik Larvik kirke Teglstein Langkirke 1677 450
Þjóðalings Mariæ & Michaels kirkjaDN,ᚱᛒ Tjølling[210] Stein ca 1150 Bevart Tjølling Tjølling kirke Stein Basilika ca 1150 500
Ístru kirkja í ÞjoðalingDN,ᚱᛒ Istre[211] Stavkirke før 1320 1567 Ingen nåtidig kirke
Tunheims Olafskirkja á NesjarDN,ᚱᛒ Tanum[212] Stein 1100-tallet Bevart Brunlanes Tanum kirke Stein Langkirke 1100-tallet 350
Bergs Laurentius kirkja á NesjarDN,ᚱᛒ Berg[213] Stein 1100-tallet 1882 Berg stenkirke Stein Langkirke 1100-tallet/1972 122
Berg kirke Tømret Langkirke 1878 570
Kjósar St Bartholomei kirkjaᚱᛒ,PH Kjose[214] Tømret før 1317 ca 1605 Kjose kirke Tømret Langkirke 1850 150
Heiðareimr Michaelskirkjaᚱᛒ,PH Hedrum[215] Stein før 1080 Bevart Hedrum Hedrum kirke Stein Langkirke før 1080 350
Kveldr Mariæ & Andreæ kirkjaDN,ᚱᛒ Kvelde[216] Tømret før 1340 ca 1617 Kvelde kirke Tømret Langkirke 1871 266
Hvaraness Olafs kirkjaDN,ᚱᛒ Hvarnes[217] Stavkirke før 1370 etter 1666 Hvarnes kirke Tømret Langkirke 1705 160
Svarfaðarstaðir Olafs kirkja í LagardalrDN,ᚱᛒ Svarstad[218] Stavkirke før 1359 1392 Lardal Svarstad kirke Tømret Langkirke 1657 350
Hœms OlafskirkjaDN,ᚱᛒ Hem[219] Stein 1392 Bevart Hem kirke Stein Langkirke 1392 125
Stýrivalla Laurentii kirkja í LagerdalrDN,ᚱᛒ Styrvoll[220] Stein ca 1175 Bevart Styrvoll kirke Stein Langkirke ca 1175 210

Telemark[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Grænafylke Gerpinár Stæ Mariæ kirkja í Skiðumᚱᛒ Skien[221] Stein før 1398 1777 Skien Skien Skien kirke Teglstein Latinsk kors 1894 1400
Gimsey klausterkirkjaDN,ᚱᛒ Gimsøy[222] Stein 1119-61 1546 Gimsøy kirke Mur Langkirke 1922 200
Borgastaða kirkja á HǫfundDN,ᚱᛒ Borgestad[223] Tømret før 1333 1400-tallet Borgestad kirke Stein Langkirke 1907 475
Baldastaða kirkja á Hǫfundᚱᛒ Ballestad[224] Tømret 1400-tallet 1400-tallet Ingen nåtidige kirker
Kljufa Margareta kirkjaᚱᛒ Klyve[225] Tømret før 1400 før 1536
Hakastein kirkjaDN Faret[226] Tømret før 1354 før svartedauden
Petri & Pauli kirkja á Gerpini á HǫfundDN,ᚱᛒ Gjerpen[227] Stein ca 1150 Bevart Gjerpen Gjerpen kirke Stein Korskirke ca 1150 485
Brattsberg kirkja Bratsberg[228] Stein 1100-tallet før 1536 Ingen nåtidig kirke
Selja Michaelskirkja í Slemdalᚱᛒ Siljan[229] Stein 1150–1250 Bevart Siljan Siljan kirke Stein Langkirke 1150–1250 180
Móa Mariukirkja í EiðǫngrumDN,ᚱᛒ Eidanger[230] Stein ca 1150 Bevart Eidanger Eidanger kirke Stein og tømmer Langkirke ca 1150 200
Skeiðis Olafskirkja í BǫmblumDN,ᚱᛒ Bamble[231] Steinkirke før 1150 1840-tallet Bamble Bamble Bamble kirke Tømret Korskirke 1845 400
Móa Laurentii kirkja í Sandaukadalrᚱᛒ Sannidal[232] Stavkirke før 1400 1775 Sannidal kirke Tømret Korskirke 1771 330
Herekseiðs kirkja í Drangadalrᚱᛒ Drangedal[233] Stavkirke før 1400 1780 Drangedal Drangedal kirke Tømret Korskirke 1775 300
Bjár kirkja i Tyridalrᚱᛒ Tørdal[234] Stavkirke før 1400 1668 Tørdal kirke Tømret Korskirke 1809 300
Sóleima kirkjaDN,ᚱᛒ Solum[235] Stavkirke før 1349 før 1766 Nedre Telemark Solum Solum kirke Tømret Langkirke 5/7-1766 180
Meðaleims Laurentii kirkjaDN,ᚱᛒ Mælum[236] Stavkirke før 1354 1668-1728 Melum kirke Tømret Langkirke 1728 150
Mikjalsberg kirkjaDN,ᚱᛒ Mikaelshulen[237] Hule før 1341 før 1536 Ingen nåtidig kirke
Hollinnar Mariu kirkjaDN,ᚱᛒ Holla[238] Stein 1100-1250 ca 1878 Holla Holla kirke Teglstein Langkirke 1867 600
Raumanœs Laurentii kirkjaDN,ᚱᛒ Romnes[239] Stein 1100-tallet Bevart Romnes kirke Stein Langkirke 1100-tallet 130
Helginar Olafs kirkjaDN,ᚱᛒ Helgen[240] Stavkirke før 1200 1734 Helgen kirke Teglstein Langkirke 1869 600
Fenes Michaels kirkjaDN,ᚱᛒ Fenes[241] Stavkirke før 1392 før 1500 Ingen nåtidig kirke
Bœjar OlafskirkjaDN,ᚱᛒ [242] Stein 1150-80 Bevart Bø gamle kirke Stein Langkirke 1100-tallet 200
Bø nye kirke Tømret Langkirke 1875 450
Gorðinnar Mariu kirkjaDN,ᚱᛒ Gåra[243] Stavkirke før 1280 1850 Ingen nåtidig kirke
Lunda Johannes kirkjaDN,ᚱᛒ Lunde[244] Stein før 1395 1870 Lunde Lunde kirke Tømret Langkirke 1872 380
Sauða Laurentii kirkjaDN,ᚱᛒ Sauherad[245] Stein ca 1150 Bevart Sauherad Sauherad kirke Stein Langkirke 1150 260
Nes Petri & Pauli kirkjaDN,ᚱᛒ Nes[246] Stein 1180 Bevart Nes kirke Stein Langkirke 1180 170
Rygini Mariukirkja á HeitradalDN,ᚱᛒ Heddal[247] Stavkirke 1200-tallet Bevart Aust-Telemark Heddal Heddal stavkirke Stavkirke Langkirke 1200-tallet 183

Hamar Bispedømme[rediger | rediger kilde]

Bispedømmets utstrekning var ikke stabilt gjennom middelalderen, og det er i Østerdalen og i Øvre Telemark at endringer fant sted. Slått sammen med Oslo bispedømme etter reformasjonen. Brendalsmo fastslår at kirkene i øvre del av Østerdalen lå til Nidaros bispedømme inntil reformasjonen, og ble så overført til Oslo bispedømme rundt 1580.[248]

Hedmark[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Heinafylke Heiðmǫrk Hamar Trefoldighets Christkirke Domkirkeodden[249] Stein 1000-tallet før 1536 Hamar Hamar Hamar domkirke Teglstein Langkirke 1863 500
Hamar krosskirkja Teglstein etter 1250 før 1536 Ingen nåtidige kirker
Helligaands Korshus á Hamar før 1284 før 1536
St. Antionii Kloster Kirke á Hamar før 1284 før 1536
St. Olafs Prædikebrødre Kloster Kirke paa Hamar Olavskloster[250] Stein katolsk tid før 1536
St. Jørgens Kirke paa Hamar Jørgenskirken[251] Stavkirke katolsk tid før 1536
Klemetskirkja í RiðabuDN,PH Vang[252] Stein 1100-tallet 1804 Vang Vang kirke Stein Oktogonal 1810 895
Hǫmlustaðir kirkjaDN,PH Hommelstad[253] Stavkirke før 1383 1705 Ingen nåtidige kirker
Nashaugar kirkjaDN,JN Nashaug[254] Stavkirke før 1395 før 1536
Skatteimr kirkjaDN,JN Skattum[255] Stavkirke før 1361 før 1536
St. Michels kirkjaJN Kirkeby[256] Stavkirke katolsk tid før 1536
Varðeimr kirkjaJN Valum[257] Stavkirke katolsk tid før 1536
Áss kirkjaJN Ås[258] Stavkirke katolsk tid før 1536
Deigaleimr kirkja á FurnesiDN,JN Deglum[259] Stein før 1337 etter 1598 Furnes Furnes kirke Stein Korskirke 1707 390
Hofvinar kirkja á FurnesiDN,JN Hovin[260] Stavkirke før 1327 før 1536 Ingen nåtidig kirke
Ullinshofs kirkja á NesiDN,PH Ullinshov[261] Stein ca 1100 Bevart Hedemarken Nes Nes kirke Stein Korskirke ca 1100 342
Baldishóla kirkjaDN,PH Baldishol[262] Tømret 1100-tallet før 1536 Stavsjø kirke Stein Langkirke 1880 300
Bergs kirkja á NesíDN,JN Berg[263] Stavkirke før 1234 før 1536 Ingen nåtidige kirker
Hovin kirkja Hovin[264] Tømret 1100-tallet før 1536
Steinarhofs kirkjaDN,JN Sterud[265] Tømret før 1357 før 1536
Hringisakr Olafskirkjaᚺ4,DN Ringsaker[266] Stein 1100-tallet Bevart Ringsaker Ringsaker kirke Stein Korskirke 1100-tallet 400
Bergs kirkja í SvaðabúDN,JN Berg[267] Stavkirke før 1323 før 1536 Ingen nåtidige kirker
Reyri kirkjaJN Rør[268] Tømret 1150-tallet før 1536
Am kirkja í SvaðabúDN Amb[269] Tømret før 1397 1400-tallet
Geylastaða kirkja í SvaðabúDN,JN Gjølstad[270] Stavkirke før 1348 ca 1590
Skriðishóls kirkjaDN,JN Skredshol[271] Tømret før 1403 før 1536
Filkisakrs kirkja á VeldrumDN,PH Veldre[272] Tømret før 1332 1598-1727 Veldre Veldre kirke Tømret Korskirke 1727 536
Brjóteimr kirkjaDN,PH[273] Brøttum[274] Stavkirke før 1370 før 1411 Brøttum Brøttum kirke Tømret Korskirke 1790 434
Lautinar kirkja á FauskarDN,PH Løten[275] Stein ca 1200 Bevart Løten Løten kirke Stein Langkirke ca 1200 700
Hofs kirkja í LautiniDN Hov[276] Stavkirke før 1459 1400-tallet Ingen nåtidige kirker
Roko Michaels kirkja á FauskarDN,JN Roko[277] Stein før 1254 1567
Ruðmudalr Petrs kirkjaDN,PN Romedal[278] Stein før 1250 1886 Romedal Romedal kirke Stein Langkirke 1887 440
Vallarsetr kirkja í RuðmudalrJN Vallset[279] Tømret før 1520 ca 1598 Vallset kirke Tømret Langkirke 1850 350
Stanga kirkjaᚺ4,DN,PH Stange[280] Stein 1100-tallet Bevart Stange Stange kirke Stein Langkirke 1100-tallet 700
Ottastaða kirkjaDN,PN Ottestad[281] Tømret før 1337 før 1628 Ottestad kirke Tømret Korskirke 1730 400
Húsabœjar kirkjaDN,PN Huseby[282] Tømret før 1263 før 1536 Ingen nåtidige kirker
Kǫmestaða kirkjaDN Tømret før 1346 før 1536
Linastaðir kirkjaDN,JN Lindstad[283] Stein før 1335 før 1536
Nytjuls kirkja í SkaunDN,JN Nøsle[284] Tømret før 1363 før 1536
Sásastaða kirkjaJN[285] Såstad[286] Stein før 1177 før 1536
Vikr kirkjaDN,JN Vik[287] Tømret 1400-tallet før 1536
Eystridalir Eystridalir Alfrheimsheraði kirkjaDN,PH Elverum[288] Tømret før 1346 før 1736 Søndre Østerdalen Elverum Elverum kirke Tømret Korskirke 1736 700
St. Þorleifs capellaJN Elverum[289] Stavkirke før 1598 før 1690 Ingen nåtidig kirke
Iðri kirkja Idre kyrka Stavkirke 1400-tallet før 1842 Norra Dalarna (Sverige) Idre-Särna (Sverige) Idre kyrka Tømret Langkirke 1933
Sǫrnum kirkja Särna Gammelkyrka Stavkirke 1300-tallet før 1684 Särna gammelkyrka Tømret Langkirke 1684
Särna kyrka Tømret Langkirke 1895
Trysiljum kirkjaDN,PH Trysil[290] Tømret før 1403 ca 1750 Søndre Østerdalen Trysil Trysil kirke Tømret Langkirke 1861 560
Ámóti kirkjaDN,PH Åmot[291] Stavkirke før 1400 før 1529 Åmot Åmot kirke Tømret Korskirke 1768 510
Elfardals St. Micheals kirkjaDN,PH Stor-Elvdal[292] Stavkirke før 1381 ca 1730 Stor-Elvdal Stor-Elvdal kirke Tømret Oktogonal 1809 400
Éfri Hreinudals St. Simons kirkjaDN,PH Øvre Rendal[293] Tømret før 1510 før 1759 Nordre Østerdalen Rendal Øvre Rendal kirke Tømret Korskirke 1759 350
Neðri Hreinudals Petri kirkjaDN,PH Hornset[294] Tømret før 1444 før 1747 Ytre Rendal kirke Tømret Korskirke 1747 240

Oppland[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Heinafylke Heiðmǫrk Sigistaða kirkja á BiriðDN,PH Biri[295] Stavkirke 1100-tallet før 1777 Toten Biri Biri kirke Tømret Korskirke 1777 800
Snartheimdal kirkjaDN,PH Segård[296] Stavkirke før 1405 1781 Seegård kirke Tømret Langkirke 1997 250
Haugs kirkja á VardalDN,PH Vardal[297] Stavkirke før 1332 før 1727 Vardal Vardal kirke Tømret Korskirke 1802 480
Brástada kirkjaDN,PH Bråstad[298] Stavkirke før 1365 1820-tallet Bråstad kirke Tømret Langkirke 1963 140
Hunnar kirkjaPH Hunn[299] Stavkirke før 1400 før 1818 Hunn kirke Teglstein Kubisk 15/9 1968 400
Hadafylke Haðaland Hofs AndreaskirkjaDN,PN Hov [300] Stein før 1150 Bevart Østre Toten Hoff kirke Stein Langkirke før 1250 700
Álvisstaða kirkjaDN,JN Alfstad[301] Stavkirke før 1348 før 1536 Ingen nåtidige kirker
Fjalls kirkjaDN,JN Fjell[302] Tømret før 1313 før 1536
Bálka kirkjaPN,PH Balke[303] Stein ca 1170 Bevart Balke Balke kirke Stein Langkirke ca 1170 290
Hóeimr kirkjaDN,JN Kvem[304] Tømret før 1371 før 1536 Ingen nåtidig kirke
Áss Michaels kirkjaDN,PH Ås[305] Stavkirke før 1337 før 1590 Ås Ås kirke Tømret Korskirke 1921 500
Moldastaða kirkja á KollabúaDN,PH Kolbu[306] Stavkirke før 1361 før 1730 Kolbu Kolbu kirke Tømret Korskirke 1730 400
Dysta kirkjaDN,JN Dyste[307] Stavkirke før 1381 før 1536 Ingen nåtidig kirke
Jafnakrs kirkjaᚺ4,DN,PH Jevnaker[308] Stein 1067-93 1832 Hadeland og Land Jevnaker Jevnaker kirke Tømret Oktogonal 1834 400
Hlunna kirkjaDN,PH Lunner[309] Stein 1100-tallet Bevart Lunner Lunner kirke Stein Langkirke 1100-tallet 320
Hofflands kirkja á HlunnaPH Hovland[310] Tømret før 1572 1600-50 Ingen nåtidig kirke
St. Nicolas kirkja á GrǫnDN,PH Søsterkirkene[311] Stein ca 1150 Bevart Gran Nikolaikirken Stein Basilika ca 1150 250
Mariœ capella á GrǫnPN,PH Stein før 1150 Bevart Mariakirken Stein Langkirke før 1150 150
Hǫrginni kirkja á ÁliDN,PH Horgen[312] Stavkirke før 1369 ca 1600 Ingen nåtidige kirker
Bjarga kirkja á ÁliDN,PH Bjørge[313] Stavkirke før 1370 ca 1600
Ness Katharina kirkja í BrandabúiDN,PH Nes[314] Stein før 1369 før 1743 Brandbu Nes kirke Tømret Korskirke 1730 400
Þengilstaða PetrskirkjaDN,PH Tingelstad[315] Stein 1220-tallet Bevart Tingelstad gamle kirke Stein Langkirke 1220-tallet 100
Grinðarakrs kirkjaDN,PH Grinaker[316] Stavkirke 1150-årene 1866 Tingelstad kirke Tegl Langkirke 1866 750
Kjósar kirkja í BrandabúiDN,PH Kjos[317] Stavkirke før 1345 1600-tallet Ingen nåtidig kirke
Bildinni kirkjaPH,JN Bilden[318] Stavkirke katolsk tid før 1536
Katharinœ capella á DvergsteiniJN Dvergsten[319] Stavkirke katolsk tid før 1536
Flugubergs kirkjaDN,PH Fluberg[320] Stavkirke før 1327 1648 Søndre Land Fluberg kirke Tømret Korskirke 1703 450
Hofs kirkja i FryáliDN,PH Hov[321] Stavkirke før 1369 1648 Hov kirke Tømret Korskirke 1781 480
Garða kyrkja á SinniniDN,PH Østsinni[322] Stavkirke før 1348 1675-99 Nordre Land Østsinni kirke Tømret Langkirke 1877 400
Hauna kyrkja á SinniniDN,PH Nordsinni[323] Stavkirke før 1329 ca 1758 Nordsinni kirke Tømret Korskirke 1758 300
Haugner kirke Tømret Langkirke 1950 100
Fynnini kyrkja á NordrþorpiDN,JN Kinn[324] Stavkirke før 1337 1800-tallet Kinn kirke Tømret Langkirke 1956 140
Ullinsakrs capella á VestþorpiDN Ullensaker[325] Tømret før 1337 før 1500 Lunde kirke Tømret Korskirke 1769 257
Varðhǫfða kyrkjaPAM Vølstad[326] Utelukkende basert på Munch[2] Vølstad kirke Tømret Langkirke 1959 120
Guðbrandsdalir Guðbrandsdalir Litlahamars kirkjaDN,PH Lillehammer[327] Stavkirke før 1359 før 1733 Søndre Gudbrandsdal Lillehammer Lillehammer kirke Teglstein Langkirke 1882 700
Fágabergs kirkjaDN,PH Fåberg[328] Stavkirke før 1204 før 1727 Fåberg Fåberg kirke Tømret Korskirke 1727 480
Saxheimsdal kirkjaDN Saksum[329] Tømret før 1330 før 1536 Saksumdal kirke Tømret Langkirke 26/8 1875 200
Reyni kirkjaDN Røyne[330] Tømret før 1342 før 1500 Vingrom kirke Tømret Langkirke 1908 270
Risum kirkjaDN - Tømret før 1344 1400-tallet Ingen nåtidige kirker
Bleikinni kirkjaDN,PH Bleken[331] Tømret før 1333 etter 1631
Mariæ & Olafs capella á EyranumDN Øyra[332] Laftet før 1393 før 1759
Reiðaváll kirkja á GausdalrDN,PH Østre Gausdal[333] Stein ca 1250 Bevart Østre Gausdal Østre Gausdal kirke Stein Langkirke ca 1250 280
Lunda kirkja á FoldabúDN,PH Follebu[334] Stein ca 1280 Bevart Follebu kirke Stein Rektangulær ca 1280 140
Jǫðrudalr kirkjaPH Bødalen[335] Stavkirke 1100-tallet ca 1780 Vestre Gausdal Vestre Gausdal kirke Tømret Korskirke 1784 407
Svartseimr kirkjaDN,PH Svatsum[336] Stavkirke ca 1300 1726 Svatsum kirke Tømret Oktogonal 25/10-1860 250
Eyja kirkja á HofiDN,PH Øyer[337] Stavkirke før 1323 25/7 1722 Øyer Øyer kirke Tømret Korskirke 15/3 1725 300
Þrœttin kirkjaDN,PH Tretten[338] Stein 1400-tallet ca 1588 Tretten kirke Tømret Korskirke 1728 402
Skǫðin kirkjaDN Skåden[339] Stavkirke før 1333 før 1440 Ingen nåtidige kirker
Ófeigsstaðir kirkjaDN Offigstad [340] Tømret før 1463 før 1500
Hringabú kirkjaDN,PH Ringebu[341] Stavkirke 1200-tallet Bevart Ringebu Ringebu stavkirke Stavkirke Korskirke 1200-tallet 513
Foðvangr kirkjaDN,PH Fåvang[342] Stavkirke før 1336 ca 1600 Fåvang kirke Tømret Korskirke 1627-30 338
Vinnubygðar kirkjaPH Venabygd[343] Stavkirke før 1580 før 1703 Venabygd kirke Tømret Korskirke 1780 170
Hliðastaða kirkja á FrónDN,PH Listad[344] Stavkirke før 1370 1787 Sør-Fron Sør-Fron kirke Stein Oktogonal 1792 750
Steig capella á Frónᚺ4,DN Steig[345] Tømret før 1217 før 1536 Ingen nåtidige kirker
Álmi kirkja á FrónDN Alme[346] Tømret 1100-tallet før 1506
Toptir kirkja á Frónᚺ4 Tømret før 1263 før 1536
þjóðreksstaðir kirkjaJN Kjorstad[347] Stavkirke katolsk tid før 1536
Hroaldsstǫðum kirkja á Frón Rolstad[348] Stavkirke katolsk tid før 1536
Víkr kirkja í HvammiDN,PH Kvam[349] Stavkirke før 1394 før 1776 Nordre Gudbrandsdal Nord-Fron Kvam kirke Tømret Korskirke 1952 450
Suðþorpi kirkja á FrónDN,PH Sødorp[350] Stavkirke før 1340 1750 Sødorp kirke Tømret Korskirke 1752 300
Kvikna kirkjaDN,PH Kvikne[351] Tømret ca 1300 1580-tallet Kvikne kirke Tømret Korskirke 1764 300
St. Blásiús kirkja á Miðgarði í Skaðabú Megården[352] Stavkirke katolsk tid før 1536 Skåbu kirke Tømret Korskirke 1927 150
Bjár kirkja á SuðþorpiJN [353] Stavkirke katolsk tid før 1536 Ingen nåtidig kirke
Sil kirkjaDN,PH Nord-Sel[354] Stavkirke 1200-tallet ca 1628 Sel Nord-Sel kirke Tømret Langkirke 1932 120
Sel kirke Tømret Korskirke 1742 250
Bjølstaða kirkjaDN,PH Bjølstad[355] Stavkirke før 1315 etter 1775 Heidal kirke Tømret Korskirke 1941 300
Hofi í BreiðinDN Breden[356] Stavkirke før 1333 1400-tallet Ingen nåtidig kirke
Vága St. Petri kirkja á Ullinsyn á HlaðalmiDN,PH Vågå[357] Stavkirke 1100-tallet 1600-tallet Vågå Vågå kirke Lafteverk Korskirke 1620-tallet 250
Sundbú kirkja á VágaDN Sandbu[358] Stavkirke før 1491 1500-tallet Ingen nåtidig kirke
Móa kirkja á LómDN,PH Lom[359] Stavkirke 1190-årene Bevart Lom Lom stavkirke Stavkirke Korskirke 1190-årene 350
Garðmoa kirkjaDN,PH Garmo[360] Stavkirke 1200-tallet 1880 Garmo kirke Tømret Langkirke 1879 200
Galda kirkja á LómDN Bøverdalen[361] Tømret før 1400 ca 1650 Bøverdal kirke Tømret Oktogonal 22/8 1864
Andvarðar kirkja á LomDN Andvord[362] Stavkirke før 1429 Flyttet 1429 Ingen nåtidig kirke
Ness kirkja á LómDN Nes[363] Tømret før 1363 1400-tallet
Skeiðakra kirkja á LómDN,PH Skjåk[364] Stavkirke før 1283 før 1631 Skjåk Skjåk kirke Tømret Korskirke 1752 270
Hofs kirkja á LómDN,PH Hove[365] Stavkirke før 1283 1752 Ingen nåtidig kirke
Geilu kirkja á LómDN Gjeilo[366] Tømret før 1363 1400-tallet
Hofs kirkja á LesjumDN,PH Lesja[367] Stavkirke før 1400 ca 1750 Lesja Lesja kirke Tømret Korskirke 1749 300
Bœja kirkja á LesjumDN Nørstebø[368] Tømret 1021 etter 1363 Ingen nåtidig kirke
Stafheim kirkja á Lesjum Stavem[369] Tømret katolsk tid før 1536
Dofra kirkja á LóarDN,PH Dovre[370] Tømret før 1407 ca 1736 Dovre Dovre kirke Tømret Korskirke 21/2-1740 250
Hjarðkinn kirkja á Dofrafjalli Hjerkinn[371] Tømret 1100-tallet før 1536 Eysteinkyrkja Betong Langkirke 1969 70

Buskerud[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Hadafylke Hringaríki Heggini kirkja á MóðheimrDN,PH Heggen[372] Stein 1200-tallet Bevart Eiker Modum Heggen kirke Stein Korskirke 1200-tallet 460
Nýjakirkja á MóðheimrDN,PH Nykirke[373] Stavkirke før 1334 1692 Nykirke Tømret Langkirke 1842 400
Snareimsr kirkjaDN,PH Snarum[374] Stavkirke før 1466 før 1702 Snarum kirke Teglstein Langkirke 1867 300
Víka kirkjaDN,PH Vike[375] Stein 1200-tallet før 1536 Ingen nåtidig kirke
Holmeimr kirkja í SigmudalrDN,PH Sigdal[376] Stavkirke før 1331 1855 Sigdal Holmen kirke Tømret Langkirke 9/11 1853 750
Kapellan á VatnássJN Vatnås[377] Stavkirke senmiddelalderen ca 1660 Vatnås kirke Tømret Korskirke ca 1660 150
Hoflands kirkja í EggjadalrDN,PH Eggedal[378] Stavkirke før 1334 1881 Eggedal kirke Tømret Langkirke 18/9 1878 300
Hǫrgasetri Horgeseter[379] Tømret senmiddelalderen ca 1349 Ingen nåtidig kirke
Ǫlbergs kirkja í KrœðisheraðiDN,PH Olberg[380] Stavkirke før 1389 etter 1673 Krødsherad Olberg kirke Tømret Langkirke 1859 600
Hólar kirkjaDN,PH Hole[381] Stein ca 1200 Bevart Ringerike Hole Hole kirke Stein Korskirke ca 1200 500
Bœnhússnes kirkjaPH,JN Bønsnes[382] Stein ca 1300 Bevart Bønsnes kirke Stein Langkirke ca 1300 200
Steins kirkjaDN,PH Stein[383] Stein 1100-tallet 1600-tallet Ingen nåtidig kirke
Njarðarhofs kirkjaDN,PH Norderhov[384] Stein ca 1170 Bevart Norderhov Norderhov kirke Stein Korskirke ca 1170 700
Hofvin kirkeDN Tyristrand[385] Tømret før 1514 før 1536 Tyristrand kirke Tømret Langkirke 1857 300
Hlunna kirkjaJN Lunder[386] Stavkirke 1200-tallet ca 1644 Lunder kirke Tømret Korskirke 1761 350
Þornbergi kirjaDN Tanberg[387] Stein før 1200 ca 1305 Ingen nåtidig kirke
Haugs kirkja í VangsbygðDN,PH Haug[388] Stein 1200-tallet Bevart Haug Haug kirke Stein Langkirke 1200-tallet 308
Víka kirkja í ÁrdalrDN,JN Viker[389] Stavkirke før 1529 1697 Ådal Viker kirke Tømret Langkirke 1697 200
Nes kirkja í ÁrdalrJN Nes[390] Tømret senmiddelalderen før 1536 Nes kirke Tømret Oktogonal 1858 300
Kirkja á Hval Hval[391] Tømret senmiddelalderen før 1536 Hval kirke Tømret Oktogonal 1862 350
Grænafylke Þelamarkar Flisberg kirkja á NumadalrDN,PH Flesberg[392] Stavkirke ca 1200 Bevart Kongsberg Flesberg Flesberg stavkirke Stavkirke Korskirke ca 1200
1735
200
Svinefju kirkjaDN,PH Svene[393] Stavkirke før 1328 1737 Svene kirke Tømret Korskirke 1738 200
Lyngdals kirkja á NumadalrJN Lyngdal[394] Stavkirke før 1594 1697 Lyngdal kirke Tømret Korskirke 1697 200
Rollags kirkjaDN,PH Rollag[395] Stavkirke 1200-tallet Bevart Rollag Rollag stavkirke Stavkirke Langkirke 1200-tallet 350
Veghliðar kirkjaDN,PH Veggli[396] Stavkirke før 1451 1861 Veggli kirke Tømret Langkirke 1858 300
Nóra kirkja í NumadalrDN,PH Nore[397] Stavkirke ca 1170 Bevart Nore Nore stavkirke Stavkirke Langkirke ca 1170 150
Nore kirke Tømret Langkirke 1880 400
Uppdals kirkja í NumadalrDN,PN Uvdal[398] Stavkirke ca 1170 Bevart Uvdal stavkirke Stavkirke Korskirke ca 1170 170
Uvdal kirke Dragestil Langkirke 1893 350

Telemark[rediger | rediger kilde]

I 1631 ble de øvre Telemarksbygdene øverført til Stavanger bispedømme.[399]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Grænafylke Þelamarkar Seljugerðis OlafskirkjaDN,PH Seljord[400] Stein 1180 Bevart Nedre Telemark Seljord Seljord kirke Stein Langkirke 1180 190
Flatadalr kirkjaDN,PH Flatdal[401] Stavkirke før 1529 1664 Flatdal kirke Tømret Langkirke 1654 150
Ámótsdalr kirkjaDN,PH Åmotsdal[402] Stavkirke før 1468 1744 Åmotsdal kirke Tømret Korskirke 1792 200
Taralds kirkjaPH,JN Taraldskirken[403] Stein ca 1180 før 1536 Ingen nåtidige kirker
St. Laurentii capellaPH,JN Kovadøl[404] Tømret katolsk tid før 1536
Ròim-Koven paa Nasgrav Roim-koven[405] Stein katolsk tid før 1536
Kapella á GarðvíkKms Garvik[406] Tømret katolsk tid før 1536
Litlaheraðs kirkjaDN,PH Lisleherad[407] Stavkirke før 1427 1873 Aust-Telemark Heddal Lisleherad kirke Tømret Langkirke 1876 140
Grandásheraðs kirkjaDN,PH Gransherad[408] Stavkirke før 1456 1849 Gransherad Gransherad kirke Tømret Langkirke 1849 250
Atróðrar kirkja á TinniDN,PH Atrå[409] Stavkirke ca 11180 1839 Tinn Atrå kirke Tømret Langkirke 1836 300
Mels kirkja á TinniDN,PH Mæl[410] Stavkirke 1100-tallet 1839 Mæl kirke Tømret Langkirke 1839 120
Dals kirkja á TinniDN,PH Dal[411] Stavkirke før 1401 1775 Dal kirke Tømret Langkirke 1775 200
Hǫfvinjar kirkjaDN,PH Hovin[412] Stavkirke før 1392 1760 Hovin kirke Tømret Langkirke 1850 250
Holmskirkja í HjartdalDN,PH Hjartdal[413] Stavkirke 1200-tallet 1809 Hjartdal Hjartdal kirke Tømret Korskirke 1809 220
Suðalanda kirkjaDN,PH Sauland[414] Stavkirke 1200-tallet 1860 Sauland kirke Tømret Korskirke 1859 250
Bjár kirkja í ÞufudalDN,PH Tuddal[415] Stavkirke 1200-tallet 1369 Tuddal kirke Tømret Korskirke 1796 130
Hvítiseiðs kirkjaDN,PH Kviteseid[416] Stein ca 1260 Bevart Øvre Telemarken Vestfjeldske Kviteseid Kviteseid gamle kirke Stein Langkirke ca 1260 200
Kviteseid kirke Teglstein Langkirke 18/6-1916 350
Brungubergar kirkja á BulandiDN,PH Brunkeberg[417] Stavkirke før 1349 1680 Brunkeberg kirke Tømret Korskirke 20/10-1790 216
Rǫholta kirkja í RóadalrDN,PH Vrådal[418] Stavkirke 1100-tallet 1668 Vrådal kirke Tømret Langkirke 1886 250
Þveita kirkja í NizidalrDN,PH Nissedal[419] Stavkirke før 1372 1762 Nissedal Nissedal kirke Tømret Korskirke 12/9-1762 270
Þveita kirkja í TriðjunginumDN,PH Tveit[420] Stavkirke før 1395 1750 Treungen kirke Tømret Langkirke 25/3-1863 250
Mólanda kirkja á FyrisdalrDN,PH Moland[421] Stavkirke før 1389 ca 1665 Fyresdal Moland kirke Tømret Korskirke 1843 200
Viða kirkjaDN,PH Veum[422] Stavkirke før 1483 før 1727 Veum kirke Tømret Langkirke 1863 180
Heglands kirkja á FyrisdalrDN,PH Heggland[423] Stavkirke før 1395 1670 Ingen nåtidig kirke
Móanna kirkjaDN,PH Mo[424] Stavkirke før 1342 1830-tallet Mo Mo kirke Tømret Langkirke 1839 150
Skafsá kirkjaDN,PH Skafså[425] Stavkirke før 1395 1826 Skafså kirke Tømret Langkirke 1839 140
Eikr kirkja í LagardalrDN,PH Lårdal[426] Stavkirke før 1396 1684 Lårdal Lårdal kirke Tømret Langkirke 1831 150
Heydalsmóa kirkjaDN,PH Høydalsmo[427] Stavkirke før 1308 1785 Høydalsmo kirke Tømret Langkirke 1747 60
Ejðsborgar kirkjaDN,PH Eidsborg[428] Stavkirke 1200-tallet Bevart Eidsborg stavkirke Stavkirke Langkirke 1200-tallet 70
Rauðalands kirkjaDN,PH Rauland[429] Stavkirke før 1401 1801 Rauland Rauland kirke Tømret Korskirke 1803 200
Eyjafjalls kirkja á ÞilskunniDN,PH Øyfjell[430] Stavkirke 1200-tallet 1826 Øyfjell kirke Tømret Langkirke 1833 60
Vinje kirkeDN,PH Vinje[431] Stavkirke før 1197 1796 Vinje Vinjar kirkja Tømret Korskirke 1796 225
Neslands Korsets & Olafs kirkjaDN,PH Nesland[432] Stavkirke 1100-tallet 1847 Nesland kirke Tømret Langkirke 1847 110
Grungedals kirkjaDN Grunge[433] Tømret før 1567 før 1536 Grunge kirke Tømret Langkirke 1850 130
Þoresmogens kirkja Toresmoen[434] Tømret middelalderen Etter svartedauden Ingen nåtidig kirke

Stavanger Bispedømme[rediger | rediger kilde]

Fylkesinndelingen etter Munch[2], prostiinndelingen etter Graagaas.

Stavanger[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Jađri Stafangr St. Svithuns kirkjaᚺ3,DN,Gg Domkirken[435] Stein 1100-tallet Bevart Stavanger Domkirken Stavanger domkirke Stein Langkirke 1100-tallet 750
Capellet i Stafanges BiskopsgaardDN Bispegården[436] Stein 1200-tallet Bevart Bispekapellet Stein Kapell 1200-tallet 40
St. Olafs kirkjaDN St. Olaf[437] Stein før 1160 før 1577 Ingen nåtidige kirker
St. Marteins kirkjaDN St. Martein[438] Stein før 1286 før 1536
Mariæ kirkjaDN Mariakirken[439] Stein før 1280 før 1536
St. Petri kirkjaDN St. Petri[440] Stein før 1271 1815 Sankt Petri Sankt Petri kirke Teglstein Langkirke 1866 ca 900
Hundvágs Mariu kirkjaDN Hundvåg[441] Stein 1100-tallet før 1536 Frue Hundvåg kirke Teglstein Langkirke 1983 380

Aust-Agder[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Austr-Agðir Niðarnes Geriksstaða kirkja í VisidalDN,Gg Gjerstad[442] Stavkirke før 1400 1737 Østre Nedenes Gjerstad Gjerstad kirke Tømret Langkirke 23/1-1848 500
Mólanda kirkja á VigársheiðDN,Gg Vegårshei[443] Stavkirke før 1347 1667 Vegårshei kirke Tømret Korskirke 1810 350
Ingen middelalderkirke Risør Risør kirke Tømret Korskirke 1647 450
Sundaleiðs kirkjaDN,Gg Søndeled[444] Stein 1150 Bevart Søndeled kirke Stein Korskirke 1150 450
Djupvága kirkjaDN,Gg Dypvåg[445] Stein 1150-1200 Bevart Dypvåg Dypvåg kirke Stein Korskirke 1200-tallet 500
Flygstaða kirkjaDN,Gg Flosta[446] Tømret før 1467[447] 1600-tallet Flosta kirke Tømret Korskirke 1600-tallet 300
Holta kirkjaDN,Gg Holt[448] Stein 1100-tallet Bevart Holt Holt kirke Stein Korskirke 1100-tallet 700
Ingen middelalderkirke Arendal Arendal Trefoldighetskirken Teglstein Korskirke 1888 850
Eystri Móðgulands kirkjaDN,Gg Austre Moland[449] Stavkirke før 1347 1633 Austre Moland Austre Moland kirke Tømret Korskirke 1673 485
Trumu kirkjaDN,Gg Tromøy[450] Stein 1150 Bevart Tromøy kirke Stein Korskirke 1150 290
Hís kirkjaDN Hisøy[451] Tømret før 1320 før 1620 Hisøy Hisøy kirke Tømret Korskirke 1849 500
Eyastaða kirkjaDN,Gg Øyestad[452] Stein 1200-tallet Bevart Øyestad Øyestad kirke Stein Langkirke 1200-tallet 300
Fróðalands kirkjaDN,Gg Froland[453] Stein? før 1399 før 1718 Froland Froland kirke Tømret Langkirke 1/11-1718 295
Fjarðar kirkjaDN,Gg Fjære[454] Stein 1100-tallet Bevart Vestre Nedenes Fjære Fjære kirke Stein Langkirke 1100-tallet 450
Landvikr kirkja í HomadalDN,Gg Landvik[455] Stein før 1378 1823 Hommedal Landvik kirke Tømret Korskirke 1824 400
Ejðs kirkjaDN,Gg Eide[456] Stavkirke før 1457 1600-tallet Eide kirke Tømret Korskirke 1795 375
Vestri Móðgulands kirkjaDN,Gg Vestre Moland[457] Stein 1150 Bevart Vestre Moland Vestre Moland kirke Stein Korskirke 1150 470
Heyvága kirkjaDN,Gg Høvåg[458] Stein 1150 Bevart Høvåg kirke Stein og tømmer Korskirke 1150 400
Hegrafors kirkjaDN,Gg Herefoss[459] Stavkirke før 1487 ca 1538 Birkenes Herefoss kirke Tømret Oktogonal 1865 200
Rábyggjalo̧g Veikúlfsdals kirkjaDN,Gg Vegusdal[460] Stavkirke før 1348 1500-tallet Vegusdal kirke Tømret Korskirke 1867 350
Ámhliðar kirkjaDN,Gg Åmli[461] Stavkirke før 1378 1822 Østre Nedenes Åmli Åmli kirke Tømret Langkirke 1909 450
Askalands kirkja í GefadalrDN,Gg Gjøvdal[462] Stavkirke før 1421 1803 Gjøvdal kirke Tømret Langkirke 1803 200
Þofnardalr kirkjaGg Austenå[463] Stavkirke senmiddelalderen før 1620 Tovdal kirke Tømret Langkirke 1820 105
Efju kirkjaPN,Gg Evje[464] Stavkirke før 1328 1834 Otredal Evje Evje kirke Tømret Langkirke 1891 450
Horðnes kirkja í OtrudalPN,Gg Hornnes[465] Stavkirke før 1328 før 1828 Hornnes kirke Tømret Oktogon 1828 300
Ífuland kirkjaDN,Gg Iveland[466] Tømret før 1426 før 1837 Iveland kirke Tømret Korskirke 1837 350
Byglands kirkjaPN,Gg Bygland[467] Stavkirke før 1328 før 1669 Bygland Bygland kirke Laftet Kostkirke 1838 250
Sandness kirkjaPN,Gg Sandnes[468] Tømret før 1559 før 1680 Sandnes kirke Tømret Langkirke 1844 200
Osstaða kirkjaPN,Gg Austad[469] Stavkirke før 1328 ca 1531 Austad kirke Tømret Langkirke 1880 250
Árdals kirkjaPN,Gg Årdal[470] Stavkirke før 1328 1604 Årdal kirke Lafteverk Oktogonal 1828 200
Vallar kirkja í SetrudalPN,Gg Valle[471] Stavkirke før 1328 1843 Valle Valle kirke Tømret Korskirke 1844 400
Bykle kirkjaPN Bykle[472][473] Stavkirke før 1328 før 1620 Bykle kirke Tømret Langkirke 2004 220
Nomalands kirkja í SetrudalPN Nomeland[474] Stavkirke før 1328 før 1620 Ingen nåtidig kirke
Hildistaða kirkjaPN,Gg Hylestad[475] Stavkirke før 1328 ca 1620 Hylestad kirke Tømret Oktogonal 1838 200
Miðsýsla Birkines kirkjaDN,Gg Birkenes[476] Stein 1100-tallet 1856 Vestre Nedenes Birkenes Birkenes kirke Tømret Korskirke 1858 760

Vest-Agder[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Vestr-Agðir Miðsýsla Otruness kirkjaDN,Gg Oddernes[477] Stein 1040[478] Bevart Kristiansand Oddernes Oddernes kirke Stein Langkirke 1040 510
Þveita kirkja í ÞofnardalDN,Gg Tveit[479] Stein 1100-tallet Bevart Tveit Tveit kirke Stein Langkirke 1100-tallet 450
Vendislár kirkjaGg Vennesla[480] Tømret middelalderen ca 1640 Vennesla Vennesla gamle kirke Stein Langkirke 1829 240
Efrabœjar kirkjaGg Øvrebø[481] Stavkirke før 1620 før 1799 Øvrebø kirke Tømret Korskirke 1800 315
Heglands kirkjaDN,Gg Hægeland[482] Tømret før 1400 1829 Hægeland kirke Tømret Oktogonal 1830 240
Sygnu kirkjaDN,Gg Søgne[483] Tømret før 1344 før 1640 Mandal Søgne Søgne gamle kirke Tømret Langkirke ca 1640 270
Søgne kirke Tømret Korskirke 1861 750
Greipstaða kirkjaDN,Gg Greipstad[484] Tømret før 1344 ca 1550 Greipstad kirke Tømret Langkirke 1828 270
Háshauga kirkja í MarnardalDN,Gg Mandal[485] Stein før 1358 1810 Mandal Mandal kirke Tømret Empire 1821 1800
Holheims kirkjaDN,Gg Holum[486] Tømret før 1307 1565 Holum kirke Tømret Langkirke 1861 750
Harpmǫrk kirkjaGg Harkmark[487] Tømret 1200-tallet før 1613 Harkmark kirke Tømret Langkirke 1613 135
Sáneimr kirkjaDN Sånum[488] Tømret før 1409 før 1536 Ingen nåtidig kirke
Æslabœjar kirkjaDN,Gg Øyslebø[489] Stavkirke Før 1405 1460 (1560?) Marnardal Øyslebø kirke Tømret Korskirke 1797 350
Laufdals kirkjaDN,Gg Laudal[490] Tømret før 1428 før 1501 Laudal kirke Tømret Korskirke 1826 300
Rábyggjalo̧g Ásaráll kirkjaPN,Gg Åseral[491] Tømret før 1328 før 1822 Nord-Audnedal Åseral kirke Tømret Korskirke 1822 300
Kapellan á AkranesPN Åknes[492] Tømret før 1328 før 1536 Åknes kapell Tømret Langkirke 1873 150
Listasýsla Bjalland kirkjaDN,Gg Bjelland[493] Tømret før 1413 før 1635 Bjelland kirke Tømret Korskirke 1797 300
Grindheims kirkjaDN,Gg Grindheim[494] Tømret før 1425 før 1783 Grindheim kirke Tømret Korskirke 1783 350
Konaxmóa kirkjaDN,Gg Konsmo[495] Tømret før 1390 før 1560 Konsmo kirke Tømret Korskirke 1802 400
Finnsland kirkjaGg Finsland[496] Stavkirke senmiddelalderen 1749 Finsland kirke Tømret Korskirke 1803 250
Vallar kirkja í AuðnudalrDN,Gg Valle[497] Stavkirke før 1390 1577 Sør-Audnedal Valle kirke Tømret Korskirke 1793 600
Spangareiðs kirkjaDN,Gg Spangereid[498] Stein 1100-tallet Bevart Spangereid kirke Stein og tømmer Korskirke 1100-tallet 300
Vigmóastaða kirkjaDN,Gg Vigmostad[499] Stavkirke før 1369 før 1781 Vigmostad kirke Tømret Korskirke 1781 400
Kapellan á HargnarstaðumDN Hennestad[500] Tømret før 1307 før 1536 Ingen nåtidig kirke
Aa kirkja í LygnudalDN,Gg Lyngdal[501] Stein 1100-tallet 1847 Lister Lyngdal Lyngdal kirke Tømret Korskirke 1848 800
Alfastaða kirkjaDN,Gg Austad[502] Stavkirke ca 1187 1668 Austad kirke Tømret Korskirke 1803 400
Kvásar kirkjaGg,PAM Kvås[503] Tømret før 1620 1834 Kvås kirke Tømret Langkirke 8/5-1836 300
Bergs kirkjaDN Berg[504] Tømret før 1388 før 1536 Ingen nåtidig kirke
Vanessynjar kirkjaDN,Gg Vanse[505] Stein 1100-tallet Bevart Farsund Vanse kirke Stein Korskirke 1100-tallet 1100
Briseiðs kyrkja í HeraðDN,Gg Herad[506] Tømret før 1328 før 1570 Herad kirke Betong Langkirke 1957 170
Helknar kyrkja í SpindDN,Gg Spind[507] Tømret før 1328 før 1776 Spind kirke Tømret Korskirke 1776 330
Simple crown icon.svgHúsabœjar Laurentius kirkjaDN Huseby[508] Stein før 1308 før 1536 Ingen nåtidig kirke
Helgabólstaða kirkjaDN,Gg Hægebostad[509] Stavkirke før 1425[510] før 1629 Hægebostad Hægebostad kirke Tømret Oktogonal 1844 450
Eika kirkjaDN,Gg Eiken[511] Tømret før 1417[512] før 1817 Eiken kirke Tømret Korskirke 1818 300
Leikness kirkja á HvinisdalrDN,Gg Kvinesdal[513] Stavkirke før 1322 før 1623 Flekkefjord Kvinesdal Kvinesdal kirke Tømret Oktogonal 1837 500
St. Nicolai kirkja í Feta á HvinisdalrDN,Gg Feda[514] Stavkirke før 1362 før 1593 Feda kirke Tømret Korskirke 1802 300
Ness kirkjaDN,Gg Flekkefjord[515] Stavkirke 1100-tallet før 1783 Flekkefjord Flekkefjord kirke Tømret Oktogonal 1833 650
Dalír Hítra kirkjaDN,Gg Hidra[516] Stavkirke før 1348 før 1620 Hidra kirke Tømret Oktogonal 1854 700
Listasýsla Sírunes kirkjaDN,Gg Bakke[517] Stavkirke før 1404 1666-1701 Bakke Bakke kirke Tømret Korskirke 1757/1806-07 400
Gýjuland kirkjaGg Gyland[518] Stavkirke ca 1200[519] 1600-tallet Gyland kirke Stavkirke Korskirke 1815 300
Sta. Mariu kirkja í Tónstaða á SírudalrDN,Gg Tonstad[520] Stavkirke ca 1200 1625 Sirdal Tonstad kirke Tømret Langkirke 1852 300
Lundar kirkjaDN,Gg Lund[521] Tømret før 1409 før 1726 Dalane Lund Lund kirke Tømret Langkirke 1808 330

Rogaland[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Jađri Dalír Mariu kirkja í EikundasundiDN,Gg Egersund[522] Tømret før 1292 1620-tallet Dalane Egersund Egersund kirke Tømret Korskirke 1623 1090
Hellulands kirkjaDN,Gg Helleland[523] Tømret før 1352 før 1629 Helleland kirke Tømret Langkirke 1832 500
Simple crown icon.svgLafrants kirkja í EikundasundiDN Husabø[524] Tømret før 1308 før 1620 Ingen nåtidig kirke
Sóknardals kirkjaDN,Gg Sokndal[525] Tømret før 1307 før 1803 Sokndal Sokndal kirke Tømret Korskirket 1803 600
Heskjastaða kirkjaDN,Gg Heskestad[526] Tømret før 1380 før 1734 Lund Heskestad kirke Tømret Langkirke 1904 240
Bjarkarheims kirkjaDN,Gg Bjerkreim[527] Tømret før 1388 før 1628 Bjerkreim Bjerkreim kirke Tømret Langkirke 1835 500
Ógnu kirkjaDN,Gg Ogna[528] Stein 1200-tallet Brant 1991 Jæren Ogna kirke Stein Langkirke 1200-tallet/1995 280
Jaðarr Njarðheims kirkja á HáumDN,Gg Njærheim[529] Tømret før 1303 1628 Nærbø gamle kirke Tømret Langkirke 1834 300
Bø kirkja á HáumGg [530] Tømret senmiddelalderen 1708 Nærbø kirke Betong Langkirke 2005 500
Varhaugs kirkjaDN,Gg Varhaug[531] Tømret før 1328 1627 Varhaug kirke Tømret Langkirke 1905 465
Klepps kirkjaDN,Gg Klepp[532] Stavkirke 1000-tallet 1646-8 Klepp Klepp kirke Tømret Langkirke 1846 280
Orra kirkjaGg Orre[533] Stein 1253[534] Bevart Orre gamle kirke Stein Langkirke 1253 250
Orre kirke Stein Langkirke 1950 350
Borðu kirkjaDN,Gg Bore[535] Stavkirke før 1322 1640 Bore kirke Tømret Langkirke 1891 165
Þimminar kirkjaDN,Gg Time[536] Stavkirke før 1319 1627 Time Time kirke Tømret Langkirke 1859 700
Gestala kirkjaDN,Gg Gjesdal[537] Stavkirke før 1346 1745-1848 Gjesdal Gjesdal kirke Tømret Langkirke 1848 450
Heylanda kirkja á GǫndDN,Gg Høyland[538] Tømret før 1299 1620 Sandnes Høyland Høyland kirke Tømret Langkirke 1841 650
Soma kirkja á GǫndDN,Gg Soma[539] Tømret før 1298 1640 Gand Gand kirke Betong Langkirke 1978 850
Hálands kirkjaDN,Gg Håland[540] Tømret 1100-tallet 1641 Sola Ræge kirke Teglstein Rektangulær 2009 300
Sóla kirkjaDN,Gg Sola[541] Stein ca 1140 Ruin 1842
Bevart
Sola ruinkirke Stein Langkirke ca 1140/1995 68
Sola kirke Stein Langkirke 1955 260
Þjóra kirkjaDN,Gg Tjora[542] Stavkirke før 1297 1843 Ingen nåtidig kirke
Mallar kirkjaDN,Gg Madla[543] Tømret før 1298 1685 Stavanger Madla Madlamark kirke Teglstein Korskirke 1976 350
Rygjafylki Stafangr Randarbergs kirkja á TungunesiDN,Gg Randaberg[544] Stavkirke før 1316 1600-tallet Tungenes Randaberg Randaberg kirke Tømret Langkirke 1845 460
Hvitingseyja kirkjaᚺ4,Gg Kvitsøy[545] Stein før 1293 ca 1441 Kvitsøy kirke Tømret Langkirke 1620 150
Viste kirkja á Tungunesi Viste[546] Stein før 1250 før 1536 Ingen nåtidig kirke
Hauskheims kirkja á RenniseyPN,Gg Hausken[547] Stavkirke før 1327 1752 Rennesøy Hausken kirke Tømret Langkirke 1857 250
Ask kirkja á MostrarDN,Gg Askje[548] Stavkirke før 1381 1846 Askje kirke Tømret Langkirke 1846 200
Simple crown icon.svgSt. Peters kirkja á Saurbœ í RenniseyDN,Gg Sørbø[549] Stein 1100-tallet Bevart Sørbø kirke Stein Langkirke 1100-tallet 100
Utsteins Laurentii KlaustrkirkjaDN,Gg Utstein[550] Stein 1263-80 Bevart Utstein kloster Stein Langkirke 1263-80 120
Klemetskirkja Eime[551] Stein før 1146 før 1620 Ingen nåtidige kirker
Brú kyrkja Bru[552] Stein 1145 1880
Haugvollstaða Ágátuk Hogvallstad[553] Stein sent 1200-tall ruin 1745
Finneyjar kirkjaDN,Gg Hesby[554] Stein 1100-tallet Bevart Finnøy Hesby kirke Stein Langkirke 1100-tallet 230
Tólgu kirkjaDN,Gg Talgje[555] Stein 1100-tallet Bevart Talgje kirke Stein Langkirke 1100-tallet 250
Stannar kirkjaDN,Gg Strand[556] Stavkirke før 1280 før 1626 Ryfylke Strand Strand kirke Tømret Langkirke 1874 284
Hylju kirkjaDN,Gg Høle[557] Tømret før 1270 før 1621 Høle kirke Tømret Langkirke 1860 230
Vonstrar Olafs kirkjaDN Voster[558] Tømret før 1338 1400-tallet Ingen nåtidig kirke
Ryfylkí Sœbjár kirkja á HjálmalandDN,Gg Hjelmeland[559] Stavkirke 1100-tallet 1858 Hjelmeland Hjelmeland kirke Tømret Langkirke 1858 500
Fistra kirkjaDN,Gg Fister[560] Stavkirke 1250-tallet 1867 Fister kirke Tømret Langkirke 1867 200
Árdals kirkjaDN,Gg Årdal[561] Stavkirke før 1308 før 1620 Årdal gamle kirke Tømret Langkirke 1620 250
Årdal kirke Tømret Korskirke 1919 250
Nesjar kirkjaDN,Gg Nessa[562] Tømret før 1280 før 1620 Ingen nåtidig kirke
Jalsa kirkjaDN,Gg Jelsa[563] Stavkirke før 1280 1647 Jelsa Jelsa kirke Tømret Langkirke 1647 150
Sandar kirkjaDN,Gg Sand[564] Stavkirke før 1283 ca 1600 Sand kirke Tømret Langkirke 1852 450
Vinjar kirkja í SúladalDN,Gg Suldal[565] Stavkirke før 1319 1640-tallet Suldal Suldal kirke Tømret Langkirke 1852 600
Sauðar kirkjaGg Sauda[566] Stavkirke før 1467 1868 Sauda kirke Tømret Langkirke 1860 350
Víkadals kirkjaDN,Gg Vikedal[567] Stavkirke 1100-tallet 1670 Vikedal Vikedal kirke Tømret Langkirke 1881 400
Austbæjar kirkja á SandnesiGg Sandeid[568] Stavkirke 1200-tallet 1814 Sandeid kirke Tømret Langkirke 1904 230
Imslands kirkjaGg Imsland[569] Stavkirke før 1350[570] 1670 Imsland kirke Tømret Langkirke 1861 260
Hindarár kirkjaDN,Gg Nedstrand[571] Tømret før 1280 før 1656 Nedstrand Nedstrand kirke Tømret Langkirke 1868 400
Sjarnar kirkjaDN,Gg Sjernarøy[572] Stavkirke før 1280 1636 Sjernarøy kirke Tømret Langkirke 1636 160
Smiðsvíkr kirkja á SkildiDN,Gg Skjold[573] Stavkirke før 1322 ca 1645 Haugaland Skjold Skjold kirke Mur Oktogonal 1999 400
Ám kirkja á VatnsGg Vats[574] Stavkirke 1100-tallet ca 1640 Vats kirke Tømret Langkirke 1855 534
Teitsfjarðar kirkjaDN,Gg Tysvær[575] Stavkirke 1200-tallet ca 1630 Tysvær Tysvær kirke Tømret Langkirke 1852 450
Karmasund Falnes kirkja á SkútunesGg Alveberg[576] Stavkirke før 1350[577] ca 1642 Karmøy Skudenes Falnes kirke Tømret Langkirke 1851 350
Fjarðkinnstaða kirkja á SuðrkǫrmtGg Ferkingstad[578] Stavkirke før 1350[579] før 1600 Ferkingstad kirke Tømret Langkirke 1854 300
Ákra kirkja á SuðrkǫrmtDN,Gg Åkra[580] Stavkirke før 1301 ca 1600 Åkra gamle kirke Tømret Langkirke 1821 320
Åkra kirke Betong Korskirke 1985 430
Bóknar kirkjaGg Bokn[581] Stavkirke 1100-tallet[582] 1686 Bokn kirke Tømret Langkirke 1847 300
Simple crown icon.svgOlafskirkja á Avaldsnesiᚺ4,DN,Gg Avaldsnes[583] Stein ca 1250 Bevart Avaldsnes Avaldsnes kirke Stein Langkirke ca 1250 400
Hauga kirkja á SkáruDN,Gg Haugo[584] Stein før 1240 ca 1639 Skåre kirke Tømret Oktogonal 1858 450
Torfastaðir kirkja á KǫrmtDN,Gg Torvastad[585] Stein før 1301 1600-tallet Torvastad Torvastad kirke Tømret Langkirke 1880 450
Bø kirkjaDN [586] Stein før 1301 før 1620 Ingen nåtidig kirke

Hordaland[rediger | rediger kilde]

Opplysningene er korrigert på grunnlag av Kirkerne i Søndre Bergenhus amt.[587]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Rygjafylki
fra 1360 Hǫrðafylkí
Karmasund
fra 1360 Sunnhǫrðaland
Sviðu kirkjaPAM Sveio[588] Stavkirke 1200-tallet 1688 Sunnhordland Sveio Sveio kirke Tømret Langkirke 22/8 1858 630
Vikabygðar kirkjaPAM Vikebygd[589] Stavkirke 1200-tallet 1682 Vikebygd kirke Mur Langkirke 1937 350
Vaðla kirkja á VallastrandarPAM Valen[590] Stavkirke 1200-tallet 1707 Valen kapell Lafteverk Kapell 1949 50
Valestrand kirke Tømret Langkirke 1873 350
Hǫrðafylkí Ryfylkí Rærgudals kirkjaDN,Gg Røldal[591] Stavkirke 1200-tallet Bevart Hardanger og Voss Røldal Røldal stavkirke Stavkirke Enskipet 1200-tallet 130
Haddingjadal Eiðafjarðar JacobskirkjaDN,Gg Eidfjord[592] Stein 1309 Bevart Ulvik Eidfjord gamle kirke Stein Langkirke 1309 100
Eidfjord kirke Teglstein Langkirke 1981 375

Buskerud[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Haddingjadal Haddingjadal Ness kirkjaPN,Gg Nes[593] Stavkirke før 1327 1864 Hallingdal Nes Nes kirke Tømret Korskirke 16/7 1862 700
Flóðar kirkjaPN,Gg Flå[594] Stavkirke før 1327 1854 Flå kirke Tømret Korskirke 15/0 1858 600
Kapellan á Garnás Garnås[595] Tømret senmiddelalderen før 1743 Ingen nåtidige kirker
Gaulsvíkr kirkjaDN,PN Gulsvik[596] Stavkirke før 1327 før 1743
Gǫrðar kirkjaDN,Gg Gol[597] Stavkirke før 1200 flyttet til Norsk Folkemuseum Gol Gol kirke Tømret Langkirke 7/6 1882 800
Skóðvinjar kirkja í HemsudalrPN,Gg Skodvin[598] Stavkirke 1200-tallet 1882 Hemsedal kirke Tømret Langkirke 8/6 1882 500
Álls kirkjaDN,Gg Ål[599] Stavkirke før 1200 1880 Ål Ål kirke Tømret Langkirke 29/9 1880 700
Þorpar kirkjaPN,Gg Torpo[600] Stavkirke 1160 Bevart Torpo stavkirke Stavkirke Langkirke 1160 120
Torpo kirke Tømret Langkirke 1/10 1880 270
Hólls kirkjaPN,DN,Gg Hol[601] Stavkirke 1200-tallet Bevart Hol Hol gamle kirke Tømret Langkirke 1200-tallet 180
Hol kirke Tømret Langkirke før 1853 400

Oppland[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Valdresfylkí Valdrís Bagns kirkjaDN Bagn[602] Stavkirke før 1375 før 1620 Valdres Sør-Aurdal Bagn kirke Tømret Korskirke 1736 350
Hreinliðar kirkja á HofiPN,Gg Reinli[603] Stavkirke 1200-tallet Bevart Reinli stavkirke Stavkirke Langkirke 1200-tallet 65
Reinli kirke Tømret Langkirke 1964 150
Hedalr kirkjaPN,Gg Hedalen[604] Stavkirke 1160-tallet Bevart Hedalen stavkirke Stavkirke Langkirke 1160-tallet 200
Etnardalr kirkjaPN Bruflat[605] Tømret før 1327 før 1620 Etnedal Bruflat kirke Tømret Korskirke 1750 250
Lundr kirkja í AurardalrPN,DN,Gg Aurdal[606] Stavkirke 1150-1200 1694-1735 Nord-Aurdal Aurdal kirke Tømret Korskirke 1737 250
Úlfnes kirkjaPN,DN,Gg Ulnes[607] Stein før 1250 Bevart Ulnes kirke Stein Langkirke før 1250 220
Sveinnes kirkjaPN,DN,Gg Svenes[608] Stavkirke før 1307 1735 Strand kirke Tømret Korskirke 1735 230
Skrauthváll kirkjaPN,DN,Gg Skrautvål[609] Stavkirke 1200-tallet 1785 Skrautvål kirke Tømret Korskirke 1785 200
Søhus Capel Søhus[610] Stavkirke papistiske tider før 1743 Ingen nåtidig kirke
Sliðrar MariœkirkjaDN,Gg Slidre[611] Stein ca 1170 Bevart Vestre Slidre Vestre Slidre kirke Stein Langkirke ca 1170 200
Lominnar kirkjaDN,Gg Lomen[612] Stavkirke ca 1192 Bevart Lomen stavkirke Tømret Langkirke ca 1192 150
Lomen kirke Stein Korskirke 1914 200
Rœn kirkjaPN Røn[613] Stavkirke før 1328 før 1620 Røn kirke Tømret Langkirke 1747 120
Øyjar kirkjaDN Øyjar[614] Stavkirke før 1354 etter 1466 Øyjar kapell Tømret Langkirke 1963 80
Hausakrs kirkjaPN Hausåker[615] Tømret før 1327 før 1500 Ingen nåtidige kirker
Hvams kirkjaPN,DN Kvam[616] Tømret før 1327 1564-1620
Mós kirkjaDN Mo[617] Stein 1100-tallet før 1620
Ǫdar kirkjaDN Øde[618] Stavkirke før 1333 før 1400
Fyristráðar kirkjaDN,Gg Fystro[619] Stavkirke før 1308 1747
Heggjar kirkjaPN,DN,Gg Hegge[620] Stavkirke ca 1216 Bevart Øystre Slidre Hegge stavkirke Stavkirke Langkirke ca 1216 300
Leykinar St. Blasii kirkjaPN,DN Volbu[621] Stavkirke 1200-tallet ca 1830 Volbu kirke Tømret Langkirke 1831 150
Rognar kirkjaPN,Gg Rogne[622] Stavkirke før 1328 1857 Rogne kirke Tømret Oktogon 1857 270
Vangs kirkjaPN,Gg Vang[623] Stavkirke ca 1200 1841 Vang Vang kirke Tømret Korskirke 1840 250
Eyja kirkjaDN,Gg Øye[624] Stavkirke ca 1200 1747 Øye stavkirke Stavkirke Langkirke 1965 30
Øye kirke Tømret Langkirke 1747 127
Hǫrðinnar kirkjaPN Høre[625] Stavkirke 1179 Bevart Høre stavkirke Stavkirke Langirke 1179 170
St. Thomásar kirkja á Fillafjalli St. Thomas[626] Stavkirke 1100-tallet 1808 Sankt Thomaskirken på Filefjell Betong og tømmer Modernistisk 1971 150

Bjørgvin Bispedømme[rediger | rediger kilde]

Bergen[rediger | rediger kilde]

Se også en utfyllende oversikt over Middelalderkirkene i Bergen.

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Hǫrðafylkí Bjórgvin Lítla Kristkirkja Lille Kristkirken[627] Stavkirke ca 1075 1531 Bergen Ingen nåtidige kirker
Stóra Kristkirkjaᛒᛕ,BF Store Kristkirken[628] Stein 1066-93 1531
Simple crown icon.svgPostolakirkjaᚺ4,DN,ᛒᛕ Bergenhus[629] Stein 1274-1302 1529-30
Prædikebrødrenes Olafskirkeᚺ4,DN,BF Olavsklosteret[630] Stavkirke ca 1230 1508
Vilhjálmskirkjaᛒᛕ før 1320
Capellet over Porten i BiskopsgaardenDN Stein før 1305
Kongens Capel i Castellet ved Søen Bergenhus[631] Stein ca 1270 Bevart Inngår i Rosenkrantztårnet
Maríukirkjaᛒᛕ,BF Mariakirken[632] Stein før 1160 Bevart Mariakirken Stein Langkirke før 1160 200
Olafskirkja á bǫkkumᛒᛕ,BF Olav på bakkene[633] Stavkirke 1136 1522 Ingen nåtidige kirker
LafranzkirkjaBF Lavranskirken[634] Stein før 1198 ca 1568
PetrskirkjaDN,BF Paulskirken[635] Stein før 1183 etter 1524
Nikuláskirkjaᚺᚺ,BF Nikolaikirken[636] Stein ca 1130 før 1580
Columbœkirkja (Steinkirkja)DN,BF Columba[637] Stein før 1181 før 1427
MarteinskirkjaDN,BF Martinskirken[638] Stein før 1248 Brant 1702
HallvarðskirkjaDN,BF Hallvardskirken[639] Stein før 1248 ca. 1560
Mikjalskirkja í Vágsbotniᛒᛕ,BF Mikaelskirken[640] Stein før 1248 Brant 1413
KrosskirkjaBF Korskirken[641] Stein 1120-50 Bevart Korskirken Stein Korskirke 1120-50 600
Ólafskirkja í VágsbotniBF Bergen domkirke[642] Stein ca 1150 Bevart Bergen domkirke Stein Langkirke ca 1150 1000
Simple crown icon.svgKatrinarskirkjaDN,BF Katarinahospitalet[643] Stein 1266 1874 Ingen nåtidig kirke
Simple crown icon.svgAllraheilagra kirkjaDN,BF Allehelgen[644] Stein 1266 1552-8
Nunnusetr Mariu kloster kirkjaDN,BF Nonneseter[645] Stein 1150-tallet 1529/1705
ÁgátukirkjaDN St. Agathe[646] Stavkirke før 1320 før 1570
JónskirkjaBF Jonsklosteret[647] Stein ca 1150 Brant 1489
Revet 1561
Mikjálskirkja á Norðnesiᛒᛕ,BF Munkeliv[648] Stein 1100-tallet 1536
KlemetskirkjaDN,BF Clemenskirken[649] Stein 1300-tallet Brant 1589 Nykirken Stein Korskirke 1758–63 750
St. Gertruds kirkjaBF Gjertrudskirken[650] Stavkirke før 1517 etter 1517 Ingen nåtidige kirker
St. Jacobs kirkja á Nordnesi
St. Jakobs Kapel paa BørneskjærBF
Jacobskirken[651] Tømret
AlbanuskirkjaBF St. Albanus[652] Tømret? før 1560
Margaretha kirkja á NordnesiBF Margaretakirken[653] Stavkirke Senest 1372[654] Etter 1515
Sta Annas CapelBF St. Anne[655] Tømret? før 1378 etter 1378
St. Jørgens Hospitals kirkjaBF St. Jørgen[656] Tømret før 1411 før 1702 Sankt Jørgen kirke Tømret Langkirke 1706 125

Hordaland[rediger | rediger kilde]

Opplysningene er korrigert på grunnlag av Kirkerne i Søndre Bergenhus amt.[587]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Hǫrðafylkí Sunnhǫrðaland Mostrar kirkjaᛟᛏ,DN,ᛒᛕ Moster[657] Stein 1100-tallet Bevart Sunnhordland Finnås Moster gamle kirke Stein Langkirke 1100-tallet 80
Moster kirke Tømret Langkirke 1874 365
Brimsnes kirkja á BumlPN,DN Bremnes[658] Stavkirke før 1327 1689 Bremnes kirke Tømret Langkirke 16/9 1869 750
Bumlar kirkjaᛒᛕ Voll[659] Stavkirke før 1327 før 1621 Bømlo gamle kirke Tømret Langkirke 1621 150
Bømlo kirke Betong og stein Langkirke 1860 500
Stǫðlu Christkirkja á EðniDN Stødle[660] Stavkirke ca 1160 Bevart Etne Stødle kirke Stein og tømmer Langkirke 1100-/1600-tallet 245
Grindeimr kirkjaDN,ᛒᛕ Grindheim[661] Stavkirke før 1326 før 1728 Grindheim kirke Tømret Enskipet 1728 248
Gerðis kirkja á EðniDN,ᛒᛕ Gjerde[662] Stavkirke før 1288 1673 Gjerde kirke Tømret Langkirke 1676 249
Helgestaða kirkjaDN ..ere mere end tvivlsom,..[587] før 1425 Ingen nåtidig kirke
Skǫðinarvíkr kirkjaDN Skånevik[663] Stavkirke før 1340 1682/3 Skånevik Skånevik kirke Tømret Langkirke 1900 400
Hólmudals kirkjaᛒᛕ Holmedal[664] Stavkirke før 1360 1814 Holmedal kirke Tømret Langkirke 1882 215
Ákra kirkjaDN Åkra[665] Stavkirke før 1300 1735 Åkra kirke Tømret Langkirke 1735 270
Fjǫlbyrju kirkjaᛒᛕ Fjelberg[666] Stavkirke før 1360 1722 Fjelberg Fjelberg kirke Tømret Langkirke 1722 200
Njarðheims kirkja í Ǫlundᛒᛕ Nerheim[667] Stavkirke før 1326 ca 1733 Ølen kirke Tømret Langkirke 1874 550
Eiðs kirkja á Hǫlsnuᛒᛕ Eid[668] Stavkirke før 1337 før 1665 Eid kirke Tømret Langkirke 1824 180
Kapellan á Bjóðarᛒᛕ Bjoa[669] Tømret 1300-tallet før 1536 Bjoa kirke Tømret Langkirke 1895 250
Árlands kirkja á Storðᛒᛕ Stord[670] Stein ca 1300 1855 Stord Stord kirke Teglstein Langkirke 6/9 1857 530
Fitja kirkja á Storðᛒᛕ Fitjar[671] Stein 1100-tallet 1867 Fitjar Fitjar kirke Tømret Langkirke 14/11 1867 425
Tysnes kirkja í NjarðarlǫgDN,ᛒᛕ Tysnes[672] Stavkirke før 1329 1868 Tysnes Tysnes kirke Tømret Langkirke 14/10 1868 370
Uppdals kirkjaDN,ᛒᛕ Uggdal[673] Stavkirke før 1288 ca 1630 Uggdal kirke Tømret Langkirke 1876 450
Ónarheims kirkja i NjarðarlǫgPN,DN,ᛒᛕ Onarheim[674] Stein 1150-tallet 1820 Onarheim kirke Tømret Langkirke 7/7 1893 500
Kaldrekstaða kirkjaᛒᛕ Kaldestad[675] Stavkirke før 1337 1644 Husnes Husnes kirke Tømret Langkirke 11/9 1874 280
Skála kirkja í KvinnaheraðDN,ᛒᛕ Kvinnherad[676] Stein ca 1250 Bevart Kvinnherad Kvinnherad kirke Stein Langkirke ca 1250 400
Æness kirkjaᛒᛕ Ænes[677] Stein ca 1200 Bevart Ænes kirke Stein Langkirke ca 1200 120
Ýlfir kirkjaᛒᛕ● Ølve[678] Stavkirke før 1432 ca 1640 Ølve kirke Tømret Langkirke 18/10 1861 350
Varalseyjar kirkjaDN,ᛒᛕ● Varaldsøy[679] Stavkirke før 1327 1729 Varaldsøy kirke Tømret Langkirke 1885 390
Bjarka kirkjaᛒᛕ Skåla[680] Stein før 1360 før 1536 Ingen nåtidige kirker
Gautdalr kirkjaPN,ᛒᛕ Guddal[681] Stavkirke før 1350 før 1536
Mel kirkjaᛒᛕ Mel[682] Stein før 1350 før 1536
Hellig Aands kirkja á HǫlsnuDN Halsnøy[683] Stein 1163 ruin 1656
Strandarbarms kirkjaDN,ᛒᛕ● Strandebarm[684] Stavkirke før 1329 Brant 1659 Hardanger og Voss Kvam Strandebarm kirke Tømret Langkirke 18/8 1876 550
Harðangr Víkeyjar kirkjaDN,ᛒᛕ Vikøy[685] Stavkirke før 1315 1836 Vikøy kirke Tømret Langkirke 1838 300
Eystusynjar kirkjaDN,ᛒᛕ Øystese[686] Stavkirke før 1300 1868 Øystese kirke Tømret Langkirke 1868 500
Ulfvíkr kirkjaDN,ᛒᛕ Ulvik[687] Stavkirke sent 1200-tall 1708-10 Ulvik Ulvik kirke Tømret Korskirke 1859 500
Grǫnvinjar kirkjaDN,ᛒᛕ Granvin[688] Stavkirke før 1306 før 1726 Granvin kirke Tømret Langkirke 1726 350
Odda kirkjaDN,ᛒᛕ Odda[689] Stein før 1309 1870 Odda Odda kirke Tømret Langkirke 1870 500
Ullinsvangs kirkjaDN,ᛒᛕ Ullensvang[690] Stein sent 1200-tall[691] Bevart Ullensvang Ullensvang kirke Stein Langkirke sent 1200-tall 450
Kinnsarvik kirkjaDN,ᛒᛕ Kinsarvik[692] Stein ca 1150 Bevart Kinsarvik kirke Stein Langkirke ca 1150 240
Jónadals kirkjaDN,ᛒᛕ Jondal[693] Stavkirke før 1306 1725 Jondal kirke Tømret Langkirke 1880 700
Huscapellet paa Aga Aga[694] Stavkirke ca 1260 1811 Ingen nåtidige kirker
Aupadal kirkjaDN Opedal[695] Stein? før 1300 1551-1600
Norðrhǫrðaland Árlands kirkja i SafnangriDN,ᛒᛕ Samnanger[696] Stavkirke før 1329 ca 1652 Midthordland Samnanger Samnanger kirke Tømret Langkirke 1851 250
Fúsa kirkjaPN,ᛒᛕ Fusa[697] Stavkirke før 1325 1600-tallet Fusa Fusa kirke Betong Langkirke 1962 350
Hálands kirkja í Rǫssadalrᛒᛕ Holdhus[698] Stavkirke før 1360 1726 Holdhus kirke Tømret Langkirke 1726 90
Hålandsdal kirke Tømret Langkirke 1890 250
Strandvíkr kirkjaDN,ᛒᛕ Strandvik[699] Stavkirke før 1263 1628 Strandvik kirke Tømret Langkirke 15/11 1857 400
Óss kirkja á FramnesiDN,ᛒᛕ Os[700] Stavkirke før 1303 1624 Os Os kirke Tømret Langkirke 1870 500
Lysaklaustr-Mariu kirkjaDN Lyse[701] Stein ca 1146 ca 1536 Lysekloster kapell Tømret Langkirke 1663 100
Bœjar kirkja á FramnesiDN,ᛒᛕ [702] Stavkirke før 1288 ca 1574 Ingen nåtidig kirke
Sunds kirkjaPN,ᛒᛕ Sund[703] Stavkirke før 1327 1673 Sund Sund kirke Betong og tømmer Vifteform 1997 350
Mystrs kirkjaᛒᛕ Møkster[704] Stavkirke før 1360 1686 Møkster kirke Tømret Langkirke 1892 320
Simple crown icon.svgSt. Loðviks capella á ÞyssiseyDN,ᛒᛕ Tyssøy[705] Stein ca 1300 før 1536 Ingen nåtidig kirke
Sandtǫðru kirkjaᛒᛕ Sandtorv[706] Stavkirke før 1240 1655
Fjalls kirkjaᛒᛕ Fjell[707] Stavkirke før 1330 før 1686 Fjell Fjell kirke Tømret Langkirke 1874 700
Asks kirkjaᛒᛕ Ask[708] Stavkirke før 1327 1374 Askøy Ask kirke Tømret Langkirke 8/10 1908 275
Ingen middelalderkirke Strusshamn kirke Betong Vifteform 1969 520
Simple crown icon.svgKrosskirkja á FanaDN Fana[709] Stein 1153 Bevart Fana Fana kirke Stein Langkirke 1153 450
Birkilands kirkjaDN,ᛒᛕ Birkeland[710] Stavkirke før 1329 før 1642 Birkeland kirke Stein Langkirke 1878 300
Hliðalands kirkjaPN,ᛒᛕ Liland[711] Stavkirke før 1327 1400-tallet Ingen nåtidig kirke
Álrekstaða kirkja Årstad[712] Stein 1100-tallet 1702 Bergen domprosti Årstad Årstad kirke Mur Korskirke 1890 560
Ásanna kirkja Åsane[713] Tømret før 1250[714] 1795 Nordhordland Åsane Åsane kirke Mur Sirkulær 1993 600
Hauss kirkjaDN,ᛒᛕ Haus[715] Stavkirke før 1309 1613 Osterøy Haus kirke Tømret Langkirke 1874 460
Geirastaða kirkjaDN,ᛒᛕ Gjerstad[716] Stavkirke før 1329 1622 Gjerstad kirke Tømret Langkirke 1871 420
Brúvíkr kirkjaDN,ᛒᛕ Bruvik[717] Stavkirke 1200-tallet[718] 1608 Bruvik kirke Tømret Langkirke 1867 350
Hamars kirkjaDN,ᛒᛕ Hamre[719] Stavkirke ca 1024 1585 Hamre kirke Tømret Langkirke ca 1640 350
Hosangra kirkjaDN,ᛒᛕ Hosanger[720] Stavkirke før 1329 ca 1600 Hosanger kirke Stein Langkirke 1796 300
Mjalða kirkjaᛒᛕ Mjelde[721] Stavkirke før 1350 1621 Ingen nåtidig kirke
Moa kirkjaᛒᛕ Modalen[722] Stavkirke før 120-tallet før 1593 Osterfjorden Mo kirke Tømret Langkirke 1883 220
Álviðru kirkjaDN,ᛒᛕ Alversund[723] Stavkirke før 1127[724] 1629 Alversund Alversund kirke Tømret Langkirke 1879 200
Lýgru kirkjaDN,PN,ᛒᛕ Lygra[725] Stavkirke før 1321 1600-tallet Lygra kirke Tømret Langkirke 1892 180
Sœheims kirkjaᛒᛕ Seim[726] Stavkirke før 1335[724] 1610 Seim kirke Tømret Langkirke 1878 300
Meðallans kirkjaᛒᛕ Meland[727] Stavkirke 1200-tallet 1616 Meland Meland kirke Tømret Langkirke 1866 380
Mángra KatharinakirkjaDN,ᛒᛕ Manger[728] Stavkirke før 1350 ca 1600 Manger Manger kirke Tømret Langkirke 1891 400
Bœjar kirkjaᛒᛕ Hordabø[729] Stavkirke før 1288 før 1686 Hordabø kirke Tømret Langkirke 1875 400
Sœbœjar kirkjaDN,ᛒᛕ Sæbø[730] Stavkirke før 1329 1643 Sæbø kirke Tømret Langkirke 1884 400
Simple crown icon.svgNiculás capella á HerðluDN,ᛒᛕ Herdla[731] Stein før 1146 1861 Herdla kirke Stein Langkirke 1863 600
Lindiáss kirkjaDN,PN,ᛒᛕ Lindås[732] Stein 1100-tallet 1865 Lindås Lindås kirke Tømret Langkirke 20/9 1865 370
Mykingar kirkjaᛒᛕ Myking[733] Stavkirke før 1350 1606 Myking kirke Stein Langkirke 1861 250
Austreims kirkjaDN,ᛒᛕ Austrheim[734] Stavkirke før 1329 1686 Austrheim kirke Tømret Langkirke 1865 480
Fedja kirkjaDN Fedje[735] Tømret Senmiddelalderen 1659 Fedje kirke Stein Langkirke 1941 400
Sandness kirkja Masfjorden[736] Stavkirke 1100-tallet før 1686 Masfjorden Sandnes kirke Tømret Langkirke 1845 370
Stafnnes kirkjaᛒᛕ Stamnes[737] Stavkirke før 1328 1686 Hardanger og Voss Vaksdal Stamnes kirke Tømret Langkirke 1861 250
Vangs Michaelskirkja á VǫrsDN,ᛒᛕ Voss[738] Stein 1271-7 Bevart Voss Voss kirke Stein Langkirke 1271-7 460
Ævangra kirkjaDN,ᛒᛕ Evanger[739] Stavkirke før 1315 1851 Evanger kirke Tømret Langkirke 1851 250
Vinjar kirkja á VǫrsDN,ᛒᛕ Vinje[740] Stavkirke før 1329 1670 Vinje kirke Tømret Langkirke 1871 350
Huscapellet paa Finnin Finnesloftet[741] Stavkirke ca 1200 Ingen nåtidige kirker
Biskop Olaf Thorkilsøns kirkja Dugstad[742] Tømret 1534
Sygnafylkí Uppheims kirkja á SygnastrǫndDN Oppheim[743] Stavkirke før 1315 1676 Oppheim kirke Tømret Langkirke 1871 250

Sogn og Fjordane[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Hǫrðafylkí Norðrhǫrðaland Eivindarvíkr kirkja á Hoflandi í GulaDN,ᛒᛕ Gulen[744] Stavkirke 1247-63 1500-tallet Ytre Sogn Gulen Gulen kirke Tømret Langkirke 3/12 1863 700
Firðafylkí Sygna Útver Clemens capellaᛒᛕ Utvær[745] Tømret før 1350 1717 Solund Husøy kirke Tømret Langkirke 1896 200
Hyllistaðir kirkjaDN,PN,ᛒᛕ Hyllestad[746] Stavkirke 1100-tallet 1880 Hyllestad Hyllestad kirke Tømret Langkirke 1880 300
Œns kirkjaPN,ᛒᛕ Øn[747] Stavkirke før 1327 ca 1600 Øn kirke Mur Langkirke 1958 370
Sygnafylkí Bjár kirkjaᛒᛕ [748] Stavkirke før 1340 ca 1600 Bø kirke Tømret Langkirke 1868 200
Losnu kirkjaᛒᛕ Losna[749] Tømret før 1408 før 1585 Gulen Ingen nåtidige kirker
Rutlír kirkjaᛒᛕ Rutle[750] Tømret før 1340 etter 1350
Lámvika kirkjaPN,ᛒᛕ Lavik[751] Stavkirke 1100-tallet 1594 Lavik Lavik kirke Tømret Oktogonal 1865 380
Risnafjarðar kirkjaPN,ᛒᛕ Brekke[752] Stavkirke før 1327 før 1594 Brekke kirke Tømret Langkirke 1862 390
Austrheims kirkjaDN,ᛒᛕ Austrheim[753] Stavkirke før 1323 før 1580 Kyrkjebø kirke Tømret Langkirke 1869 500
Kapellan á Haugalandᛒᛕ Haugland[754] Stavkirke før 1340 1594 Ingen nåtidig kirke
Þjúga kirkjaDN,ᛒᛕ Tjugum[755] Stavkirke 1100-tallet[756] 1610 Balestrand Tjugum kirke Tømret Oktogonal 1863 310
Hvamseyjar kirkjaᛒᛕ Kvamsøy[757] Stein 1200-tallet Bevart Kvamsøy kirke Stein Langkirke 1200-tallet 210
Bøyum kirkjaKms Bøyum[758] Stavkirke senmiddelalderen ca 1640 Ingen nåtidig kirke
Hoprustaðir kirkja í VikDN,ᛒᛕ Hopperstad[759] Stavkirke 1130-tallet Bevart Vik Hopperstad stavkirke Stavkirke Langkirke 1130 30
Vangsness kirkjaᛒᛕ Vangsnes[760] Stavkirke før 1340 1861 Vangsnes kirke Tømret Langkirke 1861 150
Hofs kirkja í Vikᛒᛕ Hove[761] Stein ca 1170 Bevart Hove kirke Stein Langkirke ca 1170 35
Flets kirkja í Árnafirðiᛒᛕ Flete[762] Stavkirke før 1340 1645 Arnafjord kirke Tømret Langkirke 1880 180
Túninjar kirkja í VikDN,ᛒᛕ Tenold[763] Stavkirke før 1322 1400-tallet Ingen nåtidig kirke
Vangen kirkja í AurlandiKms Vangen[764] Stein 1202[765] Bevart Midtre Sogn Aurland Vangen kirke Stein Langkirke 1202 270
Undradals Nicolaus capellaDN,ᛒᛕ Undredal[766] Stavkirke etter 1150 Bevart Undredal stavkirke Stavkirke Enskipet etter 1150 40
Flà kirkjaᛒᛕ Flåm[767] Stavkirke før 1340 før 1670 Flåm kirke Tømret Langkirke 1670 160
Hryggiar kirkja í AurlandiDN,ᛒᛕ Rygg[768] Stein før 1322 1544 Ingen nåtidige kirker
Kapellan á Fréttheimrᛒᛕ Frettheim[769] Tømret før 1340 etter 1340
Hamars kirkja á LeikvangrDN,ᛒᛕ Leikanger[770] Stein 1100-tallet Bevart Leikanger Leikanger kirke Stein Langkirke 1100-tallet 260
Freysvíkr kirkjaDN,ᛒᛕ Fresvik[771] Stavkirke 1100-tallet 1880 Fresvik kirke Tømret Langkirke 1881 200
Rindinnar kirkja i FeðjadalrDN,ᛒᛕ Feios[772] Stavkirke før 1322 1866 Feios kirke Tømret Langkirke 1866 300
Hamars kirkja á Sýrstrǫndᛒᛕ Hamre[773] Tømret før 1340 før 1536 Ingen nåtidige kirker
Heinynjar kirkjaᛒᛕ Henjum[774] Stavkirke før 1340 1544
Njóss kirkjaDN,ᛒᛕ Njøs[775] Stein før 1306 1833
Steðju kirkja i SóknadalSS,PN,DN Stedje[776] Stavkirke før 1184 1867 Sogndal Stedje kirke Tømret Langkirke 1867 600
Ylmheims kirkjaDN,ᛒᛕ Norum[777] Stavkirke før 1308 1700/01 Ølmheim kirke Tømret Langkirke 1863 230
Kaupangrs kirkjaDN,ᛒᛕ Kaupanger[778] Stavkirke ca 1140 Bevart Kaupanger stavkirke Stavkirke Langkirke ca 1140 125
Múndalr kirkjaDN Mundal[779] Stavkirke før 1306 etter 1535 Fjærland kirke Tømret Langkirke 1861 300
Hváls kirkjaDN,ᛒᛕ Hval[780] Stein 1200-tallet[781] før 1536 Ingen nåtidige kirker
Eggja kirkja i Sóknadalᛒᛕ Eggum[782] Tømret 1200-tallet[783] før 1596
Kapellan á UppbyrgíPN,ᛒᛕ Åberge[784] Tømret før 1327 etter 1563
Kapellan á FimrœitíDN,ᛒᛕ Fimreite[785] Tømret før 1340 før 1596
Haugr kirkja í LæradalPN,ᛒᛕ Hauge[786] Stavkirke før 1327 før 1649 Lærdal Hauge kirke Tømret Langkirke 6/5 1869 500
Túninjar kirkja í LæradalDN,ᛒᛕ Tønjum[787] Stavkirke før 1305 1824 Tønjum kirke Lafteverk Langkirke 1832 175
Andreaskirkja í KirkjuvallarDN,ᛒᛕ Borgund[788] Stavkirke ca 1181 Bevart Borgund stavkirke Stavkirke Korskirke ca 1181 150
Borgund kirke Tømret Langkirke 1868 175
Œiðrini kirkja í LœradalrDN,ᛒᛕ Eri[789] Stavkirke før 1305 før 1536 Ingen nåtidige kirker
Ríkeimr kirkjaᛒᛕ Rikheim[790] Stavkirke før 1321 før 1536
Lœgreið kirkja í ÁrdalrDN,ᛒᛕ Årdal[791] Stavkirke 1200-tallet 1867 Indre Sogn Årdal Årdal kirke Tømret Langkirke 1867 400
Hafrslóar kirkja á FólkiDN,ᛒᛕ Hafslo[792] Stavkirke før 1271 1878 Hafslo Hafslo kirke Lafteverk Langkirke 1878 300
Sólvarna kirkjaDN,ᛒᛕ Solvorn[793] Stavkirke før 1340 før 1686 Solvorn kirke Tømret Langkirke 1883 200
Órnes kirkjaDN,ᛒᛕ Urnes[794] Stavkirke ca 1130 Bevart Urnes stavkirke Stavkirke Langkirke ca 1130
Dala kirkjaDN,ᛒᛕ Dale[795] Stein 1200-tallet Bevart Luster Dale kirke Stein Langkirke 1200-tallet 200
Gaupní kirkjaDN,ᛒᛕ Gaupne[796] Stavkirke 1100-tallet ca 1647 Gaupne gamle kirke Tømret Langkirke 1647 130
Gaupne kirke Tømret Langkirke 1907 230
Nesí kirkjaDN,ᛒᛕ Nes[797] Stavkirke før 1322 1836 Nes kirke Tømret Langkirke 1836 110
Fortúns kirkjaDN,ᛒᛕ Fortun[798] Stavkirke før 1323 revet 1884 Fortun kirke Tømret Langkirke 1879 230
Sauða kirkjaᛒᛕ Saue[799] Tømret før 1340 etter 1600 Ingen nåtidig kirke
Breiðeimr kirkja í JóstrudalrDN,ᛒᛕ Jostedal[800] Stavkirke før 1322 ca 1550 Jostedal Jostedal kirke Lafteverk Langkirke 1660 120
Fitjar kirkja á FólkiDN,ᛒᛕ Fet[801] Stavkirke 1200-tallet ca 1650 Fet kirke Tømret Langkirke 1894 220
Jórungar kirkja á FólkiDN,ᛒᛕ Joranger[802] Stavkirke før 1340 ca 1620 Joranger kirke Tømret Langkirke ca 1620 85
Firðafylkí Sunnfirðir Askvǫllr kirkjaDN,ᛒᛕ Askvoll[803] Stavkirke før 1306 1604 Sunnfjord Askvoll Askvoll kirke Tømret Langkirke 1863 450
Vilnes kirkja á AteyDN,ᛒᛕ Vilnes[804] Stavkirke før 1330 1673 Vilnes kirke Tømret Langkirke 1674 130
Hǫlmudalr kirkjaDN,ᛒᛕ Holmedal[805] Stavkirke før 1305 1600 Fjaler Holmedal kirke Tømret Langkirke 1869 400
Dalr kirkjaᛒᛕ Dale[806] Stavkirke før 1330 ca 1600 Dale kirke Tømret Langkirke 1864 550
Guðdalir kirkjaPN,ᛒᛕ Guddal[807] Stavkirke før 1327 1600-tallet Guddal kirke Lafteverk Langkirke 1686 135
Lundar kirkja í Gaularᛒᛕ Lunde[808] Stein før 1330 etter 1330 Ingen nåtidig kirke
Sandvinjar kirkja í GaularPN,ᛒᛕ Sande[809] Stavkirke før 1327 ca 1620 Gaular Sande kirke Tømret Langkirke 1864 300
Hvammr kirkja í GaularDN,ᛒᛕ Bygstad[810] Stavkirke før 1322 1845 Bygstad kirke Tømret Langkirke 1845 300
Víkr kirkja í GaularPN,DN,ᛒᛕ Viksdalen[811] Stavkirke før 1322 1600-20 Viksdalen kirke Tømret Langkirke 1848 284
Ásaness kirkjaᛒᛕ Åsanes[812] Tømret før 1330 etter 1600 Ingen nåtidige kirker
Hestaða kirkja í GaularPN,ᛒᛕ Hestad[813] Stavkirke 1100-tallet før 1536
Ǫlhúsar kirkjaDN,ᛒᛕ Ålhus[814] Stavkirke før 1322 1795 Jølster Ålhus kirke Tømret Langkirke 1795 168
Helgeimr kirkjaDN,ᛒᛕ Helgheim[815] Stavkirke før 1315 før 1630 Helgheim kirke Tømret Langkirke 28/11 1877 500
Kapellan á Viðinarᛒᛕ Vie[816] Tømret før 1330 før 1536 Ingen nåtidige kirker
Kapellan á Irpðaleᛒᛕ Årdal[817] Tømret før 1360 etter 1408
Fjarðar kirkjaPN,DN,ᛒᛕ Førde[818] Stavkirke før 1327 1620-25 Førde Førde kirke Tømret Langkirke 1885 600
▲Naustdalr kirkjaDN,ᛒᛕ Naustdal[819] Stein ca 1150 1890 Naustdal kirke Tømret Langkirke 1891 650
Hollisjór kirkjaᛒᛕ Holsen[820] Stavkirke før 1330 før 1722 Holsen kirke Lafteverk Langkirke 1861 200
Vefringar kirkjaᛒᛕ Vevring[821] Stavkirke før 1330 1600-tallet Vevring kirke Tømret Langkirke 1846 225
Kinnar kirkjaDN,ᛒᛕ Kinn[822] Stein 1150-tallet Bevart Kinn Kinn kirke Stein Romansk 1150-tallet 180
Brúar kirkja á SvaneyDN,ᛒᛕ Bru[823] Stavkirke før 1322 1600-tallet Stavang kirke Teglstein Langkirke 1957 312
Brandseyjar kirkjaᛒᛕ Brandsøy[824] Stavkirke før 1330 etter 1350
Grátla kirkja í BrimangrDN,ᛒᛕ Grotle[825] Stavkirke før 1330 1695 Bremanger Bremanger kirke Tømret Langkirke 1914 400
Norðfirðir ▲Bœjar kirkja í SeljuDN,ᛒᛕ [826] Stavkirke før 1322 ca 1865 Nordfjord Selje Selje kirke Tømret Langkirke 1866 500
Œrvíkr kirkja Ervik[827] Tømret senmiddelalderen før 1637 Ervik kirke Mur Langkirke 1970 180
St. Albanus Klaustr kirkja í Seljuᛟᛏ,ᚺ4 Selje kloster[828][829] Stein før 1070 før 1536[830] Ingen nåtidige kirker
Stæ Sunnivæ Christ kirkja í Seljuᛟᛏ,ᛒᛕ Stein 977?
Mariu kirkja í Seljuᛟᛏ Stein før 1180
St. Mikjals kirkja í Seljuᛟᛏ Stein ca 1000
Siliðu kirkjaDN,ᛒᛕ Silda[831] Tømret før 1340 ca 1580 Vågsøy Nord-Vågsøy kirke Betong Langkirke 1960 420
Eygis Mariœ kirkjaDN,ᛒᛕ Eid[832] Stavkirke 1100-tallet ca 1600 Eid Eid kirke Tømret Langkirke 1849 750
Stoðreimi kirkjaDN,ᛒᛕ Stårheim[833] Stavkirke før 1324
ca 1338
1338
ca 1600
Stårheim kirke Tømret Langkirke 1864 340
Horninjadals kirkjaᛒᛕ Hornindal[834] Stavkirke før 1330 før 1600 Hornindal Hornindal kirke Tømret Langkirke 1856 400
Olmfótar kirkjaDN,ᛒᛕ Ålfoten[835] Stavkirke før 1330 ca 1620 Davik Ålfoten kirke Tømret Langkirke ca 1620 100
Davíkr kirkjaDN,ᛒᛕ Davik[836] Stavkirke før 1330 1655 Davik kirke Tømret Langkirke 1886 500
Rugsunði kirkjaDN,ᛒᛕ Rugsund[837] Stavkirke før 1330 ca 1650 Rugsund kirke Tømret Langkirke 1838 400
Vinrœiði kirkjaDN,ᛒᛕ Vereide[838] Stein 1100-tallet Bevart Gloppen Vereide kirke Stein Langkirke 1100-tallet 460
Hýa kirkjaDN,ᛒᛕ Hope[839] Stavkirke før 1308 etter 1330 Hyen kirke Lafteverk Langkirke 1876 300
Gemlisstaða kirkjaDN,ᛒᛕ Gimmestad[840] Stavkirke før 1308 før 1652 Gimmestad gamle kirke Tømret Langkirke 1692 70
Gimmestad kirke Tømret Langkirke 1910 315
Rérs kirkja á BreiðefniDN,ᛒᛕ Re[841] Tømret før 1308 før 1620 Breim kirke Tømret Langkirke 1886 500
Austrheims kirkjaDN,ᛒᛕ Austreim[842] Tømret før 1303 ca 1600 Ingen nåtidige kirker
Eiðs kirkjaDN,ᛒᛕ Eide[843] Tømret før 1310 etter 1330
Kappellunni a Vinrœiðiᛒᛕ Vereide kapell[844] Tømret 1300-tallet 1400-tallet?
Hilðinar kirkja í Innvíkrᛒᛕ Hilde[845] Stavkirke før 1330 1580 Innvik Innvik kirke Tømret Oktogonal 1824 350
Álda kirkjaDN,ᛒᛕ Olden[846] Stavkirke før 1308 1746 Olden gamle kirke Tømret Korskirke 1759 250
Olden nye kirke Tømret Langkirke 500 1934
Útvíkr kirkjaᛒᛕ Utvik[847] Stavkirke før 1330 ca 1600 Utvik kirke Tømret Langkirke 1840 350
Skǫðinar eðer Lafrants kirkja í Innvíkrᛒᛕ Skåden[848] Tømret før 1330 etter 1330 Ingen nåtidig kirke
Nesinar kirkjaDN,ᛒᛕ Nesje[849] Stavkirke før 1308 1662 Stryn Oppstryn kirke Tømret Langkirke 1863 300
Ejðs kirkjaDN,ᛒᛕ Nedstryn[850] Stavkirke før 1330 1600-tallet Nedstryn kirke Tømret Langkirke 1859 400
Lóði kirkjaᛒᛕ Loen[851] Stavkirke før 1330 1600-tallet Loen kirke Tømret Oktogonal 1837 185

Nidaros Erkebispedømme[rediger | rediger kilde]

Trondheim[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Strindafylkí Niðaróss Kristkirkja í Niðaróssᛟᛕ,ᚺ4,TR Nidarosdomen[852] Stein 1070-1300 1531
Bevart
Nidaros Nidarosdomen Stein Katedral 1869-2001 1850
Mariœ kirkjaᚺᚺ3,TR Mariakirken[853] Stein ca 1183 Bevart Vår Frue kirke Stein Langkirke ca 1183 540
Klemetskirkjaᚺᚺ3 Klemenskirken[854] Stavkirke 1016 etter 1380 Ingen nåtidige kirker
Nonneseter klosterSS,DN,ᚨᛒ Nonneseter[855] Stein 1100-tallet før 1536
St. Olavskirkjaᚺᚺ3 Olavskirken[856] Stein 1160 1531
Fransiskanerklosteret Stein før 1472 før 1532
St. Martins kirkjaDN før 1280 før 1357
St. Benedicti kirkja før 1300 før 1536
St. Petri kirkjaᚺ4 Stavkirke før 1150 etter 1217
St. Stefani kirkja før 1300 før 1536
St. Johannes kirkja før 1176 før 1536
St. Michaels kirkjaDN før 1280 før 1536
Postola kirkjaSS før 1199 før 1536
St. Nicolai kirkjaᚺ4 Stavkirke 1107-11 før 1536
St. Andreæ kirkjaDN før 1206 etter 1280
Erkebiskopens Capel i Erkebiskopsgaarden Stein før 1296 før 1536
Haakon IVs Capel i Kongsgaardenᚺ4 Stein ca 1250 før 1531
MariacapelletDN før 1310 før 1536
Prædikebrødre Klosterkirkeᚺ4,DN Stein 1230-40 før 1536
KrosskirkjaSS,ᚺ3,ᚺ4,DN Korskirken[857] Stein før 1182 1531
Allraheilagra kirkjaDN Stein før 1280 før 1536
St. Laurentii Klosterkirke paa Nidarholmᚺ4,DN Nidarholm[858] Stein 1100-tallet før 1536

Hedmark[rediger | rediger kilde]

Grensetraktene til Hamar bispedømme var ikke stabilt gjennom middelalderen. Brendalsmo fastslår at kirkene i øvre del av Østerdalen lå til Nidaros bispedømme inntil reformasjonen, og ble så overført til Oslo bispedømme før 1580.[248]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Eystridalir Dalír Steig kirkja á ElfardalrKms Steig[859] Tømret middelalderen før reformasjonen Nordre Østerdalen Alvdal Alvdal kirke Tømret Langkirke 1861 450
Tynnusetrs Laurentius, Thomas og Margarethas kirkjaJN Tynset[860] Stavkirke 1211 1654 Tynset Tynset kirke Tømret Langkirke 1793 712
Týsludals kirkjaDN,JN Tylldal[861] Stavkirke før 1381 1660 Tylldalen kirke Tømret Langkirke 1736 278
Kvikna kirkjaJN Kvikne[862] Stavkirke katolsk tid før 1652 Kvikne Kvikne kirke Tømret Korskirke 1652 220
Ingen middelalderkirke Tolga Tolga kirke Tømret Oktogonal 1840 400
Vinðgil kirkjaJN Vingelen[863] Stavkirke katolsk tid før 1653 Vingelen kirke Tømret Langkirke 1880 350
Óss kirkjaJN Dalsbygda[864] Tømret middelalderen før reformasjonen Os Dalsbygda kirke Tømret Langkirke 1960 150

Møre og Romsdal[rediger | rediger kilde]

Sunnmøre ble overført til Bjørgvin bispedømme i 1622.

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Sunnmœrafylkí Sunnmœra St. Jatmunds kirkja í VanníflirDN,ᚨᛒ,TR Åheim[865] Stein 1153/5 1863 Søndre Sunnmøre Vanylven Sankt Jetmund kirke Stein Langkirke 1953 90
Vanylven kirke Stein Langkirke 1863 320
Olafskirkja í Sybðirᚨᛒ,TR Syvde[866] Stavkirke før 1432 1836 Syvde kirke Lafteverk Langkirke 1837 392
Hallkelsvikr kirkja í VǫldinniDN,ᚨᛒ,TR Volda[867] Stavkirke før 1338 etter 1860 Volda Volda kirke Stein og betong Langkirke 1932 800
Hellige Kross kirkja i ŒrstrDN,ᚨᛒ,TR Ørsta[868] Stavkirke før 1385 1864 Ørsta Ørsta kirke Tømret Langkirke 1864 350
Mariukirkja í BónadalrDN,ᚨᛒ,TR Hustad[869] Stavkirke før 1325 1581 Hjørundfjord Hjørundfjord kirke Tømret Langkirke 1880 480
Hereyjar Sta Mariœ kirkjaDN,ᚨᛒ,TR Herøy[870] Stein 1100-tallet 1859 Herøy Herøy kirke Mur Langkirke 2003 730
Sande kirkjaᚨᛒ,TR Sande[871] Stavkirke før 1432 1835 Sande Sande kirke Tømret Langkirke 1880 400
Rauðvinjar kirkjaᚨᛒ,TR Rovde[872] Stavkirke ca 1400[873] 1831-2 Rovde kirke Tømret Langkirke 1872 350
Úlfssteins kirkjaᚨᛒ,TR Ulstein[874] Stein 1100-tallet 1848 Ulstein Ulstein kirke Tømret Oktogonal 1849 400
Haðareiðs kirkjaᚨᛒ,TR Hareid[875] Stavkirke før 1432 Brant 1806 Hareid kirke Tømret Langkirke 1877 380
Eyraskogs kirkjaDN,ᚨᛒ,TR Ørskog[876] Stavkirke før 1325 1643 Austre Sunnmøre Ørskog Ørskog kirke Tømret Langkirke 1873 650
Stóladalr kirkjaᚨᛒ,TR Stordal[877] Stavkirke før 1432 før 1789 Stordal gamle kirke Tømret Oktogonal 1789 170
Stordal kirke Tømret Langkirke 1907 270
Skoðynjar kirkjaᚨᛒ,TR Skodje[878] Stavkirke før 1432 1750 Skodje kirke Tømret Langkirke 1860 350
Aura kirkja í SikkíflirDN,ᚨᛒ,TR Sykkylven[879] Stavkirke før 1325 1606/1705 Sykkylven Sykkylven kirke Betong Kvadratisk 1990 850
Slǫstaða kirkja á Strǫndᚨᛒ,TR Stranda[880] Stavkirke før 1432 1731 Stranda Stranda kirke Lafteverk Oktogonal 1838 300
St. Petrs kirkja á Strǫndᚨᛒ Uksvik[881] Stavkirke før 1432 før 1589 Ingen nåtidig kirke
Sunníflir kirkjaᚨᛒ,TR Sunnylven[882] Stavkirke før 1432 1726 Sunnylven Sunnylven kirke Tømret Langkirke 1859 400
Geirangr kirkjaTR Geiranger[883] Stavkirke ca 1450 1742 Geiranger kirke Tømret Oktogonal 1842 114
Dals kirkjaᚨᛒ,TR Norddal[884] Stavkirke før 1432 1782 Norddal Norddal kirke Tømret Oktogonal 1782 400
Sulta kirkja Sylte[885] Stavkirke før 1432 før 1634 Sylte kirke Tømret Langkirke 1863 350
Døfling capella í Valdaliᚨᛒ,TR Døving[886] Stavkirke før 1589 1754/1812 Ingen nåtidig kirke
Petrskirkja í BorgundarDN,ᚨᛒ,TR Borgund St. Peter[887] Stein ca 1130 Bevart Nordre Sunnmøre Borgund Borgund kirke Stein Korskirke ca 1130 550
▲Christkirkja í Borgundar Borgund[888] Stein etter 1150 før 1432 Ingen nåtidige kirker
Matthias kirkja í Borgundar Stein
Margaretha kirkja í Borgundar Stein
Mariœ, Joh. Ev. og Nicol. Conf. kirkja á GiskeDN Giske[889] Stein ca 1130 Bevart Giske Giske kirke Stein Langkirke ca 1130 130
Vígrinnar Mariu kirkjaDN,ᚨᛒ,TR Vigra[890] Stavkirke før 1432 1756 Vigra kirke Tømret Langkirke 1894 550
Hárhamars kirkjaᚨᛒ,TR Haram[891] Stavkirke før 1432 1838 Haram Haram kirke Tømret Oktogonal 1838 600
Vatna kirkjaᚨᛒ,TR Vatne[892] Stavkirke før 1432 1761 Vatne Vatne kirke Tømret Langkirke 1868 550
Raumsðœlafylkí Raumsðœla Grjótar kirkja í RaumsdalDN,ᚨᛒ,TR Grytten[893] Stavkirke før 1364 1728 Indre Romsdal Grytten Grytten kirke Lafteverk Oktogonal 1829 250
Ísfjarðar Andreas kirkjaTR Hen[894] Stavkirke 1300-tallet 1835 Hen kirke Stein Langkirke 21/10 1835 300
Flatir kirkjaDN,TR Kors[895] Stavkirke før 1497 1660-70 Kors kirke Laftet Korskirke 1797 120
Eiðs kirkjaTR Eid[896] Stavkirke 12-1300-tallet[897] 1797 Eid kirke Laftet Langkirke 31/7 1797 200
Valla kirkjaTR Voll[898] Stavkirke 1432 1673 Voll kirke Laftet Langkirke 1895 290
Véøy PetrskirkjaDN,ᚨᛒ,TR Veøy[899] Stein 1100-tallet Bevart Veøy Veøy gamle kirke Stein Langkirke 1100-tallet 400
Véøy Kross kirkjaDN,TR Korskirken[900] Stein før 1250 før 1536 Veøy kirke Tømret Langkirke 1907 200
Refundar kirkjaTR Rødven[901] Stavkirke 1300-tallet Bevart Rødven stavkirke Stavkirke Langkirke 1300-tallet 100
Rødven kirke Tømret Langkirke 1907 120
△Vestnes kirkjaTR Vestnes[902] Stavkirke før 1589 1680 Vestnes kirke Tømret Langkirke 1872 480
△Sulta kirkja í TresfirðiTR Sylte[903] Stavkirke før 1589 1690 Sylte kirke Tømret Oktogonal 1828 270
Rjoðar kirkja í LangafirdiDN,TR Rød[904] Stavkirke før 1490 1885 Nesset Nesset kirke Tømret Langkirke 1878 250
Njarðarland kirkja í VistadalrTR Vistdal[905] Stavkirke før 1432 før 1668 Vistdal kirke Laftet Langkirke 1869 270
Sírinar kirkja i EikisdalDN,TR Eresfjord[906] Stavkirke før 1426 1708 Sira kirke Lafteverk Oktogonal 1869 307
Bylingseyjar kirkjaᚨᛒ,TR Bolsøy[907] Stavkirke før 1432 1727 Ytre Romsdal Bolsøy Bolsøy kirke Tømret Langkirke 1898 350
Kleifa Petrs kirkja á FannestrǫndDN,TR Kleive[908] Stavkirke før 1438 1682 Kleive kirke Tømret Oktogonal 1858 270
Ǫkreyjar kirkjaᚨᛒ,TR Aukra[909] Stavkirke før 1432 1663 Aukra Aukra kirke Tømret Oktokonal 1835 250
△Hareyjar kirkjaTR Huse[910] Stavkirke før 1589 ca 1804 Harøy kirke Tømret Langkirke 1934 340
△Sandeyjar kirkjaTR Sandøy[911] Tømret før 1589 1812 Sandøy kirke Tømret Oktogonal 1812 250
△Óneyjar kirkjaTR Ona[912] Tømret før 1589 1708 Ingen nåtidig kirke
Vágeyjar kirkjaDN,TR Vågøy[913] Stavkirke før 1336 1660-tallet Fræna Vågøy kirke Tømret Langkirke 1904 450
Búðar kirkjaTR Bud[914] Stavkirke før 1533 1572/1709 Bud Bud kirke Tømret Korskirke 1717 230
Hústaða kirkja á StimrDN,TR Hustad[915] Stavkirke før 1539 etter 1646 Hustad kirke Tømret Langkirke 1874 350
Frekeyjarsund kirkjaᚺ4 Ukjent kirkested Tømret før 1262 før 1536 Ingen nåtidig kirke
Norðmœrafylkí Norðmœra
Edøysysselet
Kvernes kirkjaᚨᛒ,TR Kvernes[916] Stavkirke 1300-tallet Bevart Ytre Nordmøre Kvernes Kvernes stavkirke Stavkirke Langkirke 1300-tallet 200
Kvernes kirke Tømret Langkirke 1893 420
Kornastaðir kirkjaTR Kornstad[917] Stavkirke før 1589 1871 Kornstad kirke Tømret Langkirke 1871 340
Brimsnes kirkjaTR Bremsnes[918] Stavkirke før 1533 1770 Bremsnes kirke Tømret Korskirke 1771 550
Freiðar kirkjaDN,TR Frei[919] Stavkirke før 1432 14/10-1766 Kristiansund Frei kirke Tømret Langkirke 1897 400
Grípar kirkjaTR Grip[920] Stavkirke 1400-tallet Bevart Grip stavkirke Stavkirke Langkirke 1400-tallet 80
Þingvalla kirkjaDN,ᚨᛒ,TR Tingvoll[921] Stein ca 1180 Bevart Indre Nordmøre Tingvoll Tingvoll kirke Stein Langkirke ca 1180 420
Eyra kirkja í BarknarfirðiDN,TR Øre[922] Stavkirke før 1303 (ca 1650) 1863 Øre kirke Tømret Korskirke 1865 330
Straumeyjar kirkjaᚨᛒ Rottås[923] Stavkirke? 1300-tallet? før 1589 Ingen nåtidig kirke
Hofs kirkja í SunndalrDN,ᚨᛒ,TR Hov[924] Stavkirke 1300-tallet 6/5-1647 Sunndal Hov kirke Tømret Langkirke 1887 300
Mosagerðis kirkja í SunndalrTR Musgjerd[925] Stavkirke før 1589 1707 Romfo kirke Tømret Oktogonal 1821 230
Húsabjár kirkja í UsmudalrDN,ᚨᛒ,TR Husby[926] Stavkirke før 1309 1711 Øksendal kirke Tømret Langkirke 1894 260
Aulfunðynjar kirkjaDN,ᚨᛒ,TR Ålvund[927] Stavkirke før 1309 etter 1432 Ålvundeid kirke Laftet Oktogonal 1848 230
Leykinar kirkja í Sunndalrᚨᛒ,TR Løken[928] Stavkirke før 1432 ca 1685 Ingen nåtidig kirke
Stangarvíkr kirkjaDN,ᚨᛒ,TR Stangvik[929] Stavkirke 1407 27/11-1783 Stangvik Stangvik kirke Tømret Langkirke 1897 530
Hǫlsynjar kirkjaDN,TR Halsa[930] Stavkirke før 1303 1724 Halsa kirke Tømret Korskirke 1725 330
△Eyja kirkja í SúrnadalrTR Øye[931] Stavkirke før 1589 før 1724 Surnadal Øye kirke Tømret Langkirke 1871 300
Skeiðis kirkja í SúrnadalrTR Skei[932] Stavkirke 1100-tallet 1589 - 1702 Ranes kirke Tømret Langkirke 1869 420
Moa kirkja í SúrnadalrTR Mo[933] Stavkirke før 1589 1727 Mo kirke Tømret Y-form 1728 205
Rindals kirkja í SúrnadalrDN,TR Rindal[934] Stavkirke før 1504 1689 Rindal kirke Tømret Langkirke 1874 420
Maríukirkja á Aurumᚨᛒ,TR Aure[935] Stavkirke før 1432 1726 Ytre Nordmøre Aure Aure kirke Tømret Korskirke 1924 800
Æðeyjar kirkjaTR Edøy[936] Stein ca. 1190 Bevart Edøy Edøy gamle kirke Stein Langkirke ca. 1190 120
Edøy kirke Tømret Langkirke 1825 365
△Brjǫtvers kirkjaTR Brattvær[937] Stavkirke før 1589 før 1709 Brattvær kirke Tømret Langkirke 1917 420
Veiðu kirkjaTR Veien[938] Stavkirke før 1589 ca 1760 Hopen kirke Tømret Langkirke 1892 260
△Oðrar kirkjaTR Odden[939] Stavkirke før 1589 før 1775 Ingen nåtidig kirke

Sør-Trøndelag[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Norðmœrafylkí Norðmœra
Fosensysselet
Dólmu kirkja í HítrarTR Dolm[940] Stein ca 1500 Bevart Fosen Hitra Dolm kirke Stein Langkirke ca 1500 200
△Súlvers kirkjaTR Sula[941] Stavkirke før 1589 1754 Sula kapell Tømret 1925 200
Ámundaráss kirkjaᚨᛒ Undås[942] Tømret før 1500 før 1500 Ingen nåtidige kirker
Ulfa kirkja á HitrumTR Ulvan[943] Tømret før 1349 før 1688
△Kvennavers kirkjaTR Kvenvær[944] Tømret før 1589 ca 1756
Títra kirkja á FreyDN,TR Titran[945] Stavkirke før 1433 1762
Amundarás Margaretar kirkja á HefniDN,ᚨᛒ,TR Hemne[946] Stavkirke før 1422 før 1744 Hemne Hemne kirke Tømret Oktogonal 1817 450
Andreskirkja á Vinju í FjǫlniTR Vinje[947] Tømret før 1433 1675 Vinje kirke Tømret Oktogonal 1820 150
Sellnes kirkja á Hefniᚨᛒ Selnes[948] Tømret før 1432 før 1432 Ingen nåtidig kirke
Veíklinar kirkja á YrjumDN,ᚨᛒ,TR Ørland[949] Stein ca 1342 Bevart Ørland Ørland kirke Stein Langkirke ca 1342 370
Fólksnar kirkjaᚺ4 Storfosna[950] Stein 1236 før 1589 Storfosna kirke Tømret Langkirke 1913 150
Austrátt kirkja Austrått[951] Stein 1100-tallet Bevart Inngår i Austråttborgen
Agðaness kirkja Agdenes[952] Stein før 1122 1200-tallet Agdenes kirke Tømret Langkirke 1857 200
Nes kirkjaTR Nes[953] Stavkirke før 1520 1770 Nes kirke Tømret Langkirke 1878 500
△Álfshaugs kirkja á StadDN,TR Stadsbygd[954] Stavkirke før 1550 1656 Stadsbygd Stadsbygd kirke Tømret Langkirke 1842 450
Reins klaustrkirkjaᚺ4,ᚨᛒ,TR Rein[955] Stavkirke ca 1226 ca 1650 Rein kirke Tømret Korskirke 1932 350
Rissa kirke Stein Langkirke 1888 650
Árs kirkjaTR Åfjord[956] Stavkirke før 1329 1770 Åfjord Åfjord kirke Tømret Langkirke 1879 430
△Jussunds kirkja í SeljehverfiTR Jøssund[957] Stavkirke før 1589 1876 Jøssund kirke Tømret Langkirke 1875 350
Bjarnaura kirkjaᚨᛒ,TR Roan[958] Stavkirke før 1432 1690 Bjørnør Roan kirke Stein Langkirke 1702 450
Stokksunds kirkja á ReipseiðiTR Stokksund[959] Stavkirke før 1533 1668-73 Stoksund kirke Tømret Oktogonal 1825 200
Orkdœlafylkí Dalír ▲Grjótar kirkja í Orkadalᚨᛒ,TR Gryting[960] Stein 1145-65 1892 Orkdal Orkdal Orkdal kirke Stein Korskirke 1893 800
Vinjar St. Olafs kirkja í SkaunDN,TR Skaun[961] Stein 1183 Bevart Skaun kirke Stein Langkirke 1183 250
Husabjár kirkja í Skaun Huseby[962] Stein 1140-80 ca 1450 Ingen nåtidig kirke
Grjótar kirkja í MeðaldalDN,ᚨᛒ,TR Meldal[963] Stavkirke før 1310 1650 Meldal Meldal kirke Tømret Langkirke 1988 400
Hǫrundsstaða Petrs kirkja í RennabúiDN,TR Flå[964] Stavkirke før 1422 før 1668 Rennebu kirke Tømret Y-formet 1669 292
Vangs Jatmunds kirkja í Uppdalrᚨᛒ,TR Vang[965] Stavkirke før 1297 ca 1640 Oppdal Oppdal kirke Tømret Korskirke 1651 450
Lo kirkja í Uppdalᚺ4 Lo[966] Tømret 1217-63 før 1589 Ingen nåtidige kirker
Stavaa Rundkirke Stavå[967] Stavkirke senmiddelalderen før 1707
Steinskirkja á NesiDN,ᚨᛒ,TR Byneset[968] Stein 1180 Bevart Strinda Byneset Byneset kirke Stein Langkirke 1180 230
Saltnes kirkja í BoðvíkTR Buvik[969] Tømret før 1589 før 1668 Buvik kirke Tømret Oktogonal 1819 250
Viggjar kirkja í BirgsaTR Viggja[970] Stavkirke 1200-tallet før 1668 Børsa kirke Tømret Langkirke 1857 450
Hangra kirkja á NesiDN Hangran[971] Tømret 1300-tallet 1500-tallet Ingen nåtidig kirke
Gauldœlafylkí Ingen middelalderkirke Gauldal Holtaalen Røros kirke Tømret Langkirke 1784 1600
Holtáls kirkjaDN,TR Haltdalen[972] Stavkirke før 1533 1882-3 Haltdalen kirke Tømret Langkirke 1881 300
Hofs kirkja í AliDN,TR Hov[973] Stavkirke før 1381 1881 Ålen kirke Tømret Langkirke 1881 322
Singisakrs kirkjaTR Singsås[974] Stavkirke før 1280 1884 Singsås kirke Tømret Langkirke 1884 400
Staurinar kirkjaᚨᛒ,TR Støren[975] Tømret før 1432 1664 Støren Støren kirke Tømret Oktogonal 1817 400
Grinða kirkjaDN,TR Grinde[976] Tømret før 1589 før 1670 Horg kirke Tømret Korskirke 1892 700
Hofs kirkja í SóknadalrTR Soknedal[977] Tømret før 1589 1651 Soknedal kirke Tømret Langkirke 1933 500
▲Meðalhúss kirkjaDN,ᚨᛒ,TR Melhus[978] Stein ca 1150 1890-91 Melhus Melhus kirke Stein Korskirke 1892 515
Flá kirkjaDN,TR Kirkflå[979] Stavkirke før 1432 ca 1665-70 Flå kirke Tømret Langkirke 1794 150
Kolbrandstaða kirkja í HeylǫndumTR Kolbrandstad[980] Stavkirke 1250-80 1681 Hølonda kirke Tømret Korskirke 1848 250
Leinastrandar kirkjaDN,TR Leinstrand[981] Tømret før 1533 før 1673 Leinstrand kirke Tømret Langkirke 1673 200
Grjótar kirkjaTR Grøtte[982] Stein? 1250-80 ca 1665 Ingen nåtidige kirker
Fors kirkjaTR Foss[983] Tømret 1200-tallet før 1670
Bœjar kirkja í KleppabúDN,TR Klæbu[984] Stavkirke før 1430 1789 Strinda Klæbu Klæbu kirke Tømret Oktogonal 1790 330
Tildra kirkjaTR Tiller[985] Stavkirke før 1433 1665 Tiller kirke Tømret Langkirke 1901 200
△Bratsbergs kirkjaTR Bratsberg[986] Stavkirke før 1589 før 1663 Strinda Bratsberg kirke Tømret Korskirke 1850 450
Strindafylkí Hlaða kirkja á HofDN,ᚨᛒ,TR Lade[987] Stein 1130-40 Bevart Lade kirke Stein Langkirke 1130-40 140
Manvíkr kirkjaTR Malvik[988] Stavkirke før 1432 1654 Malvik kirke Tømret Korskirke 1846 700
Móðstaða Sta. Maria Magdalena kirkjaTR Mostad[989] Tømret 1350-1589 1589-1654 Mostadmark kapell Tømret Langkirke 1986 120
Stjórdœlafylkí Ínn-Þrǿndalǫg Nestinar kirkja í SelabúiDN,ᚨᛒ,TR Selbu[990] Stein 1150-60-tallet Bevart Nordre Dalerne Selbu Selbu kirke Stein Langkirke 1150-60-tallet 600
Kirkjuvalla kirkja í ÞýðdalrTR Kirkvoll[991] Stavkirke 1200-tallet 1696 Tydal kirke Tømret Langkirke 1696 270
Kirkja í Bjørdalen Bjørdalen[992] Stavkirke? senmiddelalderen før 1773 Ingen nåtidig kirke

Nord-Trøndelag[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Strindafylkí Ínn-Þrǿndalǫg Lagatúns kirkja á FrostaðirDN,ᚨᛒ,TR Logtun[993] Stein før 1170 før 1500 Søndre Indherred Frosta Logtun kirke Stein 1475-1510 300
Vagnabergs kirkja í ÁsfjǫrðrTR Vangberg[994] Tømret før 1533 før 1589 Frosta kirke Tømret Korskirke 1866 670
Vangs kirkja í ÁsfjǫrðrDN Vang[995] Stavkirke før 1432 1600-tallet Åsen kirke Tømret Langkirke 1904 400
Lóar kirkja í ÁsfjǫrðrTR Lo[996] Stavkirke 1200-tallet før 1615 Ingen nåtidige kirker
Tautra Mariæ klaustrkirkjaᚺ4,DN Tautra[997] Stein 1207 1532
Lexuvikr kirkjaDN,TR Røstad[998] Tømret ca 1530 ca 1670 Leksvik Leksvik kirke Tømret Langkirke ca 1670 300
Granda kirkja í Lexuvikr Grandan[999] Stavkirke før 1533 før 1589 Ingen nåtidig kirke
Norðmœrafylkí Hindarheims kirkja á StrǫndDN,TR Hindrem[1000] Stavkirke før 1550 før 1616 Stranda kirke Tømret Langkirke 1897 300
Stjórdœlafylkí Varnes kirkjaDN,ᚨᛒ,TR Værnes[1001] Stein 1130-90 Bevart Søndre Indherad Stjørdal Værnes kirke Stein Langkirke 1130-90 320
Skatvalar kirkjaTR Skatval[1002] Tømret før 1589 1767 Skatval kirke Tømret Langkirke 1901 440
Hegrinar kirkjaDN,TR Hegra[1003] Tømret før 1450 1604-6 Hegra kirke Tømret Korskirke 1783 400
Lexudals kirkjaTR Lånke[1004] Tømret før 1520 1750 Lånke kirke Tømret Langkirke 1899 255
Aurar kirkjaTR Auran[1005] Tømret før 1520 ca 1589 Ingen nåtidige kirker
Fljóða kirkja Fløan[1006] Tømret før 1564 1589
Skeljastaða kirkjaTR Skjølstad[1007] Tømret før 1520 1588-1600
Skeynafylkí Alvishaugr PetrskirkjaDN,ᚨᛒ,TR Alstadhaug[1008] Stein 1100-tallet Bevart Skogn Alstadhaug kirke Stein Langkirke 1100-tallet 238
Lifangrs kirkjaDN,TR Levanger[1009] Stein ca 1160 1868 Levanger kirke Stein Langkirke 1902 400
Djúpvíkr kirkjaTR Jevika[1010] Stavkirke før 1533 1652 Ekne kirke Tømret Langkirke 1893 220
Veiginar kirkjaTR Veie[1011] Tømret før 1533 ca 1589 Ingen nåtidige kirker
Sveinagarðs kirkjaTR Svengård[1012] Tømret før 1520 ca 1589
Munkabýjar klaustrkirkjaTR Munkeby[1013] Stein før 1180 ca 1589
Eiðs kirkja á Yttrieyjarᚨᛒ,TR Eid[1014] Stavkirke før 1432 1651 Nordre Indherad Ytterøy Ytterøy kirke Tømret Langkirke 1890 350
Vinjar kirkja í MásarvíkTR Mosvik[1015] Stavkirke ca 1250 før 1817 Mosvik kirke Tømret Langkirke 1884 360
Ryðvikr kirkjaTR Røvik[1016] Tømret før 1533 ca 1589 Ingen nåtidige kirker
Meltingen kirkja Melting[1017] Stavkirke senmiddelalderen 1500-tallet
Verdœlafylkí Stiklastaða kirkjaTR Stiklestad[1018] Stein 1180 Bevart Søndre Indherad Verdal Stiklestad kirke Stein Langkirke 1180 520
Vaka kirkjaTR Vuku[1019] Tømret før 1533 før 1654 Vuku kirke Tømret Langkirke 1654 200
Halla kirkjaDN,TR Hallan[1020] Tømret før 1513 1815 Vinne kirke Tømret Oktogonal 1814 200
Auglu kirkjaTR Uglen[1021] Tømret før 1533 ca 1589 Ingen nåtidige kirker
Leikaleinar kirkjaTR Leklem[1022] Tømret før 1533 ca 1589
Haugs kirkjaDN,ᚨᛒ Haug[1023] Stein 1100-tallet 1300-tallet
Lyngs kirkjaDN,TR Lyng[1024] Tømret før 1280 ca 1589
Skeneyjar kirkjaTR Auskin[1025] Tømret før 1432 ca 1589
Eynafylkí Saurshaugs kirkjaDN,ᚨᛒ,TR Sakshaug[1026] Stein 1184 Bevart Nordre Indherad Inderøy Sakshaug gamle kirke Stein Langkirke 1184 200
Sakshaug kirke Stein Langkirke 1871 1200
Saðulbergs kirkja á RyrTR Salberg[1027] Stavkirke før 1432 ca 1644 Salberg kirke Tømret Langkirke 1715 150
Húsastaða kirkja á Eynni IðriTR Hustad[1028] Stein ca 1150 Bevart Hustad kirke Stein Langkirke ca 1150 150
Vera kirkjaTR Vestvik[1029] Stavkirke 1250-75 1823 Vestvik kirke Tømret Langkirke 1905 275
Kirkjunes kirkjaTR Kjerknes[1030] Stavkirke før 1520 ca 1589 Ingen nåtidige kirker
Kvístaðir kirkja Kvistad[1031] Tømret før 1533 før 1589
Ǫlfvinjar kirkjaTR Ulven[1032] Tømret før 1490-tallet ca 1589
Sólberga kirkja á BeitstǫðDN,ᚨᛒ,TR Solberg[1033] Stavkirke før 1327 1600-tallet Beitstad Beitstad kirke Tømret Langkirke 1869 700
Eiðs kirkjaTR Elda[1034] Stavkirke før 1589 1690 Namdalseid kirke Tømret Langkirke 1858 450
Lagatúns kirkja á BeitissjórTR Lagtu[1035] Tømret før 1533 1600-tallet Ingen nåtidige kirker
Reita kirkja á BeitissjórTR Reit[1036] Tømret før 1533 1600-tallet
Sparbyggjafylkí
Neðri hálfa
Mœrinnar kirkja í SparabúiDN,TR Mære[1037] Stein 1150-1200 Bevart Sparbu Mære kirke Stein Langkirke 1150-1200 310
Bagabús kirkjaTR Henning[1038] Stavkirke 1250-75 før 1652 Henning kirke Tømret Langkirke 1872 360
Sparbyggjafylkí
Efri hálfa
Skeiðis kirkja i ÓgnardalTR Skei[1039] Tømret 1250-75 ca 1664 Skei kirke Tømret Langkirke 1664 300
Forr kirkjaTR For[1040] Stavkirke 1200-tallet ca 1648 Stod For kirke Mur Langkirke 1846 400
Folinjar kirkjaTR Følling[1041] Stavkirke før 1533 ca 1720 Følling kirke Tømret Langkirke 1726 120
Eggjar kirkjaTR Egge[1042] Stavkirke før 1533 1676 Egge kirke Tømret Langkirke 1767 330
Hvams kirkjaTR Kvam[1043] Stavkirke 1200-tallet før 1671 Kvam kirke Tømret Langkirke 1878 350
Óls kirkja í SkaunTR Ol[1044] Tømret før 1533 ca 1692 Ingen nåtidig kirke
Vinjar kirkja á SnǫsTR Vinje[1045] Stein 1150-80 Bevart Indre Namdal Snåsa Snåsa kirke Stein Korskirke 1150-80 500
Devik kircke i FindelijdTR Sørli[1046] Stavkirke før 1548 1613 Sørli kirke Tømret Langkirke 1873 250
Naumdœlafylkí
Efri hálfa
Naumdœla Ranheims kirkjaDN,ᚨᛒ,TR Ranem[1047] Stein 1187 Bevart Indre Namdal Overhalla Ranem kirke Stein Langkirke 1187 200
Hunnar kirkjaDN,TR Skage[1048] Stavkirke før 1432 1726 Skage kirke Tømret Langkirke 1903 300
Raumastaða kirkjaTR Romstad[1049] Stavkirke 1100-tallet før 1672 Høylandet kirke Tømret Langkirke 1860 250
Gróðingja kirkjaTR Grong[1050] Stavkirke ca 1150 ca 1685 Grong Grong kirke Tømret Langkirke 1877 360
Glaðshaugs kirkjaTR Gløshaug[1051] Stavkirke ca 1250 ca 1689 Harran kirke Tømret Langkirke 1874 260
Naumdœlafylkí
Ytri hálfa
Njarðeyjar sýsla
△Óss kirkjaTR Osen[1052] Tømret før 1589 ca 1589 Fosen Bjørnør Osen kirke Tømret Langkirke 1877 350
Fósnes kirkjaDN,TR Fosnes[1053] Tømret før 1354 før 1770 Ytre Namdal Fosnes Dun kirke Tømret Langkirke 1949 230
Hálmeyjar kirkjaDN,TR Halmøy[1054] Tømret før 1468 1773 Vik kirke Tømret Langkirke 1873 300
Víkr kirkjaTR Vik[1055] Tømret 1200-tallet ca 1676 Otterøy kirke Tømret Oktogonal 1858 ca 350
Sœvíkr kirkjaTR Sævik[1056] Stavkirke før 1563 før 1705 Klinga kirke Tømret Langkirke 1866 270
Njarðeyjar kirkjaDN,PN,ᚨᛒ,TR Nærøy[1057] Stein 1100-tallet 1848 Nærøy Nærøya kirke Stein Langkirke 1100-tallet/1997 150(?)
Lundring kirke Tømret Langkirke 1885 370
△Foldinnar kirkja á KolfareiðiTR Foldereid[1058] Stavkirke før 1589 ca 1675 Foldereid kirke Tømret Langkirke 1863 280
Skeiðis kirkja á LekuTR Leknes[1059] Stavkirke før 1520-30 ca 1630 Leka kirke Tømret Langkirke 1867 202
△Laugsnes kirkjaTR Løfsnes[1060] Tømret før 1589 1656 Ingen nåtidig kirke

Jemtland[rediger | rediger kilde]

Denne for Norge tapte landsdelen ved Freden i Brömsebro i 1645 er ikke omfattet av Dietrichsons oversikt, så her danner Trondhjems Reformats 1589 grunnlaget for oversikten. Skrivemåten for middelalderkirkene er gitt av Munch[2], mens øvrige detaljer kommer fra Svenska kyrkan, Kringla - Riksantikvarieämbetet og Jämtland - Landskapets kyrkor'.

Fylkí Prosti Middelalderkirke Svenska kyrkan Byggemåte Oppført Opphørt Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført
Jamtaland Óvíkr Óvíkr kirkjaTR Ovikens gamla kyrka Stein før 1503 Bevart
1758-63
Krokom Ovikens gamla kyrka Stein Langkirke før 1503
1758-63
Ovikens nya kyrka Stein Nygotisk 1905
Myska kirkjaTR Myssjö kyrka Stein 1300-tallet Bevart Myssjö kyrka Stein Langkirke 1300-tallet
Hakáss kirkjaTR Hackås kyrka Stein 1100-tallet Bevart Hackås kyrka Stein Langkirke 1100-tallet
Bergs kirkjaTR Bergs kyrka Stein 1200-tallet 1792-3 Bergs kyrka Stein Langkirke 1797
Klaufsjóar kirkjaTR Klövsjö kyrka Tømret middelalderen 1500-tallet Klövsjö kyrka Tømret Langkirke 1797
△Reita kirkjaTR Rätans kyrka Tømret før 1530 før 1796 Rätans kyrka Tømret Langkirke 1796
Ofradalr kirkjaTR Offerdals kyrka Stein 1100-tallet 1766 Offerdal Offerdals kyrka Stein Langkirke 1766
Alsna kirkjaTR Alsens kyrka Stein 1200-tallet 1560-tallet Alsens kyrka Stein Langkirke 1924
Matmara kirkjaTR Mattmars kyrka Stein 1300-tallet Bevart Mattmars kyrka Stein Langkirke 1300-tallet
Rauðeyjar kirkjaTR Rödöns kyrka Stein 1100-tallet Bevart
1923
Rödön Rödöns kyrka Stein Langkirke 1100-tallet
1927
Neðraskots kirkjaTR Näskotts kyrka Tømret 1400-tallet 1611-13 Näskotts kyrka Stein Langkirke 1878
Aspáss kirkjaTR Aspås kyrka Tømret middelalderen før 1840 Aspås kyrka Stein Langkirke 1844
Áss kirkjaTR Ås kyrka Stein 1200-tallet 1875 Ås kyrka Stein Langkirke 1877
Hlíðar kirkjaTR Lits kyrka Stein middelalderen 1797 Lit Lits kyrka Stein Langkirke 1797
Hegginaráss kirkjaTR Häggenås kyrka Stein middelalderen 1831 Häggenås kyrka Stein Langkirke 1837
△Fyllingar kirkjaTR Föllinge kyrka Tømret 1600-tallet før 1815 Föllinge kyrka Tømret Langkirke 1998
Kirkjuáss kirkjaTR Kyrkås gamla kyrka Stein 1350 Bevart Kyrkås gamla kyrka Stein Langkirke 1350
Kyrkås nya kyrka Stein Langkirke 1845
Hǫmrudalr kirkjaTR Hammerdals kyrka Stein 1300-tallet 1588 Hammerdal Hammerdals kyrka Stein Langkirke 1590
Straums kirkjaTR Ströms kyrka Stein 1300-tallet 1885 Ströms kyrka Stein Langkirke 1847
Rafunda kirkjaTR Ragunda gamla kyrka Stein 1487 Bevart Ragunda Ragunda gamla kyrka Stein Langkirke 1487
Ragunda nya kyrka Stein Langkirke 1849
Fors kirkjaTR Fors kyrka Stein 1400-tallet 1834 Fors kyrka Stein Salkirke 1839
Hellsjóar kirkjaTR Hällesjö kyrka Stein 1300-tallet 1873 Hällesjö kyrka Stein Oktogonal 1848
Hásjóar kirkjaTR Håsjö gamla kyrka Stavkirke ca 1300 1684 Håsjö gamla kyrka Tømret Salkirke 1684
Håsjö nya kyrka Tømret Langkirke 1910
Stofu kirkjaTR Stuguns gamla kyrka Tømret 1278-81 ca 1671 Stuguns gamla kyrka Tømret Salkirke 1786
Stuguns nya kyrka Teglstein Langkirke 1896
Refsunds kirkjaTR Revsunds kyrka Stein 1100-tallet 1870-tallet Revsund Revsunds kyrka Stein Salkirke 1876
Sundsjóar kirkjaTR Sundsjö kyrka Stein middelalderen 1830 Sundsjö kyrka Stein Langkirke 1832
Brunnflóa kirkjaTR Brunflo kyrka Stein 1100-tallet 1775 Brunflo Brunflo kyrka Stein Salkirke 1775
Lokna kirkjaTR Lockne kyrka Stein middelalderen ca 1793 Lockne kyrka Stein Langkirke 1793
Ness kirkjaTR Näs kyrka Stein 1100-tallet Bevart Näs kyrka Stein Langkirke 1100-tallet
Maríubœjar kirkjaTR Marieby kyrkoruin Stein 1300-tallet[1061] 1876 Marieby kyrka Tømret Korskirke 1890
Sunna kirkjaTR Sunne kyrka Stein 1200-tallet 1835 Sunne Sunne kyrka Stein Langkirke 1835
Frœseyjar kirkjaTR Frösö kyrka Stein 1100-tallet Bevart Frösö kyrka Stein Langkirke 1100-tallet
Västerhus kapell Västerhus kapell[1062] Stein 1100-tallet 1400-tallet Ingen nåtidig kirke
Njarðareyjar kirkjaTR Norderö kyrka Stein 1171-72 Bevart Norderö kyrka Stein Langkirke 1171-72
Halls kirkjaTR Hallens kyrka Stein middelalderen Bevart
1776-77
Hallens kyrka Stein Salkirke middelalderen
Undiakrs kirkjaTR Undersåkers kyrkoruin[1063] Stein 1200-tallet 1600-tallet Undersåker Undersåkers kyrka Stein Langkirke 1856
Ár kirkjaTR Åre gamla kyrka Stein 1100-tallet Bevart Åre gamla kyrka Stein Langkirke 1100-tallet
Duveds kyrka Tømret Langkirke 1894
Kalls kirkjaTR Kalls kyrka Stein middelalderen 1868 Kalls kyrka Stein Langkirke 1866
Mǫrsils kirkjaTR Mörsils kyrka Stein 1300-tallet 1852 Mörsils kyrka Stein Langkirke 1856

Herjedalen[rediger | rediger kilde]

Denne for Norge tapte landsdelen ved Freden i Brömsebro i 1645 er ikke omfattet av Dietrichsons oversikt, så her danner Trondhjems Reformats 1589 grunnlaget for oversikten. Skrivemåten for middelalderkirkene er gitt av Munch[2], mens øvrige detaljer kommer fra Svenska kyrkan og Härjedalen - Landskapets kyrkor'.

Fylkí Prosti Middelalderkirke Svenska kyrkan Byggemåte Oppført Opphørt Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført
Herjárdalr Herjárdalr Sveigs kirkjaTR Svegs kyrka Stein middelalderen 1563 Sveg Svegs kyrka Stein Langkirke 1847
Elfaróss kirkjaTR Älvros gamla kyrka Tømret middelalderen 1638 Älvros gamla kyrka Tømret Korskirke 1638
Älvros nya kyrka Tømret Langkirke 1883
Hóadals kirkjaTR Överhogdals kyrka Tømret 1466 1740 Överhogdals kyrka Tømret Langkirke 1740
Litla Herjárdals kirkjaTR Lillhärdals kyrka Stein 1407 Bevart Lillhärdals kyrka Stein Langkirke 1407
Heiðis kirkjaTR Hede kyrka Stein før 1397 1611 Hede Hede kyrka Stein Langkirke 1613
Vimadals kyrkjaTR Vemdalens kyrka Tømret middelalderen 1624 Vemdalens kyrka Tømret Oktogonal 1763
Þýðanes kirkjaTR Tännäs kyrka Stavkirke 1400-tallet 1672 Tännäs kyrka Tømret Langkirke 1855

Nordland[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Naumdœlafylkí
Ytri hálfa
Njarðeyjar sýsla
Naumdœla Vatsáss kirkja í BirnudalrTR Vassås [1064] Stavkirke før 1432 før 1733 Søndre Helgeland Bindal Vassås kirke Tømret Oktogonal 1733 280
Háleygjafylkí
Hereyja halffylkí
Álastarhaug Sunds kirkjaTR Sund[1065] Tømret før 1432 ca 1643 Solstad kirke Tømret Langkirke 1888 300
Brunneyjar kirkjaTR Brønnøy[1066] Stein før 1386 1772/1866 Brønnøy Brønnøy kirke Mur Korskirke 1870 650
Naustvíkr kirkjaTR Velfjord[1067] Stavkirke før 1432 før 1674 Nøstvik kirke Tømret Korskirke 1674 270
Víka kirkja í Sœfninniᚨᛒ,TR Vik[1068] Tømret før 1432 før 1876 Sømna kirke Tømret Langkirke 1876 600
Knútskirkja í HarmiDN,ᚨᛒ,TR Tilrem[1069] Stein ca 1100 ca 1180[1070] Ingen nåtidig kirke
Glaðstaða kirkja í Veiguᚨᛒ,TR Gladstad[1071] Tømret før 1432 før 1734 Vega Vega kirke Tømret Langkirke 1864 430
△Heimness kirkja í RáðundTR Hemnes[1072] Stavkirke før 1589 før 1658 Indre Helgeland Hemnes Hemnes kirke Tømret Korskirke 1872 800
Dolstad kirkja á VefsnirTR Dolstad[1073] Stavkirke før 1544 før 1647 Vefsn Dolstad kirke Tømret Oktogonal 1734 500
Álastarhaug MargaretœkirkjaDN,ᚨᛒ,TR Haug[1074] Stein 1150-1200 Bevart Nordre Helgeland Alstahaug Alstahaug kirke Stein Langkirke 1150-1200 270
Sandnes kirkja i ÁlǫstTR Sandnes[1075] Stavkirke før 1239 1767 Stamnes kirke Tømret Korskirke 1882 380
Þjóttu kirkjaTR Tjøtta[1076] Stein før 1589 1811/43 Tjøtta kirke Stein Langkirke 1851 310
Dynjarnes kirkjaTR Dønnes[1077] Stein 1200-tallet Bevart Dønnes kirke Stein Langkirke 1200-tallet 160
St. Margaretœ kirkja Ukjent kirkested Tømret før 1587 Leirfjord kirke Tømret Korskirke 1867 450
Hereyja kirkjaᚨᛒ,TR Herøy[1078] Stein 1100-tallet Bevart Herøy Herøy kirke Stein Langkirke 1100-tallet 300
Nesja kirkjaTR Nesna[1079] Tømret før 1470 før 1767 Nesna Nesna kirke Tømret Korskirke 1880 800
Háleygjafylkí
Rauðeyar halffylkí
Lúðreyjar kirkjaᚨᛒ,TR Lurøy[1080] Tømret før 1432 før 1661 Lurøy Lurøy kirke Tømret Korskirke 1812 375
△Þriðnar kirkjaTR Træna[1081] Tømret før 1589 før 1678 Træna kirke Tømret Korskirke 1773 200
Rauðeyjar kirkjaDN,ᚨᛒ,TR Rødøy[1082] Stavkirke før 1432 før 1725 Rødøy Rødøy kirke Tømret Oktogonal 1885 700
Mjǫlu kirkjaᚨᛒ,TR Meløy[1083] Tømret før 1432 1661-66 Meløy kirke Tømret Langkirke 1867 600
Sǫlpti Gildisskála kirkjaᚨᛒ,TR Gildeskål[1084] Stein ca 1200 Bevart Søndre Salten Gildeskål Gildeskål gamle kirke Stein Korskirke ca 1200 275
Gildeskål kirke Tømret Langkirke 1881 750
Ingen middelalderkirke Saltdal Saltdal kirke Tømret Langkirke 1864 460
Boðinjar kirkjaDN,PN,ᚨᛒ,TR Bodin[1085] Stein ca 1240 Bevart Bodin Bodin kirke Stein Langkirke ca 1240/1785 300
Skjerjastaða kirkjaTR Skjerstad[1086] Tømret før 1390 1633 Skjerstad Skjerstad kirke Betong Langkirke 1959 450
Kjerlingey kirkjaTR Kjerringøy[1087] Tømret før 1589 1763 Salten Kjerringøy kirke Tømret Langkirke 1883 350
△Reyrstaða kirkjaTR Rørstad[1088] Tømret før 1589 1664 Rørstad kirke Tømret Korskirke 1761 290
Kvalvág kirkjaᚨᛒ Kvalvåg[1089] Tømret før 1382 før 1589 Ingen nåtidig kirke
Steigar kirkjaDN,ᚨᛒ,TR Steigen[1090] Stein før 1250 Bevart Nordre Salten Steigen Steigen kirke Stein Langkirke før 1250 400
Leifnes kirkjaTR Leiranger[1091] Tømret før 1589 før 1734 Leiranger kirke Tømret Langkirke 1911 500
Hamareyjar kirkjaᚨᛒ,TR Hamarøy[1092] Stavkirke før 1432 1655 Hamarøy kirke Betong Langkirke 1974 300
Loðingjar kirkjaᚨᛒ,TR Lødingen [1093] Stavkirke 1200-tallet[1094] før 1689 Lødingen Lødingen kirke Tømret Korskirke 1897 350
Hóls kirkja í TjaldasundumDN,ᚨᛒ,TR Tjeldsund[1095] Tømret 1200-tallet 1703 Tjeldsund kirke Tømret Langkirke 1863 420
Ófótar kirkjaᚺ4,ᚨᛒ,TR Evenes[1096] Tømret ca 1250 før 1677 Evenes kirke Tømret Langkirke 1800 460
Háleygjafylkí Lófótar Veðreyja kirkjaTR Værøy[1097] Tømret 1400-tallet før 1599 Lofoten Værøy Værøy gamle kirke Tømret Langkirke 1714 150(?)
Værøy kirke Stein Langkirke 1939 313
Kirkja á RøstTR Røst[1098] Tømret før 1432 1715 Røst kirke Tømret Langkirke 1899 270
Buxnes kirkja i LófótDN,ᚨᛒ,TR Buksnes[1099] Stavkirke før 1324 før 1641 Lofoten Buksnes kirke Tømret Langkirke 1905 600
Hóls kirkja i Lófótᚨᛒ,TR Hol[1100] Tømret før 1417 før 1734 Hol kirke Tømret Korskirke 1806 600
Borga kirkjaDN,ᚨᛒ,TR Borge[1101] Tømret før 1335 før 1658 Borge kirke Betong Kvadratisk 1986 350
Flǫgstaða kirkja í VargfótDN,ᚨᛒ,TR Flakstad[1102] Tømret 1250-1300 før 1780 Flakstad kirke Tømret Korskirke 1780 300
△Moskenes korshusTR Moskenes[1103] Tømret 1564 før 1819 Moskenes kirke Tømret Korskirke 1819 280
Ingen middelalderkirke Valberg kirke Tømret Langkirke 1889 200
Vága kirkjaᚨᛒ,TR Vågan[1104] Stavkirke ca 1114 før 1713 Vågan Vågan kirke Tømret Korskirke 1898 1200
Unnar kirkja í Gimistaᚨᛒ,TR Vinje[1105] Tømret før 1432 før 1706 Gimsøy kirke Tømret Langkirke 1876 300
△Skrofa kirkjaTR Skrova[1106] Tømret før 1589 1653-4 Ingen nåtidig kirke
Hǫvðasegls kirkja paa YlfeDN,ᚨᛒ,TR Hadsel[1107] Tømret 1100-tallet før 1639 Vesterålen Hadsel Hadsel kirke Tømret Oktogonal 1824 500
△Melbu kirkeTR Melbu[1108] Stavkirke før 1589 før 1694 Melbu kirke Tømret Langkirke 1938 250
Sands kirkja á Foxstrǫndᚨᛒ,TR Hadselsand[1109] Tømret 1200-tallet 1810 (26.10.) Hadselsand kirke Tømret Kapell 1914 100
Bjár kirkjaDN,TR [1110] Tømret 1300-tallet før 1639 Bø kirke Tømret Korskirke 1824 370
Malnes kirkjaTR Malnes[1111] Stavkirke før 1500 ca 1700 Malnes kirke Tømret Langkirke 1895 320
St. Michaels og Dionysii kirkja á SvartalandDN,TR Sortland[1112] Tømret før 1381 før 1676 Sortland kirke Tømret Korskirke 1901 840
Yxnes kirkja á SkógseyDN,TR Øksnes[1113] Tømret før 1381 ca 1795 Øksnes kirke Tømret Korskirke 1703 450
Langanes kirkjaTR Langenes[1114] Tømret før 1589 ca 1795 Langenes kirke Laftet Korskirke ca 1795 170
△Gaukværøy korshusTR Gaukværøy[1115] Tømret før 1589 før 1690 Ingen nåtidige kirker
△Tinden korshusTR Tinden[1116] Tømret før 1589 1600-tallet
△Dvergabergs kirkjaTR Dverberg[1117] Tømret før 1589 før 1637[1118] Dverberg Dverberg kirke Tømret Oktogonal 1843 350
△Bjørnskinn korshusTR Bjørnskinn[1119] Stavkirke før 1589 1740 Bjørnskinn kirke Tømret Langkirke 1885 250
Andarnes kirkjaTR Andenes[1120] Tømret før 1495[1118] 1607[1118] Andenes kirke Tømret Langkirke 1876 400

Troms[rediger | rediger kilde]

Detaljer om middelalderkirker i Troms er supplert med [1121].

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
þrándarnessfylkí þrándarnes þrándarnes kirkjaDN,ᚨᛒ,TR Trondenes[1122] Stein ca 1440 Bevart Trondenes Trondenes Trondenes kirke Stein Langkirke ca 1440 300
Rár kirkja í KviðjufjǫrðrDN,ᚨᛒ,TR Kvæfjord[1123] Tømret 10-/1100-tallet.[1124] før 1647 Kvæfjord kirke Tømret Langkirke 1867 550
Sands kirkjaDN,TR Sandsøy[1125] Stavkirke 1050–1250 1588-1622 Sandsøy kirke Tømret Langkirke 1888 200
Bjarkey kirkjaDN Bjarkøy[1126] Tømret 1050–1200 før 1707 Bjarkøy kirke Tømret Korskirke 1886 350
Ívarsstaða kirkjaDN,TR Ibestad[1127] Stein 1150-1250 1880 Ibestad Ibestad kirke Stein Langkirke 1881 500
Traneyjar kirkjaDN,TR Tranøy[1128] Tømret ca 1350 ca 1775 Senja Tranøy Tranøy kirke Tømret Korskirke 1775 210
Dyreyjar kirkjaTR Hamn[1129] Tømret senmiddelalderen før 1777 Dyrøy kirke Tømret Langkirke 1880 450
Lengjuvíks kirkjaDN,TR Lenvik[1130] Tømret 1100-tallet ca 1700 Lenvik Lenvik kirke Tømret Korskirke 1879 750
þorskanne kirkjaTR Torsken[1131] Tømret før 1490 1780 Torsken kirke Tømret Korskirke 1784 100
Gryflufjarðar kirkjaTR Gryllefjord[1132] Tømret før 1389 før 1641 Gryllefjord kapell Tømret Langkirke 1902 150
Bergs kirkjaTR Berg[1133] Tømret før 1490 før 1780 Berg kirke Betong Langkirke 1955 225
Miðfjarðar kirkjaTR Mefjord[1134] Tømret sent 1400-tallet ca 1818 Mefjordvær kapell Tømret Langkirke 1916 120
Helliseyjar kirkjaTR Hillesøy[1135] Tømret 1460–70 før 1770 Hillesøy kirke Tømret Langkirke 1889 304
Eyjafjarðar kirkjaTR Øyfjord[1136] Tømret senmiddelalderen 1720 Ingen nåtidige kirker
Baltastaða kirkjaTR Baltestad[1137] Tømret senmiddelalderen ca 1636
Finnmǫrk Finnmǫrk Simple crown icon.svgMariukirkja á Trumsarᚨᛒ,TR Tromsø[1138] Stavkirke ca 1250 1710-11 Tromsø Tromsø Tromsø domkirke Tømret Langkirke 1861 600
Elverhøy kirke Tømret Korskirke 1803 350
Meðalvík kirkjaTR Melvik[1139] Tømret 1450–75 1600-tallet Ingen nåtidig kirke
Karlsey kirkjaTR Karlsøy[1140] Tømret 1400-tallet før 1620 Karlsøy Karlsøy kirke Tømret Langkirke 1854 570
Helgey kirkjaTR Helgøy[1141] Tømret 1200-tallet før 1660 Helgøy kirke Tømret Langkirke 1889 350
þórisvágr kirkjaTR Torsvåg[1142] Tømret senmiddelalderen ca 1660 Ingen nåtidige kirker
Kvitnes kirckeTR Kvitnes[1143] Tømret senmiddelalderen før 1666
Vannvog kirckeTR Vannvåg[1144] Tømret senmiddelalderen ca 1630
Ingen middelalderkirke Lyngen Lyngen kirke Tømret Korskirke 1740 310
Skerfey kirkjaTR Skjervøy[1145] Tømret 1400-tallet[1146] ca 1660 Skjervøy Skjervøy kirke Tømret Kors-/langkirke 1728 225

Finnmark[rediger | rediger kilde]

Detaljer om middelalderkirker i Finnmark er supplert med [1121].

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Finnmǫrk Finnmǫrk Loppens kirckeTR Yttervær[1147] Tømret senmiddelalderen ca 1620 Alta Loppa Loppa kirke Tømret Langkirke 1953 330/400
Sørver kirckeTR Sørvær[1148] Tømret senmiddelalderen ca 1697 Sørvær kapell Betong Langkirke 1968 108
△Hadsvog kirckeTR Hasvåg[1149] Tømret før 1589 ca 1696 Hasvik Hasvik kirke Tømret Oktogonal 1955 220
Ingen middelalderkirke Alta Talvik kirke Tømret Langkirke 1883 410
Meijfiord kirckeTR Mefjord[1150] Tømret senmiddelalderen ca 1620/1672-4 Hammerfest Hammerfest Hammerfest kirke Betong Langkirke 1961 ca 400
Inghen kirckeTR Ingøy[1151] Tømret senmiddelalderen ca 1694 Måsøy Ingøy kirke Betong Langkirke 1957 120
△Skarsvaag kirckeKms Skarsvåg[1152] Tømret 1620-tallet ca 1698 Skarsvåg kirke Tømret Langkirke 1961 60
Hjelmesø kirckeTR Hjelmsøy[1153] Tømret senmiddelalderen 1747 Ingen nåtidige kirker
Tuenæs kirckeTR Tunes[1154] Tømret senmiddelalderen 1660-tallet
△Stappen kirckeTR Kirkestappen[1155] Tømret før 1598 ca 1697
Kjelvig kirckeTR Kjelvik[1156] Tømret før 1521 ca 1831 Porsanger Honningsvåg kirke Tømret Langkirke 1885 220
△Opnen kirckeTR Opnan[1157] Tømret før 1589 ca 1601 Ingen nåtidige kirker
△Hellenæs kirckeTR Helnes[1158] Tømret før 1589 før 1694
Ingen middelalderkirke Kistrand kirke Tømret Langkirke 1856 194
Skytningsberg kirckeTR Skjøtningberg[1159] Tømret senmiddelalderen 1643 Lebesby Kjøllefjord kirke Stein Langkirke 1951 300
Omgang kirckeTR Omgang[1160] Tømret senmiddelalderen 1774 Gamvik kirke Betong Langkirke 1958 224
△Vatzøe kirckeTR Vadsøy[1161] Tømret før 1575 1710 Varanger Vadsø Vadsø kirke Betong Langkirke 1958 415
Vargeyjar kirkjaTR Vardø[1162] Tømret 1307 1711 Vardø Vardø kirke Betong Langkirke 1958 432
△Kyberg kirckeTR Kiberg[1163] Tømret før 1589 1667 Ingen nåtidig kirke
Madkorf kirckeTR Makkaur[1164] Tømret før 1511-12 1691

Forklaringer[rediger | rediger kilde]

Prefiks[rediger | rediger kilde]

Kilder[rediger | rediger kilde]

Nåtidig kirke, Suffiks[rediger | rediger kilde]

 • Bevart kirke, helt eller vesentlig delvis
 • Ny kirke, på samme tuft
 • Ny kirke, på samme sted
 • Ny kirke, på ny lokasjon

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Åpne for å se liste over referanser
 1. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. 
 2. ^ a b c d e f Historisk-geografisk Beskrivelse over Kongeriget Norge (Noregsveldi) i Middelalderen. Wilhelm Grams forlag. 1849. s. 37-8. 
 3. ^ Kirker i glemselens slør. D. Bertelsen. 2016. ISBN 9788269036800. 
 4. ^ Registratur over manntallene 1663-1666 og 1701 i det norske riksarkiv. Oslo: [Riksarkivet]. 1934. 
 5. ^ «Gamle Aker kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 6. ^ «Akershus slottskirke». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 7. ^ «Minneparken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 8. ^ «Fransiskanerklosteret». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 9. ^ «Hovin kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 10. ^ «Korskirken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 11. ^ «Nonneseter kloster». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 12. ^ «Clemenskirken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 13. ^ «Nikolaikirken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 14. ^ «Lavranskirken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 15. ^ «Mariakirken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 16. ^ «Olavsklosteret kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 17. ^ «Hovedøya klosterruin». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 18. ^ «Hovin kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 19. ^ «Furuset kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 20. ^ «Smestad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 21. ^ «Maridalen kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 22. ^ Johnsen, Oscar Albert (1905). Bohuslens eiendomsforhold. Cammermeyer. 
 23. ^ Ytterby kyrkoruin
 24. ^ Vår Frus kyrka
 25. ^ Dragsmarks klosterruin
 26. ^ Lyse kyrkoruin
 27. ^ Lyse gamla kyrka
 28. ^ Vrem kyrka
 29. ^ «Søndre Enningdal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 30. ^ Lommelanda kyrka
 31. ^ «Glemmen gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 32. ^ «Onsøy kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 33. ^ «Borge kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 34. ^ «Torsnes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 35. ^ «Hvaler kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 36. ^ «Borgs kirkesteder». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 37. ^ «Ruinparken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 38. ^ «Skjeberg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 39. ^ «Ingedal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 40. ^ «Ullerøy kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 41. ^ «Bø kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 42. ^ «Varteig kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 43. ^ «Tune kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 44. ^ «Alnes (Holleby) kirkested / Alnes kirke». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 45. ^ «Berg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 46. ^ «Rokke kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 47. ^ «Idd kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 48. ^ «Asak kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 49. ^ «Søndre Enningdal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 50. ^ «Råde kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 51. ^ «Tomb gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 52. ^ «Tesal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 53. ^ «Rygge kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 54. ^ «Værne Kloster». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 55. ^ «Våler kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 56. ^ «Svinndal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 57. ^ «Eidsberg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 58. ^ «Hærland gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 59. ^ «Trømborg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 60. ^ «Folkenborg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 61. ^ «Tenol kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 62. ^ «Hen kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 63. ^ «Aremark kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 64. ^ «Øymark kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 65. ^ «Rødenes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 66. ^ «Klund gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 67. ^ «Rømskog kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 68. ^ «Rakkestad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 69. ^ «Degernes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 70. ^ «Os kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 71. ^ «Gjulem kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 72. ^ «Utanskog kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 73. ^ «Askim kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 74. ^ «Trøgstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 75. ^ «Båstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 76. ^ «Spydeberg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 77. ^ «Hovin kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 78. ^ «Heli kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 79. ^ «Skiptvet kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 80. ^ «Skog kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 81. ^ «Vister kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 82. ^ «Hobøl kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 83. ^ «Tomter kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 84. ^ «Ås kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 85. ^ «Kroer kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 86. ^ «Nordby kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 87. ^ «Vestby kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 88. ^ «Såner kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 89. ^ «Garder kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 90. ^ «Frogn kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 91. ^ «Nesodden kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 92. ^ «Oppegård kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 93. ^ «Kråkstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 94. ^ «Ski kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 95. ^ «Haslum kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 96. ^ «Tanum kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 97. ^ «Asker kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 98. ^ «Blakstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 99. ^ «Enebakk kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 100. ^ «Skedsmo kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 101. ^ «Lørenskog kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 102. ^ «Gudleiv Asaks kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 103. ^ «Fet gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 104. ^ «Rælingen kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 105. ^ «Faller kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 106. ^ «Borgen kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 107. ^ «Sørum kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 108. ^ «Frogner kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 109. ^ «Asak kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 110. ^ «Refsum kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 111. ^ «Skea kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 112. ^ «Imshaug kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 113. ^ «Nittedal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 114. ^ «Hakadal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 115. ^ «Ullensaker gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 116. ^ «Furuset gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 117. ^ «Holt kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 118. ^ «Lund kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 119. ^ «Kjos kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 120. ^ «Moen kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 121. ^ «Gislevold kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 122. ^ «Gjerdrum kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 123. ^ «Heni kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 124. ^ «Hovin kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 125. ^ «Nannestad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 126. ^ «Bjørke kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 127. ^ «Holter kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 128. ^ «Foss kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 129. ^ «Løken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 130. ^ «Hemnes gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 131. ^ «Åmot kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 132. ^ «Aurskog gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 133. ^ «Blaker kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 134. ^ «Nes kirkeruin». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 135. ^ «Udenes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 136. ^ «Fenstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 137. ^ «Frøyhov kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 138. ^ «Auli middelalderske kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 139. ^ «Henni kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 140. ^ «Drognes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 141. ^ «Eidsvoll kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 142. ^ «Tønsaker kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 143. ^ «Hurdal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 144. ^ «Feiring kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 145. ^ «Strøm kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 146. ^ «Ullern kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 147. ^ «Oppstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 148. ^ «Sand gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 149. ^ «Mo gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 150. ^ «Eidskog kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 151. ^ «Vinger gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 152. ^ «Øyset kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 153. ^ «Berg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 154. ^ «Furulund kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 155. ^ «Grue gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 156. ^ «Hof kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 157. ^ «Mo - Kirkemo kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 158. ^ «Åsnes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 159. ^ «Våler gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 160. ^ «Frogner kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 161. ^ «Tranby kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 162. ^ «Huseby kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 163. ^ «Hval kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 164. ^ «Egge kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 165. ^ «Sylling kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 166. ^ «Røyken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 167. ^ «Hurum kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 168. ^ «Haug kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 169. ^ «Fiskum kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 170. ^ «Berg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 171. ^ «Efteløt kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 172. ^ «Komnes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 173. ^ «Tuft kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 174. ^ «Hedenstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 175. ^ «Skoger gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 176. ^ «Svelvik kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 177. ^ «Sande kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 178. ^ «Hof kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 179. ^ «Vassås kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 180. ^ «Botne kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 181. ^ «Hillestad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 182. ^ «Våle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 183. ^ «Undrumsdal gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 184. ^ «Borre kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 185. ^ «Nykirke kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 186. ^ «Løvøy kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 187. ^ «Lavranskirkens kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 188. ^ «Mariakirken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 189. ^ «Olavsklosteret». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 190. ^ «Gråbrødreklosteret kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 191. ^ «Thomaskirken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 192. ^ «Peterskirken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 193. ^ «St. Stefans og St.Jørgens hospital». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 194. ^ «Tunsberghus kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 195. ^ «Teie kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 196. ^ «Ramnes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 197. ^ «Fon kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 198. ^ «Vivestad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 199. ^ «Sem kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 200. ^ «Slagen kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 201. ^ «Andebu kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 202. ^ «Kodal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 203. ^ «Høyjord kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 204. ^ «Nøtterøy kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 205. ^ «Tjøme kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 206. ^ «Stokke kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 207. ^ «Skjee kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 208. ^ «Arnadal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 209. ^ «Sandar kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 210. ^ «Tjølling kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 211. ^ «Istre kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 212. ^ «Tanum kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 213. ^ «Berg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 214. ^ «Kjose kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 215. ^ «Hedrum kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 216. ^ «Kvelde gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 217. ^ «Hvarnes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 218. ^ «Svarstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 219. ^ «Hem kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 220. ^ «Styrvoll kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 221. ^ «Skien gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 222. ^ «Gimsøy kloster». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 223. ^ «Borgestad gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 224. ^ «Ballestad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 225. ^ «Klyve kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 226. ^ «Faret kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 227. ^ «Gjerpen kirkestedn». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 228. ^ «Kapitelberget (Bratsberg) kirkeruin». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 229. ^ «Siljan kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 230. ^ «Eidanger kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 231. ^ «Bamble gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 232. ^ «Sannidal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 233. ^ «Drangedal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 234. ^ «Tørdal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 235. ^ «Solum kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 236. ^ «Mælum kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 237. ^ «Mikaelshulens kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 238. ^ «Holla gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 239. ^ «Romnes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 240. ^ «Helgen kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 241. ^ «Fenes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 242. ^ «Bø gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 243. ^ «Gåra kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 244. ^ «Lunde kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 245. ^ «Sauherad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 246. ^ «Nes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 247. ^ «Heddal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 248. ^ a b Norske Sigiller fra Middelalderen. Riksarkivet. 2015. s. 33-47. ISBN 9788254801284. 
 249. ^ «Domkirkeodden kulturmiljø». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 250. ^ «Olavskloster kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 251. ^ «Jørgenskirken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 252. ^ «Vang kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 253. ^ «Hommelstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 254. ^ «Nashaug kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 255. ^ «Skattum kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 256. ^ «Kirkeby kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 257. ^ «Valum kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 258. ^ «Ås kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 259. ^ «Deglum kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 260. ^ «Hovin kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 261. ^ «Ullinshov kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 262. ^ «Baldishol kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 263. ^ «Berg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 264. ^ «Hovin kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 265. ^ «Sterud kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 266. ^ «Ringsaker kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 267. ^ «Berg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 268. ^ «Rør kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 269. ^ «Amb kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 270. ^ «Gjølstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 271. ^ «Skredshol kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 272. ^ «Veldre kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 273. ^ Kirker i Ringsaker. Brøttum, Furnes, Nes, Ringsaker og Veldre historielag. 1995. s. 55. ISBN 8299175682. 
 274. ^ «Brøttum kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 275. ^ «Løten kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 276. ^ «Hov kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 277. ^ «Roko kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 278. ^ «Romedal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 279. ^ «Vallset kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 280. ^ «Stange kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 281. ^ «Ottestad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 282. ^ «Huseby kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 283. ^ «Lindstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 284. ^ «Nøsle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 285. ^ Sverre-soga. no: Samlaget (Landsmaalslaget). 1920. s. 26. 
 286. ^ «Såstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 287. ^ «Vik kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 288. ^ «Elverum gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 289. ^ «Elverum gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 290. ^ «Trysil kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 291. ^ «Åmot gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 292. ^ «Stor-Elvdal gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 293. ^ «Øvre Rendal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 294. ^ «Hornset kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 295. ^ «Biri kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 296. ^ «Segård middelalderske kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 297. ^ «Vardal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 298. ^ «Bråstad gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 299. ^ «Hunn middelalderske kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 300. ^ «Hov kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 301. ^ «Alfstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 302. ^ «Fjell kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 303. ^ «Balke kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 304. ^ «Kvem kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 305. ^ «Ås kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 306. ^ «Kolbu gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 307. ^ «Dyste kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 308. ^ «Jevnaker kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 309. ^ «Lunner kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 310. ^ «Hovland kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 311. ^ «Gran kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 312. ^ «Horgen kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 313. ^ «Bjørge kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 314. ^ «Nes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 315. ^ «Tingelstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 316. ^ «Grinaker kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 317. ^ «Kjos kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 318. ^ «Bilden kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 319. ^ «Dvergsten kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 320. ^ «Fluberg gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 321. ^ «Hov kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 322. ^ «Østsinni kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 323. ^ «Nordsinni gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 324. ^ «Kinn kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 325. ^ «Ullensaker kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 326. ^ «Vølstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 327. ^ «Lillehammer kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 328. ^ «Fåberg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 329. ^ «Saksum gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 330. ^ «Røyne middelalderske kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 331. ^ «Bleken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 332. ^ «Øyra kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 333. ^ «Østre Gausdal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 334. ^ «Follebu kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 335. ^ «Bødalen kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 336. ^ «Svatsum gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 337. ^ «Øyer kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 338. ^ «Tretten gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 339. ^ «Skåden kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 340. ^ «Offigstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 341. ^ «Ringebu kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 342. ^ «Fåvang kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 343. ^ «Venabygd gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 344. ^ «Listad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 345. ^ «Steig kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 346. ^ «Alme kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 347. ^ «Kjorstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 348. ^ «Rolstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 349. ^ «Kvam gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 350. ^ «Sødorp gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 351. ^ «Kvikne gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 352. ^ «Megården - Skåbu gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 353. ^ «Bø kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 354. ^ «Nord-Sel kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 355. ^ «Bjølstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 356. ^ «Breden kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 357. ^ «Vågå kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 358. ^ «Sandbu kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 359. ^ «Lom kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 360. ^ «Garmo gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 361. ^ «Bøverdalen kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 362. ^ «Andvord kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 363. ^ «Nes (Synstnes) kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 364. ^ «Skjåk kyrkjestad». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 365. ^ «Hove kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 366. ^ «Gjeilo kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 367. ^ «Lesja gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 368. ^ «Nørstebø kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 369. ^ «Stavem kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 370. ^ «Dovre gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 371. ^ «Hjerkinn kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 372. ^ «Heggen kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 373. ^ «Nykirke kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 374. ^ «Snarum kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 375. ^ «Vike kirkeruin». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 376. ^ «Holmen gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 377. ^ «Vatnås kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 378. ^ «Eggedal gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 379. ^ «Bråtan, Tradisjonslokalitet». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 380. ^ «Olberg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 381. ^ «Hole kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 382. ^ «Bønsnes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 383. ^ «Stein kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 384. ^ «Norderhov kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 385. ^ «Tyristrand kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 386. ^ «Lunder middelalderske kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 387. ^ «Tanberg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 388. ^ «Haug kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 389. ^ «Viker kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 390. ^ «Nes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 391. ^ «Hval kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 392. ^ «Flesberg stavkirke, kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 393. ^ «Svene kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 394. ^ «Lyngdal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 395. ^ «Rollag kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 396. ^ «Veggli kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 397. ^ «Nore kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 398. ^ «Uvdal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 399. ^ Førstøyl, Tarjei (1997). Høydalsmo kyrkje 250 år. no#: Høydalsmo sokneråd. s. 36. 
 400. ^ «Seljord kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 401. ^ «Flatdal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 402. ^ «Åmotsdal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 403. ^ «Taraldskirken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 404. ^ «Kovadøl kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 405. ^ «Roim-koven kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 406. ^ «Garvik kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 407. ^ «Lisleherad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 408. ^ «Gransherad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 409. ^ «Atrå kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 410. ^ «Mæl kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 411. ^ «Dal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 412. ^ «Hovin kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 413. ^ «Hjartdal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 414. ^ «Sauland kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 415. ^ «Tuddal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 416. ^ «Kviteseid gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 417. ^ «Brunkeberg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 418. ^ «Vrådal gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 419. ^ «Nissedal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 420. ^ «Tveit middelalderske kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 421. ^ «Moland kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 422. ^ «Veum gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 423. ^ «Heggland kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 424. ^ «Mo kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 425. ^ «Skafså kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 426. ^ «Lårdal gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 427. ^ «Høydalsmo gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 428. ^ «Eidsborg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 429. ^ «Rauland kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 430. ^ «Øyfjell kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 431. ^ «Vinje kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 432. ^ «Nesland kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 433. ^ «Grunge Kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 434. ^ «Toresmoen kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 435. ^ «Stavanger domkirke kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 436. ^ «Stavanger Bispegård». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 437. ^ «Stavanger domkirke kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 438. ^ «Martinskirken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 439. ^ «Mariakirken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 440. ^ «St. Petri kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 441. ^ «Hundvåg gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 442. ^ «Gjerstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 443. ^ «Vegårshei kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 444. ^ «Søndeled kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren. 
 445. ^