Norges Kirkebygninger i Middelalderen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Norges Kirkebygninger i Middelalderen er en oversikt basert på Lorentz Dietrichsons bokverk Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden (1888)[1], som redegjør for over norske middelalderkirker. I denne oversikten er nåværende navn angitt for nåtidige kirker, enkelte sammenstillinger mellom middelalderkirke og nåtidig kirke er korrigert, og en del navn og andre opplysninger om middelalderkirker er supplert/endret på grunnlag av et bokverk av Peter Andreas Munch fra 1849[2] (som også er en av Dietrichsons hovedkilder), bøkene Norske Gaardnavne og Kirker i glemselens slør[3], samt Kulturminnesøk.

Åbenbare feilaktige bispedømme- og prostiinndelinger hos Dietrichson er korrigert, og i oversikten nedenfor er derfor Titus Bülches manntall 1663-66[4] lagt til grunn ved lakuner. For samtidige prostier er prostiinndelingen i 1922 lagt til grunn.

Forklaring av merker:

Oslo Bispedømme I.A1 Christiania stift[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Oslosyssel I
(Vingulmǫrk)
Oslo △Akrs kirkjaᚱᛒ Gamle Aker[5] Stein ca 1080 Bevart Christiania Stiftsprovsti Gamle Aker kirke Stein Langkirke før 1080 600
Furusætres kirkiuDN,ᚱᛒ,JN Furuset[6] Tømret 1100-tallet før 1536 Furuset kirke Teglstein Langkirke 1980 600
Margaretto dals kirkjaᚱᛒ Margaretakirken[7] Stein før 1390 før 1536 Maridalen kirke Tømret Landkirke 1900 135
Aggershuus SlotskirkeDN Akershus[8] Stein 1300-tallet 1527 Akershus slottskirke Teglstein Inngår i Akershus slott 1624 550
FransiskanerklosteretDN Fransiskanerklosteret[9] Stein ca 1291 ca 1734 Gamlebyen kirke Stein Langkirke 11/5 1796 570
Hofuinnar spitallDN,ᚱᛒ,JN Hovin[10] Stein før 1371 før 1536 Ingen nåtidige kirker
St. Halvards KirkeSJ,DN Minneparken[11] Stein 1103-30 1661
Det hellige Kors KirkeDN,ᚱᛒ Korskirken[12] Stein 1100-tallet etter 1536
Stæ Mariæ Klosterkirke ved Nunnusetrᚺᚺ Nonneseter[13] Stein ca 1119 1616
St. Clemens KirkeDN,ᚱᛒ Clemenskirken[14] Stein 1100-tallet etter 1536
St. Nicolai Kirkeᚺ4,DN,ᚱᛒ Nikolaikirken[15] Stein 1100-tallet etter 1400
St. Laurentii Kirkeᚺ4,DN,ᚱᛒ Lavranskirken[16] Stein før 1240 etter 1400
Simple crown icon.svgMaríukirkjaSS,DN,ᚱᛒ Mariakirken[17] Stein 1130-tallet ca 1542
St. Olafs Dominikanerkloster Kirkeᚺ4,DN Olavsklosteret[18] Stein ca 1230 etter 1532
Stæ Mariæ og St. Jetmunds Cistercienserklosters Kirke paa HovedøenSS Hovedøya[19] Stein 1147 1532

Oslo Bispedømme I.A2[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Borgesyssel
(Vingulmǫrk)
Eidsberg Aramarka LaurentiuskirkjaDN,ᚱᛒ,PH Aremark[20] Stein før 1250 før 1860 Mellem Borgesyssel Aremark Aremark kirke Teglstein Langkirke 1860 800
Eyjamarkar Mariæ & Micheals kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Øymark[21] Stavkirke før 1353 1725 Øymark kirke Tømret Langkirke 1879 600
Rœðanes Johannes Døberens, Margarethas og Katharinas kirkjaᚱᛒ,PH Rødenes[22] Stein før 1250 Bevart Rødenes Rødenes kirke Stein Langkirke før 1250 240
Klundi Petri & Laurentii kirkjaᚱᛒ,JN Klund[23] Tømret før 1401 1536 Klund kirke Tømret Langkirke 1888 190
Rýmskógs kirkjaᚱᛒ,PH Rømskog[24] Stavkirke før 1369 1799 Rømskog kirke Tømret Langkirke ca 1800 208
Þrykstaða OlafskirkjaDN,ᚱᛒ,PH Trøgstad[25] Stein før 1250 Bevart Trøgstad Trøgstad kirke Stein Langkirke før 1250 520
Boðstaða kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Båstad[26] Stavkirke før 1364 1620-tallet Båstad kirke Tømret Korskirke 1860 500
Askheimr MariakirkjaDN,ᚱᛒ,PH Askim[27] Stein før 1250 ca 1876 Askim Askim kirke Tømret Korskirke 1878 700
Eiðsbergs Olafskirkjaᚺ4,DN,ᚱᛒ Eidsberg[28] Stein 1250-60 Bevart Eidsberg Eidsberg kirke Stein Korskirke 1250-60 750
Hœrulandir kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Hærland[29] Stavkirke før 1366 1701 Hærland kirke Tømret Langkirke 1879 500
Treginsborga LaurentuiskirkjaDN,ᚱᛒ,PH Trømborg[30] Stein før 1364 1878 Trømborg kirke Tømret Langkirke 1879 320
Folkinsborgar MariakirkiaDN,ᚱᛒ,JN Folkenborg[31] Tømret før 1401 1536 Ingen nåtidige kirker
Þenóls Petri & Pauli kirkjaᚱᛒ,JN Tenol[32] Stein før 1401 1536
Hœnes kirkjaᚱᛒ Hen[33] Tømret før 1401 1401
Rakkastaðir MariakirkjaDN,ᚱᛒ,PH Rakkestad[34] Stein før 1334 Bevart Rakkestad Rakkestad kirke Stein Langkirke før 1334 600
Digranes kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Degernes[35] Stein før 1368 1862 Degernes kirke Teglstein Langkirke 1863 350
Óss kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Os[36] Tømret før 1342 1600-tallet Os kirke Tømret Langkirke 1836 250
Gyrðinar Margarethakirkjaᚱᛒ Gjulem[37] Tømret før 1401 før 1536 Ingen nåtidige kirker
Nýjakirkja útanskógsDN,ᚱᛒ Utanskog[38] Tømret før 1342 før 1536
Spjótabergs MargaretarkirkjaDN,ᚱᛒ,PH Spydeberg[39] Stein 1100-1200 1841 Øvre Borgesyssel Spydeberg Spydeberg kirke Stein Langkirke 1844 230
Hofinar Michaelskirkja í LýsadalDN,ᚱᛒ,PH Hovin[40] Tømret før 1348 ca 1620 Hovin kirke Stein Langkirke 1620 200
Helinar kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Heli[41] Stavkirke før 1383 1661 Heli kirke Tømret Langkirke 1861 200
Skygþveita MariakirkjaDN,ᚱᛒ,PH Skiptvet[42] Stein før 1250 Bevart Skiptvet Skiptvet kirke Stein Langkirke før 1250 319
Skógs kirkjaᚱᛒ,JN Skog[43] Tømret 1200-tallet ca 1820 Ingen nåtidige kirker
Viflastaða kirkjaDN,ᚱᛒ Vister[44] Tømret før 1384 1700-tallet

Oslo Bispedømme I.A3[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Borgesyssel
(Vingulmǫrk)
Sarpsborg Hvalír kirkjaᚱᛒ,PH Hvaler[45] Stein 1100-tallet Bevart Nedre Borgesyssel Hvaler Hvaler kirke Stein Langkirke 1100-tallet 410
Glymeimar kirkja í Hrólfseyᚱᛒ,PH Glemmen[46] Stein 1182 Bevart Vestre Fredrikstad Gamle Glemmen kirke Stein Langkirke 1182 95
Glemmen nye kirke Tegl Korskirke 1853 410
Borgar OlafskirkjaDN,ᚱᛒ,PH Borge[47] Stein før 1250 før 1861 Borge Borge kirke Stein Langkirke 1861 600
Hólms kirkja á Þórsnesiᚱᛒ,PH Torsnes[48] Stein før 1250 ca 1859 Torsnes kirke Stein Langkirke 1860 500
Skjálbergs Christi, Stæ Mariæ & St. Petri kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Skjeberg[49] Stein 1050-1100 Bevart Skjeberg Skjeberg kirke Stein Langkirke 1050-1100 360
Ingradalr kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Ingedal[50] Stein før 1250 Bevart Ingedal kirke Stein Langkirke før 1250 150
Ullareyjar kirkjaᚱᛒ,PH Ullerøy[51] Stavkirke før 1397 1635 Ullerøy kirke Tømret Langkirke 1725 150
Bjár kirkjaᚱᛒ [52] Tømret før 1397 1400-tallet Ingen nåtidig kirke
Bergs kirkjaᚱᛒ,PH Berg[53] Stein 1100-tallet Bevart Berg Berg kirke Stein Langkirke 1100-tallet 300
Ásakar kirkjaᚱᛒ,JN Asak[54] Stavkirke før 1397 ca 1630 Asak kirke Tømret Langkirke 1876 250
Roðkar kirkjaᚱᛒ,PH Rokke[55] Stein 1100-tallet Bevart Rokke kirke Stein Langkirke 1100-tallet 160
Iddar kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Idd[56] Stein ca 1100 Bevart Idd Idd kirke Stein Langkirke ca 1100 190
Ránríki Ránríki Ønyndardals kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Søndre Enningdal[57] Stavkirke før 1400 1681 Søndre Enningdalen kirke Tømret Langkirke 1793 100
Borgesyssel
(Vingulmǫrk)
Sarpsborg Mariakirkja í Borgᛟᚺ Borg[58] Stein ca 1016 før 1397 Vestre Borgesyssel Sarpsborg Sarpsborg kirke Teglstein Langkirke 1859 550
St. Olafskirkja í Borgᚱᛒ Stein før 1397 1567
St. Nicolaikirkja í Borgᚱᛒ Nikolaikirken[59] Stein 1100-tallet 1567
Varteiga kirkja Varteig[60] Stavkirke før 1400 1703 Varteig Varteig kirke Tømret Korskirke 1859 410
△Túna kirkjaᚱᛒ,PH Tune[61] Stein før 1080 1863 Tune Tune kirke Stein Langkirke 1865 1100
Álnes kirkjaᚱᛒ
Hǫllubýr Margaretha capellaDN,JN
Alnes (Holleby)[62] Stavkirke før 1400
før 1515
før 1536 Holleby kirke Tømret Langkirke 1884 400
Kolbergs kirkja á ÓðinseyDN,ᚱᛒ,JN Onsøy[63] Stein før 1376 ca 1876 Onsøy Onsøy kirke Teglstein Langkirke 1865 800
Róða kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Råde[64] Stein 1185 Bevart Råde Råde kirke Stein Langkirke 1185 600
Þufnar kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Tomb[65] Tømret 1200-tallet ca 1515 Tomb kirke Tømret Langkirke 1869 275
Þesala kirkjaᚱᛒ,JN Tesal[66] Stein før 1397 før 1536 Ingen nåtidig kirke
Ryggihofs kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Rygge[67] Stein ca 1170 Bevart Rygge Rygge kirke Stein Langkirke ca 1170 300
Johannes Klosterkirkja paa VerneKms Værne[68] Stein 1190 1532 Ingen nåtidig kirke
Válir kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Våler[69] Stein 1150-1200 Bevart Våler Våler kirke Stein Langkirke 1150-1200 227
Svindalr kirkjaᚱᛒ,PH Svinndal[70] Tømret før 1397 1620-tallet Svinndal kirke Tømret Langkirke 1856 300

Oslo Bispedømme I.A4[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Oslosyssel II
(Vingulmǫrk)
Østra lutum Osloár Hóbœli MargaretarkirkjaDN,ᚱᛒ,PH Hobøl[71] Stein 1150-1200 Bevart Øvre Borgesyssel Hobøl Hobøl kirke Steinkirke Langkirke 1150-1200 250
Tómtir Mariæ, Olafs og Annæ kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Tomter[72] Stavkirke før 1377 1620-tallet Tomter kirke Tømret Langkirke 1620-tallet 200
Vestbjár MariakirkjaDN,ᚱᛒ,PH Vestby[73] Stein ca 1200 1885 Vestby Vestby kirke Teglstein Langkirke 1885 475
Sána OlafskirkjaDN,ᚱᛒ,PH Såner[74] Tømret før 1347 1600-tallet Såner kirke Tømret Langkirke 12/3 1880 650
Garða Laurentiuskirkjaᚱᛒ,PH Garder[75] Tømret før 1400 før 1625 Garder kirke Tømret Langkirke 1881 150
Krákastaða Petri & Pauli kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Kråkstad[76] Stein ca 1150 Bevart Kråkstad Kråkstad kirke Stein Langkirke før 1329 400
Skeiðis kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Ski[77] Stein ca 1150 Bevart Ski kirke Stein Langkirke ca 1150 430
Ski nye kirke Teglstein Kvadratisk 1988 460
Áss MariakirkjaDN,ᚱᛒ,PH Ås[78] Stein ca 1170 1866 Ås Ås kirke Teglstein Langkirke 1867 500
Króa kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Kroer[79] Tømret før 1342 1550-1600 Kroer kirke Tømret Langkirke 1852 160
Norðbyjár MargaretarkirkjaDN,ᚱᛒ,PH Nordby[80] Tømret før 1358 ca 1600 Nordby kirke Tømret Langkirke 1827 200
Fraunar kirkja á FolloDN,ᚱᛒ,PH Frogn[81] Tømret før 1312 1600-tallet Frogn Frogn kirke Mur Langkirke 1999 240
Nesoddi kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Nesodden[82] Stein 1100-tallet Bevart Nesodden Nesodden kirke Stein Langkirke 1100-tallet 162
Gerðaruðin kirkjaDN,ᚱᛒ,PH Oppegård[83] Stavkirke før 1358 1722 Oppegård kirke Tømret Langkirke 1/11 1876 180

Oslo Bispedømme I.A5[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Raumafylke Raumarike Ignabakki Botolfskirkja í IgnardalrDN,ᚱᛒ,PH Enebakk[84] Stein 1100-tallet Bevart Nedre Romerike Enebakk Enebakk kirke Stein Langkirke 1100-tallet 280
Rœlingr kirkjaᚱᛒ,PH Rælingen[85] Tømret før 1400 før 1598 Fet Rælingen kirke Tømret Langkirke 1829 218
Falla kirkja á AkrarDN,ᚱᛒ,JN Faller[86] Tømret før 1396 før 1536 Ingen nåtidige kirker
Byrginar kirkja á Akrarᚱᛒ,PH Borgen[87] Tømret før 1400 før 1536
Suðrheims Petri & Pauli kirkjaᛗᛖ,DN,ᚱᛒ Sørum[88] Stein før 1166 Bevart Sørum Sørum kirke Stein Langkirke før 1166 407
Frauna kirkja á GauteiðDN,ᚱᛒ Frogner[89] Stein før 1250 Bevart Frogner gamle kirke Stein Langkirke før 1250 136
Frogner nye kirke Tømret Langkirke 1925 350
Ingriðar Ásakars kirkja á SkaunDN,ᚱᛒ Asak[90] Tømret før 1383 1400-tallet Ingen nåtidige kirker
Rifseimr kirkja á Skaunᚱᛒ,JN Refsum[91] Tømret før 1393 før 1536
Skeiðihofs kirkja í SuðrheimDN,ᚱᛒ Skea[92] Tømret før 1349 1400-tallet
Ímishaugs Mariakirkja á Skaunᚱᛒ,JN Imshaug[93] Stavkirke før 1393 før 1536
Skeiðismór kirkja á GjǫleiðDN,ᚱᛒ Skedsmo[94] Stein 1180 Bevart Skedsmo Skedsmo kirke Stein Korskirke 1180 732
Leireimsskógr kirkjaDN,ᚱᛒ Lørenskog[95] Stein før 1364 Bevart Lørenskog kirke Stein Langkirke før 1364 300
Guðleifs Ásakars kirkja á GjǫleiðDN,ᚱᛒ Gudleiv-Asak[96] Stein før 1393 1673 Ingen nåtidig kirke
Dals Olafs kirkja í NitjudalrDN,ᚱᛒ Nittedal[97] Stein før 1304 1868 Nittedal Nittedal kirke Tømret Langkirke 1869 700
Hakadalr LaurentiuskirkjaDN,ᚱᛒ,JN Hakadal[98] Tømret før 1393 før 1536 Hakadal kirke Tømret Langkirke 1610 150
Gerðarinar Petri & Pauli kirkjaDN,ᚱᛒ Gjerdrum[99] Tømret før 1340 1684 Øvre Romerike Gjerdrum Gjerdrum kirke Tømret Korskirke 1686 350
Heinini Mariæ & Michaels kirkjaDN,ᚱᛒ Heni[100] Stein før 1346 før 1864 Heni kirke Tømret Langkirke 1864 250
△Ullinshofs Johannes Døberens og OlafskirkjaDN,ᚱᛒ Ullensaker[101] Stein før 1300 ca 1475 Ullensaker Ullensaker kirke Tømret Korskirke 1768 540
Hofvinjar Maria kirkja á JasseimrDN,ᚱᛒ Hovin[102] Stavkirke før 1343 1695 Hovin kirke Tømret Korskirke 1/11 1695 416
Furusetr kirkja í KísaDN,ᚱᛒ Furuset[103] Tømret før 1345 før 1879 Furuset kirke Teglstein Langkirke 15/10 1879 450
Holts kirkja í Kísaᚱᛒ,JN Holt[104] Tømret før 1393 1600-tallet Ingen nåtidige kirker
Lunds Margaretakirkja í KísaDN,ᚱᛒ Lund[105] Tømret før 1393 før 1536
Kjósar Michaels kirkja á JasseimrDN,ᚱᛒ,JN Kjos[106] Tømret før 1311 1600-tallet
St Gudmunds capella á JasseimrJN Moen[107] Tømret 1400-tallet 1600-tallet
Geislavallar kirkja á Jasseimrᚱᛒ Gislevold[108] Tømret 1300-tallet før 1393
Nannastaða Johannes Døberen kirkja á Vestþorpiᚺ4,DN,ᚱᛒ Nannestad[109] Stein før 1240 Bevart Nannestad Nannestad kirke Stein Langkirke før 1240 206
Bjǫrku Michaelskirkja á VestþorpiDN,ᚱᛒ Bjørke[110] Stavkirke før 1337 1696 Bjørke kirke Tømret Langkirke 1696 178
Holta Laurentiuskirkja á NorðlœheimiDN,ᚱᛒ Holter[111] Stavkirke før 1304 før 1536 Holter kirke Tømret Langkirke 1600 208
Fors Olafskirkja á NorðlœheimiDN,ᚱᛒ,JN Foss[112] Tømret før 1378 før 1536 Ingen nåtidig kirke

Oslo Bispedømme I.A6[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Raumafylke Sóleyjum Hofs kirkja á FitDN,ᚱᛒ Fet[113] Stavkirke før 1371 1682 Øvre Romerike Fet Fet kirke Tømret Langkirke 1890 700
Leykinar Maria kirkja á HeylǫndumDN,ᚱᛒ Løken[114] Stavkirke før 1311 før 1595 Høland Løken kirke Tømret Tømret 1883 700
Heimness Olafs kirkjaDN,ᚱᛒ Hemnes[115] Stavkirke før 1356 før 1620 Søndre Høland kirke Tømret Korskirke 1866 700
Sitskog kirkjaDN Setskog[116] Tømret før 1489 før 1656 Setskog kirke Tømret Langkirke 1874 300
Aurs MargaretakirkjaDN,ᚱᛒ Aurskog[117] Tømret før 1362 før 1617 Aurskog Aurskog kirke Tømret Langkirke 2/6 1882 700
Fors Laurentius kirkja á BlǫkumDN,ᚱᛒ Blaker[118] Tømret før 1352 før 1665 Blaker kirke Tømret Langkirke 21/12 1881 500
Ness kirkja á Raumarikeᚺ4,DN,ᚱᛒ Nes[119] Stein før 1225 1854 Nes Nes kirke Teglstein Langkirke 1859-60 900
Údylgjunes kirkjaDN,ᚱᛒ Udenes[120] Tømret før 1323 1567 Udenes kirke Tømret Korskirke 4/7 1706 600
Fenastaða kirkja i VǫrmudalrDN,ᚱᛒ Fenstad[121] Tømret før 1330 ca 1615 Fenstad kirke Tømret Korskirke 1703 500
Freyhofs kirkjaDN,ᚱᛒ,JN Frøyhov[122] Tømret før 1312 1600-tallet Ingen nåtidige kirker
Aulini kirkja í AulinibingrDN,ᚱᛒ,JN Auli[123] Tømret før 1340 1600-tallet
Henninar kirkja í RunninibingrDN,ᚱᛒ,JN Henni[124] Tømret før 1330 1600-tallet
Drǫggunes kirkja í RunninibingrDN,ᚱᛒ,JN Drognes[125] Tømret før 1337 1600-tallet
Eiðsvalla Kross, Petri & Pauli kirkjaᚺ4,DN,ᚱᛒ Eidsvoll[126] Stein ca 1200 Bevart Eidsvoll Eidsvoll kirke Stein og teglstein Korskirke ca 1200 750
þyrnis kirkja í DuráliDN,ᚱᛒ,JN Tønsaker[127] Tømret før 1348 1600-tallet Ingen nåtidig kirke
Hurðadalr Margareta kirkjaDN,ᚱᛒ Hurdal[128] Stavkirke før 1300 1681 Hurdal Hurdal kirke Tømret Langkirke 1681 250
Fegringar Petri Pauli & Thomæ Cantuariensis kirkjaDN,ᚱᛒ Feiring[129] Stavkirke før 1335 1693 Feiring kirke Tømret Langkirke 1875 200
Straumr Olafskirkja í ÓdalrDN,ᚱᛒ Strøm[130] Stavkirke før 1342 etter 1598 Vinger og Odal Sør-Odal Strøm kirke Teglstein Korskirke 1857 500
Ullernis Olafskirkja í ÓdalrDN,ᚱᛒ Ullern[131] Stavkirke før 1361 før 1623 Ullern kirke Teglstein Langkirke 1869 500
Uppstaða Halvardskirkja í ÓdalrDN,ᚱᛒ Oppstad[132] Stavkirke før 1390 før 1634 Oppstad kirke Tømret Korskirke 1725 300
Sands Olafskirkja í Ódalrᚱᛒ,PH Sand[133] Stavkirke før 1394 etter 1597 Nord-Odal Sand kirke Tømret Langkirke 1891 340
Júgramór Michaelskirkja í Ódalrᚱᛒ,PH Jugramo[134] Stavkirke før 1400 før 1770 Mo kirke Tømret Oktogon 1864 500
Eiðaskógr Olafskirkja á Sóleyjumᚺ4,ᚱᛒ,PH Eidskog[135] Stavkirke 1100-tallet 1665 Eidskog Eidskog kirke Tømret Korskirke 1665 350
Vingr Johanniskirkja á SóleyjumDN,ᚱᛒ,PH Vinger[136] Stavkirke før 1227 før 1698 Vinger Vinger kirke Tømret Korskirke 1698 618
Eyjasetrs Margareta kirkja í Ódalrᚱᛒ,PH,JN Øyset[137] Tømret 1100-tallet før 1598 Ingen nåtidige kirker
Berga Mariœ kirkja á SóleyjumDN,ᚱᛒ,JN Berger[138] Tømret før 1386 før 1651
Fyrilundar Laurentius kirkja á SóleyjumDN,ᚱᛒ,JN Furulund[139] Stavkirke før 1394 før 1651 Brandval Brandval kirke Tømret Korskirke 1651 300
Grǫfu Johannes Døberens kirkja á SóleyjumPN,DN,ᚱᛒ Grue[140] Stavkirke før 1224 før 1609 Solør Grue Grue kirke Stein Langkirke 28/9 1828 600
Hofs Olafs kirkja á SóleyjumDN,ᚱᛒ Hof[141] Stavkirke før 1400 1861 Hof Hof kirke Teglstein Korskirke 1858 800
Móa Perti & Pauli kirkja á Sóleyjumᚱᛒ,PH Kirkemo[142] Tømret før 1400 før 1536 Ingen nåtidig kirke
Ásness Mariœkirkja á Sóleyjumᚱᛒ,PH Åsnes[143] Stavkirke før 1394 før 1776 Åsnes Åsnes kirke Tømret Korskirke 1744 400
Vála Mariœkirkja á Sóleyjumᚱᛒ,PH Våler[144] Stavkirke før 1394 ca 1805 Våler Våler kirke Tømret Korskirke 1804 500

Oslo Bispedømme I.A7[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Oslosyssel Oslo Vestre Hofvin Maria Hospitals kirkePN,DN,ᚱᛒ Hovin[145] Stein før 1327 før 1536 Østre Aker Østre Aker Østre Aker kirke Teglstein Langkirke 1860 900
Furusetrs kirkjaDN,ᚱᛒ Furuset[146] Stavkirke 1100-tallet før 1536 Furuset kirke Teglstein Arbeidskirke 1980 600
Smiðsstaðir kirkjaJN Smestad[147] Stavkirke senmiddelalderen før 1536 Vestre Aker Vestre Aker Skøyen kirke Teglstein Langkirke 1989 500
Margrétardalr kirkjaᚱᛒ,JN Maridalen[148] Stein 1200-tallet 15/1600-tallet Maridalen kirke Tømret Langkirke 1888 135
Haslheims kirkja í EystrabergheimsheraðiDN,ᚱᛒ Haslum[149] Stein ca 1190 Bevart Bærum Haslum Haslum kirke Stein Korskirke ca 1190 225
Túneims Maria kirkja í VestrabergheimsheraðiDN,ᚱᛒ Tanum[150] Stein 1100–1130 Bevart Tanum Tanum kirke Stein Langkirke 1100–1130 250
Aska Mariæ, Fabiani & Sebastani kirkjaPN,DN,ᚱᛒ Asker[151] Stein før 1250 1878 Asker Asker Asker kirke Teglstein Langkirke 1879 900
Blakkastaðir kirkjaᚺ4 Blakstad[152] Stein før 1226 lenge før 1536 Ingen nåtidig kirke
Fraunar Mariæ & Johannes Døberens kirkja á HlidumPN,DN,ᚱᛒ Frogner[153] Stein før 1250 1651 Lier Lier Frogner kirke Stein Korskirke 1694 500
Þrandabýjár Michaels kirkja á HliðumDN,ᚱᛒ Tranby[154] Stein før 1347 1854 Tranby kirke Stein Langkirke 1855 400
Syllingadalr Margareta & Halvards kirkja á Hlidumᚱᛒ,PH Sylling[155] Stein før 1400 1851 Sylling kirke Stein Langkirke 1852 450
Húsabjár Olafs kirkja á Hliðumᚱᛒ,JN Huseby[156] Stein før 1400 før 1536 Ingen nåtidige kirker
Hváls Halvarðs kirkja á Hliðumᚱᛒ,JN Hval[157] Tømret før 1400
Eggjar Margareta kirkja á HliðumDN,ᚱᛒ Egge[158] Tømret før 1345
Reykinar kirkja í MýrahvarfDN,ᚱᛒ Røyken[159] Stein før 1335 Bevart Røyken Røyken kirke Stein Langkirke før 1335 240
Hofs Mariakirkja á Huðrheimumᚱᛒ Hurum[160] Stein før 1335 Bevart Hurum Hurum kirke Stein Langkirke før 1335 150
Vestfold I Haugs Petri & Pauli kirkja á EikjumDN,ᚱᛒ Haug[161] Stein før 1250 1818 Drammen Eiker Eiker kirke Teglstein Langkirke 1861 1200
Fiskheims Olafs kirkja á EikjumDN,ᚱᛒ Fiskum[162] Stein før 1250 Bevart Fiskum gamle kirke Stein Langkirke før 1250 150
Fiskum kirke Teglstein Korskirke 1866 210
Bergs Margarethe kirkja á EikjumDN,ᚱᛒ Berg[163] Stein før 1375 før 1536 Ingen nåtidig kirke

Hamar Bispedømme I[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Hadafylke I Hringaríki Heggini kirkja á MóðheimrDN,PH Heggen[164] Stein 1200-tallet Bevart Drammen Modum Heggen kirke Stein Korskirke 1200-tallet 460
Nýjakirkja á MóðheimrDN,PH Nykirke[165] Stavkirke før 1334 1692 Nykirke Tømret Langkirke 1842 400
Snareimsr kirkjaDN,PH Snarum[166] Stavkirke før 1466 før 1702 Snarum kirke Teglstein Langkirke 1867 300
Víka kirkjaDN,PH Vike[167] Stein 1200-tallet før 1536 Ingen nåtidig kirke
Holmeimr kirkja í SigmudalrDN,PH Sigdal[168] Stavkirke før 1331 1855 Sigdal Holmen kirke Tømret Langkirke 9/11 1853 750
Kapellan á VatnássJN Vatnås[169] Stavkirke senmiddelalderen ca 1660 Vatnås kirke Tømret Korskirke ca 1660 150
Hoflands kirkja í EggjadalrDN,PH Eggedal[170] Stavkirke før 1334 1881 Eggedal kirke Tømret Langkirke 18/9 1878 300
Hǫrgasetri Horgeseter[171] Tømret senmiddelalderen ca 1349 Ingen nåtidig kirke
Ǫlbergs kirkja í KrœðisheraðiDN,PH Olberg[172] Stavkirke før 1389 etter 1673 Krødsherad Olberg kirke Tømret Langkirke 1859 600
Hólar kirkjaDN,PH Hole[173] Stein ca 1200 Bevart Ringerike og Hallingdal Hole Hole kirke Stein Korskirke ca 1200 500
Bœnhússnes kirkjaPH,JN Bønsnes[174] Stein ca 1300 Bevart Bønsnes kirke Stein Langkirke ca 1300 200
Steins kirkjaDN,PH Stein[175] Stein 1100-tallet 1600-tallet Ingen nåtidig kirke
Njarðarhofs kirkjaDN,PH Norderhov[176] Stein ca 1170 Bevart Norderhov Norderhov kirke Stein Korskirke ca 1170 700
Hofvin kirkeDN Tyristrand[177] Tømret før 1514 før 1536 Tyristrand kirke Tømret Langkirke 1857 300
Hlunna kirkjaJN Lunder[178] Stavkirke 1200-tallet ca 1644 Lunder kirke Tømret Korskirke 1761 350
Þornbergi kirjaDN Tanberg[179] Stein før 1200 ca 1305 Ingen nåtidig kirke
Haugs kirkja í VangsbygðDN,PH Haug[180] Stein 1200-tallet Bevart Haug Haug kirke Stein Langkirke 1200-tallet 308
Víka kirkja í ÁrdalrDN,JN Viker[181] Stavkirke før 1529 1697 Ådal Viker kirke Tømret Langkirke 1697 200
Nes kirkja í ÁrdalrJN Nes[182] Tømret senmiddelalderen før 1536 Nes kirke Tømret Oktogonal 1858 300
Kirkja á Hval Hval[183] Tømret senmiddelalderen før 1536 Hval kirke Tømret Oktogonal 1862 350

Stavanger Bispedømme I[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Haddingjadal Haddingjadal I Ness kirkjaPN,Gg Nes[184] Stavkirke før 1327 1864 Ringerike og Hallingdal Nes Nes kirke Tømret Korskirke 16/7 1862 700
Flóðar kirkjaPN,Gg Flå[185] Stavkirke før 1327 1854 Flå kirke Tømret Korskirke 15/0 1858 600
Kapellan á Garnás Garnås[186] Tømret senmiddelalderen før 1743 Ingen nåtidige kirker
Gaulsvíkr kirkjaDN,PN Gulsvik[187] Stavkirke før 1327 før 1743
Gǫrðar kirkjaDN,Gg Gol[188] Stavkirke før 1200 flyttet til Norsk Folkemuseum Gol Gol kirke Tømret Langkirke 7/6 1882 800
Skóðvinjar kirkja í HemsudalrPN,Gg Skodvin[189] Stavkirke 1200-tallet 1882 Hemsedal kirke Tømret Langkirke 8/6 1882 500
Álls kirkjaDN,Gg Ål[190] Stavkirke før 1200 1880 Ål Ål kirke Tømret Langkirke 29/9 1880 700
Þorpar kirkjaPN,Gg Torpo[191] Stavkirke 1160 Bevart Torpo stavkirke Stavkirke Langkirke 1160 120
Torpo kirke Tømret Langkirke 1/10 1880 270
Hols kirkjaDN,Gg Hol[192] Stavkirke 1200-tallet Bevart Hol Hol gamle kirke Tømret Langkirke 1200-tallet 180
Hol kirke Tømret Langkirke før 1853 400

Hamar Bispedømme II[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Grænafylke I Þelamarkar I Flisberg kirkja á NumadalrDN,PH Flesberg[193] Stavkirke ca 1200 Bevart Kongsberg Flesberg Flesberg stavkirke Stavkirke Korskirke ca 1200
1735
200
Svinefju kirkjaDN,PH Svene[194] Stavkirke før 1328 1737 Svene kirke Tømret Korskirke 1738 200
Lyngdals kirkja á NumadalrJN Lyngdal[195] Stavkirke før 1594 1697 Lyngdal kirke Tømret Korskirke 1697 200
Rollags kirkjaDN,PH Rollag[196] Stavkirke 1200-tallet Bevart Rollag Rollag stavkirke Stavkirke Langkirke 1200-tallet 350
Veghliðar kirkjaDN,PH Veggli[197] Stavkirke før 1451 1861 Veggli kirke Tømret Langkirke 1858 300
Nóra kirkja í NumadalrDN,PH Nore[198] Stavkirke ca 1170 Bevart Nore Nore stavkirke Stavkirke Langkirke ca 1170 150
Nore kirke Tømret Langkirke 1880 400
Uppdals kirkja í NumadalrDN,PN Uvdal[199] Stavkirke ca 1170 Bevart Uvdal stavkirke Stavkirke Korskirke ca 1170 170
Uvdal kirke Dragestil Langkirke 1893 350

Oslo Bispedømme II.A[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Vestfold II Túnsberg Lurentii kirkja í TúnsbergDN,ᚱᛒ Lavrans[200] Stein 1100-tallet 1810 Tønsberg Tønsberg Tønsberg domkirke Teglstein Langkirke 1858 1046
Mariæ kirkja í Túnsbergᚱᛒ Mariakirken[201] Stein før 1217 1864 Ingen nåtidige kirker
Olafs klaustr kirkja í Túnsbergᚱᛒ Olavsklosteret[202] Stein for 1207 før 1536
Minoriternes klaustr kirkja í Túnsbergᚺ4 Gråbrødreklosteret[203] Stein 1217-63 før 1536
Thomas kirkja í Túnsbergᚺ4 Thomaskirken[204] Stein før 1218 før 1536
Petri kirkja í Túnsbergᚱᛒ Peterskirken[205] Stein før 1298 før 1536
Simple crown icon.svgSt. Stephani kirkja í Túnsbergᚺ4,ᚱᛒ St. Stefan[206] Stein 1217-63 før 1536
Simple crown icon.svgMichaels kirkja í Túnsbergᚱᛒ Tunsberghus[207] Tømmer før 1201 før 1536
Capel i Teigar BiskopsgaardDN Teie[208] Stein før 1298 før 1536

Oslo Bispedømme II.B[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Vestfold II Vestfoldár I Elptarlǫyti Maria og Johannes kirkjaDN,ᚱᛒ Efteløt[209] Stein før 1250 Bevart Kongsberg Sandsvær Efteløt kirke Stein Langkirke før 1250 190
Heðinstaða Michaels kirkjaDN,ᚱᛒ Hedenstad[210] Stein ca 1200 Bevart Hedenstad kirke Stein Langkirke ca 1200 150
Kaupmannaness Andreas kirkjaDN,ᚱᛒ Komnes[211] Stein før 1400 1881 Komnes kirke Tømret Langkirke 1881 170
Túpta kirkja í SandshverfiDN,ᚱᛒ Tuft[212] Stavkirke før 1366 1880 Tuft kirke Teglstein Langkirke 1880 140
Oslo Vestre II Hanavals Olafs kirkja i SkógabygdDN,ᚱᛒ Skoger[213] Stein ca 1220 Bevart Nordre Jarlsberg Skoger Skoger gamle kirke Stein Langkirke ca 1220 200
Skoger kirke Teglstein Langkirke 9/12 1885 350
Straums Nicolai kirkjaDN,ᚱᛒ Svelvik[214] Stein før 1396 før 1859 Svelvik Svelvik kirke Teglstein Langkirke 1859 800
Hofs kirkja í ReyrdalDN,ᚱᛒ Hof[215] Stein ca 1150 Bevart Hof Hof kirke Stein Langkirke ca 1150 350
Vestfoldár II Vatsás kirkjaDN,PH Vassås[216] Stein ca 1200 Bevart Vassås kirke Stein Langkirke ca 1200 150
Oslo Vestre III Sandini Maria kirkjaDN,ᚱᛒ Sande[217] Stein før 1100 Bevart Sande Sande kirke Stein Langkirke før 1100 350
Vestfoldár III Botnar Nicolaus kirkjaDN,ᚱᛒ Botne[218] Stein ca 1200 Bevart Botne Botne kirke Stein Langkirke ca 1200 240
Hildistaða Margareta kirkjaDN,ᚱᛒ Hillestad[219] Stavkirke før 1390 1724 Hillestad kirke Tømret Langkirke 1724 150
Válir St. Olafs kirkjaDN,ᚱᛒ Våle[220] Stein ca 1190 Bevart Våle Våle kirke Stein Langkirke ca 1190 500
Undreimsdals Michaels kirkjaDN,ᚱᛒ Undrumsdal[221] Stavkirke før 1315 ca 1629 Undrumsdal kirke Tømret Langkirke 1882 175
Borra Olafs & Nicolai kirkjaDN,ᚱᛒ Borre[222] Stein 1100-tallet Bevart Borre Borre kirke Stein Langkirke 1100-tallet 316
Nicolai nyja kirkja á BorroDN,ᚱᛒ Nykirke[223] Stein 1100-tallet Bevart Nykirke Stein Langkirke 1100-tallet 140
Laufeyja Halvard & Martins kirkjaᚱᛒ,PH Løvøy[224] Stein 1200-tallet før 1536 Løvøy kapell Stein Langkirke 1200-tallet 100
Hrafnnes Petri & Pauli kirkjaDN,ᚱᛒ Ramnes[225] Stein 1100-tallet Bevart Søndre Jarlsberg Ramnes Ramnes kirke Stein Langkirke 1100-tallet 320
Fónes Michaels kirkjaDN,ᚱᛒ Fon[226] Stein 1100-tallet Bevart Fon kirke Stein Langkirke 1100-tallet 130
Vifilsstaðir Petri & Pauli kirkjaᚱᛒ Vivestad[227] Tømret før 1400 før 1628 Vivestad kirke Tømret Langkirke 1914 152
△Sœheims Olafs kirkjaᚱᛒ,PH Sem[228] Stein før 1080 Bevart Sem Sem kirke Stein Langkirke før 1080 500
Slagns Botolfs kirkjaDN,ᚱᛒ Slagen[229] Stein før 1250 1898 Slagen kirke Teglstein Langkirke 1901 500
Andabús Mariæ & Nicolai kirkjaDN,ᚱᛒ Andebu[230] Stein 1100-tallet Bevart Andebu Andebu kirke Stein Langkirke 1100-tallet 300
Kvǫðudalr kirkjaDN,ᚱᛒ Kodal[231] Stein 1100-tallet Bevart Kodal kirke Stein og tømmer Langkirke 1100-tallet 225
Haugagerðis kirkjaDN,ᚱᛒ Høyjord[232] Stavkirke 1100-tallet Bevart Høyjord stavkirke Stavkirke Langkirke 1100-tallet 180
Njótareyjar Mariæ kirkjaDN,ᚱᛒ Nøtterøy[233] Stein 1100-tallet Bevart Nøtterøy Nøtterøy kirke Stein Langkirke 1100-tallet 1100
Tjúma Olafs kirkjaDN,ᚱᛒ Tjøme[234] Stein før 1315 1866 Tjøme Tjøme kirke Teglstein Langkirke 1866 800
Stokka Andreas kirkjaDN,ᚱᛒ Stokke[235] Stein før 1329 1886 Stokke Stokke kirke Teglstein Langkirke 1885 700
Skeiðhaugar Petri & Pauli kirkjaDN,ᚱᛒ Skjee[236] Stein 1100-tallet Bevart Skjee kirke Stein Langkirke 1100-tallet 343
Arnadalr Olafs kirkjaDN,ᚱᛒ Arnadal[237] Tømret før 1352 før 1620 Arnadal kirke Tømret Langkirke 1882 300
Sandar Mariæ & Olafs kirkjaDN,ᚱᛒ Sandar[238] Stein før 1315 1790 Larvik Sandar Sandar kirke Tømret Korskirke 1791 1000
Þjóðalings Mariæ & Michaels kirkjaDN,ᚱᛒ Tjølling[239] Stein ca 1150 Bevart Tjølling Tjølling kirke Stein Basilika ca 1150 500
Ístru kirkja í ÞjoðalingDN,ᚱᛒ Istre[240] Stavkirke før 1320 1567 Ingen nåtidig kirke
Tunheims Olafs kirkja á NesjarDN,ᚱᛒ Tanum[241] Stein 1100-tallet Bevart Brunlanes Tanum kirke Stein Langkirke 1100-tallet 350
Bergs Laurentius kirkja á NesjarDN,ᚱᛒ Berg[242] Stein 1100-tallet 1882 Berg stenkirke Stein Langkirke 1100-tallet/1972 122
Berg kirke Tømret Langkirke 1878 570
Kjósar St Bartholomei kirkjaᚱᛒ,PH Kjose[243] Tømret før 1317 ca 1605 Kjose kirke Tømret Langkirke 1850 150
△Heiðareimr Michaelskirkjaᚱᛒ,PH Hedrum[244] Stein før 1080 Bevart Hedrum Hedrum kirke Stein Langkirke før 1080 350
Kveldr Mariæ & Andreæ kirkjaDN,ᚱᛒ Kvelde[245] Tømret før 1340 ca 1617 Kvelde kirke Tømret Langkirke 1871 266
Hvaraness Olafs kirkjaDN,ᚱᛒ Hvarnes[246] Stavkirke før 1370 etter 1666 Hvarnes kirke Tømret Langkirke 1705 160
Svarfaðarstaðir Olafs kirkja í LagardalrDN,ᚱᛒ Svarstad[247] Stavkirke før 1359 1392 Lardal Svarstad kirke Tømret Langkirke 1657 350
Hœms Olafs kirkjaDN,ᚱᛒ Hem[248] Stein 1392 Bevart Hem kirke Stein Langkirke 1392 125
Stýrivalla Laurentii kirkja i LagerdalDN,ᚱᛒ Styrvoll[249] Stein ca 1175 Bevart Styrvoll kirke Stein Langkirke ca 1175 210

Hamar Bispedømme III - B. Hamar stift[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Heinafylke Heiðmǫrk Hamar Trefoldighets Christkirke Domkirkeodden[250] Stein 1000-tallet før 1536 Hamar Hamar Hamar domkirke Teglstein Langkirke 1863 500
Hamar krosskirkja Teglstein etter 1250 før 1536 Ingen nåtidige kirker
Helligaands Korshus á Hamar før 1284 før 1536
St. Antionii Kloster Kirke á Hamar før 1284 før 1536
St. Olafs Prædikebrødre Kloster Kirke paa Hamar Olavskloster[251] Stein katolsk tid før 1536
St. Jørgens Kirke paa Hamar Jørgenskirken[252] Stavkirke katolsk tid før 1536
Klemetskirkja í RiðabuDN,PH Vang[253] Stein 1100-tallet 1804 Vang Vang kirke Stein Oktogonal 1810 895
Hǫmlustaðir kirkjaDN,PH Hommelstad[254] Stavkirke før 1383 1705 Ingen nåtidige kirker
Nashaugar kirkjaDN,JN Nashaug[255] Stavkirke før 1395 før 1536
Skatteimr kirkjaDN,JN Skattum[256] Stavkirke før 1361 før 1536
St. Michels kirkjaJN Kirkeby[257] Stavkirke katolsk tid før 1536
Varðeimr kirkjaJN Valum[258] Stavkirke katolsk tid før 1536
Áss kirkjaJN Ås[259] Stavkirke katolsk tid før 1536
Deigaleimr kirkja á FurnesiDN,JN Deglum[260] Stein før 1337 etter 1598 Furnes Furnes kirke Stein Korskirke 1707 390
Hofvinar kirkja á FurnesiDN,JN Hovin[261] Stavkirke før 1327 før 1536 Ingen nåtidig kirke
Eystridalir Eystridalir I Alfrheimsheraði kirkjaDN,PH Elverum[262] Tømret før 1346 før 1736 Søndre Østerdalen Elverum Elverum kirke Tømret Korskirke 1736 700
St. Þorleifs capellaJN Elverum[263] Stavkirke før 1598 før 1690 Ingen nåtidig kirke
Trysiljum kirkjaDN,PH Trysil[264] Tømret før 1403 ca 1750 Trysil Trysil kirke Tømret Langkirke 1861 560
Ámóti kirkjaDN,PH Åmot[265] Stavkirke før 1400 før 1529 Åmot Åmot kirke Tømret Korskirke 1768 510
Elfardals St. Micheals kirkjaDN,PH Stor-Elvdal[266] Stavkirke før 1381 ca 1730 Stor-Elvdal Stor-Elvdal kirke Tømret Oktogonal 1809 400
Éfri Hreinudals St. Simons kirkjaDN,PH Øvre Rendal[267] Tømret før 1510 før 1759 Nordre Østerdalen Rendal Øvre Rendal kirke Tømret Korskirke 1759 350
Neðri Hreinudals Petri kirkjaPH,JN Hornset[268] Tømret før 1589 før 1747 Ytre Rendal kirke Tømret Korskirke 1747 240
Iðri kirkja Stavkirke 1400-tallet før 1842 Norra Dalarna (Sverige) Idre-Särna (Sverige) Idre kyrka Tømret Langkirke 1933
Sǫrnum kirkja Stavkirke 1300-tallet før 1684 Särna kyrka Tømret Langkirke 1895

Nidaros Erkebispedømme I[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Eystridalir Dalír I Tynnusetrs Laurentius, Thomas og Margarethas kirkjaJN Tynset[269] Stavkirke 1211 1654 Nordre Østerdalen Tynset Tynset kirke Tømret Langkirke 1793 712

Hamar bispedømme IV[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Eystridalir Eystridalir II Týsludals kirkjaDN,JN Tylldal[270] Stavkirke før 1381 1660 Nordre Østerdalen Tynset Tylldalen kirke Tømret Langkirke 1736 278

Nidaros Erkebispedømme II[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Eystridalir Dalír II Vinðgil kirkjaJN Vingelen[271] Stavkirke katolsk tid før 1653 Nordre Østerdalen Tolga Vingelen kirke Tømret Langkirke 1880 350
Kvikna kirkjaJN Kvikne[272] Stavkirke katolsk tid før 1654 Kvikne Kvikne kirke Tømret Korskirke 1654 220

Hamar Bispedømme V.A[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Heinafylke II Heiðmǫrk II Ullinshofs kirkja á NesiDN,PH Ullinshov[273] Stein ca 1100 Bevart Hedemarken Nes Nes kirke Stein Korskirke ca 1100 342
Baldishóla kirkjaDN,PH Baldishol[274] Tømret 1100-tallet før 1536 Stavsjø kirke Stein Langkirke 1880 300
Bergs kirkja á NesíDN,JN Berg[275] Stavkirke før 1234 før 1536 Ingen nåtidige kirker
Hovin kirkja Hovin[276] Tømret 1100-tallet før 1536
Steinarhofs kirkjaDN,JN Sterud[277] Tømret før 1357 før 1536
Hringisakr Olafs kirkjaᚺ4DN Ringsaker[278] Stein 1100-tallet Bevart Ringsaker Ringsaker kirke Stein Korskirke 1100-tallet 400
Bergs kirkja í SvaðabúDN,JN Berg[279] Stavkirke før 1323 før 1536 Ingen nåtidige kirker
Reyri kirkjaJN Rør[280] Tømret 1150-tallet før 1536
Am kirkja í SvaðabúDN Amb[281] Tømret før 1397 1400-tallet
Geylastaða kirkja í SvaðabúDN,JN Gjølstad[282] Stavkirke før 1348 ca 1590
Skriðishóls kirkjaDN,JN Skredshol[283] Tømret før 1403 før 1536
Filkisakrs kirkja á VeldrumDN,PH Veldre[284] Tømret før 1332 1598-1727 Veldre Veldre kirke Tømret Korskirke 1727 536
Brjóteimr kirkjaDN,PH[285] Brøttum[286] Stavkirke før 1370 før 1411 Brøttum Brøttum kirke Tømret Korskirke 1790 434
Lautinar kirkja á FauskarDN,PH Løten[287] Stein ca 1200 Bevart Løten Løten kirke Stein Langkirke ca 1200 700
Hofs kirkja í LautiniDN Hov[288] Stavkirke før 1459 1400-tallet Ingen nåtidige kirker
Roko Michaels kirkja á FauskarDN,JN Roko[289] Stein før 1254 1567
Ruðmudalr Petrs kirkjaDN,PN Romedal[290] Stein før 1250 1886 Romedal Romedal kirke Stein Langkirke 1887 440
Vallarsetr kirkja í RuðmudalrJN Vallset[291] Tømret før 1520 ca 1598 Vallset kirke Tømret Langkirke 1850 350
Stanga kirkjaᚺ4,DN,PH Stange[292] Stein 1100-tallet Bevart Stange Stange kirke Stein Langkirke 1100-tallet 700
Ottastaða kirkjaDN,PN Ottestad[293] Tømret før 1337 før 1628 Ottestad kirke Tømret Korskirke 1730 400
Húsabœjar kirkjaDN,PN Huseby[294] Tømret før 1263 før 1536 Ingen nåtidige kirker
Kǫmestaða kirkjaDN Tømret før 1346 før 1536
Linastaðir kirkjaDN,JN Lindstad[295] Stein før 1335 før 1536
Nytjuls kirkja í SkaunDN,JN Nøsle[296] Tømret før 1363 før 1536
Sásastaða kirkjaJN[297] Såstad[298] Stein før 1177 før 1536
Vikr kirkjaDN,JN Vik[299] Tømret 1400-tallet før 1536

Hamar Bispedømme V.B[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Heinafylke III Heiðmǫrk III Sigistaða kirkja á BiriðDN,PH Biri[300] Stavkirke 1100-tallet før 1777 Toten Biri Biri kirke Tømret Korskirke 1777 800
Snartheimdal kirkjaDN,PH Segård[301] Stavkirke før 1405 1781 Seegård kirke Tømret Langkirke 1997 250
Haugs kirkja á VardalDN,PH Vardal[302] Stavkirke før 1332 før 1727 Vardal Vardal kirke Tømret Korskirke 1802 480
Brástada kirkjaDN,PH Bråstad[303] Stavkirke før 1365 1820-tallet Bråstad kirke Tømret Langkirke 1963 140
Hunnar kirkjaPH Hunn[304] Stavkirke før 1400 før 1818 Hunn kirke Teglstein Kubisk 15/9 1968 400
Hadafylke II Haðaland I △Hofs Andreas kirkjaDN,PN Hov [305] Stein før 1150 Bevart Østre Toten Hoff kirke Stein Langkirke før 1250 700
Álvisstaða kirkjaDN,JN Alfstad[306] Stavkirke før 1348 før 1536 Ingen nåtidige kirker
Fjalls kirkjaDN,JN Fjell[307] Tømret før 1313 før 1536
Bálka kirkjaPN,PH Balke[308] Stein ca 1170 Bevart Balke Balke kirke Stein Langkirke ca 1170 290
Hóeimr kirkjaDN,JN Kvem[309] Tømret før 1371 før 1536 Ingen nåtidig kirke
Áss Michaels kirkjaDN,PH Ås[310] Stavkirke før 1337 før 1590 Vestre Toten Ås kirke Tømret Korskirke 1921 500
Moldastaða kirkja á KollabúaDN,PH Kolbu[311] Stavkirke før 1361 før 1730 Kolbu Kolbu kirke Tømret Korskirke 1730 400
Dysta kirkjaDN,JN Dyste[312] Stavkirke før 1381 før 1536 Ingen nåtidig kirke

Hamar Bispedømme V.C[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Guðbrandsdalir Guðbrandsdalir Litlahamars kirkjaDN,PH Lillehammer[313] Stavkirke før 1359 før 1733 Søndre Gudbrandsdal Lillehammer Lillehammer kirke Teglstein Langkirke 1882 700
Fágabergs kirkjaDN,PH Fåberg[314] Stavkirke før 1204 før 1727 Fåberg Fåberg kirke Tømret Korskirke 1727 480
Saxheimsdal kirkjaDN Saksum[315] Tømret før 1330 før 1536 Saksumdal kirke Tømret Langkirke 26/8 1875 200
Reyni kirkjaDN Røyne[316] Tømret før 1342 før 1500 Vingrom kirke Tømret Langkirke 1908 270
Risum kirkjaDN - Tømret før 1344 1400-tallet Ingen nåtidige kirker
Bleikinni kirkjaDN,PH Bleken[317] Tømret før 1333 etter 1631
Mariæ & Olafs capella á EyranumDN Øyra[318] Laftet før 1393 før 1759
Reiðaváll kirkja á GausdalrDN,PH Østre Gausdal[319] Stein ca 1250 Bevart Østre Gausdal Østre Gausdal kirke Stein Langkirke ca 1250 280
Lunda kirkja á FoldabúDN,PH Follebu[320] Stein ca 1280 Bevart Follebu kirke Stein Rektangulær ca 1280 140
Jǫðrudalr kirkjaPH Bødalen[321] Stavkirke 1100-tallet ca 1780 Vestre Gausdal Vestre Gausdal kirke Tømret Korskirke 1784 407
Svartseimr kirkjaDN,PH Svatsum[322] Stavkirke ca 1300 1726 Svatsum kirke Tømret Oktogonal 25/10-1860 250
Eyja kirkja á HofiDN,PH Øyer[323] Stavkirke før 1323 25/7 1722 Øyer Øyer kirke Tømret Korskirke 15/3 1725 300
Þrœttin kirkjaDN,PH Tretten[324] Stein 1400-tallet ca 1588 Tretten kirke Tømret Korskirke 1728 402
Skǫðin kirkjaDN Skåden[325] Stavkirke før 1333 før 1440 Ingen nåtidige kirker
Ófeigsstaðir kirkjaDN Offigstad [326] Tømret før 1463 før 1500
Hringabú kirkjaDN,PH Ringebu[327] Stavkirke 1200-tallet Bevart Ringebu Ringebu stavkirke Stavkirke Korskirke 1200-tallet 513
Foðvangr kirkjaDN,PH Fåvang[328] Stavkirke før 1336 ca 1600 Fåvang kirke Tømret Korskirke 1627-30 338
Vinnubygðar kirkjaPH Venabygd[329] Stavkirke før 1580 før 1703 Venabygd kirke Tømret Korskirke 1780 170
Hliðastaða kirkja á FrónDN,PH Listad[330] Stavkirke før 1370 1787 Sør-Fron Sør-Fron kirke Stein Oktogonal 1792 750
Steig capella á Frónᚺ4,DN Steig[331] Tømret før 1217 før 1536 Ingen nåtidige kirker
Álmi kirkja á FrónDN Alme[332] Tømret 1100-tallet før 1506
Toptir kirkja á Frónᚺ4 Tømret før 1263 før 1536
þjóðreksstaðir kirkjaJN Kjorstad[333] Stavkirke katolsk tid før 1536
Hroaldsstǫðum kirkja á Frón Rolstad[334] Stavkirke katolsk tid før 1536
Víkr kirkja í HvammiDN,PH Kvam[335] Stavkirke før 1394 før 1776 Nordre Gudbrandsdal Nord-Fron Kvam kirke Tømret Korskirke 1952 450
Suðþorpi kirkja á FrónDN,PH Sødorp[336] Stavkirke før 1340 1750 Sødorp kirke Tømret Korskirke 1752 300
Kvikna kirkjaDN,PH Kvikne[337] Tømret ca 1300 1580-tallet Kvikne kirke Tømret Korskirke 1764 300
Bjár kirkja á SuðþorpiJN [338] Stavkirke katolsk tid før 1536 Ingen nåtidig kirke
St. Blásiús kirkja á Miðgarði í Skaðabú Megården[339] Stavkirke katolsk tid før 1536 Skåbu kirke Tømret Korskirke 1927 150
Sil kirkjaDN,PH Nord-Sel[340] Stavkirke 1200-tallet ca 1628 Sel Nord-Sel kirke Tømret Langkirke 1932 120
Sel kirke Tømret Korskirke 1742 250
Bjølstaða kirkjaDN,PH Bjølstad[341] Stavkirke før 1315 etter 1775 Heidal kirke Tømret Korskirke 1941 300
Hofi í BreiðinDN Breden[342] Stavkirke før 1333 1400-tallet Ingen nåtidig kirke
Vága St. Petri kirkja á Ullinsyn á HlaðalmiDN,PH Vågå[343] Stavkirke 1100-tallet 1600-tallet Vågå Vågå kirke Lafteverk Korskirke 1620-tallet 250
Sundbú kirkja á VágaDN Sandbu[344] Stavkirke før 1491 1500-tallet Ingen nåtidig kirke
Móa kirkja á LómDN,PH Lom[345] Stavkirke 1190-årene Bevart Lom Lom stavkirke Stavkirke Korskirke 1190-årene 350
Garðmoa kirkjaDN,PH Garmo[346] Stavkirke 1200-tallet 1880 Garmo kirke Tømret Langkirke 1879 200
Galda kirkja á LómDN Bøverdalen[347] Tømret før 1400 ca 1650 Bøverdal kirke Tømret Oktogonal 22/8 1864
Andvarðar kirkja á LomDN Andvord[348] Stavkirke før 1429 Flyttet 1429 Ingen nåtidig kirke
Ness kirkja á LómDN Nes[349] Tømret før 1363 1400-tallet
Skeiðakra kirkja á LómDN,PH Skjåk[350] Stavkirke før 1283 før 1631 Skjåk Skjåk kirke Tømret Korskirke 1752 270
Hofs kirkja á LómDN,PH Hove[351] Stavkirke før 1283 1752 Ingen nåtidig kirke
Geilu kirkja á LómDN Gjeilo[352] Tømret før 1363 1400-tallet
Hofs kirkja á LesjumDN,PH Lesja[353] Stavkirke før 1400 ca 1750 Lesja Lesja kirke Tømret Korskirke 1749 300
Bœja kirkja á LesjumDN Nørstebø[354] Tømret 1021 etter 1363 Ingen nåtidig kirke
Stafheim kirkja á Lesjum Stavem[355] Tømret katolsk tid før 1536
Dofra kirkja á LóarDN,PH Dovre[356] Tømret før 1407 ca 1736 Dovre Dovre kirke Tømret Korskirke 21/2-1740 250
Hjarðkinn kirkja á Dofrafjalli Hjerkinn[357] Tømret 1100-tallet før 1536 Eysteinkyrkja Betong Langkirke 1969 70

Hamar Bispedømme V.D[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Hadafylke III Haðaland II Jafnakrs kirkjaᚺ4,DN,PH Jevnaker[358] Stein 1067-93 1832 Hadeland og Land Jevnaker Jevnaker kirke Tømret Oktogonal 1834 400
Hlunna kirkjaDN,PH Lunner[359] Stein 1100-tallet Bevart Lunner Lunner kirke Stein Langkirke 1100-tallet 320
Hofflands kirkja á HlunnaPH Hovland[360] Tømret før 1572 1600-50 Ingen nåtidig kirke
△St. Nicolas kirkja á GrǫnDN,PH Søsterkirkene[361] Stein ca 1150 Bevart Gran Nikolaikirken Stein Basilika ca 1150 250
Mariœ capella á GrǫnPN,PH Stein før 1150 Bevart Mariakirken Stein Langkirke før 1150 150
Hǫrginni kirkja á ÁliDN,PH Horgen[362] Stavkirke før 1369 ca 1600 Ingen nåtidige kirker
Bjarga kirkja á ÁliDN,PH Bjørge[363] Stavkirke før 1370 ca 1600
Ness Katharina kirkja í BrandabúiDN,PH Nes[364] Stein før 1369 før 1743 Brandbu Nes kirke Tømret Korskirke 1730 400
Þengilstaða Petrs kirkjaDN,PH Tingelstad[365] Stein 1220-tallet Bevart Tingelstad gamle kirke Stein Langkirke 1220-tallet 100
Grinðarakrs kirkjaDN,PH Grinaker[366] Stavkirke 1150-årene 1866 Tingelstad kirke Tegl Langkirke 1866 750
Kjósar kirkja í BrandabúiDN,PH Kjos[367] Stavkirke før 1345 1600-tallet Ingen nåtidig kirke
Bildinni kirkjaPH,JN Bilden[368] Stavkirke katolsk tid før 1536
Katharinœ capella á DvergsteiniJN Dvergsten[369] Stavkirke katolsk tid før 1536
Flugubergs kirkjaDN,PH Fluberg[370] Stavkirke før 1327 1648 Søndre Land Fluberg kirke Tømret Korskirke 1703 450
Hofs kirkja i FryáliDN,PH Hov[371] Stavkirke før 1369 1648 Hov kirke Tømret Korskirke 1781 480
Garða kyrkja á SinniniDN,PH Østsinni[372] Stavkirke før 1348 1675-99 Nordre Land Østsinni kirke Tømret Langkirke 1877 400
Hauna kyrkja á SinniniDN,PH Nordsinni[373] Stavkirke før 1329 ca 1758 Nordsinni kirke Tømret Korskirke 1758 300
Haugner kirke Tømret Langkirke 1950 100
Fynnini kyrkja á NordrþorpiDN,JN Kinn[374] Stavkirke før 1337 1800-tallet Kinn kirke Tømret Langkirke 1956 140
Ullinsakrs capella á VestþorpiDN Ullensaker[375] Tømret før 1337 før 1500 Lunde kirke Tømret Korskirke 1769 257
Varðhǫfða kyrkjaPAM Vølstad[376] Utelukkende basert på Munch[2] Vølstad kirke Tømret Langkirke 1959 120

Stavanger Bispedømme II[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Valdresfylkí Valdrís Bagns kirkjaDN Bagn[377] Stavkirke før 1375 før 1620 Valdres Sør-Aurdal Bagn kirke Tømret Korskirke 1736 350
Hreinliðar kirkja á HofiPN,Gg Reinli[378] Stavkirke 1200-tallet Bevart Reinli stavkirke Stavkirke Langkirke 1200-tallet 65
Reinli kirke Tømret Langkirke 1964 150
Etnardalr kirkjaPN Bruflat[379] Tømret før 1327 før 1620 Bruflat kirke Tømret Korskirke 1750 250
Hedals kirkjaPN,Gg Hedalen[380] Stavkirke 1160-tallet Bevart Hedalen stavkirke Stavkirke Langkirke 1160-tallet 200
Lundr kirkja í AurardalrDN,Gg Aurdal[381] Stavkirke 1150-1200 1694-1735 Nord-Aurdal Aurdal kirke Tømret Korskirke 1737 250
Úlfnes kirkjaDN,Gg Ulnes[382] Stein før 1250 Bevart Ulnes kirke Stein Langkirke før 1250 220
Sveinnes kirkjaDN,Gg Svenes[383] Stavkirke før 1307 1735 Strand kirke Tømret Korskirke 1735 230
Skrauthváll kirkjaDN,Gg Skrautvål[384] Stavkirke 1200-tallet 1785 Skrautvål kirke Tømret Korskirke 1785 200
Søhus Capel Søhus[385] Stavkirke papistiske tider før 1743 Ingen nåtidig kirke
△Sliðra MariœkirkjaDN,Gg Slidre[386] Stein ca 1170 Bevart Vestre Slidre Vestre Slidre kirke Stein Langkirke ca 1170 200
Lominnar kirkjaDN,Gg Lomen[387] Stavkirke ca 1192 Bevart Lomen stavkirke Tømret Langkirke ca 1192 150
Lomen kirke Stein Korskirke 1914 200
Rœn kirkjaPN Røn[388] Stavkirke før 1328 før 1620 Røn kirke Tømret Langkirke 1747 120
Øyjar kirkjaDN Øyjar[389] Stavkirke før 1354 etter 1466 Øyjar kapell Tømret Langkirke 1963 80
Hausakrs kirkjaPN Hausåker[390] Tømret før 1327 før 1500 Ingen nåtidige kirker
Hvams kirkjaDN,PN Kvam[391] Tømret før 1327 1564-1620
Mós kirkjaDN Mo[392] Stein 1100-tallet før 1620
Ǫdar kirkjaDN Øde[393] Stavkirke før 1333 før 1400
Fyristráðar kirkjaDN,Gg Fystro[394] Stavkirke før 1308 1747
Heggjar kirkjaDN,Gg Hegge[395] Stavkirke ca 1216 Bevart Øystre Slidre Hegge stavkirke Stavkirke Langkirke ca 1216 300
Leykinar St. Blasii kirkjaDN,PN Volbu[396] Stavkirke 1200-tallet ca 1830 Volbu kirke Tømret Langkirke 1831 150
Rognar kirkjaPN,Gg Rogne[397] Stavkirke før 1328 1857 Rogne kirke Tømret Oktogon 1857 270
Vangs kirkjaPN,Gg Vang[398] Stavkirke ca 1200 1841 Vang Vang kirke Tømret Korskirke 1840 250
Eyja kirkjaDN,Gg Øye[399] Stavkirke ca 1200 1747 Øye stavkirke Stavkirke Langkirke 1965 30
Øye kirke Tømret Langkirke 1747 127
Hǫrðinnar kirkja Høre[400] Stavkirke 1179 Bevart Høre stavkirke Stavkirke Langirke 1179 170
St. Thomásar kirkja á Fillafjalli St. Thomas[401] Stavkirke 1100-tallet 1808 Sankt Thomaskirken på Filefjell Betong og tømmer Modernistisk 1971 150

Oslo Bispedømme III - C. Christianssands stift[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Grænafylke II Gerpinár Stæ Mariæ kirkja í Skiðumᚱᛒ Skien[402] Stein før 1398 1777 Skien Skien Skien kirke Teglstein Latinsk kors 1894 1400
Gimsey klausterkirkjaDN,ᚱᛒ Gimsøy[403] Stein 1119-61 1546 Gimsøy kirke Mur Langkirke 1922 200
Borgastaða kirkja á HǫfundDN,ᚱᛒ Borgestad[404] Tømret før 1333 1400-tallet Borgestad kirke Stein Langkirke 1907 475
Baldastaða kirkja á Hǫfundᚱᛒ Ballestad[405] Tømret 1400-tallet 1400-tallet Ingen nåtidige kirker
Kljufa Margareta kirkjaᚱᛒ Klyve[406] Tømret før 1400 før 1536
Hakastein kirkjaDN Faret[407] Tømret før 1354 før svartedauden
△Petri & Pauli kirkja á Gerpini á HǫfundDN,ᚱᛒ Gjerpen[408] Stein ca 1150 Bevart Gjerpen Gjerpen kirke Stein Korskirke ca 1150 485
Brattsberg kirkja Bratsberg[409] Stein 1100-tallet før 1536 Ingen nåtidig kirke
Selja Michaels kirkja í Slemdalᚱᛒ Siljan[410] Stein 1150–1250 Bevart Siljan Siljan kirke Stein Langkirke 1150–1250 180
Móa Mariukirkja í EiðǫngrumDN,ᚱᛒ Eidanger[411] Stein ca 1150 Bevart Eidanger Eidanger kirke Stein og tømmer Langkirke ca 1150 200
Skeiðis Olafskirkja í BǫmblumDN,ᚱᛒ Bamble[412] Steinkirke før 1150 1840-tallet Bamble Bamble Bamble kirke Tømret Korskirke 1845 400
Móa Laurentii kirkja í Sandaukadalrᚱᛒ Sannidal[413] Stavkirke før 1400 1775 Sannidal kirke Tømret Korskirke 1771 330
Herekseiðs kirkja í Drangadalrᚱᛒ Drangedal[414] Stavkirke før 1400 1780 Drangedal Drangedal kirke Tømret Korskirke 1775 300
Bjár kirkja i Tyridalrᚱᛒ Tørdal[415] Stavkirke før 1400 1668 Tørdal kirke Tømret Korskirke 1809 300
Sóleima kirkjaDN,ᚱᛒ Solum[416] Stavkirke før 1349 før 1766 Nedre Telemark Solum Solum kirke Tømret Langkirke 5/7-1766 180
Meðaleims Laurentii kirkjaDN,ᚱᛒ Mælum[417] Stavkirke før 1354 1668-1728 Melum kirke Tømret Langkirke 1728 150
Mikjalsberg kirkjaDN,ᚱᛒ Mikaelshulen[418] Hule før 1341 før 1536 Ingen nåtidig kirke
Hollinnar Mariu kirkjaDN,ᚱᛒ Holla[419] Stein 1100-1250 ca 1878 Holla Holla kirke Teglstein Langkirke 1867 600
Raumanœs Laurentii kirkjaDN,ᚱᛒ Romnes[420] Stein 1100-tallet Bevart Romnes kirke Stein Langkirke 1100-tallet 130
Helginar Olafs kirkjaDN,ᚱᛒ Helgen[421] Stavkirke før 1200 1734 Helgen kirke Teglstein Langkirke 1869 600
Fenes Michaels kirkjaDN,ᚱᛒ Fenes[422] Stavkirke før 1392 før 1500 Ingen nåtidig kirke
Bœjar Olafs kirkjaDN,ᚱᛒ [423] Stein 1150-80 Bevart Bø gamle kirke Stein Langkirke 1100-tallet 200
Bø nye kirke Tømret Langkirke 1875 450
Gorðinnar Mariu kirkjaDN,ᚱᛒ Gåra[424] Stavkirke før 1280 1850 Ingen nåtidig kirke
Lunda Johannes kirkjaDN,ᚱᛒ Lunde[425] Stein før 1395 1870 Lunde Lunde kirke Tømret Langkirke 1872 380
Sauða Laurentii kirkjaDN,ᚱᛒ Sauherad[426] Stein ca 1150 Bevart Sauherad Sauherad kirke Stein Langkirke 1150 260
Nes Petri & Pauli kirkjaDN,ᚱᛒ Nes[427] Stein 1180 Bevart Nes kirke Stein Langkirke 1180 170
Rygini Mariu kirkja á HeitradalDN,ᚱᛒ Heddal[428] Stavkirke 1200-tallet Bevart Heddal Heddal stavkirke Stavkirke Langkirke 1200-tallet 183

Hamar Bispedømme VI[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Grænafylke III Þelamarkar II Litlaheraðs kirkjaDN,PH Lisleherad[429] Stavkirke før 1427 1873 Øvre Telemarken Østfjeldske Heddal Lisleherad kirke Tømret Langkirke 1876 140
Grandásheraðs kirkjaDN,PH Gransherad[430] Stavkirke før 1456 1849 Gransherad Gransherad kirke Tømret Langkirke 1849 250
Atróðrar kirkja á TinniDN,PH Atrå[431] Stavkirke ca 11180 1839 Tinn Atrå kirke Tømret Langkirke 1836 300
Mels kirkja á TinniDN,PH Mæl[432] Stavkirke 1100-tallet 1839 Mæl kirke Tømret Langkirke 1839 120
Dals kirkja á TinniDN,PH Dal[433] Stavkirke før 1401 1775 Dal kirke Tømret Langkirke 1775 200
Hǫfvinjar kirkjaDN,PH Hovin[434] Stavkirke før 1392 1760 Hovin kirke Tømret Langkirke 1850 250
Holmskirkja í HjartdalDN,PH Hjartdal[435] Stavkirke 1200-tallet 1809 Hjartdal Hjartdal kirke Tømret Korskirke 1809 220
Suðalanda kirkjaDN,PH Sauland[436] Stavkirke 1200-tallet 1860 Sauland kirke Tømret Korskirke 1859 250
Bjár kirkja í ÞufudalDN,PH Tuddal[437] Stavkirke 1200-tallet 1369 Tuddal kirke Tømret Korskirke 1796 130
Seljugerðis Olafs kirkjaDN,PH Seljord[438] Stein 1180 Bevart Seljord Seljord kirke Stein Langkirke 1180 190
Flatadalr kirkjaDN,PH Flatdal[439] Stavkirke før 1529 1664 Flatdal kirke Tømret Langkirke 1654 150
Ámótsdalr kirkjaDN,PH Åmotsdal[440] Stavkirke før 1468 1744 Åmotsdal kirke Tømret Korskirke 1792 200
Taralds kirkjaPH,JN Taraldskirken[441] Stein ca 1180 før 1536 Ingen nåtidige kirker
St. Laurentii capellaPH,JN Kovadøl[442] Tømret katolsk tid før 1536
Ròim-Koven paa Nasgrav Roim-koven[443] Stein katolsk tid før 1536
Kapella á GarðvíkKms Garvik[444] Tømret katolsk tid før 1536
Vinje kirkeDN,PH Vinje[445] Stavkirke før 1197 1796 Øvre Telemarken Vestfjeldske Vinje Vinjar kirkja Tømret Korskirke 1796 225
Rauðalands kirkjaDN,PH Rauland[446] Stavkirke før 1401 1801 Rauland kirke Tømret Korskirke 1803 200
Neslands Korsets & Olafs kirkjaDN,PH Nesland[447] Stavkirke 1100-tallet 1847 Nesland kirke Tømret Langkirke 1847 110
Grungedals kirkjaDN Grunge[448] Tømret før 1567 før 1536 Grunge kirke Tømret Langkirke 1850 130
Þoresmogens kirkja Toresmoen[449] Tømret Etter svartedauden Ingen nåtidig kirke

Oslo Bispedømme IV[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Grænafylke IV Þelamarkar III Móanna kirkjaDN,PH Mo[450] Stavkirke før 1342 1830-tallet Øvre Telemarken Vestfjeldske Mo Mo kirke Tømret Langkirke 1839 150
Skafsá kirkjaDN,PH Skafså[451] Stavkirke før 1395 1826 Skafså kirke Tømret Langkirke 1839 140

Hamar Bispedømme VII[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Grænafylke V Þelamarkar IV Eikr kirkja í LagardalrDN,PH Lårdal[452] Stavkirke før 1396 1684 Øvre Telemarken Vestfjeldske Lårdal Lårdal kirke Tømret Langkirke 1831 150
Ejðsborgar kirkjaDN,PH Eidsborg[453] Stavkirke 1200-tallet Bevart Eidsborg stavkirke Stavkirke Langkirke 1200-tallet 70
Heydalsmóa kirkjaDN,PH Høydalsmo[454] Stavkirke før 1308 1785 Høydalsmo kirke Tømret Langkirke 1747 60
Eyjafjalls kirkja á ÞilskunniDN,PH Øyfjell[455] Stavkirke 1200-tallet 1826 Øyfjell kirke Tømret Langkirke 1833 60

Oslo Bispedømme V[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Grænafylke VI Þelamarkar V Hvítiseiðs kirkjaDN,PH Kviteseid[456] Stein ca 1260 Bevart Øvre Telemarken Vestfjeldske Kviteseid Kviteseid kirke Teglstein Langkirke 18/6-1916 350
Þveita kirkja í NizidalrDN,PH Nissedal[457] Stavkirke før 1372 1762 Nissedal kirke Tømret Korskirke 12/9-1762 270
Þveita kirkja í TriðjunginumDN,PH Tveit[458] Stavkirke før 1395 1750 Treungen kirke Tømret Langkirke 25/3-1863 250

Hamar Bispedømme VIII[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Grænafylke VII Þelamarkar VI Brungubergar kirkja á BulandiDN,PH Brunkeberg[459] Stavkirke før 1349 1680 Øvre Telemarken Vestfjeldske Kviteseid Brunkeberg kirke Tømret Korskirke 20/10-1790 216

Oslo Bispedømme VI[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Grænafylke VIII Þelamarkar VII Rǫholta kirkja í RóadalrDN,PH Vrådal[460] Stavkirke 1100-tallet 1668 Øvre Telemarken Vestfjeldske Kviteseid Vrådal kirke Tømret Langkirke 1886 250
Mólanda kirkja á FyrisdalrDN,PH Moland[461] Stavkirke før 1389 ca 1665 Fyresdal Moland kirke Tømret Korskirke 1843 200
Viða kirkjaDN,PH Veum[462] Stavkirke før 1483 før 1727 Veum kirke Tømret Langkirke 1863 180
Heglands kirkja á FyrisdalrDN,PH Heggland[463] Stavkirke før 1395 1670 Ingen nåtidig kirke

Stavanger Bispedømme III.A[rediger | rediger kilde]

Fylkesinndelingen etter Munch[2], prostiinndelingen etter Graagaas.

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Austr-Agðir Niðarnes Geriksstaða kirkja í VisidalDN,Gg Gjerstad[464] Stavkirke før 1400 1737 Østre Nedenes Gjerstad Gjerstad kirke Tømret Langkirke 23/1-1848 500
Mólanda kirkja á VigársheiðDN,Gg Vegårshei[465] Stavkirke før 1347 1667 Vegårshei kirke Tømret Korskirke 1810 350
Sundaleiðs kirkjaDN,Gg Søndeled[466] Stein 1150 Bevart Søndeled kirke Stein Korskirke 1150 450
Djupvága kirkjaDN,Gg Dypvåg[467] Stein 1150-1200 Bevart Dypvåg Dypvåg kirke Stein Korskirke 1200-tallet 500
Flygstaða kirkjaDN,Gg Flosta[468] Tømret før 1467[469] 1600-tallet Flosta kirke Tømret Korskirke 1600-tallet 300
Holta kirkjaDN,Gg Holt[470] Stein 1100-tallet Bevart Holt Holt kirke Stein Korskirke 1100-tallet 700
Eystri Móðgulands kirkjaDN,Gg Austre Moland[471] Stavkirke før 1347 1633 Arendal Austre Moland Austre Moland kirke Tømret Korskirke 1673 485
Trumu kirkjaDN,Gg Tromøy[472] Stein 1150 Bevart Tromøy kirke Stein Korskirke 1150 290
Eyastaða kirkjaDN,Gg Øyestad[473] Stein 1200-tallet Bevart Øyestad Øyestad kirke Stein Langkirke 1200-tallet 300
Hís kirkjaDN Hisøy[474] Tømret før 1320 før 1620 Hisøy kirke Tømret Korskirke 1849 500
Fróðalands kirkjaDN,Gg Froland[475] Stein? før 1399 før 1718 Froland Froland kirke Tømret Langkirke 1/11-1718 295
Fjarðar kirkjaDN,Gg Fjære[476] Stein 1100-tallet Bevart Vestre Nedenes Fjære Fjære kirke Stein Langkirke 1100-tallet 450
Landvikr kirkja í HomadalDN,Gg Landvik[477] Stein før 1378 1823 Hommedal Landvik kirke Tømret Korskirke 1824 400
Ejðs kirkjaDN,Gg Eide[478] Stavkirke før 1457 1600-tallet Eide kirke Tømret Korskirke 1795 375
Vestri Móðgulands kirkjaDN,Gg Vestre Moland[479] Stein 1150 Bevart Vestre Moland Vestre Moland kirke Stein Korskirke 1150 470
Heyvága kirkjaDN,Gg Høvåg[480] Stein 1150 Bevart Høvåg kirke Stein og tømmer Korskirke 1150 400
Hegrafors kirkjaDN,Gg Herefoss[481] Stavkirke før 1487 ca 1538 Herefoss Herefoss kirke Tømret Oktogonal 1865 200
Rábyggjalo̧g Veikúlfsdals kirkjaDN,Gg Vegusdal[482] Stavkirke før 1348 1500-tallet Vegusdal kirke Tømret Korskirke 1867 350
Ámhliðar kirkjaDN,Gg Åmli[483] Stavkirke før 1378 1822 Østre Nedenes Åmli Åmli kirke Tømret Langkirke 1909 450
Askalands kirkja í GefadalrDN,Gg Gjøvdal[484] Stavkirke før 1421 1803 Gjøvdal kirke Tømret Langkirke 1803 200
Þofnardalr kirkjaGg Austenå[485] Stavkirke senmiddelalderen før 1620 Tovdal kirke Tømret Langkirke 1820 105
Efju kirkjaPN,Gg Evje[486] Stavkirke før 1328 1834 Otredal Evje Evje kirke Tømret Langkirke 1891 450
Horðnes kirkja í OtrudalPN,Gg Hornnes[487] Stavkirke før 1328 før 1828 Hornnes kirke Tømret Oktogon 1828 300
Ífuland kirkjaDN,Gg Iveland[488] Tømret før 1426 før 1837 Iveland kirke Tømret Korskirke 1837 350
Byglands kirkjaPN,Gg Bygland[489] Stavkirke før 1328 før 1669 Bygland Bygland kirke Laftet Kostkirke 1838 250
Sandness kirkjaPN,Gg Sandnes[490] Tømret før 1559 før 1680 Sandnes kirke Tømret Langkirke 1844 200
Osstaða kirkjaPN,Gg Austad[491] Stavkirke før 1328 ca 1531 Austad kirke Tømret Langkirke 1880 250
Árdals kirkjaPN,Gg Årdal[492] Stavkirke før 1328 1604 Årdal kirke Lafteverk Oktogonal 1828 200
Vallar kirkja í SetrudalPN,Gg Valle[493] Stavkirke før 1328 1843 Valle Valle kirke Tømret Korskirke 1844 400
Bykle kirkjaPN Bykle[494][495] Stavkirke før 1328 før 1620 Bykle kirke Tømret Langkirke 2004 220
Nomalands kirkja í SetrudalPN Nomeland[496] Stavkirke før 1328 før 1620 Ingen nåtidig kirke
Hildistaða kirkjaPN,Gg Hylestad[497] Stavkirke før 1328 ca 1620 Hylestad kirke Tømret Oktogonal 1838 200
Miðsýsla Birkines kirkjaDN,Gg Birkenes[498] Stein 1100-tallet 1856 Vestre Nedenes Birkenes Birkenes kirke Tømret Korskirke 1858 760
Vestr-Agðir Þveita kirkja í ÞofnardalDN,Gg Tveit[499] Stein 1100-tallet Bevart Otredal Oddernes Tveit kirke Stein Langkirke 1100-tallet 450

Stavanger Bispedømme III.B[rediger | rediger kilde]

Fylkesinndelingen etter Munch[2], prostiinndelingen etter Graagaas.

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Vestr-Agðir Miðsýsla Otruness kirkjaDN,Gg Oddernes[500] Stein 1040[501] Bevart Otredal Oddernes Oddernes kirke Stein Langkirke 1040 510
Vendislár kirkjaGg Vennesla[502] Tømret middelalderen ca 1640 Vennesla Vennesla gamle kirke Stein Langkirke 1829 240
Efrabœjar kirkjaGg Øvrebø[503] Stavkirke før 1620 før 1799 Øvrebø kirke Tømret Korskirke 1800 315
Heglands kirkjaDN,Gg Hægeland[504] Tømret før 1400 1829 Hægeland kirke Tømret Oktogonal 1830 240
Sygnu kirkjaDN,Gg Søgne[505] Tømret før 1344 før 1640 Mandal Søgne Søgne gamle kirke Tømret Langkirke ca 1640 270
Søgne kirke Tømret Korskirke 1861 750
Greipstaða kirkjaDN,Gg Greipstad[506] Tømret før 1344 ca 1550 Greipstad kirke Tømret Langkirke 1828 270
Háshauga kirkja í MarnardalDN,Gg Mandal[507] Stein før 1358 1810 Mandal Mandal kirke Tømret Empire 1821 1800
Holheims kirkjaDN,Gg Holum[508] Tømret før 1307 1565 Holum kirke Tømret Langkirke 1861 750
Harpmǫrk kirkjaGg Harkmark[509] Tømret 1200-tallet før 1613 Harkmark kirke Tømret Langkirke 1613 135
Æslabœjar kirkjaDN,Gg Øyslebø[510] Stavkirke Før 1405 1460 (1560?) Øyslebø kirke Tømret Korskirke 1797 350
Laufdals kirkjaDN,Gg Laudal[511] Tømret før 1428 før 1501 Laudal kirke Tømret Korskirke 1826 300
Sáneimr kirkjaDN Sånum[512] Tømret før 1409 før 1536 Ingen nåtidig kirke
Rábyggjalo̧g Ásaráll kirkjaPN,Gg Åseral[513] Tømret før 1328 før 1822 Bjelland Åseral kirke Tømret Korskirke 1822 300
Kapellan á AkranesPN Åknes[514] Tømret før 1328 før 1536 Åknes kapell Tømret Langkirke 1873 150
Listasýsla Bjalland kirkjaDN,Gg Bjelland[515] Tømret før 1413 før 1635 Bjelland kirke Tømret Korskirke 1797 300
Grindheims kirkjaDN,Gg Grindheim[516] Tømret før 1425 før 1783 Grindheim kirke Tømret Korskirke 1783 350
Finnsland kirkjaGg Finsland[517] Stavkirke senmiddelalderen 1749 Finsland kirke Tømret Korskirke 1803 250
Vallar kirkja í AuðnudalrDN,Gg Valle[518] Stavkirke før 1390 1577 Audnedal Valle kirke Tømret Korskirke 1793 600
Spangareiðs kirkjaDN,Gg Spangereid[519] Stein 1100-tallet Bevart Spangereid kirke Stein og tømmer Korskirke 1100-tallet 300
Vigmóastaða kirkjaDN,Gg Vigmostad[520] Stavkirke før 1369 før 1781 Vigmostad kirke Tømret Korskirke 1781 400
Konaxmóa kirkjaDN,Gg Konsmo[521] Tømret før 1390 før 1560 Konsmo kirke Tømret Korskirke 1802 400
Kapellan á HargnarstaðumDN Hennestad[522] Tømret før 1307 før 1536 Ingen nåtidig kirke
Aa kirkja í LygnudalDN,Gg Lyngdal[523] Stein 1100-tallet 1847 Lister Lyngdal Lyngdal kirke Tømret Korskirke 1848 800
Alfastaða kirkjaDN,Gg Austad[524] Stavkirke ca 1187 1668 Austad kirke Tømret Korskirke 1803 400
Kvásar kirkjaGg,PAM Kvås[525] Tømret før 1620 1834 Kvås kirke Tømret Langkirke 8/5-1836 300
Bergs kirkjaDN Berg[526] Tømret før 1388 før 1536 Ingen nåtidig kirke
△Vanessynjar kirkjaDN,Gg Vanse[527] Stein 1100-tallet Bevart Vanse Vanse kirke Stein Korskirke 1100-tallet 1100
Briseiðs kyrkja í HeraðDN,Gg Herad[528] Tømret før 1328 før 1570 Herad kirke Betong Langkirke 1957 170
Helknar kyrkja í SpindDN,Gg Spind[529] Tømret før 1328 før 1776 Spind kirke Tømret Korskirke 1776 330
Simple crown icon.svgHúsabœjar Laurentius kirkjaDN Huseby[530] Stein før 1308 før 1536 Ingen nåtidig kirke
Helgabólstaða kirkjaDN,Gg Hægebostad[531] Stavkirke før 1425[532] før 1629 Hægebostad Hægebostad kirke Tømret Oktogonal 1844 450
Eika kirkjaDN,Gg Eiken[533] Tømret før 1417[534] før 1817 Eiken kirke Tømret Korskirke 1818 300
Leikness kirkja á HvinisdalrDN,Gg Kvinesdal[535] Stavkirke før 1322 før 1623 Flekkefjord Kvinesdal Kvinesdal kirke Tømret Oktogonal 1837 500
St. Nicolai kirkja í Feta á HvinisdalrDN,Gg Feda[536] Stavkirke før 1362 før 1593 Feda kirke Tømret Korskirke 1802 300
Ness kirkjaDN,Gg Flekkefjord[537] Stavkirke 1100-tallet før 1783 Flekkefjord Flekkefjord kirke Tømret Oktogonal 1833 650
Dalír Hítra kirkjaDN,Gg Hidra[538] Stavkirke før 1348 før 1620 Hidra kirke Tømret Oktogonal 1854 700
Listasýsla Sírunes kirkjaDN,Gg Bakke[539] Stavkirke før 1404 1666-1701 Bakke Bakke kirke Tømret Korskirke 1757/1806-07 400
Gýjuland kirkjaGg Gyland[540] Stavkirke ca 1200[541] 1600-tallet Gyland kirke Stavkirke Korskirke 1815 300
Sta. Mariu kirkja í Tónstaða á SírudalrDN,Gg Tonstad[542] Stavkirke ca 1200 1625 Sirdal Tonstad kirke Tømret Langkirke 1852 300
Lundar kirkjaDN,Gg Lund[543] Tømret før 1409 før 1726 Dalane Lund Lund kirke Tømret Langkirke 1808 330

Stavanger Bispedømme III.C[rediger | rediger kilde]

Fylkesinndelingen etter Munch[2], prostiinndelingen etter Graagaas.

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Jađri Dalír Hellulands kirkjaDN,Gg Helleland[544] Tømret før 1352 før 1629 Dalerne Helleland Helleland kirke Tømret Langkirke 1832 500
Heskjastaða kirkjaDN,Gg Heskestad[545] Tømret før 1380 før 1734 Heskestad kirke Tømret Langkirke 1904 240
Bjarkarheims kirkjaDN,Gg Bjerkreim[546] Tømret før 1388 før 1628 Bjerkreim kirke Tømret Langkirke 1835 500
Sóknardals kirkjaDN,Gg Sokndal[547] Tømret før 1307 før 1803 Sokndal Sokndal kirke Tømret Korskirket 1803 600
Mariu kirkja í EikundasundiDN,Gg Egersund[548] Tømret før 1292 1620-tallet Egersund Egersund kirke Tømret Korskirke 1623 1090
Ógnu kirkjaDN,Gg Ogna[549] Stein 1200-tallet Delvis bevart
Brant 1991
Ogna kirke Stein Langkirke 1200-tallet/1995 280
Simple crown icon.svgLafrants kirkja í EikundasundiDN Husabø[550] Tømret før 1308 før 1620 Ingen nåtidig kirke
Jaðarr Þimminar kirkjaDN,Gg Time[551] Stavkirke før 1319 1627 Jæren Time Time kirke Tømret Langkirke 1859 700
Gestala kirkjaDN,Gg Gjesdal[552] Stavkirke før 1346 1745-1848 Gjesdal kirke Tømret Langkirke 1848 450
Klepps kirkjaDN,Gg Klepp[553] Stavkirke 1000-tallet 1646-8 Klepp Klepp kirke Tømret Langkirke 1846 280
Orra kirkjaGg Orre[554] Stein 1253[555] Bevart Orre gamle kirke Stein Langkirke 1253 250
Orre kirke Stein Langkirke 1950 350
Borðu kirkjaDN,Gg Bore[556] Stavkirke før 1322 1640 Bore kirke Tømret Langkirke 1891 165
Njarðheims kirkja á HáumDN,Gg Njærheim[557] Tømret før 1303 1628 Nærbø gamle kirke Tømret Langkirke 1834 300
Bø kirkja á HáumGg [558] Tømret senmiddelalderen 1708 Nærbø kirke Betong Langkirke 2005 500
Varhaugs kirkjaDN,Gg Varhaug[559] Tømret før 1328 1627 Varhaug kirke Tømret Langkirke 1905 465
Heylanda kirkja á GǫndDN,Gg Høyland[560] Tømret før 1299 1620 Gand Høyland kirke Tømret Langkirke 1841 650
Soma kirkja á GǫndDN,Gg Soma[561] Tømret før 1298 1640 Gand kirke Betong Langkirke 1978 850
Hálands kirkjaDN,Gg Håland[562] Tømret 1100-tallet 1641 Håland Ræge kirke Teglstein Rektangulær 2009 300
Sóla kirkjaDN,Gg Sola[563] Stein ca 1140 Ruin 1842
Bevart
Sola ruinkirke Stein Langkirke ca 1140/1995 68
Sola kirke Stein Langkirke 1955 260
Mallar kirkjaDN,Gg Madla[564] Tømret før 1298 1685 Madlamark kirke Teglstein Korskirke 1976 350
Þjóra kirkjaDN,Gg Tjora[565] Stavkirke før 1297 1843 Ingen nåtidig kirke
Stafangr △St. Svithuns kirkjaᚺ3,DN,Gg Domkirken[566] Stein 1100-tallet Bevart Stavanger Domkirken Stavanger domkirke Stein Langkirke 1100-tallet 750
Capellet i Stafanges BiskopsgaardDN Bispegården[567] Stein 1200-tallet Bevart Bispekapellet Stein Kapell 1200-tallet 40
St. Olafs kirkjaDN St. Olaf[568] Stein før 1160 før 1577 Ingen nåtidige kirker
St. Marteins kirkjaDN St. Martein[569] Stein før 1286 før 1536
Mariæ kirkjaDN Mariakirken[570] Stein før 1280 før 1536
St. Petri kirkjaDN St. Petri[571] Stein før 1271 1815 Sankt Petri Sankt Petri kirke Teglstein Langkirke 1866 ca 900
Hundvágs Mariu kirkjaDN Hundvåg[572] Stein 1100-tallet før 1536 Frue Hundvåg kirke Teglstein Langkirke 1983 380

Stavanger Bispedømme III.D[rediger | rediger kilde]

Fylkesinndelingen etter Munch[2], prostiinndelingen etter Graagaas.

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Rygjafylki Stafangr Randarbergs kirkja á TungunesiDN,Gg Randaberg[573] Stavkirke før 1316 1600-tallet Tungenes Frue Randaberg kirke Tømret Langkirke 1845 460
Viste kirkja á Tungunesi Viste[574] Stein før 1250 før 1536 Ingen nåtidig kirke
Hauskheims kirkja á RenniseyPN,Gg Hausken[575] Stavkirke før 1327 1752 Rennesøy Hausken kirke Tømret Langkirke 1857 250
Ask kirkja á MostrarDN,Gg Askje[576] Stavkirke før 1381 1846 Askje kirke Tømret Langkirke 1846 200
Simple crown icon.svgSt. Peters kirkja á Saurbœ í RenniseyDN,Gg Sørbø[577] Stein 1100-tallet Bevart Sørbø kirke Stein Langkirke 1100-tallet 100
Utsteins Laurentii KlaustrkirkjaDN,Gg Utstein[578] Stein 1263-80 Bevart Utstein kloster Stein Langkirke 1263-80 120
Hvitingseyja kirkjaᚺ4,Gg Kvitsøy[579] Stein før 1293 ca 1441 Kvitsøy kirke Tømret Langkirke 1620 150
St. Clemens kirkja Eime[580] Stein før 1146 før 1620 Ingen nåtidige kirker
Brú kyrkja Bru[581] Stein 1145 1880
Haugvollstaða Ágátuk Hogvallstad[582] Stein sent 1200-tall ruin 1745
Finneyjar kirkjaDN,Gg Hesby[583] Stein 1100-tallet Bevart Finnøy Hesby kirke Stein Langkirke 1100-tallet 230
Tólgu kirkjaDN,Gg Talgje[584] Stein 1100-tallet Bevart Talgje kirke Stein Langkirke 1100-tallet 250
Stannar kirkjaDN,Gg Strand[585] Stavkirke før 1280 før 1626 Ryfylke Strand Strand kirke Tømret Langkirke 1874 284
Hylju kirkjaDN,Gg Høle[586] Tømret før 1270 før 1621 Høle kirke Tømret Langkirke 1860 230
Vonstrar Olafs kirkjaDN Voster[587] Tømret før 1338 1400-tallet Ingen nåtidig kirke
Ryfylkí I Sœbjár kirkja á HjálmalandDN,Gg Hjelmeland[588] Stavkirke 1100-tallet 1858 Hjelmeland Hjelmeland kirke Tømret Langkirke 1858 500
Fistra kirkjaDN,Gg Fister[589] Stavkirke 1250-tallet 1867 Fister kirke Tømret Langkirke 1867 200
Árdals kirkjaDN,Gg Årdal[590] Stavkirke før 1308 før 1620 Årdal gamle kirke Tømret Langkirke 1620 250
Årdal kirke Tømret Korskirke 1919 250
Nesjar kirkjaDN,Gg Nessa[591] Tømret før 1280 før 1620 Ingen nåtidig kirke
Jalsa kirkjaDN,Gg Jelsa[592] Stavkirke før 1280 1647 Jelsa Jelsa kirke Tømret Langkirke 1647 150
Sandar kirkjaDN,Gg Sand[593] Stavkirke før 1283 ca 1600 Sand kirke Tømret Langkirke 1852 450
Vinjar kirkja í SúladalDN,Gg Suldal[594] Stavkirke før 1319 1640-tallet Suldal Suldal kirke Tømret Langkirke 1852 600
Sauðar kirkjaGg Sauda[595] Stavkirke før 1467 1868 Sauda kirke Tømret Langkirke 1860 350
Víkadals kirkjaDN,Gg Vikedal[596] Stavkirke 1100-tallet 1670 Vikedal Vikedal kirke Tømret Langkirke 1881 400
Austbæjar kirkja á SandnesiGg Sandeid[597] Stavkirke 1200-tallet 1814 Sandeid kirke Tømret Langkirke 1904 230
Imslands kirkjaGg Imsland[598] Stavkirke før 1350[599] 1670 Imsland kirke Tømret Langkirke 1861 260
Hindarár kirkjaDN,Gg Nedstrand[600] Tømret før 1280 før 1656 Nedstrand Nedstrand kirke Tømret Langkirke 1868 400
Sjarnar kirkjaDN,Gg Sjernarøy[601] Stavkirke før 1280 1636 Sjernarøy kirke Tømret Langkirke 1636 160
Smiðsvíkr kirkja á SkildiDN,Gg Skjold[602] Stavkirke før 1322 ca 1645 Karmsund Skjold Skjold kirke Mur Oktogonal 1999 400
Ám kirkja á VatnsGg Vats[603] Stavkirke 1100-tallet ca 1640 Vats kirke Tømret Langkirke 1855 534
Teitsfjarðar kirkjaDN,Gg Tysvær[604] Stavkirke 1200-tallet ca 1630 Tysvær Tysvær kirke Tømret Langkirke 1852 450
Karmasund Falnes kirkja á SkútunesGg Alveberg[605] Stavkirke før 1350[606] ca 1642 Skudenes Falnes kirke Tømret Langkirke 1851 350
Fjarðkinnstaða kirkja á SuðrkǫrmtGg Ferkingstad[607] Stavkirke før 1350[608] før 1600 Ferkingstad kirke Tømret Langkirke 1854 300
Ákra kirkja á SuðrkǫrmtDN,Gg Åkra[609] Stavkirke før 1301 ca 1600 Åkra gamle kirke Tømret Langkirke 1821 320
Åkra kirke Betong Korskirke 1985 430
Bóknar kirkjaGg Bokn[610] Stavkirke 1100-tallet[611] 1686 Bokn kirke Tømret Langkirke 1847 300
Simple crown icon.svgOlafs kirkja á Avaldsnesiᚺ4,DN,Gg Avaldsnes[612] Stein ca 1250 Bevart Avaldsnes Avaldsnes kirke Stein Langkirke ca 1250 400
Hauga kirkja á SkáruDN,Gg Haugo[613] Stein før 1240 ca 1639 Skåre kirke Tømret Oktogonal 1858 450
Torfastaðir kirkja á KǫrmtDN,Gg Torvastad[614] Stein før 1301 1600-tallet Torvastad Torvastad kirke Tømret Langkirke 1880 450
Bø kirkjaDN [615] Stein før 1301 før 1620 Ingen nåtidig kirke
Rygjafylki,
fra 1360 Hǫrðafylkí I
Karmasund,
fra 1360 Sunnhǫrðaland I
Sviðu kirkjaPAM Sveio[616] Stavkirke 1200-tallet 1688 Se under Bjørgvins bispedømme
Vikabygðar kirkjaPAM Vikebygd[617] Stavkirke 1200-tallet 1682
Vallastrandar kirkjaPAM Valen [618] Stavkirke 1200-tallet 1707

Bjørgvins Bispedømme I.A - D. Bergens stift[rediger | rediger kilde]

Se også en utfyllende oversikt over Middelalderkirkene i Bergen.

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Hǫrðafylkí II Bjórgvin Lítla Kristkirkja Lille Kristkirken[619] Stavkirke ca 1075 1531 Bergen Ingen nåtidige kirker
Stóra Kristkirkjaᛒᛕ,BF Store Kristkirken[620] Stein 1066-93 1531
Simple crown icon.svgPostolakirkjaᚺ4,DN,ᛒᛕ Bergenhus[621] Stein 1274-1302 1529-30
Prædikebrødrenes Olafskirkeᚺ4,DN,BF Olavsklosteret[622] Stavkirke ca 1230 1508
Vilhjálmskirkjaᛒᛕ før 1320
Capellet over Porten i BiskopsgaardenDN Stein før 1305
Kongens Capel i Castellet ved Søen Bergenhus[623] Stein ca 1270 Bevart Inngår i Rosenkrantztårnet
Maríukirkjaᛒᛕ,BF Mariakirken[624] Stein før 1160 Bevart Mariakirken Stein Langkirke før 1160 200
Olafskirkja á bǫkkumᛒᛕ,BF Olav på bakkene[625] Stavkirke 1136 1522 Ingen nåtidige kirker
LafranzkirkjaBF Lavranskirken[626] Stein før 1198 ca 1568
PetrskirkjaDN,BF Paulskirken[627] Stein før 1183 etter 1524
Nikuláskirkjaᚺᚺ,BF Nikolaikirken[628] Stein ca 1130 før 1580
Columbœkirkja (Steinkirkja)DN,BF Columba[629] Stein før 1181 før 1427
MarteinskirkjaDN,BF Martinskirken[630] Stein før 1248 Brant 1702
HallvarðskirkjaDN,BF Hallvardskirken[631] Stein før 1248 ca. 1560
Mikjalskirkja í Vágsbotniᛒᛕ,BF Mikaelskirken[632] Stein før 1248 Brant 1413
KrosskirkjaBF Korskirken[633] Stein 1120-50 Bevart Korskirken Stein Korskirke 1120-50 600
Ólafskirkja í VágsbotniBF Bergen domkirke[634] Stein ca 1150 Bevart Bergen domkirke Stein Langkirke ca 1150 1000
Simple crown icon.svgKatrinarskirkjaDN,BF Katarinahospitalet[635] Stein 1266 1874 Ingen nåtidig kirke
Simple crown icon.svgAllraheilagra kirkjaDN,BF Allehelgen[636] Stein 1266 1552-8
Nunnusetr Mariu kloster kirkjaDN,BF Nonneseter[637] Stein 1150-tallet 1529/1705
ÁgátukirkjaDN St. Agathe[638] Stavkirke før 1320 før 1570
JónskirkjaBF Jonsklosteret[639] Stein ca 1150 Brant 1489
Revet 1561
Mikjálskirkja á Norðnesiᛒᛕ,BF Munkeliv[640] Stein 1100-tallet 1536
KlemetskirkjaDN,BF Clemenskirken[641] Stein 1300-tallet Brant 1589 Nykirken Stein Korskirke 1758–63 750
St. Gertruds kirkjaBF Gjertrudskirken[642] Stavkirke før 1517 etter 1517 Ingen nåtidige kirker
St. Jacobs kirkja á Nordnesi
St. Jakobs Kapel paa BørneskjærBF
Jacobskirken[643] Tømret
AlbanuskirkjaBF St. Albanus[644] Tømret? før 1560
Margaretha kirkja á NordnesiBF Margaretakirken[645] Stavkirke Senest 1372[646] Etter 1515
Sta Annas CapelBF St. Anne[647] Tømret? før 1378 etter 1378
St. Jørgens Hospitals kirkjaBF St. Jørgen[648] Tømret før 1411 før 1702

Bjørgvins Bispedømme I.B[rediger | rediger kilde]

Opplysningene er korrigert på grunnlag av Kirkerne i Søndre Bergenhus amt.[649]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Hǫrðafylkí III Sunnhǫrðaland II Sviðu kirkjaPAM Sveio[650] Stavkirke 1200-tallet 1688 Søndre Sunnhordland Sveio Sveio kirke Tømret Langkirke 22/8 1858 630
Vikabygðar kirkjaPAM Vikebygd[651] Stavkirke 1200-tallet 1682 Vikebygd kirke Mur Langkirke 1937 350
Vaðla kirkja á VallastrandarPAM Valen[652] Stavkirke 1200-tallet 1707 Valen kapell Lafteverk Kapell 1949 50
Valestrand kirke Tømret Langkirke 1873 350
△Mostrar kirkjaᛟᛏ,DN,ᛒᛕ Moster[653] Stein 1100-tallet Bevart Finnås Moster gamle kirke Stein Langkirke 1100-tallet 80
Moster kirke Tømret Langkirke 1874 365
Brimsnes kirkja á BumlPN,DN Bremnes[654] Stavkirke før 1327 1689 Bremnes kirke Tømret Langkirke 16/9 1869 750
Bumlar kirkjaᛒᛕ Voll[655] Stavkirke før 1327 før 1621 Bømlo gamle kirke Tømret Langkirke 1621 150
Bømlo kirke Betong og stein Langkirke 1860 500
Stǫðlu Christ kirkja á EðniDN Stødle[656] Stavkirke ca 1160 Bevart Etne Stødle kirke Stein og tømmer Langkirke 1100-/1600-tallet 245
Grindeimr kirkjaDN,ᛒᛕ Grindheim[657] Stavkirke før 1326 før 1728 Grindheim kirke Tømret Enskipet 1728 248
Gerðis kirkja á EðniDN,ᛒᛕ Gjerde[658] Stavkirke før 1288 1673 Gjerde kirke Tømret Langkirke 1676 249
Helgestaða kirkjaDN ..ere mere end tvivlsom,..[649] før 1425 Ingen nåtidig kirke
Skǫðinarvíkr kirkjaDN Skånevik[659] Stavkirke før 1340 1682/3 Skånevik Skånevik kirke Tømret Langkirke 1900 400
Hólmudals kirkjaᛒᛕ Holmedal[660] Stavkirke før 1360 1814 Holmedal kirke Tømret Langkirke 1882 215
Ákra kirkjaDN Åkra[661] Stavkirke før 1300 1735 Åkra kirke Tømret Langkirke 1735 270
Fjǫlbyrju kirkjaᛒᛕ Fjelberg[662] Stavkirke før 1360 1722 Nordre Sunnhordland Fjelberg Fjelberg kirke Tømret Langkirke 1722 200
Njarðheims kirkja í Ǫlundᛒᛕ Nerheim[663] Stavkirke før 1326 ca 1733 Ølen kirke Tømret Langkirke 1874 550
Eiðs kirkja á Hǫlsnuᛒᛕ Eid[664] Stavkirke før 1337 før 1665 Eid kirke Tømret Langkirke 1824 180
Kapellan á Bjóðarᛒᛕ Bjoa[665] Tømret 1300-tallet før 1536 Bjoa kirke Tømret Langkirke 1895 250
Árlands kirkja á Storðᛒᛕ Stord[666] Stein ca 1300 1855 Stord Stord kirke Teglstein Langkirke 6/9 1857 530
Fitja kirkja á Storðᛒᛕ Fitjar[667] Stein 1100-tallet 1867 Fitjar Fitjar kirke Tømret Langkirke 14/11 1867 425
Tysnes kirkja í NjarðarlǫgDN,ᛒᛕ Tysnes[668] Stavkirke før 1329 1868 Tysnes Tysnes kirke Tømret Langkirke 14/10 1868 370
Uppdals kirkjaDN,ᛒᛕ Uggdal[669] Stavkirke før 1288 ca 1630 Uggdal kirke Tømret Langkirke 1876 450
Ónarheims kirkja i NjarðarlǫgPN,DN,ᛒᛕ Onarheim[670] Stein 1150-tallet 1820 Onarheim kirke Tømret Langkirke 7/7 1893 500
Skála kirkja í KvinnaheraðDN,ᛒᛕ Kvinnherad[671] Stein ca 1250 Bevart Kvinnherad Kvinnherad kirke Stein Langkirke ca 1250 400
Æness kirkjaᛒᛕ Ænes[672] Stein ca 1200 Bevart Ænes kirke Stein Langkirke ca 1200 120
Ýlfir kirkjaᛒᛕ● Ølve[673] Stavkirke før 1432 ca 1640 Ølve kirke Tømret Langkirke 18/10 1861 350
Kaldrekstaða kirkjaᛒᛕ Kaldestad[674] Stavkirke før 1337 1644 Husnes kirke Tømret Langkirke 11/9 1874 280
Bjarka kirkjaᛒᛕ Skåla[675] Stein før 1360 før 1536 Ingen nåtidige kirker
Gautdalr kirkjaPN,ᛒᛕ Guddal[676] Stavkirke før 1350 før 1536
Mel kirkjaᛒᛕ Mel[677] Stein før 1350 før 1536
Hellig Aands kirkja á HǫlsnuDN Halsnøy[678] Stein 1163 ruin 1656
Varalseyjar kirkjaDN,ᛒᛕ● Varaldsøy[679] Stavkirke før 1327 1729 Hardanger og Voss Strandebarm Varaldsøy kirke Tømret Langkirke 1885 390
Strandarbarms kirkjaDN,ᛒᛕ● Strandebarm[680] Stavkirke før 1329 Brant 1659 Strandebarm kirke Tømret Langkirke 18/8 1876 550
Harðangr Jónadals kirkjaDN,ᛒᛕ Jondal[681] Stavkirke før 1306 1725 Jondal kirke Tømret Langkirke 1880 700
Víkeyjar kirkjaDN,ᛒᛕ Vikøy[682] Stavkirke før 1315 1836 Vikøy Vikøy kirke Tømret Langkirke 1838 300
Eystusynjar kirkjaDN,ᛒᛕ Øystese[683] Stavkirke før 1300 1868 Øystese kirke Tømret Langkirke 1868 500
Ulfvíkr kirkjaDN,ᛒᛕ Ulvik[684] Stavkirke sent 1200-tall 1708-10 Ulvik Ulvik kirke Tømret Korskirke 1859 500
Grǫnvinjar kirkjaDN,ᛒᛕ Granvin[685] Stavkirke før 1306 før 1726 Granvin kirke Tømret Langkirke 1726 350
Ullinsvangs kirkjaDN,ᛒᛕ Ullensvang[686] Stein sent 1200-tall[687] Bevart Ullensvang Ullensvang kirke Stein Langkirke sent 1200-tall 450
Kinnsarvik kirkjaDN,ᛒᛕ Kinsarvik[688] Stein ca 1150 Bevart Kinsarvik kirke Stein Langkirke ca 1150 240
Odda kirkjaDN,ᛒᛕ Odda[689] Stein før 1309 1870 Odda kirke Tømret Langkirke 1870 500
Huscapellet paa Aga Aga[690] Stavkirke ca 1260 1811 Ingen nåtidige kirker
Aupadal kirkjaDN Opedal[691] Stein? før 1300 1551-1600

Stavanger Bispedømme IV[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Hǫrðafylkí IV Ryfylkí II Rærgudals kirkjaDN,Gg Røldal[692] Stavkirke 1200-tallet Bevart Hardanger og Voss Røldal Røldal stavkirke Stavkirke Enskipet 1200-tallet 130
Haddingjadal II Eiðafjarðar JacobskirkjaDN,Gg Eidfjord[693] Stein 1309 Bevart Ulvik Eidfjord gamle kirke Stein Langkirke 1309 100
Eidfjord kirke Teglstein Langkirke 1981 375

Bjørgvins Bispedømme II.A[rediger | rediger kilde]

Opplysningene for kirker i Søndre Bergenhus amt er korrigert på grunnlag av Kirkerne i Søndre Bergenhus amt.[649]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Hǫrðafylkí Norðrhǫrðaland Fúsa kirkjaPN,ᛒᛕ Fusa[694] Stavkirke før 1325 1600-tallet Midthordland Fusa Fusa kirke Betong Langkirke 1962 350
Hálands kirkja í Rǫssadalrᛒᛕ Holdhus[695] Stavkirke før 1360 1726 Holdhus kirke Tømret Langkirke 1726 90
Hålandsdal kirke Tømret Langkirke 1890 250
Strandvíkr kirkjaDN,ᛒᛕ Strandvik[696] Stavkirke før 1263 1628 Strandvik kirke Tømret Langkirke 15/11 1857 400
Óss kirkja á FramnesiDN,ᛒᛕ Os[697] Stavkirke før 1303 1624 Os Os kirke Tømret Langkirke 1870 500
Lysaklaustr-Mariu kirkjaDN Lyse[698] Stein ca 1146 ca 1536 Lysekloster kapell Tømret Langkirke 1663 100
Árlands kirkja i SafnangriDN,ᛒᛕ Samnanger[699] Stavkirke før 1329 ca 1652 Samnanger kirke Tømret Langkirke 1851 250
Bœjar kirkja á FramnesiDN,ᛒᛕ [700] Stavkirke før 1288 ca 1574 Ingen nåtidig kirke
Simple crown icon.svgKross kirkja á FanaDN Fana[701] Stein 1153 Bevart Fana Fana kirke Stein Langkirke 1153 450
Birkilands kirkjaDN,ᛒᛕ Birkeland[702] Stavkirke før 1329 før 1642 Birkeland kirke Stein Langkirke 1878 300
Álrekstaða kirkja Årstad[703] Stein 1100-tallet 1702 Årstad kirke Mur Korskirke 1890 560
Hliðalands kirkjaPN,ᛒᛕ Liland[704] Stavkirke før 1327 1400-tallet Ingen nåtidig kirke
Sunds kirkjaPN,ᛒᛕ Sund[705] Stavkirke før 1327 1673 Sund Sund kirke Betong og tømmer Vifteform 1997 350
Mystrs kirkjaᛒᛕ Møkster[706] Stavkirke før 1360 1686 Møkster kirke Tømret Langkirke 1892 320
Simple crown icon.svgSt. Loðviks capella á ÞyssiseyDN,ᛒᛕ Tyssøy[707] Stein ca 1300 før 1536 Ingen nåtidig kirke
Sandtǫðru kirkjaᛒᛕ Sandtorv[708] Stavkirke før 1240 1655
Fjalls kirkjaᛒᛕ Fjell[709] Stavkirke før 1330 før 1686 Fjell Fjell kirke Tømret Langkirke 1874 700
Asks kirkjaᛒᛕ Ask[710] Stavkirke før 1327 1374 Askøy Ask kirke Tømret Langkirke 8/10 1908 275
Hauss kirkjaDN,ᛒᛕ Haus[711] Stavkirke før 1309 1613 Osterøy Haus Haus kirke Tømret Langkirke 1874 460
Geirastaða kirkjaDN,ᛒᛕ Gjerstad[712] Stavkirke før 1329 1622 Gjerstad kirke Tømret Langkirke 1871 420
Mjalða kirkjaᛒᛕ Mjelde[713] Stavkirke før 1350 1621 Ingen nåtidig kirke
Brúvíkr kirkjaDN,ᛒᛕ Bruvik[714] Stavkirke 1200-tallet[715] 1608 Bruvik Bruvik kirke Tømret Langkirke 1867 350
Stafnnes kirkjaᛒᛕ Stamnes[716] Stavkirke før 1328 1686 Stamnes kirke Tømret Langkirke 1861 250
Hamars kirkjaDN,ᛒᛕ Hamre[717] Stavkirke ca 1024 1585 Hamre Hamre kirke Tømret Langkirke ca 1640 350
Ásanna kirkja Åsane[718] Tømret før 1250[719] 1795 Åsane kirke Mur Sirkulær 1993 600
Álviðru kirkjaDN,ᛒᛕ Alversund[720] Stavkirke før 1127[721] 1629 Nordhordland Alversund Alversund kirke Tømret Langkirke 1879 200
Meðallans kirkjaᛒᛕ Meland[722] Stavkirke 1200-tallet 1616 Meland kirke Tømret Langkirke 1866 380
Sœheims kirkjaᛒᛕ Seim[723] Stavkirke før 1335[721] 1610 Seim kirke Tømret Langkirke 1878 300
Hosangra kirkjaDN,ᛒᛕ Hosanger[724] Stavkirke før 1329 ca 1600 Hosanger Hosanger kirke Stein Langkirke 1796 300
Moa kirkjaᛒᛕ Modalen[725] Stavkirke før 120-tallet før 1593 Mo kirke Tømret Langkirke 1883 220
Mángra KatharinakirkjaDN,ᛒᛕ Manger[726] Stavkirke før 1350 ca 1600 Manger Manger kirke Tømret Langkirke 1891 400
Bœjar kirkjaᛒᛕ Hordabø[727] Stavkirke før 1288 før 1686 Hordabø kirke Tømret Langkirke 1875 400
Sœbœjar kirkjaDN,ᛒᛕ Sæbø[728] Stavkirke før 1329 1643 Sæbø kirke Tømret Langkirke 1884 400
Simple crown icon.svgNiculás capella á HerðluDN,ᛒᛕ Herdla[729] Stein før 1146 1861 Herdla kirke Stein Langkirke 1863 600
Lindiáss kirkjaDN,PN,ᛒᛕ Lindås[730] Stein 1100-tallet 1865 Lindås Lindås kirke Tømret Langkirke 20/9 1865 370
Lýgru kirkjaDN,PN,ᛒᛕ Lygra[731] Stavkirke før 1321 1600-tallet Lygra kirke Tømret Langkirke 1892 180
Mykingar kirkjaᛒᛕ Myking[732] Stavkirke før 1350 1606 Myking kirke Stein Langkirke 1861 250
Sandness kirkja Masfjorden[733] Stavkirke 1100-tallet før 1686 Sandnes kirke Tømret Langkirke 1845 370
Austreims kirkjaDN,ᛒᛕ Austrheim[734] Stavkirke før 1329 1686 Austrheim kirke Tømret Langkirke 1865 480
Fedja kirkjaDN Fedje[735] Tømret Senmiddelalderen 1659 Fedje kirke Stein Langkirke 1941 400
Eivindarvíkr kirkja á Hoflandi í GulaDN,ᛒᛕ Gulen[736] Stavkirke 1247-63 1500-tallet Ytre Sogn Gulen Gulen kirke Tømret Langkirke 3/12 1863 700
Vangs Michaels kirkja á VǫrsDN,ᛒᛕ Voss[737] Stein 1271-7 Bevart Hardanger og Voss Voss Voss kirke Stein Langkirke 1271-7 460
Ævangra kirkjaDN,ᛒᛕ Evanger[738] Stavkirke før 1315 1851 Evanger kirke Tømret Langkirke 1851 250
Vinjar kirkja á VǫrsDN,ᛒᛕ Vinje[739] Stavkirke før 1329 1670 Vinje kirke Tømret Langkirke 1871 350
Huscapellet paa Finnin Finnesloftet[740] Stavkirke ca 1200 Ingen nåtidige kirker
Biskop Olaf Thorkilsøns kirkja Dugstad[741] Tømret 1534
Sygnafylkí I Uppheims kirkja á SygnastrǫndDN Oppheim[742] Stavkirke før 1315 1676 Oppheim kirke Tømret Langkirke 1871 250

Bjørgvins Bispedømme II.B[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Firðafylkí I Sygna Útver Clemens capellaᛒᛕ Utvær[743] Tømret før 1350 1717 Ytre Sogn Gulen Husøy kirke Tømret Langkirke 1896 200
Hyllistaðir kirkjaDN,PN,ᛒᛕ Hyllestad[744] Stavkirke 1100-tallet 1880 Hyllestad Hyllestad kirke Tømret Langkirke 1880 300
Œns kirkjaPN,ᛒᛕ Øn[745] Stavkirke før 1327 ca 1600 Øn kirke Mur Langkirke 1958 370
Sygnafylkí II Bjár kirkjaᛒᛕ [746] Stavkirke før 1340 ca 1600 Bø kirke Tømret Langkirke 1868 200
Losnu kirkjaᛒᛕ Losna[747] Tømret før 1408 før 1585 Gulen Ingen nåtidige kirker
Rutlír kirkjaᛒᛕ Rutle[748] Tømret før 1340 etter 1350
Lámvika kirkjaPN,ᛒᛕ Lavik[749] Stavkirke 1100-tallet 1594 Lavik Lavik kirke Tømret Oktogonal 1865 380
Risnafjarðar kirkjaPN,ᛒᛕ Brekke[750] Stavkirke før 1327 før 1594 Brekke kirke Tømret Langkirke 1862 390
Austrheims kirkjaDN,ᛒᛕ Austrheim[751] Stavkirke før 1323 før 1580 Kyrkjebø kirke Tømret Langkirke 1869 500
Kapellan á Haugalandᛒᛕ Haugland[752] Stavkirke før 1340 1594 Ingen nåtidig kirke
Þjúga kirkjaDN,ᛒᛕ Tjugum[753] Stavkirke 1100-tallet[754] 1610 Balestrand Tjugum kirke Tømret Oktogonal 1863 310
Hvamseyjar kirkjaᛒᛕ Kvamsøy[755] Stein 1200-tallet Bevart Kvamsøy kirke Stein Langkirke 1200-tallet 210
Múndalr kirkjaDN Mundal[756] Stavkirke før 1306 etter 1535 Fjærland kirke Tømret Langkirke 1861 300
Bøyum kirkjaKms Bøyum[757] Stavkirke senmiddelalderen ca 1640 Ingen nåtidig kirke
△Hoprustaðir kirkja í VikDN,ᛒᛕ Hopperstad[758] Stavkirke 1130-tallet Bevart Vik Hopperstad stavkirke Stavkirke Langkirke 1130 30
Vangsness kirkjaᛒᛕ Vangsnes[759] Stavkirke før 1340 1861 Vangsnes kirke Tømret Langkirke 1861 150
Hofs kirkja í Vikᛒᛕ Hove[760] Stein ca 1170 Bevart Hove kirke Stein Langkirke ca 1170 35
Flets kirkja í Árnafirðiᛒᛕ Flete[761] Stavkirke før 1340 1645 Arnafjord kirke Tømret Langkirke 1880 180
Freysvíkr kirkjaDN,ᛒᛕ Fresvik[762] Stavkirke 1100-tallet 1880 Fresvik kirke Tømret Langkirke 1881 200
Rindinnar kirkja i FeðjadalrDN,ᛒᛕ Feios[763] Stavkirke før 1322 1866 Feios kirke Tømret Langkirke 1866 300
Túninjar kirkja í VikDN,ᛒᛕ Tenold[764] Stavkirke før 1322 1400-tallet Ingen nåtidig kirke
Vangen kirkja í AurlandiKms Vangen[765] Stein 1202[766] Bevart Midtre Sogn Aurland Vangen kirke Stein Langkirke 1202 270
Undradals Nicolaus capellaDN,ᛒᛕ Undredal[767] Stavkirke etter 1150 Bevart Undredal stavkirke Stavkirke Enskipet etter 1150 40
Flà kirkjaᛒᛕ Flåm[768] Stavkirke før 1340 før 1670 Flåm kirke Tømret Langkirke 1670 160
Hryggiar kirkja í AurlandiDN,ᛒᛕ Rygg[769] Stein før 1322 1544 Ingen nåtidige kirker
Kapellan á Fréttheimrᛒᛕ Frettheim[770] Tømret før 1340 etter 1340
Hamars kirkja á LeikvangrDN,ᛒᛕ Leikanger[771] Stein 1100-tallet Bevart Leikanger Leikanger kirke Stein Langkirke 1100-tallet 260
Hamars kirkja á Sýrstrǫndᛒᛕ Hamre[772] Tømret før 1340 før 1536 Ingen nåtidige kirker
Heinynjar kirkjaᛒᛕ Henjum[773] Stavkirke før 1340 1544
Njóss kirkjaDN,ᛒᛕ Njøs[774] Stein før 1306 1833
Steðju kirkja i SóknadalSS,PN,DN Stedje[775] Stavkirke før 1184 1867 Sogndal Stedje kirke Tømret Langkirke 1867 600
Ylmheims kirkjaDN,ᛒᛕ Norum[776] Stavkirke før 1308 1700/01 Ølmheim kirke Tømret Langkirke 1863 230
Kaupangrs kirkjaDN,ᛒᛕ Kaupanger[777] Stavkirke ca 1140 Bevart Kaupanger stavkirke Stavkirke Langkirke ca 1140 125
Hváls kirkjaDN,ᛒᛕ Hval[778] Stein 1200-tallet[779] før 1536 Ingen nåtidige kirker
Eggja kirkja i Sóknadalᛒᛕ Eggum[780] Tømret 1200-tallet[781] før 1596
Kapellan á UppbyrgíPN,ᛒᛕ Åberge[782] Tømret før 1327 etter 1563
Kapellan á FimrœitíDN,ᛒᛕ Fimreite[783] Tømret før 1340 før 1596
Haugr kirkja í LæradalPN,ᛒᛕ Hauge[784] Stavkirke før 1327 før 1649 Lærdal Hauge kirke Tømret Langkirke 6/5 1869 500
Túninjar kirkja í LæradalDN,ᛒᛕ Tønjum[785] Stavkirke før 1305 1824 Tønjum kirke Lafteverk Langkirke 1832 175
Andreaskirkja í KirkjuvallarDN,ᛒᛕ Borgund[786] Stavkirke ca 1181 Bevart Borgund stavkirke Stavkirke Korskirke ca 1181 150
Borgund kirke Tømret Langkirke 1868 175
Œiðrini kirkja í LœradalrDN,ᛒᛕ Eri[787] Stavkirke før 1305 før 1536 Ingen nåtidige kirker
Ríkeimr kirkjaᛒᛕ Rikheim[788] Stavkirke før 1321 før 1536
Lœgreið kirkja í ÁrdalrDN,ᛒᛕ Årdal[789] Stavkirke 1200-tallet 1867 Indre Sogn Årdal Årdal kirke Tømret Langkirke 1867 400
Hafrslóar kirkja á FólkiDN,ᛒᛕ Hafslo[790] Stavkirke før 1271 1878 Hafslo Hafslo kirke Lafteverk Langkirke 1878 300
Fitjar kirkja á FólkiDN,ᛒᛕ Fet[791] Stavkirke 1200-tallet ca 1650 Fet kirke Tømret Langkirke 1894 220
Jórungar kirkja á FólkiDN,ᛒᛕ Joranger[792] Stavkirke før 1340 ca 1620 Joranger kirke Tømret Langkirke ca 1620 85
Sólvarna kirkjaDN,ᛒᛕ Solvorn[793] Stavkirke før 1340 før 1686 Solvorn kirke Tømret Langkirke 1883 200
Órnes kirkjaDN,ᛒᛕ Urnes[794] Stavkirke ca 1130 Bevart Urnes stavkirke Stavkirke Langkirke ca 1130
Dala kirkjaDN,ᛒᛕ Dale[795] Stein 1200-tallet Bevart Luster Dale kirke Stein Langkirke 1200-tallet 200
Gaupní kirkjaDN,ᛒᛕ Gaupne[796] Stavkirke 1100-tallet ca 1647 Gaupne gamle kirke Tømret Langkirke 1647 130
Gaupne kirke Tømret Langkirke 1907 230
Nesí kirkjaDN,ᛒᛕ Nes[797] Stavkirke før 1322 1836 Nes kirke Tømret Langkirke 1836 110
Fortúns kirkjaDN,ᛒᛕ Fortun[798] Stavkirke før 1323 revet 1884 Fortun kirke Tømret Langkirke 1879 230
Sauða kirkjaᛒᛕ Saue[799] Tømret før 1340 etter 1600 Ingen nåtidig kirke
Breiðeimr kirkja í JóstrudalrDN,ᛒᛕ Jostedal[800] Stavkirke før 1322 ca 1550 Jostedal Jostedal kirke Lafteverk Langkirke 1660 120

Bjørgvins Bispedømme II.C[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Firðafylkí II Sunnfirðir Askvǫllr kirkjaDN,ᛒᛕ Askvoll[801] Stavkirke før 1306 1604 Sunnfjord Askvoll Askvoll kirke Tømret Langkirke 1863 450
Vilnes kirkja á AteyDN,ᛒᛕ Vilnes[802] Stavkirke før 1330 1673 Vilnes kirke Tømret Langkirke 1674 130
Hǫlmudalr kirkjaDN,ᛒᛕ Holmedal[803] Stavkirke før 1305 1600 Fjaler Holmedal kirke Tømret Langkirke 1869 400
Dalr kirkjaᛒᛕ Dale[804] Stavkirke før 1330 ca 1600 Dale kirke Tømret Langkirke 1864 550
Guðdalir kirkjaPN,ᛒᛕ Guddal[805] Stavkirke før 1327 1600-tallet Guddal kirke Lafteverk Langkirke 1686 135
Lundar kirkja í Gaularᛒᛕ Lunde[806] Stein før 1330 etter 1330 Ingen nåtidig kirke
Sandvinjar kirkja í GaularPN,ᛒᛕ Sande[807] Stavkirke før 1327 ca 1620 Gaular Sande kirke Tømret Langkirke 1864 300
Hvammr kirkja í GaularDN,ᛒᛕ Bygstad[808] Stavkirke før 1322 1845 Bygstad kirke Tømret Langkirke 1845 300
Víkr kirkja í GaularPN,DN,ᛒᛕ Viksdalen[809] Stavkirke før 1322 1600-20 Viksdalen kirke Tømret Langkirke 1848 284
Ásaness kirkjaᛒᛕ Åsanes[810] Tømret før 1330 etter 1600 Ingen nåtidige kirker
Hestaða kirkja í GaularPN,ᛒᛕ Hestad[811] Stavkirke 1100-tallet før 1536
Ǫlhúsar kirkjaDN,ᛒᛕ Ålhus[812] Stavkirke før 1322 1795 Jølster Ålhus kirke Tømret Langkirke 1795 168
Helgeimr kirkjaDN,ᛒᛕ Helgheim[813] Stavkirke før 1315 før 1630 Helgheim kirke Tømret Langkirke 28/11 1877 500
Kapellan á Viðinarᛒᛕ Vie[814] Tømret før 1330 før 1536 Ingen nåtidige kirker
Kapellan á Irpðaleᛒᛕ Årdal[815] Tømret før 1360 etter 1408
Fjarðar kirkjaPN,DN,ᛒᛕ Førde[816] Stavkirke før 1327 1620-25 Førde Førde kirke Tømret Langkirke 1885 600
△Naustdalr kirkjaDN,ᛒᛕ Naustdal[817] Stein ca 1150 1890 Naustdal kirke Tømret Langkirke 1891 650
Hollisjór kirkjaᛒᛕ Holsen[818] Stavkirke før 1330 før 1722 Holsen kirke Lafteverk Langkirke 1861 200
Vefringar kirkjaᛒᛕ Vevring[819] Stavkirke før 1330 1600-tallet Vevring kirke Tømret Langkirke 1846 225
Kinnar kirkjaDN,ᛒᛕ Kinn[820] Stein 1150-tallet Bevart Kinn Kinn kirke Stein Romansk 1150-tallet 180
Brúar kirkja á SvaneyDN,ᛒᛕ Bru[821] Stavkirke før 1322 1600-tallet Stavang kirke Teglstein Langkirke 1957 312
Brandseyjar kirkjaᛒᛕ Brandsøy[822] Stavkirke før 1330 etter 1350
Grátla kirkja í BrimangrDN,ᛒᛕ Grotle[823] Stavkirke før 1330 1695 Bremanger kirke Tømret Langkirke 1914 400
Norðfirðir △Bœjar kirkja í SeljuDN,ᛒᛕ [824] Stavkirke før 1322 ca 1865 Nordfjord Selje Selje kirke Tømret Langkirke 1866 500
St. Albanus Klaustr kirkja í Seljuᛟᛏ,ᚺ4 Selje kloster[825][826] Stein før 1070 før 1536[827] Ingen nåtidige kirker
Stæ Sunnivæ Christ kirkja í Seljuᛟᛏ,ᛒᛕ Stein 977?
Mariu kirkja í Seljuᛟᛏ Stein før 1180
St. Mikjals kirkja í Seljuᛟᛏ Stein ca 1000
Œrvíkr kirkja Ervik[828] Tømret senmiddelalderen før 1637 Ervik kirke Mur Langkirke 1970 180
Siliðu kirkjaDN,ᛒᛕ Silda[829] Tømret før 1340 ca 1580 Nord-Vågsøy kirke Betong Langkirke 1960 420
Eygis Mariœ kirkjaDN,ᛒᛕ Eid[830] Stavkirke 1100-tallet ca 1600 Eid Eid kirke Tømret Langkirke 1849 750
Stoðreimi kirkjaDN,ᛒᛕ Stårheim[831] Stavkirke før 1324
ca 1338
1338
ca 1600
Stårheim kirke Tømret Langkirke 1864 340
Horninjadals kirkjaᛒᛕ Hornindal[832] Stavkirke før 1330 før 1600 Hornindal kirke Tømret Langkirke 1856 400
Olmfótar kirkjaDN,ᛒᛕ Ålfoten[833] Stavkirke før 1330 ca 1620 Ålfoten kirke Tømret Langkirke ca 1620 100
Davíkr kirkjaDN,ᛒᛕ Davik[834] Stavkirke før 1330 1655 Davik kirke Tømret Langkirke 1886 500
Rugsunði kirkjaDN,ᛒᛕ Rugsund[835] Stavkirke før 1330 ca 1650 Rugsund kirke Tømret Langkirke 1838 400
Vinrœiði kirkjaDN,ᛒᛕ Vereide[836] Stein 1100-tallet Bevart Gloppen Vereide kirke Stein Langkirke 1100-tallet 460
Kappellunni a Vinrœiðiᛒᛕ Vereide kapell[837] Tømret 1300-tallet 1400-tallet? Ingen nåtidig kirke
Hýa kirkjaDN,ᛒᛕ Hope[838] Stavkirke før 1308 etter 1330 Hyen kirke Lafteverk Langkirke 1876 300
Gemlisstaða kirkjaDN,ᛒᛕ Gimmestad[839] Stavkirke før 1308 før 1652 Gimmestad gamle kirke Tømret Langkirke 1692 70
Gimmestad kirke Tømret Langkirke 1910 315
Rérs kirkja á BreiðefniDN,ᛒᛕ Re[840] Tømret før 1308 før 1620 Breim kirke Tømret Langkirke 1886 500
Austrheims kirkjaDN,ᛒᛕ Austreim[841] Tømret før 1303 ca 1600 Ingen nåtidige kirker
Eiðs kirkjaDN,ᛒᛕ Eide[842] Tømret før 1310 etter 1330
Hilðinar kirkja í Innvíkrᛒᛕ Hilde[843] Stavkirke før 1330 1580 Innvik Innvik kirke Tømret Oktogonal 1824 350
Skǫðinar eðer Lafrants kirkja í Innvíkrᛒᛕ Skåden[844] Tømret før 1330 etter 1330 Ingen nåtidig kirke
Álda kirkjaDN,ᛒᛕ Olden[845] Stavkirke før 1308 1746 Olden gamle kirke Tømret Korskirke 1759 250
Olden nye kirke Tømret Langkirke 500 1934
Útvíkr kirkjaᛒᛕ Utvik[846] Stavkirke før 1330 ca 1600 Utvik kirke Tømret Langkirke 1840 350
Nesinar kirkjaDN,ᛒᛕ Nesje[847] Stavkirke før 1308 1662 Stryn Oppstryn kirke Tømret Langkirke 1863 300
Ejðs kirkjaDN,ᛒᛕ Nedstryn[848] Stavkirke før 1330 1600-tallet Nedstryn kirke Tømret Langkirke 1859 400
Lóði kirkjaᛒᛕ Loen[849] Stavkirke før 1330 1600-tallet Loen kirke Tømret Oktogonal 1837 185

Nidaros Erkebispedømme III.A - E. Trondhjems stift[rediger | rediger kilde]

Sunnmøre ble overført til Bjørgvin bispedømme i 1622.

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Sunnmœrafylkí Sunnmœra St. Jatmunds kirkja í VanníflirDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Åheim[850] Stein 1153/5 1863 Søndre Sunnmøre Vanylven Sankt Jetmund kirke Stein Langkirke 1953 90
Vanylven kirke Stein Langkirke 1863 320
Olafskirkja í Sybðirᚨᛒ,ᛏᚱ Syvde[851] Stavkirke før 1432 1836 Syvde kirke Lafteverk Langkirke 1837 392
Hallkelsvikr kirkja í VǫldinniDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Volda[852] Stavkirke før 1338 etter 1860 Volda Volda kirke Stein og betong Langkirke 1932 800
Hellige Kross kirkja i ŒrstrDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Ørsta[853] Stavkirke før 1385 1864 Ørsta kirke Tømret Langkirke 1864 350
Mariukirkja í BónadalrDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Hustad[854] Stavkirke før 1325 1581 Hjørundfjord Hjørundfjord kirke Tømret Langkirke 1880 480
Hereyjar Sta Mariœ kirkjaDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Herøy[855] Stein 1100-tallet 1859 Herøy Herøy kirke Mur Langkirke 2003 730
Sande kirkjaᚨᛒ,ᛏᚱ Sande[856] Stavkirke før 1432 1835 Sande Sande kirke Tømret Langkirke 1880 400
Rauðvinjar kirkjaᚨᛒ,ᛏᚱ Rovde[857] Stavkirke ca 1400[858] 1831-2 Rovde kirke Tømret Langkirke 1872 350
Úlfssteins kirkjaᚨᛒ,ᛏᚱ Ulstein[859] Stein 1100-tallet 1848 Ulstein Ulstein kirke Tømret Oktogonal 1849 400
Haðareiðs kirkjaᚨᛒ,ᛏᚱ Hareid[860] Stavkirke før 1432 Brant 1806 Hareid kirke Tømret Langkirke 1877 380
Petrs kirkja í BorgundarDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Borgund St. Peter[861] Stein ca 1130 Bevart Nordre Sunnmøre Borgund Borgund kirke Stein Korskirke ca 1130 550
△Christkirkja í Borgundar Borgund[862] Stein etter 1150 før 1432 Ingen nåtidige kirker
Matthias kirkja í Borgundar Stein
Margaretha kirkja í Borgundar Stein
Mariœ, Joh. Ev. og Nicol. Conf. kirkja á GiskeDN Giske[863] Stein ca 1130 Bevart Giske kirke Stein Langkirke ca 1130 130
Hárhamars kirkjaᚨᛒ,ᛏᚱ Haram[864] Stavkirke før 1432 1838 Haram Haram kirke Tømret Oktogonal 1838 600
Vígrinnar Mariu kirkjaDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Vigra[865] Stavkirke før 1432 1756 Vigra kirke Tømret Langkirke 1894 550
Skoðynjar kirkjaᚨᛒ,ᛏᚱ Skodje[866] Stavkirke før 1432 1750 Skodje kirke Tømret Langkirke 1860 350
Vatna kirkjaᚨᛒ,ᛏᚱ Vatne[867] Stavkirke før 1432 1761 Vatne kirke Tømret Langkirke 1868 550
Eyraskogs kirkjaDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Ørskog[868] Stavkirke før 1325 1643 Østre Sunnmøre Ørskog Ørskog kirke Tømret Langkirke 1873 650
Aura kirkja í SikkíflirDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Sykkylven[869] Stavkirke før 1325 1606/1705 Sykkylven kirke Betong 1990 850
Slǫstaða kirkja á Strǫndᚨᛒ,ᛏᚱ Stranda[870] Stavkirke før 1432 1731 Stranda Stranda kirke Lafteverk Oktogonal 1838 300
St. Petrs kirkja á Strǫndᚨᛒ Uksvik[871] Stavkirke før 1432 før 1589 Ingen nåtidig kirke
Stóladalr kirkjaᚨᛒ,ᛏᚱ Stordal[872] Stavkirke før 1432 før 1789 Stordal gamle kirke Tømret Oktogonal 1789 170
Stordal kirke
Sunníflir kirkjaᚨᛒ,ᛏᚱ Sunnylven[873] Stavkirke før 1432 1726 Sunnylven Sunnylven kirke Tømret Langkirke 1859 400
Geirangr kirkjaᛏᚱ Geiranger[874] Stavkirke før 1589 1742 Geiranger kirke Tømret Oktogonal 1842 114
Dals kirkjaᚨᛒ,ᛏᚱ Norddal[875] Stavkirke før 1432 1782 Norddal Norddal kirke Tømret Oktogonal 1782 400
Sulta kirkja Sylte[876] Stavkirke før 1432 før 1634 Sylte kirke Tømret Langkirke 1863 350
Døfling capella í Valdaliᚨᛒ,ᛏᚱ Døving[877] Stavkirke før 1589 1754/1812 Ingen nåtidig kirke

Nidaros Erkebispedømme III.B[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Raumsðœlafylkí Raumsðœla Grjótar kirkja í RaumsdalDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Grytten[878] Stavkirke før 1364 1728 Indre Romsdal Grytten Grytten kirke Lafteverk Oktogonal 1829 250
Ísfjarðar Andreas kirkjaᛏᚱ Hen[879] Stavkirke 1300-tallet 1835 Hen kirke Stein Langkirke 21/10 1835 300
Flatir kirkjaDN,ᛏᚱ Kors[880] Stavkirke før 1497 1660-70 Kors kirke Laftet Korskirke 1797 120
Eiðs kirkjaᛏᚱ Eid[881] Stavkirke før 1589 1797 Eid kirke Laftet Langkirke 31/7 1797 200
Valla kirkjaᛏᚱ Voll[882] Stavkirke 1432 1673 Voll kirke Laftet Langkirke 1895 290
△Véøy PetrskirkjaDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Veøy[883] Stein 1100-tallet Bevart Veøy Veøy gamle kirke Stein Langkirke 1100-tallet 400
Véøy Kross kirkjaDN,ᛏᚱ Korskirken[884] Stein før 1250 før 1536 Veøy kirke Tømret Langkirke 1907 200
Refundar kirkjaᛏᚱ Rødven[885] Stavkirke 1300-tallet Bevart Rødven stavkirke Stavkirke Langkirke 1300-tallet 100
Rødven kirke Tømret Langkirke 1907 120
Vestnes kirkjaᛏᚱ Vestnes[886] Stavkirke før 1589 1680 Vestnes kirke Tømret Langkirke 1872 480
Sulta kirkja í Tresfirðiᛏᚱ Sylte[887] Stavkirke før 1589 1690 Sylte kirke Tømret Oktogonal 1828 270
Rjoðar kirkja í LangafirdiDN,ᛏᚱ Rød[888] Stavkirke før 1589 1885 Nesset Nesset kirke Tømret Langkirke 1878 250
Njarðarland kirkja í Vistadalrᛏᚱ Vistdal[889] Stavkirke før 1432 før 1668 Vistdal kirke Laftet Langkirke 1869 270
Sírinar kirkja i EikisdalDN,ᛏᚱ Eresfjord[890] Stavkirke før 1426 1708 Sira kirke Lafteverk Oktogonal 1869 307
Bylingseyjar kirkjaᚨᛒ,ᛏᚱ Bolsøy[891] Stavkirke før 1432 1727 Ytre Romsdal Bolsøy Røbekk kirke Tømret Langkirke 1898 350
Kleifa Petrs kirkja á FannestrǫndDN,ᛏᚱ Kleive[892] Stavkirke før 1438 1682 Kleive kirke Tømret Oktogonal 1858 270
Ǫkreyjar kirkjaᚨᛒ,ᛏᚱ Aukra[893] Stavkirke før 1432 1663 Aukra Aukra kirke Tømret Oktokonal 1835 250
Óneyjar kirkjaᛏᚱ Ona[894] Tømret før 1589 1708 Ingen nåtidig kirke
Hareyjar kirkjaᛏᚱ Huse[895] Stavkirke før 1589 ca 1804 Harøy kirke Tømret Langkirke 1934 340
Sandeyjar kirkjaᛏᚱ Sandøy[896] Tømret før 1589 1812 Sandøy kirke Tømret Oktogonal 1812 250
Vágeyjar kirkjaDN,ᛏᚱ Vågøy[897] Stavkirke før 1336 1660-tallet Fræna Vågøy kirke Tømret Langkirke 1904 450
Búðar kirkjaᛏᚱ Bud[898] Stavkirke før 1533 1572/1709 Bud Bud kirke Tømret Korskirke 1717 230
Hústaða kirkja á StimrDN,ᛏᚱ Hustad[899] Stavkirke før 1539 etter 1646 Hustad kirke Tømret Langkirke 1874 350
Frekeyjarsund kirkjaᚺ4 Tømret før 1262 før 1536 Ingen nåtidig kirke

Nidaros Erkebispedømme III.C1[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Norðmœrafylkí Norðmœra
Edøysysselet
Kvernes kirkjaᚨᛒ,ᛏᚱ Kvernes[900] Stavkirke 1300-tallet Bevart Ytre Nordmøre Kvernes Kvernes stavkirke Stavkirke Langkirke 1300-tallet 200
Kvernes kirke Tømret Langkirke 1893 420
Kornastaðir kirkjaᛏᚱ Kornstad[901] Stavkirke før 1589 1871 Kornstad kirke Tømret Langkirke 1871 340
Brimsnes kirkjaᛏᚱ Bremsnes[902] Stavkirke før 1533 1770 Bremsnes kirke Tømret Korskirke 1771 550
Freiðar kirkjaDN,ᛏᚱ Frei[903] Stavkirke før 1432 14/10-1766 Kristiansund Frei kirke Tømret Langkirke 1897 400
Grípar kirkjaᛏᚱ Grip[904] Stavkirke 1400-tallet Bevart Grip stavkirke Stavkirke Langkirke 1400-tallet 80
△Þingvalla kirkjaDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Tingvoll[905] Stein ca 1180 Bevart Indre Nordmøre Tingvoll Tingvoll kirke Stein Langkirke ca 1180 420
Eyra kirkja í BarknarfirðiDN,ᛏᚱ Øre[906] Stavkirke før 1303 (ca 1650) 1863 Øre kirke Tømret Korskirke 1865 330
Straumeyjar kirkjaᚨᛒ Rottås[907] Stavkirke? 1300-tallet? før 1589 Ingen nåtidig kirke
Hofs kirkja í SunndalrDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Hov[908] Stavkirke 1300-tallet 6/5-1647 Sunndal Hov kirke Tømret Langkirke 1887 300
Mosagerðis kirkja í Sunndalrᛏᚱ Musgjerd[909] Stavkirke før 1589 1707 Romfo kirke Tømret Oktogonal 1821 230
Húsabjár kirkja í UsmudalrDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Husby[910] Stavkirke før 1309 1711 Øksendal kirke Tømret Langkirke 1894 260
Aulfunðynjar kirkjaDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Ålvund[911] Stavkirke før 1309 etter 1432 Ålvundeid kirke Laftet Oktogonal 1848 230
Leykinar kirkja í Sunndalrᚨᛒ,ᛏᚱ Løken[912] Stavkirke før 1432 ca 1685 Ingen nåtidig kirke
Stangarvíkr kirkjaDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Stangvik[913] Stavkirke 1407 27/11-1783 Stangvik Stangvik kirke Tømret Langkirke 1897 530
Hǫlsynjar kirkjaDN,ᛏᚱ Halsa[914] Stavkirke før 1303 1724 Halsa kirke Tømret Korskirke 1725 330
Eyja kirkja í Súrnadalrᛏᚱ Øye[915] Stavkirke før 1589 før 1724 Surnadal Øye kirke Tømret Langkirke 1871 300
Skeiðis kirkja í Súrnadalrᛏᚱ Skei[916] Stavkirke 1100-tallet 1589 - 1702 Ranes kirke Tømret Langkirke 1869 420
Moa kirkja í Súrnadalrᛏᚱ Mo[917] Stavkirke før 1589 1727 Mo kirke Tømret Y-form 1728 205
Rindals kirkja í SúrnadalrDN,ᛏᚱ Rindal[918] Stavkirke før 1504 1689 Rindal kirke Tømret Langkirke 1874 420
Maríukirkja á Aurumᚨᛒ,ᛏᚱ Aure[919] Stavkirke før 1432 1726 Ytre Nordmøre Aure Aure kirke Tømret Korskirke 1924 800
Æðeyjar kirkjaᛏᚱ Edøy[920] Stein ca. 1190 Bevart Edøy Edøy gamle kirke Stein Langkirke ca. 1190 120
Edøy kirke Tømret Langkirke 1825 365
Brjǫtvers kirkjaᛏᚱ Brattvær[921] Stavkirke før 1589 før 1709 Brattvær kirke Tømret Langkirke 1917 420
Veiðu kirkjaᛏᚱ Veien[922] Stavkirke før 1589 ca 1760 Hopen kirke Tømret Langkirke 1892 260
Oðrar kirkjaᛏᚱ Odden[923] Stavkirke før 1589 før 1775 Ingen nåtidig kirke

Nidaros Erkebispedømme III.C2[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Norðmœrafylkí Norðmœra
Fosensysselet
Dólmu kirkja í Hítrarᛏᚱ Dolm[924] Stein ca 1500 Bevart Fosen Hitra Dolm kirke Stein Langkirke ca 1500 200
Súlvers kirkjaᛏᚱ Sula[925] Stavkirke før 1589 1754 Sula kapell Tømret 1925 200
Ámundaráss kirkjaᚨᛒ Undås[926] Tømret før 1500 før 1500 Ingen nåtidige kirker
Ulfa kirkja á Hitrumᛏᚱ Ulvan[927] Tømret før 1349 før 1688
Kvennavers kirkjaᛏᚱ Kvenvær[928] Tømret før 1589 ca 1756
Títra kirkja á Freyᛏᚱ Titran[929] Stavkirke før 1433 1762
Amundarás Margaretar kirkja á HefniDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Hemne[930] Stavkirke før 1422 før 1744 Hemne Hemne kirke Tømret Oktogonal 1817 450
Andreskirkja á Vinju í Fjǫlniᛏᚱ Vinje[931] Tømret før 1433 1675 Vinje kirke Tømret Oktogonal 1820 150
Sellnes kirkja á Hefniᚨᛒ Selnes[932] Tømret før 1432 før 1432 Ingen nåtidig kirke
Veíklinar kirkja á YrjumDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Ørland[933] Stein ca 1342 Bevart Ørland Ørland kirke Stein Langkirke ca 1342 370
Fólksnar kirkjaᚺ4 Storfosna[934] Stein 1236 før 1589 Storfosna kirke Tømret Langkirke 1913 150
Austrátt kirkja Austrått[935] Stein 1100-tallet Bevart Inngår i Austråttborgen
Agðaness kirkja Agdenes[936] Stein før 1122 1200-tallet Agdenes kirke Tømret Langkirke 1857 200
Nes kirkjaᛏᚱ Nes[937] Stavkirke før 1520 1770 Nes kirke Tømret Langkirke 1878 500
Álfshaugs kirkja á StadDN,ᛏᚱ Stadsbygd[938] Stavkirke før 1550 1656 Stadsbygd Stadsbygd kirke Tømret Langkirke 1842 450
Reins klaustrkirkjaᚺ4,ᚨᛒ,ᛏᚱ Rein[939] Stavkirke ca 1226 ca 1650 Rein kirke Tømret Korskirke 1932 350
Rissa kirke Stein Langkirke 1888 650
Árs kirkjaᛏᚱ Åfjord[940] Stavkirke før 1329 1770 Åfjord Åfjord kirke Tømret Langkirke 1879 430
Jussunds kirkja í Seljehverfiᛏᚱ Jøssund[941] Stavkirke før 1589 1876 Jøssund kirke Tømret Langkirke 1875 350
Bjarnaura kirkjaᚨᛒ,ᛏᚱ Roan[942] Stavkirke før 1432 1690 Bjørnør Roan kirke Stein Langkirke 1702 450
Stokksunds kirkja á Reipseiðiᛏᚱ Stokksund[943] Stavkirke før 1533 1668-73 Stoksund kirke Tømret Oktogonal 1825 200
Ínn-Þrǿndalǫg Hindarheims kirkja á StrǫndDN,ᛏᚱ Hindrem[944] Stavkirke før 1550 før 1616 Indherred Leksvik Stranda kirke Tømret Langkirke 1897 300

Nidaros Erkebispedømme III.D1[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Orkdœlafylkí Dalír II △Grjótar kirkja í Orkadalᚨᛒ,ᛏᚱ Gryting[945] Stein 1145-65 1892 Orkdal Orkdal Orkdal kirke Stein Korskirke 1893 800
Vinjar St. Olafs kirkja í SkaunDN,ᛏᚱ Skaun[946] Stein 1183 Bevart Skaun kirke Stein Langkirke 1183 250
Husabjár kirkja í Skaun Huseby[947] Stein 1140-80 ca 1450 Ingen nåtidig kirke
Grjótar kirkja í MeðaldalDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Meldal[948] Stavkirke før 1310 1650 Meldal Meldal kirke Tømret Langkirke 1988 400
Hǫrundsstaða Petrs kirkja í RennabúiDN,ᛏᚱ Flå[949] Stavkirke før 1422 før 1668 Rennebu kirke Tømret Y-formet 1669 292
Vangs Jatmunds kirkja í Uppdalrᚨᛒ,ᛏᚱ Vang[950] Stavkirke før 1297 ca 1640 Oppdal Oppdal kirke Tømret Korskirke 1651 450
Lo kirkja í Uppdalᚺ4 Lo[951] Tømret 1217-63 før 1589 Ingen nåtidige kirker
Stavaa Rundkirke Stavå[952] Stavkirke senmiddelalderen før 1707
Steins kirkja á NesiDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Byneset[953] Stein 1180 Bevart Strinda Byneset Byneset kirke Stein Langkirke 1180 230
Saltnes kirkja í Boðvíkᛏᚱ Buvik[954] Tømret før 1589 før 1668 Buvik kirke Tømret Oktogonal 1819 250
Viggjar kirkja í Birgsaᛏᚱ Viggja[955] Stavkirke 1200-tallet før 1668 Børsa kirke Tømret Langkirke 1857 450
Hangra kirkja á NesiDN Hangran[956] Tømret 1300-tallet 1500-tallet Ingen nåtidig kirke
Gauldœlafylkí Holtáls kirkjaDN,ᛏᚱ Haltdalen[957] Stavkirke før 1533 1882-3 Gauldal Holtaalen Haltdalen kirke Tømret Langkirke 1881 300
Hofs kirkja í AliDN,ᛏᚱ Hov[958] Stavkirke før 1381 1881 Ålen kirke Tømret Langkirke 1881 322
Singisakrs kirkjaᛏᚱ Singsås[959] Stavkirke før 1280 1884 Singsås kirke Tømret Langkirke 1884 400
Staurinar kirkjaᚨᛒ,ᛏᚱ Støren[960] Tømret før 1432 1664 Støren Støren kirke Tømret Oktogonal 1817 400
Grinða kirkjaDN,ᛏᚱ Grinde[961] Tømret før 1589 før 1670 Horg kirke Tømret Korskirke 1892 700
Hofs kirkja í Sóknadalrᛏᚱ Soknedal[962] Tømret før 1589 1651 Soknedal kirke Tømret Langkirke 1933 500
△Meðalhúss kirkjaDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Melhus[963] Stein ca 1150 1890-91 Melhus Melhus kirke Stein Korskirke 1892 515
Flá kirkjaDN,ᛏᚱ Kirkflå[964] Stavkirke før 1432 ca 1665-70 Flå kirke Tømret Langkirke 1794 150
Kolbrandstaða kirkja í Heylǫndumᛏᚱ Kolbrandstad[965] Stavkirke 1250-80 1681 Hølonda kirke Tømret Korskirke 1848 250
Leinastrandar kirkjaDN,ᛏᚱ Leinstrand[966] Tømret før 1533 før 1673 Leinstrand kirke Tømret Langkirke 1673 200
Grjótar kirkjaᛏᚱ Grøtte[967] Stein? 1250-80 ca 1665 Ingen nåtidige kirker
Fors kirkjaᛏᚱ Foss[968] Tømret 1200-tallet før 1670
Bœjar kirkja í KleppabúDN,ᛏᚱ Klæbu[969] Stavkirke før 1430 1789 Strinda Klæbu Klæbu kirke Tømret Oktogonal 1790 330
Tildra kirkjaᛏᚱ Tiller[970] Stavkirke før 1433 1665 Tiller kirke Tømret Langkirke 1901 200
Bratsbergs kirkjaᛏᚱ Bratsberg[971] Stavkirke før 1589 før 1663 Strinda Bratsberg kirke Tømret Korskirke 1850 450
Strindafylkí △Hlaða kirkja á HofDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Lade[972] Stein 1130-40 Bevart Lade kirke Stein Langkirke 1130-40 140
Manvíkr kirkjaᛏᚱ Malvik[973] Stavkirke før 1432 1654 Malvik kirke Tømret Korskirke 1846 700
Móðstaða Sta. Maria Magdalena kirkjaᛏᚱ Mostad[974] Tømret 1350-1589 1589-1654 Mostadmark kapell Tømret Langkirke 1986 120

Nidaros Erkebispedømme III.D2[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Strindafylkí Niðaróss Kristkirkja í Niðaróssᛟᛕ,ᚺ4,ᛏᚱ Nidarosdomen[975] Stein 1070-1300 1531
Bevart
Nidaros Nidarosdomen Stein Katedral 1869-2001 1850
Mariœ kirkjaᚺᚺ3,ᛏᚱ Mariakirken[976] Stein ca 1183 Bevart Vår Frue kirke Stein Langkirke ca 1183 540
Clements kirkjaᚺᚺ3 Klemenskirken[977] Stavkirke 1016 etter 1380 Ingen nåtidige kirker
Nonneseter klosterSS,DN,ᚨᛒ Nonneseter[978] Stein 1100-tallet før 1536
St. Olavskirkjaᚺᚺ3 Olavskirken[979] Stein 1160 1531
Fransiskanerklosteret Stein før 1472 før 1532
St. Martins kirkjaDN før 1280 før 1357
St. Benedicti kirkja før 1300 før 1536
St. Petri kirkjaᚺ4 Stavkirke før 1150 etter 1217
St. Stefani kirkja før 1300 før 1536
St. Johannes kirkja før 1176 før 1536
St. Michaels kirkjaDN før 1280 før 1536
Postola kirkjaSS før 1199 før 1536
St. Nicolai kirkjaᚺ4 Stavkirke 1107-11 før 1536
St. Andreæ kirkjaDN før 1206 etter 1280
Erkebiskopens Capel i Erkebiskopsgaarden Stein før 1296 før 1536
Haakon IVs Capel i Kongsgaardenᚺ4 Stein ca 1250 før 1531
MariacapelletDN før 1310 før 1536
Prædikebrødre Klosterkirkeᚺ4,DN Stein 1230-40 før 1536
KrosskirkjaSS,ᚺ3,ᚺ4,DN Korskirken[980] Stein før 1182 1531
Allraheilagra kirkjaDN Stein før 1280 før 1536
St. Laurentii Klosterkirke paa Nidarholmᚺ4,DN Nidarholm[981] Stein 1100-tallet før 1536

Nidaros Erkebispedømme III.D3[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Strindafylkí Ínn-Þrǿndalǫg Lagatúns kirkja á FrostaðirDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Logtun[982] Stein før 1170 før 1500 Søndre Indherred Frosta Logtun kirke Stein 1475-1510 300
Vagnabergs kirkja í Ásfjǫrðrᛏᚱ Vangberg[983] Tømret før 1533 før 1589 Frosta kirke Tømret Korskirke 1866 670
Vangs kirkja í ÁsfjǫrðrDN Vang[984] Stavkirke før 1432 1600-tallet Åsen kirke Tømret Langkirke 1904 400
Lóar kirkja í Ásfjǫrðrᛏᚱ Lo[985] Stavkirke 1200-tallet før 1615 Ingen nåtidige kirker
Tautra Mariæ klaustrkirkjaᚺ4,DN Tautra[986] Stein 1207 1532
Lexuvikr kirkjaDN,ᛏᚱ Røstad[987] Tømret ca 1530 ca 1670 Leksvik Leksvik kirke Tømret Langkirke ca 1670 300
Granda kirkja í Lexuvikr Grandan[988] Stavkirke før 1533 før 1589 Ingen nåtidig kirke
Stjórdœlafylkí Nestinar kirkja í SelabúiDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Selbu[989] Stein 1150-60-tallet Bevart Nordre Dalerne Selbu Selbu kirke Stein Langkirke 1150-60-tallet 600
Kirkjuvalla kirkja í Þýðdalrᛏᚱ Kirkvoll[990] Stavkirke 1200-tallet 1696 Tydal kirke Tømret Langkirke 1696 270
Kirkja í Bjørdalen Bjørdalen[991] Stavkirke? senmiddelalderen før 1773 Ingen nåtidig kirke
△Varnes kirkjaDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Værnes[992] Stein 1130-90 Bevart Søndre Indherad Stjørdal Værnes kirke Stein Langkirke 1130-90 320
Skatvalar kirkjaᛏᚱ Skatval[993] Tømret før 1589 1767 Skatval kirke Tømret Langkirke 1901 440
Hegrinar kirkjaDN,ᛏᚱ Hegra[994] Tømret før 1450 1604-6 Hegra kirke Tømret Korskirke 1783 400
Lexudals kirkjaᛏᚱ Lånke[995] Tømret før 1520 1750 Lånke kirke Tømret Langkirke 1899 255
Aurar kirkjaᛏᚱ Auran[996] Tømret før 1520 ca 1589 Ingen nåtidige kirker
Fljóða kirkja Fløan[997] Tømret før 1564 1589
Skeljastaða kirkjaᛏᚱ Skjølstad[998] Tømret før 1520 1588-1600
Skeynafylkí Alvishaugr Petrs kirkjaDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Alstadhaug[999] Stein 1100-tallet Bevart Skogn Alstadhaug kirke Stein Langkirke 1100-tallet 238
Lifangrs kirkjaDN,ᛏᚱ Levanger[1000] Stein ca 1160 1868 Levanger kirke Stein Langkirke 1902 400
Djúpvíkr kirkjaᛏᚱ Jevika[1001] Stavkirke før 1533 1652 Ekne kirke Tømret Langkirke 1893 220
Veiginar kirkjaᛏᚱ Veie[1002] Tømret før 1533 ca 1589 Ingen nåtidige kirker
Sveinagarðs kirkjaᛏᚱ Svengård[1003] Tømret før 1520 ca 1589
Munkabýjar klaustrkirkjaᛏᚱ Munkeby[1004] Stein før 1180 ca 1589
Eiðs kirkja á Yttrieyjarᚨᛒ,ᛏᚱ Eid[1005] Stavkirke før 1432 1651 Nordre Indherad Ytterøy Ytterøy kirke Tømret Langkirke 1890 350
Vinjar kirkja í Másarvíkᛏᚱ Mosvik[1006] Stavkirke ca 1250 før 1817 Mosvik kirke Tømret Langkirke 1884 360
Ryðvikr kirkjaᛏᚱ Røvik[1007] Tømret før 1533 ca 1589 Ingen nåtidige kirker
Meltingen kirkja Melting[1008] Stavkirke senmiddelalderen 1500-tallet
Verdœlafylkí Stiklastaða kirkjaᛏᚱ Stiklestad[1009] Stein 1180 Bevart Søndre Indherad Verdal Stiklestad kirke Stein Langkirke 1180 520
Vaka kirkjaᛏᚱ Vuku[1010] Tømret før 1533 før 1654 Vuku kirke Tømret Langkirke 1654 200
Halla kirkjaDN,ᛏᚱ Hallan[1011] Tømret før 1513 1815 Vinne kirke Tømret Oktogonal 1814 200
Auglu kirkjaᛏᚱ Uglen[1012] Tømret før 1533 ca 1589 Ingen nåtidige kirker
Leikaleinar kirkjaᛏᚱ Leklem[1013] Tømret før 1533 ca 1589
Haugs kirkjaDN,ᚨᛒ Haug[1014] Stein 1100-tallet 1300-tallet
Lyngs kirkjaDN,ᛏᚱ Lyng[1015] Tømret før 1280 ca 1589
Skeneyjar kirkjaᛏᚱ Auskin[1016] Tømret før 1432 ca 1589
Eynafylkí Saurshaugs kirkjaDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Sakshaug[1017] Stein 1184 Bevart Nordre Indherad Inderøy Sakshaug kirke Stein Langkirke 1871 1200
Saðulbergs kirkja á Ryrᛏᚱ Salberg[1018] Stavkirke før 1432 ca 1644 Salberg kirke Tømret Langkirke 1715 150
Húsastaða kirkja á Eynni Iðriᛏᚱ Hustad[1019] Stein ca 1150 Bevart Hustad kirke Stein Langkirke ca 1150 150
Vera kirkjaᛏᚱ Vestvik[1020] Stavkirke 1250-75 1823 Vestvik kirke Tømret Langkirke 1905 275
Kirkjunes kirkjaᛏᚱ Kjerknes[1021] Stavkirke før 1520 ca 1589 Ingen nåtidige kirker
Kvístaðir kirkja Kvistad[1022] Tømret før 1533 før 1589
Ǫlfvinjar kirkjaᛏᚱ Ulven[1023] Tømret før 1490-tallet ca 1589
Sólberga kirkja á BeitstǫðDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Solberg[1024] Stavkirke før 1327 1600-tallet Beitstad Beitstad kirke Tømret Langkirke 1869 700
Eiðs kirkjaᛏᚱ Elda[1025] Stavkirke før 1589 1690 Namdalseid kirke Tømret Langkirke 1858 450
Lagatúns kirkja á Beitissjórᛏᚱ Lagtu[1026] Tømret før 1533 1600-tallet Ingen nåtidige kirker
Reita kirkja á Beitissjórᛏᚱ Reit[1027] Tømret før 1533 1600-tallet
Sparbyggjafylkí
Neðri hálfa
△Mœrinnar kirkja í SparabúiDN,ᛏᚱ Mære[1028] Stein 1150-1200 Bevart Sparbu Mære kirke Stein Langkirke 1150-1200 310
Bagabús kirkjaᛏᚱ Henning[1029] Stavkirke 1250-75 før 1652 Henning kirke Tømret Langkirke 1872 360
Sparbyggjafylkí
Efri hálfa
Skeiðis kirkja i Ógnardalᛏᚱ Skei[1030] Tømret 1250-75 ca 1664 Skei kirke Tømret Langkirke 1664 300
Forr kirkjaᛏᚱ For[1031] Stavkirke 1200-tallet ca 1648 Stod For kirke Mur Langkirke 1846 400
Folinjar kirkjaᛏᚱ Følling[1032] Stavkirke før 1533 ca 1720 Følling kirke Tømret Langkirke 1726 120
Eggjar kirkjaᛏᚱ Egge[1033] Stavkirke før 1533 1676 Egge kirke Tømret Langkirke 1767 330
Hvams kirkjaᛏᚱ Kvam[1034] Stavkirke 1200-tallet før 1671 Kvam kirke Tømret Langkirke 1878 350
Óls kirkja í Skaunᛏᚱ Ol[1035] Tømret før 1533 ca 1692 Ingen nåtidig kirke
Vinjar kirkja á Snǫsᛏᚱ Vinje[1036] Stein 1150-80 Bevart Indre Namdal Snåsa Snåsa kirke Stein Korskirke 1150-80 500
Devik kircke i Findelijdᛏᚱ Sørli[1037] Stavkirke før 1548 1613 Sørli kirke Tømret Langkirke 1873 250

Nidaros Erkebispedømme III.D4[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Naumdœlafylkí
Efri hálfa
Naumdœla △Ranheims kirkjaDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Ranem[1038] Stein 1187 Bevart Indre Namdal Overhalla Ranem kirke Stein Langkirke 1187 200
Hunnar kirkjaDN,ᛏᚱ Skage[1039] Stavkirke før 1432 1726 Skage kirke Tømret Langkirke 1903 300
Raumastaða kirkjaᛏᚱ Romstad[1040] Stavkirke 1100-tallet før 1672 Høylandet kirke Tømret Langkirke 1860 250
Gróðingja kirkjaᛏᚱ Grong[1041] Stavkirke ca 1150 ca 1685 Grong Grong kirke Tømret Langkirke 1877 360
Glaðshaugs kirkjaᛏᚱ Gløshaug[1042] Stavkirke ca 1250 ca 1689 Harran kirke Tømret Langkirke 1874 260
Naumdœlafylkí
Ytri hálfa
Njarðeyjar sýsla
Óss kirkjaᛏᚱ Osen[1043] Tømret før 1589 ca 1589 Fosen Bjørnør Osen kirke Tømret Langkirke 1877 350
Fósnes kirkjaDN,ᛏᚱ Fosnes[1044] Tømret før 1354 før 1770 Ytre Namdal Fosnes Dun kirke Tømret Langkirke 1949 230
Hálmeyjar kirkjaDN,ᛏᚱ Halmøy[1045] Tømret før 1468 1773 Vik kirke Tømret Langkirke 1873 300
Víkr kirkjaᛏᚱ Vik[1046] Tømret 1200-tallet ca 1676 Otterøy kirke Tømret Oktogonal 1858 ca 350
Sœvíkr kirkjaᛏᚱ Sævik[1047] Stavkirke før 1563 før 1705 Klinga kirke Tømret Langkirke 1866 270
Njarðeyjar kirkjaDN,PN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Nærøy[1048] Stein 1100-tallet 1848 Nærøy Lundring kirke Tømret Langkirke 1885 370
Foldinnar kirkja á Kolfareiðiᛏᚱ Foldereid[1049] Stavkirke før 1589 ca 1675 Foldereid kirke Tømret Langkirke 1863 280
Skeiðis kirkja á Lekuᛏᚱ Leknes[1050] Stavkirke før 1520-30 ca 1630 Leka kirke Tømret Langkirke 1867 202
Laugsnes kirkjaᛏᚱ Løfsnes[1051] Tømret før 1589 1656 Ingen nåtidig kirke
Vatsáss kirkja í Birnudalrᛏᚱ Vassås [1052] Stavkirke før 1432 før 1733 Søndre Helgeland i Hålogaland Bindal Vassås kirke Tømret Oktogonal 1733 280

Nidaros Erkebispedømme III.E1 - F. Tromsø bispedømme[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Háleygjafylkí
Hereyja halffylkí
Álastarhaug Sunds kirkjaᛏᚱ Sund[1053] Tømret før 1432 ca 1643 Søndre Helgeland Bindal Solstad kirke Tømret Langkirke 1888 300
Brunneyjar kirkjaᛏᚱ Brønnøy[1054] Stein før 1386 1772/1866 Brønnøy Brønnøy kirke Mur Korskirke 1870 650
Naustvíkr kirkjaᛏᚱ Velfjord[1055] Stavkirke før 1432 før 1674 Nøstvik kirke Tømret Korskirke 1674 270
Víka kirkja í Sœfninniᚨᛒ,ᛏᚱ Vik[1056] Tømret før 1432 før 1876 Sømna kirke Tømret Langkirke 1876 600
Knútskirkja í HarmiDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Tilrem[1057] Stein ca 1100 ca 1180[1058] Ingen nåtidig kirke
Glaðstaða kirkja í Veiguᚨᛒ,ᛏᚱ Gladstad[1059] Tømret før 1432 før 1734 Vega Vega kirke Tømret Langkirke 1864 430
Heimness kirkja í Ráðundᛏᚱ Hemnes[1060] Stavkirke før 1589 før 1658 Indre Helgeland Hemnes Hemnes kirke Tømret Korskirke 1872 800
Dolstad kirkja á Vefsnirᛏᚱ Dolstad[1061] Stavkirke før 1544 før 1647 Vefsn Dolstad kirke Tømret Oktogonal 1734 500
Álastarhaug Margaretœ kirkjaDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Haug[1062] Stein 1150-1200 Bevart Nordre Helgeland Alstahaug Alstahaug kirke Stein Langkirke 1150-1200 270
Sandnes kirkja i Álǫstᛏᚱ Sandnes[1063] Stavkirke før 1239 1767 Stamnes kirke Tømret Korskirke 1882 380
Þjóttu kirkjaᛏᚱ Tjøtta[1064] Stein før 1589 1811/43 Tjøtta kirke Stein Langkirke 1851 310
Dynjarnes kirkjaᛏᚱ Dønnes[1065] Stein 1200-tallet Bevart Dønnes kirke Stein Langkirke 1200-tallet 160
St. Margaretœ kirkja Ukjent kirkested Tømret før 1587 Leirfjord kirke Tømret Korskirke 1867 450
Hereyja kirkjaᚨᛒ,ᛏᚱ Herøy[1066] Stein 1100-tallet Bevart Herøy Herøy kirke Stein Langkirke 1100-tallet 300
Nesja kirkjaᛏᚱ Nesna[1067] Tømret før 1470 før 1767 Nesna Nesna kirke Tømret Korskirke 1880 800
Háleygjafylkí
Rauðeyar halffylkí
Lúðreyjar kirkjaᚨᛒ,ᛏᚱ Lurøy[1068] Tømret før 1432 før 1661 Lurøy Lurøy kirke Tømret Korskirke 1812 375
Þriðnar kirkjaᛏᚱ Træna[1069] Tømret før 1589 før 1678 Træna kirke Tømret Korskirke 1773 200
Rauðeyjar kirkjaDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Rødøy[1070] Stavkirke før 1432 før 1725 Rødøy Rødøy kirke Tømret Oktogonal 1885 700
Mjǫlu kirkjaᚨᛒ,ᛏᚱ Meløy[1071] Tømret før 1432 1661-66 Meløy kirke Tømret Langkirke 1867 600
Sǫlpti Gildisskála kirkjaᚨᛒ,ᛏᚱ Gildeskål[1072] Stein ca 1200 Bevart Søndre Salten Gildeskål Gildeskål gamle kirke Stein Korskirke ca 1200 275
Gildeskål kirke Tømret Langkirke 1881 750
Boðinjar kirkjaDN,PN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Bodin[1073] Stein ca 1240 Bevart Salten Bodin kirke Stein Langkirke ca 1240/1785 300
Kvalvág kirkjaᚨᛒ Kvalvåg[1074] Tømret før 1382 før 1589 Ingen nåtidig kirke
Skjerjastaða kirkjaᛏᚱ Skjerstad[1075] Tømret før 1390 1633 Skjerstad kirke Betong Langkirke 1959 450
Kjerlingey kirkjaᛏᚱ Kjerringøy[1076] Tømret før 1589 1763 Kjerringøy kirke Tømret Langkirke 1883 350
Reyrstaða kirkjaᛏᚱ Rørstad[1077] Tømret før 1589 1664 Rørstad kirke Tømret Korskirke 1761 290
Steigar kirkjaDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Steigen[1078] Stein før 1250 Bevart Nordre Salten Steigen Steigen kirke Stein Langkirke før 1250 400
Leifnes kirkjaᛏᚱ Leiranger[1079] Tømret før 1589 før 1734 Leiranger kirke Tømret Langkirke 1911 500
Hamareyjar kirkjaᚨᛒ,ᛏᚱ Hamarøy[1080] Stavkirke før 1432 1655 Hamarøy kirke Betong Langkirke 1974 300
Loðingjar kirkjaᚨᛒ,ᛏᚱ Lødingen [1081] Stavkirke 1200-tallet[1082] før 1689 Lødingen Lødingen kirke Tømret Korskirke 1897 350
Hóls kirkja í TjaldasundumDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Tjeldsund[1083] Tømret 1200-tallet 1703 Tjeldsund kirke Tømret Langkirke 1863 420
Ófótar kirkjaᚺ4,ᚨᛒ,ᛏᚱ Evenes[1084] Tømret ca 1250 før 1677 Evenes kirke Tømret Langkirke 1800 460

Nidaros Erkebispedømme III.E2[rediger | rediger kilde]

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Háleygjafylkí Lófótar Veðreyja kirkjaᛏᚱ Værøy[1085] Tømret 1400-tallet før 1599 Lofoten Værøy Værøy kirke Stein Langkirke 1939 313
Kirkja á Røstᛏᚱ Røst[1086] Tømret før 1432 1715 Røst kirke Tømret Langkirke 1899 270
Buxnes kirkja i LófótDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Buksnes[1087] Stavkirke før 1324 før 1641 Lofoten Buksnes kirke Tømret Langkirke 1905 600
Hóls kirkja i Lófótᚨᛒ,ᛏᚱ Hol[1088] Tømret før 1417 før 1734 Hol kirke Tømret Korskirke 1806 600
Borga kirkjaDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Borge[1089] Tømret før 1335 før 1658 Borge kirke Betong Kvadratisk 1986 350
Flǫgstaða kirkja í VargfótDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Flakstad[1090] Tømret 1250-1300 før 1780 Flakstad kirke Tømret Korskirke 1780 300
Moskenes korshusᛏᚱ Moskenes[1091] Tømret 1564 før 1819 Moskenes kirke Tømret Korskirke 1819 280
Vága kirkjaᚨᛒ,ᛏᚱ Vågan[1092] Stavkirke ca 1114 før 1713 Vågan Vågan kirke Tømret Korskirke 1898 1200
Unnar kirkja í Gimistaᚨᛒ,ᛏᚱ Vinje[1093] Tømret før 1432 før 1706 Gimsøy kirke Tømret Langkirke 1876 300
Skrofa kirkjaᛏᚱ Skrova[1094] Tømret før 1589 1653-4 Ingen nåtidig kirke
Hǫvðasegls kirkja paa YlfeDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Hadsel[1095] Tømret 1100-tallet før 1639 Vesterålen Hadsel Hadsel kirke Tømret Oktogonal 1824 500
Melbu kirkeᛏᚱ Melbu[1096] Stavkirke før 1589 før 1694 Melbu kirke Tømret Langkirke 1938 250
Sands kirkja á Foxstrǫndᚨᛒ,ᛏᚱ Hadselsand[1097] Tømret 1200-tallet 1810 (26.10.) Hadselsand kirke Tømret Kapell 1914 100
Bjár kirkjaDN,ᛏᚱ [1098] Tømret 1300-tallet før 1639 Bø kirke Tømret Korskirke 1824 370
Malnes kirkjaᛏᚱ Malnes[1099] Stavkirke før 1500 ca 1700 Malnes kirke Tømret Langkirke 1895 320
St. Michaels og Dionysii kirkja á SvartalandDN,ᛏᚱ Sortland[1100] Tømret før 1381 før 1676 Sortland kirke Tømret Korskirke 1901 840
Yxnes kirkja á SkógseyDN,ᛏᚱ Øksnes[1101] Tømret før 1381 ca 1795 Øksnes kirke Tømret Korskirke 1703 450
Langanes kirkjaᛏᚱ Langenes[1102] Tømret før 1589 ca 1795 Langenes kirke Laftet Korskirke ca 1795 170
Gaukværøy korshusᛏᚱ Gaukværøy[1103] Tømret før 1589 før 1690 Ingen nåtidige kirker
Tinden korshusᛏᚱ Tinden[1104] Tømret før 1589 1600-tallet
Dvergabergs kirkjaᛏᚱ Dverberg[1105] Tømret før 1589 før 1637[1106] Dverberg Dverberg kirke Tømret Oktogonal 1843 350
Bjørnskinn korshusᛏᚱ Bjørnskinn[1107] Stavkirke før 1589 1740 Bjørnskinn kirke Tømret Langkirke 1885 250
Andarnes kirkjaᛏᚱ Andenes[1108] Tømret før 1495[1106] 1607[1106] Andenes kirke Tømret Langkirke 1876 400

Nidaros Erkebispedømme III.E3[rediger | rediger kilde]

Detaljer om middelalderkirker i Troms er supplert med [1109].

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
þrándarnessfylkí þrándarnes △þrándarnes kirkjaDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Trondenes[1110] Stein ca 1440 Bevart Trondenes Trondenes Trondenes kirke Stein Langkirke ca 1440 300
Rár kirkja í KviðjufjǫrðrDN,ᚨᛒ,ᛏᚱ Kvæfjord[1111] Tømret 10-/1100-tallet.[1112] før 1647 Kvæfjord kirke Tømret Langkirke 1867 550
Sands kirkjaDN,ᛏᚱ Sandsøy[1113] Stavkirke 1050–1250 1588-1622 Sandsøy kirke Tømret Langkirke 1888 200
Bjarkey kirkjaDN Bjarkøy[1114] Tømret 1050–1200 før 1707 Bjarkøy kirke Tømret Korskirke 1886 350
Ívarsstaða kirkjaDN,ᛏᚱ Ibestad[1115] Stein 1150-1250 1880 Ibestad Ibestad kirke Stein Langkirke 1881 500
Traneyjar kirkjaDN,ᛏᚱ Tranøy[1116] Tømret ca 1350 ca 1775 Senja Tranøy Tranøy kirke Tømret Korskirke 1775 210
Dyreyjar kirkjaᛏᚱ Hamn[1117] Tømret senmiddelalderen før 1777 Dyrøy kirke Tømret Langkirke 1880 450
Lengjuvíks kirkjaDN,ᛏᚱ Lenvik[1118] Tømret 1100-tallet ca 1700 Lenvik Lenvik kirke Tømret Korskirke 1879 750
þorskanne kirkjaᛏᚱ Torsken[1119] Tømret før 1490 1780 Torsken kirke Tømret Korskirke 1784 100
Gryflufjarðar kirkjaᛏᚱ Gryllefjord[1120] Tømret før 1389 før 1641 Gryllefjord kapell Tømret Langkirke 1902 150
Bergs kirkjaᛏᚱ Berg[1121] Tømret før 1490 før 1780 Berg kirke Betong Langkirke 1955 225
Miðfjarðar kirkjaᛏᚱ Mefjord[1122] Tømret sent 1400-tallet ca 1818 Mefjordvær kapell Tømret Langkirke 1916 120
Helliseyjar kirkjaᛏᚱ Hillesøy[1123] Tømret 1460–70 før 1770 Hillesøy kirke Tømret Langkirke 1889 304
Eyjafjarðar kirkjaᛏᚱ Øyfjord[1124] Tømret senmiddelalderen 1720 Ingen nåtidige kirker
Baltastaða kirkjaᛏᚱ Baltestad[1125] Tømret senmiddelalderen ca 1636

Nidaros Erkebispedømme III.E4[rediger | rediger kilde]

Detaljer om middelalderkirker i Finnmark er supplert med [1109].

Fylkí Prófastdœmi Middelalderkirke Kulturminne Byggemåte Oppført Opphørt Prosti Prestegjeld Nåtidig kirke Byggemåte Form Oppført Plasser
Finnmǫrk Finnmǫrk Simple crown icon.svgMariukirkja á Trumsarᚨᛒ,ᛏᚱ Tromsø[1126] Stavkirke ca 1250 1710-11 Tromsø Tromsø Tromsø domkirke Tømret Langkirke 1861 600
Meðalvík kirkjaᛏᚱ Melvik[1127] Tømret 1450–75 1600-tallet Ingen nåtidig kirke
Karlsey kirkjaᛏᚱ Karlsøy[1128] Tømret 1400-tallet før 1620 Karlsøy Karlsøy kirke Tømret Langkirke 1854 570
Helgey kirkjaᛏᚱ Helgøy[1129] Tømret 1200-tallet før 1660 Helgøy kirke Tømret Langkirke 1889 350
þórisvágr kirkjaᛏᚱ Torsvåg[1130] Tømret senmiddelalderen ca 1660 Ingen nåtidige kirker
Kvitnes kirckeᛏᚱ Kvitnes[1131] Tømret senmiddelalderen før 1666
Vannvog kirckeᛏᚱ Vannvåg[1132] Tømret senmiddelalderen ca 1630
Skerfey kirkjaᛏᚱ Skjervøy[1133] Tømret 1400-tallet[1134] ca 1660 Skjervøy Skjervøy kirke Tømret Kors-/langkirke 1728 225
Loppens kirckeᛏᚱ Yttervær[1135] Tømret senmiddelalderen ca 1620 Alta Loppa Loppa kirke Tømret Langkirke 1953 330/400
Sørver kirckeᛏᚱ Sørvær[1136] Tømret senmiddelalderen ca 1697 Sørvær kapell Betong Langkirke 1968 108
Hadsvog kirckeᛏᚱ Hasvåg[1137] Tømret før 1589 ca 1696 Hasvik kirke Tømret Oktogonal 1955 220
Meijfiord kirckeᛏᚱ Mefjord[1138] Tømret senmiddelalderen ca 1620/1672-4 Ingen nåtidig kirke
Inghen kirckeᛏᚱ Ingøy[1139] Tømret senmiddelalderen ca 1694 Hammerfest Måsøy Ingøy kirke Betong Langkirke 1957 120
Skarsvaag kirckeKms Skarsvåg[1140] Tømret 1620-tallet ca 1698 Skarsvåg kirke Tømret Langkirke 1961 60
Hjelmesø kirckeᛏᚱ Hjelmsøy[1141] Tømret senmiddelalderen 1747 Ingen nåtidige kirker
Tuenæs kirckeᛏᚱ Tunes[1142] Tømret senmiddelalderen 1660-tallet
Stappen kirckeᛏᚱ Kirkestappen[1143] Tømret før 1598 ca 1697
Kjelvig kirckeᛏᚱ Kjelvik[1144] Tømret før 1521 ca 1831 Porsanger Honningsvåg kirke Tømret Langkirke 1885 220
Opnen kirckeᛏᚱ Opnan[1145] Tømret før 1589 ca 1601 Ingen nåtidige kirker
Hellenæs kirckeᛏᚱ Helnes[1146] Tømret før 1589 før 1694
Skytningsberg kirckeᛏᚱ Skjøtningberg[1147] Tømret senmiddelalderen 1643 Lebesby Kjøllefjord kirke Stein Langkirke 1951 300
Omgang kirckeᛏᚱ Omgang[1148] Tømret senmiddelalderen 1774 Ingen nåtidig kirke
Vatzøe kirckeᛏᚱ Vadsøy[1149] Tømret før 1575 1710 Varanger Vadsø Vadsø kirke Betong Langkirke 1958 415
Vargeyjar kirkjaᛏᚱ Vardø[1150] Tømret 1307 1711 Vardø kirke Betong Langkirke 1958 432
Kyberg kirckeᛏᚱ Kiberg[1151] Tømret før 1589 1667 Ingen nåtidig kirke
Madkorf kirckeᛏᚱ Makkaur[1152] Tømret før 1511-12 1691

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Åpne for å se liste over referanser
 1. ^ Dietrichson, L. (Lorentz) (1888). Sammenlignende Fortegnelse over Norges Kirkebygninger i Middelalderen og Nutiden. Malling. 
 2. ^ a b c d e f Historisk-geografisk Beskrivelse over Kongeriget Norge (Noregsveldi) i Middelalderen. Wilhelm Grams forlag. 1849. s. 37-8. 
 3. ^ Kirker i glemselens slør. D. Bertelsen. 2016. ISBN 9788269036800. 
 4. ^ Registratur over manntallene 1663-1666 og 1701 i det norske riksarkiv. Oslo: [Riksarkivet]. 1934. 
 5. ^ «Gamle Aker kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 6. ^ «Furuset kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 7. ^ «Maridalen kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 8. ^ «Akershus slottskirke». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 9. ^ «Fransiskanerklosteret». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 10. ^ «Hovin kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 11. ^ «Minneparken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 12. ^ «Korskirken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 13. ^ «Nonneseter kloster». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 14. ^ «Clemenskirken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 15. ^ «Nikolaikirken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 16. ^ «Lavranskirken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 17. ^ «Mariakirken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 18. ^ «Olavsklosteret kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 19. ^ «Hovedøya klosterruin». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 20. ^ «Aremark kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 21. ^ «Øymark kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 22. ^ «Rødenes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 23. ^ «Klund gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 24. ^ «Rømskog kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 25. ^ «Trøgstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 26. ^ «Båstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 27. ^ «Askim kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 28. ^ «Eidsberg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 29. ^ «Hærland gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 30. ^ «Trømborg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 31. ^ «Folkenborg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 32. ^ «Tenol kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 33. ^ «Hen kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 34. ^ «Rakkestad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 35. ^ «Degernes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 36. ^ «Os kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 37. ^ «Gjulem kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 38. ^ «Utanskog kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 39. ^ «Spydeberg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 40. ^ «Hovin kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 41. ^ «Heli kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 42. ^ «Skiptvet kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 43. ^ «Skog kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 44. ^ «Vister kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 45. ^ «Hvaler kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 46. ^ «Glemmen gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 47. ^ «Borge kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 48. ^ «Torsnes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 49. ^ «Skjeberg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 50. ^ «Ingedal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 51. ^ «Ullerøy kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 52. ^ «Bø kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 53. ^ «Berg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 54. ^ «Asak kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 55. ^ «Rokke kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 56. ^ «Idd kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 57. ^ «Søndre Enningdal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 58. ^ «Borgs kirkesteder». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 59. ^ «Ruinparken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 60. ^ «Varteig kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 61. ^ «Tune kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 62. ^ «Alnes (Holleby) kirkested / Alnes kirke». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 63. ^ «Onsøy kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 64. ^ «Råde kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 65. ^ «Tomb gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 66. ^ «Tesal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 67. ^ «Rygge kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 68. ^ «Værne Kloster». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 69. ^ «Våler kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 70. ^ «Svinndal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 71. ^ «Hobøl kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 72. ^ «Tomter kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 73. ^ «Vestby kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 74. ^ «Såner kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 75. ^ «Garder kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 76. ^ «Kråkstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 77. ^ «Ski kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 78. ^ «Ås kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 79. ^ «Kroer kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 80. ^ «Nordby kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 81. ^ «Frogn kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 82. ^ «Nesodden kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 83. ^ «Oppegård kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 84. ^ «Enebakk kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 85. ^ «Rælingen kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 86. ^ «Faller kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 87. ^ «Borgen kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 88. ^ «Sørum kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 89. ^ «Frogner kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 90. ^ «Asak kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 91. ^ «Refsum kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 92. ^ «Skea kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 93. ^ «Imshaug kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 94. ^ «Skedsmo kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 95. ^ «Lørenskog kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 96. ^ «Gudleiv Asaks kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 97. ^ «Nittedal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 98. ^ «Hakadal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 99. ^ «Gjerdrum kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 100. ^ «Heni kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 101. ^ «Ullensaker gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 102. ^ «Hovin kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 103. ^ «Furuset gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 104. ^ «Holt kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 105. ^ «Lund kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 106. ^ «Kjos kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 107. ^ «Moen kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 108. ^ «Gislevold kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 109. ^ «Nannestad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 110. ^ «Bjørke kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 111. ^ «Holter kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 112. ^ «Foss kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 113. ^ «Fet gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 114. ^ «Løken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 115. ^ «Hemnes gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 116. ^ «Åmot kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 117. ^ «Aurskog gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 118. ^ «Blaker kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 119. ^ «Nes kirkeruin». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 120. ^ «Udenes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 121. ^ «Fenstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 122. ^ «Frøyhov kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 123. ^ «Auli middelalderske kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 124. ^ «Henni kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 125. ^ «Drognes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 126. ^ «Eidsvoll kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 127. ^ «Tønsaker kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 128. ^ «Hurdal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 129. ^ «Feiring kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 130. ^ «Strøm kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 131. ^ «Ullern kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 132. ^ «Oppstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 133. ^ «Sand gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 134. ^ «Mo gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 135. ^ «Eidskog kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 136. ^ «Vinger gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 137. ^ «Øyset kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 138. ^ «Berg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 139. ^ «Furulund kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 140. ^ «Grue gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 141. ^ «Hof kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 142. ^ «Mo - Kirkemo kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 143. ^ «Åsnes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 144. ^ «Våler gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 145. ^ «Hovin kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 146. ^ «Furuset kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 147. ^ «Smestad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 148. ^ «Maridalen kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 149. ^ «Haslum kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 150. ^ «Tanum kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 151. ^ «Asker kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 152. ^ «Blakstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 153. ^ «Frogner kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 154. ^ «Tranby kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 155. ^ «Sylling kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 156. ^ «Huseby kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 157. ^ «Hval kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 158. ^ «Egge kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 159. ^ «Røyken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 160. ^ «Hurum kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 161. ^ «Haug kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 162. ^ «Fiskum kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 163. ^ «Berg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 164. ^ «Heggen kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 165. ^ «Nykirke kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 166. ^ «Snarum kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 167. ^ «Vike kirkeruin». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 168. ^ «Holmen gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 169. ^ «Vatnås kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 170. ^ «Eggedal gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 171. ^ «Bråtan, Tradisjonslokalitet». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 172. ^ «Olberg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 173. ^ «Hole kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 174. ^ «Bønsnes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 175. ^ «Stein kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 176. ^ «Norderhov kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 177. ^ «Tyristrand kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 178. ^ «Lunder middelalderske kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 179. ^ «Tanberg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 180. ^ «Haug kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 181. ^ «Viker kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 182. ^ «Nes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 183. ^ «Hval kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 184. ^ «Nes gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 185. ^ «Flå gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 186. ^ «Garnås kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 187. ^ «Gulsvik kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 188. ^ «Gol gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 189. ^ «Hemsedal gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 190. ^ «Ål gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 191. ^ «Torpo kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 192. ^ «Hol gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 193. ^ «Flesberg stavkirke, kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 194. ^ «Svene kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 195. ^ «Lyngdal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 196. ^ «Rollag kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 197. ^ «Veggli kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 198. ^ «Nore kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 199. ^ «Uvdal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 200. ^ «Lavranskirkens kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 201. ^ «Mariakirken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 202. ^ «Olavsklosteret». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 203. ^ «Gråbrødreklosteret kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 204. ^ «Thomaskirken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 205. ^ «Peterskirken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 206. ^ «St. Stefans og St.Jørgens hospital». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 207. ^ «Tunsberghus kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 208. ^ «Teie kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 209. ^ «Efteløt kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 210. ^ «Hedenstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 211. ^ «Komnes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 212. ^ «Tuft kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 213. ^ «Skoger gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 214. ^ «Svelvik kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 215. ^ «Hof kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 216. ^ «Vassås kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 217. ^ «Sande kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 218. ^ «Botne kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 219. ^ «Hillestad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 220. ^ «Våle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 221. ^ «Undrumsdal gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 222. ^ «Borre kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 223. ^ «Nykirke kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 224. ^ «Løvøy kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 225. ^ «Ramnes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 226. ^ «Fon kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 227. ^ «Vivestad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 228. ^ «Sem kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 229. ^ «Slagen kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 230. ^ «Andebu kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 231. ^ «Kodal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 232. ^ «Høyjord kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 233. ^ «Nøtterøy kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 234. ^ «Tjøme kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 235. ^ «Stokke kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 236. ^ «Skjee kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 237. ^ «Arnadal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 238. ^ «Sandar kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 239. ^ «Tjølling kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 240. ^ «Istre kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 241. ^ «Tanum kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 242. ^ «Berg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 243. ^ «Kjose kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 244. ^ «Hedrum kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 245. ^ «Kvelde gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 246. ^ «Hvarnes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 247. ^ «Svarstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 248. ^ «Hem kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 249. ^ «Styrvoll kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 250. ^ «Domkirkeodden kulturmiljø». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 251. ^ «Olavskloster kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 252. ^ «Jørgenskirken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 253. ^ «Vang kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 254. ^ «Hommelstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 255. ^ «Nashaug kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 256. ^ «Skattum kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 257. ^ «Kirkeby kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 258. ^ «Valum kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 259. ^ «Ås kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 260. ^ «Deglum kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 261. ^ «Hovin kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 262. ^ «Elverum gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 263. ^ «Elverum gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 264. ^ «Trysil kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 265. ^ «Åmot gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 266. ^ «Stor-Elvdal gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 267. ^ «Øvre Rendal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 268. ^ «Hornset kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 269. ^ «Tynset gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 270. ^ «Tylldal gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 271. ^ «Vingelen gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 272. ^ «Kvikne kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 273. ^ «Ullinshov kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 274. ^ «Baldishol kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 275. ^ «Berg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 276. ^ «Hovin kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 277. ^ «Sterud kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 278. ^ «Ringsaker kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 279. ^ «Berg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 280. ^ «Rør kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 281. ^ «Amb kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 282. ^ «Gjølstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 283. ^ «Skredshol kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 284. ^ «Veldre kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 285. ^ Kirker i Ringsaker. Brøttum, Furnes, Nes, Ringsaker og Veldre historielag. 1995. s. 55. ISBN 8299175682. 
 286. ^ «Brøttum kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 287. ^ «Løten kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 288. ^ «Hov kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 289. ^ «Roko kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 290. ^ «Romedal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 291. ^ «Vallset kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 292. ^ «Stange kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 293. ^ «Ottestad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 294. ^ «Huseby kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 295. ^ «Lindstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 296. ^ «Nøsle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 297. ^ Sverre-soga. no: Samlaget (Landsmaalslaget). 1920. s. 26. 
 298. ^ «Såstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 299. ^ «Vik kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 300. ^ «Biri kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 301. ^ «Segård middelalderske kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 302. ^ «Vardal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 303. ^ «Bråstad gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 304. ^ «Hunn middelalderske kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 305. ^ «Hov kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 306. ^ «Alfstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 307. ^ «Fjell kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 308. ^ «Balke kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 309. ^ «Kvem kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 310. ^ «Ås kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 311. ^ «Kolbu gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 312. ^ «Dyste kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 313. ^ «Lillehammer kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 314. ^ «Fåberg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 315. ^ «Saksum gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 316. ^ «Røyne middelalderske kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 317. ^ «Bleken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 318. ^ «Øyra kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 319. ^ «Østre Gausdal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 320. ^ «Follebu kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 321. ^ «Bødalen kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 322. ^ «Svatsum gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 323. ^ «Øyer kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 324. ^ «Tretten gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 325. ^ «Skåden kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 326. ^ «Offigstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 327. ^ «Ringebu kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 328. ^ «Fåvang kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 329. ^ «Venabygd gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 330. ^ «Listad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 331. ^ «Steig kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 332. ^ «Alme kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 333. ^ «Kjorstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 334. ^ «Rolstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 335. ^ «Kvam gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 336. ^ «Sødorp gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 337. ^ «Kvikne gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 338. ^ «Bø kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 339. ^ «Megården - Skåbu gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 340. ^ «Nord-Sel kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 341. ^ «Bjølstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 342. ^ «Breden kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 343. ^ «Vågå kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 344. ^ «Sandbu kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 345. ^ «Lom kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 346. ^ «Garmo gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 347. ^ «Bøverdalen kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 348. ^ «Andvord kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 349. ^ «Nes (Synstnes) kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 350. ^ «Skjåk kyrkjestad». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 351. ^ «Hove kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 352. ^ «Gjeilo kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 353. ^ «Lesja gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 354. ^ «Nørstebø kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 355. ^ «Stavem kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 356. ^ «Dovre gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 357. ^ «Hjerkinn kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 358. ^ «Jevnaker kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 359. ^ «Lunner kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 360. ^ «Hovland kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 361. ^ «Gran kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 362. ^ «Horgen kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 363. ^ «Bjørge kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 364. ^ «Nes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 365. ^ «Tingelstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 366. ^ «Grinaker kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 367. ^ «Kjos kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 368. ^ «Bilden kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 369. ^ «Dvergsten kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 370. ^ «Fluberg gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 371. ^ «Hov kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 372. ^ «Østsinni kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 373. ^ «Nordsinni gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 374. ^ «Kinn kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 375. ^ «Ullensaker kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 376. ^ «Vølstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 377. ^ «Bagn gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 378. ^ «Reinli kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 379. ^ «Bruflat kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 380. ^ «Hedalen kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 381. ^ «Aurdal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 382. ^ «Ulnes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 383. ^ «Svenes gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 384. ^ «Skrautvål gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 385. ^ «Søhus kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 386. ^ «Slidre kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 387. ^ «Lomen gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 388. ^ «Røn kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 389. ^ «Øyjar kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 390. ^ «Hausåker kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 391. ^ «Kvam kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 392. ^ «Mo kirkeruin». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 393. ^ «Øde kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 394. ^ «Fystro kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 395. ^ «Hegge kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 396. ^ «Volbu kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 397. ^ «Rogne gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 398. ^ «Vang kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 399. ^ «70115». Øye middelalderske kirkested. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 400. ^ «Høre kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 401. ^ «St. Thomas kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 402. ^ «Skien gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 403. ^ «Gimsøy kloster». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 404. ^ «Borgestad gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 405. ^ «Ballestad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 406. ^ «Klyve kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 407. ^ «Faret kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 408. ^ «Gjerpen kirkestedn». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 409. ^ «Kapitelberget (Bratsberg) kirkeruin». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 410. ^ «Siljan kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 411. ^ «Eidanger kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 412. ^ «Bamble gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 413. ^ «Sannidal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 414. ^ «Drangedal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 415. ^ «Tørdal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 416. ^ «Solum kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 417. ^ «Mælum kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 418. ^ «Mikaelshulens kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 419. ^ «Holla gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 420. ^ «Romnes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 421. ^ «Helgen kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 422. ^ «Fenes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 423. ^ «Bø gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 424. ^ «Gåra kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 425. ^ «Lunde kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 426. ^ «Sauherad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 427. ^ «Nes kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 428. ^ «Heddal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 429. ^ «Lisleherad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 430. ^ «Gransherad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 431. ^ «Atrå kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 432. ^ «Mæl kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 433. ^ «Dal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 434. ^ «Hovin kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 435. ^ «Hjartdal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 436. ^ «Sauland kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 437. ^ «Tuddal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 438. ^ «Seljord kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 439. ^ «Flatdal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 440. ^ «Åmotsdal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 441. ^ «Taraldskirken kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 442. ^ «Kovadøl kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 443. ^ «Roim-koven kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 444. ^ «Garvik kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 445. ^ «Vinje kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 446. ^ «Rauland kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 447. ^ «Nesland kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 448. ^ «Grunge Kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 449. ^ «Toresmoen kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 450. ^ «Mo kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 451. ^ «Skafså kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 452. ^ «Lårdal gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 453. ^ «Eidsborg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 454. ^ «Høydalsmo gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 455. ^ «Øyfjell kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 456. ^ «Kviteseid gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 457. ^ «Nissedal kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 458. ^ «Tveit middelalderske kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 459. ^ «Brunkeberg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 460. ^ «Vrådal gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 461. ^ «Moland kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 462. ^ «Veum gamle kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 463. ^ «Heggland kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 464. ^ «Gjerstad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 465. ^ «Vegårshei kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 466. ^ «Søndeled kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 467. ^ «Dypvåg kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 468. ^ «Flosta kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 469. ^ Nilsen, Sigrid E. (1995). Flosta kirke. Flosta menighetsråd. s. 1. ISBN 8299374006. 
 470. ^ «Holt kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 471. ^ «Austre Moland kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 472. ^ «Tromøy kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 473. ^ «Øyestad kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 474. ^ «Hisøy kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 475. ^ «Froland kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 476. ^ «Fjære kirkested». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning. 
 477. ^