Buskerud

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Buskerud
Buskerud fylke
VåpenKart
Basisdata
AdministrasjonssenterDrammen
Største byDrammen
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

14 693,87 km²[1]
13 566,59 km²[2]
1 127,28 km²[2]
Befolkning269 819[a]
NettsideNettside
FylkesordførerTore Opdal Hansen (H) (2023)
Kart
Buskerud
60°30′N 9°30′Ø

a^ SSB: Befolkningsstatistikk (1. januar 2024)
b^ Vertikale streker markerer grenseendringer. Kilde: SSB 
Kart over de historiske distriktene i Buskerud.
Kart Buskerud nord, 1919
Kart Buskerud sør 1932

Buskerud er et norsk fylkeØstlandet. Buskerud er også ett av Norges 19 valgdistrikter ved Stortingsvalg.[3] I 2020 ble Buskerud sammenslått med Akershus og Østfold til Viken fylke, men Viken ble oppløst igjen og de tre fylkene gjenopprettet 1. januar 2024.

Buskerud ble etablert som underamt til Akershus stiftamt i 1679 under navnet Buskerud amt, og ble videreført som Buskerud fylke fra 1919 med samme grenser. Kjøpstaden Drammen og bergstaden Kongsberg, som opprinnelig lå utenfor amtet på grunn av sine respektive byprivilegier, ble innlemmet i Buskerud i 1760, og ble da Buskeruds største byer. Drammen er i moderne tid administrasjonssenter for fylket.

Landskapet strekker seg fra Drammensfjorden i sørøst til Hemsedalsfjella og Hardangervidda i nordvest. Buskerud grenser mot fylkene Akershus, Oslo, Innlandet (tidligere Oppland fylke), Vestland (de tidligere fylkene Sogn og Fjordane og Hordaland), Telemark og Vestfold. Navnet kommer fra gården Buskerud (gammelnorsk: Biskupsruð, «Biskopsrydningen») i Modum, som i det 14. århundre tilhørte Hamarbiskopen. Tidligere hørte det både et stort sagbruk og en meget verdifull laksefoss (Døvikfoss) til gården. Siden 1912 har gården vært drevet som landbruksskole.[4]

Over 60 prosent av innbyggerne i Buskerud bor i de sørøstre delene av fylket. I sørenden ligger også de fire byene Drammen, Kongsberg, Hønefoss og Hokksund.

Buskerud fylke er inndelt i 18 kommuner. Buskerud fylkeskommune er et politisk styrt forvaltningsnivå med fylkestinget som øverste myndighet.

Historie[rediger | rediger kilde]

Ringerike, Hallingdal, Eiker og Buskeruds amt ble dannet da Buskerud fogderi og Ringerike og Hallingdal fogderi i 1679 ble skilt ut fra Akershus stiftamt, som en ny administrativ enhet. Navnet ble i 1806 endret til kun å hete Buskeruds Amt. I 1918 ble det framsatt forslag om at stiftene i Norge skulle bli til bispedømmer, og samtidig ble det bestemt at amtene skulle bli til fylker. Stortinget bestemte da at Buskerud amt heretter skulle hete Ringerike fylke, men denne navnendringen ble aldri effektuert. Fra 1. januar 1919 ble derfor Buskerud amt til Buskerud fylke.[5]

Fylkeshuset i Drammen.

Fylket består av bestanddeler fra de eldre fylkene Vestfold (Drammen, Eiker, Lier og Sandsvær), Vingulmark (Hurumlandet), Hadafylke (Ringerike), Hallingdal og Grenafylke (Numedal), som dog hadde gjennomgått vekslende oppdelinger i sysler og len allerede før amtene og fogderiene ble opprettet.

Hallingdal forble intakt som Hallingdalens fogderi, Numedal ble slått sammen med Sandsvær til Numedal og Sandsværs fogderi, Ringerike ble delt i to, der den ene delen (nåværende Ringerike og Hole, samlet kalt Ringerike) ble til Ringerikes fogderi, og den andre delen (Sigdal, Krødsherad og Modum, samlet kalt Midtfylket) inngikk i Buskeruds fogderi, sammen med Hurumlandet, Drammen, Eiker og Lier (samlet kalt Drammensregionen, da inklusive Sande og Svelvik i Vestfold).

Stortinget behandlet i 2017 en regionreform. Det ble vedtatt at det fra 2020 skulle være elleve fylker inkludert Oslo. Viken fylke fra 2020 til 2023 bestod av det som i dag er fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. Viken var landets mest folkerike fylke med 1,15 millioner innbyggere.

Viken fylkesting vedtok 23. februar 2022 å sende søknad til regjeringen om oppdeling av Viken fylke,[6] samt å sette i gang en prosess med gjenopprettelse av de tre fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. Stortinget vedtok å oppløse Viken 14. og 17. juni 2022, og vedtaket ble sanksjonert i Statsråd 22. juni 2022. Viken fylke ble avviklet 1. januar 2024 og Buskerud fylke gjenoppstod. Hurumlandet ved Oslofjorden var til 2019 en del av Buskerud. De to kommunene Hurum og Røyken ble i 2020 en del av Asker kommune som fra 2024 ligger i Akershus fylke.

Oppløsningen av Viken fylke fra 1. januar 2024 medførte at de tidligere buskerud-kommunene Røyken og Hurum ble slått sammen med Asker kommune i Akershus, og derfor ikke er en del av nye Buskerud fylke. Tidligere Svelvik (kommune) (som tidligere var en del av Vestfold fylke) inngår fra 1. januar 2024 i Buskerud, etter å ha blitt en del av Drammen kommune.

Geografi[rediger | rediger kilde]

Buskerud fylke består av distriktene Hallingdal, Numedal, Ringerike, Midt-Buskerud og Drammensregionen.

Fylket strekker seg fra Hemsedalsfjella og Hardangervidda i nordvest til Hurumlandet ved Oslofjorden i sørøst. Store og parallelle dalfører med elver går gjennom fylket, fra sørvest Numedal med Numedalslågen, Sigdal med Simoa, Hallingdal med Hallingdalselva og Snarumselva, og Ådal med Begnaelva og Ådalselva som møter Randselva ved Hønefoss og danner Storelva, som renner ut i Tyrifjorden (i dag landets femte største innsjø i omfang, men den tredje største i volum fra naturens side).

Det er svært variert natur i fylket, veldyrket lavland, høyfjell og store skoger. 7 % av fylket ligger under 150 moh., 41 % ligger 900 moh. eller høyere. Fylket har 123 km med kyslinje i sørøst ved Drammens- og Oslofjorden med skog- og landbruksområder. Landskapet hever seg deretter gradvis mot vannskillet i vest og nordvest. De fire markerte dalførene fører nordvestover opp mot høyfjellet. Noen fjellområder er mer enn 1000 moh.

Det høyeste fjellet i Buskerud er Hallingskarvet og selve toppen er Folarskardnuten (1 933 moh) i Hol kommune. Deler av Hardangervidda nasjonalpark (opprettet 1981) ligger i Buskerud fylke, i Hol og Nore og Uvdal kommuner.

Geologi[rediger | rediger kilde]

Fylkesstein for Buskerud er drammensgranitt som har stor økonomisk betydning som bygningsstein. Drammensgranitt ble dannet i permtiden fra størknet magma da Oslofeltet hadde sin utvikling av Osloriften. Den største innsjøen i fylket heter Tyrifjorden.

Klima[rediger | rediger kilde]

Størstedelen av fylket har innlandsklima, med unntak av Drammen/Hurum regionen som ligger ved kysten og derfor har et noe mildere kystklima.

Samfunn[rediger | rediger kilde]

Demografi[rediger | rediger kilde]

Det er store regionale forskjeller i befolkningen. Mer enn halvparten av befolkningen bor langs Drammenselvas dalføre i sørøst og utover mot Hurumhalvøya. I sørenden ligger fylkets fire byer, Drammen, Hokksund, Hønefoss og Kongsberg.

Utdannelse[rediger | rediger kilde]

Videregående opplæring er det største tjenesteområdet innenfor fylkeskommunens ansvarsområde, og opptar mer enn halvparten av fylkeskommunens budsjett. Rundt 9 000 unge og voksne er elever eller lærlinger i videregående opplæring i Buskerud. Fylkeskommunen har ansvaret for 13 videregående skoler, en fagskole, Ringerike Folkehøgskole og Arbeidsinstituttet Buskerud med fire avdelinger (Drammen, Kongsberg, Hønefoss og Åmot). De største videregående skolene er Kongsberg videregående skole, Drammen videregående skole og Åssiden videregående skole, alle med over 1 200 elever.

Av høyere læresteder finnes Høgskolen i Buskerud og Vestfold med studiesteder i Kongsberg, Drammen og Hønefoss, samt Horten i Vestfold. HiBu hadde i 2011 17 bachelorutdanninger og 14 masterstudier, før sammenslåingen med Høgskolen i Vestfold 1. januar 2014.

Helse[rediger | rediger kilde]

Drammen sykehus (tidligere Sykehuset Buskerud HF), Ringerike sykehus, Kongsberg sykehus og Hallingdal sjukestugu er organisert i helseforetaket Vestre Viken som er en del av helseforetaket Helse Sør-Øst.

Samferdsel[rediger | rediger kilde]

Tog på Drammen stasjon. Togtrafikk gjennom Buskerud er går på Drammensbanen, Vestfoldbanen, Bergensbanen og Sørlandsbanen.

går gjennom Hole og Ringerike mot Valdres i Oppland på sin ferd fra Oslo til Vestlandet og Bergen. På Ringerike skiller E16 og mot Hallingdal lag ved Heradsbygda og Buskerud fylkes tusenårsstedVeien. passerer gjennom Lier og Drammen og fortsetter videre sørover mot Vestfold. starter i Drammen og går vestover i sørfylket, via Hokksund og Kongsberg til Haugesund i Rogaland. Den lengste veitunnelen er den undersjøiske Oslofjordtunnelen under Oslofjorden fra Månå i Frogn og Verpen i Hurum på riksvei 23.

Fylkeskommunen har ansvar for 1 800 km vei etter overtakelsen av en rekke riksveier i forbindelse med forvaltningsreformen i 2010. I 2013 bruker fylkeskommunen 670 millioner kroner til drift, vedlikehold og investeringer på fylkesveiene.

MF «Svelviksund» går i rutetrafikk over Drammensfjorden (ved Svelvikstrømmen) mellom Svelvik i Vestfold og Verket i Buskerud. Dette er landets korteste fergerute.

Buskerud fylkeskommune eier selskapet Brakar AS som er et administrasjonselskap som er ansvarlig for utvikling, drift og samordning av kollektiv persontransport og skoleskyss. Selskapet hadde i 2012 12 millioner bussreiser.

Drammensbanen kommer inn i fylket gjennom Lieråsen tunnel. I Drammen deles banen i Vestfoldbanen som går sørover og Bergens- og Sørlandsbanen. De to siste har samme trasé nordvestover til Hokksund, hvor Sørlandsbanen tar av mot sørvest til Kongsberg mens Bergensbanen drar nordover gjennom fylket via Randsfjordbanen til Hønefoss og videre opp Hallingdal. I tillegg kommer Spikkestadlinjen inn i Røyken kommune ved grensen til Asker kommune.

Politikk[rediger | rediger kilde]

2015–2019
Fylkestinget i Buskerud. Foto: Buskerud fylkeskommune

Fylkestinget besto av 43 folkevalgte medlemmer og samlet seg minst fire ganger i året. I valgperioden 2015–2019 er fordelingen slik: [7]

Parti: Representanter:
Arbeiderpartiet 15
Høyre 13
Fremskrittspartiet 5
Senterpartiet 4
Miljøpartiet De Grønne 2
Venstre 2
Kristelig Folkeparti 1
Sosialistisk Venstreparti 1

Roger Ryberg (Ap) var fylkesordfører, og Olav Skinnes (Sp) var fylkesvaraordfører. Fylkeskommunen hadde tre hovedutvalg som tok seg av hvert sitt fagområde. Hege Irene Fossum (KrF) var fungerende leder for hovedutvalget for utdanningssektoren, Trond Johansen (KrF) var leder for hovedutvalget for samferdselssektoren og Tom Erik Hauger (Frp) var leder for hovedutvalget for regionalutvikling og kultur. Fylkeskommunens administrative leder var fylkesrådmann Runar Hannevold.

2023-2027

I perioden 2023-2027, vil det nye fylkestinget i Buskerud bestå av 47 faste representanter og se slik ut[8]:

Parti: Oppslutning Antall stemmer Representanter:
Høyre 30,2% 33 469 15
Arbeiderpartiet 21,8% 24 135 10
Fremskrittspartiet 12,8% 14 238 6
Senterpartiet 9,6% 10 644 5
Sosialistisk Venstreparti 5,1% 5 607 2
Miljøpartiet De Grønne 3,6% 3 962 2
Venstre 3,6% 3 946 2
Industri- og næringspartiet 3,5% 3 824 2
Rødt 2,9% 3 202 1
Kristelig Folkeparti 2,5% 2 724 1
Pensjonistpartiet 1,8% 1 945 1

Stortingsrepresentanter[rediger | rediger kilde]

Buskerud hadde ni stortingsrepresentanter i perioden 2017–2021:[9]

# Representant Født Bosted Parti Periode Komité Merknader
28 Martin Kolberg 1949 Lier Ap 3. Utenriks- og forsvarskomiteen
29 Trond Helleland 1962 Drammen H 6. Utenriks- og forsvarskomiteen Parlamentarisk leder
30 Morten Wold 1967 Modum Frp 2. Utenriks- og forsvarskomiteen Stortingets 2. visepresident
31 Lise Christoffersen 1955 Drammen Ap 4. Arbeids- og sosialkomiteen
32 Kristin Ørmen Johnsen 1953 Drammen H 2. Familie- og kulturkomitéen Komitéleder
33 Per Olaf Lundteigen 1953 Øvre Eiker Sp 5. Arbeids- og sosialkomiteen
34 Jon Helgheim 1981 Drammen Frp 1. Kommunal- og forvaltningskomiteen
35 Masud Gharahkhani 1982 Drammen Ap 1. Kommunal- og forvaltningskomiteen
36 Arne Nævra 1953 Lier SV 1. Transport- og kommunikasjonskomiteen

Se også Stortingsvalget 2013 i Buskerud og Stortingsvalget 2017 i Buskerud.

Historisk representasjon på Stortinget fra Buskerud siden 1973:

Parti 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017
Sosialistisk Venstreparti 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
Arbeiderpartiet 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 3
Senterpartiet 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1
Kristelig Folkeparti 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Høyre 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2
Fremskrittspartiet 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2
Buskerud 7 7 7 7 7 8 7 7 9 9 9 9

Partioppslutning[rediger | rediger kilde]

Historisk prosentvis partioppslutning ved stortingsvalg i Buskerud siden 1973:[10][11]

Fet skrift markerer blokkene (Venstresiden Ap+SV. Sentrum KrF+V+Sp. Høyresiden H+Frp). M = Antall mandater innvalgt på Stortinget.

Valgår Ap SV Sum M KrF V Sp Sum M H Frp Sum M
1973 42,5 12,4 54,9 4 7,3 1,4 10,3 19,0 1 19,8 4,1 23,9 2
1977 49,5 4,1 53,6 4 7,4 1,8 9,4 18,6 1 24,8 1,6 26,4 2
1981 46,1 2,5 48,6 4 3,3 3,2 8,8 15,3 1 32,2 3,5 35,7 2
1985 46,3 3,0 49,3 4 4,7 2,0 6,7 13,4 1 32,7 3,7 36,4 2
1989 39,6 7,5 47,1 4 5,1 2,0 6,1 13,2 0 24,4 13,9 38,3 3
1993 42,7 6,6 49,3 4 5,2 2,4 14,8 22,4 1 18,3 7,8 26,1 3
1997 40,9 4,7 45,6 4 9,5 2,7 7,7 19,9 1 15,9 17,2 33,1 2
2001 27,5 11,6 39,1 3 9,0 2,6 5,6 17,2 1 24,6 16,2 40,8 3
2005 36,2 7,3 43,5 5 4,4 5,1 6,4 15,9 1 15,1 24,1 39,2 3
2009 37,1 4,6 41,7 4 3,2 3,0 6,2 12,4 1 19,4 25,1 44,5 4
2013 31,8 2,7 34,5 3 3,2 4,6 6,1 13,9 1 29,0 18,6 47,6 5
2017 28,3 5,0 33,3 4 2,6 3,7 10,8 17,1 1 26,9 17,3 44,2 4

Næringsliv[rediger | rediger kilde]

Aass Bryggeri i Drammen

Det er en rekke store industriselskaper knyttet opp til fylket. Drammen er både en industriby og et viktig handelssenter for kommunene i nærheten. Antall arbeidstakere innen industrien har imidlertid blitt mindre med årene. Byen har Norges største importhavn for biler. Store bedrifter er Aass Bryggeri, Bergans Fritid AS, OSO Hotwater Group AS, ABB kraft, Osramfabrikken og Harald Lyche & Co. Ringerike med Hønefoss har siden 1600-tallet vært viktig for skogindustrien. Der finnes viktige bedrifter som Follum, Huhtamaki, Smurfit Kappa Norpapp og Soknabruket.

Avisen Drammens Tidende dekker Drammensområdet, Laagendalsposten Kongsberg og Numedal, Bygdeposten Modum, Sigdal, Øvre Eiker og Krødsherad, Ringerikes Blad Ringerike og Hole,Røyken og Hurums Avis som dekker Røyken og Hurum, mens Hallingdølen dekker Hallingdal. NRK har et distriktskontor i Drammen som lager lokale radio- og TV-sendinger. NRK har lokalkontor på Kongsberg og Ål i Hallingdal Det er også en rekke mindre lokalradiokanaler rundt omkring i fylket.

Administrative inndelinger[rediger | rediger kilde]

Kommuner[rediger | rediger kilde]

Fra 1. januar 2024 er Buskerud inndelt i 18 kommuner:

Nr Kart Navn Adm.senter Folketall[12] Flatemål
km²
Målform Distrikt
3301
Drammen kommune
Drammen kommune
 Drammen Drammen 104 487 317,68 Nøytral Drammensregionen
3303
Kongsberg kommune
Kongsberg kommune
 Kongsberg Kongsberg 28 848 792,27 Bokmål Numedal
3305
Ringerike kommune
Ringerike kommune
 Ringerike Hønefoss 31 581 1 555,10 Bokmål Ringerike
3310
Hole kommune
Hole kommune
 Hole Vik 6 989 194,80 Bokmål Ringerike
3312
Lier kommune
Lier kommune
 Lier Lierbyen 28 470 301,33 Bokmål Drammensregionen
3314
Øvre Eiker kommune
Øvre Eiker kommune
 Øvre Eiker Hokksund 20 779 456,76 Bokmål Drammensregionen
3316
Modum kommune
Modum kommune
 Modum Vikersund 14 665 515,09 Bokmål Ringerike
3318
Krødsherad kommune
Krødsherad kommune
 Krødsherad Noresund 2 241 374,63 Nøytral Ringerike
3320
Flå kommune
Flå kommune
 Flå Flå 1 115 704,48 Bokmål Hallingdal
3322
Nesbyen kommune
Nesbyen kommune
 Nesbyen Nesbyen 3 301 809,64 Bokmål Hallingdal
3324
Gol kommune
Gol kommune
 Gol Gol 4 986 532,51 Nynorsk Hallingdal
3326
Hemsedal kommune
Hemsedal kommune
 Hemsedal Hemsedal 2 666 753,47 Nynorsk Hallingdal
3328
Ål kommune
Ål kommune
 Ål Ål 5 007 1 171,29 Nynorsk Hallingdal
3330
Hol kommune
Hol kommune
 Hol Hol 4 496 1 858,36 Nøytral Hallingdal
3332
Sigdal kommune
Sigdal kommune
 Sigdal Prestfoss 3 526 842,15 Bokmål Ringerike
3334
Flesberg kommune
Flesberg kommune
 Flesberg Lampeland 2 781 561,92 Bokmål Numedal
3336
Rollag kommune
Rollag kommune
 Rollag Rollag 1 395 449,28 Nøytral Numedal
3338
Nore og Uvdal kommune
Nore og Uvdal kommune
 Nore og Uvdal Rødberg 2 486 2 502,33 Nøytral Numedal
33
Buskerud
Buskerud
 Buskerud Drammen 269 819 14 693,87 Nøytral Østlandet

Næringsregioner[rediger | rediger kilde]

Buskerud består av næringsregionene Hallingdal, Ringerike, Midt-Buskerud, Kongsberg og Drammen.

Regionråd[rediger | rediger kilde]

 • Hallingdal regionråd: Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Nes, Ål.
 • Ringerike regionråd: Hole, Ringerike, Modum og Krødsherad. Dessuten Jevnaker kommune i Akershus fylke.
 • Kongsberg regionråd: Flesberg, Kongsberg, Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal. Dessuten Notodden, Hjartdal og Tinn kommuner i Telemark fylke.
 • Drammen regionråd: Drammen, Lier og Øvre Eiker. Dessuten Holmestrand kommune i Vestfold fylke.

Prostier, under Tunsberg bispedømme i Den norske kirke:

Tingretter, under Borgarting lagdømme:

Politidistrikter:

 • Nordre Buskerud politidistrikt: Flå, Hemsedal, Hol, Hole, Gol, Krødsherad, Modum, Nes, Nore og Uvdal, Ringerike, Sigdal, Ål. Dessuten Jevnaker kommune i Oppland fylke.
 • Søndre Buskerud politidistrikt: Drammen, Flesberg, Hurum, Kongsberg, Lier, Nedre Eiker, Rollag, Røyken, Øvre Eiker. Dessuten Sande og Svelvik kommuner i Vestfold fylke.

Helsedistrikter, under Helseregion Sør-Øst:

Veidistrikter, under Veiregion Sør:

Tidligere Fogderier:

Største tettsteder[rediger | rediger kilde]

Største tettsteder i Buskerud, rangert etter innbyggertall 1. januar 2023 (kommune i parentes):[13]

Drammen, Kongsberg, Hønefoss og Hokksund har bystatus. Hokksund ligger i Øvre Eiker kommune og inngår her i tettstedet Drammen.

Tettstedet Oslo strekker seg også inn i Buskerud fylke (2 547 innbyggere i Lier kommune).

For en komplett oversikt over alle tettstedene i fylket, se artikkelen Tettsteder i Buskerud.

Natur[rediger | rediger kilde]

Den gamle mester» er et naturminne i Krødsherad

Flora[rediger | rediger kilde]

Lyngen preger store deler av Buskerud i tillegg til busk. Fylkesblomsten er hvit nøkkerose.

Verneområder[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Verneområder i Buskerud

I fylkeskommunen finnes det en rekke verneområder, både naturminner, landskapsvernområder, naturreservater, ramsarområder og nasjonalparker. Størst er Hardangervidda nasjonalpark, som ble opprettet 10. april 1981.


Kultur[rediger | rediger kilde]

Fossesholm herregård

Fylket har mange museer og et rikt kulturliv. Buskerud fylkes tusenårssted ligger ved Hringariki KulturminneparkRingerike og kalles Hringariki (etter det gamle navnet på Ringerike).

Museer[rediger | rediger kilde]

Andre institusjoner[rediger | rediger kilde]

Språk[rediger | rediger kilde]

Østlandsdialekt preger språket i sørlige og østlige deler av fylket, og her brukes bokmål som skriftspråk. I nordfylket er det vanlig med fjelldialekter med nynorsk skriftspråk.

Fylkesvåpen[rediger | rediger kilde]

Fylkesvåpen Buskerud

Fylkesvåpenet til Buskerud viser en stående blå bjørn på en sølvfarget bakgrunn. Bakgrunnen for bjørnen er at området tidligere hadde flere bjørnestammer, men siden 70-tallet har det ikke vært noen fastboende bjørner i fylket.

Bjørnen er koboltblå etter koboltmalmen som ble utvunnet ved Blaafarveværket i Modum, og den sølvfargede bakgrunnen kommer fra sølvdriften i Kongsberg.

Livssyn[rediger | rediger kilde]

Human-Etisk Forbund har rundt 4100 medlemmer i Buskerud.Fylkeskontoret ligger på Bragernes i Drammen. Den norske kirkes menigheter i Buskerud tilhører Tunsberg bispedømme. Det er i tillegg flere frikirkemenigheter, og spesielt i Drammen er det mange muslimske trossamfunn.

Kjente personer fra Buskerud[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]

Fotnoter[rediger | rediger kilde]


Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b c d «Arealstatistikk for Norge». Kartverket. 1. januar 2020. 
 2. ^ a b c d e f «09280: Areal (km²), etter region, arealtype, statistikkvariabel og år». Statistisk sentralbyrå. 1. januar 2020. 
 3. ^ Stortinget sa ja til Viken – fylkene venter med forhandlinger til etter valget
 4. ^ «Om skolen». Buskerud videregaende skole (norsk). Besøkt 5. mai 2019. 
 5. ^ Hans Reusch. 1918. Geografi for middelskolen, 4. utgave, side 43. A.W. Brøggers Boktrykkeris Forlag
 6. ^ «Fylkestinget har vedtatt søknad om fylkesdeling». Viken Fylkeskommune. Arkivert fra originalen 11. juli 2023. Besøkt 23. februar 2022. 
 7. ^ «Valgresultat.no». www.valgresultat.no. Besøkt 12. juli 2016. 
 8. ^ «Valgresultat». www.valgresultat.no. Besøkt 13. oktober 2023. 
 9. ^ «Stortinget: Representanter for Buskerud 2017-2021». Arkivert fra originalen 27. oktober 2017. Besøkt 26. oktober 2017. 
 10. ^ Statistisk sentralbyrå: Publikasjoner.
 11. ^ «Valgdirektoratet: Valgresultat i 2017 i Buskerud». Arkivert fra originalen 14. november 2021. Besøkt 26. oktober 2017. 
 12. ^ Statistisk sentralbyrå (1. januar 2024). «Folkemengde og befolkningsendringar 1. januar 2024». 
 13. ^ «Tettsteders befolkning og areal». Statistisk sentralbyrå. 12. desember 2023. Besøkt 12. desember 2023. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]