Hopp til innhold

Olav Engelbrektssons jordebok

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Olav Engelbrektssons jordebok ble laget for erkebiskop Olav Engelbrektsson ca. 1533 under navnet Register paa Sancte Oluffs Ioerdher (Register paa St. Olavs Jorder). Jordeboken er en oversikt over eiendommer som tilhørte erkebispestolen i Nidaros, men registeret er på langt nær så fullstendig som Aslak Bolts jordebok fra omkring 100 år tidligere. Jordeboken oppbevares hos Riksarkivet.

Historie[rediger | rediger kilde]

Olav Engelbrektssons jordebok består av en samling med flere selvstendige opptegnelser som senere er sammenføyd til én bok, i motsetning til mange andre jordebøker, som er skrevet som sammenhengende verk. Boken dekker eiendommer i mesteparten av Trøndelag, men mangler fortegnelse over gods i Øynafylke og Namdalen.[1] Olav Engelbrektsson tok boken med da han flyktet til Nederlandene under reformasjonen i 1537. Olav døde i Lier i dagens Belgia året etter.[2] Jordeboken og resten av erkebiskopens arkiv ble senere ført til München, sammen med arkivet etter kong Christian II. Disse arkivsamlingene, kalt München-samlingen, ble utlevert til Norge i 1830. Der ble den først oppbevart hos Universitetets diplomsamling, for deretter å bli overført til Riksarkivet i 1847.[3]

Riksarkivet gav ut en trykt utgave av jordeboken i 1926.

Innholdsfortegnelse[rediger | rediger kilde]

Som angitt av 1926-utgaven.

Olav Engelbrektssøns jordebog[rediger | rediger kilde]

Løse blader eller hefter[rediger | rediger kilde]

 1. Register paa St. Olavs jorder 1533 [Liste over de bygder, hvori St. Olav eier jord]
 2. Do [Indholdsliste til jordebogen]
 3. Cathedratica [i nordre Trøndelagen]
 4. Locagia Sti Olavi [Landskyldsummer for de enkelte bygder]
 5. Gaarde som er kone under kirken i biskop Eriks tid
 6. [Jord som erkebiskop Olav Engelbrektssøn kjøbte
 7. [Tillæg hertil ?]
 8. Landskyld til Bjørnør; landvord, godvilje. 1533
 9. [Jord som har tilhørt (?) hustru Anne paa Torget]
 10. Brev om Torge-godset
 11. St. Olavs jord i Tromsø, Trondenes og Andenes.
 12. [Kristofer Trondssøns gods i Hardanger og Skaun].
 13. [Notat om synsforretning ?] paa Sakshaug
 14. Samsal gods paa Hedemarken [Jfr. P.A. Munchs udg. av Aslak Bolts jordebog s. 130]
 15. [Fortegnelse over en del vrangvillige byborgere]
 16. [Udkast til Skjøde paa Holan]

Anhang: Erkebiskop Gautes jordebøger[rediger | rediger kilde]

Administrativ inndeling[rediger | rediger kilde]

Basert på kapittelet St. Olavs jord.

Sunnmøre[rediger | rediger kilde]

Søderlutenn[rediger | rediger kilde]

Nørdre luten paa Sunmør[rediger | rediger kilde]

Romsdal[rediger | rediger kilde]

Fosen len[rediger | rediger kilde]

Nordlandene[rediger | rediger kilde]

Orkedalen[rediger | rediger kilde]

Gaauldall[rediger | rediger kilde]

Strindens len[rediger | rediger kilde]

Nordmør[rediger | rediger kilde]

Sparbo leen[rediger | rediger kilde]

Stjørdalen[rediger | rediger kilde]

Selbu[rediger | rediger kilde]

Frosten len eller prestegjæld[rediger | rediger kilde]

Oplandene[rediger | rediger kilde]

Innherred[rediger | rediger kilde]

Staffangers byscopsdøme[rediger | rediger kilde]

Bergenns byscopsdøme[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Brinchmann, Chr. (1926), forord til Olav Engelbrektssons jordebok, s. 11-12
 2. ^ Olav Engelbrektsson. (2011, 30. august). I Store norske leksikon. Hentet 14. november 2016 fra https://snl.no/Olav_Engelbrektsson.
 3. ^ Arkivverket, Olav Engelbrektssons arkiv 1277-1537. Hentet 14.11.16 fra http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Riksarkivet/Norges-dokumentarv-Riksarkivet/Olav-Engelbrektssons-arkiv-1277-1537

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata