Hopp til innhold

Finnmark

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Finnmark
Finnmark fylke
VåpenKart
Basisdata
AdministrasjonssenterVadsø
Statsforvalterens hovedseteVadsø
StatsforvalterembeteTroms og Finnmark
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

48 637,43 km²[1]
45 753,06 km²[2]
2 884,37 km²[2]
Befolkning75 053[a]
NettsideNettside
FylkesordførerHans-Jacob Bønå (H) (2023)
Kart
Finnmark
70°07′09″N 27°35′16″Ø

a^ SSB: Befolkningsstatistikk (1. januar 2024)
b^ Vertikale streker markerer grenseendringer. Kilde: SSB 

Finnmark (nordsamisk: Finnmárku;[3] kvensk: Finmarkku[4]) er et fylke i Nord-Norge, valgkrets til stortingsvalg og lagsogn.[5] Fra 2020 og frem til 31. desember 2023 var Finnmark en del av Troms og Finnmark fylke.[6] Finnmark er Norges nest største fylke i landareal og minste fylke i folketall.

Finnmark grenser til Troms fylke i sørvest, til Finland i sør (finsk Lappland) og til Russland i øst (Petsjenga rajon i Murmansk oblast). Navnets betydning er i førsteleddet finner, som er den gamle norske betegnelsen på samer, og sisteleddet mark i betydningen skog, utmark eller landområde.[7] Vadsø er administrasjonssenter i Finnmark, mens Alta er fylkets største by. Nordmenn har bodd fast i Finnmark siden 1200-tallet[8] og utgjør i dag en majoritet av befolkningen.

Finnmark ble eget hovedlen (Vardøhus len) i 1576 og amt (Vardøhus amt) i 1660, underlagt Trondhjems stiftamt. I 1787 ble Senjen og Tromsø fogderi overført fra Nordlandenes amt til Vardøhus amt, som da fikk navnet Finmarkens amt. I 1866 ble Senjen og Tromsø fogderi skilt ut igjen, nå som et eget amt (Tromsø amt). Resterende Finnmarkens amt fikk da samme utstrekning som gamle Vardøhus amt, og endret navn til Finnmark fylke i 1919.[9][10]

De fleste samiske og kvenske institusjonene ligger i Finnmark; Karasjok er senter for Sametinget, og i Børselv ligger Kvensk institutt, som er et nasjonalt senter for kvensk språk og kultur[11]. Finnmarksvidda dekker 36 % av fylkets areal. Fylket er 12,9 % større enn Danmark. Tidligere var mesteparten (ca. 95 %) av grunnen i Finnmark eid av staten (ved Statskog SF); 1. juli 2006 ble eiendomsretten til denne grunnen overført til Finnmarkseiendommen.

Som en del av Regionreformen i Norge vedtok Stortinget 8. juni 2017 at Finnmark og Troms skulle slås sammen til ett fylke fra 1. januar 2020, slik det var mellom 1787 og 1866.[12] Dette fylket het Troms og Finnmark.

Alta og Hammerfest ligger vest i fylket. tettstedene har henholdsvis 15 931 og 7 882 innbyggere. Helt nord i fylket finner vi Norges nordligste by – Honningsvåg, med 2 245 innbyggere. I øst finner man Kirkenes med 3 404, Norges østligste by Vardø samt fylkeshovedstaden Vadsø, med hendholdsvis 1 727 innbyggere og 4 654 innbyggere. Åtte promille av arealet i Finnmark, under 40 km², er areal innenfor tettsteder med innbyggertall på over 200 personer. På dette arealet er 72 prosent av fylkets befolkning bosatt. Befolkningen bor tettest i kommunene Båtsfjord og Vardø hvor 99 prosent var bosatt i tettsted i 2005. Befolkningen bor mest spredt i Deatnu-Tana, hvor 81 prosent bodde utenfor tettsted i 2005.

Finnmarksvidda er det to kommuner, Kautokeino i vest, og Karasjok i øst med henholdsvis 2 941 og 2 785 innbyggere (pr 1. april 2010). Karasjok er sete for Sametinget og NRK Sápmi. Arealmessig er Kautokeino med sine 9 707 kvadratkilometer Norges desidert største kommune, etterfulgt av Karasjok med sine 5453 kvadratkilometer.

Andre byer og tettsteder er Lakselv med 2 146 innbyggere, Tana bru med 565 innbyggere, Båtsfjord med 2 058 innbyggere og Bjørnevatn med 2 419 innbyggere.

Finnmark har en samlet kystlinje på 6 844 km, medregnet 3 155 km kystlinje på øyer. Utstrukket utgjør dette en distanse tilsvarende 1/6 av jordas omkrets. Nær 12 300 personer eller 16,6 prosent av fylkets befolkning var i 2000 bosatt i 100-metersbeltet langs kystlinja.

Det er fem nasjonalparker: Seiland, Stabbursdalen, Varangerhalvøya, Anárjohka og Øvre Pasvik. Sammen med 66 naturreservater, 11 landskapsvernområder og to andre fredninger per 1. januar 2012,[13] har de et areal på til sammen 5 475 km².[13] 11 % av fylkets areal er underlagt en av disse vernekategoriene.

Høyeste fjell er isbreen Øksfjordjøkelen (1 191 moh.) i mellom Loppa og Kvænangen. Andre høye fjelltopper, Svartfjellet (1 162 moh.), Haldde (1 149 moh.) og Čohkarášša (1 139 moh., høyest i Midt-Finnmark), ligger også vest i fylket. Fylkesblomsten er Multe[14].

Tross sin beliggenhet langt mot nord, er ikke Finnmark så kald som man skulle tro, noe som skyldes Golfstrømmen. På kysten er temperaturene moderate om vintrene, og forholdsvis lave om sommeren. Vardø, lengst i nordøst, ligger i den arktiske klimasonen, siden årets varmeste måned har en snittemperatur på under 10 ℃. Innlandet har derimot langt mer ekstreme utslag, med svært kalde vintre. Norges kulderekord er målt i Karasjok 1. januar 1886, −51,4 ℃. Derimot er somrene varmere, og spesielt i innlandet og i Øst-Finnmark går temperaturene av og til opp i over 30 ℃.

Finnmark har en rik flora. Det kommer inn et østlig floraelement fra Russland. En del av disse artene finnes et stykke sørover i Nord-Norge, som sibirturt, sibirkoll og sibirgrasløk. Samtidig finnes noen av disse artene kun i Finnmark, blant annet nyserot, finnmarkssaltgras og masimjelt. De to sistnevnte er til og med endemiske for fylket.

I Finnmark finnes også en rekke nordlig unisentriske fjellplanter, representert ved arter som kantlyng, fjellsolblom og lodnemyrklegg. Lignende krav til voksested har de arktiske artene som kommer inn nordfra, men de er mer knytta til kysten. Purpurkarse, som bare vokser i Nordkapp kommune i Norge, hører til dette elementet.

Fylkesblomsten i Finnmark er molte. Det er frukten av molte som skal brukes i avbildinger av fylkesblomsten. Denne arten har tradisjonelt spilt en stor rolle i kostholdet til befolkninga i fylket.

Administrative inndelinger

[rediger | rediger kilde]

Finnmark deles inn i 18 kommuner, og de seks tettstedene Alta, Hammerfest, Honningsvåg, Kirkenes, Vadsø og Vardø har bystatus. Av disse er det kun Hammerfest, Vadsø og Vardø som har hatt bystatus før 1900. Vardø og Hammerfest er Nord-Norges eldste byer og fikk begge sine kjøpstadsrettigheter i 1789, mens Vadsø ble kjøpstad i 1833.

1  Alta
2  Berlevåg
3  Båtsfjord
4  Gamvik
5+9  Hammerfest
6  Hasvik
7  Karasjok
8  Kautokeino
10  Lebesby
11  Loppa
12  Måsøy
13  Nesseby
14  Nordkapp
15  Porsanger
16  Sør-Varanger
17  Tana
18  Vadsø
19  Vardø

Finnmark er inndelt i 18 kommuner:

Nr Kart Navn Adm.senter Folketall[15] Flatemål
km²
Målform Distrikt
5634
Vardø kommune
Vardø kommune
 Vardø Vardø 1 972 600,47 Nøytral Øst-Finnmark
5607
Vadsø kommune
Vadsø kommune
 Vadsø Vadsø 5 807 1 257,99 Bokmål Øst-Finnmark
5603
Hammerfest kommune
Hammerfest kommune
 Hammerfest Hammerfest 11 338 2 692,57 Bokmål Vest-Finnmark
5612
Kautokeino kommune
Kautokeino kommune
 Kautokeino Kautokeino 2 848 9 707,43 Nordsamisk / Bokmål Vest-Finnmark
5601
Alta kommune
Alta kommune
 Alta Alta 21 708 3 849,42 Bokmål Vest-Finnmark
5614
Loppa kommune
Loppa kommune
 Loppa Øksfjord 864 687,06 Bokmål Vest-Finnmark
5616
Hasvik kommune
Hasvik kommune
 Hasvik Breivikbotn 979 555,91 Bokmål Vest-Finnmark
5618
Måsøy kommune
Måsøy kommune
 Måsøy Havøysund 1 113 1 134,41 Bokmål Vest-Finnmark
5620
Nordkapp kommune
Nordkapp kommune
 Nordkapp Honningsvåg 2 951 924,83 Nøytral Vest-Finnmark
5622
Porsanger kommune
Porsanger kommune
 Porsanger Lakselv 3 889 4 872,69 Kvensk / Nordsamisk / Bokmål Vest-Finnmark
5610
Karasjok kommune
Karasjok kommune
 Karasjok Karasjok 2 565 5 452,91 Nordsamisk / Bokmål Vest-Finnmark
5624
Lebesby kommune
Lebesby kommune
 Lebesby Kjøllefjord 1 215 3 457,84 Bokmål Øst-Finnmark
5626
Gamvik kommune
Gamvik kommune
 Gamvik Mehamn 1 070 1 415,27 Nøytral Øst-Finnmark
5630
Berlevåg kommune
Berlevåg kommune
 Berlevåg Berlevåg 892 1 120,46 Bokmål Øst-Finnmark
5628
Tana kommune
Tana kommune
 Tana Tana bru 2 807 4 049,71 Nordsamisk / Bokmål Øst-Finnmark
5636
Nesseby kommune
Nesseby kommune
 Nesseby Varangerbotn 859 1 436,14 Nordsamisk / Bokmål Øst-Finnmark
5632
Båtsfjord kommune
Båtsfjord kommune
 Båtsfjord Båtsfjord 2 113 1 433,21 Nøytral Øst-Finnmark
5605
Sør-Varanger kommune
Sør-Varanger kommune
 Sør-Varanger Kirkenes 10 063 3 967,50 Bokmål Øst-Finnmark
56
Finnmark
Finnmark
 Finnmark Vadsø 75 053 48 617,03 Nøytral Nord-Norge

Politi og domstoler

[rediger | rediger kilde]

I Politi- og lensmannsetaten er ett politdistrikt, hvis politimester er lokalisert i Kirkenes, administrasjon er delt mellom Hammerfest og Kirkenes. Politidistriktene ble sammenslått i 2017 og det var tidligere Østfinnmark politidistrikt som ble utgangspunkt for det nye felles politidistriktet. I rettsapparatet er fylket delt mellom førsteinstansdomstolene Vestre Finnmark tingrett og Indre og Østre Finnmark tingrett. Til 2021 var det fire tingretter: Alta tingrett i vest, Hammerfest tingrett i nord, Indre Finnmark tingrett i midten og Øst-Finnmark tingrett i øst. Videre tilhører hele fylket jurisdiksjonen til Hålogaland lagmannsrett, som har sete i Tromsø.

Tettsteder

[rediger | rediger kilde]

Det er 30 tettsteder i Finnmark. Rangert etter innbyggertall 1. januar 2017, kommune i parentes:[16]

Alta, Hammerfest, Honningsvåg, Kirkenes, Vadsø og Vardø har bystatus. Se også: Tettsteder i Finnmark

Blåtimen i fiskeværet Bugøynes Sør-Varanger. Fangst av kongekrabben har blitt en viktig ressurs for bygda, og har snudd tidligere pessimisme til optimisme.

Demografi

[rediger | rediger kilde]

Siden 1975 er folketallet i fylket redusert med omtrent 8 %, og er fortsatt synkende. Antallet unge voksne i aldersgruppen 25-34 år er redusert med omkring en tredjedel på ti år. De mest folkerike kommunene har likevel en viss økning, da særlig Alta.

Statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viste at 39 % av den voksne befolkningen i Finnmark i 2008 kun hadde gått grunnskole, noe som var det laveste utdanningsnivået i landet.[17]

Utdanning

[rediger | rediger kilde]

Fylkeskommunen har ansvaret for åtte videregående skoler. De største er Alta og Kirkenes, med hhv. 1 000 og 600 elever. Det er også per 2015 en ordning for lokal videregående opplæring som kalles LOSA. Det er to statlige videregående skoler, de samiske videregående skolene i Guovdageaidnu/Kautokeino og Kárášjohka/Karasjok.

Av høyere læresteder finnes Sámi allaskuvla/Samisk høgskole og avdelinger av Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Sámi allaskuvla i Guovdageaidnu/Kautokeino ble opprettet i 1989 og har utdanning for førskole- og grunnskolelærere og journalister, reindrift og duodji, samisk språk på alle nivå og diverse kortere kurs knytta til pedagogikk og samisk kultur.

Finnmarksfakultetet ble etablert 1. august 2013 da Høgskolen i Finnmark ble slått sammen med universitetet. Fakultetet har studiesteder i Alta, Hammerfest og Kirkenes. Finnmarksfakultetet har ca. 2 000 studenter.[18]

Det finnes to folkehøyskoler i fylket, den kristne Øytun og den frilynte Pasvik, hvor den sistnevnte er drevet av fylkeskommunen.

Finnmark har i århundrer vært et flerspråklig område. I tillegg til norsk tales det også nordsamisk og kvensk. Fem av de tolv kommunene i forvaltningsområdet for samisk språk ligger i Finnmark (Kautokeino, Karasjok, Porsanger, Tana og Nesseby). Kvensk, et østersjøfinsk språk som er nært beslektet med meänkieli og finsk, tales i Porsanger (Børselv og Lakselv), Nord-Varanger (Nesseby og Vadsø), Sør-Varanger (Bugøynes og Neiden) og enkelte andre steder.

I 1885 skriver avisa Fedraheimen følgende om utbredelsen av det kvenske språket i Finnmark[19]: Fraa Finnmarki klagar dei seg yver, at det Kvænske Maalet vinn Yvertak yver Dansk-Norsken [...] Kvænsken hev vokse seg so sterk, at det kann vera Faare for, at store Delar av Finnmarki snart vert reint avnorska. Det er Tid til, at det maa aalvorleg Yvertenkjing yver kva der skal gjerast der uppe, fyrr det vert for seint […]

Mange stedsnavn på nordsamisk, kvensk og det i Norge nå utdødde østsamisk (også kalt skoltesamisk) er likestilt med de norske stedsnavn (og offisielt anerkjent av myndighetene).

Administrasjonssenteret i fylket er Vadsø. Her har fylkestinget sine møter. Liste over fylkestingsrepresentanter i Finnmark

Fylkestinget 2015-2019

[rediger | rediger kilde]

Fylkeskommunen styres etter formannskapsmodellen. Fylkestinget har 35 medlemmer.
Ragnhild Vassvik (Ap) er fylkesordfører og Tarjei Jensen Bech (Ap) er fylkesvarardfører.[20]

Parti: Representanter:[21]
Arbeiderpartiet 17
Høyre 5
Fremskrittspartiet 4
Venstre 2
Sosialistisk Venstreparti 2
Senterpartiet 2
Miljøpartiet De Grønne 1
Kystpartiet 1
Kristelig Folkeparti 1

Stortingsrepresentanter

[rediger | rediger kilde]

Finnmark har fem stortingsrepresentanter i perioden 2017–2021:

# Representant Født Bosted Parti Periode Komité Merknader
37 Runar Sjåstad 1968 Vadsø Ap 1. Energi- og miljøkomitéen
38 Bengt Rune Strifeldt 1971 Alta Frp 1. Næringskomitéen
39 Ingalill Olsen 1955 Måsøy Ap 2. Transport- og kommunikasjonskomitéen
40 Geir Adelsten Iversen 1954 Hasvik Sp 1. Næringskomitéen
41 Frank Bakke-Jensen 1965 Båtsfjord H 3. Familie- og kulturkomitéen Statsråd. Haukland møter som vara.

Historisk representasjon på Stortinget fra Finnmark siden 1973:

Parti 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017
Sosialistisk Venstreparti 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0
Arbeiderpartiet 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2
Senterpartiet 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Venstre 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Kristelig Folkeparti 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Høyre 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1
Fremskrittspartiet 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
Framtid for Finnmark 1
Finnmark 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5

Framtid for Finnmark stilte kun liste til stortingsvalget i 1989, de øvrige partiene har stilt lister ved alle valgene.

Partioppslutning

[rediger | rediger kilde]

Historisk prosentvis partioppslutning ved stortingsvalg i Finnmark siden 1973:[22][23]

Fet skrift markerer blokkene (Venstresiden Ap+SV. Sentrum KrF+V+Sp. Høyresiden H+Frp). M = Antall mandater innvalgt på Stortinget.

Valgår Ap SV Sum M KrF V Sp Sum M H Frp Sum M
1973 43,9 19,1 63,0 3 6,7 3,5 6,3 16,5 0 13,0 3,4 16,4 1
1977 55,0 7,2 62,2 3 7,4 2,3 4,4 14,1 0 17,7 0,9 18,6 1
1981 48,9 7,8 56,7 3 5,6 3,1 3,6 12,3 0 25,4 1,3 26,7 1
1985 59,0 7,4 66,4 3 4,9 2,1 2,2 9,2 0 20,7 1,4 22,1 1
1989 36,4 13,9 50,3 3 4,5 1,5 1,8 7,8 0 12,4 6,6 19,0 0
1993 39,6 17,5 57,1 3 4,4 3,9 18,6 26,9 1 12,5 2,0 14,5 0
1997 36,3 14,4 50,7 3 13,0 3,4 9,6 26,0 1 11,1 10,1 21,2 0
2001 26,8 18,5 45,3 3 11,7 1,7 4,3 17,7 0 15,7 10,5 26,2 1
2005 40,3 12,9 53,2 3 4,0 2,2 6,1 12,3 1 9,3 17,7 27,0 1
2009 45,4 8,1 53,5 3 2,8 2,3 4,3 9,4 0 10,7 22,3 33,0 2
2013 39,8 5,2 45,0 3 3,0 3,6 3,7 10,3 0 21,3 16,0 37,3 2
2017 32,0 8,8 40,8 2 2,1 4,2 14,9 21,2 1 14,4 18,0 32,4 2

I 1989 fikk Framtid for Finnmark 21,5 % av stemmene i fylket og 1 mandat på Stortinget (Anders Aune).

Samferdsel

[rediger | rediger kilde]
Alta lufthavn.

Fylket har fem europaveier, og disse er regnet til det statlige stamveinettet. Europavei 6 går gjennom hele fylket, fra Langfjordbotn i vest til Kirkenes i øst, der veien har sitt endepunkt. Europavei 45 går fra Alta til Finland, via Kautokeino. Europavei 69 går fra Nordkapp til Olderfjord i Porsanger kommune. Europavei 75 går fra Vardø til Finland, via Tana bru og Samelandsbrua. Europavei 105 går fra Kirkenes til Storskog, og videre inn i Russland. Riksvei 94, starter i Hammerfest og går videre til Skaidi. Den lengste veitunnelen i fylket er Nordkapptunnelen på Europavei 69. Vardøtunnelen var Norges første undersjøiske veitunnel, da den ble bygget i 1983. Se også Veier i Finnmark.

Ved utgangen av 2007 var 80.961 kjøretøy registrert i Finnmark, hvorav 14.215 var snøscootere/beltemotorsykler. Dette betyr at ca. 25 % av alle snøscootere/beltemotorsykler i landet er registrert i Finnmark.[24]

Fylkeskommunen har ansvaret for 1 500 km vei etter overtagelsen av en rekke riksveier i 2010.[25] Det finnes også fem fergesamband.

Fylket har ingen jernbanestrekninger med persontransport, men den 9 km lange Kirkenes–Bjørnevatnbanen, frakter malm fra Sydvaranger gruver, til Kirkenes havn. Banen var verdens nordligste jernbane, til Obskaja–Bovanenkovobanen ble åpnet i 2010. Det har helt siden Sovjetunionens fall vært planer om å bygge jenbanelinje videre fra Kirkenes til Russland.[26][27] Det er også snakk om mulig bygging av jernbane fra Kirkenes til det finske nettet ved Rovaniemi.[28]

Fylkeskommunen har ansvar for lokal og regional kollektivtrafikk, både på vei og vann, som siden 2016 markedsføres gjennom Snelandia. Det er kontrakt med Boreal Sjø om det meste av hurtigbåter og ferger, og med Boreal Buss om busser.

Flytrafikk

[rediger | rediger kilde]

Finnmark har totalt 11 flyplasser – tre stamflyplasser (Alta, Lakselv og Kirkenes) og åtte regionale kortbaneflyplasser (Berlevåg, Båtsfjord, Hammerfest, Hasvik, Honningsvåg, Mehamn, Vadsø og Vardø).

De tre største flyplassene målt i antall passasjerer (i 2008), var Alta lufthavn (353 176), Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen (265 414) og Hammerfest lufthavn (149 310).[29] Fly er viktig også for reiser i Finnmark, fordi veiene går omveier. Alta-Kirkenes er 560 km langs E6 (460 km den korteste veien over Finland) men 260 km med fly.

Hurtigbåt- og fergeruter

[rediger | rediger kilde]

Hurtigruten anløper 11 steder i fylket, fra Øksfjord i vest, helt til den snur i Kirkenes.

Hurtigbåter

[rediger | rediger kilde]
 • 001 Øksfjord - Hasvik - Hammerfest - Hasvik - Øksfjord
 • 002 Rognsundstedene
 • 003 Bygderuta i Sørøysund
 • 004 Loppaexpressen
 • 005 Måsøyexpressen
 • 010 Skjånes - Langfjordstedene - Skjånes
 • 036 Lille Survik - Sennabukt - Lille Survik
 • 037 Revsneshamnruta
 • 050 Hasvik - Øksfjord - Hasvik
 • 051 Øksfjord - Tverrfjord - Øksfjord
 • 052 Øksfjord - Bergsfjord - Sør-Tverrfjord - Bergsfjord - Øksfjord
 • 053 Mikkelsby - Kongshus - Mikkelsby
 • 055 Korsfjorden - Nyvoll - Korsfjorden
 • 056 Akkarfjord/Strømsnes - Kjerringholmen - Akkarfjord/Strømsnes

Bussruter

[rediger | rediger kilde]

Langruter

[rediger | rediger kilde]
 • 105 Alta - Kirkenes
 • 106 Alta - Øksfjord
 • 110 Kautokeino - Alta
 • 205 Alta - Hammerfest
 • 206 Alta - Havøysund
 • 207 Alta - Honningsvåg
 • 215 Hammerfest - Karasjok - Kirkenes
 • 216 Havøysund - Olderfjord
 • 305 Honningsvåg - Olderfjord - Lakselv
 • 330 Honningsvåg - Nordkapp
 • 405 Karasjok - Kautokeino
 • 416 Karasjok - Lakselv
 • 511 Båtsfjord - Tana Bru
 • 512 Berlevåg - Tana Bru
 • 515 Vadsø - Tana Bru
 • 520 Tana Bru - Kirkenes
 • 522 Vadsø - Varangerbotn - Kirkenes
 • 525 Vardø - Vadsø
 • 640 Kirkenes - Pasvik

Næringsliv

[rediger | rediger kilde]

Det er lenge siden reindrift var fylkets fremste næring. Fisket er fremdeles meget viktig, men ved utbyggingen av Snøhvitfeltet utenfor Hammerfest vil oljevirksomhet i fremtiden spille en viktigere rolle. Man forventer store funn i Barentshavet, dersom det blir gitt tillatelse til boring. Likevel er den tjenesteytende sektor i Finnmark som i alle andre fylker, den viktigste.

De største virksomhetene i fylket regnet i omsetning for 2013:

Nr. Navn Bransje Hovedkontor Omsetning 2013 Kommentarer
1 Helse Finnmark HF Offentlig sykehusdrift Hammerfest 1 783 124 000 kr
2 Boreal Transport Nord AS Rutebiltransport Hammerfest 1 314 067 000 kr
3 Ishavskraft AS Kraftproduksjon Alta 1 265 883 000 kr Kraftproduksjon
4 Sydvaranger Gruve AS Gruvedrift Sør-Varanger 1 246 659 000 kr
5 Norway Seafoods AS Fiskeoppdrett Båtsfjord 1 195 114 000 kr
6 Grieg Seafood Finnmark AS Fiskeoppdrett Alta 878 772 000 kr
7 Byggtorget AS Byggevarer Vadsø Kjedekontor 789 887 000 kr totalt i Norge
8 Coop Finnmark Dagligvarer Alta 699 983 000 kr
9 Nrs Finnmark AS Fiskeoppdrett Alta 531 424 000 kr
10 Varanger Kraft AS Kraftproduksjon Vadsø 481 939 000 kr

Smøreksport til Danmark

[rediger | rediger kilde]

I 1784 skrev amtmann C. Heiberg overraskende at det var en kjent sak «at herfra i fordums tid, ikke rett mange år tilbage, blev udskibet til Danmark en temmelig stor del fedevarer av smør og talg. Nu kan landet derimod ikke forsyne sig selv med disse ting, men de herboende familier udenfor bondestanden må bestille sig samme, dels fra Nordlands amt, dels fra Vesterbotn i Sverige, dels fra Arkhangelsk».[30]


De første menneskene nådde Finnmark for kanskje 10 000–12 000 år siden, og i dag mener man at de kanskje kom fra Kolahalvøya. Komsa-kulturen er den eldste kjente kulturen i Finnmark, oppkalt etter de første funnene ved Komsafjellet i Alta. På eidet mellom Tana og Varangerbotn finnes det store fangstanlegg for villrein, og her har nok flere grupper av fangstfolk samarbeidet for å drive jakt på den verdifulle villreinen.

Samisk kultur er gammel i Finnmark, og typisk samiske trekk dukker opp i materiale fra århundrene før Kristus. Dette er samme periode som typisk norrøne trekk begynner å vise seg lengre sør i Skandinavia, mens det i tiden før er vanskeligere å finne noen tydelig kulturell todeling. Fra folkevandringstida står samene i handelskontakt med norrøne bosettere langs kysten av Nordland og Troms. Ottar fra Hålogaland beretter at han pålegger samene å betale skatt. I Egils saga berettes det om Torolv Kveldulvsson, som var høvding i HålogalandHarald Hårfagres tid, og krevde inn sameskatt. Torolv møtte kvener på sin ferd østover, og Finnmark beskrives slik: «Finnmarken er enormt stor. Vestenfor ligger havet, og derfra skjærer digre fjorder seg inn, likeså nordenfor og hele veien østover. Lenger sør ligger Norge. Finnmarken favner om nesten hele det øvre landet, like langt sørover som Hålogaland langs kysten. Øst for Namdalen ligger Jämtland, så Hälsingland og så Kvenland, så Karelen. Finnmarken ligger ovenfor alle disse land, og det er store fjellbygder der oppe, noe i daler og noe ved vann.» Finnmark ble altså ifølge denne beskrivelsen oppfattet som hele Skandinavia nord for Trøndelag og Jämtland, med unntak av de delene av vestkysten som falt under betegnelsen Hålogaland.

Det eldste vitnesbyrd om norske kongers interesse for Finnmark skriver seg fra Gulatingsloven, der det ca. år 1200 fastslås at håløygene skal stille og utruste 13 tyveseters skip og ett trettiseters, «thi de har vakthold øster».[31] Dette må tolkes som vakthold mot bjarmer eller kareler.

Det er lite arkeologisk materiale av klart norrønt opphav i Finnmark fra før 12–1400-tallet. De få sporene som finnes forteller om ferdsel til havs eller enslige kolonister. En tolkning av tufter (merker og voller i jorden etter boplasser) som er funnet, er at det kan være snakk om handelsstasjoner kun til bruk om sommeren. Fjordnavn i Finnmark som ender på «-anger» har blitt tatt som tegn på at norrøne folk hadde slått seg ned allerede mens språket var i sin urnordiske form. Historikeren Waldemar Christofer Brøgger (1851–1940) har imidlertid argumenter for at disse kun var navn gitt under sjøferder. Historikere tror allikevel at det kan ha vært norrøn bosetning, muligens helårs, på Loppa, Sørøya og Stappen på Magerøya. Imidlertid mener de at denne norrøne bosetningen forsvinner rundt år 1100.[32]

Det var liten norsk bosetting i Finnmark før begynnelsen av 1300-tallet, da Håkon V lot bygge Vardøhus festning, samtidig som kirken i Vardø ble innviet av biskop Jørund i 1307. Novgorod-traktaten, sluttet den 3. juni 1326 i Novgorod, markerte avslutningen på årtiers norsk-novgoriske tvister om grensen i Finnmark. På grunn av tørrfiskhandelen med Mellom-Europa etablerte de norske fiskerne seg langs Finnmarkskysten i små, tette fiskevær. På 1400-tallet opplevde disse fiskerne gode tider, mens lavere fiskepriser gjorde livet vanskeligere utover 15- og 1600-tallet. Av danskekongene viste bare Christian IV virkelig interesse for denne del av riket – i 1599 seilte han med en flåte på åtte skip til Vardøhus og Murmansk, og han forsøkte i resten av sin regjeringstid å få etablert sikre grenser i øst mot Russland og Sverige.

Etter reformasjonen

[rediger | rediger kilde]

Etter forslag fra lensherre Preben von Ahnen ble båtpost mellom Trondheim og Vardø opprettet i 1663, ti år etter at regelmessig postgang var iverksatt i resten av Norge. Denne utgjorde verdens lengste og slitsomste regelmessige postrute, en strekning på ca. 1.500 km hver vei – og det var bare når været var så rolig at båtene kunne seile rakt frem. Ofte måtte de seile langs land, og da var ruten vesentlig lengre. Fra Bodø skulle postbud frakte posten nordover; de skulle vel å merke selv holde seg med båter og utstyr, mens almuen sørget for deres underhold – slik at danskekongen ingen utgift fikk. Denne forordningen påførte lokalbefolkningen så urimelige kostnader – i dårlig vær kunne postbudene bli liggende over på en gård i dagevis – at stiftamtmannen i Trondheim allerede i 1665 ansatte postbønder på omtrent samme vilkår som ellers i landet.[33]

På 1700-tallet styrket samisk kultur seg i forhold til den norske, rett og slett fordi samene ikke var avhengige av mel og andre varer fra Bergen. Finnmarksmonopolet, da landsdelen var bortforpaktet til bergenske kjøpmenn for 200 riksdaler i året[34], bestod i over hundre år og ble ikke opphevet før i 1787. I denne perioden ble Finnmark utplyndret og avfolket, innbyggerne kom i bunnløs gjeld til monopolinnehaverne, selv umyndige barn heftet for sine foreldres gjeld. Som følge av monopolet var det ingen amtmann og neppe noen postgang heller. Norsk kolonisering skjøt imidlertid ny fart utover 1800-tallet, dels på grunn av større økonomisk aktivitet, men også på grunn av en uttalt fornorsknings­politikk fra myndighetenes side. Fra 1700-tallet fikk også Finnmark et finsk befolknings­element, de første kom til Alta ca. 1740, mens den store innvandringen skjedde under hungersnøden i Finland i 1860-årene.

Fra middelalderen og fremover fikk både Norge, Sverige og Russland rett til å skatt­legge samene. Dermed kom det svenske og russiske skatteoppkrevere helt ut til sjøsame­bygdene på ytterkysten. Grensene mot Sverige ble fastsatt i 1751, da Kautokeino og Karasjok ble norsk, og mot Russland i 1826, da Sør-Varanger ble norsk. Før dette hadde området vært et felles norsk-russisk område, med grense i Bugøyfjord. I 1789 fikk Hammerfest og Vardø kjøpstadsrettigheter. Den økonomiske utviklingen på 1800-tallet var meget sterk. I 1902 ble jernmalmgruvene i Kirkenes etablert, noe som ytterligere bidro til vekst.

På 1800-tallet var det fremdeles vanskelig å reise mellom Finnmark og Sør-Norge. Da P. W. Deinboll ble utnevnt til sogneprest i Vadsø, forlot han med kone og tre små barn Oslo (Kristiania) i august 1815. Vel ankommet Bergen, måtte de vente der i to måneder i påvente av skipsleilighet. De dro så videre med en nordlandsjekt, men måtte søke nødhavn på Folda 13. desember og deretter overvintre på Nærøy til slutten av april 1816, da de fikk skipsleilighet videre og ankom Vadsø etter ti måneders reise.[35]

Fornorsking av samer og kvener var en politikk fra den norske statens side som hadde som mål å utrydde samisk og kvensk språk og kultur, motivet var på 18- og 1900-tallet å gjøre Finnmark «norsk». Fra rundt 1880 forsterket myndighetene sin fornorskingspolitikk. Samisk og kvensk ble forvist fra skole, kirke og offentlig forvaltning, og mange steder fikk nye, norske navn.

Andre verdenskrig

[rediger | rediger kilde]

Andre verdenskrig rammet Finnmark hardt da Kirkenes og havnefasilitetene var en del av det tyske oppmarsjområdet for nordfronten. Byen ble derfor bombet over 300 ganger av sovjetiske fly. Både Vardø og Vadsø ble også rammet og sivil skipsfart ble også utsatt. I oktober 1944 brøt Den røde armé gjennom de tyske stillingene i Litsadalen omtrent halvveis mellom Kirkenes og Murmansk og den 18. oktober stod de ved norskegrensen. Den 25. rykket Den røde armé inn i Kirkenes og nådde Tana den 28. oktober. Tyskerne iverksatte Operation Nordlicht som innebar tilbake­trekning av okkupasjonsstyrkene og ødeleggelse av all infrastruktur og annet som kunne være til nytte for Den røde armé, den såkalte brente jords taktikk. Dette førte til at mesteparten av bygningsmassen og infra­strukturen ble brent og ødelagt så langt vest som til Lyngen i Troms. På Sørøya var norske styrker i kamp med tyske styrker vinteren 1945. Sivilbefolkningen på nær 60 000 ble tvangsevakuert sørover. Den røde armé trakk seg ut av Øst-Finnmark i september 1945.

Gjenoppbygging

[rediger | rediger kilde]

Kort etter krigen igangsatte Stortinget et omfattende gjenoppbygningsprogram av Finnmark. I 1951 vedtok imidlertid regjeringen og forsvaret å bruke «masseødeleggelse – bruk av den brente jords taktikk, slik tyskerne hadde gjort under sin tilbaketrekning i 1944» i tilfelle krig med Sovjetunionen. Denne planen var strengt gradert og ble først offentlig kjent i 2004.[36] Forsvaret har også i etterkrigstiden opprettholdt et sterkt nærvær i fylket på grunn av grensen til Sovjetunionen/Russland. Mange lokalsamfunn har basert seg på inntekter fra det militære nærværet.

Etter nedgangen i folketallet og fiskeriene har olje, turisme og kultur blitt nye satsingsområder. Kulturelt preges Finnmark i dag sterkt av det samiske, påskefestivalene (musikk- og filmfestival) i Kautokeino og Karasjok er blant de store trekkplastrene til Finnmark som turistfylke. Vardø kommune kan fremvise flere kulturskatter i fugleværet på Hornøya og «Lille-Moskva» (Kiberg).

Nordkapp er likevel målet for de fleste turistene som besøker Finnmark. Nordkapp har blitt enklere å besøke etter åpning av ny tunnel til Honningsvåg.

Kjente finnmarkinger

[rediger | rediger kilde]

Referanser

[rediger | rediger kilde]
 1. ^ a b c d «Arealstatistikk for Norge». Kartverket. 1. januar 2020. 
 2. ^ a b c d e f «09280: Areal (km²), etter region, arealtype, statistikkvariabel og år». Statistisk sentralbyrå. 1. januar 2020. 
 3. ^ Lov om endring i lov 14. august 1918 nr. 1 om forandring av rikets inddelingsnavn (innføring av tospråklig navn på Finnmark fylke, norsk og samisk). lovdata.no. Besøkt 1. februar 2018.
 4. ^ kvenskestedsnavn.no
 5. ^ Forskrift om inndelingen av domssogn og lagdømmer § 14
 6. ^ «Utredning og tidsplan - Troms og Finnmark fylkeskommune». www.tffk.no. Arkivert fra originalen 2. november 2022. Besøkt 2. november 2022. 
 7. ^ Store Norske Leksikon: Finner-samer; Store Norske Leksikon: Finnmork.
 8. ^ Store norske leksikon Online
 9. ^ Lov av 14. aug 1918, Nr. 1: Lov om forandring av rikets inddelingsnavn
 10. ^ NRK (7. mai 2018). «Kvil i fred, Finnmark». NRK (norsk nynorsk). Besøkt 7. mai 2018. 
 11. ^ «Om Kainun institutti - Kvensk Institutt». Kvensk Institutt (engelsk). Besøkt 16. august 2018. 
 12. ^ NRK: Troms og Finnmark slås sammen
 13. ^ a b «Vernede områder, etter naturmangfoldloven. Antall og areal. 31. desember». Statistisk sentralbyrå. 2012. Besøkt 24. november 2014. 
 14. ^ «Fylkesblomst for Finnmark: Marisko». Naturhistorisk museum. 2. februar 2009. Besøkt 24. november 2014. 
 15. ^ Statistisk sentralbyrå (1. januar 2024). «Folkemengde og befolkningsendringar 1. januar 2024». 
 16. ^ Statistisk sentralbyrå (19. desember 2017). «Befolkning og areal i tettsteder». Besøkt 19. desember 2017. 
 17. ^ Utdanningsnivå i befolkningen
 18. ^ «Studenter i høyere utdanning i Norge og norske studenter i utlandet etter kjønn, skoleslag og lærested. 1. oktober 2001, 2010 og 2011». Statistisk sentralbyrå. 22. mai 2012. Besøkt 14. juli 2014. 
 19. ^ «[Tidender.] Fraa Finnmarki - Ivar Aasen-tunet». www.dei-nynorske-festspela.no (norsk). Arkivert fra originalen 16. august 2018. Besøkt 16. august 2018. 
 20. ^ «Finnmark fylkeskommune: Ny fylkesordfører og fylkesvaraordfører». Arkivert fra originalen 9. november 2017. Besøkt 29. oktober 2017. 
 21. ^ «Valgdirektoratet: Fylkestingsvalget 2015 i Finnmark». Arkivert fra originalen 10. april 2022. Besøkt 29. oktober 2017. 
 22. ^ Statistisk sentralbyrå: Publikasjoner.
 23. ^ «Valgdirektoratet: Valgresultat 2017 i Finnmark». Arkivert fra originalen 19. oktober 2017. Besøkt 18. oktober 2017. 
 24. ^ Kjøretøy Arkivert 14. november 2011 hos Wayback Machine., Finnmarksanalyser
 25. ^ «Veg». Finnmark fylkeskommune. Arkivert fra originalen 7. juni 2014. Besøkt 14. juli 2014. 
 26. ^ http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.3885589 Jernbane-optimisme i Kirkenes
 27. ^ http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.1783591 «Njet» til jernbane til Kirkenes
 28. ^ http://www.nordlys.no/nyheter/article4562681.ece Tog Kirkenes – Rovaniemi?
 29. ^ Finnmark Dagblad
 30. ^ Werner Werenskiold: Norge vårt land (s. 146), forlaget Gyldendal, Oslo 1957
 31. ^ E. B. Eriksen: Nordnorske posthistoriske blad, Fahlcrantz' boktryckeri, Stockholm 1945
 32. ^ Pedersen, Steinar m. fl., red. (1994). Bruk av land og vann i Finnmark i historisk perspektiv – Bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget (NOU 1994:21) (PDF). Norges offentlige utredninger. Oslo. s. 11–12. 
 33. ^ E. B. Eriksen: Nordnorske posthistoriske blad ss.4-5
 34. ^ E. B. Eriksen: Nordnorske posthistoriske blad (s.79)
 35. ^ E. B. Eriksen: Nordnorske posthistoriske blad (s.60)
 36. ^ Kjetil Skogrand (2004), «Trusselbilde, krigsplaner og forsvarskonsept», i Norsk forsvarshistorie, bd. 4, s. 31–53, ISBN 9788251406215

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]