Reinli stavkirke

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Reinli stavkirke
OmrådeSør-Aurdal
BispedømmeHamar bispedømme
ByggeårAndre halvdel 1200-tallet eventuelt etter 1326
EndringerOmbygginger 1600- og 1700-tall, restaureringer i 1880- og 1970-årene, størstedelen av middelalder bevart
KirkegårdGammel kirkegård på delvis oppmuret tomt
Arkitektur
PeriodeRomansk
TeknikkStavkirke
ByggematerialeTre
StøpulAdkomst inn til kirkegården gjennom stor støpul
TakrytterLiten takrytter over skipet, romansk klokke
PortalSkipet har portaler mot vest og sør koret mot sør, portalene flankert av halvsøyler og pilastre med gotiserende dekor, vestportalen dørblad middelaldersk jernbeslag
KorKor og skip samme bredde, satt inn to mellomstaver mellom skip og kor som feste for et korskille av tre som deler kikebygget i skip og kor forhold 1:2
SkipEnskipet hallkirke, type A, kor og skip samme bredde
Kirkerommet
DøpefontRomansk døpefont av kleberstein
AlterAlter med rester av et gotisk alterskap
DiversePå veggene utvendig er det flere innrissede figurer og tegn som trolig stammer fra middelalderen. Utenfor kirken er det reist en gammel gapestokk.
Beliggenhet
Kart
Reinli stavkirke
60°49′53″N 9°29′35″Ø
Reinli stavkirke på Commons

Reinli stavkirke er en enskipet stavkirke (langkirke) som ligger i bygda Reinli i Sør-Aurdal kommune i Innlandet.

Det har vært vanlig å datere stavkirken til siste halvdel av 1200-tallet eller på begynnelsen av 1300-tallet[1] mens en nyere åringsdatering av deler av kirken indikerer etter 1326.[2] Under en arkeologisk utgraving[3] under kirkegulvet ble det i 1971/1972 funnet spor etter det som kan være to tidligere kirker. Det ble også funnet mynter fra Håkon Håkonssons regjeringstid 12501263.


Historie[rediger | rediger kilde]

På folkemunne har denne kirken gått under tilnavnet «Gamle Guri». De første skrevne kilder som omtaler en kirke på denne plassen er fra Olaf Haraldssons reise gjennom Valdres i 1023. Han skal ha besøkt Reinli. Det er antatt at det fantes et hov av noe slag på samme sted før den første kirken, en eller annen gang før år 1000.

Deler av kirkens tømmerkonstruksjon skal ha fått en radiologisk datering (også kalt karbondatering eller C14-datering) til omkring 1190. Selv om slike dateringer ofte er unøyaktige i forhold til årringdateringer, kan dette peke mot at materialer fra en tidligere kirke på stedet har vært benyttet. De pavelige nuntius (sendebud) til Valdres nevner også kirken i sine regnskaper fra 1327. Kanskje var den nettopp blitt bygget?

Under bygningsarbeide i 1850 (?) så er det fortalt at snekkerne Eilef Bakkene og Ole Johnson fant en figur på veggen ved hoveddøra, som det stod et tall på som de tolket til 1157.

Kirkebygningen[rediger | rediger kilde]

Reinli stavkirke er en enskipet hallkirke, en langkirke med høyt tak og høy innvendig himling, der skipet og koret har samme bredde. Skip og kor, veggplanker og takverk er opprinnelige.

Et av flere signingskors på nordveggen i kirken
En luke på sørveggen som tradisjonen sier det ble gitt nadverd gjennom

Skipet har fire hjørnestolper som bærer takkonstruksjonen. To ekstra stolper bærer taket over koret, som har apsidal avslutning som trolig har kommet til på et senere tidspunkt. Kirken er ellers bygget over same lest som kirkene i Haltdalen, Undredal, Rollag, Hedalen, og Eidsborg.[4]

Reinli stavkirke følger en grunnplan gitt av kontinentale kirker som f. eks Saint-Chapelle 12421248 i Paris, en enskipet hallkirke der skipet og koret har samme bredde. Koret har også en apside.

Det hevdes at det var Sira Thord som fikk bygget kirken. Sagnet sier også at han skal være begravet under sørportalen. En inskripsjon i svalgangen like utenfor understøtter denne teorien, i det den sier: Her hviler Sira Thord som lod forberede denne kirke, pater noster.[5]

Eksteriør og interiør[rediger | rediger kilde]

Bygningsmessig er trolig kirken forandret flere ganger. Både eksteriør og interiør ble restaurert så sent som i 19761977. Trekorsene på gavlene og de små dragene ble sannsynligvis lagt til under restaureringen i 1880. En tegning av G. A. Bull fra omkring 1855 viser kirken uten disse.[6]

Kirkens interiør ble også forandret i 18841885. Det finnes ikke elektrisk oppvarming eller belysning i kirken.

Altertavlen er et helgenskap fra ca. 1300. Det er seinere blitt bemalt av Siwerts i 1923. Hovedmotivet er Jesu himmelfart. Alterskapet kan ha rommet en Mariafigur lignende den en finner i Hedal stavkirke som har hatt en baldakinkroning i form av en kirkemodell. Kirkemodellen fra Reinli er bevart i Oldsaksamlingen.

Alle de tolv innvielseskorsene er intakte – malt i tjære på kirkeveggen. Slike, greske kors i en sirkel, kors forekom ikke i Norge før etter 1200 og kan være med å datere kirken.[7]

Annet[rediger | rediger kilde]

På utsiden av kirken står det en gammel gapestokk, som naturligvis ikke lenger er i bruk. Bruk at gapestokk ble forbudt i Norge 17. mai 1845, da de gamle middelalderlovene ble revidert.

Sagn[rediger | rediger kilde]

Det er flere sagn knyttet til kirken.[8]

Det første siger, at kirken er en lovekirke, og at mens den var under opførelse flyttede de underjordiske den fra «Kirkevolden» nede ved elven til det sted hvor den nu staar, et sagn der rimeligvis skriver sig fra navnet «Kirkevolden» om et sted, hvor ingen kirke staar, men hvor muligens sognets ældste kirke kan have staaet.

Det andet sagn fortæller at da den første messe læstes i kirken, stod huldren i Langeberget og blæste en slaat, «Langebergslaaten» saa vent, at den lokkede folket ud af kirken; men en vædder stangede hende ihjel. Man fandt siden hendes laarben og vædderens ene horn, som længe bevaredes paa gaarden Lunde i Søndre Aurdal; rimeligvis er sagnet bygget over disse 2 gjenstande, der muligens oprindelig kan have været opbevarede i Reinli kirke, siden sagnet knytter dem til denne. Det var jo ikke usedvanligt i middelalderen at opbevare merkelige gjenstande, især af naturhistorisk art, i kirkene.

Et gammelt vers lyder:

Ho er gamal, Reinlikyrkja no,
Ja, mange hundre år.
Og huldrefolket flytte ho,
til staden der ho står.

Kanskje kan dette gamle verset være en indikasjon på at kirken, eller en av de tidligere kirkene, har blitt flyttet eller blitt satt opp av materialer fra en annen kirke. Avvik i tidfesting av materialer brukt i kirken kan tyde på dette.

Reinli stavkirke ligger i bygda Reinli i Sør-Aurdal kommune i Oppland, ca. 3 km vest for Bagn. Eldste kjente omtale er fra 1327, og store deler av kirken er trolig fra da. Portalen inn til kirkegården er en støpul (et klokketårn). På den andre sida av Reinlivegen (Fylkesveg 221) ligger Reinli kapell (Reinli nye kirke) fra 1964.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Ahrens 2001 katalog s. 315. Dietrichson 1892 s.398 daterer den til etter 1200
 2. ^ Sivilarkitekt Dr. ing. Jørgen H. Jensenius jobber med oppmåling og dokumentasjon av middelalderens trekirker i Norge og har arbeidet hos både Riksantikvaren og ved Norsk Institutt for Kulturminneforskning i Oslo.
 3. ^ Riksantikvaren ved Håkon Christie
 4. ^ Anker, Leif Middelalder i tre, Stavkirker i Kirker i Norge bind 4, Oslo 2005, ISBN 82-91399-16-6
 5. ^ Bugge Gunnar, Mezzanotte Bernadino, Stavkirker, Oslo 1994 s. 45, ISBN 82-504-2072-1
 6. ^ Reinli stavkirke tegnet av G. A. Bull omkring 1855
 7. ^ Dietrichson, L., De norske Stavkirker s. 398, Kristiania 1892
 8. ^ Reinli Stavkyrkje (informasjonsblad)

Litteratur[rediger | rediger kilde]

 • Ahrens, Claus, Die frühen Holzkirchen Europas, Stuttgart 2001. ISBN 3-8062-1397-6
 • Anker, Leif Middelalder i tre, Stavkirker i Kirker i Norge bind 4, Oslo 2005, ISBN 82-91399-16-6
 • Dietrichson, L., De norske Stavkirker, Kristiania 1892

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]