Telemark

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Koordinater: 59°28′N 8°31′Ø

Telemark
Våpen Kart
Basisdata
Adm.senter Skien
Areal 3&504&15296.32&15 296,32 km²
Befolkning 3&505&173307&173 307[a]
Internettside Internettside
Fylkesordfører Sven Tore Løkslid (Ap) (2015)
Fylkesmann Kari Nordheim-Larsen
Befolkningsutvikling 1951–2010[b]
Befolkningsutvikling Telemark fylke.svg

a^ SSB: Befolkningsstatistikk (1. januar 2017)
b^ Vertikale streker markerer grenseendringer. Kilde: SSB 
Kart over Telemark

Telemark (til 1919 Bratsbergs amt) er et norsk fylke som grenser mot Vestfold, Buskerud, Hordaland, Rogaland og Aust-Agder. Navnet kommer av norrønt Þilamǫrk - et ord som igjen er sammensatt av Þilir, folkegruppen som levde i området og ordet mǫrk som betyr mark eller skog.

Areal[rediger | rediger kilde]

Totalt areal er 15 299 kvadratkilometer.

Befolkning[rediger | rediger kilde]

Per 1. januar 2012 var det 170 023 personer som bodde i Telemark.[1] Dette utgjør 3,41 % av Norges befolkning.

Kommuner[rediger | rediger kilde]

Kommuner i Telemark
Regioner i Telemark

Telemark er inndelt i 18 kommuner:

Nr Kart Navn Adm.senter Folketall Flatemål
km²
Målform Distrikt
0805
Porsgrunn kommune
Porsgrunn komm.svg Porsgrunn Porsgrunn 3&504&36198&36 198 3&502&169.6&169,60 Nøytral Grenland
0806
Skien kommune
Skien komm.svg Skien Skien 3&504&54316&54 316 3&502&779.27&779,27 Nøytral Grenland
0807
Notodden kommune
Notodden komm.svg Notodden Notodden 3&504&12757&12 757 3&502&918.91&918,91 Nøytral Aust-Telemark
0811
Siljan kommune
Siljan komm.svg Siljan Siljan 3&503&2357&2 357 3&502&213.81&213,81 Nøytral Grenland
0814
Bamble kommune
Bamble komm.svg Bamble Langesund 3&504&14138&14 138 3&502&304.03&304,03 Nøytral Grenland
0815
Kragerø kommune
Kragerø komm.svg Kragerø Kragerø 3&504&10586&10 586 3&502&305.38&305,38 Nøytral Vestmar
0817
Drangedal kommune
Drangedal komm.svg Drangedal Prestestranda 3&503&4148&4 148 3&503&1062.78&1 062,78 Nøytral Vestmar
0819
Nome kommune
Nome komm.svg Nome Ulefoss 3&503&6585&6 585 3&502&429.68&429,68 Nøytral Midt-Telemark
0821
Bø kommune
Bø Telemark komm.svg  3&503&6262&6 262 3&502&263.11&263,11 Nynorsk Midt-Telemark
0822
Sauherad kommune
Sauherad komm.svg Sauherad Akkerhaugen 3&503&4303&4 303 3&502&321.38&321,38 Nøytral Midt-Telemark
0826
Tinn kommune
Tinn komm.svg Tinn Rjukan 3&503&5894&5 894 3&503&2044.93&2 044,93 Nøytral Aust-Telemark
0827
Hjartdal kommune
Hjartdal komm.svg Hjartdal Sauland 3&503&1593&1 593 3&502&791.51&791,51 Nynorsk Aust-Telemark
0828
Seljord kommune
Seljord komm.svg Seljord Seljord 3&503&2979&2 979 3&502&715.23&715,23 Nynorsk Vest-Telemark
0829
Kviteseid kommune
Kviteseid komm.svg Kviteseid Kviteseid 3&503&2442&2 442 3&502&708.46&708,46 Nynorsk Vest-Telemark
0830
Nissedal kommune
Nissedal komm.svg Nissedal Treungen 3&503&1476&1 476 3&502&905.18&905,18 Nynorsk Vest-Telemark
0831
Fyresdal kommune
Fyresdal komm.svg Fyresdal Moland 3&503&1319&1 319 3&503&1280.59&1 280,59 Nynorsk Vest-Telemark
0833
Tokke kommune
Tokke komm.svg Tokke Dalen 3&503&2228&2 228 3&502&984.48&984,48 Nynorsk Vest-Telemark
0834
Vinje kommune
Vinje komm.svg Vinje Åmot 3&503&3726&3 726 3&503&3105.89&3 105,89 Nynorsk Vest-Telemark
08
Telemark
Telemark våpen.svg Telemark Skien 3&505&173307&173 307 15 298,34 Nøytral Østlandet

Administrative inndelinger[rediger | rediger kilde]

Regionråd:

 • Grenland regionråd: Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan, Skien.
 • Kongsberg regionråd: Hjartdal, Tinn, Notodden. Dessuten Flesberg, Kongsberg, Nore og Uvdal, Rollag og Øvre Eiker kommuner i Buskerud fylke.
 • Midt-Telemark regionråd: Bø, Nome, Sauherad.
 • Vest-Telemark regionråd: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke, Vinje.

Prostier, under Agder og Telemark bispedømme i Den norske kirke:

Tingretter, under Agder lagdømme:

Politidistrikter:

 • Telemark politidistrikt: hele fylket.

Helsedistrikter, under Helseregion Sør-Øst:

 • Sykehuset Telemark HF: hele fylket.

Veiforvaltning, under Statens vegvesen Region sør:

 • Statens vegvesen, Telemark fylkesavdeling (fra 1. januar 2010). Forvalter, drifter og bygger ut veger i Telemark på vegne av staten når det gjelder riksveger og på vegne av Telemark fylkeskommune når det gjelder fylkesveger. Kommunene har ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold når det gjelder kommunale veger.

Tidligere fogderier:

Byer[rediger | rediger kilde]

Følgende 8 byer ligger i Telemark: Skien, Kragerø, Langesund, Notodden, Porsgrunn, Rjukan, Brevik og Stathelle. De fem byene Brevik, Langesund, Porsgrunn, Skien og Stathelle utgjør til sammen tettstedet Porsgrunn/Skien, også kalt Grenlandsbyen.

Største tettsteder[rediger | rediger kilde]

Største tettsteder i Telemark, rangert etter innbyggertall 1. januar 2016 (kommune i parentes):[2]

For en komplett oversikt over samtlige tettsteder i fylket, se artikkelen Tettsteder i Telemark.

Distrikter[rediger | rediger kilde]

Øvre Telemark prosti (i rødt) innenfor Telemark, i grensene fra 2015. Prostiet er noe større enn den tradisjonelle definisjonen av Øvre Telemark, Telemarks største region

Telemark kan deles inn i ulike distrikter og regioner. Tradisjonelt deles Telemark i to større regioner, Øvre Telemark og Nedre Telemark. Øvre Telemark består tradisjonelt av mer enn to tredjedeler av Telemarks areal, og omfatter Vest-Telemark og deler av Aust-Telemark. Øvre Telemark har vært et sorenskriveri (Øvre Telemarken sorenskriveri) og er i dag et prosti (Øvre Telemark prosti) som omfatter 12 kommuner og mer enn 80% av Telemarks areal. Nedre Telemark omfatter tradisjonelt de mindre regionene Grenland og Midt-Telemark, selv om Midt-Telemark i dag inngår i Øvre Telemark prosti.

Geografi[rediger | rediger kilde]

Gaustatoppen rager over Rjukan i Tinn kommune med sine 1 883 moh. På klare dager kan man se østover til grensen til Sverige eller sydover til kysten. Utsikten viser over 1/6 av Norge. Nisser er Telemarks nest største – etter Møsvatn – og Norges 13. største innsjø. Arealet er på 76,30 km² og den er 234 meter dyp. Telemark blir regnet som et «Norge i miniatyr», bl.a. på grunn av sin natur. I Telemark kan man finne det meste; skjærgård som i f.eks. i Kragerø og Bamble fjordlandskap som på Vestlandet Frierfjorden, som går fra skagerrak til Skien,Vestvannene, Tinnsjø, Nisser, Fyresvatn med flere), via flatbygder (f.eks. ) til fjell og vidder.

Telemark er det 10. største fylke i utstrekning i Norge, og det 13. i innbyggertall.

Historie, kultur og industri[rediger | rediger kilde]

Kirker og bygninger[rediger | rediger kilde]

Telemark har i norsk sammenheng i særklasse flest bygninger fra før-reformatorisk tid (middelalder), bl.a. en rekke steinkirker, videre stavkirkerEidsborg stavkirke og Heddal stavkirke (Norges største). Det er også funnet rester etter to store stavkirker på samme sted i Skien; videre en rekke trebygninger fra bondegårder, brukt til boliger og lagring. Noen blant Norges høyeste bygninger finnes i Telemark, for eksempel Hydro fullgjødselfabrikk nr 4, Skien kirke og Såheim vannkraftverk.

Bønder[rediger | rediger kilde]

Telemark var i middelalderen det området i Norge med flest selveiende bønder (i motsetning til leilendinger), spesielt i Øvre Telemark.[3] De middelalderske telemarksbøndene har også rykte på seg for å ha vært voldelige. I 1395 skrev biskop Øystein Aslaksson at bøndene i Telemark var ukristelige, og dessuten de mest voldelige i Norge. Bøndene i Telemark betalte hverken skatt eller tiende, trolig fordi det var et utkantstrøk der det var vanskelig å kreve inn skatt.[4] En tredel av alle diplomer (rettsdokumenter) som omhandler drap fra perioden 1300–1560, er fra Telemark. Dette kan skyldes at bøndene i Telemark fortsatt levde etter den gamle ættekulturen, men de mange vitnesbyrdene om voldelig telemarksbønder kan også rett og slett komme av at det er bevart flere skriftlige dokumenter herfra enn fra resten av landet.[5]

Gruvedrift[rediger | rediger kilde]

I Eidsborg i Øvre Telemark ble det fra vikingtiden utvunnet brynestein. Brynene ble fraktet til Dalen og derfra på vannveier ned til Skien og videre ut i Europa.[6]

Fylket har fra tiden rundt reformasjonen (1537) hatt gruvedrift, p.g.a. sin geologi, med mange forekomster av metaller og mineraler. Dette, sammen med god tilgang på vannkraft, har ført til etablering av industri. Her kan nevnes jernverk (Fossum jernverk (nedlagt, et av landets eldste, beliggende på Fossum i Gjerpen), Ulefos Jernværk (fortsatt igangværende, nå som jernstøperi, siden oppstarten i 1657, noe som gjør dette til Norges eldste igangværende bedrift), Bolvig jernverk (nedlagt) ved Vold i tidligere Solum herred, nå Skien, og Moholt jernverk (nedlagt) i Siljan). Videre var sagbruk utbredt i alle bygder etter at oppgangssagen kom til anvendelse. Norsk Hydros etablering i 1906 innledet den moderne industrihistorien i Norge, og Telemark er fortsatt et av landets viktigste industrifylker.

Gruvedrift ble startet opp allerede rundt reformasjonen, da kongen sendte tyske bergmenn til Norge for å skjerpe. Gruver ble etablert flere steder, i Telemark blant annet i Fyresdal (kobberkis) og Seljord. privilegier til gruvedriften ble gitt ved kongelig Privilegiebrev, og i disse lå det også pålegg til bøndene om kjøring og annet arbeid, til en pris fastsatt av kongen. Dette dannet bakteppet for Norges første arbeideroppstand sted i Seljord, da bønder og ansatte gjorde opprør mot kongen, grunnet dårlig betaling og dårlige arbeidsforhold ved kobbergruvene ved Gullnes ved Sundsbarm, samt konflikter med de tyske bergmennene.

Kulturarv[rediger | rediger kilde]

Telemark som landsdel har en i norsk sammenheng sterk identitet med en rik og særpreget historisk og kulturell arv. Landsdelen deles tradisjonelt inn i Øvre Telemark og Nedre Telemark. I Nedre Telemark ligger fylkeshovedstaden Skien, som fra 1500-tallet til begynnelsen av 1800-tallet var en av Norges fremste byer og kommersielle sentre som sentrum for den viktige trelasteksporten. Telemark har både en sterk urban arv gjennom borgerskapet i Grenlandsdistriktet, og en rik bondekultur knyttet til det gamle bondesamfunnet i de midtre og øvre delene av Telemark. Fra 1500-tallet av var det utstrakt kontakt med utlandet, og Skien var lenge en av de mest internasjonale byene i Norge med et viktig innslag av nederlendere og andre innvandrere.

Telemarksbunader[rediger | rediger kilde]

Telemark er kjent for sine bunader. Bunadene fra Telemark kan deles inn i fire hovedtyper: «Øst-Telemarksbunad» (kvinne- og mannsbunad), «Vest-Telemarksbunad» (kvinne- og mannsbunad), «Beltestakk» og «Stakk og liv».

Samferdsel[rediger | rediger kilde]

Notodden lufthavn er eneste flyplass i Telemark med regulær rutetrafikk (Bergen Air Transport).

NSB betjener fylket med tog på følgende strekninger:

Fra 1. juli 2015 organiseres lokale bussruter av fylkeskommunen selv. I november 2015 lanserte fylket nettsiden farte.no med reiseplanlegger og billettinformasjon.[7] Mellom 2006 og 2015 ble dette organisert av Vestviken Kollektivtrafikk (VKT).

Europaveierne E18 og E134 og riksveiene 36 og 41 går gjennom Telemark.

Språk[rediger | rediger kilde]

Talemålet i de sørlige og østlige delene av fylket faller inn under det østlandske dialektområdet, og her brukes overveiende bokmål som skriftspråk. De øvre delene av fylket faller inn under det midlanske dialektområdet, og her er det vanlig med nynorsk skriftspråk.

Politikk[rediger | rediger kilde]

Fylkestingsvalget 2015[rediger | rediger kilde]

Sven Tore Løkslid (Ap) er fylkesordfører og Hans Edvard Askjer (KrF) er fylkesvaraordfører.

Parti: Prosenter Representanter:
Arbeiderpartiet 38,2 16
Høyre 12,3 5
Senterpartiet 12,3 5
Fremskrittspartiet 12,1 5
Kristelig Folkeparti 6,3 3
Miljøpartiet De Grønne 4,0 2
Venstre 3,6 1
Sosialistisk Venstreparti 3,6 1
Rødt 2,3 1

Statsråder[rediger | rediger kilde]

Stortingsrepresentanter[rediger | rediger kilde]

Telemark har seks stortingsrepresentanter i perioden 2013–2017:

# Representant Født Bosted Parti Periode Komité Merknader
127 Terje Lien Aasland 1965 Skien Ap 3. Energi- og miljøkomiteen
128 Torbjørn Røe Isaksen 1978 Porsgrunn H 2. Kunnskapsminister Statsråd
129 Bård Hoksrud 1973 Bamble Frp 3. Helse- og omsorgskomiteen Statssekretær 2013-2015
130 Lene Vågslid 1986 Tokke Ap 1. Justiskomiteen
131 Christian Tynning Bjørnø 1985 Porsgrunn Ap 1. Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
132 Geir Bekkevold 1963 Skien KrF 1. Familie- og kulturkomiteen
Solveig Sundbø Abrahamsen 1963 Seljord H 1. Finanskomiteen Vararepresentant for Isaksen

Se også Stortingsvalget 2013 i Telemark og Stortingsvalget 2017 i Telemark.

Historisk representasjon på Stortinget fra Telemark siden 1973:

Parti 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013
Sosialistisk Venstreparti 3&500&1&1 2&0&0 2&0&0 2&0&0 3&500&1&1 3&500&1&1 2&0&0 3&500&1&1 2&0&0 2&0&0 2&0&0
Arbeiderpartiet 3&500&2&2 3&500&4&4 3&500&3&3 3&500&3&3 3&500&2&2 3&500&3&3 3&500&3&3 3&500&2&2 3&500&3&3 3&500&3&3 3&500&3&3
Senterpartiet 2&0&0 2&0&0 2&0&0 2&0&0 2&0&0 3&500&1&1 2&0&0 2&0&0 2&0&0 2&0&0 2&0&0
Venstre 3&500&1&1 2&0&0 2&0&0 2&0&0 2&0&0 2&0&0 2&0&0 2&0&0 2&0&0 2&0&0 2&0&0
Kristelig Folkeparti 3&500&1&1 3&500&1&1 3&500&1&1 3&500&1&1 3&500&1&1 3&500&1&1 3&500&1&1 3&500&1&1 2&0&0 3&500&1&1 3&500&1&1
Høyre 3&500&1&1 3&500&1&1 3&500&2&2 3&500&2&2 3&500&1&1 3&500&1&1 3&500&1&1 3&500&1&1 3&500&1&1 3&500&1&1 3&500&1&1
Fremskrittspartiet 2&0&0 2&0&0 2&0&0 2&0&0 3&500&1&1 3&500&1&1 3&500&1&1 3&500&1&1 3&500&2&2 3&500&1&1 3&500&1&1
Telemark 3&500&6&6 3&500&6&6 3&500&6&6 3&500&6&6 3&500&6&6 3&500&8&8 3&500&6&6 3&500&6&6 3&500&6&6 3&500&6&6 3&500&6&6

Partioppslutning[rediger | rediger kilde]

Historisk prosentvis partioppslutning ved stortingsvalg i Telemark siden 1973:[8]

Fet skrift markerer største blokk (Venstresiden Ap+SV. Sentrum KrF+V+Sp. Høyresiden H+Frp). M = Antall mandater innvalgt på Stortinget.

Valgår Ap SV Sum M KrF V Sp Sum M H Frp Sum M
1973 3&501&37.3&37,3 3&501&16.9&16,9 3&501&54.2&54,2 3&500&3&3 3&501&14.4&14,4 3&500&6.2&6,2 3&500&7.4&7,4 3&501&28&28,0 3&500&2&2 3&501&11.4&11,4 3&500&3.3&3,3 3&501&14.7&14,7 3&500&1&1
1977 3&501&49.9&49,9 3&500&5.1&5,1 3&501&55&55,0 3&500&4&4 3&501&13.3&13,3 3&500&3.9&3,9 3&500&8.5&8,5 3&501&25.7&25,7 3&500&1&1 3&501&15.5&15,5 3&500&1.2&1,2 3&501&16.7&16,7 3&500&1&1
1981 3&501&46.2&46,2 3&500&6.1&6,1 3&501&52.3&52,3 3&500&3&3 3&501&10.8&10,8 3&500&4.6&4,6 3&500&5.7&5,7 3&501&21.1&21,1 3&500&1&1 3&501&23&23,0 3&500&2.5&2,5 3&501&25.5&25,5 3&500&2&2
1985 3&501&50.6&50,6 3&500&5.5&5,5 3&501&56.1&56,1 3&500&3&3 3&500&9.2&9,2 3&500&2.5&2,5 3&500&4.2&4,2 3&501&15.9&15,9 3&500&1&1 3&501&24.9&24,9 3&500&2.1&2,1 3&501&27&27,0 3&500&2&2
1989 3&501&36.8&36,8 3&501&13.9&13,9 3&501&50.7&50,7 3&500&3&3 3&501&10.4&10,4 3&500&2.5&2,5 3&500&5.1&5,1 3&501&18&18,0 3&500&1&1 3&501&17.1&17,1 3&501&12.6&12,6 3&501&29.7&29,7 3&500&2&2
1993 3&501&38.7&38,7 3&501&10&10,0 3&501&48.7&48,7 3&500&4&4 3&501&10.1&10,1 3&500&2.7&2,7 3&501&16.1&16,1 3&501&28.9&28,9 3&500&2&2 3&501&10.6&10,6 3&500&9&9,0 3&501&19.6&19,6 3&500&2&2
1997 3&501&39&39,0 3&500&7.5&7,5 3&501&46.5&46,5 3&500&3&3 3&501&14.2&14,2 3&500&3.5&3,5 3&500&8&8,0 3&501&25.7&25,7 3&500&1&1 3&500&9.8&9,8 3&501&15.3&15,3 3&501&25.1&25,1 3&500&2&2
2001 3&501&29.3&29,3 3&501&14.5&14,5 3&501&43.8&43,8 3&500&3&3 3&501&13.1&13,1 3&500&2.8&2,8 3&500&4.9&4,9 3&501&20.8&20,8 3&500&1&1 3&501&14.6&14,6 3&501&17.7&17,7 3&501&32.3&32,3 3&500&2&2
2005 3&501&39.3&39,3 3&500&9.1&9,1 3&501&48.4&48,4 3&500&3&3 3&500&7.8&7,8 3&500&3.7&3,7 3&500&6.8&6,8 3&501&18.3&18,3 2&0&0 3&500&9.4&9,4 3&501&22.1&22,1 3&501&31.5&31,5 3&500&3&3
2009 3&501&41.7&41,7 3&500&5.3&5,3 3&501&47&47,0 3&500&3&3 3&500&6.6&6,6 3&500&2.5&2,5 3&500&5.5&5,5 3&501&14.6&14,6 3&500&1&1 3&501&13.2&13,2 3&501&23&23,0 3&501&36.2&36,2 3&500&2&2
2013 3&501&36.7&36,7 3&500&3.3&3,3 3&501&40&40,0 3&500&3&3 3&500&6.8&6,8 3&500&3.5&3,5 3&500&4.5&4,5 3&501&14.8&14,8 3&500&1&1 3&501&21.8&21,8 3&501&19&19,0 3&501&40.8&40,8 3&500&2&2

Kjente personer født i Telemark - kronologisk ordnet[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ 1 Folkemengd 1. januar 2012 og endringane i 2011, Statistisk sentralbyrå, publisert 23. februar 2012
 2. ^ Statistisk sentralbyrå: Tettsteder. Folkemengde og areal etter kommune. 1. januar 2016.
 3. ^ Norgeshistorie.no, Hans Jacob Orning, «Et lokalt maktspill». Hentet 28. nov. 2016 fra http://www.norgeshistorie.no/senmiddelalder/artikler/1016-et-lokalt-maktspill.html.
 4. ^ Norgeshistorie.no, Hans Jacob Orning, «Bønder bruker skrift». Hentet 28. nov. 2016 fra http://www.norgeshistorie.no/senmiddelalder/kommunikasjon-og-kunnskap/1008-bonder-bruker-skrift.html.
 5. ^ Norgeshistorie.no, Hans Jacob Orning, «De voldelige telemarksbøndene». Hentet 28. nov. 2016 fra http://www.norgeshistorie.no/senmiddelalder/artikler/1015-de-voldelige-telemarksbondene.html.
 6. ^ Norgeshistorie.no, Hans Jacob Orning, «Selveiende bønder». Hentet 28. nov. 2016 fra http://www.norgeshistorie.no/senmiddelalder/teknologi-og-okonomi/1006-selveiende-bonder.html.
 7. ^ «Velkommen til farte.no». farte.no. 13. november 2015. Besøkt 27. desember 2015. 
 8. ^ Statistisk sentralbyrå: Publikasjoner.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Wikinews-logo-no.png
Wikinytt har nyheter relatert til Telemark.