Clemenskirken i Oslo

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Clemenskirken i Oslo
LandNorge
StedOslo kommune
Kart
Kart
Clemenskirken i Oslo
59°54′15″N 10°45′56″Ø

Clemens' park med ruin av Clemenskirken
Ruinene av Clemenskirken

Clemenskirken, eller Klemetskirka, var en av sognekirkene i det gamle Oslo. Den lå mellom Clemensallmenningen og Østre strede, sør for bispeborgen og Halvardskirken. Det var en steinkirke med hjørnetårn, og den var en av de meget få kirkene vi kjenner med toskipet grunnplan. Langs midtaksen av koret sto det tre kraftige takbærende pilarer. Kirken står i dag som en ruin og har vernestatus fredet.

Historie[rediger | rediger kilde]

Steinkirken er fra rundt 1100, men det har trolig vært to eller tre trekirker på samme sted tidligere. Den eldste kan være fra rundt år 1000. Den tidligste trekirken kan ha vært grunnlagt av Olav Haraldsson eller Olav Tryggvason.[1] Den yngste trekirken fikk trolig Harald Hardråde bygget.[2]

Under og omkring kirken har man funnet rester av det som er en av landets eldste kirkegårder. De eldste av gravene er datert radiologisk til 980–1030, og er noen av de eldste kristne begravelser som er funnet i Norge.[3] Dette tyder på at det må ha vært et godt etablert kristent samfunn innerst i Oslofjorden allerede før år 1000.[4] Det er også rundt dette gravfeltet at den første urbane bosetningen i Oslo begynte å ta form.[5]

Steinkirken gikk ut av bruk etter reformasjonen, og en regner med at den ganske raskt ble lagt i ruiner. Ruinene ble gravd ut i 1921 og deretter i 1971. Ruinene lå i mange år skjult av Loengbrua, men denne ble revet etter åpningen av Ekebergtunnelen i 1995.[6] Ruinen ble blottlagt og undersøkt ved utgravninger av Gerhard Fischer i 1921. Deretter lå den i mange år upåaktet under Loengbrua. I 1970–71 fikk arkeologen Ole Egil Eide anledning til å grave videre i grunnen under kirken, og fant spor etter begravelser eldre enn steinkirken, 81 i alt. Hans tolkning var at det har stått minst to kirker, formodentlig stavkirker, på stedet der steinkirken ble bygd omkring 1100.

Ruinen av Clemenskirken er nå frilagt og inngår som del av Middelalderparken i Gamlebyen. Den ligger ved Saxegaardsgata og Erik Schias plass.

Om navnet[rediger | rediger kilde]

Kirken var vigslet st. Clemens, som led martyrdøden da han ble druknet med et anker bundet om halsen. Han var derfor skytshelgen for bl.a. sjøfolk. Kanskje har valget av skytshelgen for kirken sammenheng med den tidligste bydannelsen i Oslo; det kan ha vært viktig å anlegge en kirke for sjøfart og handel på stedet. I Diplomatarium Norvegicum (DN) er kirka nevnt i dativform som Cleme(t)z kirkiu eller Kleme(t/d)z kirkiu. Det er godt mulig at helgennavnet har vært uttalt med tostavelses tonelag og dobbel m, jf. den nåtidige uttalen av stedsnavnet Klemetsrud (stedet ligger sør i Oslo).[7]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Nedkvitne: Middelalderbyen ved Bjørvika, Oslo 1000-1536 (2000): 37
  2. ^ Nedkvitne (2000): 41
  3. ^ Norske kirkebygg. http://norske-kirkebygg.origo.no/-/bulletin/show/438163_clemenskirken-oslo
  4. ^ Norseng: Østfolds historie, bd. 1 (2003): 474-475
  5. ^ Knut Helle: Norsk byhistorie (2006): 55
  6. ^ Tvedt, Knut Are. (2012, 31. desember). Clemenskirken: kirkeruin i Oslo. I Store norske leksikon. Hentet 14. september 2016 fra https://snl.no/Clemenskirken%2Fkirkeruin_i_Oslo.
  7. ^ Clemez kirkiu (DN Oslo, 1307), Clemetz kirkiu (DN Oslo, 1331), Klemez kirkiu (DN Sigurdsrud, 1339), Clemez kirkiu (DN Oslo, 1371), Clemetz kirkiu (DN Oslo, 1376), Clemetz kirkiu (DN Oslo, 1377), Clemetz kirkiu (DN Oslo 1381), Clemesz kirkiu (DN Oslo 1383), sanctæ Klemetz kirkiu (DN Oslo, 1389), Klemez kirkiu x 2 (DN Oslo, 1389), Klemedz kirkiu (DN Oslo, 1400), Clemetz kirkiu (DN Oslo 1406), Klemetz kirkiu (DN Oslo, 1415), Clemetzkirkio (DN Oslo 1489).

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]