Barnehage

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search
Utmarkveien barnehage på Bøler i Oslo.
Barnehagebarn med foreldre under en 17. mai-feiring.

Barnehage eller barnehave (av tysk Kindergarten) er en institusjon for barn som er under skolepliktig alder. De første barnehager ble grunnlagt av den tyske pedagogen Friedrich Fröbel (1782–1852). Etterhånden er barnehager blitt meget alminnelige i Norge. Fra 1970-årene har det foregått utbygging av barnehager over hele landet.

Lovregulert[rediger | rediger kilde]

I Norge blir alle barnehager drevet etter lov om barnehager og rammeplan for barnehager. Alle barnehager skal i utgangspunktet ha en daglig leder med barnefaglig eller pedagogisk utdanning, men det kan søkes om dispensasjon fra dette kravet. Pedagogiske ledere må ha førskolelærerutdanning.

Etter barnehagelovens formålsparagraf skal barnehagen blant annet bidra til å gi barn en oppdragelse i tråd med kristne grunnverdier. Private barnehager kan imidlertid i vedtektene bestemme at denne delen av formålsparagrafen ikke skal gjelde. Det er vedtatt en ny formålsparagraf som ikke henviser til spesifikke religioner, denne er imidlertid ikke trådt i kraft enda.

Opptak til barnehage i Norge[rediger | rediger kilde]

Opptak til barnehagene er i første omgang basert på det geografiske området som barnehagen ligger i. Opptaket kan også være avgrenset til for eksempel et borettslag eller en bestemt aldersgruppe. Opptakskriteriene defineres av eieren av barnehagen. Kommunen har ansvaret for å tilrettelegge for barn med funksjonshemminger. Hvis man har fått avslag på søknad om barnehageplass, finnes ingen garanti for at man får plass ved senere opptak derom man søker igjen. Det opereres ikke med nummererte ventelister, men gjøres ny vurdering av alle søkere på listen for hver ny ledig plass.

Margarinfabrikken barnehage på Sagene i Oslo, er en av Norges største barnehager med plass til nesten 500 barn.

Stortingets barnehageforlik i 2003 førte til at foreldrebetalingen ble redusert, sammen med en voldsom utbygging. På bare ett år, fra 2006 til 2007, fikk 20 700 flere barn heltidsplass. Økt anvendelse av heltidsplass skjedde på samtlige alderstrinn. I 2007 var 74 prosent av nye barn i barnehage under tre år. I 2007 fantes det 6 600 barnehager i Norge.

I Norge gikk ved årsskiftet 2012/13 ca. 290 000 barn i barnehage. Andelen 1-5-åringer i barnehage økte fra ca. 84 % ved utgangen av 2007 til over 90 % i 2012.[1]

Kontantstøtten, som for 2014 er satt til kr 6000 pr. måned, utgjør en vesentlig mindre offentlig utgift. Til gjengjeld gjør den offentlige støtten til barnehager at flere foreldre kan ta seg betalt arbeid og dermed betale mer skatt. [2]

Steinerbarnehager[rediger | rediger kilde]

I Norge finnes det i 2008 over 60 Steinerbarnehager. Barnehagene bygger på en aldersspesifikk pedagogikk utviklet av Rudolf Steiner og en antroposofisk livsanskuelse. I den første 7-årsperioden i barnets liv gjelder det å utvikle det fysiske grunnlaget optimalt, basert på antroposofisk tankegods, som skal hjelpe den videre utviklingen av barnets vilje, følelse- og tankevirksomhet.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]