Kommunestyre- og fylkestingsvalget i Norge 2019

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er et lokalvalg i Norge 9. september 2019.[1] Ved valget skal det velges representanter til alle fylkesting og kommunestyrer i Norge.

Valgordning[rediger | rediger kilde]

Valgkretser[rediger | rediger kilde]

Hver kommune og hvert fylke utgjør én valgkrets. Kommunestyret/fylkestinget fastsetter selv antall representanter innenfor lovbestemte minimumskrav i forhold til innbyggertallet i kommunen/fylket.[2]

Stortinget vedtok 8. juni 2017 sammenslåing av 121 kommuner til 47 nye kommuner. Antall fylker ble redusert til 11. Valget høsten 2019 vil bli gjennomført som om sammenslåingen allerede er skjedd, slik at alle innbyggere i den nye kommunen/fylkeskommunen vil kunne stille til valg og ha stemmerett til det nye kommunestyret/fylkestinget.[3] Kommunaldepartementet har foreslått endringer i valgloven, valgforskriften og to spesielle forskrifter om gjennomføring av valg som kun gjelder i 2018 og 2019. Blant de foreslåtte endringene er en fellesnemnd i de fylkene som skal slås sammen, slik at valglovens § 4-3 ikke gjelder, og at antall valgstyrer reduseres fra 19 til 11.[4]

Valgbarhet og stemmerett[rediger | rediger kilde]

Valgbar og pliktig til å ta i mot valg er personer som har stemmerett ved valget, og som på valgdagen er folkeregistrert som bosatt i vedkommende kommune eller fylkeskommune, og som ikke er utelukket eller fritatt. Utelukket fra valget er fylkesmannen og assisterende fylkesmann, administrasjonssjef i kommune og fylkeskommune og dennes stedfortreder samt leder av forvaltningsgren i kommune eller fylkeskommune. Man kan heller ikke velges hvis man er sekretær for kommunestyret eller fylkestinget, ansvarlig for regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen eller foretar revisjon for kommunen eller fylkeskommunen.[2]

Valgoppgjør[rediger | rediger kilde]

Både valget til kommuestyrene og fylkestingene holdes som direkte forholdstallsvalg i flermannskretser. Fordelingen av mandater ved kommunestyrevalg, fylkestingsvalg og stortingsvalg, skjer etter Sainte-Laguës modifiserte metode.[2] Metoden går ut på at den enkelte listes stemmetall først deles med tallet 1,4 og deretter med tallene 3-5-7-9 osv. Ved disse delingene fremkommer en rekke tall, såkalte kvotienter. Kvotientene ordnes etter størrelse. Representantplassene fordeles til de listene som har de største kvotientene. Det første mandatet går til den listen som har den største kvotienten, mandat nr. to til den som har den nest største kvotienten osv.[2]

Meningsmålinger[rediger | rediger kilde]

Nasjonale meningsmålinger om kommunestyrevalg[rediger | rediger kilde]

Nasjonale meningsmålinger om kommunestyrevalg (velgerandeler i prosent og endring fra valget i 2015):[5]

Meningsmåling Ap Høyre Frp Sp Venstre KrF MDG SV R Andre Dato
% +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/- % +/-
Valgresultat 2015[6] 33,0 23,2 9,5 8,5 5,5 5,4 4,2 4,1 2,0 4,6
Kantar TV2[7] 24,1 Decrease2.svg8,9 29,9 Increase2.svg6,7 10,3 Increase2.svg0,8 12,9 Increase2.svg4,4 4,0 Decrease2.svg1,5 3,8 Decrease2.svg1,6 3,5 Decrease2.svg0,7 5,6 Increase2.svg1,5 2,2 Increase2.svg0,2 3,7 Decrease2.svg0,9 02.04.2018
Kantar TV2[8] 23,5 Decrease2.svg9,5 27,4 Increase2.svg4,2 8,6 Decrease2.svg0,9 13,6 Increase2.svg5,1 3,3 Decrease2.svg2,2 4,7 Decrease2.svg0,7 3,0 Decrease2.svg1,2 8,1 Increase2.svg4,0 4,8 Increase2.svg2,8 3,0 Decrease2.svg1,6 15.08.2018
Respons VG[9] 26,2 Decrease2.svg6,8 28,4 Increase2.svg5,2 12,1 Increase2.svg2,6 10,0 Increase2.svg1,5 3,7 Decrease2.svg1,8 4,9 Decrease2.svg0,5 4,2 Steady2.svg 4,9 Increase2.svg0,8 3,3 Increase2.svg1,3 2,3 Decrease2.svg2,3 13.09.2018
Kantar TV2[10] 25,4 Decrease2.svg7,6 26,5 Increase2.svg3,3 10,3 Increase2.svg0,8 10,3 Increase2.svg1,8 3,1 Decrease2.svg2,4 5,3 Decrease2.svg0,1 2,4 Decrease2.svg1,8 5,7 Increase2.svg1,6 4,9 Increase2.svg2,9 5,5 Increase2.svg0,9 19.09.2018
Norstat NRK[11] 31,1 Decrease2.svg1,9 26,9 Increase2.svg3,7 8,1 Decrease2.svg1,4 10,3 Increase2.svg1,8 3,1 Decrease2.svg2,4 4,4 Decrease2.svg1,0 4,9 Increase2.svg0,7 5,3 Increase2.svg1,2 3,7 Increase2.svg1,7 2,3 Decrease2.svg2,3 08.01.2019
Kantar TV2[12] 28,3 Decrease2.svg4,7 28,0 Increase2.svg4,8 8,8 Decrease2.svg0,7 11,6 Increase2.svg3,1 4,5 Decrease2.svg1,0 3,6 Decrease2.svg1,8 3,6 Decrease2.svg0,6 5,5 Increase2.svg1,4 3,3 Increase2.svg1,3 3,1 Decrease2.svg1,5 24.01.2019
Norstat NRK[13] 31,3 Decrease2.svg1,7 24,4 Increase2.svg1,2 9,0 Decrease2.svg0,5 11,1 Increase2.svg2,6 2,8 Decrease2.svg2,7 4,8 Decrease2.svg0,6 4,6 Increase2.svg0,4 5,2 Increase2.svg1,1 3,3 Increase2.svg1,3 3,4 Decrease2.svg1,2 06.02.2019
Kantar TV2[14] 26,5 Decrease2.svg6,5 25,1 Increase2.svg1,9 10,6 Increase2.svg1,1 12,4 Increase2.svg3,9 3,0 Decrease2.svg2,5 4,9 Decrease2.svg0,5 3,4 Decrease2.svg0,8 5,1 Increase2.svg1,0 4,2 Increase2.svg2,2 4,7 Increase2.svg0,1 04.03.2019
Norstat NRK[15] 29,6 Decrease2.svg3,4 25,8 Increase2.svg2,6 7,3 Decrease2.svg2,2 10,8 Increase2.svg2,3 2,7 Decrease2.svg2,8 5,3 Decrease2.svg0,1 6,1 Increase2.svg1,9 5,7 Increase2.svg1,6 3,3 Increase2.svg1,3 3,4 Decrease2.svg1,2 05.03.2019
Kantar TV2[16] 26,4 Decrease2.svg6,6 22,5 Decrease2.svg0,7 10,1 Increase2.svg0,6 14,3 Increase2.svg5,8 2,9 Decrease2.svg2,6 4,3 Decrease2.svg1,1 5,8 Increase2.svg1,6 5,8 Increase2.svg1,7 4,4 Increase2.svg2,4 3,6 Decrease2.svg1,0 02.04.2019
Norstat NRK[17] 28,0 Decrease2.svg5,0 22,1 Decrease2.svg1,1 8,4 Decrease2.svg1,1 12,0 Increase2.svg3,5 3,4 Decrease2.svg2,1 4,9 Decrease2.svg0,5 5,5 Increase2.svg1,3 7,7 Increase2.svg3,6 2,8 Increase2.svg0,8 5,1 Increase2.svg0,5 03.04.2019
Respons VG[18] 25,2 Decrease2.svg7,8 23,2 Steady2.svg 9,1 Decrease2.svg0,4 15,2 Increase2.svg6,7 3,9 Decrease2.svg1,6 4,2 Decrease2.svg1,2 4,0 Decrease2.svg0,2 6,4 Increase2.svg2,3 3,9 Increase2.svg1,9 4,9 Increase2.svg0,3 06.04.2019
Respons VG[19] 27,4 Decrease2.svg5,6 23,5 Increase2.svg0,3 10,6 Increase2.svg1,1 12,5 Increase2.svg4,0 2,4 Decrease2.svg3,1 4,4 Decrease2.svg1,0 4,6 Increase2.svg0,4 6,3 Increase2.svg2,2 4,2 Increase2.svg2,2 4,1 Decrease2.svg0,5 03.05.2019
Kantar TV2[20] 26,4 Decrease2.svg6,6 21,0 Decrease2.svg2,2 8,9 Decrease2.svg0,6 12,9 Increase2.svg4,4 3,3 Decrease2.svg2,2 4,1 Decrease2.svg1,3 4,7 Increase2.svg0,5 6,8 Increase2.svg2,7 5,3 Increase2.svg3,3 6,91 Increase2.svg2,3 06.05.2019
Norstat NRK[21] 28,9 Decrease2.svg4,1 24,3 Increase2.svg1,1 7,7 Decrease2.svg1,8 10,6 Increase2.svg2,1 4,5 Decrease2.svg1,0 3,3 Decrease2.svg2,1 6,4 Increase2.svg2,2 5,2 Increase2.svg1,1 4,3 Increase2.svg2,3 4,9 Increase2.svg0,3 07.05.2019
Norstat NRK[22] 26,5 Decrease2.svg6,5 21,2 Decrease2.svg2,0 7,2 Decrease2.svg2,3 11,5 Increase2.svg3,0 3,0 Decrease2.svg2,5 4,3 Decrease2.svg1,1 9,2 Increase2.svg5,0 4,7 Increase2.svg0,6 4,4 Increase2.svg2,4 8,02 Increase2.svg3,4 05.06.2019
Respons VG[23] 25,0 Decrease2.svg8,0 22,4 Decrease2.svg0,8 8,6 Decrease2.svg0,9 13,0 Increase2.svg4,5 3,2 Decrease2.svg2,3 4,3 Decrease2.svg1,1 5,7 Increase2.svg1,5 6,0 Increase2.svg1,9 4,1 Increase2.svg2,1 7,73 Increase2.svg3,1 08.06.2019
Kantar TV2[24] 24,2 Decrease2.svg8,8 23,3 Increase2.svg0,1 8,1 Decrease2.svg1,4 11,6 Increase2.svg3,1 2,7 Decrease2.svg2,8 3,6 Decrease2.svg1,8 5,4 Increase2.svg1,2 6,7 Increase2.svg2,6 5,6 Increase2.svg3,6 8,64 Increase2.svg4,0 13.06.2019
Ipsos Dagbladet[25] 25,3 Decrease2.svg7,7 19,9 Decrease2.svg3,3 9,6 Increase2.svg0,1 13,0 Increase2.svg4,5 2,9 Decrease2.svg2,6 2,2 Decrease2.svg3,2 4,0 Decrease2.svg0,2 7,0 Increase2.svg2,9 5,1 Increase2.svg3,1 11,05 Increase2.svg6,4 28.06.2019
Kantar TV2[26] 25,6 Decrease2.svg7,4 19,5 Decrease2.svg3,7 7,6 Decrease2.svg2,9 13,7 Increase2.svg5,2 3,8 Decrease2.svg1,7 3,7 Decrease2.svg1,7 6,2 Increase2.svg2,0 5,8 Increase2.svg1,7 5,1 Increase2.svg3,1 9,16 Increase2.svg4,5 02.07.2019
Respons VG[27] 24,9 Decrease2.svg8,1 20,8 Decrease2.svg2,4 9,2 Decrease2.svg0,3 14,4 Increase2.svg5,9 4,2 Decrease2.svg1,3 4,9 Decrease2.svg0,5 6,7 Increase2.svg2,5 6,6 Increase2.svg2,5 3,3 Increase2.svg1,3 5,07 Increase2.svg0,4 08.08.2019
Kantar TV2[28] 23,0 Decrease2.svg10,0 20,6 Decrease2.svg2,8 6,3 Decrease2.svg3,2 16,0 Increase2.svg7,5 2,9 Decrease2.svg2,6 3,4 Decrease2.svg2,0 7,0 Increase2.svg2,8 7,3 Increase2.svg3,2 5,1 Increase2.svg3,1 8,58 Increase2.svg3,9 12.08.2019
Norstat NRK[29] 27,3 Decrease2.svg5,7 23,0 Decrease2.svg0,2 6,8 Decrease2.svg2,7 12,2 Increase2.svg3,7 2,3 Decrease2.svg3,2 4,3 Decrease2.svg1,1 7,0 Increase2.svg2,8 6,1 Increase2.svg2,0 3,8 Increase2.svg1,8 7,29 Increase2.svg2,6 13.08.2019
Valgresultat 2019

Lokale meningsmålinger om kommunestyrevalg[rediger | rediger kilde]

Tabellen viser siste lokale meningsmålinger om kommunestyrevalg i kommuner med over 50 000 innbyggere fra 1. januar 2020. Partienes velgerandeler i prosent (%) og antall mandater i kommunestyret (M):[30]

Kommune Ap Høyre Frp Sp Venstre KrF MDG SV R FNB Andre Sum Dato
% M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M
Oslo 19,8 12 27,1 16 5,2 3 1,5 1 4,7 3 1,1 0 13,7 9 9,7 6 7,6 4 9,6 6 0 0 100 59 21.06.2019
Bergen 20,0 13 22,6 15 4,5 3 3,0 2 3,3 2 2,4 2 5,7 4 10,0 7 5,2 3 21,6 15 1,71 1 100 67 15.08.2019
Trondheim 31,2 21 18,3 13 8,2 6 6,4 4 4,6 3 2,4 2 7,4 5 9,5 7 8,5 6 3,5 0 100 67 05.06.2019
Stavanger 22,4 15 29,1 20 6,3 4 4,2 3 4,3 3 4,3 3 5,6 4 5,8 4 4,6 3 12,0 8 1,4 0 100 67 18.06.2019
Bærum 18,8 10 47,7 25 7,2 4 1,9 1 7,1 4 1,2 0 8,1 4 2,0 1 2,9 1 2,1 1 100 51 23.05.2019
Kristiansand 21,5 16 25,4 18 5,8 4 3,6 3 4,2 3 11,7 8 6,2 4 6,7 5 3,4 2 10,72 8 100 71 19.06.2019
Drammen 24,8 15 24,5 15 11,9 7 5,2 3 1,4 1 2,1 1 7,3 4 5,7 3 4,4 3 8,0 5 4,6 0 100 57 31.05.2019
Asker 17,9 10 43,2 25 8,9 5 3,2 2 6,0 3 1,6 1 9,7 5 3,3 2 2,2 1 4,0 1 100 55 03.07.2019
Lillestrøm 31,3 17 19,3 11 11,7 6 9,3 5 2,1 1 2,8 2 4,3 2 5,0 3 3,5 2 10,6 6 100 55 04.07.2019
Fredrikstad 43,1 23 21,0 11 14,1 8 3,3 2 3,5 2 4,0 2 2,9 2 2,9 2 2,7 1 2,5 0 100 53 29.01.2019
Sandnes 22,8 12 19,5 10 13,5 7 8,5 4 2,4 1 6,8 4 4,1 2 4,6 2 2,9 1 12,4 6 2,5 0 100 49 17.06.2019
Tromsø 15,4 7 15,6 7 6,9 3 13,3 6 3,2 1 1,3 0 6,2 3 13,5 6 8,5 4 14,4 6 1,7 0 100 43 08.08.2019
Ålesund 26,1 20 25,3 20 12,6 10 10,1 8 4,7 4 6,4 5 2,7 2 4,5 3 3,3 3 4,3 2 100 77 02.03.2019
Sandefjord 24,5 15 32,5 20 12,1 7 7,2 4 4,2 3 3,1 2 0 0 5,7 4 3,6 2 2,2 0 100 57 26.06.2019
Nordre Follo 25,9 13 35,9 18 6,9 3 4,1 2 4,3 2 3,5 2 6,9 3 8,0 4 1,4 0 2,3 0 100 47 23.04.2019
Sarpsborg 37,6 18 16,3 8 8,8 4 7,8 4 0,6 0 3,5 2 4,3 2 1,3 0 1,8 1 18,0 4 100 43 15.06.2019
Tønsberg 32,5 16 25,1 13 9,0 4 12,3 6 3,0 1 2,9 1 5,1 3 5,8 3 3,8 2 0,5 0 100 49 21.04.2019
Skien 38,1 21 17,1 10 11,4 6 7,3 4 2,0 1 6,3 3 4,2 2 3,5 2 3,7 2 6,4 4 100 55 13.06.2019
Bodø 23,8 10 29,6 12 12,9 5 9,5 4 3,0 1 1,4 0 4,1 2 6,0 2 8,6 3 1,0 0 100 39 09.08.2019

Lokale meningsmålinger om fylkestingsvalg[rediger | rediger kilde]

Tabellen viser siste lokale meningsmålinger om fylkestingsvalg - partienes velgerandeler i prosent (%) og antall mandater i fylkestinget (M):[31]

Fylke Ap Høyre Frp Sp Venstre KrF MDG SV R Andre Sum Dato
% M % M % M % M % M % M % M % M % M % M % M
Innlandet 35,8 20 11,2 6 3,8 2 28,1 16 2,9 2 2,0 1 6,9 4 4,6 3 2,8 2 1,91 1 100 57 13.08.2019
Viken 25,5 22 27,1 24 9,1 8 13,4 12 4,4 4 0,5 0 7,6 7 4,2 4 2,7 2 5,52 4 100 87 09.08.2019
Vestfold og Telemark 27,5 17 25,9 16 11,4 7 12,6 8 3,1 2 3,3 2 5,6 3 5,2 3 3,3 2 1,33 1 100 61 02.07.2019
Agder 22,3 11 22,8 11 10,4 5 10,5 5 3,8 2 11,3 6 5,0 2 5,8 3 3,6 2 4,54 2 100 49 24.06.2019
Rogaland 23,7 11 28,2 14 16,3 8 10,3 5 2,9 1 7,5 4 2,4 1 4,6 2 2,2 1 1,9 0 100 47 21.03.2019
Vestland 22,5 15 22,4 14 13,6 9 14,5 9 4,0 3 4,1 3 2,5 2 6,6 4 2,9 2 6,95 4 100 65 02.05.2019
Møre og Romsdal 18,8 9 20,3 10 16,0 8 17,4 8 3,7 2 5,2 2 4,5 2 5,4 3 3,3 2 1,76 1 100 47 25.06.2019
Trøndelag 31,6 19 15,3 9 5,7 3 19,5 12 2,6 2 2,4 1 7,4 4 8,5 5 4,9 3 2,17 1 100 59 07.08.2019
Nordland 27,2 13 21,5 10 9,0 4 19,6 9 2,2 1 1,4 0 2,6 1 8,3 4 6,0 3 2,3 0 100 45 02.07.2019
Troms og Finnmark 21,1 13 13,6 8 12,5 7 21,8 13 1,7 1 2,9 2 4,6 3 11,2 7 4,9 3 5,5 0 100 57 27.06.2019

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ [1]
 2. ^ a b c d regionaldepartementet, Kommunal-og (2. mai 2017). «Den norske valgordningen i hovedtrekk». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 15. april 2019. 
 3. ^ «Gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019». Regjeringen.no (norsk). 29. juni 2017. Besøkt 13. mars 2018. 
 4. ^ «Høring – forslag om endringer i valgloven og valgforskriften ...» (PDF). Besøkt 13.03.2018. 
 5. ^ pollofpolls.no: kommunestyrevalg 2019
 6. ^ Valgresultat.no: Kommunestyrevalg 2015. Hele landet.
 7. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Kantar TNS for TV2.
 8. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Kantar TNS for TV2.
 9. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Respons Analyse for VG.
 10. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Kantar TNS for TV2.
 11. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Norstat for NRK og Aftenposten.
 12. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Kantar TNS for TV2.
 13. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Norstat for NRK og Aftenposten.
 14. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Kantar TNS for TV2.
 15. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Norstat for NRK og Aftenposten.
 16. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Kantar TNS for TV2.
 17. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Norstat for NRK og Aftenposten.
 18. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Respons Analyse for VG.
 19. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Respons Analyse for VG.
 20. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg hele landet. Kantar TV2 6. mai 2019.
 21. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg hele landet. Norstat NRK 7. mai 2019.
 22. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg hele landet. Norstat NRK 5. juni 2019.
 23. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Respons Analyse for VG.
 24. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Kantar TNS for TV2.
 25. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Ipsos MMI for Dagbladet.
 26. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Kantar TNS for TV2.
 27. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Respons Analyse for VG.
 28. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Kantar TNS for TV2.
 29. ^ pollofpolls.no: Kommunestyrevalg. Hele landet. Norstat for NRK.
 30. ^ pollofpolls.no: Meningsmålinger - kommunestyrevalg
 31. ^ pollofpolls.no: Meningsmålinger - fylkestingsvalg