Administrasjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Administrasjon av latin: administratio brukes om å forestå, lede eller bestyre en organisasjon. Ordet brukes også om stedet (bygningen) der administreringen foregår, og om selve organisasjonen som administrerer, som i statsadministrasjonen, som i folkelig dagligtale betegner både regjeringsbyggene og byråkratiet som arbeider der.

Administrasjonen arbeider både med organisasjonens hovedmål og med de nødvendige støttefunksjoner som tilsammen må til for å styre og vedlikeholde driften. Der er funksjoner som logistikk, innkjøp, betalingsformidling, personaladministrasjon, lønn, kontroller, rutiner med mer. Leder kalles også for administrator.

Funksjonen administrasjon er nødvendig for enhver organisasjon, men kan dekkes av en eller flere personer, avhengig av størrelsen på foretaket. Administrasjon er eget fag eller delfag ved de fleste utdanningstilbud som er rettet mot det offentlige eller næringslivet. Faget er gjerne kombinert med økonomi og regnskap i fagområdet økonomi og administrasjon.

I offentlige organisasjoner gir forvaltningsrett lovregler for hvordan administrasjonen skal arbeide. Forvaltningsrett tilhører den delen av jussen som omhandler offentlig rett.

IT[rediger | rediger kilde]

Innen informasjonsteknologi er administrasjon – eller vanligere systemadministrasjon – et begrep som benyttes om rutinemessige driftsoppgaver som oppretting av brukerkontoer og sørge for at servere fungerer etc.

Skille administrasjon og politisk ledelse[rediger | rediger kilde]

I flere land benyttes begrepet om de utskiftbare politiske ansatte tilhørende som er tilknyttet en (politisk) leder. For eksempel refererer Obama-administrasjonen til de mange tusen politisk- og administrativt ansatte som har fått sin stilling i forbindelse med denne presidentens presidentperiode. I norsk statsstyre er betydningen forskjellig, ettersom "administrasjonen" er de fast ansatte som ikke bytter jobb ved regjeringsskifte.