Hjelp:CS1-feil

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
CS1-kilder som rapporterer disse feilmeldingene
{{Kilde artikkel}}
{{Kilde avhandling}}
{{Kilde bok}}
{{Kilde konferanse}}
{{Kilde oppslagsverk}}
{{Kilde pressemelding}}
{{Kilde RIA NHI 1}}
{{Kilde video}}
{{Kilde videospill}}
{{Kilde www}}

Denne siden beskriver feilmeldinger som kommer som følge av feil bruk av malene angitt i tabellen til høyre. Den angir også hva feilmeldingene betyr og hvordan de kan fikses.

Malene som gir disse feilmeldingene bruker alle Module:Citation/CS1 med tilhørende undermoduler som grunnlag. Modulen er hentet fra engelsk Wikipedia, og oversatt til norsk.

Visning av feilmeldinger[rediger | rediger kilde]

CS1-feilmeldingene er synlige for alle lesere, mens vedlikeholdsmeldinger er skjult. Brukere som ønsker å vise vedlikeholdsmeldinger kan oppdatere sine common eller skin med følgende linje:

.mw-parser-output span.cs1-maint {display: inline;} /* display Citation Style 1 maintenance messages */

For å vise feilmeldinger som er skjult som standard:

.mw-parser-output span.cs1-hidden-error {display: inline;} /* display hidden Citation Style 1 error messages */

Selv med denne css-en installert, kan det være at eldre sider i Wikipedias cache ikke har blitt oppdatert til å vise disse endringene, selv om siden er listet i en av sporingskategoriene. En nullredigering vil løse dette problemet.

Brukere som ønsker å skjule alle feilmeldinger fra CS1 kan gjøre dette ved å legge inn følgende linje i sine common eller skin:

.mw-parser-output span.cs1-visible-error {display: none;} /* hide Citation Style 1 error messages */


Bruk av |besøksdato= krever at |url= også er angitt[rediger | rediger kilde]

Bruk av |besøksdato= krever at |url= også er angitt.

Parameteren |besøksdato= er datoen hvor web-kilden angitt i parameteren |url= ble lagt til artikkelen. Hvis parameteren |besøksdato= har blitt lagt til kildemalen uten parameteren |url=, kan denne meldingen dukke opp. Hvis kilden ikke bruker en url-lenke, er |besøksdato= overflødig og kan fjernes.

Når nettressursen har en publikasjon eller annen fast dato forbundet med den, er |besøksdato= av begrenset verdi selv om den kan være nyttig for å identifisere en passende arkivert versjon av ressursen. Uten |url=, anses ikke |besøksdato= å være nyttig.

For å løse denne feilen må det angis en verdi for |url=, eller så må |besøksdato= fjernes. Det bør først forsøkes å finne ut hvorfor kildemalen har |besøksdato= uten |url=. For eksempel kan det være at kildemalen aldri har hatt |url=, eller |url= kan ha blitt fjernet på grunn av opphavsrettsbrudd (se Wikipedia:Opphavsrett), eller fordi |url= ble ansett å være død og (feilaktig) fjernet. Hvis kildemalen aldri har hatt |url=, eller den ble fjernet på grunn av opphavsrettsbrudd, kan |besøksdato= fjernes. Dersom |url= har blitt fjernet fordi lenken var død, kan |url= settes tilbake og hvis det er mulig kan den repareres (se Wikipedia:Døde eksterne lenker) ved hjelp av en arkivtjener.

Sider med denne feilen plasseres automatisk i Kategori:Sider med kildemaler som bruker besøksdato og mangler URL.[a]

Bruk av |arkivurl= krever at |arkivdato= også er angitt[rediger | rediger kilde]

Bruk av |arkivurl= krever at |arkivdato= også er angitt.

|arkivdato= angir datoen for når nettressursen har blitt arkivert.

For å løse denne feilen må det angis en verdi for |arkivurl=. For en nettressurs arkivert hos archive.org,[1] kan arkivdatoen finnes i url-adressen; for ressurser arkivert ho webcitation.org,[2] er arkivdatoen inkludert i arkivtoppteksten.

Sider med denne feilen plasseres automatisk i Kategori:Sider med kildemaler som mangler arkivdato.[a]

Bruk av |arkivurl= krever at |url= også er angitt[rediger | rediger kilde]

Bruk av |arkivurl= krever at |url= også er angitt.

En kildemal som har angitt både |arkivurl= og |arkivdato= krever at |url= også er angitt. Når kildemalen inkluderer |dødlenke=nei, endres rekkefølgen på de synlige parameterne slik at originallenken kommer først.

For å løse denne feilen må det angis en verdi for |url=. For nettressurser arkivert hos archive.org,[1] kan originallenken finnes i parameteren |arkivurl=; for ressurser arkivert hos webcitation.org,[2] er originallenken inkludert i arkivhodet.

Sider med denne feilen plasseres automatisk i Kategori:Sider med kildemaler som mangler originallenke.[a]

Sjekk datoverdier i: |param1=, |param2=, ...[rediger | rediger kilde]

Sjekk datoverdier i: |param1=, |param2=, ...

Når CS1-kildemaler inneholder dato-parametere, gjennomføres en test for å se om datoene samsvarer med gitte datoformater og for å sjekke om datoen er en reell dato. Testen inkluderer alle verdier i dato-holdende parametere; hvis datoformater er riktig, men verdien inneholder annen tekst – for eksempel |dato=31. juli 2014 (oppdatert 1. august 2014) – vil testen feile. Dette vil også si at datoer og årstall ikke skal lenkes i disse parametrene. Datofeltene støtter intervaller og datoer av varierende presisjon (f.eks. er høsten 2014, mai–juni 2014, 1.–3. januar 2014 og ca. 1923 alle gyldige datoverdier). Merk at det skal brukes lang tankestrek, ikke kort bindestrek i intervaller. Finnes ikke noe dato kan man bruke udatert eller u.d. (uten dato) eller la feltet stå tomt.

Hvis |dato= ikke er angitt, vil |år=, |måned= og |dag= (hvis de er angitt) settes sammen til å utgjøre |dato=dag. måned år. En feil i et av de tre parametrene utløser feilmelding i |date=.

Datoer før 1582 behandles som en juliansk dato, mens datoer fra 1582 og senere behandles som en gregoriansk dato. Den julianske kalenderen ble enkelte steder brukt frem til omtrent 1923. Tre julianske kalenderdatoer i den overlappende perioden 29. februar 1700, 1800 og 1900 vil føre til at denne feilmeldingen fordi disse datoene ikke er skuddår i den gregorianske kalenderen.

Ved angivelse av måned eller sesong, definerer datoformatet en egnet separator som en bindestrek uten mellomrom (ikke bruk –).Se også Hjelp:CS1.

For å løse denne feilen, forsikre deg om at datoen og datoformatet er riktig. Se etter feil eller feilplassert punktsetting, utenforliggende tekst, ufullstendige års-initialdatoer etc.

Sider med denne feilen plasseres automatisk i Kategori:Sider med kildemaler som inneholder datofeil.[a]

Sjekk |doi=-verdien[rediger | rediger kilde]

Sjekk |doi=-verdien

Når CS1-kildemaler inneholder |doi=, gennomføres det en test for å se om prefiksdelen av DOI-verdien inneholder den riktige «10.»-registeridentifikatoren. Ytterligere validering av DOI blir ikke gjennomført.

For å løse denne feilen, forsikre deg om at |doi=-verdien er riktig.

Sider med denne feilen plasseres automatisk i Kategori:Sider med kildemaler som inneholder DOI-feil.[a]

Sjekk |isbn=-verdien[rediger | rediger kilde]

Sjekk |isbn=-verdien

CS1-kildemaler som inneholder |isbn= kontrolleres i forhold til om ISBN-verdien har den riktige lengden (ti eller tretten siffer), at verdien har de riktige valgfrie separatorene (enkelt mellomrom eller bindestrek), og at det endelige kontrollsiffer er riktig i følge ISBN-spesifikasjonene. Kun én ISBN-verdi er tillatt i dette feltet fordi hele |isbn= inkluderes i kildens COinS-metadata (ContextObjects in Spans). Mer enn én ISBN-verdi, eller tegn som ikke er en del av ISBN, ødelegger COins-metadata og kan også ødelegge lenken til Spesial:Bokkilder.

For å løse denne feilen, forsikre deg om at |isbn=-verdien er riktig, at bare én ISBN-verdi er brukt, at riktige valgfrie separatorer er brukt, og at ingen annen tekst er inkludert. Bruk ISBN-verdiene med tretten siffer der disse er tilgjengelige. Hvis ISBN-verdien inneholder ti siffer, og kontrollsifferet er en liten 'x', endrer du den til en stor 'X'.

I svært sjeldne tilfeller legger forlag ut bøker med misformet ISBN. Hvis du er sikker på at en ikke-konform ISBN virkelig tilhører det utgitte verket, så kan du legge til |ignorer-isbn-feil=true i kildemalen for å overstyre feilmeldingen. I mange tilfeller kan bøker ha blitt gitt ut på nytt med et korrigert ISBN. Bruk riktig ISBN så langt det er mulig.

Sider med denne feilen plasseres automatisk i Kategori:Sider med kildemaler som inneholder ISBN-feil.[a]

Sjekk |issn=-verdien[rediger | rediger kilde]

Sjekk |issn=-verdien

CS1-kildemaler som inneholder |issn= kontrolleres i forhold til om ISSN-verdien har den riktige lengden (åtte siffer) og at det endelige kontrollsiffer valideres i samsvar med ISSN-spesifikasjonene. Kun én ISSN tillates i dette feltet fordi hele |issn=-verdien inkluderes i kildens COinS-metadata (ContextObjects in Spans). ISSN angis alltid som to firesifrede numre separert med en bindestrek.

For å løse denne feilen, forsikre deg om at |issn=-verdien er riktig, at det bare er brukt én ISSN, og at ingen annen tekst er inkludert (tillatte tegn er 0–9, X og -). Hvis kontrollsifferet er en liten 'x', endrer du den til en stor 'X'.

Sider med denne feilen plasseres automatisk i Kategori:Sider med kildemaler som inneholder ISSN-feil.[a]

Sjekk |ol=-verdien[rediger | rediger kilde]

Sjekk |ol=-verdien

|ol= er en Open Library-identifikator. Denne kontrolleres i forhold til om siste bokstav enten er en A (forfattere), M (bøker), eller W (verk). Ytterligere validering gjennomføres ikke.

For å løse denne feilen, forsikre deg om at |ol=-verdien er riktig.

Sider med denne feilen plasseres automatisk i Kategori:Sider med kildemaler som inneholder OL-feil.[a]

Sjekk |url=-verdien[rediger | rediger kilde]

Sjekk |url=-verdien Eksterne lenker i CS1-kildemaler består av to deler: tittel (|tittel=), |kapittel=, etc. og URL (|url=, |kapittelurl=, etc.) |url=-delen må begynne med en URI-ordning som støttes. URI-ordningene http://, https://, og de protokollrelative ordningene // er de vanligste i bruk; irc://, ftp://, news:, mailto: og gopher:// støttes også.

URL-feltet sjekkes for å forsikre om at det inneholder enten et kolon (:) eller de doble skråstrekene (//). Ytterligere validering gjennomføres ikke.

For å løse denne feilen, forsikre deg om at |url=-verdien er riktig.

Sider med denne feilen plasseres automatisk i Kategori:Sider med kildemaler som inneholder URL-feil.[a]

Kilden bruker utdaterte parametere[rediger | rediger kilde]

Kilden bruker utdaterte parametere

Over tid blir har noen parametere blitt foreldet eller unødvendige. Når dette skjer, identifiseres parameteren som utdatert. Brukere oppfordres til å bruke andre parametere som utretter samme formål som de som har blitt utdatert. Parametere som er utdaterte i CS1-kildemaler er |dag=, |måned= (bruk heller |dato=), |medforfatter= og |medforfattere= (bruk heller |etternavn1=, |fornavn1=, |etternavn2=, |fornavn2=, etc; eller bruk |forfatter1=, |forfatter2=, etc.).

For å løse denne feilen, bruk et alternativt parameter.

Sider med denne feilen plasseres automatisk i Kategori:Sider med kildemaler som inneholder utgåtte parametere[a]

Bruk av |medforfattere= krever at |forfatter= også er angitt[rediger | rediger kilde]

Bruk av |medforfattere= krever at |forfatter= også er angitt

|medforfatter= og |medforfattere= er utdaterte parametere. Der hvor de finnes uten at |forfatter=, |forfattere= eller |etternavn= er angitt, vises ikke innholdet i |medforfatter= eller |medforfattere=.

For å løse denne feilen, legg til verdien i |medforfatter= eller |medforfattere= til |forfattere= eller bruk |etternavnn= / |fornavnn=-parameterparene for å individuelt liste alle forfattere og medforfattere.

Sider med denne feilen plasseres automatisk i Kategori:Sider med kildemaler som inneholder medforfatter og mangler forfatter.[a]

|visforfattere= foreslått[rediger | rediger kilde]

|visforfattere= foreslått

Før innføringen av Lua-baserte kilder var kildemalene designet for å støtte opp til ni forfattere. Hvis ni (eller flere) forfatterparametre ble angitt, skrev malen ut åtte navn etterfulgt av «o.fl» for å indikere at listen hadde blitt avkortet.

De Lua-baserte kildemalene kan romme et vilkårlig stort antall forfattere. Som med de gamle malene, kan Lua-baserte maler eksplisitt inkludere et «o.fl»-merke med |visforfattere=-parameteren.

De gamle malene støttet på det meste ni forfattere. De nye Lua-baserte malene vet ikke hvorvidt brukere lagde kilder med nøyaktig ni forfattere fordi der bare var ni forfattere, eller fordi de gamle malene var begrenset til ni forfattere. Denne feilmeldingen gis derfor av kildemaler som har akkurat ni forfattere angitt, men samtidig mangler |visforfattere=. For å bevare resultatet til de gamle kildemalene, skriver de nye Lua-baserte malene ut «o.fl» i stedet for den niende forfatteren.

For å løse denne feilen, legg til de manglende forfatterne til kilden, eller sett |visforfattere= til 8 eller noe mindre for å forkorte forfatterlisten. Hvis der er nøyaktig ni forfattere, sett |visforfattere= til 9 eller høyere for å vise alle ni forfattere uten «o.fl.»

Sider med denne feilen plasseres automatisk i Kategori:Sider med kildemaler som inneholder gammel forfatterstil[a]

|visredaktører= foreslått[rediger | rediger kilde]

|visredaktører= foreslått

Før innføringen av Lua-baserte kilder var kildemalene designet for å støtte opp til fire redaktører. Hvis fire (eller flere) redaktørparametere ble angitt, skrev malen ut tre navn etterfulgt av «o.fl» for å indikere at listen hadde blitt avkortet.

De Lua-baserte kildemalene kan romme et vilkårlig stort antall redaktører. Som med de gamle malene, kan Lua-baserte maler eksplisitt inkludere et «o.fl»-merke med |visforfattere=-parameteren.

De gamle malene støttet på det meste fire redakører. De nye Lua-baserte malene vet ikke hvorvidt brukere lagde kilder med nøyaktig fire redaktører fordi der bare var fire redaktører, eller fordi de gamle malene var begrenset til fire redaktører. Denne feilmeldingen gis derfor av kildemaler som har akkurat fire redaktører angitt, men samtidig mangler |visredaktører=. For å bevare resultatet til de gamle kildemalene, skriver de nye Lua-baserte malene ut «o.fl» i stedet for den fjerde redaktøren.

For å løse denne feilen, legg til de manglende redaktørene til kilden, eller sett |visredaktører= til 3 eller noe mindre for å forkorte redaktørlisten. Hvis der er nøyaktig fire redaktører, sett |visforfattere= til 4 eller høyere for å vise alle fire redaktører uten «o.fl.»

Sider med denne feilen plasseres automatisk i Kategori:Sider med kildemaler som inneholder gammel redaktørstil[a]

Tom kildemal[rediger | rediger kilde]

Tom kildemal

«Tom» kan bety at CS1-kildemalen ikke inneholder noen gjenkjennbare parameter-identifikatorer. For eksempel er ikke denne kilden «tom» fordi den inneholder brukbar informasjon:

{{Kilde www | http://www.foobar.com | The Foobar Bar}}

Kilden er «tom» fordi den ikke inneholder de nødvendige parameter-identifikatorene (i dette tilfellet |url= og |tittel=) som forteller {{Kilde www}} hvordan den skal bruke informasjonen som malen inneholder.

«Tom» kan også bety at en bruker egentlig mente å bruke en annen mal. Kanskje en bruker brukte {{Kilde www}} når intensjonen var å bruke {{kildeløs}} eller {{sitat}}.

For å løse denne feilen, legg til passende parameter-identifikatorer eller erstatt CS1-kildemalen med en mer passende mal.

Sider med denne feilen plasseres automatisk i Kategori:Sider med tomme kildemaler.[a]

Ekstra |side(r)= eller |i=[rediger | rediger kilde]

Ekstra |side(r)= eller |i=

Denne feilen oppstår når CS1-kildemaler samtidig forsøker å bruke mer enn et av parameterne |side=, |sider= eller |i=. Hvert av disse parameterne er ment å gi ulike måter for å spesifisere hvor i et større verk det siterte innholdet befinner seg, og bare ett av disse parameterne vises i en utskrevet kildemal. Ifølge deres tiltenkte formål, bør |side= brukes til å angi en enkelt side som er relevant for det siterte innholdet, |sider= bør brukes til å angi et område eller liste over sider (for eksempel 37–42), og |i= bør brukes til å indikere et sted i et større verk som ikke er en nummerert side (for eksempel «forord»). Noen ganger misforstår brukere meningen med |sider=, og bruker parameteren til å angi hvor mange sider det totalt er i ressursen.

Når |side= brukes enten eller både |sider= eller |i=, vises bare verdien angitt i |side=. Tilsvarende, når |sider= brukes sammen med |i=, vises bare verdien angitt i |sider=.

For å løse denne feilen, fjern de parameterne som ikke passer.

Sider med denne feilen plasseres automatisk i Kategori:Sider med kildemaler som inneholder motstridende sidespesifikasjoner.[a]

Ekstern lenke i |<param>= [rediger | rediger kilde]

Ekstern lenke i |<param>=

Denne feilen inntreffer når det er oppgitt en ekstern lenke (URL) i et av feltene |tittel=, |kapittel=, |utgiver=, |verk= eller noen av kallenavnene til disse feltene, inkl. |tidsskrift=, |oppslagsverk=, |avis=, |publikasjon= og |nettside=. Eksterne lenker i disse feltene ødelegger siteringens metadata og kan være årsak til ulike problemer.

For å løse denne feilen, fjern den eksterne lenken eller flytt den til et mer passende felt, f.eks.

  • for |kapittel=, bruk |kapittel-url=.
  • for andre parametre, vurdér å bruke |url=.

Sider med denne feilen plasseres automatisk i Kategori:CS1-feil: eksterne lenker.[a]

Bruk av |format= krever at |url= også er angitt[rediger | rediger kilde]

Bruk av |format= krever at |url= også er angitt

Denne feilen oppstår når CS1-kildemaler bruker |format= uten at det angis en URL for |url=. |format= brukes for å angi filformatet til en nettressurs (for eksempel PDF, DOC, XLS, etc.). I noen tilfeller kan brukere ha ment å bruke |type= for å angi et type dokument (for eksempel hardt omslag, paperback, brosjyre, etc.). |format= vises alltid når angitt.

For å løse denne feilen, fjern |format= eller definer |url=, eller endre |format= til {[para|type}}.

Sider med denne feilen plasseres automatisk i Kategori:Sider med kildemaler som inneholder format og ingen URL.[a]

Ugyldig <param>=<verdi>[rediger | rediger kilde]

Ugyldig |<param>=<verdi>

Noen parametere aksepterer kun et bestemt sett med verdier. Denne feilmeldingen indikerer at en slik parameter har blitt tildelt en verdi som ikke er blant de gyldige verdiene. I tabellen under finner du en oversikt over gyldige verdier for disse parametrene.

Parametere med begrensede verdier
parameter gyldige verdier
|dødlenke= nei, ja, no, true, y, yes, unfit, usurped
|ignorer-isbn-feil= ja, true, y, yes
|sisteforfatteramp=
|vis-forfattere=
|modus= cs1
|navnelisteformat= vanc
|nopp= ja, true, y, yes
|ingen-sporing=
|registrering=
|abonnement=
|url-tilgang= abonnement, registrering, begrenset, åpen
|bibcode-tilgang= åpen
|doi-tilgang=
|hdl-tilgang=
|jstor-tilgang=
|ol-tilgang=
|osti-tilgang=

For å løse denne feilen, bruk en gyldig verdi fra tabellen ovenfor.

Sider med denne feilen plasseres automatisk i Kategori:CS1-feil: ugyldige parameter-verdier.[a]

Manglende eller tom |tittel=[rediger | rediger kilde]

Det er to litt forskjellige feilsituasjoner som kan oppstå når CS1-kildemaler mangler passende titler. I hvert tilfelle returnerer CS1-malen denne feilmeldingen. Den nødvendige løsningen kan variere avhengig av årsaken til feilen. Feilmeldingen vil lenke til den riktige beskrivelsen under.

Ren URL uten tittel[rediger | rediger kilde]

Manglende eller tom |tittel=

Alle Lua-baserte CS1-kildemaler returnerer denne feilmeldingen når en av parameterne som inneholder URL ikke kan settes sammen med en tilhørende tittel. Denne feilen kan også oppstå når |tittel= ikke kan kobles sammen med |url= fordi kilden også inneholder et motstridende |tittellenke=-parameter.

URL-parametere og forbundne tittel-parametere
URL-parametere Tittel-parametere
|kapittelurl= |kapittel=, |bidrag=, |oppføring=, |artikkel=, |seksjon=
|konferanseurl= |konferanse=
|bidragurl= |kapittel=, |bidrag=, |oppføring=, |artikkel=, |seksjon=
|transcritpurl= |transcript=

Fordi URer er «stygge» og generelt lite informative, forventes det at brukere angir en meningsfull tittel for hver URL. I de fleste tilfellene kan dette gjøres ved å fylle ut |tittel=-parameteren.

For å løse denne feilen, angi en passende tittel for parameteren som inneholder URLen. I tilfellet hvor både |url= og |tittellenke= benytter seg av |tittel=, må du velge hvilken av de to du vil beholde. Vurder å flytte |url= eller |tittellenke= til et mer passende parameter.

Sider med denne feilen plasseres automatisk Kategori:Sider med kildemaler som inneholder rene URLer.[a]

Kildemaler uten tittel av noen form[rediger | rediger kilde]

Manglende eller tom |tittel= Denne feilen oppstår for CS1-kildemaler når alle de tilknyttede tittelparameterne er utelatt eller står tomme. Avhengig av type kildemal ({{kilde www}}, {{kilde bok}}, {{kilde artikkel}}, etc.), inkluderer de mulige tittelparameterne |tittel=, |kapittel=, |artikkel=, |publikasjon=, |boktittel= og så videre. Minst ett av disse tittelparameterne må angis for hver kildemal.

Noen ganger oppstår denne feilen fordi en bruker har brukt CS1-kildemaler som en forkortet fotnote når {{sfn}} eller en av {{harv}}-malene hadde vært mer passende. Denne feilen oppstår også når en bruker setter inn {{Kilde www}} i stedet for {{kildeløs}}

For å løse denne feilen, angi en verdi for |tittel= eller erstatt CS1-kildemalen med en mer passende mal.

Sider med denne feilen plasseres automatisk i Kategori:Sider med kildemaler som mangler tittel.[a]

Manglende eller tom |url=[rediger | rediger kilde]

Manglende eller tom |url=

Denne feilmeldingen kommer bare der {{kilde www}} mangler |url=, det vil si at parameteren står tomt eller at det er utelatt i sin helhet.

For å løse denne filen, angi en verdi for |url= eller bruk en mer passende mal slik som {{kilde bok}}, {{kilde artikkel}}, {{kilde avhandling}}, etc.

Sider med denne feilen plasseres automatisk i Kategori:Sider med kildemaler uten URL.[a]

Mer enn én av |param1=, |param2=, og |param3= er angitt[rediger | rediger kilde]

Både |param1=, |param2=, og |param3= er angitt. Kun én av dem skal angis.

Denne feilmeldingen oppstår når en CS1-kildemal inkluderer mer enn ett parameter som angir samme informasjon. For eksempel er |forfatter=, |etternavn= og |etternavn1= alle synonymer for hverandre, slik at det ikke skal brukes mer enn ett av disse parameterne i en enkelt kildemal.

For å løse denne feilen, fjern eller endre de overflødige parameterne.

Sider med denne feilen plasseres automatisk i Kategori:Sider med kildemaler som har overflødige parametre.[a]

Teksten «????» er ignorert[rediger | rediger kilde]

Teksten «????» er ignorert

I motsetning til mange andre Wikipedia-maler bruker ikke CS1-kildemaler ubenevnte parametre. Når en kildemal inneholder tekst mellom vertikalstrekene og den teksten ikke inneholder et erliktegn (=), ignorerer CS1 teksten og gir denne feilmeldingen. Dette gjelder også når teksten mellom vertikalstrekene er et gyldig parameter, men erliktegnet mangler.

Denne feilmeldingen kan også forårsakes av at vertikalstreker er en del av URLer eller titler. Hvis vertikalstreker er en del av URLer, erstatt disse med %7c, og hvis vertikalstreker er en del av en parameterverdi som ikke inneholder URL, erstatt disse med &#124.

For å løse denne feilen, fjern tekst som står mellom vertikalstreker uten erliktegn, legg til et erliktegn dersom dette mangler, eller endre vertikalstreker til koder som nevnt over.

Sider med denne feilen plasseres automatisk i Kategori:Sider med kildemaler som bruker ubenevnte parametre.[a]

Bruk av |oversatt_kapittel= krever at |kapittel= også er angitt[rediger | rediger kilde]

Bruk av |oversatt_kapittel= krever at |kapittel= også er angitt

Denne feilmeldingen oppstår når en CS1-kildemal har en norsk oversettelse av en kapitteltittel i |oversatt_kapittel=, men ikke har angitt originaltittelen til kapittelet i |kapittel=.

For å løse denne feilen, angi en verdi for |kapittel=. Vurder også å legge til |språk= hvis den ikke allerede er en del av kildemalen.

Sider med denne feilen plasseres automatisk i Kategori:Sider med kildemaler som bruker oversatt kapitteltittel og mangler originaltittel.[a]

Bruk av |oversatt_tittel= krever at |tittel= også angis[rediger | rediger kilde]

Bruk av |oversatt_tittel= krever at |tittel= også angis

CS1-kildemaler gir denne feilmeldingen når kildemalen har en norsk oversettelse av tittelen i |oversatt_tittel=, men ikke har oppgitt originaltittelen i |tittel=.

For å løse denne feilen, angi originaltittel i |tittel=. Vurder også å legge til |språk= hvis den ikke allerede er en del av kildemalen.

Sider med denne feilen plasseres automatisk i Kategori:Sider med kildemaler som bruker oversatt tittel og mangler originaltittel.[a]

Parameteren |????= støttes ikke av malen[rediger | rediger kilde]

Parameteren ????= støttes ikke av malen

CS1-kildemaler gir denne feilmeldingen når kildemalen inneholder parametere (|parameternavn=) som ikke gjenkjennes av modulen. Typisk, forårsakes dette av skrivefeil.

Med de gamle kildemalene var det mulig å inkludere informasjon innenfor malen som rett og slett ble ignorert som ukjente parametere. De Lua-baserte CS1-kildemalene ignorerer ikke ukjente parametere, men rapporterer dem. Formålet med kildemalen er å gi en identifikasjon av kilden, ikke fungere som et oppbevaringssted for noter og tilhørende informasjon.

For å løse denne feilen, forsikre deg om at parameternavnet er riktig stavet, og at der ikke finnes tegn utenom mellomrom mellom parameterens navn og den førende vertikalstreken (|) eller etterfølgende erliktegn (=). En liste over gyldige parametere finnes på Hjelp:CS1, eller ved å gå til de respektive malene som er brukt, slik som {{kilde www}}, {{kilde bok}}, etc. Vurder om informasjonen i et ugyldig parameter kan flyttes til et mer passende parameter, eller til et avsnitt på artikkelens diskusjonsside for bevaring.

For parametere som ofte staves feil, vurder å legge dette inn på listen over vanlige feilstavede parameternavn.

Sider med denne feilen plasseres automatisk i Kategori:Sider med kildemaler som bruker ugyldige parametre.[a]

Parameteren |xxxx= støttes ikke av malen. Mente du |yyyy=?[rediger | rediger kilde]

Parameteren |xxxx= støttes ikke av malen. Mente du |yyyy=?

CS1-kildemaler gir denne feilmeldingen når kildemalen inneholder parametere (|parameternavn=) som ikke gjenkjennes av modulen. CS1-parametere skrives med svært få unntak med små bokstaver. CS1 vil gi denne feilmeldingen når parameternavn skrives med store bokstaver, mens parameternavnet er definert med små bokstaver. Noen parametere, slik som |isbn= kan være både med store og små bokstaver, men ikke en kombinasjon. CS1 vil også gi denne feilmeldingen når parameternavnet gjenkjennes av listen over vanlig feilstavede parameternavn (for eksemepel |besøkdato= istedet for |besøksdato=).

CS1 vil komme med et forslag til parameternavn fra listen over gyldige parametere, eller fra listen over vanlig feilstavede parameternavn.

For å løse denne feilen, errstatt det feilstavede parameternavnet med et riktig stavet parameternavn, muligvis det foreslåtte.

Sider med denne feilen plasseres automatisk i Kategori:Sider med kildemaler som bruker ugyldige parametre.[a]

URL-wikilenke-konflikt[rediger | rediger kilde]

URL-wikilenke-konflikt

Hvis det er oppgitt både en URL-parameter (f.eks. |url=, |kapittelurl=) og en tittelparameter (f.eks. |tittel=, |kapittel=) med en wikilenke, vil wikilenken ignoreres fordi tittelen ikke kan lenke både til wikisiden og den eksterne URL-en samtidig.

Noen CS1-kildemaler vil også gi denne feilmeldingen hvis de er en del av et tittelparameter. Feilen oppstår når malen lager wikilenket innhold. For eksemepl, {{språk}}-maler gir en wikilenket kategori. Maler i url-parametere kan også ødelegge kildemalens COinS-metadata. Som hovedregel er det lurt å unngå å bruke maler i tittelparametere med mindre du vet at malens påvirkning kun er visuell (f.eks. {{sic}}).

Denne type feil kan også oppstå i identifikatorbaserte maler ({{kilde doi}}, etc.). Når dette skjer, vises feilmeldingen i artikler, mens feilen faktisk ligger i den identifikatorbaserte malen.

For å løse denne feilen, fjern wikilenker fra tittelparametere som er koblet mot eksterne lenker, eller fjern de eksterne URLene, som også vil tillate den interne wikilenkingen å fungere som tenkt. Hvis maler med wikilenker er viktig for kilden, fjern de på utsiden av av CS1-kildemalen, men behold de innenfor referansens <ref></ref>-tagger. Noen av funksjonaliteten gitt i maler kan også være tilgjengelig gjennom CS1-parametere.

For å løse feil i identifikatorbaserte kildemaler, må den spesifikke malen redigeres for å rette feilen. Vær forsiktig når du redigerer denne type maler, da de ofte er brukt på flere sider.

Sider med denne feilen plasseres automatisk i Kategori:CS1-feil: URL-wikilenke-konflikt.[a]

|kapittel= ignorert[rediger | rediger kilde]

|kapittel= ignorert

Flere av CS1-malene ({{Kilde www}}, {{kilde nyhet}}, {{kilde artikkel}}, {{kilde pressemelding}}, ) støtter ikke |kapittel= eller aliasene |bidrag=, |oppføring=, |artikkel=, or |seksjon=.

For å løse problemet, bruk en mer passende kildemal eller flytt innholdet i |kapittel= til |tittel=.

Sider med denne feilen plasseres automatisk i Kategori:CS1-feil: kapittel ignorert.[a]

<tegn>-tegn i |<param>= på plass n[rediger | rediger kilde]

<tegn>-tegn i|<param>= på plass n

Denne feilmeldingen vises på referanser der det blir funnet et usynlig eller ugyldig tegn. Meldingen forteller hvilken posisjon tegnet befinner seg på (inkluderer ikke mellomrom mellom likhetstegnet og selve parameterverdien). Modul:Citation/CS1 gjenkjenner følgende tegn:

replacement character, U+FFFD
hair space, U+200A
zero width space, U+200B
zero width joiner, U+200D
soft hyphen, U+00AD
horizontal tab, U+0009 (HT)
linjeskift, U+0010 (LF)
carriage return, U+0013 (CR)
delete character, U+007F (DEL)
C0 control, U+0000–U+001F (NULL–US)
C1 control, U+0080–U+009F (XXX–APC)

For å løse problemet, fjern eller erstatt det identifiserte tegnet.

<name> stripemarkør i |<param>= på plass n

Stripemarkører er spesielle sekvenser at tegn som MediaWiki bruker som plassholdere for bestemte xml-tagger, slik som <gallery></gallery>, <math></math>, <nowiki></nowiki>, <pre></pre> og <ref></ref>. CS1-modulen ignorerer math og nowiki, men bruk av andre tagger kan føre til denne feilen.

For å løse stripemarkør-feil, fjern eller erstatt den aktuelle taggen. Feilmeldingen forklarer hvor taggen starter.

Sider med disse feilene plasseres automatisk i Kategori:CS1-feil: usynlige tegn.[a]


  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å aa Sider i Bruker-, Diskusjon-, Brukerdiskusjon-, Wikipedia-diskusjon-, Fildiskusjon-, Maldiskusjon-, Hjelpdiskusjon-, Kategoridiskusjon-, Portaldiskusjon-, Moduldiskusjon- eller MediaWiki-diskusjon-navnerommet inkluderes ikke i sporingskategoriene.


Referanser[rediger | rediger kilde]